Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Definiți activitatea de marketing

Activitatea de marketing reprezintă Procesul economic din piață în care prin activități specifice se
realizează legătura dintre PRODUS/SERVICIU si CLIENT în scopul obținerii de:

 Profit
 Satisfacție
 Informații (feed-back)

Procesul de MK are ca scop:

 crearea unor legaturi dintre producator si client


 obținerea/transmiterea de informații necesare atât producătorului cât și clientului
 eficientizarea activităților economice
 analiza pieței

2. Care sunt fazele procesului de marketing?

a) Analiza nevoilor pieței


b) Dezvoltarea unei strategii de mk
c) Stabilirea unui program de acțiune
d) Crearea de relații stabile (și durabile) între participanții din piață
e) Obținere de informații privind atingerea scopurilor propuse

3. Care sunt forțele ce acționează asupra macromediului firmei?

Forțele societale generale:

 Demografice
 Economice
 Naturale (mediu)
 Tehnologice
 Politice
 Socio-Culturale

4. Din ce elemente este format micromediul firmei?


 Micromediul intern de marketing
o Resursele firmei
o Management
o Organizare
o Elemente de marketing
 Micromediu extern al firmei
o Concurenții
o Furnizorii
o Intermediarii
o Clienții
5. Care este cea mai importantă componentă a micromediului extern al firmei? De ce?

Din punctul meu de vedere, cea mai importantă componentă a micromediului extern al firmei este
cea formată din clienți, întrucât aceștia sunt cei pe baza cărora o companie obține venituri. De
asemenea, nevoile și cerințele clienților reprezintă punctul de plecare pentru stabilirea obiectivelor
politicii de marketing a unei întreprinderi.

6. Care sunt cele trei etape de analiză a mediului de marketing?


a) Analiza influenței macromediului firmei în care activează compania
b) Examinarea și analiza macromediului firmei
c) Analiza competiției specifice (analiza concurenței pe fiecare produs în parte)

7. Ce utilitate practică oferă metoda BCG?

Cu ajutorul metodei BCG, ce se bazează pe o matrice, se grupează produsele existențe în portofoliul


unei întreprinderi în patru categorii: Vaci de muls, Vedete, Dileme și Pietre de moară. Gruparea se
face pe baza a 2 criterii: cota relativă de piață și rata de creștere a pieței. Astfel, în funcție de
cadranul în care sunt plasate activitățile (produsele) întreprinderii, acestea vor purta denumiri
sugestive, permitand o analiza a lor.

Modelul BCG este un instrument practic ce poate fi folosit pentru:

 echilibrarea portofoliului de activităţi (firma să nu aibă prea multe dileme" şi/sau „pietre
de moară");
 detectarea tendinţelor pieţelor (ratelor de creştere ale acestora), prin elaborarea periodică
a matricei BCG;
 evaluarea concurenţei, prin elaborarea de matrici BCG pentru fiecare concurent demn de
luat în seama.

8. Care sunt clasele în care se împart produsele/serviciile în metoda BCG?


 Vaci de muls (Cows)
 Vedete (Stars)
 Dileme (Question marks)
 Pietre de moară (Dogs)

9. Ce condiții trebuie să îndeplinească un spațiu de vânzare?


 alegerea, dimensionarea și structurarea spațiului de vânzare trebuie realizată astfel încât
consumatorul să se simtă confortabil (să petreacă cât mai mult timp în acest spațiu)
 consumatorul trebuie “ghidat” în interiorul spațiului de vânzare (maximizare impuls
cumpărare, găsirea rapidă a produsului căutat)
10. Care sunt fazele ciclului de viață al unui produs și ce particularitate prezintă industria/piața
auto?

Fazele ciclului de viață al unui produs sunt:

 Faza de lansare a produsului (I)


 Faza de creștere (II)
 Faza de maturizare (III)
 Faza de declin a produsului (IV)

În ceea ce privește industria auto, faza de lansare a unui produs presupune, spre deosebire de alte
industrii, cheltuieli foarte mari (uneori chiar și de ordinul milioanelor de dolari).

În faza de creștere, producătorii auto se concentrează pe diferențierea mărcii și nu doar pe


caracteristicile produsului. În loc să pună consumatorii pe lista de așteptare pentru a cumpăra
vehiculul (așa cum este cazul în faza introductivă), mașina este prezentată în reprezentări ca fiind la
modă și populară. Dacă alte mașini oferă caracteristici similare, prețul devine un punct de vânzare,
iar dealerii auto pot oferi reduceri și stimulente de lichidare.

Faza de maturitate aduce o creștere mai lentă și o concurență nemiloasă bazată pe numărul de
concurenți care saturau piața cu produse similare. Compania de automobile poate afișa reclame
nesfârșite ale automobilului său, portretizând-o ca o mașină prietenoasă cu familia sau un vehicul
elegant pentru single.

În faza de declin, interesul pentru vehicul începe să se diminueze pe măsură ce alte produse mai noi,
mai interesante iau lumina reflectoarelor. Pe parcursul etapei, companiile reduc prețul acestei linii de
vehicule pentru a face loc modelelor din anii anteriori. Publicitatea oferă reduceri și reduceri abrupte
pentru toate modelele din anul precedent: această tactică este parțial datorită faptului că dealerii
doresc să evite plata taxelor la sfârșitul anului pentru toate mașinile nevândute.

11. Care este importanța procesului de cercetare în marketing?

Cercetarea de marketing poate fi definită ca fiind porcesul prin care se colectează, se înregistrează și
se analizează date legate de un anumit produs sau serviciu. Scopul unei cercetări de marketing este
de a oferi informații despre consumatori, mai exact despre atitudinile, opiniile și comportamentul
lor, dar și despre mediul de marketing. Informațiile obținute prin cercetare sunt esențiale în
conceperea și realizarea planurilor și strategiilor de marketing. Nevoia cercetării de marketing
derivă din conceptul precum căruia doar înțelegând nevoile pieței, se reușește satisfacerea lor la
un grad superior. Cu ajutorul cercetării de marketing:

 Se pot lua decizii mai bune în ceea ce privește produsele sau serviciile oferite
 Se poate obține un avantaj în lupta competițională
 Se maximizează profiturile prin creșterea vânzărilor

12. Care sunt pașii/etapele procesului de cercetare?


a) Stabilirea obiectivelor de atins prin procesul de cercetare
b) Stabilirea modalității/lor de obținere a datelor
c) Modelare matematică, statistică și generarea de rapoarte, grafice, prezentări
d) Interpretare, stabilire și implementare de măsuri/strategii
13. 6 tipuri de întrebări ce se utilizează în realizarea unui chestionar de sondaj?
 Întrebări închise
o Grilă cu una sau mai multe variante
 Întrebări deschise
 Scală de valori
 Întrebări de tip ierarhic
 Matrice de răspuns
 Întrebări de tip dată calendaristică
 Întrebări despre o imagine
 Înrebări dihotomice (Da/Nu)

14. De ce se utilizează elemente de analiză statistică a datelor obținute prin procesul de


cercetare de mk?

Deoarece astfel se studiază dimensiunea fenomenelor, structura şi mutaţiile apărute în timp,


dinamica şi relaţiile de interdependenţă cu alte fenomene.

Marketingul poate exista întotdeauna fără a face uz de statistici, dar nu va fi așa de eficient. Acest
lucru se datorează faptului că marketingul are nevoie de informații și perspective care pot fi extrase
prin utilizarea metodologiilor statistice pentru a înțelege ce se întâmplă într-o afacere și apoi pentru
a crea strategii mai bune pentru aceasta. Iată exact modul în care marketingul a fost revoluționat în
ultimii ani: o mai mare utilizare a statisticilor. Cu ajutorul statisticilor se pot identifica date mai
relevante, impactul pe care anumite aspecte îl au asupra unor fenomene etc. Interpretarea datelor
este relația dintre marketing și statistici. Și aceasta este și ceea ce permite comercianților să aibă
perspective și campanii de marketing mai bune pentru afacerile lor

15. Cum se elimină erorile din setul de date analizat?

Eliminarea erorilor din setul de date analizat se poate face prin utilizarea testelor de eliminare a
erorilor.

16. Dați un exemplu de reprezentare grafică utilizată pentru interpretarea datelor

Desenezi o histogramă/grafic/tabel de frecvență/curbă de variație

17. Care este importanța procesului de segmentare în mk?

Scopul sau importanța procesului de segmentare în mk îl reprezintă eficientizarea activității de


marketing prin determinarea (și ulteror analizare) dorințelor, cerințelor și necesităților grupurilor
de clienți. Prin acest lucru se realizează satisfacerea cerințelor și necesităților clienților, creșterea
profitului firmei și fidelizarea și păstrarea clienților

18. Care sunt principalele variabile de segmentare în piața auto?


 Vârsta
 Sexul
 Ocupația
 Veniturile
 Mediul de resedință
 Opiniile
 Nivelul de educație
 Fidelitatea față de o marcă
 Ocazia de achiziție
 Interesele economice

19. Care sunt dimensiunile pieței?


 Capacitatea pieței
 Dinamica pieței
 Aria pieței

20. Care este avantajul utilizării scalei Likert față de utilizarea metodei Diferențialei semantică?

O scară Likert este o scară ordonată de la care respondenții aleg opțiunea care susține cel mai bine
opiniile lor. Acesta poate fi folosit pentru a măsura atitudinea cuiva prin măsurarea măsurii în care
sunt de acord sau dezacord cu o anumită întrebare sau afirmație.

Scala lui Likert presupune construirea unui set de propoziţii în legătură cu aspectele cercetate.
Subiecţilor investigaţi li se solicită să-şi exprime acordul sau dezacordul în legătură cu enunţurile
formulate.
Simple prin constructie si lesne de interpretat, scalele de tip Likert permit chiar testarea cu
ajutorul testului ”t”.

Spre deosebire de diferențiala semantică, al cărui scop este obținerea unei înțelegeri mai intime a
atitudinilor și obiectivelor clienților, interpretarea necesitând mai mult timp efort și resurse,
principalul avantaj al întrebărilor Likert Scale este că folosesc o metodă universală de colectare a
datelor, ceea ce înseamnă că este ușor de înțeles și interpretat. Lucrând cu date cantitative, este
ușor să se tragă concluzii, rapoarte, rezultate și grafice din răspunsuri. În plus, deoarece întrebările
Likert Scale utilizează o scală, oamenii nu sunt forțați să-și exprime nici o opinie foarte personală ,
permițând să fie neutri. Odată ce toate răspunsurile au fost primite, este foarte ușor să fie analizate.
Nu în ultimul rând, este foarte rapid și ușor de rulat acest tip de anchetă și poate fi trimis prin toate
modurile de comunicare, inclusiv mesaje text.

21. Pentru ce activități de mk se pot utiliza metode analitice ce utilizează scale numerice?

Cercetătorii preferă să utilizeze scale numerice deoarece întrebările sunt ușor de solicitat și există
multe formate diferite. În general scalele numerice se utilizează în activitățile de cercetare (în
chestionare), pentru identificarea gradului de satisfacție a unui client, pentru ierarhizarea unor
nevoi, preferințe etc., pentru determinarea intervalului unui preț etc.