Sunteți pe pagina 1din 1

clc

x=[-5 -3 -2 1 3];
y=[-345 -123 -27 14 134];
a=-1;
n=length(x);
Pn=0;
for i=1:n
L=1;
for j=1:n
if j~=i
L=L*(a-x(j))/(x(i)-x(j));
end
end
Pn=Pn+L*y(i);
end
disp('valoarea obinuta prin interpolarea Lagrane este:');
Pn