Sunteți pe pagina 1din 2

!

!
Grupa: _________________________________
FIŞA!MIJLOCULUI!FIX!

Nr. Inventar: ________________________________ Codul de clasificare:______________________


Fel, serie, nr. data document provenienţă:
___________________________________________ Data dării în folosinţă:
Valoare de inventar: Anul __________________________________
___________________________________________
Luna __________________________________
Amortizare lunară:
___________________________________________
Data amortizării complete:
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice:
___________________________________________ Anul __________________________________
___________________________________________
___________________________________________ Luna __________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ Durata normală de funcţionare:

Accesorii: _______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ Cota de amortizare: __________%
___________________________________________
!
14$2$2!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
(verso)(
Nr. Soldul
Documentul Operaţiunile care privesc
inventar contului
(data, mişcarea, creşterea sau
(de la Buc.! Debit! Credit! Sold 105
felul, diminuarea valorii mijlocului
număr la „Rezerve din
numărul)! fix!
număr)! reevaluare”!
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
!

S-ar putea să vă placă și