Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

Introducere ...............................................................................................................3

1 Capitolul 1 Conceptul de marketing în turism ..............................................3


1.1 Specificul activităţi turistice .................................................................................................. 3
1.1.1 Structura prestaţiei turistice........................................................................................... 3
1.1.2 Caracteristicile serviciilor turistice................................................................................ 3
1.2 Conţinutul si funcţiile marketingului turistic ...................................................................... 3
1.3 Mediul extern al firmei turistice ........................................................................................... 3
1.3.1 Micromediul firmei turistice ......................................................................................... 3
1.3.2 Macromediul firmei turistice ......................................................................................... 3
1.4 Specificul pieţei turistice ........................................................................................................ 3
1.4.1 Conţinutul şi caracteristicile pieţei turistice .................................................................. 3
1.4.2 Structura pieţei turistice ................................................................................................ 3
1.4.3 Clasificarea pietelor turistice ......................................................................................... 3
1.4.4 Capacitatea pieţei turistice ............................................................................................ 3
1.4.5 Oferta turistică ............................................................................................................... 3
1.4.6 Cererea turistică............................................................................................................. 3

2 Capitolul 2 Politici de marketing în turism ....................................................3


2.1 Politica de produs turistic ...................................................................................................... 3
2.1.1 Conceptul de produs turistic şi caracteristicile produsului turistic ............................... 3
2.1.2 Tipologia produselor turistice ....................................................................................... 3
2.1.3 Gama de produse turistice ............................................................................................. 3
2.2 Politica de distribuţie în turism............................................................................................. 3
2.2.1 Particularităţile şi rolul distribuţiei în turism ................................................................ 3
2.2.2 Comercializarea produselor turistice ............................................................................. 3
2.2.3 Strategii de distribuţie turistică ..................................................................................... 4
2.3 Politica de preţuri şi tarife în turism .................................................................................... 4
2.3.1 Factorii interni de fundamentare ai preţurilor şi tarifelor în turism .............................. 4
2.3.2 Factorii interni de fundamentare ai preţurilor şi tarifelor în turism .............................. 4
2.3.3 Strategii de preţuri în turism.......................................................................................... 4
2.4 Politica promoţională .............................................................................................................. 4
2.4.1 Structurarea sistemului de comunicaţie......................................................................... 4
2.4.2 Stabilirea bugetului promoţional ................................................................................... 4
2.4.3 Stabilirea mix-ului promoţional .................................................................................... 4
2.4.4 Recepţionarea feed-back-ului ........................................................................................ 4
2.4.5 Publicitatea .................................................................................................................... 4
2.4.6 Forţele de vânzare ......................................................................................................... 4
2.4.7 Promovarea vânzărilor .................................................................................................. 4
2.4.8 Relaţiile publice............................................................................................................. 4
2.4.9 Manifestări promoţionale .............................................................................................. 4

3 Capitolul 3 Studiu de caz Hotel Dâmboviţa, Târgovişte ...............................4


3.1 Prezentare generală Hotel Dâmboviţa, Târgovişte ............................................................. 4
3.1.1 Descrierea hotelului....................................................................................................... 4
3.1.2 Structura organizatorică şi personalul hotelului ............................................................ 4
3.1.3 Piaţa de acţiune a hotelului............................................................................................ 4
3.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai Hotelului Dâmboviţa............... 4
3.2.1 Analiza indicatorilor economico-financiari .................................................................. 4
3.2.2 Analiza cifrei de afaceri ................................................................................................ 4
3.2.3 Analiza profitului .......................................................................................................... 4
3.2.4 Analiza productivităţii muncii ....................................................................................... 4
3.2.5 Analiza ratelor de rentabilitate ...................................................................................... 4
3.3 Analiza circulaţiei turistice a Hotelului Dâmboviţa ............................................................. 5
3.3.1 Număr sosiri .................................................................................................................. 5
3.3.2 Număr înnoptări ............................................................................................................ 5
3.3.3 Durata medie a sejurului ............................................................................................... 5
3.3.4 Gradul de ocupare ......................................................................................................... 5

Concluzii şi propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii Hotelului Dâmboviţa .5


Bibliografie ...............................................................................................................5
Introducere

1 Capitolul 1 Conceptul de marketing în turism


1.1 Specificul activităţi turistice
1.1.1 Structura prestaţiei turistice
1.1.2 Caracteristicile serviciilor turistice

1.2 Conţinutul si funcţiile marketingului turistic


1.3 Mediul extern al firmei turistice
1.3.1 Micromediul firmei turistice
1.3.2 Macromediul firmei turistice

1.4 Specificul pieţei turistice


1.4.1 Conţinutul şi caracteristicile pieţei turistice
1.4.2 Structura pieţei turistice
1.4.3 Clasificarea pietelor turistice
1.4.4 Capacitatea pieţei turistice
1.4.5 Oferta turistică
1.4.6 Cererea turistică

2 Capitolul 2 Politici de marketing în turism


2.1 Politica de produs turistic
2.1.1 Conceptul de produs turistic şi caracteristicile produsului turistic
2.1.2 Tipologia produselor turistice
2.1.3 Gama de produse turistice

2.2 Politica de distribuţie în turism


2.2.1 Particularităţile şi rolul distribuţiei în turism
2.2.2 Comercializarea produselor turistice

3
2.2.3 Strategii de distribuţie turistică

2.3 Politica de preţuri şi tarife în turism


2.3.1 Factorii interni de fundamentare ai preţurilor şi tarifelor în turism
2.3.2 Factorii interni de fundamentare ai preţurilor şi tarifelor în turism
2.3.3 Strategii de preţuri în turism

2.4 Politica promoţională


2.4.1 Structurarea sistemului de comunicaţie
2.4.2 Stabilirea bugetului promoţional
2.4.3 Stabilirea mix-ului promoţional
2.4.4 Recepţionarea feed-back-ului
2.4.5 Publicitatea
2.4.6 Forţele de vânzare
2.4.7 Promovarea vânzărilor
2.4.8 Relaţiile publice
2.4.9 Manifestări promoţionale

3 Capitolul 3 Studiu de caz Hotel Dâmboviţa, Târgovişte


3.1 Prezentare generală Hotel Dâmboviţa, Târgovişte
3.1.1 Descrierea hotelului
3.1.2 Structura organizatorică şi personalul hotelului
3.1.3 Piaţa de acţiune a hotelului

3.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai Hotelului Dâmboviţa


3.2.1 Analiza indicatorilor economico-financiari
3.2.2 Analiza cifrei de afaceri
3.2.3 Analiza profitului
3.2.4 Analiza productivităţii muncii
3.2.5 Analiza ratelor de rentabilitate

4
3.3 Analiza circulaţiei turistice a Hotelului Dâmboviţa
3.3.1 Număr sosiri
3.3.2 Număr înnoptări
3.3.3 Durata medie a sejurului
3.3.4 Gradul de ocupare

Concluzii şi propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii Hotelului Dâmboviţa

Bibliografie