Sunteți pe pagina 1din 4

Subiecte 2004

Clasa a II-a

1. Scrieţi în ordine crescătoare numerele naturale de două cifre care au


suma cifrelor 7.
(Gazeta matematică nr. 2 – 3 / 1992 – text adaptat)

2. În clasa I au venit copii de la trei grădiniţe. De la grădiniţa nr 1 au venit


un număr de elevi egal cu al doilea număr cu soţ după 10, iar de la
grădiniţa nr. 2 cu 3 copii mai puţini decât de la grădiniţa nr 1. Câţi copii
au venit de la grădiniţa nr. 3 dacă în clasa I sunt 27 de elevi ?
Gazeta matematică nr.1 / 1992)

3. În grădina ce-o iubesc,


Flori frumoase înfloresc.
Luni una am admirat
Apoi zilnic s-au dublat
Sâmbătă pe înserat
Câte flori am numărat ?

Clasa a III-a

1. Ce număr trebuie scăzut din 1000 pentru a obţine diferenţa numerelor


800 şi 493 ?

2. Ion şi Vasile au avut împreună 120 de oi. Ion a vândut de două ori mai
multe oi decât Vasile şi fiecare a mai rămas cu câte 30 de oi. Câte oi avea
fiecare ?

3. Cu ajutorul a trei cifre de 5 şi două cifre de 1, folosind numai operaţia de


adunare, obţineţi în câte un singur mod sumele 17; 35; 26; 62 şi 71.

1. Efectuaţi: 1 + 2 + 3 + ……. + 37 + 38 + 39 =

2. Trei copii au cules 394 alune. Câte alune a cules


fiecarecopil dacă primul şi al doilea au cules împreună 157
alune, iar al doilea şi al treilea au cules 264 alune?

1
3. Ce număr trebuie scăzut din 1000 pentru a obţine diferenţa
numerelor 787 şi 488?

4. O bucată de material cu lungimea de 80 m se împarte în


trei bucăţi. Primele două bucăţi au împreună 50 m, iar
ultimele două 56 m. Câţi metri are fiecare bucată?

Clasa a IV-a

1. Să se afle a – b – c ştiind că:


 a este jumătatea triplului lui b;
 b este dublul lui c;
 c = 21   2  2  2 : 2  0

2. Un elev citeşte de luni până vineri o carte de 175 de pagini. În fiecare zi


(începând de marţi) citeşte cu 5 pagini mai mult decât în ziua precedentă.
Câte pagini a citit elevul luni ?

3. Dacă a · b = 18, iar c · a = 10, calculaţi:


 a ·(b + c):7
 a ·(b – c):8

(Gazeta matematică nr.3 / 1991)

Subiecte 2005

Clasa a II-a

1. Găsiţi numerele naturale de trei cifre ştiind că suma cifrelor este 18; suma
dintre cifra sutelor şi cifra zecilor este 9; iar suma dintre cifra sutelor şi
cifra unităţilor este 11.

2. Suma a trei numere este 96. Care va fi suma dacă fiecare număr se
micşorează cu 9 ?

3. O florărie a primit 255 de garoafe albe şi roşii în 3 cutii. În prima cutie


sunt 75 de garoafe albe, în a doua sunt 85 de garoafe, dintre care 35 sunt
roşii, iar în a treia cutie sunt numai garoafe roşii.
Câte garoafe albe şi câte garoafe roşii a primit florăria ?
2
Clasa a III-a

1. Ion, Petre şi Gheorghe au împreună o sumă cuprinsă între 193 şi 197 lei.
Dacă Petre îi dă lui Ion 15 lei şi lui Gheorghe 8 lei, atunci ei au sume
egale, reprezentate prin numere naturale.
Câţi lei are fiecare ?
Gazeta Matematică 5 – 6 /1988

2. Într-un cerc sunt 2 dreptunghiuri. În fiecare dreptunghi sunt 3 pătrate


galbene. În fiecare pătrat galben sunt 4 pătrăţele roşii. Câte pătrăţele roşii
sunt în cinci astfel de cercuri ?

3. La un concurs de şah iau parte 30 de elevi, fiecare jucând cu fiecare câte


o partidă. Câte partide s-au jucat în total ? Justificaţi.
Abac nr. 11

Clasa a IV-a

1. Suma a două numere naturale este 3900. Unul dintre numere este anul
apariţiei “Gazetei Matematice”, iar celălalt este anul în care se
sărbătoresc 110 ani de la apariţie.
În ce an a apărut “Gazetei Matematice” ?

2. Pentru a călători cu un vaporaş, unui grup de elevi îi este necesară o sumă


fixă de bani. Fiecare copil trebuie să plătească 45000 lei. Deoarece un
copil s-a îmbolnăvit şi nu mai poate merge costul călătoriei se ridică la
50000 lei de persoană. Câţi elevi erau în grup şi câţi au plecat cu
vaporaşul ?
Abac nr. 11

3. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că suma lor este egală cu cel mai
mic dintre numerele a şi b. Justificaţi.

Subiecte 2006

Clasa a II-a

1. Dacă Vasile va da 3 mere Elenei şi 2 mere lui Gigel, atunci Elena


va avea 7 mere, Gigel va avea 8 mere şi Vasile va rămâne cu 3 mere. Câte
mere a avut iniţial fiecare ?
3
Gazeta Matematică nr.11/1998

2. Se pot găsi opt numere naturale diferite între ele şi diferite de zero
astfel încât suma lor să fie 34 ? Explicaţi răspunsul dat.
Abac nr.21/2006

3. Un elev citeşte o carte de luni până sâmbătă. În fiecare zi, începând de


marţi, citeşte cu 2 pagini mai mult decât în ziua precedentă. Ştiind că
sâmbătă a citit 20 de pagini, să se afle câte pagini are cartea.

Clasa a III-a

1. Într-o urnă sunt zece bile: una roşie, două galbene, trei albastre şi patru
verzi. Câte bile trebuie să scoată un elev din urnă, fără a privi, pentru a fi
sigur că a scos două bile de culori diferite ? Explicaţi cum aţi obţinut
răspunsul.
Gazeta Matematică nr.4/2003

2. O carte are 208 pagini. De câte ori s-a folosit cifra 2 la numerotarea
paginilor ? Explicaţi cum aţi obţinut răspunsul.
Abac nr17/2005

3. Cu 23 de lei nu poţi cumpăra 3 mingi, dar cu 34 lei poţi cumpăra 4 mingi


şi îţi mai rămân bani. Cât costă o minge, ştiind că preţul ei e reprezentat
de un număr natural?

Clasa a IV-a

1. Suma dintre un număr, dublul predecesorului său şi triplul succesorului


său este 49. Aflaţi numărul dat.
Gazeta Matematică nr2/2004

2. Într-o urnă sunt 10 bile albe, 7 bile roşii şi 9 bile verzi. Care este numărul
cel mai mic de bile pe care trebuie să le scoată un copil, fără să le vadă,
pentru a fi sigur că a scos cel puţin câte două bile din fiecare culoare ?
Explicaţi cum aţi obţinut răspunsul.
Abac nr17/2005

3. Suma dintre jumătăţile a două numere este 18.


a) Calculaţi triplul sumei celor două numere.
b) Aflaţi numerele ştiind că fiecare este format din câte două cifre şi
cifrele din cele două numere sunt diferite.