Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect pentru examen Comunicare politică

Etapa 1: Identificarea publicului-țintă: descriere, targetare

Etapa 2: Analiza SWOT


- recunoașterea punctelor forte și a slăbiciunilor interne
- recunoașterea oportunităților și a amenințărilor externe
- analiza SWOT

Etapa 3: Determinarea obiectivelor asumate


- concluziile analizei SWOT permite fixarea obiectivelor

Etapa 4: Elaborarea strategiilor și a tacticilor


- fazele elaborării strategiei
- planificarea calendaristică a strategiei

Etapa 5: Stabilirea bugetului


- costuri sau investiții?
- cât de mult alocăm? Ce resurse sunt implicate? Descrierea lor. Tipuri de resurse
- repartizarea bugetului

Etapa 6: Evaluarea eficienței


- testarea pieței
- eficacitatea campaniei
- rolul feedback-ului