Sunteți pe pagina 1din 13

NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET


DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr. __ la D.C.
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. ___________
"Maior Constantin Ene" al JUDEŢULUI BACĂU Bacău, __.01.2015

Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi


concursuri de specialitate
LOCALITATEA /
Nr. Cine
TIPUL OPERATORUL DATA TEMA
crt. conduce
ECONOMIC ECONOMIC
Exerciții
Exerciţiu de testare a Planului
de Urgenţă Externă cu
Cu deţinătorii de surse
1 S.C. Energy Bio Chemicals deţinătorii de surse potenţiale ISUJ
potenţiale de risc nuclear, iunie
S.A. – Suc. CAROM de risc chimic major – Bacău
chimic şi biologic
Operatori economici
clasificaţi – SEVESO II
Exerciţiu de testare a Planului
de Urgenţă Externă cu
Cu deţinătorii de surse
2 S.C. Rompetrol GAS- Punct deţinătorii de surse potenţiale ISUJ
potenţiale de risc nuclear, septembrie
de lucru Dumbrava de risc chimic major – Bacău
chimic şi biologic
Operatori economici
clasificaţi – SEVESO II
Exerciţii în caz de urgenţă
3 Cu deţinătorii de surse S.C. Weatherford - radiologică cu deţinătorii de ISUJ
iulie
potenţiale de risc radiologic ATLASGIP S.A. Moineşti surse potenţiale de risc Bacău
radiologic
Cu deţinătorii de surse Exerciţiu de intervenţie în caz
4 ISUJ
potenţiale de risc nuclear, C.L.S.U. ZEMEŞ martie de accidente sau poluare cu
Bacău
chimic şi biologic substanţe periculoase
Cu deţinătorii de surse Exerciţiu de intervenţie în caz
5 C.L.S.U. SLĂNIC ISUJ
potenţiale de risc nuclear, iulie de accidente sau poluare cu
MOLDOVA Bacău
chimic şi biologic substanţe periculoase
6 În aval de baraje C.L.S.U. GÂRLENI (barajul Exerciţiu în aval de barajul ISUJ
iunie
hidrotehnice Gîrleni) Gîrleni Bacău
7 În aval de baraje C.L.S.U. HEMEIUŞ (barajul Exerciţiu în aval de barajul ISUJ
noiembrie
hidrotehnice Lilieci) Lilieci Bacău
Activitatea C.L.S.U. în cazul
8 Exerciţiu în caz de cutremur C.L.S.U. SLĂNIC ISUJ
iulie producerii unei alunecări de
şi/sau alunecări de teren MOLDOVA Bacău
teren
9 Exerciţiu în caz de cutremur Activitatea C.L.S.U. în cazul ISUJ
C.L.S.U. BACĂU octombrie
şi/sau alunecări de teren producerii unui cutremur Bacău
10 Exerciţiu în caz de cutremur Activitatea C.L.S.U. în cazul ISUJ
C.L.S.U. ONEŞTI septembrie
şi/sau alunecări de teren producerii unui cutremur Bacău
Activitatea C.L.S.U. în cazul
11 Exerciţiu în caz de cutremur ISUJ
C.L.S.U. COMĂNEŞTI noiembrie producerii unei alunecări de
şi/sau alunecări de teren Bacău
teren
Exerciţii de verificare a Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere şi modului de cunoaştere şi
12 aplicare a procedurilor de aplicare a procedurilor de ISUJ
C.L.S.U. ONEŞTI septembrie
intervenţie în situaţia intervenţie în situaţia Bacău
descoperiri muniţiilor descoperiri muniţiilor
neexplodate neexplodate

Pagină 1 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
13 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna LUIZI-CĂLUGĂRA Ianuarie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
14 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna LETEA VECHE Ianuarie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
15 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna BUHOCI Ianuarie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
16 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Municipiul ONEŞTI Februarie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
17 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna GIOSENI Februarie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
18 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna TAMAŞI Februarie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
19 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna COLONEŞTI Februarie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
20 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna SASCUT Martie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
21 Comuna IZVORU organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Martie
BERHECIULUI activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
22 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna LIPOVA Martie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
23 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna CORBASCA Martie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare

Pagină 2 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
24 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Oraş BUHUŞI Aprilie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
25 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna RACOVA Aprilie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
26 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna PÂNCEŞTI Aprilie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
27 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna TĂTĂRĂŞTI Aprilie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
28 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna DĂMIENEŞTI Aprilie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
29 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Oraş DĂRMĂNEŞTI Mai
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
30 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna NEGRI Mai
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
31 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna PODURI Mai
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
32 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna PRĂJEŞTI Mai
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
33 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna ROŞIORI Mai
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
34 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Oraş COMĂNEŞTI Iunie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare

Pagină 3 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
35 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna FILIPENI Iunie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
36 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna DEALU MORII Iunie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
37 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna VALEA SEACĂ Iunie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
38 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna TRAIAN Iunie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
39 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Oraş SLĂNIC MOLDOVA Iulie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
40 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna PARINCEA Iulie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
41 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna PODU TURCULUI Iulie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
42 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna N. BĂLCESCU Iulie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
43 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna SECUIENI Iulie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
44 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Municipiul MOINEŞTI August
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
45 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna MĂRGINENI August
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare

Pagină 4 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
46 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna HEMEIUŞ August
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
47 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna SĂUCEŞTI August
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
48 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Municipiul BACĂU Septembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
49 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna STĂNIŞEŞTI Septembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
50 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna VULTURENI Septembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
51 Comuna BEREŞTI- organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Septembrie
BISTRIŢA activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
52 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Oraş TÂRGU OCNA Octombrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
53 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna ASĂU Octombrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
54 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna FILIPEŞTI Octombrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
55 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna PLOPANA Octombrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
56 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna HORGEŞTI Octombrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare

Pagină 5 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
57 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna BLĂGEŞTI Octombrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
58 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna CAŞIN Noiembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
59 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna GLĂVĂNEŞTI Noiembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
60 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna UNGURENI Noiembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
61 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna GĂICEANA Noiembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
62 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna CĂIUŢI Noiembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
63 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna ONCEŞTI Noiembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
64 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna SĂRATA Decembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
65 organizare şi desfăşurare a ISUJ
De alarmare publică Comuna ODOBEŞTI Decembrie
activităţilor de înştiinţare, Bacău
prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
66 Exerciţii de verificare a A.N.R.S.P.S. - U.T. 265 N. Februarie, serviciilor private pentru ISUJ
capacităţii de intervenţie BĂLCESCU august situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
S.C. ENERGY BIO capacităţii de intervenţie a
67 Exerciţii de verificare a CHEMICALS S.A. – serviciilor private pentru ISUJ
Februarie
capacităţii de intervenţie SUCURSALA CAROM situaţii de urgenţă sau cu Bacău
ONEŞTI implicarea altor componente
ale SNMSU

Pagină 6 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
68 Exerciţii de verificare a S.C. CHIMCOMPLEX S.A. serviciilor private pentru ISUJ
Martie
capacităţii de intervenţie ONEŞTI situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
S.C. BARLINEK ROMÂNIA
69 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
S.A. BACĂU – Sucursala Martie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
ONEŞTI
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
S.C. FINN FOREST BACO
70 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
PRODUCTION S.R.L. Aprilie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
COMĂNEŞTI
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
71 Exerciţii de verificare a S.C. DAN serviciilor private pentru ISUJ
Aprilie
capacităţii de intervenţie INTERNAŢIONAL S.R.L. situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
72 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
S.C. STOFE S.A BUHUŞI Aprilie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
73 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
S.C. RAFO S.A. ONEŞTI Mai
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
AEROPORTUL
74 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
INTERNAŢIONAL Mai
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
„GEORGE ENESCU”
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
75 Exerciţii de verificare a A. N. R. S.P.S. - U.T. 335 Iunie, serviciilor private pentru ISUJ
capacităţii de intervenţie URECHEŞTI octombrie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
76 Exerciţii de verificare a A. N. R. S.P.S. - U.T. 325 Iulie, serviciilor private pentru ISUJ
capacităţii de intervenţie ORBENI noiembrie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
PETROM S.A. Membru
77 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
O.M.V. - A.S.E.T. VIII August
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
Moldova Nord Moineşti
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
78 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
C.E. T. S.A. August
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU

Pagină 7 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
79 Exerciţii de verificare a S.C. AMURCO S.R.L. serviciilor private pentru ISUJ
Septembrie
capacităţii de intervenţie BACĂU situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
80 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
COMAT S.A. BACĂU Septembrie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
81 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
S.C. PAMBAC S.A. Septembrie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
82 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
AEROSTAR S.A. BACĂU Septembrie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
83 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
COŞNA SA TG. OCNA Octombrie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
84 Exerciţii de verificare a KAUFLAND ROMÂNIA serviciilor private pentru ISUJ
Octombrie
capacităţii de intervenţie S.C.S. BACĂU situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
ROMÂNIA
85 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
HIPERMARCHET Octombrie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
MAGAZIN CORA BACĂU
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
86 Exerciţii de verificare a HIDROCONSTRUCŢIA S.A. serviciilor private pentru ISUJ
Noiembrie
capacităţii de intervenţie BACĂU situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
DEPOZIT DE STOCARE
87 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
MEDICAMENTE BEREŞTI Noiembrie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
BISTRIŢA
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
S.C. GEO STING S.R.L. capacităţii de intervenţie a
88 Exerciţii de verificare a TÂRGOVIŞTE - PUNCT DE serviciilor private pentru ISUJ
Noiembrie
capacităţii de intervenţie LUCRU DEPOZITUL situaţii de urgenţă sau cu Bacău
PETROM BACĂU implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
S.C. GLOBAL SECURITY capacităţii de intervenţie a
89 Exerciţii de verificare a SISTEM SA – PUNCT DE serviciilor private pentru ISUJ
Noiembrie
capacităţii de intervenţie LUCRU S.C. ROMPETROL situaţii de urgenţă sau cu Bacău
GAS S.R.L. ITEŞTI implicarea altor componente
ale SNMSU

Pagină 8 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
Exerciţiu privind modul de
90 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
acţiune în caz de incendiu la ianuarie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
Secţia a III-a de deţinuţi
implicarea altor componente
ale SNMSU
Acţiunea formaţiunii proprii Exerciţii de verificare a
de intervenţie în cooperare cu capacităţii de intervenţie a
91 Exerciţii de verificare a I.S.U.J. Bacău în cazul serviciilor private pentru ISUJ
februarie
capacităţii de intervenţie producerii unui incendiu la situaţii de urgenţă sau cu Bacău
pavilionul „D” (Depozitul de implicarea altor componente
echipament) ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
Exerciţiu de cooperare pentru
capacităţii de intervenţie a
gestionarea unei situaţii de
92 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
urgenţă generate de aprilie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
producerea unui incendiu la
implicarea altor componente
sediul administrativ
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
Şcoala Naţională de Pregătire
93 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
a Agenţilor de Penitenciare mai
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
Târgu Ocna
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
S.C. Holzindustrie
94 Exerciţii de verificare a Trimestrul serviciilor private pentru ISUJ
Schweighofer Baco S.R.L.
capacităţii de intervenţie II situaţii de urgenţă sau cu Bacău
Comăneşti
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
Stingerea unui incendiu de capacităţii de intervenţie a
95 Exerciţii de verificare a vegetaţie în zona adiacentă serviciilor private pentru ISUJ
iulie
capacităţii de intervenţie unei magazii din sectorul situaţii de urgenţă sau cu Bacău
depozitare implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţiu de intervenţie cu Exerciţii de verificare a
forţe şi mijloace pentru capacităţii de intervenţie a
96 Exerciţii de verificare a gestionarea unei situaţii de serviciilor private pentru ISUJ
august
capacităţii de intervenţie urgenţă determinată de situaţii de urgenţă sau cu Bacău
producerea unui incendiu în implicarea altor componente
parcul de tehnică militară ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
97 Exerciţii de verificare a Incendiu produs în unităţi serviciilor private pentru ISUJ
august
capacităţii de intervenţie medicale situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
Exerciţiu pentru antrenarea capacităţii de intervenţie a
98 Exerciţii de verificare a structurilor de intervenţie în serviciilor private pentru ISUJ
trimestrul
capacităţii de intervenţie cazul producerii unui incendiu situaţii de urgenţă sau cu Bacău
la fondul forestier implicarea altor componente
ale SNMSU
Modul de acţiune a
formaţiunii proprii de Exerciţii de verificare a
intervenţie din cadrul U.M. capacităţii de intervenţie a
99 Exerciţii de verificare a 01983 Bacău în cooperare cu serviciilor private pentru ISUJ
septembrie
capacităţii de intervenţie echipajul specializat din situaţii de urgenţă sau cu Bacău
cadrul I.S.U.J. Bacău la implicarea altor componente
izbucnirea unui incendiu în ale SNMSU
unitate.

Pagină 9 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
Exerciţiu de cooperare pentru
capacităţii de intervenţie a
gestionarea unei situaţii de
100 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
urgenţă generate de octombrie
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
producerea unui incendiu la
implicarea altor componente
depozitul de carburanţi
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
101 Exerciţii de verificare a Incendiu la Centrul de serviciilor private pentru ISUJ
octombrie
capacităţii de intervenţie Reeducare Târgu Ocna situaţii de urgenţă sau cu Bacău
implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
Gestionarea unei situaţii de capacităţii de intervenţie a
102 Exerciţii de verificare a urgenţă generată de un serviciilor private pentru ISUJ
octombrie
capacităţii de intervenţie incendiu la depozitul de situaţii de urgenţă sau cu Bacău
muniţii al unităţii implicarea altor componente
ale SNMSU
Exerciţii de verificare a
capacităţii de intervenţie a
Exerciţiu privind modul de
103 Exerciţii de verificare a serviciilor private pentru ISUJ
acţiune în caz de incendiu la
capacităţii de intervenţie situaţii de urgenţă sau cu Bacău
gospodăria agro-zootehnică
implicarea altor componente
ale SNMSU
Acțiunea Batalionului de
Tancuri, în cooperare cu
Fenomene meteorologice forţele specializate din cadrul
U.M.
104 periculoase şi/sau poluări, I.S.U.J. Bacău, pentru
municipiul Bacău iunie 01602
respectiv accidente la evacuarea persoanelor /
Bacău
construcţii hidrotehnice bunurilor şi decolmatarea
căilor de acces într-o localitate
afectată de inundaţii
Accidente, avarii, precum şi Exerciţiu pentru antrenarea
S.C.
explozii în industrie, avarii structurilor de intervenţie în
105 O.M.V.
grave la magistralele de municipiul Moinești trim III cazul producerii unui incendiu
Petrom
transport gaze, produse la un depozit de produse
S.A.
petroliere şi energie electrică petroliere
Exerciţiu pentru antrenarea
Accidente majore pe căile de Drumul european E 85, Zona
106 structurilor de intervenţie în ISUJ
transport rutier, feroviar, Hotelului Euro-Ema, comuna trim I
cazul producerii unui accident Bacău
aerian sau pe apă Iteşti, sat Dumbrava
major pe căile de comunicaţii
Modul de intervenţie a
Cutremure puternice, personalului unităţii în U.M.
107
alunecări şi/sau prăbuşiri de U.M. 02290 Hemeiuş mai colaborare cu forţele I.S.U.J. 02290
teren Bacău în cazul producerii unui Hemeiuş
cutremur
Intervenţia în cazul producerii
U.M.
108 unui eveniment grav de aviaţie
Alte tipuri de exerciţii U.M. 02015 Bacău septembrie 02015
cu o aeronavă militară, în zona
Bacău
aerodromului Bacău
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse deţinătorii de surse potenţiale
109 iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, AMURCO S.A BACĂU de risc chimic major operatori
septembrie, Bacău
chimic şi biologic economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse deţinătorii de surse potenţiale
110 CHIMCOMPLEX S.A. iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, de risc chimic major operatori
ONEŞTI septembrie, Bacău
chimic şi biologic economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse TERMOELECTRICA S.A. deţinătorii de surse potenţiale
111 iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, BUCUREŞTI – Sucursala de risc chimic major operatori
septembrie, Bacău
chimic şi biologic Electrocentrale BORZEŞTI economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II

Pagină 10 din 13
NESECRET
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse ENERGY BIO CHEMICALS deţinătorii de surse potenţiale
112 iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, S.A. Sucursala CAROM de risc chimic major operatori
septembrie, Bacău
chimic şi biologic ONEŞTI economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse deţinătorii de surse potenţiale
113 iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, RAFO S.A. ONEŞTI de risc chimic major operatori
septembrie, Bacău
chimic şi biologic economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse ROMPETROL GAS – Punct deţinătorii de surse potenţiale
114 iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, de lucru DUMBRAVA – de risc chimic major operatori
septembrie, Bacău
chimic şi biologic Com. ITEŞTI economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse deţinătorii de surse potenţiale
115 iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, S.C. LETEA S.A. Bacău de risc chimic minor operatori
septembrie, Bacău
chimic şi biologic economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse S.C. PETROCHEMICAL deţinătorii de surse potenţiale
116 iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, TRADING S.R.L. (Rafinăria de risc chimic minor operatori
septembrie, Bacău
chimic şi biologic Darmăneşti) economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse deţinătorii de surse potenţiale
117 S.C. BUTAN GAS S.A. iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, de risc chimic minor operatori
ROMÂNIA- Sucursala Oneşti septembrie, Bacău
chimic şi biologic economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II
Exerciţii trimestriale cu
martie,
Cu deţinătorii de surse deţinătorii de surse potenţiale
118 CRIMBO SAV GAS S.R.L. iunie, ISUJ
potenţiale de risc nuclear, de risc chimic minor operatori
ONEŞTI. septembrie, Bacău
chimic şi biologic economici clasificaţi –
decembrie
SEVESO II
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
SPITAL MUNICIPAL DE organizare şi desfăşurare a
119 Exerciţii de verificare a ISUJ
URGENŢĂ ONEŞTI - februarie activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie Bacău
EXCON unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
E-ON GAZ DISTRIBUŢIE - organizare şi desfăşurare a
120 Exerciţii de verificare a ISUJ
Centrul Operaţional ONEŞTI martie activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie Bacău
- EXCOM unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
organizare şi desfăşurare a
121 Exerciţii de verificare a SPITAL ORĂSENESC ISUJ
aprilie activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie BUHUŞI - EXCOM Bacău
unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
organizare şi desfăşurare a
122 Exerciţii de verificare a SPITAL „Ioan Lascăr” ISUJ
iunie activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie COMĂNEŞTI - EXCOM Bacău
unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă

Pagină 11 din 13
NESECRET
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
SPITAL MUNICIPAL DE organizare şi desfăşurare a
123 Exerciţii de verificare a ISUJ
URGENŢĂ MOINEŞTI - august activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie Bacău
EXCOM unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
SPITALUL JUDEŢEAN DE organizare şi desfăşurare a
124 Exerciţii de verificare a ISUJ
URGENTĂ BACĂU - septembrie activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie Bacău
EXCOM unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
SPITALUL DE organizare şi desfăşurare a
125 Exerciţii de verificare a ISUJ
PNEUMOFIZIOLOGIE septembrie activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie Bacău
BACĂU - EXCOM unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
INSPECTORATUL ŞCOLAR organizare şi desfăşurare a
126 Exerciţii de verificare a septembrie ISUJ
JUDEŢEAN BACĂU - activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie - iunie Bacău
EXCOM unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
organizare şi desfăşurare a
127 Exerciţii de verificare a – unităţile şcolare conform ISUJ
activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie planificării proprii Bacău
unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
E-ON MOLDOVA organizare şi desfăşurare a
128 Exerciţii de verificare a ISUJ
DISTRIBUŢIE - Filiala octombrie activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie Bacău
BACĂU - EXCOM unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
Exerciţii de verificare a
modului de cunoaştere,
organizare şi desfăşurare a
129 Exerciţii de verificare a E-ON ENERGIE ROMANIA ISUJ
octombrie activităţilor de gestionare a
capacităţii de intervenţie - Filiala BACĂU - EXCON Bacău
unei situaţii de urgenţă care se
poate produce în zona de
competenţă
II. Concursuri
etapa unitate şcolară martie Directoru
etapa localitate aprilie l unităţii
etapa judeţeană mai şcolare,
etapa pe regiune de dezvoltare iunie comitetul
local,
Cu tematică de prevenire şi
1 tematică de protecţie civilă I.S.U.J.,
intervenţie la dezastre
Inspector
etapa naţională septembrie atul
Judeţean
Şcolar,
etc.
Cu tematică de prevenire şi etapa pe zonă aprilie tematică de apărare împotriva Directoru
2
stingere a incendiilor etapa judeţeană mai incendiilor l unităţii

Pagină 12 din 13
NESECRET
şcolare,
comitetul
local,
I.S.U.J.,
etapa naţională iunie Inspector
atul
Judeţean
Şcolar,
etc.
tematică de specialitate în
Profesionale, cu serviciile etapa judeţeană iunie I.S.U.J.
domeniul situaţiilor de urgenţă
3 publice voluntare/private
tematică de specialitate în I.S.U.J.,
pentru situaţii de urgenţă etapa interjudeţeană iulie
domeniul situaţiilor de urgenţă I.G.S.U.
INSPECTOR ŞEF
Colonel,
MIHALACHE IOAN
p. ADJUNCT
Şeful Serviciului Prevenire
Lt.col.,
TISESCU GIANI

Pagină 13 din 13