Sunteți pe pagina 1din 1

Mina Decu își face intrarea în universal poeziei contemporane prin volumul “desprindere”, apărut la

editura Charmides,2018. Făcând parte din colecția DEBUT, autoarea conturează o lume poetică aparte, un
metapoem puternic sudat, ce are structura unui basm organizat pe trei coordonate: intrarea în magia
poveștii, epicentrul ce întrupează esența trăirii potetici, și ieșirea din vraja indusă, toate trei
concretizându-se într-un univers de o profunzime tulburătoare.

Volumul autoarei nu aparține unui gen literar anume, poeta experimentând pe mai multe direcții,
îmbinând melancolia existențialistă cu o tendință acaparantă spre suprarealism, având un stil confesional
epic, regăsit mai ales în centrul operei sale, vocea lirică parcurgând un drum al inițierii unde se resimte
căutarea avidă unei căi existențiale. Aparent o meditație asupra vieții și a sensului acesteia, opera se
individualizează prin evidențierea mirobolantului din cotidian, lucruri mărunte precum metroul sau
țigările ajung să devină adevărate centre sacre ale trăirii poetice. Cu o naturalețe și o spontaneitate
debordantă, precum o precursoare a lui Sei Shonagon, vocea lirică alcătuiește o lume ce cultivă frumosul,
diafanul, atingând pe alocuri cruzimea grotescului ridicat la rang de sublim, într-o serie de imagini
vizuale remarcabile precum : “nu-i omenește posibil/ să auzi pisica miorlăind pe mai multe voci/ și să nu-i
deschizi ; “ e atât de frig aici / încât îmi vine să smulg capul unui porumbel / să mă-ncalzesc cu sângele
lui.” ; “imi simțeam capul / prins într-o cutie toracică/ pe care trebuia/ din răsputeri/ s-o țin închisă/ cu
forța.”. Cele trei indicații plasate strategic la începutul fiecărei părți învăluie textul într-o mantie a
atemporalității, eternalizand traierea poetică într-un moment al prezentului veșnic , ce aparține realului și
visului într-o măsură egală, resimțită mai ales prin sintagma “ a fost odată și o dată n-a fost” .

Ca o concluzie, opera tinerei autoare este o mostră evidentă a unui talent incontestabil, ce are probabil să
înflorească într-o multitudine de noi volume purtătoare a unei lumi simbolice.