Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS

A. Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizatiei de


securitate la incendiu/de protecţie civilă

Nr. Denumirea documentului Seria,codul, Nr. file Formatul


crt. nr.inregistrare

Data.......................... Semnatura solicitantului

.......................................
B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare

Nr. Denumirea Data Semnatura Data Semnatura


crt. documentului comunicarii solicitantului redepunerii de primire

Data................ Semnatura inspector Semnatura solicitantului

................................. .......................................

S-ar putea să vă placă și