Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr. __ la D.C.
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. ___________
"Maior Constantin Ene" al JUDEŢULUI BACĂU Bacău, __.01.2015

Evidenţa participării la activităţile de pregătire


organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani
Nr.
Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea
crt.
Pocovnicu Dorian
1 Prefect curs de pregătire 08.06 - 12.06.2015 Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău
Constantin
2 Florea Toader 08.06 - 08.07.2015 Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti
Aramă Viorel
3 06.07 - 05.08.2015 Petrom OMV Asset 8 Moldova Nord Moineşti
Constantin
Balcanu Diana
4 Personal de specialitate curs de iniţiere 31.08 - 30.09.2015 Direcţia de Asistenţă Socială Moineşti
Daniela
de la instituţii şi
operatori economici cu Compania Naţională ptr. Controlul Instalaţiilor de Ridicat
5 Bilinschi Liviu 05.10 - 04.11.2015
capital majoritar de stat, şi Recipientelor sub Presiune
6 servicii publice Vartolomei Camelia 05.10 - 04.11.2015 Spital „Ioan Lascăr” Comăneşti
7 deconcentrate, regii Iftimie Marius 05.10 - 15.10.2015 Direcţia Silvică Bacău
8 autonome şi campanii Răcilă Elisabeta 05.10 - 15.10.2015 Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău
naţionale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
9 Toma Viorel curs de perfecţionare 19.10 - 30.10.2015
Copilului - Consiliul Judeţean Bacău
10 Rotaru Răzvan 19.10 - 30.10.2015 S.C. Compania de Apă Bacău S.A.
11 Griober Mihai 19.10 - 30.10.2015 Societatea Naţională a Sării – Sucursala Salina Tîrgu Ocna
12 Şefi servicii voluntare/ Popa Andrei 02.03 - 27.03.2015 U.A.T. Glăvănești
13 private pentru situaţii Apostu Ionuț 30.03 - 30.04.2015 U.A.T. Gura Văii
curs de pregătire
14 de urgenţă (conform Irimia Cosmin 31.08 - 25.09.2015 U.A.T. Buhuşi
15 OG nr.129/2000) Enea Alexandru 02.11 - 27.11.2015 Petrom OMV Asset 8 Moldova Nord Moineşti

INSPECTOR ŞEF
Colonel, p. ADJUNCT
MIHALACHE IOAN Şeful Serviciului Prevenire
Lt.col.,
TISESCU GIANI