Sunteți pe pagina 1din 32

J.R.R.

Talkien

Numarul48

~O~G 4

VIATA SI VREMURILE 6

Un lingvist care si-a dedicat viata creern de povesti Raspunsul Ia ruqaciunite lurrui literare

o mama ~i un fiu qhmior-isti

Tolkien descopera poemele epice

Perioada debutului stralucitor at vietil lui Tolkien o lume fantastica

Zile de creetie $i cercetere Un mare succes

EVENIMENTE MARCANTE 20

Structura unei limbi si a unei istorii indepartate Lumea din .. Stapanullnelelor"

VIETI PARALELE 24

Alte personalitati pasionate de lumile fantastice

INFLUENTE MAJORE 28

Un univers fantastic etern

www.deagostini.ro

EDITIESAPTAMANALA

EDITOR,PetrosKapnistos

MANAGER DEREDACTIE~I PRODUqtE: Virginia Koutroubas

AORESAVuliagmenis44-46,16673Alena MARKETING MANAGER, Michal;s Koutsoukcs PRODUCT MANAGER,Nasita Kortesa COOROONATORDEPRODUqIE,CarolinaPoulidou

MANAGER LOGISTICA;;1 OPERATII,[)imitris Pas akalldts

TIPARIRESILEGARE:NIKIEKDOTIKIS_A

DIRECTOR DE PRODUCTIETIPOGRAFIE,STELIOS KRITSOTAKIS

IMPORTATOR: Media Service Zawada S_R,L Country Manager; Mariana Mihaljan Marketing Manager: Adina Bojica

Redactor: Gabriela Muntean

Distribution Manager: Dan lordache ADREsA:str, Louis Pasteur nr. 38,et.1,ap.5 sector5,Bucuresti.Romania

DISTRIBUITORHiparions_A

e 2007 De AGOSTINI Hellas

e 2003 KK De AGOSTINI JAPAN

Fotografii:UniphotoPres5,CorbisJapan. De Agostini Picture Library

PretuLprimuluinumlir:2,99LEI/14,50MDL

Pre\uLceluide-aldoiteanumar:;;ialtuturorceLorlaltenumere

5.99 LE1/29,99 MOL

EditorulIsi reeervs dreptul des schlmba ordinea pubLidirii personalitajilorsau de a lelnlocui cualtele

i"""""m .. ,"",,,,,,,,,.,",,, ... ,. mtutdeauna l'ubh<,.[Ja de la a<ela~, pun<tde,a".are~Jmformatl H""atorul .... upramtcn[l<lde acumparajlaparl!ulcurmMoare

Pentru orice tnformatie, Iamurtre sau comenzi de numere aparute anterior, sunett-ne la tel.

(/! Romania: (021) 40 10 888 l) Moldova: (022) 21 07 98

ORAR DI'SI'RVIClU Luni_Vined,1O:1KI_18:1l!1

J.R.R. Tolkien

Ce fel de viata a dus Tolkien?

,

c..9 o _j

o 0:::

Q_

LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA, basmele scrise de profesorii particulari pentru a-i amuza pe copi se vor transforma in lteratura tantastica. Una dupa alta, scrieri celebre precum "Peter Pan" sau "Aventurile lui Alice in Tara M inun i lor" se vor adresa cititorilor de pretut: ndeni, dar, in fond, acestea nu erau nimic altceva dedit povesllri pentru copii. Cu toate acestea, un linqvist va dobori barlerele geriului fantastic cu 0 lucrare de rascruce. Numele acestuia era J.R.R. Tolkien. Romanul sau . .Stapanul inelelor va fi elaborat pe parcursul a do.sprezece ani, intentia sa fiind aceea de a depasi lirn.tele genu lui fantastic pentru a atinge statutul de legenda, avand Tn cele din urrne 0 intluer ta considerabila asupra intrecii lumi. Cine a fost acest eminent lingvist care si-a dedicat intreaga viata scrierii de povestiri despre 0 lume imaqinara, in care cit-tori: se lasa usor absorbiti pentru a scapa de necazuri.e realrtatii? Ce fel de viala a dus Tolkicn?

TABEL CRONOLOGIC

1744 Se deschide prima librarie din lume cu dirti pentru copii

1885 Este publicata cartea .Atice in Tara Minunilor" l.Atice in Wonderland") de Lewis Carroll

1892 Se naste J.R.R. Tolkien

1896 Moare tatal tu! Tolkien. Arthur Tolkien se mula in Sarehole Mill

1898 Se naste c.s. Lewis

1899 Tolkien incepe sa lucreze la prima sa povestire

1900 Tolkien se tnscne la King Edward's School

1908 Tolkien 0 tntatneste pentru prima data pe Edith Mary Bratt

1904 Moare mama lui Tatkien, Mabel

Prima punere in scene a piesei .Peter Pan a lui J_M_ Barry

1911 Tolkien -;;i sai tntnnteaze .Tee Club and Barrovian Society" Tolkien se in~,!i!:_la Universitatea Oxford

1914 Izbucneste Primul Razboi Mondial

1915 Tolkien se apropie de finalizarea inventiei sale, limba quenya

Tolkien devine locotenent secund in regimentul de infanterie Lancashire Fusiliers

Tolkien participa La batalia de pe Somme

1916 ToLkien se casatoreste cu Edith Bratt

Tolkien in cepe sa scrie 0 prima versiune a cotectiei de mit uri . Silrnarillion" l..The Silrnarillion"]

1918 Se Incheie Primul Rezboi Mondial Tolkien se tntoarce tn Oxford

1919 Tolkien particioa la compiLarea Dictionarului Oxford aL Limbii Enqteze [Dxford English Dictionary)

1924 Tolkien devine profesor de limba enqleza La Universitatea din Leeds

1925 Tolkien realizeaze 0 editie definitive a poemului epic Sir Gawain ,?i Cavalerul verde"! .. Sir Gawain and the Green Kniqht"]

ToLkien devine profesor La Universitatea Oxford

1926 ToLkien ll tntatneste pentru prima data pe C.S. Lewis

1937 Este pubLicat volumullui Tolkien, .. Hobbitul" Llhe Hobbit"]

1950 Este publicat volumullui C.S. Lewis, .. CroniciLe din Nar nia" Luhronictes of Narnla"l

1954 Sunt publicete primele doua volume din .. Stapanullnetetor" 1 .. Lord of the Rinqs"]

1959 Tolkien dernisioneaza din tunctia de profesor al Univer sitatii Oxford

1955 Este publicat cet de-aL treilea voLum din .. Stapanul Inetetor" Ll.ord of the Rinqs"]

1971 Moare sotia lui ToLkien, Edith

1973 Tolkien moare, in statiunee Bournemouth

1977 Este publica! voLumuL . .Silrnarilhcn" 1 . .The Silmarillinn"]

1999 Este pubLicat volumuL .. Harry Potter ,?i Piatra Filoz otals" 1 .. Harry Potter and the Philosopher's Stone"] al scrutoarei J.K. Rowling

2001 Este tanseta versiunea cinematoqrafica a primului voLum at .. Stapanutui lnetetor"

III

Via~a si vremurile

Un lingvist care ~i-a dedicat viata crearri de povesti

].R.R. Tolkien a devenir celebru ca auror al besrsellerului international, rrilogia "Srapanullneielor" ("The Lord of the Rings"). Tolkien a fost fascinar de limbile straine ~i si-a dedicar tnrreaga viata studiului lor. Lumea fantasrici pe care a descris-o

in aceasra trilogie a fest prezentata inrr-o maniera fara precedent, astfel lncat a reusit sa impresioneze ~i sa captiveze citirorii din intreaga lume. Personalitarea lui Tolkien a fast una duala: pe de 0 parte, era profesorul universlrar, pe de alta parte, lingvistul. Sa urrnari m, asadar, pasii acestui om pcntru care limbajul a jucar un rol fundamental.

Raspunsulla ruqaciunile lumii literare

Departe de locurile natale

I ...... N CADRUI. eELEI de-a 76 ceremonii de decernare a Premiilor Oscar ate Academiei Arnencane de Film, in anul 2004. filmuL .. Stapanut inelelor Intoarcerea Reqetui" se va bucura de un succes rasunator; pe care niciun film nu il mai avusese inainle,fiindnominalizatla11 categorii.Deasemenee. cete dcua fiLme care t-au precedatin aceasta serie au primit s! ete Premiul Oscar. lntr-adevar; aceesta Irilogie a lost un adevarat fenomen rnondial, careaaduso audienta de peste 600 de milioane de persoane. FiLmul este 0 adaptare dupa romanul .. StapanuLinelelor",publicatpentruprima datainanuL1954sicareadevenitunbestseileria nivelinternalional,cuointreagaariergardadefani i'nfladirati. Lucrarea este un lenomenin sine, mai presus de autorul acesteta. de tact. Tolkien a fast mai deqr-aba cercetatcr decaf autor;

Familia tatatui Lui Tolkien era atcetuita din engLezi de origine german a ~i s-a tmboqattt de pe urma unei atacer! speciatizete in proouctre de piane. atacere care insa a fast data uitarii odata cu qeneratta lui Arthur, latal lui Tolkien. Acesta a pornit spreAfrica de Sud.visand sa se Irnboqateasca dupa ce descoperirea dtarnantetor s, a aurului au atrasatenliaasupraacesleiregiuni.inanuI189o. si-s gasi! de lucru ca manager al unei sucursale a BanciiAtricli deSud,

tala Statului Liber Orange din Republica Alricii de Sud]

In anul 1891, Arthur Tolkien se cesetoreste cu a femeie cu 13 ani mai tanara, Mabel Suffield. Initial, tatal acestete s-a opus casatoriei fiicei sale,adolescentalaaceavreme;inceledinurma,

acesta i-a dat binecuvanterea st. de indata ce a implinit 21 de ani, Mabel a parasil Anglia pentru a se muta In Alrica de Sud, undeavea sa traiasca aLaturidesoluleipeunteritoriuaflalLalrontiera. Mabel nu a reustt niciodata sa seacomodeze cu climatul Alricii, insa clipele petrecute alaturi de sotul ei. jucand tenis. goll sau. pur ~i simplu. conducanc rnasina erau extrem de ptacute. La data de 3 ianuarie 1892. un baietel blond, cu ure-

lumein Ronald Reuel Tolkien.

avea ss vina pe L-aubotezatJohn

Pasiunea pentru lingvistidi.

eel de-al do ilea liu at farniliei TaLkien avea sa se nasca la data de 17 lebruarie 1894. NumeLe seu va f Hilary Arthur Reuel Tolkien. Cei do; Iii au fost crescut! cu mulia iubire, bucurandu-se de etent!e maxima din partea oartntitor. Spre deosebire de tratete sau HiLary, John se imbotnavea foarte des. Din cauza unei febre aparent netnsernnate. insa cronies. parin!ii sai chemau de multe ori medicul. Mabel incepuse sa cresoa ca starea proaslaafiuluieiestecauzatadedimadinAlrica de Sud si, dupa ce s-a sfatuit cu sotut el au decis sa se lntoarca in Anglia. Fiind rettnut de activitatea sa protesionata. Arthur nu a putut pleca din

Africa de astfet incat In luna aprilie a anului

1895 sai vor f nevuiti sa se tntoarcs in

cu familia sa s-a trnbotnavtt

J.R.R. Tolkien

de reumatismarticularacut ,?i nu s-a mai putut oeptasa tn a petrece serbatortte de

Craciun

Stares de sanatate a

micu\uluiJohnpareasaseamelioreze,lnsaboala lui Arthur se agrava_ [n luna februarie a anuLui urmalor,Arthuramurit,farasamaaibasansade a seTntoarce pe tsrarnurile natale. A fost Inrnor-

rnantat in Bloemfontein

Prevazator; Arthur lsi investise economiiLe in mine, dar dividendele aferenle acestei investitii nuvorfisuficientepentruca familia sa poata duce un Ira; decent. Pentru a rna; scuti din cheltuieli, Mabel 5-3 rnutat trnoreuna cu fiii saitn Sarehole He acea vreme, un rmc satuc dm worcestersfurel. La peri fieri a orasutui Birmingham. Satul 5e afla La 1,5 kilometri de sudul oresutu! era un catun tn care se atte

i-a tost surse deinspirepentru peisajelelumiifantastice

sa le descrie in operelesale de mai

Fiind un copil de la ores. John nu se putea obis-

datortta acestui tapt. precum st educatiei oferite de mama sa. John sue sa scrie si sa citeesca tnca dela varsta de z ani.

PasiunealuiJohnpentrulimbaJeraarzatoare:;>i. de lndata ce mama sa a toceput sa il tnvete latina. a aratat un interestot mai mare pentru ortografia!?ifonologialimbii;inceledinurma.ainvatatsa ctteasce ,?i sa scriein latina. precum si sa recite din memorie pasaje in aceeasi Iimha [n timpul

II

varste de ani. Tolkien dadea semne di avea sa devina un mare scriitor.

un evenimentpentruevocarea copitiirieiluiJR.R.TolkienVia~a ~i vremurile

o mama si un fiu qhinionisti

Scrierea rnisterioasa DUI'A MOI\I<TEA

[I, Mabel !?i-a crescut

peJohnlacursuri.Tiparearaucafiulsaulrebuia sa strabata 0 distants ala! de mare, de aceee a gasit un apartament ieftin de Inchiriat in MoseLey, in apropierea centruLui or asutui Birmingham Dhisnuit cu ttntstea zonei ruraLe in care crescuse. pe John l-a exasperal nout mediu, caracterizat de zqomctut trarnvaietcr st de poluarea prod usa

cei doifii sinqurb. tncepend cu versta oe B ani, John a Tnceput sa seschimbe. La origine, a tat familia Lui Arthur Tclkien, cat ~i cea a sotiei sale era compuse din acepti ai Bisericii Anglicane; tntr-o zi, MabeL a intra! din gre,?eal§ intr-o biserica cstotica. i-a ptacut ceee cea descoperit acolo si s-e convertit La eatoLieism. Btnetntetes ca eeilalti membri ai lamiliei nu au last de acorc eu deeizia ei ceea eeaduslapierdereasus\ineriifinanciaredinpartee acestora. Mabel reuslse sa decaseasca problemelefinanciarecuajutorullamilieisale$ialsotuluisau,iarintreruperealurnizariiacestuisprijin reprezenta 0 prcbterna serioasa

Credinta ei era 'insa putemica $i nectmnte. inditerent c1H de tare ar Ii tncercat cineva sa 0 delerminesaserazgandeasdi,lnplus,oricatdesaraci arlilost.pentrueaproblemareleritoarelaeduca-

Intentionasa sccau King Edward's College ale care! cursuri Ie urmase $i Arthur Tolkien, pentru ca apoi liuL ei sa reuseasce sa treece de examenul de admitere. Des! la prima incercare, aeesta a esuat. et va reusisa ia examenuL in toamna anului 1900. In cele din urma. un unchi va arata tnteteqere lata de sttuatta Lui MabeL st tlve oleri 12 lire, surns souctteta pentruinscri-

... Un elev al ~CCU; King Edward. aranjand lilere.$coalainlemeiala de regele Edward Vleslerenumilapenlrupregramelede limbistri'jine, Tetaid ainceput ~i fasdnatia lui Tclkien pentru cuvinte.

paraseesce aceasta nou,dedataaceasla intr-o suburbie a oresutui Birmingham, in King's Heath. Nici acesta nu era un loc toerte ptecut. un tramvai treeea ehiar pe langa noua lor locuinta. John a descoperit Insa eu bueurie di in preajma stnetcr cresteau flori, fapt care i-a maiaLinatdorul de taramurile copilariei. In aceasta zona se organiza un eveniment care urma sa aiba o tnttuents semnilicaliva asupra viitorului lui John ToLkien $icarereprezenta$ansaintrariiineontaeteuo

limba rntstertoesa.

Deoarece sccata era sttuats departe de case. la o dlstanta de6 kilometri, mama sa II va tnsct!

Peisaj lini~lit dinWorceslershire, in jurlllora~ului8irmingham. Estelocul natal al tamiliei mamei lui Tolkien. familia 5l1ffield.Oefiecaredalacandseaflain Worceslershire.Tolkiensim~eadiapar\ine acestuilcc

in apropierea noii locuinte a lamiliei Tolkien se aflaundepozitdecarbune,careadevenitunuldinIre locurile de joaca aLe lui John.Intr-o al.e deseoperitpeuncarbunecalevacuvinteintr-olimbapeeare nu 0 vazcse pana atunci. Aceste cuvinte erau scrise in limbe galeza. 0 limba celli ca. Mai tarziu, John va ascultaun cor cantandinLimbagalezainlr-obiserica

simlicaaceastalimbaesteceamaifrumoasa turne.va utiLizaulteriorlimba galeza ca lundamentpenlrulimbaeLfaSindarin

erealaeursuri.

J.R .. olkien

.0. csteve pagini dintr-o aditle a .. Povestirilcr din Canterbury ,. aluiGeoffreyChaucer.Estevorbadespreocolec(iede24de povestiri ~i pceme spuse de pelerini care dilatoreauinspre~i dinsprecatedraladinCanterbury.fiindceamaireprezentativa lucrarescrisalnlimbaenglelamedievaHi

Moartea preotului SaU ~i a marnei sale John .;;i-a petrecut ccpilarie rnutanou-se dintr-o locuinfainaLta!?inudepulineoriatocuitlarude.Pemasura ce s-a obenuit cu viata de elev, scoata a devenit mai mutt oecat un toe de studiu, un eoevarat simbot at stabilitatii, un loc in care mintea sa puteazburdainvoie

Mama lui John insa nu se putea acomoda cu biserica din King's Heath. A inceput sa caute 0 alta .!?i astfel a descoperil biserica Birmingham Oralorio, siluala la periferia crasului Birmingham. in circurnscnptie acesteia. taxa de scotanzare era rnai scazula comperativ cu cea de la King Edward's School si. in plus. fiul ei putea catotica la scoata de baieti nazial, Saint Phillip's Grammar School. La inceputulanului 1902,familiaa inchiriet 0 noua casein

acestei scott ta cursurile carets John acumTnvarstadel0ani.afostTnscris

La biserica. John a evot ocezie de a-l Intalni pe parintele iezuit Francis Xavier Morgan. care va deveni rnaftarzfu crotectcrut sau. Perintete Morqan era un am lotetlqent s! plin de viala, cu simtul umoruLui, caLd s! de a oecsebtta blandete. FamiLia Tolkinen a simtit ca, in slar;;i!, ;;i-a qasit un lac in care sa traiasca tn pace ~i stabilitate. Totusi. Mabel considera ca nivelul educational al ;;colii era prea scszut. lucru care ar f putut reprezenta 0 piedice in dezvottarea abiLita!iLor fiuLui sau; astfeL. in anuL 1903, iL va retrage de La sccata s! se va ocupa singura oe educetta Lui. Ceteva Luni mai tarziu, John va primio bursa din partea King Edward's School sise va intcerce La scoete pe care 0 urmaseinainteLEG EN DELE FAMILIEI TOLKIEN

in familia Tolkien exisra un povestitor aparte Se spune ca ecesta a nanstorrnat numele in perscana matu~ii lui John, Grace, sora .TollkiehnR in wTolkien: tocmai pentru a mat mica a lui ArthurTolkien, careta Ii plgcea avea 0 sonornate anqlo-saxona.

sa spuna povesti legate de rstcrte familiei Sunt purine dovezile care sa suslina sale. Avea incredere in talentul ei de poves- acesre oovesn ale matu~ii. Grace, dar nu mai

tttoare sltmpartasee cu placere urmatoarea poveste. Stramo~ii familiei Tclkien erau din provincia Hohenzollem, din Imperiul Romano-German, tar remere de familie a! acestore era "von Hohenzollern". in perioada asediului, in anu1152.9, stramosutlul Tolkten, Georg von Hohenzollem. a luptat de fortelor otoGeorg a primit un derivatdin cuvanlUI german care toseamna "cutezanta" Mai tarzlu. prin casatorie, familia ~i-a crest legalUricunobilimea(ranceza,iarnumele care tnsernna.xutezantat a fost galicizat.ln aceasta familie a strabunuor luiTolkien,era ~i un cantare~ ta harpsicord (un fel de clavecin).Pentru a scapa de ghilotina care ameninta capetele tuturor membrilor nobilimii de peintreg teritoriul Franteuecest cantaret a rrecut strsmecerea Dover in Anglia.

existaal\"imembriaifamilieiTolkiencaresa de\inainformaliimaicertecuprivirelaoriginile familiei. necarece buniculluiTolkien administraoafacerespecializatainproduclia de plane. parea sa extste o enumrtaennttatecaresaconfirmeastfelvariantamatu-

racee u ca povestlle pe care ecestta Ie spuneau sa aiba un aer romantic. Acest lucru a devenitcuatatmaiclarcucatacestfleral povestiriis-aremarcatintalentulluij.R.R Tolkien de a crea povesti fantastice.

MoarteabuniciiluiTolkien,imediatdupa moarteatataluisau,ArthurTolkien,ilvadistanlapeacestaderudeledinspretata.Rolul matu~ii Grace se va diminua, tar John va f totmaiinfluenlatdefamiliaSuffield,rudele din partea mamei sale.

elevi sa vorbeasca tn enqteze vecbe. Deasemenea. ei citeau cu voce tare .. Povestirite din

ale lui Geoffrey Chaucer [1343-14001 in enqleze rnedievala llimba engleza vorbita In perioada 1150-14751. Se spune ca eceeste activitate uncatalizatorpentrudecide a studia in profunzime isto-

necezurtte nu aveau sa ccoteasca familia Tolkien.ln Luna aprilie a anului 1904, mama lui John a tnceout sa aiba probleme de sanatate cauzate de diabet. Cei doi Iii ai ecesteia au fost iocredintati unor rude, iar MabeL a fost nevoita sa I;;i canalizeze eforturile spre a se vindeca. In vara acelui an, a Inceput sa dea semne de tnsanatos.re. asttet inca! si-s Luat fiii ina poi in Rednal. Vor duce un tr ai similar ceLui din Sarehole, insa starea de sanatate a Lui Mabet se ve tnractati. Mabel ~i-a dat ultima suflare in data de 14 decembrie 1904. La numai14ani,Johneraorfan.

... jllanul 1529. ImperiulOtoman

a asediatViena CIl int .. nlia de a-~i extindeautoritateaasupraEuropei Celltrale.Sespuned'itrupele ImperiuluiOtomallaufostinlrante cuajutorulmembriloruneianumite lamiliidenobi\i;poatedieravorba chiardespredanulvonHohellzollern despre care relatala.a ~I vremun e

Tolkien descopera poemele epice

Adevaratul camin

CONI;OIZM UU"IMLLOR [)OH.INTEALE MAMEI SALE, peru-tete Morgan a devenit protectorul lui John si

atentta asupra povestirii medievale . .Sir- Gawain

si cavalerul verde" LSir Gawain and the Green Kniqht"]. care era sensa In limba engleza medievata din secolul at XIV-lea si al carei autor nu se cunostea cu certitudine. Aceasta povestire va trez! ,?i rnai mult interesul sau pentru domeniul

Inanul 1908, la var sta de 16

in ultimul an de studii,va sau demers important

Initial,V3incercasainventezeonoua

germana,

zi, a primitdin partea unuiprietenunstudiuintroductivlnlimbagotilor. Limbe qotitor disparuse. dar unele elemente din ortograiia acesteia se pastrasere. Aceasta intalnirecuunstudiuintroductivinlimba

va determina peTolkien sa iadecizia

sasolutionezeneaJunsurileprivindcuno'?tinlele referitoare la limba qotilor, pe baza materialelor scrise existente La acea data. Aceasta stradanie a sa dea reconstrui 0 umbarnoarta putea ficlasiticata ca un proiectde lmqvistica comparate sia marcat tnceputut activitatu lui Tolkien de o viata In domeniullingvistieii

Pe oe atta parte, HiLary Tolkien nu era deloe inte-

Dupe cur suri se lntorceau la biserice si petreceau majoritatea timpului acolo. Pentru trati! Tolkien biserica Oratorio era adeveratut lor cam!n

de Legumeln regiunea rurela a Angliei

Prima iubire a lui Tolkien

Tainele Iimbajului

Tolkiensesimleabinelascoala,?iincepusesa-,?ifaca multi prieteni. Dovedise inca din ccpitsrie 0 euriozitate debordanta cu privire la studiul Limbilor, iar King Edward School era, de altlel, mediul ideal pentru ca tatentut sau sa se dezvolle. Robert GiLson, directorul scotn. iiIncureje pe elevi sa studieze limbile clasiee, iar fostul sau profesor Ii daduse diferite studiu. Printre aces-

pe 0 strada dosmca. in imediataapropierea bise-

ricii Oratorio

din care Tolkien va

Tolkien au fost qazduiti la

acumula cunostinte privind limba enqteze veche [tirnba enqteaa vorbita In perioada 450-1150] Aceasta carte va trezi in Tolkien pasiunea pentru limba enqleze veche. In cete din urma, John a avut posibilitalea de a cit! "Beowulf' eel mai vechi poem epic scris in limba enqleze veche [in

al VIII-lea de catre un autor necunoscutl. de eceasta reaLizare, John indreptat

firava. cu par cenusiu si trasaturi bine definite. Avea 19

. . . 0 len

Tolkien deplimgea starea literaturii engleze pentru copii, afirmand di nu existau dupa alta, in scopuri educative. Cu

decal manuale elemenrare ~i mici brosun de cream populare core nu meritau sa fie tcate acestee. lncepand cu cea de-a

luate in (onsidera~ie. Cu reate ecestea. rea mai mare parte a literaturii pentru copii doua jumatate a secolului al XIX-lea, S-(1

citite astiizi in lume este reprezenrara de povesu care au fast create in Anglla. conturat un nou gen care nu tnrennona niei sa educe, niei sa fadi prozelitism,

Manualele elementare erau carnceie de 0 palma, aoarute in secolul al XVII-lea, cr sa ii atraga pe copii trur-o lume imaqinara. Acesta era genul fantastic Icunos-

in care erau prezentate alfabetul, numerele ~i careva poeme scurte. Brosurlle cut ~i drept fantasy). Cei mer recunoscuti autort a! aeestei mi~eari Hterare erau

cv rreatli literare erau de dimensiuni mici, comercializate la preturi de nimie de .cer trer marl" a! Hteraturf engleze fantastice: Lewis Carroll ("Alice in TMa Minu-

vanzatort ambulantl. Erau publkatll realfzare Intr-un mod fcarte rudimentar ~j nilor' - "Alice's Adventures in Wonderland"), Charles Kingsley ("Copiii ape lor" -

de 0 cenate indcielnica, dupa cum, de altfel, afirma Tolkien. in anul 1744, ve "The Water Babies') ?i George MacDonald ("Prinlesa ~i spiridusul" -rne Pnn-

avea loe un eveniment epocal. in fa~a catedralei Saint Paul din Londra, s-a des- cess and the Goblin"l. De asemenea, tot in zorii acestei mi?cari au fost create

chis prima librarie cu car~i pentru copii.John Newberry, unrost vanzstor emou- ~i lucrarile de larg consum ale literaturii pentru copn. precum.lepurasut Peter"

lant de medicamente, ineepuse sa vanda acolo dir~i de 0 calitate supenoara. t.ceter Rabbit") a lui Beatrix Potter ?i"Ursule1ul Winnie" C.Winnie the Pooh") a

Una dintre acestea era compilalia"Mother Goose Nursery Rhymes" lui A,A, Milne. Aceasta penoada a tosr cenumna .perloada de aur a uteratu-

Aceste carli pentru eopii din perioada timpurie au fost sense de femei care rii engleze pentru ccpii" J.R.R. Tolkien s-a nascut in eceesta epoca?i va creste

erau meditatori al copnlor membrilor burgheziei. Ele au creat povestl, una citind operele aeestor autori.

4 Go!ii au emigrat din Peninsula Scandinava ~i au ocupat teritoriul delanordulMariiNegre.panala mijloculsecoluluialIHead.Hr. Dupaaceea. s-au impiir!it in go!ii orientali ~i go!ii occidentali. Ei au reprezentat o amenintare pentru ImperiulRom~ndeApu5dinsecolul al V-lea pana in secolul al VIII-lea ~i au reu~it sa i~i stabileascii un regat allor'nPeninsulalbericli.Cutoate acestea,regatutgo!ilororien!alia fostdistrus de lmperiut Bizantin, in timpceregatulgojiloroccidentalia fost rlistrus de expansiunea araba in

ISTORIA TlMPURIE A LlTERATURII ENGLEZE FANTASTICEIn aceesta perioada, Tolkien se stmtea foarte bine La scoeta $i"i"$i treia din pLin viata de eLev. Era cutotuLimpLicatinreaLizarea discursurilorpentru o cornpetitie pe temejuridice. tar tn timpul Liber li otacea foarte mutt sa joace rugby. Nu se poate spune ca avea constitut!a care sa iL fad potrivit pentru unastfeldesport,darse preqatise tn acest senscumare elan siprtn antrenamente oerze.La un momentdat, si-s spar! nasul.Tnsa s-a bucura!deindeajunsdemuLtsuccespentruafiseLec-

pentruEdith

• inAn9liaaceleivremi.aurma<ursurileunei~coliparticulare debaiejiincareto!ieteviidormeauindormitoarecomune lpenstcnl era un semndebunacondijiesocialii,Se spunecli acest sport a fost creat in cadrul uneia dintre aces!" ~coli. $coalade RugbylTheRugbySchoot).cand.rntimpulunuimeci de fotbal. unuldinlrejuciitori a lualmingeain bra!e ~i ainceput sa alergecu ea_J_R_R_Tolkien era pasionat de astfel de sporturi masculine in perioadain care a fostelev_

.Alice;nTara Minunilor"' a lui Lewis Carroll in careeroinabea CeaiulNebunilor,

~i de lepurele de Martie. Aceasta era

preferate ale lui Tolkien

-Viata ~i vremuriLe

Perioada debutuLui stralucitor aL vietii

Lui ToLkien '

Organlzaria semi-secreta "Tea Club and Barrovian Society"

TOLKIEN SE C;ANDEA TOT TIMl'UL LA FDITH; cei dois-auindragostitdestulderepedeunuldecelalalt, insa partntete Morgan a aftat despre idiLa lor. Et ere acum ca on tet de tata

scspa de privirea epriqa e parintelui cele din urma, nu i s-a mai permisnici rnacar sa iiscrie scrisoriluiEdith,nicisaseinlalneascasingurcuea. sttoate ecestea decerece panntete Morgan era acum protectorul sau. Mama lui TolkienTI ceruse acestuia saaibagrijadefiulsaupanadjndvaimplini21deani TolkienaascuLtatdeindemnuriLe parintelui Morgan. insa aces! lap! a racit relatia dintre ei: asttet. Talkien aincetatsamaivizitezebisericaOraloriocuaceea$i frecventa cu care 0 tacea Inainte. Nemaevanc 0 directie spre care sai$i canalizezeenergiile, s-aaplecatcu persevereota asupra activitatii scotare.

Biblioteca din cadrul King Edward's School era administrate de cativa reprezententi ai enstccratiei. In anu11911, acest rot a lost de Tolkien, ala-

turi ce etticetiva studentl.

care si Christopher

Wiseman, care era un bun curoscetor al stuntetor

naturale si al muzicii, precum Robert Gilson, ale

cerui domenii preferate erau $i desenul.ln

atara de ei, mai erau trei sau patru student! Baielii aveau timp liber la dispozitie $i au inceput sa orqanizeze Intalniri .. la ceai (tea oertesl. in care discutau cu inftacarere despre arta si titeretoraAcest cerc oe colegialostdenumit . Jea Ctubt.Iar primele intalniri aufostorganizateinbiblioteca$colii,maiapaieLedesfa$urandu-seinlr-ocaleneadinBarrow'sDepartment Store. Aceasta a dus La schimbarea denumirii clubului in .. Barrovian Society", barrovian fiind un derivat aL cuvantului barrow. Numarul membriLor a fluctuat, deoarece acestie veneau $i plecau, insa Wiseman, Tolkien s! Gilson au reprezentat mereu nucleuL constant at crqanizatiei, cunoscuta dreot .. T.C.BS."·. aeronimul pentru . .Tea Club and Barrow.Society". Membrii

eraspecializatinlr-undomeniuanume_Secreaasttel un echitibru care a facut ca intaLnirile TC_BS sa aiba o semnificatie deosebite pentru ceitreicamarazi,pemasuracelegaturiLedintreeisesoLidificau Mai tarziu, ctubut evea sa pnmeasca un nau rnernbru: Geoffrey Smith. Era 0 preaenta oarecum .. peri-

mooeme. literatura sa, poezia. Cu toate acessale, Tolkien si-e descoperit 0 ceafatadeaprecierearealaasem-

nificatiei in ac~asta perioade infloritoare din

punct de vedere intelectual, Tolkien era $idepregatirilepentruprovocareacareia sa iifacafala,$ianumeaceeadeaacumulacalificariLe necesare pentru 0 bursa la Universitatea Oxford. In data de 17 decembrie 1910, in cadrul Exeter College, Universitates Oxford, ToLkien a luat examenul de admiterepenlrustudiispecializateinlimbileclasice. De asemenea, parintele Morgan l-a ajutat si acum, iaru$acatrelumealiteraturiisedeschideaincamai larq sirnaisiqur pentru Tolkien

Din momentceadmitereala universitateera o probLemarezolvata,Tolkieni$iputeapelrecetimpulliber dupavoiainimii.faracaacestLucrusainterferezein vreunfelcu activitalea sa la cursuri. Devenise absorbitde

pen-

~VrajitoruIGandalf.1ntr-o secven\adinfilmul .. Stapanul inelelor"_ De~i conformdescrierilor din romanele lui Tolkien vrajitorii aveauoinfa!i~are umana. er erev. detapl.spiriletrimisepepamantu\ de Mijloc pentrua-iajula pe cei care seluptaucuslapanulintunericului. Sauron.Semnuldistinctival acestoraerareprezenlatdetoiagul magic.unsimbolalacesteimisiuni. GandaU"esteuncuvantderivat dinalte"cuvintecareapar!inlimbii islandeze~i careinseamna .. elfcare folose~te magia'

Iive de rnaitarziu

Kalevala' 0 irnpcrtanta ccrnpltatie a finlandeze. era preterate lui Tolkien. Cu privire eceaste. Tolkienafirmaca.cu cet citee mai mult.cu atat se tirustea. iarlectura devenea tot mai placuta. Inainle de absolvire. treoitia era sa sejoace 0 piesa din uteratura qreecs.Tctkten ve avea rolullui Hermes in produc\ia$coliibazalapepiesaluiArislofan .. .Pecea Duoa acest moment, cortina a cezut peste ann de tinerete petrecct, de Tolkien La King Edward's College

Tolkien a profitat de limpulliber pe care I-s avut

tui cuobsteau precc-romens. pe langa aceasla~

- ---=--4 =====;:::::::~

-,

dinlre ace~tia; Exeter College era pentru Tolkien un loc in carese puteabucuradinplindetinere\easa

J.R.R. Tolkien

~Deoora!juni!ecareimpodobescintrareaincapelaapaqinand Exeter College. George Gilbert Scott, arhitectut reprezentati v alm;~cariividoriene90tice.aproiectataceastiicapeliidup;; modeluluneia din Paris; TOlkien considerainsiicii esteo construc!ie de prost gust.

acestei cotectii de imagini autvmnate. Prin diverseLe sale activitati. Iotkien va descoperi acete cunostinte care vor functione esemem unui izvor de idei pentru eforturile sale creative de mai tarziu si leva acumuLa In mod constant.

Viata de stud.ent

In anul1911, Tolkien, in varsta de 19 ani, va intra La Universitatea Oxford. La ecee vreme, cei mai multi studen\iproveneaudinranduriLearistocraliei,insa La Exeter College nu existase niciun tel de discriminare de aceaste natura, de aceea Tolkien a putut.fn scurt timp. sa se aoepteze noului stilde viare.Nu era neaparatinteresatdecursurilecorespunzaloarespecializariisale,?ianumelimbileclasice:deindatace a descoperit lingvistica comparets. a devenit fascinat de aceasta. ProfesorulJoseph Wright era specialist in lingvistica ccmpareta st. In acetes! limp, autorul manualului de limba a go)ilor care a reprezentat 0 revetane pentruTolkien. Lingvistica comparata nu se ocupadoardestructuratimbilor:eafo[oseo;;telimbajuLpentruadescoperiradaciniLepopoareLor_Totodata, LepermiteLingvi?tilorsalucrezeasemeniunorarheologi ai limbii, utilizand rama?itele limbiLor disparute pentru a reconstrui lstcne cwitcatutor epuse Lingvisticava reprezentaastfelo baza care va sustine stradania lui Tolkien de a reinvia mitologia.

Incadincopilarie.Tolkienfuseseinleresatdelimba

I

o CALATORIE iN FRANTA ~I UN INCIDENT NEPREVAzUT

Tolkien era total abscrbit de cercetarue sale la modul in care Tolkien i~i exprima dezamaqi-

universitate,darnusepoatespunedinumai rea,intr-oscrisoareditreEdith.Pentruainra-

avea nicio alta preocupare in afara studiului uta~ilucrurile,unincidentaveasatransforme

lntr-c vacanta, in anu11913, a plecat la Paris, eceesta cautone jntr-o experienta ingrozi-

unde evee sa lucreze ce meditator pentru doi toare. lntr-o ai, Tolkien a leslt cu unul dintre

copii mexicani. Cu toate ecestea, calatoria s-a elevii sai ~i cu rnstusa acestuta la 0 pltmbare.

doveditafiatatdedezastruoasaincatprobabil di i~i dorea sa aiba once alta slujba decat aceeaoe profesor.

DupasosirealaParis,s-aintalnitcumatu~a celor doi cop!t Iclkten i~i cerise de mult sa vaoa Partsul ~i si-a rezervet putin timp liber pentruahoinaripestrazileeapitalei.Erafascinat de toate lucrurile noi ~i neoblsnulte pe care Ie lntalnea. Dupa ce a stat in aceasta zone oentru cateva ztle, au pcmit spre Bretania,maialescabaie\iipecareiiaveaingrija sperausavizitezeaeeastaregiune.$ielintentiona sa se relaxezelntr-c astfei de regiune, dar (and a ajuns aeolo ~i a privit in jur. nu a vazut .decat gunoaie li turi~ti~ Acesta este tntreuna

sa activeze deoarece ce! doi camarazi de odinioara ai lui Tolkien, Wiseman s! Wright. erau inca la scoata si nu se inscrtsesera la universitate. Deseori. ei it invitau peTolkien la intalnirile orqanizetiei.

Odala ajuns la varsta de2l ani. Tolkien iesea desub tutoratut panntetut Morgan. La cateva zile

versarea acestei varste. Tolkien a ~i

& Dinard,locultragiceiamintiri aluij.R.R. Tolkien. Eracea m.i

neeses pe Edith. Aceasta Insa sirntise ca Tolkien ova uita in cei trei ani de zile cat avusesera de esteptet

tui Tctkien fata ce ee nu se scbirntesera. Editha anuLot

Barrow·s Department Store, locul lavorlt de intalnire al membrilor organizatieiT.C.B_S

de laBisericaAnglicanalacredintaromano-cataLica: in anul1914,cei doi s-au logadi!.

Viata ~i vremurile

o lume tantastica

Incepururile mitologiei

INTR-uNA DIN ZILELE din perioada studentiei sale, Tolkien a oescoperit un poem intitutat .Christ", apar\inand poetuLui mistic Cynewulf_ Era scris in Limba erqteza veche. iar lui Tolkien i-a ptacut mutt. Simtee di acesl text reprezints mitologia anfica e poporuLui erqtez. Oupa tectura acestuie. ToLkiena afirmat ce a sirntit ce st corn ecet ceva care staqnase pana atunci in forul sau interior se !rezise bruse. Astfel, Tolkien s-adecissaseapucedetreaba,folosindu-siimagina!iainscopuLreinvieriiacesteimitologiipierdute,~ia petrecut tntreegavara e enutui 1914inextremitatea de sud-vest a Angliei scrispoemulnarativ tarut oe seare" LTheVoyage 01 Earendet the Evening Star"]. toe-ante lui Tolkienin caLitatea sa de creator demitologiierauacuminplinadesla$urare

Expertenta de razbcl

Tolkien i$i petrecea mult timp alafun de prietenii sai din cadrul orqanizatiei le.Bs. $i se pare ca influenta acestora asupra sa a fost covarsitoere. Pentru a-$i arata rnuttumtree la!a de grupul de La care Invatase atat de muLte lucruri, Iolkien a rnceput sa scrie poezie. In aceesta penoeoa a izbucnit Primul Razbci Mcndial. Anglia a intrat in razboi Irnpotriva Germaniei, $i intreaga Europa se aILa intr-o stare generaladehaos.lntimpcemajoritateatinerilorde

conform canna inrolarea in armata putea Ii amanala pana La incheierea sludiilor, iar Tolkien a prolilat de acestlucru.Aparticipatlainstruireamilitaraintimp ce lsicontinoa stuoitte universttere

ln luna iunie a anului 1915, Tolkien si-s luat bacalaureatul lara probleme. Cu toate ecestee. venise vrerrea se raspunda ordinului repartizet Ie un batalionde

Fusiliers. La fieinteresatde

anului urrnstor. a tnceput sa codurilorsi a cifruriLorsi a

... PrimulRazbai Mandi'll ballilio depeSamme, 1916

reusit sa devina ofiterla Transmisiuni. A fostinaintat laacestgradimediatdupaces-ahotaratca-$idorea acestlucru

in limp ce raaboiut se extindea, Tolkien ainceput sa se qandeasca 103 casatoria sa cu Edith, inainte sa lie trimis pe frontulde tupta. De asemenea, pentru a lasainurmaluiunoarecarecapilal,s-adecissal;;i vandapoeziile.Aca$ligatincredereinsineTnmomentuL in care libraria Blackwell i-a cumperet poemuL .. GobLin Feet". dar toate cetetatte poeme pe care Le trimisese editurilor au lost refuzate ;;i returnate. La data de 22 martie 1916, are loc ceremonia de casetone dintre Tclkien si Edithintr-o catedrata catclica din Warwick_ Se spune ca la aceesta cererronie parintele Morgan,celcareiidespartisepeceidoicucevatimp inurma,aavutpentrueinumaiuraridebine.

[n data de4iunie,la aproximativdou.3 Iunidupa

.... 0 parle din manuscrisulceLui de-altreileavolumaLtrilogiei Stap.3nullnelelor-Intoarcerea Regelui"LTheReturnoltheKin9"l,a~ cum a lost scris de rnana lui Tolkien Multedintrescrisorilesiman~scrisele luiTolkienaufostlreeventscOiIsela licita!ieinultimiiani .

CALATORII iN TIMP

Col ofiter de transmisiuni in batalia de pe Somme. Numai

.Stlrnariutcntl.Jbe Silmaritlicn"] .DLBLiss·· I..Mr. eue-t

MITOLOGIA LUI TOLKIEN DE-A LUNGUL VREMII

_Avenlurile l~i Tom Bombadil-- LThe Adyenl~res 01 Tom Bombadil"]

Eforturile creative ale tui Tolkien au inceput cdera cu poeziile pe care te-a seris. Poemele vor fi incluse 1n lucrarite sate tarzii, er volumul acesrore a fest rezultatul procesulul de creere a unei istorii a limbilor pe care le mventase. reate acestee vorincepe sa fie adunate in .Sitmaritlion· ("The Silmaritlionj. Tolkien mtenncease sa creeze 0 roua mitotogie, dar f-a stat in cale propriul perfectionism astfet incat eforturile sate creativeau!uatodireclietotalneprevazuta.

Deoarece scteree la.Silmaritlion·stagna, Tolkien are 0 rooa idee. De secare data c<indi~ivapregaticopiiipentrucutcare,levaspunepove~,astfelincatvaputeaserie povesri simple ~i user de lnteles in loc sa creeze 0 povestire compliceta. precum cea lnceputa in .,5ilmarillion". A doua zi, Tolkien va sere 0 poveste pentru fiul sau John, care i~i pierduse catelu~ul de plus. Povestea s-a intitulat.Hoverandom"; era povestea unui caine care reusrse sa il supere pe un vrajtor rautacos car e tlrranstcrma lntr-un catelus de cios. In cere din urms. baietelul i~i pierde catelusul de plus.Tolklen aobservatcapove?titepecarelescriaeraupeplaculcopiilorj'iacesttucrul-aMcut sascrieatte?ialtepove$ti~isacreezepersonajecaresafiejndragitedecopii,precum Tom Bombadit. tmagina\ia sa debordanta va atinge punctut eulminant ln.Hcbbitul"

[.The Hobbit''l s! in Stapantut tnelelor" (.The Lord of the Ringsj.

Totkien a lasat lucrarea .SilmarilIcnt netermineta Fiut sau ~i cet mar

mare fan al aces-

tuia, Christopher, va aduna toete materiatete sense de tatal sa u.care aveauleqatura cu"Silmariallion~astfelincatlucrareavafifinalizata?ipubtieatainanuI1977.1nmare parte,datoritaefor1urilorfiutuisau,toatelucrarileluiTolkiensuntcititeastazidecatre feni din tntreaqa lurne. De esemenea, nu trebuie sa uitam contrlbutltle lui Tolklen in calitare de cercetaroc precum editia.Sir Gawain ~i Cavalerul Verde"("Sir Gawain and the Green Kniqht'Lutilizata siastazicatext de studiu pentru el eviicare studiazahte-

1964 Cocec sitrunzat L'lree and Leaf"l

1967 _SmithofWoltonMa'or-

_Scrisori de la Mo~ Cr"ci~n- LThe Father Christmas Letters"!

ratura enqleza.

J.R.R. Tolkien

I

in onrna zt a acestet batathzu 000 de sotdetierqtez!

tut ca este imposibilca un autor sa i nflu e ntat de propri ile experien te de via La: se spu ne astlel ca exoertentete de razbai ale lui Tolkien se reftecta in trilogia . .Stapenctlnetetcr" LThe Lord of the Rinqs"L Unii afirma chiar ca personajuL Samwise Gamgee care II lnsoteste pe personajul principal. Frede 8aggins ~i it ajuta pe intreg parcursul povestuu. evoca imaginea sotoatitor englezi din bataLionuL sau. pe care Tolkien i-a curoscut s! i-a respectat

Ultima dortnta a unui prieten apropiat do; membri important! ai le.B.S, Geoffrey si Robert Gilson,vormuri pe tront. Tnainteca acestlucru sa se tntsmpte. Smith i-a trimisoscrisoare lui Tolkien, care reprezenta un tet de testamentalacestuia, testament careiiva da lui Tolkien determinarea de care avea nevoie pentru a continua

ucis pe carnpul de lupta. A 1051 prectic salvat de 0 febracareaveacauzenecunoscute.Soldatiiobi,?nuiau . Tolkien s-e Imbol-

Lucrarea descrie crearea universului ,?i modelarea pamantului, continuand cu descrierea ccnflictelor penlru obtinerea unor bijuterii elfe. denumite .. sitmarits" Era 0 pcvestire detaliata $i complexa, cu acete tipuri de eroi si de zeila!i care vor deveni mai apoi binecunoscute in trilogia . .Stapanul lnelelor" UnuL dintre obiectivele pe care Telkien te urrnarea prin aceasta lucrareera crearea unei istorii a lim-

bii pecareoinventase,limba pecare,de

atttete sftlrattaat-o.fn enot si-a dedi-

cat intreaga viala crearii unei lumi fantastice, iar bazalimbilorvorbiteinaceaslalume.precum,?iistoria ecesteie. intinsa durata mai multer milenii,

din

~ Soldati1ntran~eein limpul Primului Razboi Mondial.

II

Via~a si vremurile

Zile de creatie si cercetare

Entuziasmul unei noi vieti

SE SPUNE CA, pe cend era inrolat in armata, Tolkien nu se qandea La nirruc attceva dedit La trnoarceree La Oxford. Dorinta Lui se ve Implini ooeta cu sfareitut Prirnului Razboi Mondial. In anul 1918. Cursurile universita\iifuseserasuspendatei'nperioadaconflictului, dar Tolkien si-a putut gasi de Lucruin cadrul grupului editorial al Dictionarului Oxford at Limbii EngLeze Lnxtcrd English Dictionary"). [n momentul in care razboiul s-e tncheiat, ladata de 11 noiembrie, Tolkien a primit din partea armatei permisiunea de a se Intoarce La Universitatea Oxford. Cu un an inainte i se nascuee un fiu. John Francis Reuel Tolkien Tolkienavea26deani.TnceLedinurma,vapuleaduce oadevarataviatadefamilie,alaturidemicutulJohn$i de sotia sa EdithcareserugasefaraTncetarecasotul eisaseintoarcateafaracasadepecampuldelupta Tolkienvaincepeonouaviataintr-ocasainchiriata pe strada Saint John, nurnarulHldin Oxford

inanul 1919,familiaTolkiensevamutaintr-o noua Iocuinta, fiind bucu-osi de laptuL ca aveau in sfarsit o case a lor. Tolkien era destuLde multumit cu ectivitatea sa editoriala si. mai tarziu, avea sa spuna ca in rei doi ani cat a lucrat in aceasta pozitie a invatat maimultelucruridecatinoricarealtidoianidinviata sa. in otus. ToLkien mai dadea $i lectii particulare ceea ce ii aducea venituri considerabile. Adunase atat de multi bani dinactivitatea deprolesorparticutarincet st-a putut

scriela . .Silrnarillicn" Petrecee epoinenomarete ore la clubul de eseuri al Exeter College, citind din compozitnte sate stuoentltor;

TOlkien$i-ainaintatcandidaturacaraspunsintarziat la propunerea Universitatil din Leeds pentru postulde esistent oe lirnba enqlezatrecand co brio peste cedura de selectie. Deoarece Edith era din cinata,afostnevoitsacaLatoreascasingurspreLeeds, un oras cenuslu in care majoritatea LocuitorilorLucrau

ca rrunen. Initial, Tolkien s-a simtit incurcat $i dezamagitdenouLsaudomiciliu_Aceastadeoareceera obisnvit cu verdeata aburdenta si etmostere victoriana din Oxford, in timp ce Leeds se afla in contrast cu locurile cu care era obisnuit. Pentru 0 vreme, va avea o edstenta destut de aqitata. aftandu-se in cursuI saptamanii in Leeds, in timp ce sfarsitul de saptamana$i-lpetreceacufamilia,inOxlord. intretimp, sevana$tesicelde-aldoileafiuaLsau.NumeLeacestuia va Ii Michael si, in preajma primei anlversan a acestula lamilia Tolkien s-a mutatin Leeds.

'Iolkien, profesorul de Iimba engleza Departamentul de limba engleza at Universitatii din Leeds se afla inca la inceput si, treptet. a inceput sa se contureze ca un departernent putemtc. sub conducerea lui George Gordon. Gordon l-a desemnat pe ToLkien ca responsabil cu oreoerea limbilor srrane. ModeluL organigramei materiilor era preluat dupa exemplul Universitatii Oxford. ToLkien a simtit ca ceea cefacearesens$icameritasaseimpLiceinaceasta activitate

in anuL 1922, tanarul Eric Valentine Gordon va fi anqajat ca asistenl in DepartamentuL de limbe enqteza aL Universitstii din Leeds. Gordon primise tectf particuLare din partea lui ToLkien la Universitatea Oxford,;;iceidoiauinceputsalucrezeimpreunalaun proiectdecercetare.Acestaeratraducereapoemului epic . .Sir Gawain ;;i Cavalerul Verde" LSir Gawain and the Green Kniqht"]. scrisin limba engleza medievata Poemul va f publicat in anul1925 de catre Editura Clarendon Press, departamentul stiintitic de prestigiu at Editurii Oxford University Press

Se considers d'i aceeste lucrare a

raturiimedievale ToLkienmaiavea$iaLteproiecteinderulare,precumcompilareaunuidictionardecuvintearhaice$i

& Tolki"n !in",n miina primul exernplar alptirneieditiix'Fbe Hobbif', din 1937, de-abia ie~il din tipar.

CentruluniversitarOdord.Tolkien sl-a petrecut rnutttimp din viata aici,aceslapuliindficonsiderat locul na~terii" trilogiei "Stapanul Inelelor"

J.R.R. Tolkien

traducerea basmelor

32 de ani,

si va citi din cLasicii literaturiiimpreuna cu

membrii stu-

dentesc Club

slchtar va centa cantece traditionete pentru copii, traduse in limbaanglosaxona.

Viataalaturidetarnilia

sa va linsicel

de-altreiLea el sau,

Christopher,seva neste In anul1925. La numai pozitia de asis-

Societatea "The Inklings"

In anul 1925. la Universitatea Oxford 5-3 anuntat

Pe parcursuL primului an, a predat36 de cursuri sise spune ca.In eel de-al doilea an, a tostinssrcioat cu 100 de cursuri.

va rnutain nOU3 sa locuinte si va rarnene aici limp de 21 de ani. In anull929, se neste fetite pe care ToLkien sr-o dorise atat oe mutt. Numeleeivafi Priscilla

Tolkien ducea 0 existents absolut obisnuita, de

protesor cap alfamiliei: in aceasta perioada, se

pentru prima data cu Cs. Lewis, cerce-

tater de speciaLitate din cadruL College

de tee-

Membrii acestei societalii purtau

I

petemeliterare,lucrucaresevadovediextraordinar

tarziu,Tolkienafirmacanuarenicioideesiniciatunci nuavusesehabardecefacuseacestlucru,lnsaceea cescriseselngrabapeacelextemporalaveasafie .Hobbitul" [ . .The Hobbitl.

lucreze. departe de familia sa. Astazi este un infloritor centru financiar

sialtehnologieiinformaliei

Universitaleadin Leeds afost infiintata in anuI190f.. iar ecuvnstne acesleianueraudezvoltatein momenlulin care Tolkiena inceput salucrezeaici.

1936. manuscrisuLa test. in ceLe din urrns.finaliaat,

Acestfaptl-adeterminatpe isideaacordulinvederea

II

Via~a si vremurile

Un mare succes

.,Sriipanullnelelor" are un efect In spirala LADOARCATEVAZILEdupapublicarea .. Hobhitului", la data de 21 septembrie 1937, .. London Times" a publica! 0 recenzie laudativa si. inca 0 data. a tnceput sa atragatot mai rnutt atentta pubLicuLui Prima editie s-a epuizat pana la Craciun $i a primit premiul New York Herald Tribune la categoria Cartepentru copii .. ,Hobbitul"seaflaacumprintre

mai bioe vanoute csrnate vrerru!

acel an, Tolkien a tnceput sa serie . .Stepenul lnelelor" continuarea .Hobbitutui" A fost finalizata tn anu11949. Tolkien tucranc la ea limp de 12 ani.lntotacesttimp,eraOcupal$icuactivitaleaS3

de profesordelimba $i literature A

rea de har\i, tabele genealogice s! cronoLogii. Era un proiectcomplex,iarperfeclionismul lui Tolkien aducea mereu corecturi ~i modifidiri lucrar!i. Astfel. finalizarea canii parea a Ii 0 perspective tnoepartataIn plus, editura avea rezerve cu privire La natura comptexa a acestui proiect

Editura George Allen & Unwin Ltd. a dorit 0 continuare directs a .. Hobbitutui" si. in consecints. a refuzatpublicareavolumului . .Silmarillion" Tolkien sa aiM deja senti mente de suspiciune editorulsau.inanul1950,s-a

neri. Eranecesarca planurile de publicare a volumului ,.Stapanullnelelor·· sa fie reqandite. Tolkien fusese de la Tnceput un perfectionist ~i dorea ca povestirea sa fie pubucete tn forma ei completa. Din cauaa acestei trasaturi a perscnetitatf lui Tolkien. atet scrierea. cat si publicarea unei tucran vor reprezenta dous actiuniistovitcare

.0. [nteriorut unei bibtioteci din cadrulMartin CoUege. Era un loc pecareTolkienilvizitafrecvent.Probabilestesiloculincarelui Tolkieniiveneaunoiideipentrucrea!iilesaLe.

Stanley Unwin nu ~i-a putut abandons interesul fala de publicarea .. 5U'ipanului tnetetor". Auzise de necazurile lui Tolkien cu ceetatu edttura s! chiar pusese cetive .. spioni" sa afle daca Tolkien ar f tnteresat sa pubttce . .stapanullnelelor··laeditura sa; Tnsa Tolkien nu putuse Inca sa scape de IndoielilesalecuprivirelacompanialuiUnwin.

o ultima dortnra

Tolkien era deseori foerte ocupat cu activitatea sa zilnica La catedra din cadrul Univer sitatii Oxford. asttet lncat nu avea practic pasibilitatea deadiscuta problemeleesenliale?ideaavansa sotunonaree publidirii lucrarii sale. A participat

la cu Editura Collins, Tnsa nu a

10

... jnapropierea<:aseidin Bournemouthin careTolkien~i-a petrecutamurgulvie!iiseaflaun loc'mpadurit.Mergeadeseorila plimbareprinpi'irlureslaluride sO\iasa.Tolkienseprezentacafiind unadevaral .. iubitoc·alcopacilor

si considera diace~tia au voinla SespunecaTolkienchiarlevorbea copacilordinpiiduri.Sentimenlele salefa!adecopacisuntcuprinse,n lucrarea "Leaf by Niggle"

luna iunie a acetui an, Tolkien I-a 0 scrisoare Lui Rayner Unwin. fiul lui Stanley Unwin, care jucase un rol-cheie in publicarea volumului .. Hobbitul" cu muLti ani In urrna Prin acea scrisoare, Tolkien Ti marturtsea lui Rayner faptul ca deja se depune praful pe volumul . .Stapanullnetetor" Rayner era acum student la Universitatea Oxford si. la scurt timp dupe ce a prim it scrtsoarea. a devenit interesatde problema pubtlcarf . .Stspanului tnetetor" Exista numai un singur manuscris at canii, iar Talkien se temea sa nu se piarda. astfel incat i l-a tnmanet direct lui Rayner Unwin in luna septembrie aanului 1952.

Insarcinat cu pastreree manuscrisului, Rayner si-a dorit din teats inima sa it publice, Tnsa era Tngrijorat de coste! avansului pe care Tolkien ar fi trebuit sa tt prtmeescjIn cete din urma. editura sa a Tncheiat unacord care arfi minimalizat riscurilepierderilorprinacordarea unor ccrnpensatf Lui Tolkien pentru cartea sa, cu 0 parte din profiturile

The HOB BIT

or TI;n-e «114 &,(k Agaill

b)" J. R. R. TOLKIEN

J.R.R. Tolkien

in fiecere (In, la data de 2S decembrte, copii lui Tofkien primeau sensor! minunate din partea lui Mo~ Craciun.

inanuI1920,celmaimarefiualluiTolkien,John,care implinise deja 3 ani, a prlmit 0 scnscere din pertea lui Mo~ Criiciun. Aceasta era prima scrrscere de aces! fel pe care Johnoprimearaciun.inscrisoareerauprezentatediferite lntamplari de la Polul Nord. Continutul primelor scrisori erasimplu,in~,pemasuraceaniitre(eau,acestadeveneatotmaiinsuflelit.intr-unan,inscrisoaresepovestea despre asistentulluiMos Craciun.un urs polar naranq care cazusepescariinincercareasadeaoferidaruripreamultor cement in acelasl tlmp.In alt an, in scrisoare se povestea despre faptul ca MO$ Craciun l~i anqajase un elf. Cu astfelde basme.nurnarulde personajedin scrtsonoestee considerabil. De asemenee, scrisorile cuprindeau ~i timbre cu imaginea Polului Nord, pel2mg~ diferite tipuri de caliqratle.cu caracterele ornamentale.

Mo? Craoun utilea o sere de mijloace pentru a-~i livra scnscrue cane copiii lui Tolkien. Uneori Ie aseza in horn, alteori po~ta~ul Ie aducea scrisorile direct ceror doi b<iieli

pensatii in baza procentajului din veniturile incasale de pe urma vfmzarilor caqii, acesta ar fi primit jumatate din profilurile inregistrate in momentul in care cartea s-ar f dovecit realmente profitabila. Cu alte covinte. editura nu ii of ere a niciun avans lui Tolkien. iar, daca vanzarile nu ar fi fost profilabile, autorulnuarfi primit niciun penny. Siaceasta deoarece editura prevazuse ca .Stapencttnetetor" nu sevavinde,insa.dupacumse!?tie,aceasla previziuneafostteribildeeronata.

Primele doua voturne o!n .. Stapanullnetelor" au 1954: .. Fra\ia IneLului momentulincare cartea era tipari!a,aavut loc un incident in care cute-

eu lncercar sa corecteze scrise

limbiLe Inventate de Tolkien. dictio-

naruL. Anul urmator. publica rea ceLui de-allreilea vclurn al seriei .. lntoarcerea Reqetci" adecurs lara niciun incident.

Prima editie a primuLui voLum a nurnarat 3 500 de copii, iar eel de-al doiLea voLum a lost publica! tntr-cn numer si mai mic de exemplare. un gest destuL de .. conservator" din partea editurii. Totvsi. in scurt timp va deveni necesara 0 crestere

deexemplare

anul 1959, Tolkien s-a retras din activitatea sadeprofesor,lavarstade66deani

I

MO~ CRAclUN ESTE TATICUL

(Atunei caoo scrtsorne ereu asezete in horn, pe covor erau vizibile urme de tiipada). Scrisorile din partea lui Mo~ CradunaucontinuatsafielivratelacasaluiTolkien,ffiraoprire, timpde20deani.

In realitate,detrimiterea scrisorilordin pertea lui Mo~ Craoon se ccupa char tatal copiilor, JRR Tolkien. Pe masura ce cresteeu, copiii deveneau con~tien\i de acest faptinsiifratelemaimarenuiivaspuneniciodataadevarulceluimaimic,nicichiaratuncicandacestadinurma vaafiacaMo~(riicjunestedefaptchiartatiillor;sespune eli er continuau sa astepre nerabdatori sctsorne. alaturi de

fiu allui Tolkien, Christopher, ~i publicate in anul1976 sub tltlul .. SerisoridelaMo?Craciun".Scrisorilefuse:.era trimise numaieopiilorluiTolkien,instidinacestmomenteleerau trimisetuturorcopiilordinlumeaintreaga.

"'Primaeditieavolumului .. Hobbitur·.Opera lui Tolkien nu se limiteaziiinsii la <elebra sa lucrare, .. Slapiinullnelelo('. Eta mai scris~i multealtecartitulburatoaresiplinede dildura

substantiate de bani, Cu toate acestee. Tolkien nu sebucuranumaipentrusuccesuLfinanciaralcarPi sale; ceea ceil faces cu edevarat fericit era faptulcalumeafantaslicapecareocreasereu!?isesa captivezeoamenidininlreagalumereala.

in preejrns anului 1968, copiii lui Tolkien au parasit casa natets. Tolkien si sene acestuia erau lntr-un felindreqostitide Bournemouth,ostatiune

de vara coasts. asa ca s-au dects sa se mute

acolo 0 iubea pe Edith mai mult oecat

once va da ullimasuflarela Bournemouth

in anul Aces! eveniment nefericit l-a facut

sa se tntoarca in Oxford. ToLkien

mereuin

sufletamintirea sotiei sale. din nou stanunea Bournemouth ta sfarsitullunii august 1973; in acea oenoaoa.etaree sa psihics incepuse sa se deterioreze. Tolkien a muritin data de 2 septembne.te varsta de81 deani,in timpce eravegheat deliica sa Priscilla si de liut sau John. Cauza rnor - Iii a test stabttna ca fiind 0 tumoare stornacala

in anul 1977, la 4 ani dupa moartea Lui Tolkien, a fost publica! incompLet voLumuL .. Sitrnarillicn" Ultima dorinla a lui Totkien fusese astfeL implinita.

J.R.R. Totkien si-s petrecut cea mai mare

a vietncreeno povesti despre o tume tantestice modsigur, Tolkienaavutincredibildemultaener-

intreagatumeiiapreciaza$iiiadoralucrarile

Evenimente marcanteStructura unei limbi ~i a unei istorii urdepartate Lumea din "Stapanul Inelelor"

Tolkien sirurea ca are nevoie sa adauge limbilor pe care le crease 0 isrorie a lor.

Avea in acelasi (imp ambitia de a erea 0 rnirologie pemru taramurile sale natale din Anglia. Iniria], s-a crezut ca aceasra mirologie va fi finalizara in "Silmarillion", insa in cele din urma acest lucru se va inramp]a in "Srapanui Inelelor". Ce fel de fantasy a crear ].R.R. Tolkien?

o poveste a inelelor

V~9L~7~~~ f:~~;~~~'u~~' .aF;~~i~ PI~~~~I:ti,·T,n .. ~:~~

doua tur-nuri ;:.;i .jntoarcerea Reqelui", care vor fi publicate Tntre anii 1954 ;:.;i 1955. Aceste trei volume constituie trilogia . .Stapanut lnelelor J.R.R. Tolkien era linqvist si profesor universitar la Un ivers ita rea Oxford. Povestirilefantastice sun! ocombinatieintrevolumuldecunostinleacumulate si lucrurile pe care le-a descoperit pe parcur-

sul analizelor detexte.

Scena desfa~urarii actiunu este Parnantul de Mijloc. un taram situat lntre TaramuriLe Nernuritoare. asemanatoare raiului. ?i cete ale mortilor, In adancul parnantului. Cu toerte muLt timp in ur rns. au fost realizate rna! multe tnete rnaqice Inzestrate cu cuterf. fiind lrnpartite ulterior intre rasele euttcr. ate oamenilor s! ate gnomiLar. Mai ex isla s! UnicuL tnet. faurit in miezul MunteLui Osenoei de catre lordul Intuoecat.

aces lor evenimente. se tormeaza 0 alianla tntre elfi ?i oarnem. izbucnind diverse tuple pe masura ce tortete binelui se streduiau sa i~i pastreze libertatea in timpul uneia dinlre aceste tupte. IsiLdur. regele tararnului Gondor.li tate lui Sauron degetuL pe care purta Unicullnel. Daterita acesluifapt.aliantaob!ineovictorieinluptaimpotriva lui Secron. dar deoarece ineLuL nu a lost distrus compLet. victoria asupra lui Sauron nu era nici ea

compteta.fsudur e lncercat sa Unicullnel

~i sa iL faca sa Ii apartina. cete din urrne a

fost distrus de puteriLe magice ale acestuia. Mai apoi. LocuriLeincaresevaafLa inelulsuntnecunoscute pentru doua rnitenn, acesta ajunqsod

in cele din urrna in rnainile Lui Bilbo Baggins,

un membru al rasei Bilbo Ii tasa ine-

tut fiutui sau aocptiv acestaestepractic

mamentuL in care tncepe povestea .. StapanuLui tnetetcr" In cete din urrna. Froda afla de la vrejitarul GandaLf care este adevarata natura a inelului pe care Sauron tncesrca disperat sa-l ster-

peteasce. Pentru a-I pe Frodo de Seuron.

acesta este trimis de alti trei hobbiti La

avanpostul din vatceaus Despicata [RivendelLl. condus de ELrond. eel pe jurnatate eLf. Nu exlsta decal 0 rnodatnate de a anula puteriLe tnetutuf. $i anume aeeea de a-I distruge in foeurile MunteLui Osandel. unde tusese conceout. La Consiliul din Rivendells-a dects sh se urmeze eceesta cale. ALIi Irei hobbit: au fost etes! sa II tnsoteasca pe Frodo in catatcna sa: Sam, Merry. ~i Pippin, precuro ~i Aragorn lnepotut tui IsiLdurl. Boromir. a alta fiin!a umaria. un elf. legoLas. un gnom. Gimli. precum

Gandalf. Acest grup a dinspre

catre "[inutul Mercer; Pe catre

aceastadestinatie,eiauavuldeinfruntatmaimuLte forte ale intunericului; unii membri ai grupului au tost uctst. iarfratiaafostastfeldistrusa~irisipiUi;cu toate acestea. mernbriifranet au reustt sa I?i uneesca puterile pentru a trece peste diferitele perioade de criza. Este. intradevar. 0 povestire despre curaj $i prietenie. In care membrii unei fra\ii sun! dispusj sa i~i sacrifice viata pentru a-si tnoeptmi

v Un rnuslral .. StapanullnelelQr··. in Berlin, in anul 1998. Con\inutul spectacoluluisebazape .. Hobbitul". inaceastaimagine,pesceniiseafla hQbbitul Bitbo Baggins ~i vriijitorul GandaLf. a versiune a unui musicaL lascaraLargaa .. Stiipanului IneLetQr"a fast reatizatain 2005,

in Angtia.

J.R.R. Totkien.Este rusinos faptul ca Angliei ii tipseste 0 rninunata ~i unlca mitologie numai a ei. Acesta este lucrul pe care am incercat sa il ofer !arii mete."

... 0 imagine din secctut at Xvll-tea caretntsuseazj legenda regelui Arthur ~i a cavalerilor Mesei Rotund". Se spune eli personajul Aragorn din _Slapanul lnelelor'" este inspirat din figura regelui Arthur.

Izvor nesecat pentru rnythos-ul Pamantului de Mijloc

lntr-o scrisoare cstre cititorii Tolkien deplange

unicede supertoeraln

dorinta de a crea et ecest tucru

manltestari ale evenimentelorcare s-su derulatin amintirile genet ice ale rasei. Cutoete acestea. limba enqteze este de parte de a Ii 0 limbs pura. Atunci

c€ind ;;i saxonii au ocupat Britania, neamu-

rile au fast strarnutate spre locuri precum

Cornwallsi WaLes, insa anumite cuvinte cettice au lost imprumutate in urnba. lim bile celtice tusesera deja diluate de cuvinte din limba tatine. tn vremea in care Britania s-a aftat sub domioatia Imperiului Roman. Limba enqteza va soteri intruziuni ulterioare ln penoeoa tn care normanzii au ocvpat insula si au Irnprurnutat practic Limba tranceza. Tolkien considera ca acesta este motivuL pentru care rasa ancto-sexona fusese privata de 0 mitologie unica, specificaei$inumaiei.Eleradeparerecamiturile $ilegendelealcatuiescinsa!?iidentitateauneina!iuni $icaacesteasuntnecesarepentruevolu!iapsihologicaaomenirii.Apoia consicerat subiectutrncbis st adeciscanupoatefacealtcevadecatsacreezeel tosusio rmtotoqie.

a Incercat sa finalizeze eceesta mito.Silmarillion" Cu toate ecestea. cand $i-a dat

seamacanuestesuficient.i-avenitideeadeaconcepeo roue povestire care sa fie 0 continuare a .Hobbitului" Totkien nu se putea qandi la un laitrnotiv rnai bunal

Tolkien a rezulvat si aceasta problema. lntroducenc un nou persona]: fiuL adoptiv aL Lui Bilbo, Frodo. Pe masure ce Tolkien I!?i desfasura viziunea asupra noii povestiri. personajul principal. hobbitul Frodo, rmpovarat de torte aoasatoare a Inelului, va juca un rol extrern de important sf. des! initial cartea fusese sensa pentru copii, ea Incepee sa reprezinte povestea unui personaj mitologic pulernic. In aceasta perioada, ToLkien Incepe sa se refere la povestire cu denumirea .Stsoanut tnetetor". care avea sa fie adoptatain final. TolkienacumuLasedeja,peparcursulvie!ii,unvolum considerabilde cunostinte. Era specialist in diverse domenii, printrecare mitologiilegreco-romane, zeiarthuriene.legendelecel-

naturale comune, irnpartesite de toate mitologiiLe plus,acesteaporneaudelafapteistorice.Unexemplu at unui astfel de tilon comun este reftectat de povestealuiAragorndin . .Stapanullnelelor'cuttirnut mo!?tenitoraluneidinastiiregalel$iascundeidentitatea!?iesteLuatdreptunomobi?nuit,dinpopor,tocmai pentru a reinvia. in ceLe din urrna.vectuut reqet si dinastia de odinioara. Acest subiect poate f ioentificatin mai muLtemitologii, inclusivin legendeLe arthuriene. Un alt exemplu este celaL unei sabii arcuite care este refacute si care devine simbolulautorilatii regeLui, cestiqate prin nastere. aces! simbol poateiiintalnitindiferiteLegende.inclusivinpovestea lui Siegfried GandaLf este asernsnatcrvemmen e marcan e

"'UnpandanlivvikingdinsecoLul alIX-lea,Afosldescoperitln mormantuluneifemei din Suedia. in mana dreapta, figurina !ine osabie, iarinstangaosageatli,Oeoarece figurinaare un coil In lorms deinel. sepresupunedlacestaarfilost confectionatca un omagiu adus Lui Odin de catre cel cereitvenerau.

~OimaginedinsecolulaIXVHea, care jnfa\i~eaza ""isatoria lunena;

eu Jupiter, din mitologia romana.in mituloriginataceastacasatoriearfi fost marcata de impar\ire<l merelor deaur:insliinaceastaimagineeste infa!i~at Jupiter punandu-j pe dagel lunolleiun inel.

~ .. 5Iap;;nul Inelelor" reprezinta cristalizarea lulurorcuno?tin\elorpecareToll<ienLe-a acumulatde-alungultimpului.Lucrareasa monumentala.in care a creat olume.(ulimbile sale uni,e ~i cu 0 istorie ale (arei traiectorii ating vremuri imemoriale. a depa~it limitarile impuse determenul .. povestire··~iadevenjloadevarala

mitologiepentruintrecagalume

Au fosl scoase tn evidenta rnutte esemaneri Intre eceasta lume irnaqinara ereata de ToLkien si miturile nordice care L-auinfluentatlnconformitatecumiturile nordire. exists un locin care trsiesc rnuri-

puterecarepoatefifolositapentrudomina\iaasupra Lumii nu este. de fapt 0 idee oriqinala a lui Tolkien. Din timpuri imemoriale, se considers di inelele detin puterisupranaturaLe.astfeLincateleaparfrecventin mituri si leqende. FundamentuLcauzei careadus la colapsul ooeta grandioasei Republici a venetie! a fast un inel. iar in acuzatiile aduse loanei dAre ca ar Ii ctilizat vrajitoria se spune ca ea se folosea de un ineL pentru a peceilui vraja Din aceste exemple se poate deduce cain EurapaexistamuLtelegende$iinlampLari istoricecareau ca nucleu inetul si forta acestuia Dealtfel,asacumcrucifixulesteconsideratunsim-

mntate de luptatoriivikinqi care i seinchinau lui Odin. Aceaste credmta in Odin t-a inspirat pe Tolkien sa creeze un inet at fortetor rnalefice, deli nut de Lordul [ntunerlorluiSauron.

Ambirii de lingvist

Tolkien a afirmat di nu a avut ruciodata sentimenlulcaarficreatpovestea.ci,maidegraba.ca aceasta existase dintotdeauna. Oes! este adevarat faptuL ca Tolkien era credincios formulelor $i motive lor prezente in vechile mituri $i legende. in acetast limp ela adauqat povestirii sale alegorii $i aurmaritredarearealismului.facandastfelposibila viziunea sa unica asupra lumii. Rezultatul a fost,cusiguran\.3.otucrareoriginala$icreativa.

Tolkien afirmase ca. pentru et, este

sunt

mente verde' indoiala, aceasta practice i$i are radaciniLein experienta lui Tolkien ca cercetator tn domeniullingvisticii ~i ca redactoraL Dicticnarului Oxford at Limbii Engleze

Ceeacemerilainsatoataaten!iasuntpersonajete principale. cu tatuL deasebite, ale lui Tolkien In timpcelumea fantastic; este reatizata tn mod complex $i detaliat, Talkien a ales ca eroii sai sa fie hobbitii care nu stieu nimic despre lupte si care aveau Inaltimea unui copilde9ani. Hobitii, care lsi iubeaupamanturilepecarelelucrau$icareaveau un dezvoLtatsimtalumorului,aufostinspirati de oamenii simpli din regiunile ruraLe ale AngLiei Dimensiunile Lor mici reprezenteu. conform lui Tolkien,o refLectarea faptului ca.In timp ce irne-

este salvat. Ceea ce conduce la aceasta concluzie este latura urnana. pure sisirnpta a compasiunii; la sfarsitul vietii sete. Frodo ii tnsoteste pe eLfi $i pe Gandalf in Tararnurtte Nemuritoare

Conform detaliilor cronoLogice stabilite de ToLkien in crearea lumii sale tenrasnce. evul istoriei ornuiui ln Pemanrut oe Mijlocin care are loc Razboiultnetotui, in cepe cu 4 000-5 DOD de ani in urrna. in trecutut rooepertatfnamte de aceasta. trecusera 37 DOD de ani de La crearea lumii.

. . . 0 lenw w C.S. LEWI~

o ALTA FIGURA REPREZENTATIVA A GENULUI FANTASTIC

Un persona] care dezvatuie portretullui C.S. Lewis

Lthe Last Battle"]. Lewis a primit premiuL tucraree sa a

lnteractiunite cu Talkien

[n ultimii ani ai vietii lor, Intre Tolkien 'iii

continua sa

Lewis devenise cercetator La Universitatea Oxford. La acea vrerne. cei doi nu

lura a lui Talkien, "Coal Biters eccepsa fie membru al aces-

dar vor seinfluadanca CeiAlte personalitati pasionate de lumile fantastice

Tolkien a inrenrionar sa of ere Angliei, taramul sau natal, 0 mirologie proprie. Aceasca idee se va rransforma §i se va dezvolra intr-o lume pe care nu a intuit-o initial. Expenemele sale din copilarie i-au oferit miezul naratiunii pe care avea sa 0 scrie mai tarziu ~i careia urma sa li adauge deralii in conformitare ell volumul mare de cunosrinre pe care Il acumulase intre (imp. Umiatoarele personalitap au crear, de asemenea, alte lumi imaginate.

Autorul cartii "Aventurile lui Alice In Tara Minunilor" carula Il

placea sa se joace cu cuvintele .

Lewis Carrol (1832-1898)

Lewis Carroll Ipseuoonirnut tui Charles Lutwidge Dodgsonl s-a nsscut la data de 27 ianuarie 1832, fiind eel mai mare omtre biiieli!?i eel de-al treitea din cei 11 copii ai cuplului alcatuit din Frances Jane Lutwidge ,?i reverendul Charles Dodgson

Des! perioada din cadrul Rugby School [1846-1849)01 tost nefericita pentru et. totusi era recunoscut cafiind un elev bun, astlelinditinanul1850a fost adrrus 101 cursurile Christ Church. din Oxford. Anqlia A absolvit In anul 1854, iar in anul 1855 a devenit asistent de matematica 101 colegiu. eceeste slujbapermanenta.carenudoarcaiirecuno$teaabilitati1eacademice.dariioierea$iosumadecentadebani,presupuneainsahirotonisireainBiserica Anglicana$iTlobligasa nusecasatoreasca.Afosldeacordcuacestecerin!e~i,inanuL 1861.a devenit pastor.

Caroll era rezervat in prezente adul\ilor. dar se pare ca nu Ie evita compania. Frecventa des tealrul s! era captivat de fotograiie ~i de scris. Dopa ce a imbra\i$at fotograiia, in anu11856, si-s oat seama in scurt timp ca subiecteLe sale preferate erau copiii ~i perscnatitatite. printre care se nurnarau poetul englez, lordul Alfred Tennyson [1809-18921. pictorul ~i poetul italian D, G. Rossetti [1828-18821. precum s! pictoruL englez John Millais [1829-1896\. Desi fotografia era mai mult un hobby, Caroll i-a acordat oestut de mull limp, mai precis pana in anul 1880

La mijlocul anilor 1850, Carroll a inceput sa scrie lucrari urrcristice $i matematice. in anu11856, si-a crest pseudonimul .. Lewis Carroll", prin traducerea in limba latina a primului $i a celui de-OIL doilea nume OIl S3U, irwersandu-le ordinea si apoi treducanoo-te din nou in limba enqleza. Lucrarile sale din domeniul matematicii au fost publicate tnsa sub numele reel. Tn anu11856, CarrolL a intalneste pe Alice Liddell, fetita de 4 ani a diaconului din Christ Church Tn luna iulie a anului 1862.intimpulunuipicniccufeteleluiLi nddell,Carrollapovestitaventurileuneifeti\ecareacazutinascunzatoareaunui

iepure. Alice i-a cerut sa scrie aceesta poveste pentru ea. Caroll a facul acest lucru, intituland-o .Aventurile lui Alice sub psmant". Dupa anumite schirnbari Lucrarea a fast publicata in anul1865 cu titlul .. Alice in Tara Mmurulor", cu iluslralii realizate de John Tenniel

lncureat fiind de succesut carlii sale, Carroll a scris un al doilea volum, . .Prin oglinda ~i ce a desccperit Alice dincolo" LThrough the Looking-Glass and What Alice Found There" - 18721. Pornind de ta jocurile de sah pe care CarroUle juca Impreure cu copiii lui Liddell, a inclus materia le pe care te scnsese inainte tocmai pentru ca ei sa it curoasca Oe exemptu. primul capitol, .. Jabberwocky" l.Bazdebocul". in traoucerea Ninei Cassienl. fusese sets in anu11855. Multe dintre personajele celebre ate Lui Carroll din Tara Minunilor - precum Humpty Dumpty [Hopa tviitical. the White Knight [Cavalerul Alb) $i Tweedledum $i Tweedledee - epar mai degraba In aceasta lucrare decat in "Alice in Tara Minunilor

Spre deosebire de rnajoritetea csrtitor pentru copii ale vremii, .. Alice in Tara Dqlinzilor" nu urrreree sa exprime leC\ii demoralaevidente_Deasemenea.aceastanucuprindeaniciceeacecriticii au msmuat-cintetesun ascunse legate de religie$ipolitica_Estevorbadoardesprepovesteaunorinc.ilfltatoareaventuriincareofeti\aobi$nuitareaclioneaza la"realita\ile··Lumiiadultilor.Atrac\iaacestoraexercitataatatasupracititoriloradul\i,dit$iasupracopiilorseaflain reac!iiieinleligenteaLeiuiAlicelaiimbajul$iactiunileridicole.

Carroll a publicat mai mulle scrieri absurde. caracterizate de .ncnseos". precum .Vanatorea Smerchinului" LThe Hunting of the Snark" -18761. "Sylvie $i Bruno" l.Sylvie and Bruno" - 18891 si "Sylvie si Bruno.lncheiere" [Sylvie and Bruno Concluded" -18931. De asemenea, a mai scris a serie de pamflete amuzante 101 eorese activitatilor universitare, niciunnume;subnumelesauadevaratapublicatoseriedelucri=iride 101 se dedica in totalitatescrisului_Tntreanii 1882$i 14ianuarie, 1898

J.R.R. ToLkien

I

RETEAUA DE LEGATURI PERSONALE

~Persollalita!jledincasetelepelundaI9risuntprezentateindetaliu in acest capitol

Legendara forrnatie rock brltanica ce a intentionat sa reaLizeze 0 adaptare clnernatoqraflca a "StapanuLui IneLeLor"

The BeaUes (1960-1970)

Paul McCartney. fostul membru at torrnatte! The Beatles, s-a prezentat ta ceremonia de decernare a premiilor Academiei Americane de FiLm din 2002, fiind nominalizal la

categoria .. Cea rna; buna melodie originala" pentru setecue sa din filmul .Vanilla Sky" [2001 L [n aeeL an, primuL fiLm din triologia . .Stapanul tnetetor", .. Frai;a lnelului", fusese nominalizal la 12 categorii. La aceasu cerernonie. McCartney a marturtstt di intentionase ta un moment dat sa reaLizezeoadaptarecinematografidia . .Stapanuluilnelelcr"

in 1968, membrii tcrmatle! The Beatles pLanuisera sa reaLizeze acest film si sa joece e! in$i$i in roluriLe principale. Astfel, Paul McCartney ar f jucat rolullui Frodo, Ringo Star pe eel allui Sam Gamgee, George Harrison ar fi test Gandalf, iar rolullui GoLLum, personajul care are un rol principal in distrugerea Unicului lnel, ar fi fost interpretat de John Lennon. Membrii celebre! formatil au prezentet ideea regizorului de film Stanley Kubrick, care a refuzet-o. dupa parerea sa fiind imposibiL ca romanul . .Stapanutlnetelcr" sa peats Ii eceptat lntr-o versiune cinematografidi. Din acet moment proiectul a zacutin uitare, iar tucrarea lui Tolkien avea sa astepte pare cand va f reeousa la via!a de catre Peter Jackson

inca de la debutullor de la inceputuL anilor 1960, membrii tcrmatiei The Beatles au lost impticaf Intr-c serie de orcouctf audio-vizuale, inclusivin filme. De exernptu. au eparut tn filmul din 1968 . .reltow Submarine" i .. Submarinulqalben"]. in care se luptau cu fortete Blue Meanies. Din netertcire pentru torrnetie The Beetles, tehnologia cmematoqranca nu era sulicient de evansata pentru a le permite punerea in practice a ideiilordearealizaunfilmpebazadirliiluiTolkien;acestlucrualostposibilodatacudezvoltarileintehnologiaimaginiiasistatedegrafica pe calculator, in perioede in care Peter Jackson dorea sa reatizeze filme

II

Vie~i paratele ,

Eroul care a inspirat crearea "Stiiipanului Inelelor" Teodosie I (347-395)

Autorul povestii lui Peter Pan, balatul "etern" James Matthew Barry (1860-1937)

J.R.R. Tolkien

I

Primul american laureat al Premiului Nobel pentru Literatura care a inspirat crearea .Hobbitutul" cu romanul sau .Babbtt".

Harry Sinclair Lewis (1885-1951)

Regizorul de film care a adus "Stapanullnelelor" pe marile ecrane Peter Jackson (1961-)

II

lnfluente majore

Un univers fantastic etern

Odara ell "SrapanuI1nelelor", Tolkien a oferit un nOli avant genului fantastic. Scrierile sale au generar noi miscari in domeniulliteraturii penrru copii, dezvolrand fanrezia ca gen literar. Mai rarziu, un fan inflacarar allui Tolkien va rransforrna lucrarile sale lntr-o serie de filme care vor captiva fani din tntreaga lume. Ce fel

de influenta au exercitar lucrarile lui Tolkien asupra carrilor Iirerarurii Fanrasrice §i filmelor fantasy?

Fanreaie ~i llteratura pentru copii

P~~'t~~ti:~N;~ ~~~i~~:~:' ~~ua ac~r~~ti~:aOg~~:~iir~

nu a fast inspirata de acestea. Seria .. Stapanut tnetetor" a lui Tolkien va transcede qramtete obisnuite ale literalurii pentru copiisi va dobandi un statutmilic;cusiguranla.aceasta lucrarea avut o deosebita influen!a asupra schimbani directiei in dezvottarea genuLui fantastic

Autoarea qermana Marie Louisa Molesworth este consioerata tonoatoaree genuLui fantastic In perioada in care aceasta a trait. femeiLe care lucrau in casete rnembr-ilor nobilirnii erau responsabiledecornpunereadepove~lifantastice;aceste femei vor scr!e povesute pentru a-i lncenta pe

,?i pentru a le starni imeqinatia. Prineipala

urmata de esttet de includeaeve-

nirnente rnistericese care aveau tntr-c altlel

de turne. dar esemanstoare mal deqraba cu cea eotidiana decal cu un univers realmente fantastic. In povestirea Mariei louisa Molesworth, .Ceesut cu cue", sunt tnfatlsate aventurile imaginare ale uneiadolescentesinguraticealaturidepasarea aflataininteriorulunuiceascucuc:astfel, ea I,?i va face noi prieteni ,?i nu se va mai sirnti singura atune! csno se va intoarce in lumea reala

Molesworlh(1839-19211. auloaregermanacare

aaduseontribulii

insemnategenuluiliterar fanlastic

~ Seen;; dintr -0 versi une ecranizalaavolumului Omuleliidesubcas,tj"' I..TheBorrowers']_ Este

reapersonajului.

Ideea evenimentelor magice care apar intr-o lume diferita de cea obisnuifa vor f mai tarziu oezvouate tn lucrarile lui Edith Nesbit. Latnceput.aceaslavascrieromanecucaracterromanlie ,?i horror pentru a di'?tiga bani, dar in anuL 1898 I,?i va concentra etenue asupra edevaratului seo talent, in volumul .Povestea cautatortlor de comcr-i" Romanele fantastice vor deveni nucleul prcductiilor sale literare. Romanele saLe se bucura jncs de succes st eu fostecranizate pentruteleviziune

Succesorul Lui Nesbit va Ii C.S. Lewis. a carui serie .Crontcne din Narnia" este asemanatoare

cu scrieriLe lui Nesbit prin

di personaiete.

copii fiind, lntra tntr-un obisnuit si ajunq intr-oLumefantastidi,Qaltascriitoarecareaurmaru aceeast maniera de prezentarea fantasticului a fast Mary Norton. autoarea volumului .Dmcletii de sub casa" [ . .The Borrowers"]. Inceoand cu anii 1950. ooats cu tucrsnte lui ToLkien, seva produce 0 schimbareconsiderabiLaingenulfantastic.

personajesunterealuri fanlasticeeareinlrain lumeapamanteanaa b;;ietelului

~ Un afi~ al versiunii ecranizate a "Slapanului Inelelor".Filmulafostprimitcuci'ilduradefaniilui Tolkien.ivainregistrarec;orduridevanzari

J.R.R. Tolkien

I

.. MareLe recipient aL povestitor fierbe intotdeauna La foe mie.lneetuL eu ineetuL, noi ingrediente sunt adiiugate in aeest recipient."

Consacrarea genului fantasy clasic ("High Fantasy")

in eseul sau .. Despre povestirile Iantasuce". Tolkien afirma ca mareLe recipient aL povestttcr fierbeTnlotdeauna La foe rruc si, tncetut cu tncetul,noiingredientesuntad§ugateinacestrecipient. Tolkien esernana asadar crearea acestor

(uad§ugareadeingredienteintr-o

dintre noile pe care Tolkien

ve adbuqe sau cu elemente de fan-

tezte este dezvcttarea personajuloi. Estelimpede

oricine citeste Inetetorv taptut

personajeletrecprintr-o dezvottare

aproprieipersonalitatipeintregparcursulpovestirii.Unalt .. ingredient"importantesteununivers fanlastic total nou in care are Loc povestirea,nefiind 0 naratiune cu eternente fantast ice care sa se oestasoare tntr-o lume pamanteana

Prin .. Stapanul fnetetor". ToLkien a fecut posibiLa crearea unui noi qen. .. High Fantasy", fantasy-uL cLasic.AstfeL, . .Stapanullnelelor" adevenitunfeLde Biblie, 0 Iucrere de retennta care se are in veoere inprocesuldecrea!iealunornoipovestirifantastice. Vechiulgende literature tantestica. care intraduceaastieldeelementeintr-olumepamanteana

nu sunt neaparat copii ~i sunt introduse elemente dinlumea .. adults" precumpovesteadedragoste,

este cunoscut ,?i sub numele de . Modern Fantasy" Hantasv modernln uem e majore

Tn anul 1995. Jackson terminase filmarile la . .The avea In

... Scenii din cea de-a treia parte a binecun05cutei serii defilme fanta5y .. NeverendingStory'·L,Povestefara5far~in.

Oeceoarenimeninu 5-3

dit sa fadi un film dupa aceasta carte? noi-

lor cezvoltar! in asistata de computer de

dupa Park" Jackson a plani-

fical unui fantasy care sa fie relativserios

care sa otere sentimentut decrear Pans tn luna octombrie, aleturi de partenerut sao FranWalsh,s-a alia! cu directorul studioului Miramax Films, Harvey

Fantasy-ul clasic a Inceput sa se dezvolte asemeni

careaie$illaiveali3faplulcaZaenlznuaveadreplurile de distributie alei.Hobbitului ci United Artists care se efta deja pe piata

Pana In luna apriliea anului 1996, problema drepturilordedistributieafost rezolvata. Jackson a decis

care a reusn sa cevoa.asttet.un qen de sine statator

De exemplu, scriitoarea austrattena Patricia Wrightson a scris "I Own the Racecourse!" pornind de la cuttura aborigenilorauslralieni. Spre deosebire de decorurile cu pad uri verzi ale genu lui fanlasytimpuriu, cartlte Patriciei Wrightson permitacestui tipde scrieresaseasume,portretizandpersonajedin\inuturi de basm care tocuiesc tn desert. Mai exista. de asemenea, si mulf attiauton care au introdus si care aucontinuatsaintroducaelementenon-occidentale in genul fantasy, traostorrnanou-tiotr-un fenomen care rettectaiotreaqa diversitate umana.

In America, universul literaturii pentru adolescenti a cunoscut 0 deosebite metemortoza,

. .The Chocolate War

Ecranizarea "Stapanului Inelelor"

Regizorul Peter Jackson a luat contact prima

oeta cu uruversut . .Stapanuluilneleicr" a vazut

filmullui Ralph Bakshi, din anul1978, care t-a tasat

confuz. Mai epoi. a citit 0 publicitare a car-

tii in timpul unei dilatorii de ore cu trenul, din

catre Auckland, pe cend aves 17 ani lui Jackson a fest. . De abia astept ca cineva sa realizeze un film dupa aceests carte, pentru ce rni-ar placea sa-l vad!"

... J.K, RowLing, au\oarea "~Lebrei serii.,HarryPotter

si lui BobWeinslein, corcentrandu-se asupra acestuiadinurmadeoareceelnucitisecartea.S-auhotarat asupra ambelorfilme siasupra unui bugettotal

de75demilioanededolari

La mijloculanului1997,Jackson$iWalshauinceput sa scrie ataturi de Steven Sinclair. Partenera lui

. . . 0 len

Sinclair, Philippa Boyens. era 0 lana trnpstirnita a cartiisi a intratin ecbipa dupa ce a citit aoaptarea acesteia. A lost necesara 0 perioeoe de 13-14 luni pentru a serie cete ooua sceoarii. cere aveeu 147$i. respectiv, 144 de pagini. Sinclair a parasit proiectul din cauza unor obliga!ii legate de teatru. Conform moditicarilorlor, Sam, Merry ~i Pippin sun! prinsi pe cand traqeeu cu urecbea $i sun! torten sa It lnsoteasca pe Frede Povestirile Lui Gandalfdespre perioada sa La Orthanc au tostinlaturate. Lothlcrien a fast scos, iarGaladrieL va participa La Consiliul Lui ELrond. Denethor, fralele lui Boromir va participa s! el La Consilio. Conform eltor schimbsri.Arwen ilselveaza pe Frooo.secventa implic.3nd $i un trol de qrota. Arwen este eel care Il

va omorl pe regele Mult mai semnili-

cativ este faptul di 0 secventz cu totul neue

Un .. Rinqwraith" [Fantoma a Ineluluil il ucide Saruman si il etacs pe Gandalf la Orthanc.

toate acestea de pe coline Amon Hen. Frooc ist esaza Inelul pe deget $i se lasa purtat de vultur, Seniorul Vanturilor. Freda reuseste sail salveze pe Sam si sa irnplante spectrulininima

Problemele apar cand Marty Katz este trimis in Noua Zeelanda Dupa ce a petrecut 4 luni acolo, le-a spus celor de la Miramax ca filmele aveau sa coste 150 de milioane de dolari; din cauza faptului ca Miramax nu putea Icmlze aceste tondud st pentru ca oeja se chettuisera15milioanededolari,audecissauneascacele douafilmeintr-unulsingur.Ladatade17iunie,1998, Bob Weinstein a prezentat 0 versiune de 0 singura ora a cartnAsuqerat ettrnineree lui Bree Bataliade la Helm's Deep (vagauna coifuluil. sau sa II. totoseasca" peSaruman, unificarea regatelor Rohan si Gondor, cu Eowyn in rclul de sora a lui Boromir; scurtarea prezentaritor tinuturitor Rivenoeusi Moria,precum !?icaarboriiumanioziIEn\iilsaprevinarapireadecatre Uruk-hai a lui Merry si Pippin. Mahnit de ideea .eurmnariiajumatatedinceeaceeravaloros".Jacksons-a opus,iarstudiourileMiramaxaudeclaratcaoricescenariusaulucrarefinalizatadeWetaWorkshopleapartine. Jackson a fast la Hollywood pentru4 saptarnaru. prezentaoo un materialfilmat, de35de minute,inainte de lntalnirea cu Mark Ordesky de la New line Cinema La New Line Cinema. Robert Shaye a vazut materialulfilmal$iaintrebaldecerealizeazadouafilmecand cartea a fast pcblicata in trei volume; dorea sa se filmeze 0 Irilogie. Acum Jackson, Walsh!?i Boyens aveau

descristreinoiscenarii

Destasurerea in trei filrne te-a permis 0 mult rnai mare Iibertate creative. astfel lncet Jacxson. Walsh

abordaremai Tolkien. Caotaree

a pcvestiriidecat a facut-c este elementul central

iarAragornreprezintaintrigasecundara:mullesecvente lprecum Tom Bombadil si .Eutreierarea comitatului"lcarenucontribuiauinmoddirectlaaceste doua intrigi au fos! eliminate. S-au depus mull mai multeeforturipentruacreaconcluziisatislacatoare $ipentruaasigurafaptulcaexpozitiuneaareunritm sustmct. Printre noile secvente se alla!?i dezvcttari ale elementelor cerore Tolkien le-a dat un caracter ambiguu,precumbalaliilesaucrealurile

Maipresusdeorice,toatepersonajeleaufostmodificate pentru un mai mare elect dramatic: Aragorn, Tbeooen si Treebeard au adaugat sau modificat elementedeindoiala,intimpcepersonalitatiputernice

Galadriel, Elrond !?i Faramir au fost transin obscure. Bcrcrnlr el Gollum

mite persone]e. precum Legolas, Gimli, Saruman ,?i Denethoraulostsimplificate.AltepersonaJe,precum Arwen ,?i Ecrner; au fost combinate cu personaje neinsernnate ate cartu. precum Blcrfindel si Erkenbrand in general. anumite replici au fost schimbateintre diferitelocatii!?ipersonaje,infunctiedemodulincare acestea se suprapuneau scenei. Au lost adauqate noi scene pentru a extinde caractenzaree. Pe parcursul filmerilor; scenariite au continuat sa se dezvotte. in parte $i oatorita contribvtiei actorilor care lsi explorau tot mai profundpersonajele. Unadintrecele mainotabilemodificariafostceaasuprapersonajului Arwen, care, initial. era 0 printesa razboinics. dar afostreadusalangapersonajuloriginalalcarjiicare ramaneinactivadinpunctdevederefizicinpovestire moral].

nu are 0 istorie indelungata. Pe masura ce altenoielemente,acestasedezvolla Tolkien a reusit sa gaseasca 0 formula prin care

fantasy nu ~ atrage numai dar pe

crescand astfel numarut de

tura de acest fel. Durand

esteposibilcagenul fantesy se primeascs

tinte si acet respect oe care atte genuri ale literaturiile-auprimitdeja.incazul

poate, meritul eforturilor lui J.R.R Tolkien"'Pippi$ose!ica.eroinafaimoasei seriidecartipentrucopii.scrisade Astrid Lindgren. imagine dinfiim

"'Peronajeiedin"HarryPotter" au primitchiar~i un chip din

S-ar putea să vă placă și