Sunteți pe pagina 1din 8

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa

Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
EDIŢIA A XIII-A, TÂRGOVIŞTE, 25 FEBRUARIE 2012

CLASA A V-A

Subiectul 1. a) Fie a; b; d; e cifre astfel încât a + ab = d + de: Demonstraţia a = d şi b = e:
b) Câte numere naturale de dou¼ a cifre se pot scrie sub forma x + xy; unde
x; y sunt cifre, x 6= 0?

Andrei Eckstein, Timişoara

Subiectul 2. Suma a 11 numere naturale nenule, diferite este mai mic¼ a


decât 96. Demonstraţi c¼
a se pot alege dou¼
a din ele cu suma egal¼
a cu 11.

Maria Pop, Cluj-Napoca

Subiectul 3. a) Fie n 2 N: Demonstraţi c¼ a unul şi numai unul din numerele


3n + 2n şi 3n 2n se divide cu 5:
b) Demonstraţi c¼ a din orice patru p¼
atrate perfecte, se pot alege dou¼
a a c¼
aror
diferenţ¼
a se divide cu 5:

Carmen Stoicescu, Târgovişte

1
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
TÂRGOVIŞTE
EDIŢIA A XIII-A, 25 FEBRUARIE 2012

BAREM CLASA A V-A

Subiectul 1. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puncte
b) Pentru x = 9; obţinem numere de 2 cifre
numai daca y = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Pentru …ecare alegere x 2 f1; 2; :::; 8g şi y 2 f0; 1; 2; :::; 9g
obţinem câte un num¼ ar de forma dorit¼ a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
deci sunt 81 asemenea numere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Subiectul 2. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Sunt 5 perechi cu suma 11, care conţin numerele de la 1 la 10 :
(1; 10); (2; 9); : : : ; (5; 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Dac¼ a 6 din numerele date sunt mai mici ca 11; atunci dou¼ a sunt în aceeaşi
pereche şi am terminat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Dac¼ a mai mult de 5 sunt mai mari ca 10, suma acestora este
11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
La aceast¼ a sum¼ a mai trebuie s¼ a ad¼ aug¼ am celelalte 5 numere cu suma
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
În total avem o sum¼ a de cel puţin 81 + 15 = 96, contradicţie . . . . . . 1 punct
Subiectul 3. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
a) Dac¼ a n = 4k; atunci 34k 24k = 81k 16k = :::5 . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Dac¼ a n = 4k + 1; atunci 34k+1 + 24k+1 = 3 81k + 2 16k = :::5 . . . . 1 punct
Dac¼ a n = 4k + 2; atunci 34k+2 24k+2 = 9 81k 4 16k = :::5 . . . . 1 punct
Dac¼ a n = 4k + 3; atunci 34k+3 24k+3 = 27 81k 8 16k = :::5 . . . 1 punct
b) Ultima cifr¼ a a unui p¼ atrat perfect poate … 0; 1; 4; 5; 6; 9 . . . . . . . . 2 puncte
Scriem f0; 1; 4; 5; 6; 9g = f0; 5g [ f1; 6g [ f4; 9g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
Sunt 4 p¼ atrate date şi 3 mulţimi f0; 5g ; f1; 6g ; f4; 9g, deci exist¼ a dou¼a p¼
a-
trate care au ultima cifr¼ a în aceeaşi mulţime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Diferenţa acestora se divide cu 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct

2
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
EDIŢIA A XIII-A, TÂRGOVIŞTE, 25 FEBRUARIE 2012
CLASA A VI-A

Subiectul 1. Se d¼ a ABC în care AB = AC şi m(\BAC) = 800 . Fie P; Q


puncte în interiorul triunghiului astfel încât m(\P BC) = m(\P CB) = 100
şi m(\QBC) = m(\QCB) = 300 . Dreptele BP şi QC se intersecteaz¼ a în
R, iar dreptele CP şi BQ se intersecteaz¼ a în S. Demonstraţi c¼
a:
a) Punctele A; Q; P sunt coliniare.
b) Unghiurile \AQB; \AQC; \BQC sunt congruente.
c) Triunghiul ARS este echilateral.
Maria Miheţ, Timişoara

Subiectul 2. Fie k 2 un num¼ ar natural. Spunem c¼a un num¼ ar natural


n 2 este interesant dac¼ a exist¼
a k numere naturale nenule astfel încât n nu
divide niciunul dintre aceste numere, îns¼a n divide produsul celor k numere.
a) Exist¼
a numere prime n care sunt interesante?
b) Demonstraţi c¼a orice num¼ ar compus n este interesant.

Andrei Eckstein, Timişoara

Subiectul 3. Fie p1 ; p2 ; p3 numere prime astfel încât


1 1 1 1
+ + 2 N:
p1 p2 p3 p1 p2 p3
a) Demonstraţi c¼
a printre numerele p1 ; p2 ; p3 ; nu pot … dou¼
a egale.
b) Demonstraţi c¼
a cel mai mic dintre numerele p1 ; p2 ; p3 este egal cu 2:
c) Determinaţi numerele p1 ; p2 ; p3 :

***

3
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
TÂRGOVIŞTE
EDIŢIA A XIII-A, 25 FEBRUARIE 2012
BAREM CLASA A VI-A

Subiectul 1. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


a) BP = CP şi BQ = CQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Punctele A; P; Q se a‡a¼ pe mediatoarea lui [BC] . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
b) 4AQB 4AQC (LLL), deci \AQB \AQC . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
m(\BQC) = 1800 600 = 1200 , deci \AQB şi \AQC
au m¼ asura 21 (3600 1200 ) = 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
c) 4AQC 4QRB (QC = BQ; m(\QBR) = m\(QCA) = 200 ;
m(\(BRR) = m(\AQC) = 1200 ), deci AQ = QR . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
La fel, AQ = QS, deci 4AQR 4AQS 4SQR (LUL), de unde rezult¼ a
AS = SR = AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Subiectul 2. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
a) Dac¼ a n este prim şi n divide produsul a k numere, atunci n divide cel
puţin unul din numere, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte
deci n nu poate … interesant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
b) Dac¼ a n este compus, …e n = xy; cu x; y 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
n nu divide niciunul din numerele x; y; 1; 1; :::; 1; . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
îns¼
a n divide x y 1 ::: 1 = n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Subiectul 3. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
a) p1 p2 + p2 p3 + p3 p1 1 = kp1 p2 p3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Dac¼ a p1 = p2 ; atunci 1 = p1 (p1 + p2 + p3 kp2 p3 ) ; imposibil. . . . .2 puncte
b) Dac¼ a numerele sunt 3; atunci
1
p1
+ p2 + p13 p1 p12 p3 < p11 + p12 + p13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte
1

c) Cu p1 = 2; obţine p12 + p13 2p12 p3 = k 12 1


2
;. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
1 1 1
deci p2 + p3 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Finalizare cu celelalte numere 3 şi 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct

4
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
EDIŢIA A XIII-A, TÂRGOVIŞTE, 25 FEBRUARIE 2012

CLASA A VII-A

Subiectul 1. Fie AD în¼ alţimea corespunz¼atoare ipotenuzei a unui


triunghi dreptunghic ABC şi M; N proiecţiile lui D pe (AB) ; respectiv
a AD3 = BC BM CN:
(AC) : Demonstraţi c¼

Dinu Teodorescu, Târgovişte

Subiectul 2. Determinaţi numerele x; y; z; t; u 0 care veri…c¼


a relaţiile:

x2 + y 2 + z 2 + t2 = u2
:
x3 + y 3 + z 3 + t3 = u3

Vasile Pop, Cluj-Napoca

Subiectul 3. Fie ABC şi A0 2 (BC) ; B 0 2 (CA) ; C 0 2 (AB) astfel încât


AA0 \ BB 0 \ CC 0 = fRg : Paralela prin R la dreapta BC intersecteaz¼a (A0 C 0 )
şi (A0 B 0 ) în M; respectiv N: Demonstraţi c¼
a:
a) R este mijlocul segmentului (M N ) :
b) Dac¼ a în plus AA0 ?BC; atunci (A0 A este bisectoarea unghiului \B 0 A0 C 0 :

***

5
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
TÂRGOVIŞTE
EDIŢIA A XIII-A, 25 FEBRUARIE 2012
BAREM CLASA A VII-A

Subiectul 1. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


AM DN este dreptunghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
BD2 = BM AB şi CD2 = CN AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
BD2 CD2 = AD4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
AD4 = BM CN AB AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
= BM CN AD BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte

Subiectul 2. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


Dac¼ a u = 0; obţine soluţia x = y = z = t = u = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Dac¼ a u 6= 0; cu a = x=u; b = y=u; c = z=u; d = t=u avem
a + b2 + c2 + d2 = a3 + b3 + c3 + d3 = 1; cu a; b; c; d 2 [0; 1] . . . . . . 3 puncte
2

a2 a3 ; deci a = 1; b = c = d = 0; etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte


(x; 0; 0; 0; x) ; (0; y; 0; 0; y) ; (0; 0; z; 0; z) ; (0; 0; 0; t; t) . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte

Subiectul 3. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


M N intersecteaz¼ a AB în E şi AC în F
RF A0 B
a) RN = BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
A0 C
RM = REBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
RM = RN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
b) A0 R?M N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
A0 R în¼
alţime şi median¼ a în A0 M N; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
deci este şi bisectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct

6
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
EDIŢIA A XIII-A, TÂRGOVIŞTE, 25 FEBRUARIE 2012

CLASA A VIII-A

Subiectul 1. Un plan intersectez¼


a muchiile (AB); (BC); (CD) şi (DA) ale
tetraedrului ABCD în punctele E, F; G; respectiv H. Demonstraţi c¼
a

AE BF CG DH = BE CF DG AH:

p
Subiectul 2. Fie a; b; c > 0 astfel încât a + b + c = 3 abc. Demonstraţi c¼
a:
1 1 1 3
+ + :
a+1 b+1 c+1 2
Dinu Teodorescu, Târgovişte

Subiectul 3. Într-un sistem de axe ortogonale Oxy; punctele planului se


coloreaz¼a astfel: punctele cu ambele coordonate raţionale sunt roşii, punctele
cu ambele coordonate iraţionale sunt galbene, iar punctele cu o coordonat¼ a
raţional¼
a şi cealalt¼
a coordonat¼
a iraţional¼
a sunt albastre. Demonstraţi c¼
a:
a) Nu exist¼ a drepte monocolore.
b) Exist¼a drepte bicolore.
c) Exist¼a drepte tricolore.

Cornel Stoicescu, Târgovişte

7
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
TÂRGOVIŞTE
EDIŢIA A XIII-A, 25 FEBRUARIE 2012

BAREM CLASA A VIII-A

Subiectul 1. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


Figura corect¼ a, inclusiv secţiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Evalueaz¼a rapoartele AE=EB; etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puncte
Finalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte

Subiectul p 2. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


a + 1 2 a; etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
1 1 1 1 p1
a+1
+ b+1 + c+1 2 a
+ p1b + p1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 puncte
p p p
ab+ bc+ ca
p1 + p1 + p1 = p .....................................2 puncte
a b c abc
a+b b+c c+a
+ 2 + 2
2 p
abc
= 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 puncte

Subiectul 3. O…ciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


a) Nu exist¼
a dreapt¼a cu toate punctele
având ambele coordonate raţionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
Nu exist¼
a dreapt¼a cu toate punctele
având ambele coordonate iraţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Nu exist¼
a dreapt¼a cu toate punctele
având o coordonat¼ a raţional¼ a şi una iraţional¼ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
b) y = 1pcu justi…care . . . . . . . .p
. . . . . . .p. . . .p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte
c) y = x 2 conţine (0; 0) ; 1; 2 ; 3; 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte