Sunteți pe pagina 1din 4

Tabel generalizator pentru evaluarea dezvoltării unui grup de copii de (1,5-2, 3-5, 5-7) în baza SÎDC

Grupa nr. ________________ Nr. de copii evaluaţi 15 Educator Goiciu Vera Perioada de evaluare ______________________

DOMENIU NUME, PRENUME COPIL Total (în %) per


indicator/ per grup
Nume,
prenume 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Nere În Real
copii aliza curs izat
t de
reali
Indicatori zare

A. Indicator 1

DEZVOLTA Indicator 2
REA FIZICĂ,
A Indicator 3
SĂNĂTĂŢII Indicator 4
ŞI IGIENEI
PERSONA- Indicator 5
LE
Indicator 6

Indicator 7

Total domeniu


Pentru fiecare domeniu se va înscrie numărul de indicatori echivalenţi cu numărul acestora din Instrumentul de monitorizare şi evaluare / Fişa de monitorizare şi evaluare pentru
vârsta grupei unde au fost aplicaţi.
B. Indicator 8

DEZVOLTA Indicator 9
REA SOCIO-
EMOŢIO- Indicator 10
NALĂ Indicator 11

Indicator 12

Indicator 13

Indicator 14

Indicator 15

Indicator 16

Indicator 17

Indicator 18

Total domeniu

C. CAPACI Indicator 19
TĂŢI ŞI
ATITUDINI Indicator 20
ÎN
Indicator 21
ÎNVĂŢARE
Indicator 22

Total domeniu

D. Indicator 23

DEZVOLTA- Indicator 24
REA Indicator 25
LIMBAJULU
I, A Indicator 26
COMUNI- Indicator 27
CĂRII ŞI
PREMISELE Indicator 28
CITIRII ŞI
SCRIERII Indicator 29

Indicator 30

Indicator 31

Total domeniu

E. DEZVOL- Indicator 32
TAREA
COGNITI- Indicator 33
VĂ ŞI Indicator 34
CUNOAŞTE
REA LUMII Indicator 35

Indicator 36

Indicator 37

Indicator 38

Indicator 39

Indicator 40

Indicator 41

Indicator 42
Indicator 43

Indicator 44

Indicator 45

Indicator 46

Indicator 47

Total domeniu

TOTAL – Nerealizat
rezultate
individuale* În curs de
realizare

Realizat

*se vor însuma rezultatele performării de către fiecare copil a indicatorilor, pe verticală, în % de la numărul total de indicatori

S-ar putea să vă placă și