Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

1. Amplificatorul LT1167 - http://www.analog.com/media/en/technical-


documentation/data-sheets/1167fc.pdf
2. Amplificatorul INA337 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina338.pdf
3. Amplificatorul INA317 - http://www.ti.com/lit/ds/sbos896/sbos896.pdf
4. Amplificatorul INA163 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina163.pdf
5. Amplificatorul INA333 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf
6. Amplificatorul INA321 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina321.pdf
7. Amplificatoare operaţionale - https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
8. Amplificatoare diferenţiale - https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_amplifier
9. Amplificatoare de instrumentaţie -
https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier
10. http://www.microchip.com/contributedarticlepage/evolution-of-the-instrumentation-
amplifier
11. Electronică aplicată generală – Cristian Bucur , editura UPG 2007
12. Dispotive electronice şi electronică generală – Ştefan Radu Bala, editura UPG 2017
13. LTSpice - http://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-
simulator.html
14. DesigSpark - https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software

15. Tehnologii electronice – Mihail Minescu și Viorel Avramescu,editura UPG 2003