Sunteți pe pagina 1din 2

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA NESECRET
Câmpina
Nr. 66394 din 30.10.2018
Exemplar unic
COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ

Urmare a verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul


organizat pentru ocuparea postului vacant de OFIȚER SPECIALIST II în cadrul Serviciului
Management Resurse Umane al Școlii de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr’’ – Câmpina, cu data
prezentului anunț se publică lista candidaților ale căror candidaturi au fost validate sau invalidate,
după cum urmează:

Candidatură validată /
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Observatii
invalidată
Nu este îndeplinită condiția prevăzută
la art. 10, alin. 1, lit. a din Legea nr.
1 BONCU VIOREL Candidatură invalidată 360/2002 privind Statutul polițistului,
cu modificările și completările
ulterioare
2 CEAFĂR BOGDAN-MARIAN Candidatură validată
3 CIUPAGEA ALINA-ELENA Candidatură validată
COROIANU LIVIU-
4 Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
CONSTANTIN-ROBINSON
CROITORU AGNOLELA-
5 Candidatură validată
FLORIANA
6 CUCU GEORGIANA Candidatură validată
Nu este îndeplinită condiția privind
7 CUȚĂ ANDREEA-ȘTEFANIA Candidatură invalidată
studiile prevăzute în fișa postului
8 DABIJA MARIUS Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
9 GANEA CIPRIAN-MIHAI Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
10 GANEA RĂZVAN-GEORGE Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
11 GOAGA MARIUS-IONUȚ Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
Nu este îndeplinită condiția prevăzută
la art. 10, alin. 1, lit. a din Legea nr.
12 GORODESCHI ADRIAN Candidatură invalidată 360/2002 privind Statutul polițistului,
cu modificările și completările
ulterioare
Nu este îndeplinită condiția privind
13 IONIȚĂ BOGDAN-MIHAI Candidatură invalidată
studiile prevăzute în fișa postului
14 LEFTER ANDREEA Candidatură validată
15 LUCHIAN FLORIAN Candidatură validată
16 MANOLACHE REMUS-IOAN Candidatură validată
Nu este îndeplinită condiția prevăzută
la art. 10, alin. 1, lit. a din Legea nr.
MIHALACHE ALEXANDRU-
17 Candidatură invalidată 360/2002 privind Statutul polițistului,
CONSTANTIN
cu modificările și completările
ulterioare

B-dul Carol I, nr. 145, mun. Câmpina, jud. Prahova


Cod 105600, tel.0244/ 336251(2); Fax 0244/333650
www.scoalapoliţie.ro e-mail:campina@scoalapolitie.ro
18 MITREA NICOLETA Candidatură validată
19 MUȘAT ANA-CRISTINA Candidatură validată
PARPALĂ MARIUS-IULIAN-
20 Candidatură validată
AUREL
Nu este îndeplinită condiția privind
21 PETRE MIHAI-ADRIAN Candidatură invalidată
studiile prevăzute în fișa postului
22 POPESCU DĂNUȚ-FLORIN Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
23 RĂDOI IULIAN-RĂZVAN Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
24 RADU MARIA-MAGDALENA Candidatură validată
25 RUSU FLAVIAN Candidatură validată
Nu este îndeplinită condiția privind
26 SANDU DIANA-PAULA Candidatură invalidată
studiile prevăzute în fișa postului

Nu este îndeplinită condiția privind


27 SOARE ALINA-CRISTINA Candidatură invalidată
studiile prevăzute în fișa postului
28 STANCIU IONUȚ-SEBASTIAN Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
STANEMIR LIGIA- Nu este îndeplinită condiția privind
29 Candidatură invalidată
ANTOANETTA studiile prevăzute în fișa postului
Nu este îndeplinită condiția prevăzută
la art. 10, alin. 1, lit. a din Legea nr.
TISEANU NICOLETA-
30 Candidatură invalidată 360/2002 privind Statutul polițistului,
RUXANDRA
cu modificările și completările
ulterioare
31 TOADER COCA Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
32 TRANDAFIR ADRIAN-SORIN Candidatură invalidată Neprezentat la testarea psihologică
VĂCĂRESCU SEBASTIAN-
33 Candidatură validată
HORIA
Nu este îndeplinită condiția privind
34 VELEA DANIEL-CĂTĂLIN Candidatură invalidată
studiile prevăzute în fișa postului

Data afişării: 30.10.2018 Ora: 09:00

B-dul Carol I, nr. 145, mun. Câmpina, jud. Prahova


Cod 105600, tel.0244/ 336251(2); Fax 0244/333650
www.scoalapoliţie.ro e-mail:campina@scoalapolitie.ro