Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

Aprobat ,
BUCURESTI Director Sucursala ,
SUCURSALA „MOLDOVA”BACAU Ing. VIOREL GROSU

PROGRAMAREA
INSTRUIRII PERIODICE PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA PENTRU
PERSONALUL DE CONDUCERE SI TESA
IN ANUL 2011

Programare instruire - luna


Loc de Cine
mu Tematica instruiest
nca e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cod formular SSM 84 / 2001 /2


1/3
1. Ordinul 166 / 27.07.2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale X
privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile
aferente ;
2. Cauze de incendiu de natura termica ;
3. IPPSI – 01 Utilizarea stingatoarelor
SEDIU
4. Antrenament practic „Modul de utilizare a mijloacelor de primă
( TESA )
intervenţie din dotare ( stingatoare)”.

1. Masuri si reguli de comportare la receptionarea semnalelor de alarma ;


X
2. Tulburarile psihice colective in conditii de calamitati si catastrofe ;
3. „Mijloace de protectie individuala” (Manual pentru pregatirea
salariatilor in caz de dezastre – Tema 19 )
4. - Antrenament practic „Exercitiu de evacuare a locului de munca”.

Instructajul periodic se executa cu toti salariati pe o durata de cel putin 2 ore


Intervalul dintre 2 instructaje periodice este conform OMAI Nr. 712 / 23.06.2005 – pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul Situatiilor de Urgenta si PA – SSM 14 - Instruirile personalului privind securitatea si sanatatea in munca si in domeniul
situatiilor de urgenta:
- 6 luni pentru personalul TESA si de conducere.

Pentru directori si sefii de servicii instruirea perioadica se desfasoara sub indrumarea Inspector Protectie Civila
Instruirea perioadica se desfasoara sub indrumarea conducatorului locului de munca pentru personalul TESA.

Cod formular SSM 84 / 2001 /2


2/3
DIRECTOR PENTRU CALITATEA SEF SERVICIU PP – SU,
PRODUCTIEI Ing. CRISTINA RADULESCU INSPECTOR SU
Ing. VIOREL POPESCU Sing. CADRIE POPESCU

Data : 21.02.2011

Cod formular SSM 84 / 2001 /2


3/3