Sunteți pe pagina 1din 155

I --

1
I
-
-
COORDONATOR DISCIPLINA:
LAURIAN Simona

"- - DEPARTAMENTUL PENTRU INVATAMANT LA DISTANTA SI


iNVATAMANT CU FRECVENTA RED USA -

'I,, SUPORT PENTRU STUDIU INDIVIDUAL


la disciplina:

- LITERATURA ROMÂNĂ ùI
LITERATURA PENTRU
' COPII (2)
'
'
'
'
' Universitatea din Oradea
- 2011 -

'-
I
Mo du lul 1: Literatura r o m dn d :ji l it e ratur a p en tru cop ii ][

Modulul 1:
Introducere in literatura pentru copii:
Conceptul de Iiteratura pentru copii. Sfera
literaturii pentru copii
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~
!
'
Timpul mediu necesar pentru. studiu: 120 minute. i
.

® Obiective educationale
In unna studierii acestui Modul, vei dobandi urmatoarele cornpetente
~i aptitudini:
vei sti sa selectezi cele mai importante informatii dintr-un text ~i
sa iti justifici raspunsul, intr-o forms Iiterara coreota din punct de
vedere gramatical si Iiterar
- vei identifica principalele caracteristici ale literaturii pentru copii
~i vei defini conceptul de literatura pentru copii

Cuvinte cheie:
literatura pentru copii, domeniu $i specificitate, natura ~i sfera
literaturii pentru. copii

---
"'

-
-""'

Cuprinsul Modulului:

Modulul 1: Introducere In literatura pentru copii: Conceptul de


literaturi pentru copil. Sfera literaturii pentru copii .13
Obiective edncationale 13
Cuvinte cheie , •.•.. 13
Cuprinsul Modulului 13

13

-
Modulul L Literat ur a ro mdrui .yi lit eratur a pe11tru c op ii II

'-
'i
Aceasta unitate de invatare familiarizeaza studentul cu domeniul ti
sfera literaturii pentru copii, ca de altfel si cu cele mai vehiculate definitii
ale acestui gen.
Submodulele acestei unitati trateaza, pe scurt, natura, sfera 91
specificitatea literaturii pentru copii, cu reprezentatii ei cei mai importanti.
I
1.1 CONCEPTUL DE LITERATURAPENTRU
COPII
I
Parintii, elevii - studentii, cadrele didactice, filologii, criticii literari,
I
speoialistii in domeniu ridica, la un moment dat, si in mod firesc, problema
definirii domeniului literaturii pentru copii, Exista vreo modalitate obiectiva
I
de abordare care
neglijeze sau
sa capteze interesele tuturor, in aceeasi
sa supere pe cineva? Raspunsul pare
masura, :tar!
ca vine uneori de la sine:
sa
I
,,Cu totii stim ce este literatura pentru copii ... "
Termenul in sine produce o oarecare confuzie: asocierea dintre
I
termenii .Jiteratura" si ,,copil" este perceputa de unii ca fiind fie potrivita,
fie improprie. In primul caz, pentru ca alaturarea .Jiteratura" ~i ,,pentru
I
copii", 1
ridica valoarea productiei respective, o separa din randul
reprezentantelor de acelasi gen, ii confers un statut mai inalt, mai calitativ.
I
in a doua situatie, combinatia este mai nefericit aleasa, pentru ca, din
multitudinea de cfil1i pentru copii publicate," nu se stie foarte clar care
I
1
Existii o in 'intreagii discutie in ceea ce priveste termenul literaturli .,pentru", ,,despre",
,,aleasa de cil.tre copii" (vezi Bodistean, 2007, pp. 10-14), Iiteratura ,.citita de copii", ,,de,
despre §i pentru copii" (vezi Cernauti-Gorodetki, 2008, pp. 3843). Pentru ca acest aspect a
fost tratat pe larg de catre cele doua autoare, vom folosi in lucrare termenul ,.literatura
f entru cop ii" consacrat si acceptat deja de specialisti.
Este vorba atat de acele productii autohtone de carte pentru copii, in care predomina
,,amatorismul eras si tendinta marcata de a «fenta» legea copyright-ului" (v, Cemiiuti-
Gorodetki, 2008, p. 13 ), cat §i de miile sau sutele de mii de productii occidentale care satura
peste mrumrlipiata: peste 385 000 de titluri in curs de aparitle si peste 15000 de exemplare
tiparite anual, numai in Statele Unite, (v, Lynch-Brown si Tomlinson. 2008).

15