Sunteți pe pagina 1din 1

LITERATÚRĂ s. f. 1.

artă, creație artistică în care se redau idei, sentimente, imagini, fapte din real
itate cu ajutorullimbii; artă a cuvântului. o (depr.) a face ~
= a părăsi domeniul faptelor reale, a trece la exagerări.
2. totalitateaoperelor literare ale unei epoci, unei țări, unui scriitor. * tot ceea ce s-
a scris referitor la o problemă sau într-un anumitdomeniu; bibliografie. (<
fr. littérature, lat. literatura)