Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIVITATILE DE PREVENIRE SI PROTECTIE DESFASURATE IN

CADRUL INTREPRINDERII SI/SAU AL UNITATII SUNT URMATOARELE:

1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului


de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de
munca si mediul de munca pe locuri de munca/ posturi de lucru;

2. elaborarea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie

3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor


de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale
unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru, si difuzarea
acestora in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator;

4. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce


revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa
postului, cu aprobarea angajatorului;

5.elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire (introductiv generala , la locul de


munca ,periodica ), stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare
loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre
lucratori a informatiilor primite;

6. efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a


angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru
remedierea acestora;

7. participarea la cercetarea evenimentelor (accidentelor de munca)

8.urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul


vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

COORDONARE SANTIERE TEMPORARE SAU MOBILE-CONFORM. HGR


300/2006

Intocmirea Planului de Sanatate si Securitate in Munca in cazul clientilor beneficiari


ai lucrarii;
Intocmirea Planului Propriu de Sanatate si Securitate in Munca in cazul clientilor
antreprenori sau subantreprenori.
Stabilirea masurilor generale de prevenire si de securitate aplicabile santierului,
continand masurile si regulile de securitate si sanatate in munca obligatorii in incinta
santierului;
Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si
de securitate a muncii;
Implementarea sistemului permiselor de lucru in functie de conditiile de munca si de
activitatiile desfasurate.
Organizarea cooperarii intre contractorii lucrarii si coordonarea activitatilor acestora,
privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot
afecta sanatatea lucratorilor;
Coordonarea punerii in aplicare a masurilor de prevenire si de securitate stabilite,
urmarind evolutia lucrarilor si eventualele modificari intervenite;
Analizarea interferentelor activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea
acestuia si verificarea respectarii zonelor de lucru intre contractorii lucrarii;
Analizarea starii de securitate din santier impreuna cu contractorii lucrarii si cu
clientul;
Efectuarea de controale pe santier pe linie de SSM si informarea clientului si a
reprezentantiilor contractorilor lucrarii asupra deficientelor, neregulilor constatate,
privind nerespectarea si neaplicarea reglementarilor de securitatea muncii, propunand
masuri, termene si responsabili cu remedierea acestora;
Verificarea realizarii de catre contractorii lucrarii a masurilor dispuse in urma
controalelor;
Intocmirea si completarea Registrului de Coordonare, conform legislatiei in vigoare;

Intocmirea Dosarului de interventii ulterioare.