Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2017

Proba E. d)

Biologie vegetală şi animală


Varianta 3

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Prezenţa pigmenţilor clorofilieni este una dintre condiţiile realizării procesului de


fotosinteza la
plante.

B 6 puncte
Precizaţi două tipuri de reproducere asexuată întâlnită la plante; scrieţi în dreptul fiecărui
tip
de reproducere asexuată câte un exemplu de organism la care este
întâlnit.

reproducere asexuată prin stolon: care reprezintă o tulpină sau


ramură târâtoare care, în contact cu pământul, formează rădăcini și
dă naștere unei plante noi.

reproducere asexuată prin butășire: în care o porțiune de ramură,


lăstar, de rădăcină sau de frunză (denumită butaș), este detașată de
la planta-mamă și sădită în pământ, cu scopul de a se înrădăcina și
de a forma o plantă nouă.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă
o singură variantă de răspuns.

1. Organit celular specific celulei vegetale este:


a) aparatul Golgi
b) cloroplastul
c) mitocondria
d) reticulul endoplasmatic

2. Aparţine scheletului membrului inferior al omului:


a) fibula
b) humerusul
c) radiusul
d) ulna
3. Sunt plante:
a) bazidiomicetele
b) eubacteriile
c) monocotiledonatele
d) sporozoarele

4. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu


2n = 10 cromozomi are:
a) 2n = 10 cromozomi
b) 2n = 5 cromozomi
c) n = 10 cromozomi
d) n = 5 cromozomi
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5. Hipotalamusul:
a) are rol în reglarea temperaturii corpului
b) este componentă a trunchiului cerebral
c) este situat ventral faţă de măduva spinării
d) se leagă de bulb printr-o pereche de pedunculi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată,
scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă
apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să
devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă
folosirea negaţiei.

1. La mamifere, ovarele reprezintă sediul fecundaţiei. F(fals) eu as zice ca este


adevarat dar ma iau si eu dupa barem... :-??

2. La plante, fotosinteza poate fi evidenţiată după O 2 absorbit. F(fals)

3. Capsula Bowman şi tubul urinifer sunt componente ale nefronului. A(adevarat)

(30 de
SUBIECTUL al II-lea puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sistemul circulator sanguin este alcătuit din inimă şi vase de sânge.
a) Caracterizaţi artera pulmonară precizând: compartimentul inimii cu care comunică,
tipul de sânge transportat, sensul circulaţiei sângelui prin acest vas, o deosebire
faţă de artera aortă.

Vas care face legătura între inimă şi plămân.


Artera pulmonara principala se intinde de la ventriculul drept si se ramifica in
arterele pulmonare dreapta si stanga. Arterele pulmonare dreapta si stanga se
distribuie spre plamanul drept si stang.
Functii:
- transporta sange dezoxigenat de la ventriculul drept spre plamani.

Aorta este cea mai mare artera din organism. Aorta isi are originea in ventriculul
stang, formeaza un arc, apoi se extinde pana la abdomen, unde se divide in doua
artere mai mici.
Functii:
- Aorta transporta si distribuie sangele bogat in oxigen spre toate arterele.
Majoritatea ramurilor arteriale pornesc din aorta, cu exceptia arterei pulmonare
principale.

b) Explicaţi rolul pericardului din structura peretelui inimii.

Rolul pericardului este de a limita expansiunea şi umplerea cu sânge a inimii.

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului copilului este de 34 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

calcularea masei sângelui copilului


34 x 7 : 100 = 2,38 kg
calcularea masei plasmei sangvine
2,38 x 55 : 100 = 1,309 kg
calcularea masei apei din plasma sangvină
1,309 x 90 : 100 = 1, 1781 kg

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi,


folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează o plantă cu frunze rotunde (c) şi mari (M) cu o plantă cu frunze cordate
(C) şi
mici (m). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În 1Fse obţin descendenţi hibrizi.
Prin
încrucişarea între ei a indivizilor din F, se obţin, în F, 16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi
1 2
următoarele:
a) genotipurile celor doi părinţi; ccMM; CCmm
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F 1;
c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F 2; două exemple de genotipuri ale
organismelor din F2 care au frunze cordate şi mari.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

(30 de
SUBIECTUL al III-lea puncte)

1. 14 puncte
Organele de simţ, împreună cu sistemul nervos, au rol în realizarea sensibilităţii la
mamifere.

a) Caracterizaţi o boală a sistemului nervos central la om precizând: numele bolii, o


cauză, o măsură de prevenire.

Boala Parkinson
Constă în degenerarea progresivă a sistemului nervos extrapiramidal.
Cauza care determină boala încă nu este cunoscută. Apare în jurul vârstei de 50-60
de ani şi se crede că s-ar datora un procese degenerative.

Boala se manifestă prin:

- rigiditate musculară generalizată

- mers rigid cu paşi mici, cu corpul aplecat înainte.


b) Explicaţi rolul fibrelor musculare din iris.

fibrele musculare care alcătuiesc un mușchi circular, sfincterul pupilei și un mușchi


radial, dilatator al pupilei, are ca rol dilatarea pupilei
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific
adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la
următoarele conţinuturi:
- Urechea externă a mamiferelor.
- Pielea.

2. 16 puncte
La mamifere, digestia este realizată de sistemul digestiv.
a) Caracterizaţi ficatul precizând: localizarea ficatului, numele sucului digestiv secretat
de ficat, două exemple de componente ale acestui suc digestiv.

Ficatul este localizat sub muschiul diafragm in partea dreapta, ficatul produce non-
stop bila, aceasta fiind depozitata in vezica biliara in perioadele interdigestive

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Există asemănări între


compoziţa salivei şi compoziţia sucului pancreatic”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Tubul digestiv al mamiferelor”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-
patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.