Sunteți pe pagina 1din 2

Test gen liric, vocabular – clasa a VIIIa

Partea I (57 de puncte)


Se dă textul:
Hai în codrul cu verdeaţă, Şi de-a soarelui căldură
Und-izvoare plâng în vale, Voi fi roşie ca mărul,
Stânca stă să se prăvale Mi-oi desface de-aur părul,
În prăpastia măreaţă. Să-ţi astup cu dânsul gura.

Acolo-n ochi de pădure, De mi-i da o sărutare,


Lângă balta cea senină Nime-n lume n-a s-o ştie,
Şi sub trestia cea lină Căci va fi sub pălărie -
Vom şedea în foi de mure. Ş-apoi cine treabă are!

Şi mi-i spune-atunci poveşti Când prin crengi s-a fi ivit


Şi minciuni cu-a ta guriţă, Luna-n noaptea cea de vară,
Eu pe-un fir de romaniţă Mi-i ţinea de subsuoară,
Voi cerca de mă iubeşti. Te-oi ţinea de după gât.
(Mihai Eminescu – Floare albastră)

Rezolvă cerinţele:
A. Limba română
1. (6p.) Arată care sunt sinonimele contextuale pentru: prăpastia, pădure, vom şedea.
2. (6p.) Precizează numărul de litere şi de sunete din cuvintele: ochi, minciuni, atunci.
3. (6p.) Extrage din ultima strofă un cuvânt cu diftong şi unul cu triftong.
4. (6p.) Demonstrează în enunţuri omonimia cuvintelor lună si ochi.
5. (6p.) Extrage două cuvinte derivate din strofa a patra. Arată cum s-au format.
6. (6p.) Arată ce valoare morfologică are cuvântul subliniat şi contruieşte un enunţ în care să aibă
altă valoare morfologică, precizând-o: n-a s-o ştie.

B. Înţelegrea textului
7. (3p.) Precizează măsura versului: Şi mi-i spune-atunci poveşti.
8. (6p.) Precizează o figură de stil din a doua strofă.
9. (6p.) Precizează semnificaţiile folosirii arhaismelor din text.
10. (6p.) Prezintă semnificaţiile versurilor: Când prin crengi s-a fi ivit/ Luna-n noaptea cea de vară.

Partea a doua (43 de puncte)


Realizează o compunere de 25-30 de rânduri în care să demonstrezi ca textul citat la partea I aparţine
genului liric.

În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele:


 precizarea a trei caracteristici ale genului liric si exemplificarea acestor caracteristici pe baza textului citat;
 evidenţierea rolului mijloacelor artistice (imagini artistice şi figuri de stil);
 menţionarea valorilor stilistice ale modurilor şi timpurilor verbale folosite de poet;
 exprimarea unei opinii despre semnificaţiile textului sau mesajul transmis.

Vei primi 24 puncte pentru conţinut (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 19 puncte pentru redactare
(coerenţa textului – 5 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului - 5 p; ortografia - 3 p;
punctuaţia- 3 p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitate – 3 p.)