Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO”, IASI

COMISIA DE FORMARE CONTINUA SI DEZVOLTARE PROFESIONALA


Resp. MARIA CIUBOTARU A PERSONALULUI DIDACTIC

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE FORMARE CONTINUĂ


A
1. NUMELE, INITIALA TATALUI, PRENUMELE:
2. NUME PURTAT ANTERIOR (DACA E CAZUL) A

A
3. DATA NAŞTERII ŞI LOCALITATEA
4.CNP A CI Seria Nr
5.STUDII (ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL PEDAGOGIC, ŞCOLI POSTLICEALE, COLEGII, INSTITUTE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, MASTERATE, DOCTORATE, ETC.):
INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ABSOLVITA / SPECIALIZAREA / ANUL ABSOLVIRII / SESIUNEA / MEDIA
a) A _/_ A _/_ A / _/
A A

b) A _/_ A _/_ / _/
A A A

c) A _/_ A _/_ / _/
A A A

d) A _/_ A _/_ / _/
A A A

e) A _/_ A _/_ A / _/
A A

6. ANUL ÎNCADRĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: A , ANUL ÎNCADRĂRII ÎN UNITATE: A ,


TITULAR/SUPLINITOR/NECALIFICAT
A
A
(alte menţionări referitoare la schimbarea încadrării)
7. GRADE DIDACTICE (ANUL , SESIUNEA, NOTA OBŢINERII GRADULUI DIDACTIC):
a)definitiv A / A _/ A , b) gradul didactic II A / A / A ,

c)gradul I A / A / A , d)„Excelenţă didactică” A / A / A

8.Stagii de formare la care a participat


(cursuri de formare profesională iniţială / conversie profesională / specializare/ master):
A
A
A
A

1
SCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO”, IASI
COMISIA DE FORMARE CONTINUA SI DEZVOLTARE PROFESIONALA
Resp. MARIA CIUBOTARU A PERSONALULUI DIDACTIC

9. Numele şi prenumele cadrului didactic: A


Obs. Următorul tabel (aflat pe verso) se va completa avand în vedere FIECARE ATESTAT/ CERTIFICAT pe care îl
detineti. SE VOR COMPLETA DOAR CURSURILE ABSOLVITE INCEPAND CU ANUL ...2010
SE VOR PRECIZA ACOLO UNDE SUNT SI CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE SI ORE, NUMAI
NUMARUL CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE. DACĂ NU SUNT CREDITE PROFESIONALE
TRANSFERABILE, CI ALT GEN DE CREDITE, VĂ RUGĂM SĂ PRECIZAȚĂ ÎN RUBRICA OBSERVAȚII. IN
TOATE CELELALTE SITUAȚII SE VA PRECIZA NUMĂRUL DE ORE.

Nr. Anul Nota obţinută Observatii


crt. Formare continuă absolvirii/ Calificativ
(perfecţionări, specializări, activităţi susţinute) Nr.credite profesionale
Seria si transferabile
NUMELE CURSULUI numărul Nr.ore
TIPUL/ORGANIZATOR
certificatului

2
SCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO”, IASI
COMISIA DE FORMARE CONTINUA SI DEZVOLTARE PROFESIONALA
Resp. MARIA CIUBOTARU A PERSONALULUI DIDACTIC

3
SCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO”, IASI
COMISIA DE FORMARE CONTINUA SI DEZVOLTARE PROFESIONALA
Resp. MARIA CIUBOTARU A PERSONALULUI DIDACTIC

*Prezenta fişă se completeaza de catre fiecare cadru didactic, se păstrează la dosarul de


formare continuă şi se va actualiza ori de câte ori este necesar de către cadrul didactic si se
aduce la cunostinta responsabilului cu formarea continuă din unitatea de învatamant.