Sunteți pe pagina 1din 58

TEORIA LITERATURII — SEMINAR

U. ECO: Șase plimbări prin pădurea narativă

Adriana Teodorescu
22 martie 2018
adriana.teodorescu@gmail.com
Umberto Eco
1932-2016
Introducere: metafora pădurii
textul literar = pădure

"pădurea este o metaforă pentru textul narativ; nu numai pentru


textele de basm, ci pentru orice text narativ"

"o grădină cu cărări ce se bifurcă (...) Într-un text narativ, cititorul


e constrâns în fiece moment să efectueze o alegere"
caracteristici ale pădurii/textului

"orice ficțiune narativă este în chip necesar și fatal rapidă, pentru


că — de vreme ce construiește o lume cu întâmplările și
personaje ei — despre lumea asta nu se poate spune totul"

"o mașină leneșă care-i cere cititorului să facă o parte din munca
ei”
caracteristici ale pădurii/textului

• incompletitudine (în relația cu lumea descrisă)

• rapiditate (timp ficțional mai accelerat decât cel real)

• lentoare (dpdv al construirii sensului - colaborare)


de reflectat

• care e diferența dintre incompletitudinea literară și alte tipuri


de incompletitudini (științifice, din mass-media etc.)?

• ce spun aceste diferențe despre textul literar?


Cititor model/cititor empiric
cititorul empiric

• cine/ce este?

• unde se găseseșt el în raport cu textul?

• ce este pădurea narativă pentru acesta?

• poate sau nu utiliza un text? ce înseamnă a utiliza?


cititor model

• cine/ce este cititorul model?

• unde se găsește cititorul model în raport cu textul?

• cititorul model e diferit de cititorul implicit?

• există cititor model pentru textele non-literare?


cititor model
• un cititor-tip pe care textul nu numai că-l prevede ca pe un
colaborator, dar pe care și caută să-l creeze

• un ansamblu de instrucțiuni textuale, care se manifestă în suprafața


textului, chiar sub formă de afirmații sau alte semnale

• se naște o dată cu textul

• vâna strategiei interpretative a textului


de reflectat

• cititorii care ar căuta strada Servandoni (Dumas), care s-ar


supăra pe un scriitor că s-a inspirat din viața lor, sunt sau nu
sunt cititori model?

• ar fi cititori model dacă a căuta și a se supăra li s-ar părea


neesențial?
Autor model/autor empiric
autor empiric
• cine/ce este autorul empiric?

• unde se află autorul empiric în raport cu textul?

• este el important pentru înțelegerea operei?

• dacă și cum se poate el relaționa cu cititorul model?

• autor empiric = narator?


autor empiric
• anti-biografism, anti-psihologism

• intenția autorului empiric ≠ intenția textului (anti-intenționalism)

• ≠ narator (verificare: memoriile unui câine, ale unei plante, ale lui
Dzeu; naratorul are demență: L. Genova, Still Alice sau E. Haley,
Elizabeth is missing, naratorul este o femeie moartă/autorul bărbat
(Will Self, Cum trăiesc morții), sau naratorul moare (Tabucchi, Tristano
moare, Camus, Străinul).
autorul model

• cine/ce este autorul model?

• unde se plasează acesta în raport cu textul?

• cui se adresează autorul model?

• autor model = narator?


autorul model
• stilul

• strategie narativă, ansamblu de instrucțiuni distribuite cititorului model

• o strategie textuală capabilă să stabilească corelații și care se cere imitată

• ≠ narator (verificare: naratori multiplii (W. Faulkner, Pe patul de


moarte, G. Swift, Ultima comandă), naratori ierarhizați (Yann Martel,
Life of Pi, M. Atwood, Povestea slujitoarei)
Autor model — cititor model
autor model + cititor model =
COLABORARE/PACT/COOPERARE

→ suspendarea incredulității

lectura = plimbări prin pădure + plimbări inferențiale


tipuri de cititor model

• câte tipuri de cititori model există?

• cititorii model și tipul de plimbare prin pădure

• cititorii model și căutarea/relația lor cu autorul model

• cititorii model și la ce tip de lectură predispun ei


cititorul model

nivel 1 nivel 2

se mișcă ca să încerce să o ia pe una se mișcă ca să înțeleagă cum


pădure / text
sau mai multe cărări anume e alcătuită pădurea
se întreabă ce tip de cititor îi
relația cu dorește să știe cum se termină
cere povestirea / autorul-
autorul-model povestea, nu caută aut.-model
model să devină

lectură timp al lecturii timp al relecturii


Analepsa și prolepsa
analepsă ⇠ timp narativ ⇢ prolepsă
analepsa

• privire înapoi (flashback) / rememorare

• referirea (de către narator sau personaje) la ceva care s-a


petrecut înainte de timpul despre care se narează (ex: amintiri
despre persoane, locuri, relații)

• pare a remedia o scăpare a naratorului


exemple (1) - limbaj cotidian

Am povestit toată ziua despre literatură, despre cât de mult ne ajută


lectura în înțelegerea și filtrarea prin grile neideologizate a lumii.
Toată lumea părea să fie de acord și nimeni nu știa că, doar cu un an
înainte, ei nu voiau să citească decât siliți și negau orice beneficiu al
lecturii.
exemple (2) - cinema

Fight Club (Fincher, 1999)

Atonement (Wright, 2007)


exemple (3) - literatură
• Eram însurat de doi ani și jumătate cu o colegă de la Universitate și bănuiam
că mă înșală (C. Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război) - ruptură față de timpul războiului

• Nu mă interesează din cale-afară anii de școală și nu simt nici o nostalgie față


de ei. Dar la școală a început totul, așa că trebuie să mă-ntorc pentru scurtă
vreme la câteva incidente care s-au transformat în episoade, la câteva amintiri
aproximative, pe care, deformându-le, timpul le-a preschimbat în certitudini
(...) Eram trei iar el a devenit al patrulea (J. Barnes, Sentimentul unui sfârșit)
exemple (3) - literatură

Pacientul englez (M. Ondaatje), Sonata Kreutzer (L. Tolstoi),


Nimicul de temut (J. Barnes), Amanta engleză (M. Duras), Povestea
uitării (Stefan Merrill Block),

++cărți polițiste
prolepsa

• privire înainte (flashforward) / anticipare

• referirea (de către narator sau personaje) la ceva care s-a


petrecut după timpul despre care se narează (ex: un episod
care va urma, moartea unui personaj, o relație între personaje)

• pare a manifesta o impaciență narativă


exemple (1) - limbaj non-literar

Deocamdată, comunitatea științifică nu s-a pus de acord asupra


tuturor explicațiilor, dar, după cum vom vedea în ultima secțiune,
toți consideră că e vorba de o corelație, nu de cauzalitate
exemple (2) - cinema

Arrival (Villeneuve, 2016), Memento (Nolan, 2000), 12 Monkeys


(Gilliam, 1995)
exemple (3) - literatură
Iată o listă a lucrurilor despre care o să-ți povestesc în această carte. Nu are nici un rost
să le las pe mai târziu. În fond, as putea foarte bine să-ți spun chiar acum despre ce va fi
vorba.

1. MOARTEu (un loc pe cinste)

2. Charley (prietenul meu)

3. Tigrii, cum au trăit, cât de frumoși erau, cum au murit și cum mi-au vorbit în timp ce-
mi mâncau părinții și cum le-am vorbit la rândul meu, iar ei s-au oprit din mâncat

(R. Brautigan, În zahăr de pepene)


exemple (3) - literatură

• În ziua în care avea să fie omorât, Santiago Nasar se sculă în zori


la cinci și jumătate (Marquez, Cronica unei morți anunțate)

• O poveste de Crăciun (Ch. Dickens), Cântec lin (Leila Slimani),


Odiseea (Homer), O sută de zile de fericire (F. Brizzi)
ce indică utilizarea analepselor și
prolepselor referitor la literatură?
Temporalități narative: subiect, fabula,
discurs
fabula/subiect

• ce este fabula?

• ce este subiectul?

• există o relație între ele?

• există fabulă fără subiect? dar subiect fără fabulă?


fabulă / subiect (2)

decurge liniar și analepse, prolepse,


cronologic digresiuni, decalaje
schema/scheletul/ce-ul organizarea poveștii
nu poate lipsi poate lipsi
tipuri de opere cu subiect (exemple)
• romane pluri-perspectivale (Faulkner, Pe patul de moarte)

• romane cu planuri temporale paralele (M. Cunningham, Orele)

• romane psihologice, romane cu filon filosofic (V. Woolf, J. Joyce, J-P Sartre, M.
Kundera, J. Barnes, U. Eco, D. DeLillo),

• Noul roman francez (M. Butor, A. Robbe-Grillet)

• romane ale bolii și morții (Tolstoi, Moartea lui Ivan Ilitch, J. Bernlef, Năluciri; K. Schmidt,
N-ai să mori, L. Genova, Still Alice)

• poezie narativă contemporană (D. Coman, R. Vancu), romane polițiste, etc.


• cine și cum elucidează fabula în cazul operelor care conțin și
subiect și fabulă?

• sunt sau nu fabula și subiectul de natură lingvistică? ambele?


discursul

• ce este discursul?

• care e relația lui cu fabula și cu subiectul?

• dar cu autorul și cititorul model?

• este sau nu discursul de natură lingvistică?


discursul (2)

• parte a strategiei autorului model

• nu poate lipsi
fabulă
CONȚINUT
subiect
TEXT
EXPRESIE discurs
timp fabulă / timp discurs

• care este timpul fabulei?

• ce este și cum se determină timpul discursului?

• ce raporturi pot exista între cele două?


timp fabulă / timp discurs (2)

timpul din cuprinsul necorelabil cu T. fabulei


povestirii efectul unei strategii
egal cu sine textuale ce impune un T.
de lectură
Timpul zbura; fără să-i pese de oameni, se vântura de
colo-colo prin lume, ucigând tot ce era frumos; și
nimeni nu izbutea să fugă de el, nici măcar copiii
abia născuți, care nu aveau încă un nume. Iar chipul
lui Giovanni începea să se acopere de zbârcituri,
părul îi încărunțea, pasul îi devenea mai puțin
sprinten; torentul vieții îl aruncase la o parte, înspre
bulboanele periferice, deși el nu avea în fond nici
măcar 50 de ani
– Deșertul tătarilor, D. Buzzati
…am dus la gură o linguriță din ceaiul în care lăsasem să se
înmoaie o bucățică de prăjitură. Dar chiar în clipa cînd
înghițitura de ceai, amestecată cu fărîmituri din prăjitură, îmi
atinse cerul gurii, tresării, atent la lucrul neobișnuit ce se
petrecea în mine. O plăcere nespusă mă năpădise, izolată, fără
noțiunea cauzei sale. Datorită ei, vicisitudinile vieții îmi
deveniseră indiferente, dezastrele ei, inofensive, scurtimea-i,
iluzorie, ca atunci cînd iubești; eram umplut cu o esență
prețioasă (…) Iau a doua înghițitură, în care nu aflu nimic mai
mult decît în prima
– În căutarea timpului pierdut, M. Proust
ce efect au detaliile, descrierile citite
sau sărite și elementele inovatoare
asupra timpului discursului?
cazuri particulare:
timp fabulă = timp discurs = timp lectură

• dialoguri

• pornografie

• transmisie în direct
cazuri particulare:
timp fabulă < timp discurs
• efect de extraniere (semantic sau sintactic)

• ”inutila zăbovire” (privilegiere superfluu)

• falsa ”inutilă zăbovire” (Biblia)

• efect de dilatare a spațiului (descriere)


cazuri particulare:
timp fabulă < timp lectură

• cazul Dumas

• cazul Ionesco/teatru absurd


cazuri particulare:
timp fabulă > timp lectură/discurs

• efect de accelerare

• au trăit fericiți până la adânci bătrânețe


exercițiu

raportul timp fabulă/timp discurs în textul de mai jos


ce indicii oferă raportul despre valoarea literară a textului
Viața nu te întreabă niciodată dacă ești pregătit sau nu de o nenorocire.
Nu îți dă niciun preaviz și nici un avertisment înainte să te surprindă cu
un necaz, care să-ți prăbușească întreg universul. Nu te întreabă dacă e
prea devreme sau prea târziu, nici dacă e corect sau nu. Nu te întreabă
dacă vei suporta sau nu, nici dacă ești pregătit sau nu ca să pierzi tot ce
ai. Nu te întreabă cât de mult iubești pe cineva sau cât de mult depinzi
sufletește de anumiți oameni, atunci când îi va răpi de Iângă tine,
obligându-te să înduri chinul și amărăciunea singurătății. Nu te întreabă
dacă ești copil sau încă prea tânăr ca să-ți pierzi părinții. Nu, viața nu te
întreabă nici dacă ești sau nu destul de puternic pentru a trece printr-o
decepție. Nu te întreabă cât ai râs, înainte să te facă să plângi; nici cât te-
ai bucurat, înainte să te facă să suferi. Nu te întreabă dacă meriți sau nu
să fii rănit, batjocorit, umilit, trădat, părăsit, judecat.
– Fluturi, I. Binder
Supliment - următoarele 3 capitole
lumile narative în raport cu Realitatea
• parazite ale lumii reale (nu există un nr. stas de elemente ficționale
acceptabile)

• lumi închise și finite (permit explorarea în adâncime)

• pactul de ficționalitate (trust vs. truth); diviziunea socială a cunoaștereii = trust

• competența enciclopedică a cititorului e limitată/cirscumscrisă de text

• există limite ale interpretării


influența literaturii asupra realității

• tentația de a da formă vieții utilizând scheme narative

• interpretare narativă artificială ca narativă naturală

• proiectarea modelul ficțional in realitate (personajele


dobândesc autonomie)
de ce citim → funcții ale literaturii

• învățăm să dăm sens imensității lucrurilor care s-au întâmplat și


se întâmplă → funcție cognitivă

• scăpăm de angoasa ce ne cuprinde atunci când încercăm să


spunem ceva adevărat despre lumea reală → funcție terapeutică
de ce citim → funcții ale literaturii (2)

• dăm formă dezordinii experienței → funcție estetică

• textele ficționale vin în ajutorul puținătății noastre metafizice →


funcție ontologică