Sunteți pe pagina 1din 4

PLANUL DE TRATAMENT

Ce cuprinde tratamentul preparator iniţial?

Parodontal

În cazul dinţilor ce urmează a fi extraşi, sunt necesare intervenţii terapeutice asociate (de ex. alveoloplastie, implanturi endoosoase postextracţionale imediate sau precoce etc.)

În ce constau intervenţiile pentru echilibrarea ocluzală preliminară?

Care sunt cariile / leziunile coronare ce vor fi tratate provizoriu / prin restaurări coronare de durată

Există distrucţii coronare severe? Cum urmează ele să fie tratate?

Care sunt dinţii care urmează a fi trataţi endodontic?

Care este atitudinea față de raporturile ocluzale existente, din ceea ce puteți aprecia din documentele examinate? Cum planificați și realizați protezarea provizorie, dacă aceasta o considerați necesară?

Cum planificați și realizați protezarea provizorie , dacă aceasta o considerați necesară? alexandru petre 2015

alexandru petre 2015

PLANUL DE TRATAMENT

Sunt previzibile intervenţii preparatorii secundare (chirurgicale) ?

Sunt previzibile intervenţii chirurgicale pentru tratarea pungilor parodontale persistente?

Există distrucţii coronare subgingivale? Cum urmează ele să fie tratate?

Sunt necesare intervenţii chirurgicale pentru

• Sunt necesare intervenţii chirurgicale pentru • • creşterea înălţimii coroanei clinice •

creşterea înălţimii coroanei clinice

remodelarea estetică a coletului clinic

tratamentul retracţiilor gingivale

tratamentul afectărilor furcale

bride, frenuri, defecte muco-gingivale

remodelarea crestelor edentate

Sunt previzibile intervenţii chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic? Redresări ortodontice

alexandru petre 2015

PLANUL DE TRATAMENT PROTETIC

Care sunt dinţii care urmează a fi acoperiţi prin coroane? Coroanele pot fi înlocuite prin obturaţii?

Ce tipuri/materiale de coroane sunt indicate?

Coroanele de pe dinţii vecini vor fi separate sau solidarizate?

Cum va fi tratată fiecare breşă edentată

prin punte dentară

prin proteză mobilizabilă

prin supraproteză

prin restaurări protetice agregate pe implanturi sau mixt (implanturi + dinţi naturali)

breşa va fi menţinută neprotezată

pe implanturi sau mixt (implanturi + dinţi naturali) • breşa va fi menţinută neprotezată alexandru petre

alexandru petre 2015

PLANUL DE TRATAMENT PROTETIC

În cazul breşelor edentate tratate prin punte dentară, se vor preciza:

dinţii stâlpi

elementele de agregare

tipul generic de proteză unitară pentru fiecare dinte stâlp

materialul / materialele utilizate

decizia asupra variaţiilor de preparaţie în raport cu modelul tipic (de ex. limita cervicală, distrucţii coronare, elemente suplimentare de menţinere şi stabilizare, agregarea radiculară etc.)

decizia asupra variaţiilor de geometrie a protezei unitare în raport cu modelul tipic (de ex. extinderea componentei fizionomice, grosimea pereţilor, etc.)

tipul corpului de punte (variantă, raport cu creasta edentată)

tipul conectorilor (rigid prin turnare unică, rigid prin lipire, demontabil, rezilient etc.)

Fotografiile pentru documentarea clinică a etapelor de tratament

demontabil, rezilient etc.) • Fotografiile pentru documentarea clinică a etapelor de tratament alexandru petre 2015

alexandru petre 2015