Sunteți pe pagina 1din 1

Munteanu Maria – Madalina clasa a - IX - a A

Obiective operationale

Limba romana
O1 -să stabilească poziția unui sunet în silabă/cuvânt;
O2 - să despartă corect cuvintele în silabe;
O3 - să ordoneze corect cuvintele pentru a forma o propoziție;
O4 - să alcătuiască propoziţii simple cu cuvintele noi;
O5 – să traseze litera prin unirea punctelor;
O6 - să scrie litera ”o” de mână;
O7 - să transcrie corect cuvintele/propoziția;
O8 – să ordoneze cuvintele ce formează o propoziție.
O9 - să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii, în mod independent, în şoaptă, cu voce
tare, pe baza indicaţiilor învăţătorului;
O10 - să scrie corect cuvinte şi propoziţii;
O11 - să ordoneze cuvintele date pentru a obţine propoziţii.
Matematica
O1 – să numere corect crescător/ descrescător cu pas dat (din 10 în 10 etc.);
O2 - să efectueze adunări în contextul 0-100;
O3 - să calculeze scăderi în contextul 0-100;
O4 – să rezolve probleme simple de adunare / scădere.

O5 - să rezolve exerciţii de adunare şi scădere cu numerele în concentrul 0 – 30;


O6 – să verbalizeze procedeul de calcul ;
O7 – să dea exemple de exerciţii când se cunoaşte rezultatul;
O8 - să compună probleme după cerinţe date;
O9 să efectueze corect, oral şi în scris, adunări şi scăderi fără trecere peste ordin cu numere naturale în
concentrul 0 - 100;
O10 -să opereze cu terminologia matematică, specifică operaţiilor de adunare şi scădere;
O11 -să găsească numărul necunoscut în adunări şi scăderi;