Sunteți pe pagina 1din 1

Toma T. Socolescu (n. 20 iulie 1883, Ploie?ti � d. 16 octombrie 1960, Bucure?

ti) a
fost un arhitect rom�n, reprezentant al arhitecturii autohtone de la �nceputul
secolului al XX-lea p�n� la �nceputul celui de-al Doilea R�zboi Mondial. ?i-a
consacrat �ntreaga via?� dezvolt�rii jude?ului Prahova ?i, �n special, a ora?ului
Ploie?ti, prin fondarea Bibliotecii Nicolae Iorga a Muzeului Jude?ean de Art�
Prahova �Ion Ionescu-Quintus�, contribuind totodat� la via?a cultural� a Rom�niei.
Printre cele mai importante construc?ii proiectate se num�r� Catedrala Sf�ntul Ioan
Botez�torul, Halele Centrale, Palatul de Justi?ie, Palatul ?coalelor Comerciale,
Banca Creditul Prahovei ?i Cinematograful Scala.

A fost primarul Ploie?tiului �n perioada decembrie 1919 � martie 1920, iar �n 1927
s-a stabilit la P�ule?ti, comun� al c�rei primar a fost �ntre anii 1938 ?i 1945 ?i
a c�rei infrastructur� a dezvoltat-o.

�n perioada comunist�, nedorind s� se afilieze Partidului Comunist, familia sa a


fost persecutat� de c�tre Securitate, el a fost evacuat din casa sa de la P�ule?ti
iar bunurile i-au fost confiscate. S-a mutat la Bucure?ti, unde a ?i murit �n 1960.