Sunteți pe pagina 1din 3

Concursul ,,Noi și chimia?!

” Motto:
Clasa a VII-a “Ai învins? Continuă!
Concurs organizat de C.N. ”I. VULCAN”ORADEA, Ai pierdut? Continuă!”
În parteneriat cu ISJ BIHOR Pierre de Coubertin

27 mai 2014

BAREM
Subiectul I. 20 puncte
1 – c; 2 – b; 3 – e; 4 – c; 5 – c; 6 – d; 7 – d; 8 – c; 9 – d; 10 – c;

10 ·2 puncte = 20 puncte

Subiectul II. 40 puncte

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A-2 A-2 A-4 A-2 A-2 A-2 A-4 A-2
B-5 B-5 B-1 B-5 B-5 B-5 B-1 B-4
C-1 C-4 C-5 C-4 C-1 C-1 C-5 C-5
D-4 D-1 D-2 D-1 D-4 D-4 D-2 D-1
E–3 E-3 E-3 E-3 E-3 E-3 E-3 E-3

Pentru o asociere corectă se acordă 0,5 puncte. (40 ·0,5 = 20 puncte)

Calcule = 20 puncte
Problema 1.
1. calcularea maselor moleculare 5 ·0,5 = 2,5 puncte

MCO2= 44 g/mol
MH2= 2 g/mol
AS= 32 g/mol
MN2= 28 g/mol
McuO= 80 g/mol

− calcularea maselor 5 ·0,5 = 2,5 puncte

Problema 2.
2. calcularea maselor moleculare 5 ·0,5 = 2,5 puncte

AP= 31 g/mol
MO2= 32 g/mol
M CH4= 16 g/mol
AC= 12 g/mol
MNa2O= 62 g/mol

− calcularea maselor 5 ·0,5 = 2,5 puncte


Problema 3. raționament corect 5 · 1 = 5 puncte

2 moli CO2 = 2·6·1023 molecule = 120·1022 molecule


0,1 moli NH3 = 0,1·6·1023 molecule = 0,6·1023 molecule
5 moli H2 = 5·6·1023 molecule = 3·1024 molecule
4 moli CH4 = 4·6·1023 molecule = 24·1023 molecule
10 moli H2S= 10·3·6·1023 molecule = 18·1024 atomi
Concursul ,,Noi și chimia?!” Motto:
Clasa a VII-a “Ai învins? Continuă!
Concurs organizat de C.N. ”I. VULCAN”ORADEA, Ai pierdut? Continuă!”
În parteneriat cu ISJ BIHOR Pierre de Coubertin

27 mai 2014

Problema 8. raționament
ionament corect 5 · 1 = 5 puncte

A) 20g NaCl + 100g H2O = 120 g soluție solu


120g soluție ............... 20 g sare
100g ...........................x = 16,66%

B) 20 g CuSO4 · 5 H2O + 80g H2O = 100g solusoluție


M CuSO4 · 5 H2O =160+90 g/mol
20 g CuSO4 · 5 H2O conține
ține 12,8g CuSO4
100g soluție conține 12,8 g sare c = 12,8%

C)150g soluţie 10% NaCl + 15g NaCl = 165 g soluție


solu
150g soluţie 10% NaCl conțineține 15g sare
total avem 30g sare în 165g soluție
ție
165g sol..........30g sare
100g sol..........x = 18,18%

D) 50g soluţie 16% KNO3 + 50g H2O = 100g soluție


50g soluţie 16% KNO3 conțineține 8g sare
100g soluție conține 8g sare = 8%

E) 4g KCl + 16g H2O = 20g soluțieție


20g soluție ...........4g KCl
100g.....................x = 20%
Concursul ,,Noi și chimia?!” Motto:
Clasa a VII-a “Ai învins? Continuă!
Concurs organizat de C.N. ”I. VULCAN”ORADEA, Ai pierdut? Continuă!”
În parteneriat cu ISJ BIHOR Pierre de Coubertin

27 mai 2014

Subiectul III. 30 puncte


III.A. 15 puncte
H: 1,183% /1 = 1,18 / 1,18 = 1
Cl: 42,012% /35,5 = 1,18 / 1,18 = 1
O: 56,805% /16 = 3,36 / 1,18 = 3
100%

a) HClO3 10 puncte

b) structura: 5 puncte

III.B. 15 puncte
a)
MeSO4
MMeSO4 = X+ 32 +4·16 = X +96 g/mol
X+ 96........................100%
X................................20%

X= 24 deci metalul are masa atomică 24g/mol, este Mg 5 puncte

MgSO4 · xH2O

MMgSO4 · xH2O= 120 + x· 18 g/mol


120+18x..................100%
24.............................9,753%

x=7

MgSO4 · 7H2O 5 puncte

b)
150 g sol 10%
conține 15 MgSO4
(120 + 7·18)g cristalohidrat conține...........
ține........... 120g MgSO4
xg..........................................15g

x = 30,75g MgSO4 · 7H2O 5 puncte