Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII
DISCIPLINA : STRATEGII DE MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN ZOOTEHNIE
ŞI ACVACULTURĂ

BUGETUL CULTURILOR FURAJERE PENTRU O FERMĂ DE 500 CAPETE OVINE

1
Ing. MOLDOVAN SOFRONIE MIHAIL
Ing. CLAPA ALEXANDRU USTIN
MASTER – AN I

BUGETUL CULTURII: ORZ


2013 - 2014
Calculaţii pe hectar
Producţia: 3400 kg
Potenţial: Mediu
Sistem: Neirigat
Zona geografica: Deal şi podiş

INDICATORI U.M VALOARE


pe ha
CHELTUIELI TOTALE (I+II) RON/ha 2402,7
I. CHELTUIELI VARIABILE (1+2+3) RON/ha 2202,7
1 .Cheltuieli cu materii prime şi materiale RON/ha 732,8
- Sămânţă şi material săditor RON/ha 200,0
- Îngrăşăminte chimice RON/ha 344,0
- Pesticide RON/ha 127,6
- Alte materiale RON/ha 61,2
2. Cheltuieli cu lucrările mecanizate RON/ha 1347,4
3. Cheltuieli cu forţa de muncă temporară RON/ha 122,5
II. CHELTUIELI FIXE (4+5+6+7+8+9) RON/ha 200,00
4. Cheltuieli cu forţa de muncă permanentă RON/ha 150,00
5. Cheltuieli cu arenda RON/ha 0,00
6. Dobânzi la credite RON/ha 0,00
7. Asigurări RON/ha 50,00
8. Amortisment pt clădiri şi utilităţi RON/ha 0,00
9. Impozite şi taxe RON/ha 0,00
COST DE PRODUCŢIE /kg RON/kg 0,71

2
BUGETUL CULTURII: OVĂZ
2013 - 2014
Calculaţii pe hectar
Producţia: 2500 kg
Potenţial: Mediu
Sistem: Neirigat
Zona geografica: Deal şi podiş

INDICATORI U.M VALOARE


pe ha

CHELTUIELI TOTALE (I+II) RON/ha 1202,00


I. CHELTUIELI VARIABILE (1+2+3) RON/ha 1067,00
1 .Cheltuieli cu materii prime şi materiale RON/ha 466,50
- Sămânţă şi material săditor RON/ha 190,00
- Îngrăşăminte chimice RON/ha 183,40
- Pesticide RON/ha 88,00
- Alte materiale RON/ha 5,10
2. Cheltuieli cu lucrările mecanizate RON/ha 600,50
3. Cheltuieli cu forţa de muncă temporară RON/ha 0,00
II. CHELTUIELI FIXE (4+5+6+7+8+9) RON/ha 135,00
4. Cheltuieli cu forţa de muncă permanentă RON/ha 85,00
5. Cheltuieli cu arenda RON/ha 0,00
6. Dobânzi la credite RON/ha 0,00
7. Asigurări RON/ha 50,00
8. Amortisment pt clădiri şi utilităţi RON/ha 0,00
9. Impozite şi taxe RON/ha 0,00
COST DE PRODUCŢIE /kg RON/kg 0,48

BUGETUL CULTURII: PORUMB BOABE


2013 - 2014
Calculaţii pe hectar
Producţia: 7100 kg

3
Potenţial: Mediu
Sistem: Neirigat
Zona geografica: Deal şi podiş

INDICATORI VALOARE
U.M
pe ha
CHELTUIELI TOTALE (l+ll) RON/ha 2770,7
I. CHELTUIELI VARIABILE (1+2+3) RON/ha 2570,7
1 .Cheltuieli cu materii prime şi materiale RON/ha 847,6
- Sămânţă şi material săditor RON/ha 375,0
- Îngrăşăminte chimice RON/ha 297,3
- Pesticide RON/ha 175,3
- Alte materiale RON/ha 0,00
2. Cheltuieli cu lucrările mecanizate RON/ha 935,2
3. Cheltuieli cu forţa de muncă temporară RON/ha 787,9
II. CHELTUIELI FIXE (4+5+6+7+8+9) RON/ha 200,00
4. Cheltuieli cu forţa de muncă permanentă RON/ha 150,00
5. Cheltuieli cu arenda RON/ha 0,00
6. Dobânzi la credite RON/ha 0,00
7. Asigurări RON/ha 50,00
8. Amortisment pt clădiri şi utilităţi RON/ha 0,00
9. Impozite şi taxe RON/ha 0,00
COST DE PRODUCŢIE /kg. RON/kg 0,39

BUGETUL CULTURII: LUCERNĂ FÂN


2013 - 2014
Calculaţii pe hectar
Producţia: 7300 kg
Potenţial: Mediu
Sistem: Neirigat
Zona geografica: Deal şi podiş

INDICATORI U.M VALOARE


pe ha
CHELTUIELI TOTALE (I+II) RON/ha 3867,10

4
I. CHELTUIELI VARIABILE (1+2+3) RON/ha 3617,10
1 .Cheltuieli cu materii prime şi materiale RON/ha 2002,00
- Sămânţă şi material săditor RON/ha 500,00
- Îngrăşăminte chimice RON/ha 237,00
- Pesticide RON/ha 319,70
- Alte materiale RON/ha 945,30
2. Cheltuieli cu lucrările mecanizate RON/ha 1615,10
3. Cheltuieli cu forţa de muncă temporară RON/ha 0,00
II. CHELTUIELI FIXE (4+5+6+7+8+9) RON/ha 250,00
4. Cheltuieli cu forţa de muncă permanentă RON/ha 200,00
5. Cheltuieli cu arenda RON/ha 0,00
6. Dobânzi la credite RON/ha 0,00
7. Asigurări RON/ha 50,00
8. Amortisment pt clădiri şi utilităţi RON/ha 0,00
9. Impozite şi taxe RON/ha 0,00
COST DE PRODUCŢIE /kg RON/kg 0,53

5
BUGETUL EXPLOATAŢIEI DE 20 HA,
2013 - 2014
SISTEM NEIRIGAT, ZONA DE DEAL ŞI PODIŞ

CULTURA
Ovăz Lucernă TOTAL
Orz Porumb boabe
fân
INDICATORI U.M.
ha
3 2 5 10 20
CHELTUIELI TOTALE (I+II) Lei 7.208,1 2.404,0 13.853,5 38.671,0 62.136,6
I. CHELTUIELI VARIABILE (1+2+3) Lei 6.608,1 2.134,0 12.853,5 36.171,0 57.766,6
1 .Cheltuieli cu materii prime şi materiale Lei 2.198,4 933,0 4.238,0 20.020,0 27.389,4
- Sămânţă şi material săditor Lei 600,0 380,0 1.875,0 5.000,0 7.855,0
- Îngrăşăminte chimice Lei 1.032,0 366,8 1.486,5 2.370,0 5.255,3
- Pesticide Lei 382,8 176,0 876,5 3.197,0 4.632,3
- Alte materiale Lei 183,6 10,2 0,0 9.453,0 9.646,8
2. Cheltuieli cu lucrările mecanizate Lei 4.042,2 1.201,0 4.676,0 16.151,0 26.070,2
3. Cheltuieli cu forţa de muncă temporară Lei 367,5 0,0 3.939,5 0,0 4.307,0
II. CHELTUIELI FIXE (4+5+6+7+8+9) Lei 600,0 270,0 1.000,0 2.500,0 4.370,0
4. Cheltuieli cu forţa de muncă permanentă Lei 450,0 170,0 750,0 2.000,0 3.370,0
5. Cheltuieli cu arenda Lei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Dobânzi la credite Lei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Asigurări Lei 150,0 100,0 250,0 500,0 1.000,0
8. Amortisment pt clădiri şi utilităţi Lei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Impozite şi taxe Lei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
COST DE PRODUCŢIE / kg. Lei 0,71 0,48 0,39 0,53