Sunteți pe pagina 1din 9

ALIMENTELE VIITORULUI, NUTRIȚIA DE PRECIZIE ÎN FOLOSUL

OMENIRII

Conf.univ.dr.ing.Petre SĂVESCU
Universitatea din Craiova

Oamenii sunt egali, dar în același timp diferiți. Fiecare dintre noi are, încă de la
început, un anumit bagaj genetic pe care-l utilizează ca și bază de pornire în această
viață. Până la maturitate, fiecare dintre noi acumulează însă un număr diferit de ore de
fericire, de nefericire, de sănătate și de boală, de somn și de nesomn, de stress ...iar
acestea toate contribuie la o anumită construcție și diferențiere. Pe acest fundal
acționează, diferit – de la caz la caz, alimentele, suplimentele alimentare, alimentele
funcționale, alimentele sanogene și...medicamentele. De aceea, efectele produse sunt atât
de diferite de la caz la caz, de la organism la organism...iar Totul are un Caracter Simplu
(generat de direcții clare de cercetare), dar în același timp Complex (care trebuie să țină
seama de profilul individual al fiecărui consumator). Este atât de simplu, atât
medicamentele cât și alimentele nu pot avea caracter general, iar efectele produse de
consumul acestora sunt atât de diferite de la caz la caz.
În plus, când stabilim nivelul la care se poate ridica aceste diferențe este esențial
să ținem seama de un întreg Ansamblu constituit din Antecedente, Comportamente și
Consecințe. De asemenea, este foarte important să cunoaștem că în elaborarea unor
concluzii pertinente trebuie să luăm în calcul toate aspectele care caracterizează pe
fiecare dintre noi: cognitiv, psihologic, social, fiziologic.
Cronologic, putem descrie mai multe etape de proiectare și dezvoltare ale
alimentelor pornind de la Alimentul nostru=Medicamentul nostru și ajungând la
concepte înaintate, specifice Siguranței alimentare de tipul Safer, Smarter, Greener
(Sigur, Inteligent, Verde-Natural) și urmărind întregul proces pe baza devizei From Farm
to Fork (de la fermă la furculiță). Aceste stări de tranziție sunt specifice alimentelor (și
nu produselor agricole evidențiate ca materii prime, fără procese de prelucrare , unde
evoluția este diferită) sunt ciclice și de aceea, putem observa că din cele mai vechi
timpuri exista o preocupare sporită de a proiecta și produce alimente sigure pentru
sănătatea consumatorilor.
Alimentul nostru, medicamentul nostru
Ce înseamnă însă conceptul Alimentul nostru=Medicamentul nostru (” Fie ca
hrana să-ți fie medicament și medicamentul hrană” – Hippocrate) ?
Este simplu: toți oamenii informați, atenți la antecedentele și comportamentul lor,
solicită – pentru consum – alimente cu densitate nutrițională mărită, alimente funcționale
(alimente care mențin și/sau dezvoltă o funcție metabolică a organismului
consumatorului), alimente sanogene, alimente inocuitare (lipsite de nocivitate naturală
sau dobândită). A fi conștient de importanța alimentelor ingerate, este astăzi echivalentul
trezirii la realitate, a te proteja și a proteja și pe alții este esența informațiilor care ne
parvin și care influențează puetrnic digestia alimentară. Alimentul trebuie să conserve și
să promoveze un status sanogen și chiar să aducă un aport important la vindecarea
organismului. Traversarea anumitor situații, refacerea după o boală sau după un accident,
reluarea capacității organismelor de a se readapta la eforturi susținute, repunerea
sistemului imunitar în drepturi sunt tot atâtea situații la care alimentele trebuie să-și
aducă aportul. Un aliment sau un supliment alimentar sanogen are capacitatea de a
menține și îmbunătăți funcționarea organismelor, de a crește nivelul de adaptabilitate la
schimbările climatice înregistrate azi la nivel planetar și de a contribui la creșterea
longevității și frumuseții vieții.
Tot în acest concept ar trebui să se încadreze și Suplimentele alimentare ca și
Nutraceuticele – care trebuie să fie construite de către OM și pentru OM...
Este nevoie de aceste suplimente alimentare? Da, este mare nevoie, în condițiile
schimbărilor produse azi în toate domeniile vieții! Răspunsul nu poate fi decât unul
pozitiv, oamenii trăind astăzi procese metabolice de construcție a macromoleculelor (în
cadrul secvenței de anabolism) într-o perioadă din ce în ce mai scurtă și parcurgând
procese de consum anaboliți într-un ritm accelerat și încă de la o vârstă fragedă (etapa de
catabolism începând cu mult mai devreme decât la generațiile anterioare).
Cauzele acestor schimbări sunt multe, fiecare dinttre acestea aducând o
importantă contribuție la media cumulativă, medie capabilă să afecteze omul ca individ
sau în comunitate: lipsa de conștientizare, armonie, echilibru; lipsa de educație; creșterea
gradului de stress și disconfort generat de factorii sociali, economici și naturali-
modificați; experimentarea unor Intenții, Gânduri și Obiective necorespunzătoare Legilor
Frumoase ( Legilor Divine, Legilor Naturii); lipsa Credinței, Iubirii, Iertării, Smereniei,
Empatiei, Recunoștinței.
Omul a uitat că este co-creator, a uitat să iubească, a uitat să traiască...a uitat că
este Scânteiere Divină. Este nevoie de toate accestea și de o Conștiință înaltă pentru a
putea participa la producerea unui Aliment sau Supliment alimentar, pentru a transmite
caracterul de frumos și efectul tămăduitor-constructor al principiilor active
consumatorului prin intermediul alimentului (sau suplimentului alimentar).
De aceea sunt astăzi atât de multe și de nefolositoare alimente și suplimente
alimentare de profil... La construcția acestora trebuie să participe decât OAMENI
CURAȚI, cu un anumit nivel de conștiință și cu un anumit grad de profesionalism.
Este, deci nevoie de o mare schimbare pe o piață alimentară care trebuie să se adapteze
noilor cerințe ale consumatorilor, cunoscute sau nu...Iar pe această piață trebuie să existe
doar produse sanogene, care să respecte consumatorul și să-l ajute pe acesta să traiască la
un anumit potențial, în mod absolut natural.
Astăzi, pe piața de profil există foarte multe produse care trebuiesc schimbate,
trebuiesc reproiectate, pentru că s-au îndepărtat foarte mult de matricea naturală, iar
organismul consumatorului nu le poate asimila.
Este nevoie stringentă de întoarcerea la natural, la materii alimentare vii, la hrana
mai puțin procesată, mai puțin rafinată. Este nevoie să experimentăm nutriția în care să
folosim alimente născute din iubire, proiectate și procesate cu iubire și dăruite din iubire
și respect românilor curați. Așa cum este hrana în cadrul mânăstirilor, așa cum este hrana
pregătită în anumite familii de români adevărați, așa cum ar trebui să fie mâncarea
tradițională în curți, gospodării și agropensiuni turistice. Este, deci, nevoie de o
întoarcere la tradițional, la frumos, la o alimentație cât mai naturală.
Alimentele, aditivii alimentari, pesticide, metale grele, oxidanți puternici
Un aliment al viitorului trebuie să fie un aliment proiectat și construit doar cu
ajutorul unor materii prime curate, sanogene. Cel mai aproape de acest deziderat este
alimentul ecologic, un aliment certificat (în U.E. această certificare este reglementată de
Reg. CE nr 834/2007 și Reg. CE nr.889/2008 – în formele consolidate, actualizate), un
aliment care folosește materii prime sanogene ( lipsite de aditivi periculoși, de metale
grele, de pesticide, de urme de hormoni și antibiotice). La polul opus se pot încadra
alimentele care abundă de aditivi alimentari de sinteză (topping-uri, creme, sosuri,
înghețate, anumite produse alimentare obținute din carne și lapte), alimente în care se
găsesc urme de stimulatori și de tratamente (hormoni de creștere și/sau de coacere – în
cazul materiilor prime de origine vegetală, respectiv pesticide), urme de antibiotice (la
anumite materii prime de origine animală), constituite din materii prime devenite
improprii prin poluare accidentală sau voluntară (când dozele de pesticide sunt depășite
doar în ideea obținerii unei producții mai mari și timpurii).
Astăzi sunt utilizați , numai în țările europene, peste 317 aditivi alimentari iar unii
dintre aceștia, fiind de sinteză nu pot fi recunoscuți de matricea naturală a organismului
uman și pot provoca multe și mari dezechilibre în acestea. Foarte mulți specialiști
lucrează în acest domeniu – în care se dezvoltă mereu alți și alți aditivi alimentari.
Când, în 1908, dr. Kikunae Ikeda din Tokyo a extras monoglutamat din algele
marine nu cred că se gândea că vor veni alți cercetători științifici care să dezvolte E 621
– monoglutamatul de sodiu sintetic care este considerat secretul profitului , piața de
producție mondială depășind 4 miliarde de Euro numai în acest an și numai pentru acest
aditiv alimentar (care acționează asupra papilelor gustative- care papile, la rândul lor
transmit un puternic semnal electric prin sistemul nervos spre creier, provocând în timp
probleme deosebite consumatorilor). Astăzi cei mai mari exportatori sunt producători din
Japonia, China, SUA, Germania iar cei mai mari consumatori sunt cei din zonele în care
cultura alimentară frumoasă a fost înlocuită cu alta lipsită de personalitate și naturalețe,
dar cu un gust pronunțat. Da, ați dedus, marii consumatori provin chiar din zonele unde
educația a avut de suferit. Și nu trebuie să ajungem dominați de aceste modificări
nedorite. Chiar dacă efectul consumului de produse din carne impregnate cu
monoglutamat (aripioare, pulpe, piept pui) dă un gust ca la mama acasa. Este
obligatorie și în acest caz trezirea oamenilor frumoși și abandonarea unor astfel de
meniuri și practici. Este nevoie de întoarcerea la alimentele preparate încet, chibzuit
(slow food fiind deja un curent care face furori prin țările dezvoltate, crescând mult mai
rapid , în opoziție cu fast food-ul – un curent nutrițional importat și în România).
Este bine să cunoaștem că niciodată aditivii alimentari naturali nu vor crea
probleme, aceștia fiind recunoscuți de sistemul imunitar al organismului; atunci când se
utilizează în exces, prea-plinul
funcționează cu succes,
eliminându-se pe cale naturală tot
ceea ce nu folosește organismului.
Nu același lucru se întâmplă în
cazul aditivilor de sinteză, care pot
provoca probleme majore
organismului consumatorului,
atunci când sunt utilizați în exces.
Din aceeași categorie fac parte și substanțele identic naturale (vitamine, enzime,
precursori de culoare, precursori de gust), care au aceeași structură moleculară ca și cele
naturale dar, fiind prroduse de sinteză, nu sunt vii, nu sunt recunoscute de către
organismul consumatorilor.
Este nevoie de sprijinirea și promovarea sistemelor certificate de agricultură
ecologică – singurele în măsură să genereze materii prime agricole și produse alimentare
de înaltă calitate nutrițională și igienică, păstrând nealterate condițiile de mediu, într-o
fericită Dezvoltare Durabilă.
Tot așa de importantă ca și educația nutrițională, pentru sănătatea consumatorilor,
este reorganizarea piețelor, târgurilor, lanțurilor de gross, producției și depozitării
produselor agricole. Este nevoie de mai mult sprijin din partea statului dar și de
discernământ și conștiință din partea producătorilor, pentru ca să nu mai administreze
atât de multe tratamente cu pesticide (și în regim de overdose), doar pentru a-și asigura
un profit substanțial, lipsiți fiind de empatie și respect pentru sănătatea consumatorilor.

Chiar dacă au fost dezvoltate sisteme de analiză ale riscurilor și punctelor critice
de control pe circuitul alimentelor (H.A.C.C.P.), sisteme care asigură și monitorizeză
trasabilitatea materiilor prime alimentare până la nivelul produselor finite, Sisteme de
Management ale Siguranței Alimentare (care au la bază SR EN ISO 22000/2005),
Scheme Private care vizează Managementul Siguranței Alimentelor, consider că mai sunt
încă multe de făcut în aceste domenii de certificare și acreditare. Anticipez, într-un
Viitor apropiat apariția unor Sisteme de Management ale Siguranței Alimentare în care
OMUL (cu o înaltă Conștiință, Împlinit, Fericit) este în centrul acestor sisteme fiind și
Cel care poate monitoriza toate aceste riscuri. Astăzi aceste sisteme vizează mai mult
analiza, prevenirea și combaterea riscurilor și numai în cazul celor de natură fizică,
chimică, microbiologică. Omul este cel care va schimba aceste sisteme, le va îmbunătăți
prin utilizarea Câmpurilor, Percepțiilor, Emoțiilor, Intențiilor pozitive, prin utilizarea
celor 4 Elemente Fundamentale, prin utilizarea centrului piramidei (la care Mediul Divin
este Cel care guvernează și legătura dintre Mediile Social, Natural, Economic, într-o
Dezvoltare Durabilă corectă).
În 2 articole științifice personale publicate în 2002 și 2003 am susținut necesitatea
apariției unui Sistem de Management specific Siguranței Alimentare în care să se
regăsească Cerințe ale Sistemelor de Management a Calității (familia de standarde ISO
CEI 9001, 9002, 9004), Cerințe ale Sistemelor de Management al Mediului (în acord cu
standardul ISO CEI 14001), Cerințe ale Sistemului de Analiză a Riscurilor și Punctelor
Critice de Control pe circuitul alimentelor (H.A.C.C.P.). În toamna anului 2005, doi-trei
ani mai târziu față de viziunea mea, a apărut, în internațional, SR EN ISO 22000:2005
care permite dezvoltarea unui Sistem de Management al Siguranței Alimentare
performant, iar în primăvara anului 2006 a fost și prima certificare de acest fel în
România.
Modele actuale de nutriție umană
Oamenii au căutat mereu modele de nutriție care să le asigure necesarul zilnic de
energie și elemente vitale, o protecție împotriva îmbolnăvirilor și o longevitate și
vivacitate crescută.
Au fost abordate regimuri vegetariene, regimuri vegane (chiar cu hrană
neprelucrată), au fost asociate consumului de alimente și consumul de apă din surse
înghețate (apă structurată), de apă bazică, de apă energizată, de apă îmbogățită în
vitamine sau minerale și multe altele. Au fost abordate regimuri de post negru sau au fost
traversate chiar perioade în care s-a utilizat prana (de către Oameni ajunși la un anumit
nivel evolutiv), au fost abordate regimuri mănăstirești (la care se utilizau și anumite
rețete esoterice), au fost reluate alte obiceiuri alimentare și regimuri care utilizau 70%
alimente de origine vegetală și 30% alimente de origine animală) – imediat după o
perioadă în care se renunțase la carne (neglijându-se Focul ca Element fundamental și
ajungându-se la niște carențe importante de oligoelemente în organism). Sunt încurajate
astăzi cercetările științifice care descoperă noi resurse de hrană, noi materii prime, noi
prebiotice, noi probiotice, noi experimentări în vid în timpul preparării, se utilizează
bionica în copierea mecanismelor naturale, se utilizează biotehnologiile alimentare și
bio-nano-tehnologiile, se utilizează tehnologii de imprimare moleculară, modelarea
plasmatică în dezvoltarea de noi produse. Toate aceste căutări trebuie totuși să aibă în
centrul lor OMUL, iar omul trebuie să participe mai mult în accelerarea unor procese și
comportamente prin igienizarea gândurilor și intențiilor, prin descoperirea Misiunii sale
pe planetă, prin accesul pe care îl facilitează dezvoltarea conștientă, frumoasă, în respect
față de Legile Divine și față de Multi-univers. Descoperirea de noi Resurse alimentare,
accesarea corespunzătoare a celor Existente, redefinirea unor Comportamente și
Atitudini, Compasiunea, Altruismul, Respectul față de Valori și Viață, Recunoștiința și
Pregătirea Personală și Profesională vor contribui , cu siguranță, la dezvoltarea unor
produse alimentare de calitate, care să asigure hrana și tratamentul preventiv și care să
facă viața omului mai frumoasă.
Alte considerente cu privire la nutriția viitorului
Nutriția umană a viitorului va fi doar una personalizată. Fiecare Om își va
cunoaște necesarul de vitamine, de proteine, de aminoacizi, de lipide, de minerale, de
oligoelemente.
În ultima perioadă s-a dezvoltat mult nutriția inteligentă, nutriția de precizie.
Astăzi sunt apărute o serie de metode moderne de scanare a necesarului de elemente și
biomolecule esențiale (scanări RAMAN, folosirea de tehnici de biologie moleculară și de
tehnici de biologie atomică, folosirea unor tehnici de monitorizare a unor procese de
oxidoreducere esențiale prin îmbunătățirea managementului oxidoreductazelor specifice,
scanarea telomerilor, monitorizarea prin biomarkeri activi a unor procese metabolice), iar
acestea sunt doar începutul. Genomica, epigenomica, nutrigenomica, metabolomica,
harul, cunoașterea și știința producerii alimentelor sanogene, nutraceuticelor și
suplimentelor alimentare sunt cele care completează acest tablou. Utilizând parțial sau
total anumite tehnici și metode de scanare (din cele descrise mai sus sau chiar mai
elevate) se poate stabili necesarul de ioni și elemente esențiale pentru fiecare organism
în parte și se poate ajunge cu accesul acestor elemente esențiale mult sub nivelul celular,
de astăzi.
Este foarte importantă Cunoașterea și poziția specialiștilor în această ecuație,
pentru că limitele de lucru sunt extrem de sensibile, intervalele de lucru sunt extrem de
reduse, iar amatorismul și nivelul redus de conștiință poate să conducă la probleme chiar
letale. Un mic exemplu, utilizarea Seleniului ca antioxidant este permisă doar într-o doză
foarte bine calculată, într-un interval extrem de redus; altfel acest important antioxidant
se poate transforma foarte ușor într-o puternică otravă.
Câteva reguli generale pentru o nutriție sănătoasă și pe înțelesul tuturor:
- Oamenii trebuie să mănânce Light , fără grăsimi și zaharuri în exces
- Este bine să se consume mai mult mâncare ușor preparată din materii
prime, ingrediente și aditivi alimentari naturali, nu din materii deja ambalate la cutii
- Nu trebuie consumat nimic din ceea ce nu place organismului
consumatorului; educația simțurilor poate s-o aprofundeze fiecare
- Nu trebuie consumat nimic, atunci când nu apare senzația de foame sau
între mesele obișnuite
- Este bine să acționăm responsabil și să cunoaștem fiecare ce înseamnă
consumul exagerat și ce consecințe poate avea acest consum asupra sănătății noastre
Concluzii
Dezvoltarea științei, conștiinței, atitudinilor și percepțiilor în context cu acest
domeniu se produce într-un ritm accelerat.
Viitoarele Sisteme de Management ale Siguranței Alimentare vor avea în Centrul
lor activ Omul nou, cu Conștiință Înaltă, capabil să prevină și să minimalizeze orice risc.
Sistemele de producție din domeniul alimentelor, suplimentelor alimentare,
nutraceuticelor vor cunoaște o dezvoltare accelerată, iar Calitatea va prima în fața
Cantității.
România are suficiente resurse care să asigure o dezvoltare corespunzătoare a
economiei; prin schimbarea unor strategii de management la nivel național și regional și
prin proiectarea și aplicarea unor politici corespunzătoare, se pot încuraja sistemele de
agricultură ecologică – capabile să genereze produse de calitate nutrițională ridicată și să
aducă pe piața de profil produse cu valoare adăugată mare. Prin încurajarea sistemelor de
agricultură ecologică se produce și dezvoltare durabilă, asigurându-se atât protejarea
mediului înconjurător împotriva poluării cât și refacerea ecosistemelor naturale.
Alimentul nostru este medicamentul nostru dacă la proiectarea, conceperea și
dezvoltarea lui sunt OAMENI altruiști, capabili și responsabili, de înaltă Conștiință și
Profesionalism, iar acești OAMENI sunt recunoscuți, apreciați, sprijiniți.
Producția de alimente sanogene, alimente cu densitate nutrițională ridicată este
considerată posibilă în țara noastră (datorită potențialului natural, varietății resurselor
naturale, a tradițiilor și a OAMENILOR) și TREBUIE să fie considerată ca făcând parte
din domeniile de importanță strategică națională, putând relaxa economia (alături de
turism) și contribuind la îmbunătățirea stării de sănătatea a populației și la păstrarea
ecosistemelor naturale.