Sunteți pe pagina 1din 3

Elemente de geometrie în spaţiu

Cap I. PUNCTE, DREPTE, PLANE

1. RELAŢII ÎNTRE PUNCTE, DREPTE ŞI PLANE

Noţiunile fundamentale ale geometriei sunt:punctul,dreapta,


planul, distanţa şi măsura unghiurilor.
Definiţie: Se numeşte axiomă un adevăr simplu matematic care nu
se demonstrează deoarece se verifică în natur ă. Axiome: 1.Spaţiul
este o mulţime infinită de puncte.
2. Dreptele şi planele sunt submulţimi ale spaţiului.
3. Orice plan conţine cel puţin trei puncte necoliniare (nu
sunt situate pe aceeaşi dreaptă)
4. Există patru puncte care nu aparţin aceluiaşi plan
(necoplanare).
5. Prin orice două puncte distincte trece o singură dreaptă.
6. Prin orice trei puncte necoliniare trece un singur plan.
Definiţie: O dreaptă este inclusă într-un plan dacă orice punct al
dreptei aparţine planului.
Teorema 1.1 Dacă două puncte distincte ale unei drepte aparţin unui
plan atunci dreapta este inclusă în acel plan.
Teorema 1.2 Dacă două plane au un punct comun atunci ele au o
dreaptă comună.
2. DETERMINAREA PLANULUI

Conform axiomei 6 trei puncte necoliniare determină un plan , în


plus următoarele teoreme ne indică alte situaţii de determinare a
planului.
Teorema 2.1 O dreaptă şi un punct exterior ei determină un plan.
Teorema 2.2 Două drepte paralele determină un plan.
Teorema 2.3 Două drepte concurente determină un plan.

49
A*

fig 1 fig 2 fig 3

3. CORPURI GEOMETRICE

Definiţie: Corpurile geometrice se definesc ca fiind mulţimea tuturor


punctelor, dreptelor şi planelor din spaţiul cu trei dimensiuni care se
găseşte în interiorul unei suprafeţe închise, inclusiv punctele ,
dreptele şi porţiunile de plan care se găsesc pe această suprafaţă.
Mulţimea tuturor punctelor din spaţiu care se găsesc în interiorul
suprafeţei corpului se numeşte volumul corpului.

POLIEDRE

Definiţie: Corpurile mărginite numai de suprafeţe plane se numesc


poliedre. Poligoanele plane care mărginesc poliedrul se numesc
feţe(laterale), segmentele comune feţelor se numesc muchii şi
capetele acestor segmente , vârfuri.

4. POZIŢIILE RELATIVE A DOUĂ DREPTE ÎN SPAŢIU

Definiţie: Se numesc drepte coplanare , dreptele care sunt situate în


acelaşi plan. În caz contrar se numesc drepte necoplanare. Două
drepte coplanare pot fi:
1. paralele (nu au nici un punct în comun).
2. concurente au un singur punct în comun).
3. identice (mulţimea punctelor lor coincid)

50
Axioma paralelelor: Printr-un punct exterior unei drepte se poate duce cel mult o paralelă la dreapta dată.

Teorema 4.1 : Două drepte distincte din spaţiu, paralele cu o a treia sunt paralele între ele.