Sunteți pe pagina 1din 1

Rusia celebr�nd c�?tigarea g�zduirii pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2018.

Alegerea gazdei a �nceput �n ianuarie 2009, iar asocia?iile de fotbal au avut timp
p�n� �n 2 februarie 2009 s�-?i exprime interesul.[4] Ini?ial, nou� ?�ri au dorit s�
g�zduiasc� turneul din 2018, dar Mexic s-a retras,[5] iar Indonezia a fost
eliminat� din cauz� c� nu a trimis o scrisoare la timp c�tre FIFA.[6] �n timpul
alegerilor, cele trei na?iuni non-UEFA r�mase (Australia, Japonia ?i Statele Unite)
s-au retras din a g�zdui evenimentul, iar na?iunile UEFA au fost retrase pentru
turneul din 2022. �ntr-un final, au mai r�mas doar patru locuri: Anglia, Rusia,
Olanda/Belgia ?i Spania/Portugalia.

Cei dou�zeci ?i doi de membri ai comitetului executiv FIFA de la Z�rich au hot�r�t


ca pe 2 decembrie 2010 s� se aleag� ?ara gazd�.[7] Rusia a c�?tigat g�zduirea �n
runda a doua de votare. Pe locul doi a ie?it urna Spania/Portugalia, iar pe locul
trei, Belgia/Olanda. ?ansa Angliei de a g�zdui a doua oar� turneul a cedat din
prima �ncercare.[8]