Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Doctorală Studii de Lingvistică Romano-Germanică și Literatură

Universală și Comparată
Concursul de admitere la studiile doctorale

I. Concursul de admitere la Școala Doctorală Studii de Lingvistică Romano-Germanică


și Literatură Universală și Comparată constă din două probe:
a. proiectul de cercetare (proba scrisă)
b. interviul (proba orală).
Principalul obiectiv al probelor de concurs constă în evaluarea capacității candidatului de
a realiza o cercetare doctorală sub îndrumarea unei echipe de profesori și cercetători.
Cerințele pentru probele de concurs sînt următoarele :
a. Proiectul de cercetare.
Candidatul la studii doctorale va depune Proiectul de cercetare odată cu actele de
înscriere la concurs.
Proiectul de cercetare (7-10 pagini, cu respectarea normelor de tehnoredactare - text font
TNR, font size 12, justify, la 1,5 spațiere), va conține:

- o introducere din care să se înțeleagă viziunea autorului/autoarei asupra


problematicii legate de subiectul cercetării;
- o analiză a studiilor curente in problematica relevantă pentru tema de
cercetare selectată (5-10 surse de bază), argumentarea actualității temei în
contextual acestor cercetări și expunerea principalelor scopuri urmărite prin
cercetarea propusă;
- metodele propuse pentru cercetare cu argumentarea relevanței lor pentru
tema selectată;
- bibliografia (alcătuită din sursele menționate în lucrare) conform rigorilor
stabilite (în ordinea alfabetică a autorilor).

b. Interviul pe marginea temei selectate.


Interviul are drept obiectiv determinarea capacității candidatului de a expune propria
viziune asupra viitoarei cercetări, de a demonstra cunoașterea domeniului de cercetare și
de a schița propriile contribuții în dezvoltarea temei de cercetare.
În cadrul interviului candidații vor prezenta proiectul de cercetare doctorală și vor fi
evaluați din punctul de vedere al cunoștințelor fundamentale teoretice și metodologice în
domeniul selectat.
Interviul se poate desfășura și online (la distanță), cu acordul Consiliului școlii doctorale.
II. Proiectul de cercetare (proba scrisă) și Interviul (proba orală) vor fi evaluate separat,
fiecare în limita la 10 puncte, după cum este indicat în anexele respectieve 1 și 2. Fiecare
membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat câte o notă întreagă, de la 1 la
10.

Anexa 1

GRILĂ EVALUARE A PROIECTULUI DE CERCETARE

Criterii de evaluare Punctaj

(max. 10 puncte)

1. Claritatea actualității și obiectivelor proiectului de cercetare. 3


Motivarea alegerii temei de cercetare și relevanța acesteia pentru
domeniul de cercetare
2. Stadiul actual al cunoaşterii, descrierea situaţiei în domeniul de 3
cercetare
3. Relevanța metodelor de cercetare 2
4. Relevanța și actualitatea surselor bibliografice de referință 2
pentru domeniul de cercetare
TOTAL 10
Anexa 2

GRILĂ EVALUARE ÎN BAZA INTERVIULUI

Aria tematică a interviului și criteriile de evaluare Punctaj


(max. 10 puncte)
1. Prezentarea proiectului de cercetare1 2
2. Fundamentele teoretice și metodologice ale temei de cercetare 3
3. Potențialul de aprofundare/avansare a cunoașterii în domeniul 2
ales
4. Coerența susținerii interviului: claritatea răspunsurilor, coerența 3
ideilor, motivarea și argumentarea corectă a răspunsurilor
formulate la întrebările puse de comisia de evaluare
TOTAL 10