Sunteți pe pagina 1din 29

S.C. INTERGAZ EST S.R.L.

Str. Aleea Trandafirilor, Nr.1, C2 VIZAT


COORDONATOR
Zimnicea, Teleorman ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI
CUI: RO 17817190 SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Reg.Com: J34/476/2013 __________________________
Tel. 0247-368.775
Fax. 0247-368.776 __________________________

PLAN PROPRIU
DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Prezentul PLAN PROPRIU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN


MUNCĂ se adresează activităţilor de şantier pe care le desfăşoară personalul
delegat al firmei S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea şi are caracter de
Normă Internă Obligatorie.

Legislaţia determinantă:
 Legea 319/2006, Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii Securităţii şi Sănătăţii
în Muncă;
 H.G. nr. 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau
mobile;
 Instrucţiuni proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă;
 Instrucţiunile de lucru.
S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 1 | 29
CUPRINS

Capitolul I : Prezentarea generală a lucrării şi informaţii administrative;

1.1 Părţile contractante ;


1.2 Descrierea proiectului şi calendarul general de execuţie ;
1.3 Previziuni privind efectivul maxim de lucratori ce vor interveni pe
şantier ;
1.4 Sef serviciu intern SSM ;
1.5 Servicii de urgenţă ;
1.6 Delimitarea amplasamentului , accesul şi deplasarea în incinta
şantierului ;
1.7 Controlul accesului pe şantier şi procedura de primire a personalului ;
1.8 Identificarea personalului ;
1.9 Spaţiile şi facilităţile destinate organizării de şantier;
1.10 Organizarea primului ajutor ;
1.11 Instalaţii de urgentă în caz de incendiu ;
1.12 Spaţiile de depozitare ;
1.13 Procedurile de salvare în caz de accident;
1.14 Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei.

Capitolul II : Identificarea riscurilor de accidentare şi imbolnăvire


profesională şi măsuri specifice de prevenire şi protecţie pentru
principalele categorii de lucrări executate.

2.1. Sapaturi;
2.2. Manipularea, transportul şi depozitarea materialelor si sculelor;
2.3. Lucrari de instalatii de gaze;
2.4. Sudura;
2.4.1. Sudarea si tăierea cu gaze (oxiacetilenică);
2.4.2. Sudarea cu arc electric;
2.5.Echipamente individuale de protective (E.I.P.).

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 2 | 29


CAPITOLUL I

Prezentarea generală a lucrării şi informaţii


administrative

1.1 Părţile contractante

Beneficiarul : Consiliul Local al Municipiului Giurgiu


S.C. INTRETINEREA PEISAGISTICA A SPATIILOR VERZI S.A.
Str. Pacii, Nr. 60, Municipiul Giurgiu

Anteprenor : S.C. INTERGAZ EST S.R.L.


Str. Aleea Trandafirilor, Nr.1, Corp C2,
Oras Zimnicea, Judet Teleorman ;
Tel: 0247 368 775

Proiectant : S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea

Executant: S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea

1.2 Descrierea proiectului şi calendarul general de execuţie

Proiectul constă în : Proiectarea si executarea de lucrari de instalare de


gaz la Stadionul Marin Anastasovici din Municipiul Giurgiu.

Amplasament : Str. Pacii, Nr. 60, Mun. Giurgiu


Calendarul general de execuţie:
- data începerii lucrărilor : 17.06.2014
- data finalizării lucrărilor : 23.11.2014
Durata lucrarilor: 160 zile

1.3 Previziuni privind efectivul maxim de lucratori ce vor interveni pe


şantier

Numarul maxim estimat de lucrători prezenţi la un moment dat în şantier


este de 12.

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 3 | 29


1.4 Sef serviciu intern SSM

Sef serviciu intern pentru sănătatea şi securitatea în muncă: Ing. Lica Emil
Tel: 0761636875

Numele conducatorului unitatii: Dir.gen. Ing. David Cristian


Tel: 0745500901

1.5 Servicii de urgenţă

În caz de urgenţă apelaţi :

1. AMBULANTA : 112
2. POMPIERI : 112
3. APEL DE URGENTA 112

1.6 Delimitarea amplasamentului , accesul şi deplasarea în incinta


şantierului

Delimitarea amplasamentului-vecinătăţi:

Şantierul se află in incinta Stadionului Municipal Marin Anastasovici din


Municipiul Giurgiu (intre strada Unirii si strada Fabricii de Zahar)

Accesul şi deplasarea în incinta şantierului

Circulaţia auto în incinta complexului se va face folosind un sistem de căi


de circulaţie interioare separate pentru utilaje şi pietoni.
Dacă se executa manevre riscante (întoarceri, mers cu spatele etc.)
vehiculele sau utilajele vor fi pilotate. Persoanele care fac acest lucru trebuie să
se amplaseze în zone în care pot fi văzute de către conducătorul
autovehiculului/utilajului şi pot vizualiza zona de manevră astfel încât să
prevină pătrunderea persoanelor sau altor utilaje .În cazul observării unui
pericol vor semnaliza imediat oprirea manevrării
autovehicolului/utilajului.Conducătorul vehiculului/utilajului nu va începe/relua
manevrele decât după ce a primit semnalul de la persoana care îl pilotează.
Zonele de staţionare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza
special. Autovehiculele şi utilajele vor staţiona numai în zonele special
prevăzute. În timpul staţionării acestea vor avea în mod obligatoriu motorul
oprit şi vor fi imobilizate adecvat. ( cu frâna de stationare sau cale de blocare).

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 4 | 29


Nu se vor lăsa autovehiculele sau utilajele nesupravegheate, cu motorul
pornit sau cu cheile în contact.
Este cu desăvârşire interzisă manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de
către persoane necalificate corespunzator.

1.7 Controlul accesului pe şantier şi procedura de primire a personalului

Este interzis accesul oricarui vizitator în incinta şantierului fără


autorizaţie de la o persoană din conducerea şantierului sau de la coordonatorul
pe linie de securitate şi sănătate în muncă la nivelul lucrării.
Vizitatorii ce au obţinut acordul să intre în lucrare vor purta
OBLIGATORIU echipămente de protecţie individuală.
Societatea va fi obligata să informeze postul de control asupra tuturor
celor care au acordul lor de a intra în şantier , le vor lua datele personale şi vor
informa conducerea şantierului sau coordonatorul pe linie de securitate şi
sănătate în muncă.
Societatea contractoare va trebui să furnizeze listele cu muncitorii ce
lucrează în şantier.
Fiecare presoană care intră în şantier trebuie să cunoască :
- modul de circulaţie în şantier
- riscurile la care se expune
- conduita în caz de accident
- locul unde se acordă primul ajutor
- regulile pe care trebuie să le respecte astfel încât să nu sufere accidente.

1.8 Identificarea personalului

O identificare specifică şantierului va fi pusă în practică cu scopul de a


recunoaşte persoanele cu autorizaţie de acces:
- Va fi obligtorie purtarea vizibilă a ecusonului de identificare pe durata
desfăşurării intervenţiei.
- Căştile ALBE vor fi rezervate personalului din conducerea şantierului
- Căştile ALBASTRE sunt rezervate vizitatorilor – nici o societate nu are
dreptul să le utilizeze
- Căştile ROŞII sunt rezervate persoanelor însărciante cu securitatea
muncii şi prevenirea accidentelor
- Căştile GALBENE vor fi rezervate muncitorilor

Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediată din şantier a


celor surprinşi în culpă.
Societatea va asigura personalizarea căştilor prin inscripţionare sau cu
ajutorul autocolantelor.

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 5 | 29


1.9 Spaţiile şi facilităţile destinate organizării de şantier

Organizarea şantierului de construcţii trebuie să satisfacă toate condiţiile


de securitate şi de igienă a muncii. Amplasarea pe teritoriul şantierului a
construcţiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descărcare, a
drumurilor de acces, a instalaţiilor şi a grupurilor sociale pentru muncitori
trebuie să fie în concordanţă cu toate normele care asigură securitatea şi
sănătatea în muncă.
Se va evita amplasarea grupurilor sociale şi a atelierelor de şantier în
imediata apropiere a drumurilor de acces.

1.10 Organizarea primului ajutor

Se vor instrui toţi angajaţii cu privire la conduita pe care trebuie să o


adopte în caz de accident şi cui să se adreseze.
Căile de acces până la punctul de prim ajutor din cadrul şantierului
trebuie să fie în permanenţă libere pentru a se asigura pătrunderea
ambulanţelor.
Nici o persoană rănită nu va fi transportată cu maşini particulare, numai
serviciu abilitat poate face acest lucru.
Fiecare intreprindere ce acţionează în şantier trebuie să aibă o persoana
instruită să acorde primul ajutor. Numele acestor persoane vor fi comunicate
serviciului de securitate şi sănătate din şantier.

Orice accident va fi anunţat imediat către :

1. serviciul de sănatate de urgenţă – punct de primajutor


2. şeful direct;
3. Şeful direct va anunţa imediat responsabilul pe linie de securitate şi
sănătate în muncă al unităţii respective.
Acesta va anunţa imediat:
- conducerea unităţii respective
- responsabil pe linie de securitate şi sănătate în muncă la nivelul
lucrării.

1.11 Instalaţii de urgentă în caz de incendiu

Se va organiza un punct de intervenţie împotriva incendiilor dotat


conform normelor în vigoare ( stingătoare cu spumă şi cu pulbere, găleţi, lopeţi,
târnăcoape, nisip etc.).

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 6 | 29


Se va desemna şi instrui o echipă pentru intervenţia rapidă împotriva
incendiilor formata din minimum trei persoane din cadrul societatii.
Pentru materialele care prezintă pericol de incendiu se vor lua măsuri
suplimentare de protecţie în conformitate cu indicaţiile producătorilor. ( mod
de stocare, temperaturi maxime admise, vecinatăţi etc.)

1.12 Spaţiile de depozitare

Depozitarea materialelor se va face în spaţii special amenajate. Acestea


trebuie amplasate pe teritoriul şantierului ţinându-se cont de riscurile pe care
le implică manipularea şi depozitarea materialelor, conform actelor de însoţire
de la producători şi de condiţiile de impact asupra mediului (contaminări ale
solului, aerului, apei etc).
Substanţele chimice vor fi depozitate în spaţii separate (mai ales dacă au
incompatibilităţi cu alte materiale)
Materialele care prezintă pericol de explozie sau incendiu ( tuburi de
oxigen, acetilenă, vopsele, diluanţi etc.) vor fi depozitate separat , departe de
surse de căldură sau foc deschis.
Se vor asigura spaţii suficiente pentru descărcarea şi manipularea în
condiţii de siguranţă a materialelor grele şi/sau voluminoase.
În spaţiile de depozitare se vor amplasarea mijloace de stîngere a
încendiilor compatibile cu tipul de materiale stocâte ( lemn,
oxigen,diluanti,materiale plastice etc)
Se vor asigura căi de manipulare a materialelor în depozite. Acestea vor fi
menţinute în permanenţă libere şi curate (fără obstacole de orice fel, noroi, pete
de uleiuri sau alte substanţe etc.).Vor fi marcate cu vopsea galbenă.
Locul şi căile de acces la zonele de materiale PSI se vor marca cu vopsea
roşie. Aceste căi vor fi deasemenea menţinute în permanenţă LIBERE ŞI
CURATE.
Este recomandată evitarea stocării de carburanţi în şantier. În cazul că se
va impune şi stocarea de carburanţi se vor aplica reguli speciale de depozitare.
Nu se vor stoca carburanţi decât cu acordul managerului de proiect şi
coordonatorului în materie de securitate şi sănătate în muncă la nivelul
proiectului.
Amenajarea de magazii provizorii, altele decât cele puse la dispoziţie prin
facilităţile organiării de şantier, va fi admisă de către managerul de proiect şi
coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă al antreprenorului
general numai după ce s-au luat toate măsurile de securitate generale şi
speciale.

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 7 | 29


1.13 Procedurile de salvare în caz de accident

Chiar de la începutul lucrărilor se va organiza un punct de prim ajutor.


Trebuie să se afişeze în şantier numerele de urgenţă :
Căile de circulaţie nu vor fi blocate cu vehicule sau prin depozitări ce ar
putea împiedica accesul maşinilor de salvare din exterior.
Se va asigura degajarea căilor de acces şi ghidajul maşinilor de
intervenţie spre locul accidentului de către o pesoana care cunoaşte foarte bine
amplasamentul.
Persoana care anunţă accidentul va trasmite în mod obligatoriu
urmatoarele informaţii:
- numele celui care trasmite
- localizarea accidentului
- natura accidentului
- numărul de răniţi
- localizarea punctului unde trebuie să ajungă ambulanţa să preia răniţii
Se va trimite o persoana la punctul intrare a ambulanţei în incinta
şantierului pentru a asigura ghidarea acesteia.
Persoana care anunţă accidentul va aştepta confirmarea mesajului de
către cel cu care a comunicat
Orice rănire se va comunica la serviciul de acordare a primului ajutor din
cadrul şantierului.
Reprezentanţii serviciului de sănătate trebuie să poarte căşti marcate cu o
cruce roşie.

1.14 Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei.

Beneficiarul va pune la dispoziţie un număr suficient de containăre


selective (pentru moloz, metale, plastic, gunoi menajer ) şi va asigura evacuarea
deşeurile pe toată durata lucrărilor.
Societatea va sorta şi transporta cu mijloace adaptate toate deşeurile până
la containere.
Este interzisă evacuarea molozului şi a deşeurile prin găurile tehnologice.
Societatea va trebui să demonteze şi să compacteze ambalajele şi
cartoanele voluminoase.
Fiecare subantreprenor are obligaţia să asigure curaţarea zonei sale de
lucru şi să menţină căile de acces curate, în caz contrar va fi sancţionat.

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 8 | 29


Capitolul II

Identificarea riscurilor de accidentare şi imbolnăvire


profesională şi măsuri specifice de prevenire şi protecţie pentru
principalele categorii de lucrări executate.

2.1. Săpături

Principalele riscuri identificate:


 surpare
 cădere de la înălţime
 căderea materialeor manipulate în cap, pe mâini sau picioare
 cădere de la acelaşi nivel , împiedicare
 loviri sau striviri provocate de utilaje în mişcare
 mişcări necontrolate ale utilajelor
 tăieturi sau înţepături provocate de uneltele manuale

Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

2.1.1. Orice lucrare de săpături sau umpluturi nu va începe fără un proces


verbal de predare a amplasamentului şi a “cotei zero” încheiat între beneficiar,
proiectant şi executantul lucrărilor. Săpăturile de cercetare se vor face numai
sub supravegherea conducătorilor locurilor de muncă.

2.1.2. În cazul când pe amplasamentul predat există unele instalaţii subterane în


funcţiune, lucrările de săpături se vor executa numai după oprirea acestora.
Lucrările se vor executa numai sub supravegherea permanentă a conducătorului
locului de muncă. Înainte de începerea lucrărilor de săpături sau umpluturi se va
face un instructaj temeinic cu privire la metodele de execuţie, sculele sau
utilajele de construcţii ce se pot folosi, aşezarea personalului muncitor la locul
de muncă.

2.1.3. În cazul în care în timpul execuţiei săpăturilor se depistează instalaţii


subterane necunoscute iniţial şi care nu sunt indicate în documentaţia tehnică de
execuţie se va opri imediat execţia şi se vor scoate oamenii din zona de lucru.

2.1.4. Executarea manuală a lucrărilor de săpături în apropierea cablurilor


electrice, subterane sub tensiune se va face numai după oprirea curentului. Dacă
nu se poate opri curentul se vor lua măsuri speciale care să asigure securitatea
personalului (folosirea sculelor din lemn şi supravegherea strictă a lucrătorilor

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 9 | 29


de către conducătorului locului de muncă). Se interzice categoric în aceste
cazuri folosirea de unelte şi scule metalice.

2.1.5. Dacă în timpul executarii lucrărilor de săpătură sau de umplutură se


manifestă prezenta unor gaze, substante toxice sau se constată lipsa de oxigen,
se va opri imediat lucrul şi se va scoate personalul din zona periculoasa. Se va
convoca imediat la faţa locului beneficiarul şi proiectantul care împreună cu
constructorul vor întocmi un program de măsuri – care va fi respectat integral –
menit să elimine pericolul de explozie sau incendiu şi cauzele care au condus la
apăriţia acestor gaze sau substanţe toxice. Se interzice reluarea lucrărilor dacă
nu se realizează complet programul de măsuri întocmit de organele în drept,
până nu s-au eliminat cauzele care au condus la prezenţa gazelor sau
substantelor toxice .

2.1.6. Înainte de începerea lucrărilor de săpături cu sau fără sprijiniri, trebuie să


se pregătească terenul după cum urmează :

- să se îndeparteze apele de suprafaţă de pe amplasamentele şi din zonele


lucrării în scopul eliminării pericolului de inundare a gropilor sau a
şanţurilor, de înmuiere a terenului şi de prabuşire a malurilor.

- pentru eliminarea pericolului de înundare a malurilor se vor executa


drenaje, canalizări sau şanţuri de scurgere care să devieze apele de
suprafaţă sau pe cele subterane.

- dacă în zona în care se executa lucrările de săpături sunt pomi sau arbori
aceştia vor fi tăiaţi în scopul eliminării pericolului de cădere în gropile sau în
şanţurile unde lucrează personalul. Tăierea acestor pomi sau arbori se impune şi
pentru a nu stânjeni circulaţia şi transporturile din zona respectivă de lucru şi a
elimină eventuale accidente.

2.1.7. În zonele în care se executa săpături şi se circulă, se vor prevedea


obligatoriu semne de marcaj, parapeţi de protecţie, iluminat pe timp de noapte,
împrejmuiri, balustrade, panouri pentru limitarea vitezei de deplasare a
vehiculelor şi utilajelor. Este interzis ca aceste incinte sau gropi să fie lăsate ,
când nu se lucrează, fără parapeţi, şi neiluminate pe timp de noapte. Dacă este
cazul se va asigura şi paza.

2.1.8. Se interzice staţionarea autovehiculelor, tractoarelor şi utilajelor de


construcţii în zona prismei de alunecare a terenurilor unde se fac săpături. Se
permite staţionarea sau circulaţia în zona prismei de alunecare numai dacă
pereţii săpăturilor sunt sprijiniţi cu sprijiniri realizate pe bază de calcule. În
aceste zone viteza de circulaţie este de maxim 3-5 km pe ora.

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 10 | 29


2.1.9.Săparea gropilor de fundaţie şi a şanţurilor cu adancime mică în terenuri
cu umiditate naturală şi unde nu există ape freatice de suprafaţă se vor executa
fără consolidări sau sprijiniri după cum urmează :

- în teren uşor (nisip, umpluturi) până la adancimea de 70 de cm.

- în teren mijlociu (manual) până la adancimea de un metru.

- în teren tare (manual ) până la adancimea de 1,6 metri.

- în teren foarte tare, se sapă (manual) până la adancimea de 2 metri.

2.1.10.Pământul provenit din săpături sprijinite sau nesprijinite, va fi aşezat la o


distanţă de minim 0,4 metri faţă de pereţii săpăturii. Se recomandă ca pământul
provenit din săpături, pe masura extragerii, să fie îndepartat sau transportat în
afara şantierului.

2.1.11.Dacă în timpul executarii săpăturilor se gasesc corpuri dure izolate


(betoane, bolovani etc) se vor lua măsuri de îndepartarea a lor cu ajutorul unor
utilaje sau mecanisme, după ce aceştia au fost eliberaţi de pământ sau de alte
părţi aderente. În timpul operaţiunilor de scoatere a bolovanilor, personalul va
fi evacuat din zona periculoasă.

2.1.12.Pentru eliminarea pericolului de accidentare prin surpare de maluri la


săpături, se va supraveghea şi controla zilnic starea terenului unde se executa
asemenea lucrări. Acolo unde sunt posibile surpări sau alunecari de mase de
pământ, indiferent dacă sunt sau nu sunt făcute sprijiniri, se vor lua imediat
măsuri de consolidare. Numai după aceea se va continua executarea săpăturilor.

2.1.13.Conducătorii locurilor de muncă sunt obligaţi ca înainte de reluarea


lucrărilor de săpături să controleze zilnic pereţii şi stabilitatea terenului. Dacă se
constată că sunt pericole de accidentare nu se va permite reluarea lucrărilor
decât după înlaturarea acestor pericole.

2.1.14.Se interzice categoric executarea săpăturilor sau astupărilor în terenurile


necompactate, umidificate sau supraumidificate, nisipoase, fără sprijiniri.

2.1.15.Execuţia săpăturilor pentru şanţuri si gropi în taluz natural se va face


ţinând seama şi de urmatoarele măsuri :

-se va cerceta de către conducătorul locului de muncă starea terenului


înainte de începerea lucrului (valabil pentru fiecare schimb) pentru a
constata că nu există pericol de surpare sau umiditate sporită.
S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 11 | 29
-se vor întrerupe lucrările de săpatură dacă se constată umiditate sporită.
În caz de umiditate excesivă sau alte pericole evidente se va opri lucrul şi
se va scoate tot personalul din zona periculoasă.

-se interzice circulaţia sau deplasarea autovehiculelor sau a utilajelor de


construcţii la distante mai mici decât cele prevăzute în documentaţia de
execuţie.

-să interzice staţionarea unor vehicule sau utilaje de construcţie care prin
vibrare pot conduce la surpări de maluri sau la prabuşirea acestora peste
lucrătorii aflaţi în incinte.

2.1.16.Când săpăturile trebuiesc executate cu pereţi verticali sau cu pante mai


mari se vor executa obligatoriu sprijiniri.

2.1.17.În cazul când se observa infiltraţii mari de apă (izvoare, fluvii subterane
etc) sau creşte nivelul apelor, se vor evacua imediat muncitorii din incintă .
Reluare lucrărilor de săpături se va face numai după eliminarea cauzelor sau a
fenomenelor naturale care au condus la creşterea nivelului apelor.

2.1.18. Se va cerceta periodic terenul şi se vor lua măsuri pentru desprinderea şi


rostogolirea pietrelor sau a bolovanilor care ameninţă să se prabusească.
Executarea acestor operaţii se va face numai după luarea măsurilor care să
elimine producerea accidentelor. (întreruperea circulaţiei şi scoaterea
peronalului din zona periculoasă)

2.1.19.Se vor acoperi zonele periculoase cu plase de sârmă bine fixate în roca
sănătoasă prin pitoane şi ancoraje puternice

2.1.20. Accesul lucrătorilor în incintele de săpături (gropi, şanţuri, etc), cu


sprijiniri sau fără sprijiniri, se va face pe scări sau cu ajutorul unor dispozitive
mecanice sau platforme construite special în acest sens. Scările trebuie să fie
solide şi bine fixate. De asemenea ele trebuiesc verificate zilnic şi menţinute în
stare bună şi cu treptele curate.

2.1.21. Toate utilajele şi mecanismele care se folosesc la executarea săpăturilor


sau umpluturilor trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare, trebuie să fie
dotate cu toate dispozitivele de protecţie, de semnalizare acustică sau optică şi
cu limitatoare de cursă în bună stare de funcţionare.

2.1.22.Executarea de săpături mecanizate fără sprijiniri se poate face fie în taluz


liber, fie în trepte cu pereţi verticali. Amplasarea utilajelor pentru săpături sau

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 12 | 29


umplutură va fi facută astfel încât să nu existe pericolul alunecării sau
răsturnării acestora în incinta săpăturilor.

2.1.23.Dacă săpăturile mecanizate se executa cu sprijiniri se vor lua măsuri ca


acestea să nu fie deteriorate în timpul execuţiei săpăturii.

2.1.24.În timpul execuţiei terasamentelor cu mijloace mecanizate se interzice


accesul oricărei persoane deasupra frontului de lucru. Aceste zone se vor
delimita prin panouri, împrejmuiri sau alte mijloace. De asemenea, nu se admite
executarea de lucrări auxiliare sau alte operaţii pe partea opusă frontului de
lucru sau în apropierea acestuia.

2.1.25.Înainte de începerea săpăturilor cu mijloace mecanizate se va verifica


rezistenţa terenului şi apoi se va nivela sau compacta dacă este cazul.

2.1.26.Toţi lucrătorii care lucrează direct sau indirect cu utilajele de construcţii


sau cu mijloacele mecanizate vor fi instruiţi în privinţa tuturor măsurilor
speciale de securitatea muncii pe care trebuie să le respecte. Aceste măsuri vor
fi înscrise în fişele de instructaj individual.

2.1.27.Trecerea sau staţionarea muncitorilor pe sub cupele sau braţele


excavatoarelor este categoric interzisă.

2.1.28.Este categoric interzisă prezenţa unor persoane străine pe sau în utilajle


de săpat în timpul lucrului. Urcarea şi coborarea din utilaje se va face numai
după oprirea acestora şi numai pe scarile de acces special construite în acest
sens.

2.1.29.Dacă se folosesc mai multe utilaje în acelaşi punct de lucru distanţa


dintre ele nu trebuie să fie mai mică de 10m.

2.1.30.Personalul de deservire al excavatoarelor trebuie să fie calificat şi


autorizat în acest sens.

2.1.31.La traversările de drumuri, utilajele şi sculele folosite la săpături se vor


amplasa în afara zonelor carosabile ale acestora. Este interzisă depozitarea de
utilaje sau materiale pe şosea sau mai aproape de 5m de marginea drumului.

2.1.32.În cazul spargerii blocurilor din beton armat cu ciocane pneumatice mari
muncitorii vor purta ochelari şi căşti de protecţie. Distanţă dintre spărgătorii de
piatră va fi de cel puţin 3m, iar distanţa dintre punctele de lucru şi locurile
pentru spart piatra nu va fi mai mică de 10m.

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 13 | 29


2.2. Manipularea, transportul şi depozitarea materialelor si sculelor

Principalele riscuri identificate:


 înţeparea şi tăierea mâinilor în materiale si scule
 prinderea mâinilor în materiale si scule
 cădere de obiecte de la înălţime
 căderea materalelor manipulate în cap, pe mâini sau picioare
 cădere de la acelaşi nivel , împiedicare

Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

2.2.1. Materialele se vor depozita pe sortimente, în stive sau stelaje, asigurate


împotriva rostogolirii sau mişcărilor necontrolate.

2.2.2. Transportul sculelor de mână se va face în lădiţe sau truse speciale a


căror masă nu va depăşi 20 kg.

2.2.3. Se interzice aruncarea materialelor şi sculelor devenite disponibile în


timpul lucrului. Acestea vor fi ridicate sau coborâte cu grijă pentru evitarea
accidentelor.
2.2.4. Înainte de începerea operaţiilor de încărcare şi descărcare a vehiculelor la
rampă, între aceasta şi vehicul se va aşeza un podeţ de trecere, pentru preluarea
denivelărilor existente.

2.2.5. Podeţele orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei şi operaţiilor de


transport manual vor fi dimensionate, astfel încât să reziste la greutatea
sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase şi prevăzute cu dispozitive de prindere şi
fixare sigure, pentru evitarea deplasărilor în timpul lucrului.

2.2.6. În cazul când operaţiile de încărcare şi descărcare a unor materiale se


execută manual, podeţele înclinate vor fi prevăzute cu şipci transversale la o
distanţă de 300 – 400 mm între ele sau cu alte mijloace care să împiedice
alunecarea lucrătorilor.

2.2.7. Se interzice deplasarea vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de


încărcare şi descărcare.
2.2.8. Distanţa minimă liberă dintre două mijloace de transport alăturate, ce se
încarcă sau descarcă simultan, se va stabili de la caz la caz de către
conducătorul lucrării, în funcţie de felul mijlocului de transport, de
caracteristicile materialelor manipulate, de condiţiile terenului etc. astfel încât
să fie exclusă posibilitatea de accidentare.

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 14 | 29


2.2.9. Sculele, uneltele şi dispozitivele de orice categorie şi pentru orice
întrebuinţare trebuie să fie în perfectă stare şi să corespundă specificului
lucrării.

2.2.10. Zilnic, înainte de începerea lucrului, fiecare lucrător va controla dacă


uneltele şi sculele din dotare sunt în stare tehnică corespunzătoare.

2.2.11.Cele care nu corespund din punctul de vedere al securităţii muncii se vor


scoate din uz, repara (cele care se pot recondiţiona) sau casa.

2.2.12. Sculele şi uneltele de mână vor fi confecţionate conform standardelor în


vigoare, din materiale corespunzătoare operaţiilor care se executa, fără a se
permite deformări, fisuri sau desprinderi de aşchii, bavuri.

2.2.13. Este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, precum şi


folosirea aceluiaşi mâner la mai multe scule.

2.2.14. Este interzisă folosirea uneltelor de mână cu suprafeţe de percuţie


deformate, înflorite sau ştirbite, precum şi a uneltelor de mână cu improvizaţii.

2.2.15.În timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de


mână cu tăişuri, vârfuri etc. vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate.

2.2.16. Sculele şi uneltele de tăiat vor fi verificate dacă sunt bine ascuţite şi
dacă au profilul corect în raport cu operaţia de executat.

2.2.17. Sculele şi dispozitivele de tăiat trebuie să îndeplinească următoarele


condiţii:

-să nu fie degradate, cu crăpături sau ruginite;

-foarfecele pentru tăiat vor avea lamele strânse astfel încât să preseze una
pe alta, fără joc în axul de fixare;

-dălţile vor avea o lungime de cel puţin 150 mm şi vor fi bine ascuţite.

2.2.18. Sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate - după caz - în dulapuri, lăzi,
rastele sau suporturi speciale şi orientate spre exterior pentru a putea exclude
contactul cu părţile active ale acestora.

2.2.19.Uneltele acţionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de


lucrătorii care cunosc bine atât metodele de lucru cât şi pe cele de protecţie a
muncii.

2.2.20.Este interzis ca în timpul lucrului să se aşeze unelte pe treptele scărilor


mobile, schele, tablouri electrice etc.

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 15 | 29


2.2.21.Conductele flexibile de aer comprimat trebuie să corespundă debitului şi
presiunii de lucru, iar fixarea lor pe racorduri se va face numai cu coliere
metalice.

2.2.22.Sculele şi uneltele vor fi păstrate în truse sau cutii, pentru a se evita


împrăştierea lor sau căderea de la înălţime.

2.2.23.Sculele de dimensiuni mici pot fi prinse şi de ochiuri special prevăzute în


centurile de siguranţă, adaptate pentru fiecare unealtă în parte, în aşa fel încât
lucrătorul să le aibă la îndemână, luându-se, totodată, măsuri ca în timpul
lucrului aceste scule să nu incomodeze şi să nu împiedice mişcările libere ale
mâinilor, precum şi deplasarea cu uşurinţă.

2.2.24.Nu se admite folosirea unor scule şi unelte improvizate în timpul


montajului.

2.2.25. Toate dispozitivele vor fi verificate zilnic, înainte de începerea lucrului,


de către muncitorii însărcinaţi a le folosi, împreună cu şeful echipei de montaj.
Verificarea va urmări să constate dacă dispozitivele nu prezintă fisuri, şuruburi
sau piuliţe defecte, fire rupte la cabluri, deformaţii sau dezaxări.

2.3. Lucrari de instalatii de gaze

Riscuri identificate:

 cădere de obiecte de la înălţime


 împroscarea cu materiale
 inhalarea de praf sau substante toxice
 electrocutare
 incendiu-explozie
 cădere de la acelaşi nivel , impiedicare

Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

2.3.1.La lucrările de instalaţii care se executa în exteriorul clădirilor în


apropierea unor mase metalice sau reţele electrice, vor fi luate măsuri contra
descărcărilor electrice. În timpul ploilor însoţite de descărcări electrice va fi
întrerupt lucrul, iar muncitorii se vor adăposti în locuri protejate.
2.3.2.Toate locurile de muncă unde există pericolul de intoxicare, sufocare,
electrocutare, cădere de la înălţime etc., vor fi marcate cu tăbliţe avertizoare,

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 16 | 29


iar spaţiul respectiv va fi izolat şi împrejmuit faţă de zona înconjurătoare prin
bariere, balustrade etc.
2.3.3.Toate suprafeţele pe care se circulă (podeţe, pasarele, platforme etc.)
vor fi în permanenţă menţinute în stare de curăţenie, îndepărtându-se orice
urmă de noroi sau grăsimi care ar putea provoca căderea prin alunecare a
personalului muncitor.
2.3.4.Locurile de muncă vor fi iluminate corespunzător şi după caz vor fi
ventilate, în vederea eliminării riscului de accidentare sau îmbolnăvire
profesională datorat gazelor nocive sau explozive ce se pot produce în timpul
lucrului sau din alte cauze.
2.3.5.Suprafeţele de circulaţie şi zonele în care se află aparatele de
înregistrare a diverşilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricând
posibilă distingerea clară a inscripţiilor de pe cadranele aparatelor de măsură
şi control, culorile convenţionale ale conductelor şi cablurilor, capacele şi
chepengurile, scările de acces, tăbliţele avertizoare etc.
2.3.6.Lămpile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de
muncă vor fi alimentate la tensiune foarte joasă de maximum 24 V.
2.3.7. Încărcarea, descărcarea, manipularea şi aşezarea materialelor, utilajelor
şi a sculelor pentru instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze se vor executa de
personal specializat şi dotat cu echipament individual de protecţie
corespunzător.
2.3.8. Materialele se vor depozita pe sortimente, în stive sau stelaje, asigurate
împotriva rostogolirii sau mişcărilor necontrolate.
2.3.9.Transportul sculelor de mână se va face în lădiţe sau truse speciale a
căror masă nu va depăşi 20 kg.
2.3.10.Se interzice aruncarea materialelor şi sculelor devenite disponibile în
timpul lucrului şi în mod special a celor aflate în săpături adânci. Acestea vor
fi ridicate sau coborâte cu grijă pentru evitarea accidentelor.
2.3.11.Înainte de începerea operaţiilor de încărcare şi descărcare a vehiculelor
la rampă, între aceasta şi vehicul se va aşeza un podeţ de trecere, pentru
preluarea denivelărilor existente.
2.3.12.Podeţele orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei şi operaţiilor de
transport manual vor fi dimensionate, astfel încât să reziste la greutatea
sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase şi prevăzute cu dispozitive de prindere şi
fixare sigure, pentru evitarea deplasărilor în timpul lucrului.
2.3.13.În cazul când operaţiile de încărcare şi descărcare a unor materiale se
executa manual, podeţele înclinate vor fi prevăzute cu şipci transversale la o

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 17 | 29


distanţă de 300 - 400 mm între ele sau cu alte mijloace care să împiedice
alunecarea lucrătorilor.
2.3.14.Înainte de începerea operaţiilor de încărcare şi descărcare dintr-un
mijloc de transport, acesta va fi asigurat contra deplasării necontrolate, prin
frânarea pe teren orizontal şi prin frânare şi saboţi de oprire pe teren în pantă.
2.3.15.Se interzice deplasarea vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de
încărcare şi descărcare.
2.3.16. Distanţa minimă liberă dintre două mijloace de transport alăturate, ce
se încarcă sau descarcă simultan, se va stabili de la caz la caz de către
conducătorul lucrării, în funcţie de felul mijlocului de transport, de
caracteristicile materialelor manipulate, de condiţiile terenului etc. astfel
încât să fie exclusă posibilitatea de accidentare.
2.3.17.În cazul în care este posibilă o eventuală emanaţie de gaze toxice sau
inflamabile, personalul muncitor va fi prevenit şi instruit special în privinţa
măsurilor de protecţie.
2.3.18.Se vor opri lucrările şi se va evacua personalul muncitor din zona
săpăturilor si şanţurilor , atunci când se constată existenţa gazelor.
2.3.19.Lucrările se vor relua numai după eliminarea completă a gazelor din
zona săpăturilor şi numai după luarea unor măsuri sigure împotriva unor
emanaţii ulterioare.
2.3.20.Operaţiile de prelucrare a ţevilor (tăierea, îndoirea, fasonarea etc.) vor
fi executate numai pe bancul de lucru .
2.3.21.Se interzice executarea operaţiilor de prelucrare a ţevilor pe schelele
de montaj, cu excepţia ajustării racordurilor între conducte, în vederea
defînitivării poziţiei de montaj.
2.3.22.Prelucrarea ţevilor metalice în vederea executarii "poziţiilor" sau a
prefabricatelor, precum şi operaţiile de pilire, găurire, lipire şi sudare a ţevilor
şi confecţiilor metalice, se vor efectua cu scule, dispozitive şi utilaje în bună
stare de funcţionare şi cu respectarea normelor specifice de securitate a
muncii privitoare la operaţiile respective.
2.3.23.Prelucrarea ţevilor şi a prefabricatelor din materiale plastice se va
efectua cu scule, dispozitive şi utilaje în bună stare de funcţionare şi se vor
respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea
cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare.
2.3.24.Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrările de instalaţii
tehnico - sanitare şi de gaze vor fi obligatoriu conectate la instalaţia de legare
la pământ. În astfel de cazuri se vor respecta prevederile standardelor în
vigoare ce cuprind prescripţii privind protecţia împotriva electrocutării la
S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 18 | 29
utilajele şi echipămentele mobile sau fixe, precum şi a Normelor specifice de
securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
2.3.25.Ventilele de închidere şi şuberele vor avea marcate în mod vizibil,
chiar pe ele, semne care să indice sensul de rotire al dispozitivului de
închidere, precum şi sensul de mişcare a fluidului în conductă.
2.3.26.Pentru transportul utilajelor sau echipamentelor pe plan înclinat se vor
folosi obligatoriu două trolii, unul de tracţiune şi unul de frânare. Este
interzisă frânarea numai cu ajutorul penelor.
2.3.27.Este interzis să se lase echipamentele sau utilajele pe plan înclinat
fără să se blocheze frâna troliului şi fără să se asigure stabilitatea cu suporţi şi
opritori corespunzători.
2.3.28.Pe timpul ridicării şi montării, elementele în mişcare ale utilajelor se
blochează.
2.3.29.Schelele şi scările necesar a fi montate pe utilaje în scopul executarii
unor lucrări de îmbinări sau finisaje se vor monta înaintea ridicării lor.
2.3.30.Dacă montarea scarilor sau schelelor nu se poate face din considerente
tehnologice se vor folosi schele suspendate . Personalul muncitor ce lucrează
pe acestea este obligat să foloseasca centuri de siguranţă legate de elementele
solide ale construcţiei sau instalaţiei.
2.3.31. Se interzice sprijinirea schelelor şi podeţelor pe utilaje tehnologice.
2.3.32.În cazul în care este necesar să se execute lucrări de montaj cu ajutorul
unor scule mecanice, sub utilajele tehnologice în curs de montare sau pe
acestea, se vor lua măsuri de sprijinire a utilajelor tehnologice, astfel încât să
se evite posibilitatea producerii unor accidente de muncă.
2.3.33.Canalele şi golurile subterane executate pentru montarea utilajelor
tehnologice şi care rămân deschise se vor îngrădi şi acoperi cu podeţe
rezistente.
2.3.34.Personalul muncitor care ia parte la încercarea utilajelor va fi instruit
în prealabil asupra modului lor de funcţionare.
2.3.35.Lucrătorii care executa operaţii de curăţare mecanică a conductelor
sunt obligaţi a purta mănuşi şi ochelari de protecţie.
2.3.36.În general conductele se încearcă la presiune cu aer comprimat..
2.3.37.Locurile de aşezare a flanşelor oarbe în timpul încercării hidraulice a
conductelor vor fi prevăzute cu semne distinctive.
2.3.38.Lucrătorilor care părticipă la încercările de presiune a conductelor li se
va face înaintea începerii lucrului un instructaj în legătură cu:

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 19 | 29


a) aşezarea armăturilor şi flanşelor oarbe;
b) metodele de evacuare a aerului din instalaţii;
c) modul de mărire şi micşorare treptată a presiunii din instalaţii;
d) interzicerea executarii de reparaţii într-o instalaţie care se găseşte sub
presiune;
e) presiunea maximă admisă de normele tehnice în vigoare;
f) procedeele de ciocănire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;
2.3.39.Se interzice încercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt
montate elemente profilate şi armături lângă marginea şanţului.
2.3.40. Compresorul, anexele lui şi aparatele de măsură utilizate la încercarea
cu aer comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10 m
de conducta care se încearcă.
2.3.41.Conductele de legătură dintre compresor şi conducta care se încearcă
vor fi verificate în prealabil.
2.3.42.În timpul încercării cu aer comprimat, sectoarele respective de
conductă vor fi supravegheate de conducătorul locului de muncă.
2.3.43.Înainte de încercarea cu aer comprimat se vor controla şi verifica atât
aparatajul (regulatoare, manometre) , cât şi etanşeitatea conductelor şi
armăturilor .
2.3.44.Înlăturarea defectelor observate în timpul încercării cu aer comprimat
se va face după reducerea presiunii.
2.3.45.În timpul încercărilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor
persoane în apropierea conductelor în curs de încercare şi a instalaţiei de aer
comprimat în funcţiune.

2.4. Sudura
Riscuri identificate:

 împroscarea cu materiale (stropi, aschii)


 inhalarea de substante toxice
 arsura termica
 electrocutare
 incendiu-explozie
 radieire cu IR si UV

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 20 | 29


Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

2.4.1. Sudarea si tăierea cu gaze (oxiacetilenică)

2.4.1.1. Sudorii care efectuează lucrări de sudare si tăiere cu gaze


(oxiacetilenică) vor avea permis de lucru cu foc deschis, conform
reglementărilor în vigoare.
2.4.1.2 Sunt interzise reparatiile arzătoarelor de sudură de către persoane
nespecializate si neautorizate;
2.4.1.3 Racordarea arzătoarelor se va face numai prin intermediul unui
dispozitiv contra întoarcerii flăcării, de tipul supapă hidraulică sau alte
dispozitive.
2.4.1.4 Deplasarea sudorului cu arzătorul aprins, în afara zonei de lucru, urcarea
pe scări sau schele, sunt interzise.
2.4.1.5 Este interzisă păstrarea arzătoarelor racordate la sursa de gaz, în sertare
sau dulapuri.
2.4.1.6 Înainte de începerea lucrului se vor verifica buna functionare si
etanseitatea arzătorului, respectiv a aparatului de sudat.
2.4.1.7 În timpul întreruperii lucrului, arzătorul se va stimge si se va agăţa pe un
suport. Este interzisă agătarea arzătorului (chiar stins) de recipientele buteliei,
sau de corpurile goale în interior. Arzătorul aprins nu se va lăsa din mână nici
un moment.
2.4.1.8 La întreruperile de lungă durată, în afară de închiderea robinetelor de la
arzător, se vor închide si robinetele cu ventil ale recipientelor butelie.
2.4.1.9 Dacă becul arzătorului se încălzeste excesiv în timpul lucrului, se va
închide robinetul pentru acetilenă si se va introduce aparatul într-un vas cu apa
rece, curată, lăsând robinetul pentru oxigen putin deschis.
2.4.1.10 În cazul astupării duzelor arzătorului, în urma întoarcerilor de flacără,
la stingerea accidentală a flăcării, sau în cazul altor deranjamente se va închide
imediat robinetul arzătorului. Dacă defecţiunea nu poate fi înlăturată, prin
simpla curăţire a duzei arzătorului cu ajutorul unei sârme din alamă moale si a
becului de la capătul tijei sau prin răcirea si înlocuirea tijei sau a duzei,
arzătorul va fi scos din uz si anunţat imediat maistrul.

2.4.1.11 La fiecare şoc produs de întoarcerea flăcării, se vor închide imediat


robinetele pentru acetilenă si oxigen ale arzătorului. Înainte de reluarea lucrului
se va răci arzătorul în apă rece, curată, fără urme de ulei si se vor controla si

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 21 | 29


purja furtunurile. Nu este admisă aprinderea flăcării înainte de a se verifica
nivelul apei în supapele hidraulice de sigurantă.
2.4.1.12 Arzătoarele de sudare vor fi prevăzute cu câte un element de închidere;
pentru admisia gazului combustibil si pentru oxigen. La manevrarea ambelor
robinete se va evita pătrunderea unui gaz în circuitul celuilalt si invers.
Robinetele vor fi fixate în mânerul arzătorului.
2.4.1.13 La aprinderea arzătorului se va deschide cu 1/4 de tură robinetul pentru
oxigen, apoi cel pentru acetilenă (respectiv gazul combustibil), aprinzând
imediat amestecul. Flacăra de lucru se reglează apoi cu ajutorul celor două
robinete ale arzătorului. Stingerea se face închizând mai întâi robinetul pentru
acetilenă iar după stingerea flăcării, se închide si robinetul pentru oxigen.
2.4.1.14 (1) La aprinderea aparatelor de tăiat se va deschide cu 1/4 tură
robinetul pentru oxigen, de încălzire, apoi robinetul pentru acetilenă,
aprinzându-se imediat amestecul rezultat. Reglarea flăcării, respectiv a jetului
de oxigen pentru tăiere, se va face în functie de grosimea materialului de tăiat.
(2) La stingere se va închide mai înăti, robinetul pentru oxigenul de
tăiere, apoi cel pentru acetilenă si la urmă cel pentru oxigenul de încălzire.

2.4.1.15 Pentru lucrările de sudare si tăiere cu gaze se vor folosi numai


furtunurile produse special în acest scop.
2.4.1.16 Se interzice ca în timpul lucrului furtunurile să fie încolăcite sub
picioare.
2.4.1.17 Se interzice folosirea furtunurilor murdare de ulei sau grăsime. Nu se
admite să se racordeze la furtun derivatii pentru alimentarea mai multor
arzătoare.
2.4.1.18 Inainte de punerea în funcţiune, furtunurile vor fi purjate, probate sub
presiune si trecute printr-un vas cu apă pentru a se asigura că nu prezintă pori
sau crăpături. Numai furtunurile pentru oxigen vor fi suflate cu oxigen.
2.4.1.19 Folosirea furtunurilor defecte precum si înfăşurarea acestora cu bandă
izolatoare sau alte materiale nu sunt admise. Locurile defecte se vor înlătura, iar
porţiunile separate se vor îmbina cu nipluri duble. Lungimea tronsonului de
furtun va fi de minimum 5 m. Nu se admite folosirea pentru îmbinare a unor
ţevi netede.
2.4.1.20 Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele respective se va face numai
prin coliere metalice, bine strânse, pentru a nu se desprinde sau a se produce
scăpări de gaze. Controlul etanşeitaţii la furtunurile pentru acetilenă se va face
cu apă si săpun.
2.4.1.21 La supapele hidraulice de siguranţă, furtunurile se racordează cât mai
strâns fără a se fixa cu coliere. La montare, furtunurile nu vor fi deformate,
S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 22 | 29
răsucite sau îndoite, ele vor fi astfel plasate încât să fie ferite de scântei, stropiri
de metal topit, de contactul cu piese grele sau încălzite. Trecerea peste ele este
interzisă.
2.4.1.22 Se interzice racordarea la reţeaua de acetilenă sau gaz a furtunurilor
aparţinând mai multor posturi, de sudare prin intermediul interpoziţiilor de
genul asa numitelor "furci".

2.4.1.23 Toate conductele de gaze vor fi legate la pământ. Conductele nu vor


veni în contact cu conductoare si cabluri electrice si se va păstra distanţa de 1 m
faţă de acestea.
2.4.1.24 Se interzice folosirea focului deschis, la o distanţă mai mică de 3 m,
faţă de conductele de acetilenă si oxigen. Distanţa de la punctele de distribuţie a
gazului până la sursele de foc deschis va fi de cel putin 3 m.
2.4.1.25 Pentru deservirea conductelor pentru oxigen si a armăturilor, nu se vor
admite lucrători mâinile murdare de ulei sau având pe îmbrăcăminte si scule
urme de ulei.
2.4.1.26 Se va verifica etanseitatea armăturilor cel putin o dată pe lună, cu apă
si săpun. Dacă se constată scăpări de gaze din conducte sau la punctele de
distributie se va opri acea zonă de lucru, remediind imediat defecţiunile, iar
încăperile se vor ventila imediat.

2.4.1.27 Reductoarele vor fi ferite de lovituri după o întrebuinţare mai


îndelungată, membrana de cauciuc a reductorului va fi înlocuită. Urmele de
grăsimi se vor îndepărta numai cu alcool sau cu dicloretan. Este interzis a apuca
recipientele de reductor, petru a fi ridicate sau transportate.
2.4.1.28 Încercarea etanşeităţii robinetelor gazelor se face numai cu apă si
săpun.
2.4.1.29 Strângerea piulitei de racordare a reductorului de presiune se face
numai cu robinetul cu ventil închis.
2.4.1.30 Demontarea si repararea reductoarelor de presiune va fi efectuată
numai, de persoane special instruite pentru aceste lucrări.

2.4.1.31 În cazul unei întreruperi mai îndelungate a lucrului, reductoarele de


presiune vor fi păstrate sub cheie în locuri uscate, ferite de praf, în care nu
există posibilitatea venirii lor în contact cu ulei sau substanţe grase.
2.4.1.32 Supapele de siguranţă ale reductoarelor de presiune vor avea orificiile
de evacuare orientate vertical, în sus. Surubul arcului de reglare a presiunii va fi
orientat vertical în sus sau în jos. Capacele arcurilor vor fi prevăzute cu găuri de
evacuare a presiunii, orientate în sus sau în jos. racordurile si niplurile pentru

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 23 | 29


furtun vor fi orientate oblic în jos, în directia opusă recipientelor butelie.
Folosirea racordurilor de furtun îndoite este interzisă.
2.4.1.33 Reductorul de presiune folosit în instalaţie va avea resortul de reglaj
slăbit complet.
2.4.1.34 Se interzice folosirea alternativă a reductoarelor de presiune pentru
gaze diferite.
2.4.1.35 (1) Reductoarele de presiune vor fi verificate înainte de utilizare.
Ele vor fi perfect etanşe. Folosirea nu este permisă dacă:
- prezintă urme de ulei sau grăsimi;
- au garnituri de etanşare defecte;
- au filetul piuliţei olandeze de racordare defect;
- au manometrul de presiune defect sau lipsă;.
(2) Manometrele să aibă sigiliul intact, poanson de verificare metrologică
pe sigiliu, pentru anul în curs. Se vor folosi numai manometre de construcţie
specială care au inscripţia pe cadran “OXIGEN”, respectiv “ACETILENA”.
(3) Presiunile maxime admise vor fi marcate cu o linie rosie pe cadranul
manometrului
2.4.1.36 Recipientele butelie, folosite pentru gaze comprimate, vor fi verificate
după normele si instructiunile tehnice în vigoare (ISCIR, STAS, NPSI si altele).
(1) Recipientele butelie pentru oxigen se folosesc si în poziţia culcată cu
conditia ca robinetul cu ventil să se găsească cu cel putin 40 cm mai sus;
(2) Recipientele butelie pentru acetilenă se folosesc numai în poziţie
verticală.
Nu se admite exploatarea recipientelor butelie la care:
- a expirat termenul reviziei;
- lipsesc inscripţionările şi poansonările reglementare;
- se constată defecţiuni la robinetul cu ventil;
- se constată deteriorări vizibile pe corp (fisuri,urme de lovituri sau
coroziune pronunţată).
- lipsesc suporturile de bază sau sunt montate stâmb sau deteriorate;
- lipsesc capacele de protecţie şi inelele de cauciuc trase pe corp.

2.4.2. Sudarea cu arc electric

2.4.2.1 Sudorii si ajutoarele de sudori sunt obligati să utilizeze echipamentul


individual de protectie adecvat.

2.4.2.2.Locurile în care urmează a se executa lucrări de sudare sau tăiere se vor


curăti de materiale inflamabile;

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 24 | 29


2.4.2.3. În cazul în care se sudează sau se taie piese acoperite cu vopsea, care
prin ardere produc gaze nocive, înaintea începerii operatiei respective, stratul de
vopsea se va îndepărta pe o lătime de cel putin 100 mm de fiecare parte, a
tăieturii sau cusăturii.
2.4.2.4. Se interzice sudarea instalatiilor aflate sub tensiune si a recipientelor
aflate sub presiune
2.4.2.5 Pentru evitarea răsturnării si deplasării pieselor în timpul executării
lucrărilor de sudare si tăiere se vor folosi suporturi rezistente, din materiale
necombustibile
2.4.2.6. La executarea lucrărilor de sudare si tăiere a metalelor în apropierea
elementelor de constructie combustibile (grinzi de lemn, pardoseală de lemn) se
vor lua măsuri, pentru prevenirea incendiilor, prin acoperirea acestora cu tablă
sau plăci de azbest si pregătirea unor vase cu apă, stingătoare cu praf inert si
bioxid de carbon si cu spumă carbonică, pentru stingerea unui eventual început
de incendiu. Locul de muncă si zonele învecinate periculoase vor rămâne sub
observatie atentă până cănd temperatura coboară în toate punctele la valorile
mediului ambiant.
2.4.2.7. În spatiile si încăperile în care se prelucrează sau se depozitează
substante usor inflamabile sau unde există pericol de explozie, executarea
lucrărilor de sudare si tăiere a metalelor nu este permisă decât în cazul în care a
fost înlăturată în prealabil orice posibilitate de pericol de incendiu sau de
explozie.
2.4.2.8.Pentru protectia împotriva electrocutării la atingerea electrodului sau a
altei părti a circuitului de sudare, instalatiile de sudare în curent alternativ vor fi
prevăzute cu un dispozitiv care să întrerupă functionarea în gol a instalatiei.
2.4.2.9. Este strict interzis a se atinge electrodul sub tensiune. Schimbarea
electrodului se va face numai cu utilizarea mănusilor de sudor, care vor fi
complet uscate.
2.4.2.10. Folosirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia
deteriorată este strict interzisă. Starea izolatiei si a legăturilor la priza de pământ
se va verifica de fiecare dată, înainte de începerea lucrului.
2.4.2.11. Se interzice pe timp de ploaie executarea lucrărilor de sudare sub cerul
liber, fără acoperis
2.4.2.12. Periodic, în exploatare, se vor efectua următoarele verificări:
Verificări zilnice (executate de personalul care participă la operatia de
sudare), înainte de punerea sub tensiune a instalatiei;
- verificarea vizuală a imposibilitătii atingerii pieselor aflate sub tensiune,
verificarea integritătii cablurilor, atât a celui de alimentare, cât si a celui de

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 25 | 29


sudare, verificarea izolatiei portelectrodului, verificarea instalatiei si integritătii
fisei cablului de alimentare;
- verificarea legării bornei de masă a circuitului de sudare, la masa de
sudare sau la piesa de sudat
- verificarea existentei suportului izolant pentru portelectrod, când
instalatia de sudare este sau nu sub tensiune;
- verificarea integritătii echipamentului individual de protectie;
- verificarea auditivă sau vizuală a dispozitivului pentru întreruperea
functionării în gol a instalatiei de sudare;
2.4.2.13. Îmbrăcămintea de protectie va fi tratată ignifug purtată în aşa fel încât
să nu prezinte zone în care să fie reţinuţi stropi de metal topit împroscati în
timpul lucrului.
2.4.2.14. În vederea diminuării la minim a pericolelor datorate tensiunii de mers
în gol, care apare în mod obligatoriu pe electrod se vor lua măsuri de prevenire
a acestora. Astfel, instalarea echipamentelor de sudare cu arc electric se va face
în aşa fel să se reducă riscurile de socuri electrice care s-ar putea datora unor
tensiuni mai mari decât tensiunea de mers în gol.
2.4.2.15.(1) Se vor lua măsuri pentru reducerea pericolelor de contact accidental
a circuitului de sudare cu conductorul de protectie sau cu pământul;
(2) Dacă piesa de sudat este în mod intenţionat racordată la conductorul
de protecţie sau la pământ, legătura va fi făcută cât mai direct, cu ajutorul unui
cablu având secţiunea egală cu cea a cablului de retur. Se vor lua măsuri de
evitare a curenţilor vagabonzi de sudare. Nu se va efectua în mod intenţionat
conectarea piesei de sudat sau a circuitului de sudare la conductorul de legare la
pământ al reţelei de alimentare a sursei pentru sudare sau cel a1 aparatului
electric de conectare asociat sursei.
2.4.2.16.(1) Pentru a evita contactele electrice între circuitul de sudare si
elementele conductoare străine de instalaţie, situate în zona de lucru si pe care
este posibil să fie pus un portelectrod sau un cap pentru sudare sau pe care s-ar
putea amorsa un arc electric, se vor folosi mijloace de protecţie ale acestora
cum, ar fi: ecrane izolante, distanţoare etc.;
(2) În cazul în care nu se pot aplica măsurile de mai sus se vor stabili
legături echidistante cu ajutorul unor cabluri izolate, având sectiunea
corespunzătoare, între piesa de sudat si elementele conductoare străine de
instalatia de sudare;
2.4.2.17.(1) La legătura electrică între echipamentul de sudare si piesa de sudat
este strict interzisă utilizarea unor elemente conductoare străine de izolaţie
(sine, ţevi, schele etc.) dacă acestea nu reprezintă piesa de sudat însăsi;
(2) Se vor lua toate măsurile pentru reducerea pericolelor de contact
accidental al circuitului de sudare cu conductorul de protectie sau cu pământul;

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 26 | 29


(3) Dacă piesele pentru sudat sunt amplasate pe o masă de sudare,
cablurile de retur si de legături echipotentiale vor fi racordate la masă.
2.4.2.18.Dacă sudorul îşi întrerupe lucrul sau îşi părăşeşte postul de lucru, sursa
pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de sub tensiune astfel încât
instalaţia să nu poată fi pusă în mod accidental în funcţiune de la portelectrod
sau de la capul de sudare.
2.4.2.19.În timpul pauzelor de lucru, portelectrodul va fi asezat sau agăţat de un
suport izolat, astfel încât să nu atingă piesa sau suportul acesteia, care sunt
legate la sursa de alimentare a circuitului de sudare. Se interzice categoric
ţinerea portelectrodului sub braţ, pentru a preveni scurgerile curentului electric
prin corp.
2.4.2.20.Conductorii electrici, mobili folosiţi la racordarea la reţea si cablurile
pentru alimentarea circuitului de sudare vor fi feriţi împotriva deteriorării în
timpul exploatării si al transportului si in mod special împotriva contactului cu
stropi de metal topit, precum si a trecerii peste ei cu mijloacele de transport.
Cablurile mobile vor fi uşoare si foarte flexibile, păstrându-se în colaci când nu
se execută operaţia de sudare.
2.4.2.21. La cablurile de alimentare a circuitului de sudare cu izolaţia
deteriorată, în cazul în care cablurile respective nu vor putea fi înlocuite imediat
cele deteriorate vor fi reparate imediat, prin îndepărtarea zonei deteriorate si
realizarea unei îmbinări în porţiunea respectivă. Izolarea cu bandă izolatoare a
zonei reparate, nu este suficientă si în consecinţă este obligatorie folosirea
bucşelor de protecţie din material izolant, care să acopere în întregime zona
reparată. Starea izolaţiei cablurilor de alimentare a circuitului de sudare se va
verifica înainte de începerea lucrului (schimbului).
2.4.2.22.(1) Înainte de operaţia de îmbinare a cablurilor pentru alimentarea
circuitului de sudare, echipamentul de sudare va fi deconectat de la reţea;
(2) Zonele de îmbinare ale cablului pentru alimentarea circuitului de
sudare vor asigura o bună conductibilitate, securitate faţă de solicitările
mecanice si o izolare perfectă în special în zona de îmbinare.
(3) Îmbinarea cablurilor pentru alimentarea circuitului de sudare sau
tăiere se va realiza prin lipire la cald, prin sudare sau cu mufe de conexiuni
izolate.
2.4.2.23.Cablul de masă va fi racordat direct la piesă, fiind interzisă utilizarea
unor improvizatii. Racordarea se va realiza numai cu cleme de strângere, bornă
cu surub, bine strânse, cu poli magnetici, cu condiţia ca suprafeţele de contact
să fie netede si curate.
2.4.2.24.(1) În cazul în care portelectrozii si capetele pentru sudare nu sunt
utilizaţi, vor fi astfel amplasaţi încât să fie izolaţi. Electrodul va fi scos din
portelectrod.
S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 27 | 29
(2) Posturile fixe pentru sudarea manuală cu arc electric vor fi prevăzute
cu un suport electroizolant pentru fiecare portelectrod, pe care să se aşeze
portelectrodul în perioadele de pauză. Este strict interzisă aruncarea la
întâmplare a portelectrodului chiar dacă nu este sub tensiune, indiferent de
caracterul fix sau mobil al postului de sudare;
(3) La sudarea manuală cu electrozi înveliţi, sudorii vor purta în mod
obligatoriu mănusi şi în timpul înlocuirii electrozilor.
2.4.2.25.(1) La utilizarea generatoarelor de curent continuu si a
transformatoarelor folosite la sudarea cu arc electric se vor respecta condiţiile
impuse în prescripţiile de electrosecuritate;
(2) Echipamentele (sursele) de sudare antrenate de motoare cu combustie
internă vor fi instalate astfel încât să prevină intoxicaţiile ce pot fi provocate de
gazele de eşapament. Se interzice lucrul cu echipamente de sudare defecte sau
în stare necorespunzătoare.
2.4.2.26.Pentru racordarea la reţea, executarea legăturilor fixe, inclusiv
montarea pieselor, se va face numai de către electricieni calificaţi în astfel de
lucrări, care vor respecta toate prescripţiile în vigoare referitoare la instalaţiile
electrice.
2.4.2.27.(1) Dacă legarea la reţea a unui echipament de sudare se realizează fără
fişă si priză se va prevedea la locul de racordare un întreruptor cu ajutorul
căruia să se scoată de sub tensiune concomitent toţi conductorii de alimentare;
(2) Dacă legarea la reţea se face prin prize cu capace metalice, capacele
vor fi legate la centura (priza) de împământare.
2.4.2.28.La echipamentele de sudare care nu sunt racordate prin fişă,
conductorii de racordare la reţea se vor fixa cu papuci si vor fi astfel dispuşi
încât să se excludă posibilitatea deteriorării izolaţiei lor, din cauza frecării lor de
apărătorile de borne.
2.4.2.29.În cazurile în care urmează să se execute lucrări de recepţie sau de
curăţire a echipamentelor de sudare sau când se schimbă locul lor de amplasare,
acestea vor fi scoase de sub tensiune, prin deconectarea de la reţea.
2.4.2.30.(1) Nu se vor utiliza decât echipamente de sudare omologate care vor
îndeplini condiţiile de electrosecuritate;
(2) Echipamentele de sudare, generatoarele si transformatoarele de
sudare vor fi prevăzute cu dispozitive speciale, care să permită schimbarea
nepericuloasă a electrozilor pentru sudare. Totodată vor fi protejate împotriva
atingerii accidentale, prin legarea lor la prize de pământ sau la conductorul de
nul.

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 28 | 29


2.5.Echipamente individuale de protectie (EIP).

2.5.1 Este interzisă utilizarea EIP nestandardizate şi neomologate.

2.5.2 Este interzisă înlocuirea de către utilizatori a componentelor, accesoriilor


sau pieselor metalice ale EIP defecte precum şi repararea acestora. Aceste
operaţii trebuie executate exclusiv de către producătorii de EIP autorizaţi.

2.5.3 Utilizarea EIP trebuie să se facă conform instrucţiunilor de utilizare emise


de către producător şi prevederilor normelor speciale de securitatea muncii.

2.5.4 Este interzisă utilizarea EIP care nu sunt însoţite de instrucţiuni de


utilizare.

2.5.5. Lucratorii trebuiesc instruiti in functie de natura pericolului, privind


modul de purtare a EIP .

2.5.6. In functie de natura situatiei de lucrari, lucratorii vor fi echipati cu :


- bocanci ;
- salopeta ;
- casca de protectie;
- vesta reflectorizanta;
- ochelari de protectie ;
- manusi de protectie;
- antifoane;
- sorturi din piele;
- masca sudor;
-viziera de protectie.

Avizat C.S.S.M.,
Aprobat,
Director General,
Ing. David Cristian
1. David Cristian - presedinte

2. Lica Emil - secretar

3. Guncea Liviu - membru

4. Chirigiu Florin - membru

5. Coaja Gheorghe - membru

6. Marcolt Cornelia -Medic de Medicina Muncii

S.C. INTERGAZ EST S.R.L. Zimnicea 29 | 29

S-ar putea să vă placă și