Sunteți pe pagina 1din 44

prof.

RUSU CONSTANTIN

INSTALAȚII ELECTRICE
LUCRĂRI PRACTICE
- AUXILIAR CURRICULAR -

BISTRIȚA – 2018
ISBN - 978-973-0-26417-3
CUPRINS

F I Ş Ă D E DOCUMENTARE 1 ...................................................................................... 1
TEMA: Aparate utilizate în instalaţiile electrice de iluminat şi prize.............................. 1
F I Ş Ă D E L U C R U 1 .................................................................................................. 3
TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat cu o lampă
electrică, o sonerie şi un întrerupător bipolar. ................................................................ 3
F I Ş Ă D E L U C R U 2 .................................................................................................. 5
TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat cu o lampă
electrică, o sonerie un întrerupător bipolar şi un contor de energie monofazat. ......... 5
F I Ş Ă D E L U C R U 3 .................................................................................................. 7
TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat cu 3 lămpi
şi un întrerupător bipolar. ................................................................................................. 7
F I Ş Ă D E L U C R U 4 .................................................................................................. 9
TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică cu un circuit de
iluminat format din 2 lămpi electrice, un întrerupător bipolare, şi două circuite de
priză. ................................................................................................................................... 9
F I Ş Ă D E L U C R U 5 ................................................................................................ 11
TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică cu un circuit de
iluminat format din 5 lămpi, două întrerupătoare bipolare, un întrerupător monopolar
şi două circuite de priză. ................................................................................................. 11
F I Ş Ă D E L U C R U 6 ................................................................................................ 13
TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat cu doua
comutatoare de capăt şi o lampă electrică. .................................................................. 13
F I Ş Ă D E L U C R U 7 ................................................................................................ 15
TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică cu un circuit de
iluminat format din 2 lămpi electrice, două comutatoare de capăt şi un comutator în
cruce. ................................................................................................................................ 15
F I Ş Ă D E L U C R U 8 ................................................................................................ 17
TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică cu un circuit de
iluminat format din 2 lămpi electrice, două comutatoare de capăt şi două
comutatoare în cruce....................................................................................................... 17
F I Ş Ă D E L U C R U 9 ................................................................................................ 19
TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat de scară 19

i
F I Ş Ă D E L U C R U 10 .............................................................................................. 21
TEMA: Executarea legăturilor la lămpile electrice fluorescente (Montajul DUO) ....... 21
F I Ş Ă D E L U C R U 11 .............................................................................................. 23
TEMA: Executarea legăturilor la lămpile electrice fluorescente (Montajul TANDEM) 23
F I Ş Ă D E L U C R U 12 .............................................................................................. 25
TEMA: Pornirea simplă a unui motor electric trifazat cu rotorul în scurtcircuit ........ 25
F I Ş Ă D E L U C R U 13 .............................................................................................. 27
TEMA: Inversorul de sens - instalaţia electrică de comandă ....................................... 27
F I Ş Ă D E L U C R U 14 .............................................................................................. 29
TEMA: Pornirea în cascadă (condiţionată) a 3 motoare electrice. .............................. 29
F I Ş Ă D E L U C R U 15 .............................................................................................. 31
TEMA: Inversorul de sens cu schimbarea sensului de rotaţie fără oprirea motorului
........................................................................................................................................... 31
F I Ş Ă D E L U C R U 16 .............................................................................................. 33
TEMA: Pornirea stea / triunghi semiautomată - instalaţia electrică de comandă ...... 33
F I Ş Ă D E L U C R U 17 .............................................................................................. 35
TEMA: Pornirea stea / triunghi automată - instalaţia electrică de comandă............... 35
F I Ş Ă D E L U C R U 18 .............................................................................................. 37
TEMA: Reglarea turaţiei motorului trifazat asincron – motorul cu două viteze ......... 37
F I Ş Ă D E L U C R U 19 .............................................................................................. 39
TEMA: Frânarea motorului electric trifazat asincron – FRÂNAREA DINAMICĂ ......... 39
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................. 41

ii
F I Ş Ă D E DOCUMENTARE 1
DOMENIUL: ELECTRIC
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Aparate utilizate în instalaţiile electrice de iluminat şi prize.


1. SIMBOLURI GRAFICE utilizate în schemele electrice.
SIMBOL DENUMIRE SIMBOL DENUMIRE
Lampă electrică de
Siguranţă fuzibilă
semnalizare
Siguranţă automată monopolară Contact normal închis –buton
(întreruptor automat monopolar) comandă cu revenire
Contact normal deschis –
Cutie de distribuţie
buton comandă cu revenire
Traseu cu mai multe conductoare Contact normal deschis –
(în acest caz 3) buton comandă cu reţinere
Contact normal deschis cu
Doză de ramificaţie
revenire –buton sonerie
Contact de comandă normal
Doză de aparat
închis (contactor, releu)
Întrerupător simplu (cu o singură Contact de comandă normal
clapetă) deschis (contactor, releu)
Întrerupător dublu (cu două Contact de comandă -
clapete) comutator
Întrerupător tip sonerie (cu Contacte de forţă ND
revenire) (contactor, întreruptor)
Contact de comandă normal
Comutator de capăt
închis - releu termic
Contacte de forţă releu
Comutator de capăt dublu
termic
Contact NÎ cu temporizare la
Comutator în cruce
acţionare (releu timp)
Contact NÎ cu temporizare la
Lampă electrică cu incandescenţă
revenire (releu timp)
Contact ND cu temporizare
Lampă electrică fluorescentă
la acţionare (releu timp)
Contact ND cu temporizare
Sonerie electrică
la revenire (releu timp)
Bobină contactor
Priză simplă
electromagnetic
Priză simplă cu contact de
Bobină releu de comandă
protecţie

2 Priză dublă Bobină releu de timp


M Motor de curent alternativ
W
Contor de energie 3 trifazat
h
M Motor de curent alternativ
1 monofazat
M
 Motor de curent continuu

1
2. Conectarea aparatelor în instalaţiile de iluminat şi prize.
a) Conectarea prizelor.
Prizele se conectează între fază şi nul. Conductorul de fază se conectează la contactul din
dreapta - faţă al prizei iar conductorul de nul se conectează la contactul din stânga faţă.
La prizele cu contact de protecţie, acest contact se conectează la nulul de protecţie.
b) Conectarea lămpilor electrice şi a întrerupătoarelor. H1

N H2
N
F
F

2
0 K
1

Conductorul de nul se conectează la contactul lateral (CL) al duliei, iar conductorul de


fază se conectează la un contact al întrerupătorului. Celălalt contact al întrerupătorului se
conectează la piesa de contact (CF) a duliei.
În cazul întrerupătorului bipolar (dublu), conductorul de fază se conectează la contactul
comun al întrerupătorului iar celelalte două contacte se conectează la piesele de contact
ale celor două lămpi electrice din circuit (un contact la fiecare lampă).
c) Conectarea unei lămpi electrice cu două comutatoare de capăt.
N

Conductorul de nul se conectează direct la contactul lateral al duliei.


Conductorul de fază se conectează la contactul comun al unui comutator.
Piesa de contact a duliei se conectează la contactul comun de la celălalt comutator.
Contactele de ieşire ale comutatoarelor se conectează între ele două câte două.

d) Conectarea unui comutator în cruce cu 2 comutatoare de capăt şi o lampă.


N

Contactele comutatorului în cruce se conectează la contactele de ieşire a celor două


comutatoare de capăt (două la un comutator de capăt iar celelalte două la al doilea
comutator de capăt).
2
FIŞĂ DE LUCRU1

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat cu o


lampă electrică, o sonerie şi un întrerupător bipolar.

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.

F N

S
H
CL CF

1 2
K
B. SARCINI DE LUCRU.
1. Daca prin activarea (închiderea) contactului 1 al întrerupătorului K soneria S sună, iar
prin activarea contactului 2 al întrerupătorului K lampa H luminează, completează schiţa
de mai sus cu conexiunile în doza de ramificaţie.
2. Execută conexiunile în doza de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni
realizată la punctul 1.
3. Enumeră etapele procesului tehnologic de executare a conexiunilor în doza de
ramificaţie

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3
4. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în doza de ramificaţie.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei executate pe panoplie.

6. Conectează soneria S în serie cu lampa electrică H. Activarea lor se face prin


intermediul contactului 1 al întrerupătorului K.
Ce se observă?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

7. Conectează soneria S în paralel cu lampa electrică H. Activarea lor se face prin


intermediul contactului 2 al întrerupătorului K.
Ce se observă?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4
FIŞĂ DE LUCRU2

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat cu o


lampă electrică, o sonerie un întrerupător bipolar şi un contor de energie
monofazat.

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.


S N F

Contor

Wh
1 3 4 6

CF CL 0
H

1 2
K
Schema electrică a contorului de energie.
U

U – bobină de tensiune
I

I – bobină de curent

1 3 4 6

F F
INTRARE IEŞIRE

N N

Bobina de tensiune U este conectată în paralel cu consumatorul iar bobina de curent I


este conectată în serie cu consumatorul.
5
B. SARCINI DE LUCRU.
1. Conductorul de fază F intră în contor la borna 1, iese pe la borna 3 şi se conectează la
contactul comun al întrerupătorului K. Conductorul de nul N se conectează la borna 4 a
contorului la contactul CL al lămpii H şi la unul din contactele soneriei S. Prin activarea
(închiderea) contactului 1 al întrerupătorului K soneria S sună, iar prin activarea
contactului 2 lampa H luminează. Completează schiţa de mai sus cu conexiunile în doza
de ramificaţie.

2. Execută conexiunile în doza de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni


realizată la punctul 1.

3. Enumeră etapele procesului tehnologic de executare a conexiunilor în doza de


ramificaţie

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în doza de ramificaţie.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei executate pe panoplie.

6
FIŞĂ DE LUCRU3

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat cu 3


lămpi şi un întrerupător bipolar.

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.


H1
CF CL

H2 H3
CF CL CF CL

K
1 2

e1 e2

N F

B. SARCINI DE LUCRU.
1. Daca prin activarea (închiderea) contactului 1 al întrerupătorului K luminează lampa H1,
iar prin activarea contactului 2 luminează lămpile H2 şi H3, completează schiţa de mai sus
cu conexiunile în doza de ramificaţie

2. Execută conexiunile în doza de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni


realizată la punctul 1.
7
3. Daca prin activarea contactului 1 al întrerupătorului K luminează lampa H1, iar prin
activarea contactului 2 luminează lămpile H2 şi H3, Enumeră etapele procesului
tehnologic de executare a conexiunilor în doza de ramificaţie

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în doza de ramificaţie.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei executate pe panoplie.

6. Precizează denumirea şi rolul aparatelor utilizate în montajul de mai sus:

e1, e2 – ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
K – …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
H1, H2, H3 – …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............
8
FIŞĂ DE LUCRU4
DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică cu un circuit de


iluminat format din 2 lămpi electrice, un întrerupător bipolare, şi două
circuite de priză.

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.

N
H1
N CL CF
3
2 F
1
F

H2
0 CL CF

P1 1 2
P2
K

B. SARCINI DE LUCRU.
1. Priza P1 se conectează în circuitul F1, priza P2 se conectează în circuitul F2. La
activarea contactului 1 al întrerupătorului K luminează lampa H1 iar la activarea
contactului 2 al întrerupătorului K luminează lampa H2. Completează schiţa de mai sus cu
conexiunile în dozele de ramificaţie.

2. Execută conexiunile în doza de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni


realizată la punctul 1.

3. Enumeră etapele procesului tehnologic de executare a conexiunilor în dozele de


ramificaţie.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

9
4. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în dozele de ramificaţie.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

5. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei executate pe panoplie.

6. Conectează lămpile H1 şi H2 în serie astfel încât acestea să lumineze la activarea


contactului 1 al întrerupătorului K. Completează desenul de mai jos cu conexiunile în doza
de ramificaţie.
Ce se observă?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

H1
CL CF
N

H2
0 CL CF

1 2

K
10
FIŞĂ DE LUCRU5

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică cu un circuit de


iluminat format din 5 lămpi, două întrerupătoare bipolare, un întrerupător
monopolar şi două circuite de priză.

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.

P2 H1 H2 H3 H4
CF CL CL CF CF CL CL CF

N
H5
N N CL CF
3
F F
2

1
F

0 0

P1 1 2 1 2
K3
K1 K2

B. SARCINI DE LUCRU.
1. Daca prin activarea contactului 1 al întrerupătorului K1 luminează lampa L1, prin
activarea contactului 2 al întrerupătorului K1 luminează lampa L2, prin activarea
contactului 1 al întrerupătorului K2 luminează lampa L3, prin activarea contactului 2 al
întrerupătorului K2 luminează lampa L4, iar prin activarea contactului întrerupătorului K3
luminează lampa L5,completează schiţa de mai sus cu conexiunile în dozele de
ramificaţie. Conectează priza P1 pe circuitul F1 şi priza P2 pe circuitul F2.

2. Execută conexiunile în dozele de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni


realizată la punctul 1.
11
3. Enumeră etapele procesului tehnologic de executare a conexiunilor în dozele de
ramificaţie.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în dozele de ramificaţie.

...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei executate pe panoplie.

12
FIŞĂ DE LUCRU6

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat cu


doua comutatoare de capăt şi o lampă electrică.

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.

H
CF CL

0 0

K1 K2

1 2 1 2

N F

B. SARCINI DE LUCRU.
1. Daca prin activarea comutatorului K1 luminează lampa H, prin activarea comutatorului
K2 se stinge lampa H şi invers, completează schiţa de mai sus cu conexiunile în doza de
ramificaţie.

2. Execută conexiunile în dozele de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni


realizată la punctul 1.

13
3. Daca prin activarea comutatorului K1 luminează lampa H, prin activarea comutatorului
K2 se stinge lampa H şi invers, Enumeră etapele procesului tehnologic de executare a
conexiunilor în doza de ramificaţie.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

4. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în doza de ramificaţie.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei executate pe panoplie.

6. Precizează SDV-urile care se utilizează la executarea lucrării şi verificarea funcţionării.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

14
FIŞĂ DE LUCRU7

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică cu un circuit de


iluminat format din 2 lămpi electrice, două comutatoare de capăt şi un
comutator în cruce.

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.


H1 H2
CF CL CF
CL

N F

K1 K3 K2

B. SARCINI DE LUCRU.
1. Prin activarea oricărui dintre comutatoarele de capăt K1 şi K2 sau a comutatorului în
cruce K3, lămpile H1 şi H2 trebuie să lumineze sau să se stingă. Completează schiţa de
mai sus cu conexiunile în dozele de ramificaţie.

2. Execută conexiunile în dozele de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni


realizată la punctul 1.
15
3. Enumeră etapele procesului tehnologic de executare a conexiunilor în dozele de
ramificaţie

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în dozele de ramificaţie.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

5. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei executate pe panoplie.

16
FIŞĂ DE LUCRU8
DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică cu un circuit de


iluminat format din 2 lămpi electrice, două comutatoare de capăt şi două
comutatoare în cruce.

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.


H1 H2
CF CL N F CL CF

K1 K3 K4 K2

17
B. SARCINI DE LUCRU.
1. Prin activarea oricărui dintre comutatoarele de capăt K1 şi K2 sau a comutatoarelor în
cruce K3 şi K4, lămpile H1 şi H2 trebuie să lumineze sau să se stingă. Completează
schiţa de mai sus cu conexiunile în dozele de ramificaţie.

2. Execută conexiunile în dozele de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni


realizată la punctul 1.
3. Enumeră etapele procesului tehnologic de executare a conexiunilor în dozele de
ramificaţie

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în dozele de ramificaţie.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

5. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei executate pe panoplie.

18
FIŞĂ DE LUCRU9
.
DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică de iluminat de


scară

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.


H3
CF CL 0
K3
1

H2
CF CL 0
K2
1

H1
CF CL 0
K1
1

N
Automat
de scară
F
N L

La activarea oricărui întrerupător tip sonerie K1, K2, K3 lămpile H1, H2, H3 luminează.
După un interval de timp (în funcţie de reglarea automatului de scară), lămpile se sting.
Conductorul de nul N se conectează la borna N a automatului de scară, la contactul lateral
CL al fiecărei lămpi şi la contactul 0 al fiecărui întrerupător tip sonerie.
Conductorul de fază F se conectează la borna L a automatului de scară.
Borna a automatului de scară se conectează la contactul CF al fiecărei lămpi.
Borna a automatului de scară se conectează la contactul 1 al fiecărui întrerupător.

19
SCHEMA ELECTRICĂ A INSTALAŢIEI DE ILUMINAT DE SCARĂ

H3 K3

Automat H2
de
K2
scară
N L
H1 K1
F

B. SARCINI DE LUCRU.
1. Dacă prin activarea (închiderea) oricărui întrerupător tip sonerie K1, K2, K3 lămpile H1,
H2, H3 luminează, iar după un anumit timp se sting, completează schiţa de mai sus cu
conexiunile în dozele de ramificaţie
2. Execută conexiunile în dozele de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni
realizată la punctul 1.
3. Dacă prin activarea (închiderea) oricărui întrerupător tip sonerie K1, K2, K3 lămpile H1,
H2, H3 luminează, Enumeră etapele procesului tehnologic de executare a conexiunilor în
dozele de ramificaţie

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei executate pe panoplie.

20
F I Ş Ă D E L U C R U 10

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor la lămpile electrice fluorescente (Montajul DUO)

A. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.

T1 T1
T2 T2

B1 B2

T1 T2 T2 T1

S1 S2

N
K
F

21
Schema de conectare a lămpilor electrice fluorescente în paralel (Montaj DUO)
B1 20W
T1 20W

S1

B2 20W C
T2 20W

S2

K
N
F

B. SARCINI DE LUCRU.
1. Completează schiţa panopliei demonstrative cu conexiunile dintre elementele montajului
conform schemei electrice de conectare a lămpilor fluorescente în montaj duo.

2. Execută conexiunile între elementele montajului în conformitate cu schema de


conexiuni realizată la punctul 1.

3. Alimentează cu tensiune montajul, închide întrerupătorul K şi verifică funcţionarea


corectă a montajului.

4. Precizează denumirea şi rolul fiecărui element al schemei electrice:


-T Denumire …………………………………………………
Rol …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
-S Denumire …………………………………………………
Rol ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
-B Denumire …………………………………………………
Rol ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

22
F I Ş Ă D E L U C R U 11
DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Executarea legăturilor la lămpile electrice fluorescente (Montajul


TANDEM)

B. SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE.

T1 T1
T2 T2

N F
C

T2 T1 T1 T2

S1 S2

23
Schema de conectare a lămpilor electrice fluorescente în serie (Montaj TANDEM)
B 40W
T1 20W

S1

T2 20W

S2
C

K
N
F

B. SARCINI DE LUCRU.
1. Completează schiţa panopliei demonstrative cu conexiunile dintre elementele montajului
conform schemei electrice de conectare a lămpilor fluorescente în montaj tandem.
2. Execută conexiunile între elementele montajului în conformitate cu schema de
conexiuni realizată la punctul 1.
3. Alimentează cu tensiune montajul, închide întrerupătorul K şi verifică funcţionarea
corectă a montajului.
4. Descrie construcţia fiecărui element al schemei electrice:
Tubul fluorescent (T) …………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Starterul (S) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bobina de balast (B) ………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Explică funcţionarea lămpii electrice fluorescente: ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

24
F I Ş Ă D E L U C R U 12
DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică

TEMA: Pornirea simplă a unui motor electric trifazat cu rotorul în


scurtcircuit
A. Schema electrică a montajului
R S T N R

e1-e3
e01 e02
BO
R S T
7 9
6 2
C 1 BP C
A B C
e 4
8
R S T 3
e
1
A B C
C

0
U V W
M3
a) Schema electrică de forţă b) Schema electrică de comandă
B. SARCINI DE LUCRU.
I. Precizează denumirea şi rolul elementelor schemei electrice de comandă din fig. b)
- Denumire .........................................................................................................
e4-e5
- Rol ....................................................................................................................
- Denumire .........................................................................................................
e1-3
- Rol ....................................................................................................................
- Denumire .........................................................................................................
BO7 - 9
- Rol ....................................................................................................................
- Denumire .........................................................................................................
BP6 - 8
- Rol ....................................................................................................................
- Denumire .........................................................................................................
C 2-4
- Rol ....................................................................................................................
- Denumire ........................................................................................................

C 1–0 - Rol .................................................................................................................

25
II. Identifică elementele din schema electrică de comandă, la aparatele de pe panoplia de
lucru, şi execută legăturile electrice între aceste elemente conform schemei din fig. b .
III. a) Verifică corectitudinea executării instalaţiei electrice de comandă cu ohmmetrul.
b) Alimentează cu tensiune instalaţia şi verifică cu lampa de control traseul fazei R

IV. Precizează traseul pe care faza R ajunge la borna 1 a bobinei contactorului C

................................................................................................................................................

V. Dacă la activarea butonului de pornire BP contactorul C nu cuplează, în instalaţia de


comandă este un defect. Precizează 5 defecte posibile:

1..............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................

5. ............................................................................................................................................

VI. Dacă la activarea butonului de pornire BP contactorul C cuplează dar motorul M nu


porneşte, în instalaţia de forţă este un defect. Precizează 5 defecte posibile:

1..............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................

5. ............................................................................................................................................

VII. Bobinele motorului electric trifazat M pot fi conectate în stea (γ) sau în triunghi (∆).
Completează desenele de mai jos cu modul de conectare a bornelor de la terminalele
înfăşurărilor bobinelor motorului din cutia de borne a motorului, pentru fiecare caz în parte.

CONEXIUNEA STEA CONEXIUNEA TRIUNGHI

U1 V1 W1 U1 V1 W1

W2 U2 V2 W2 U2 V2
Placă de borne Bobinele motorului Placă de borne
26 Bobinele motorului
F I Ş Ă D E L U C R U 13
DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică

TEMA: Inversorul de sens - instalaţia electrică de comandă


A. Schema electrica a montajului
N R

e01 e02
BO

7 9
6 2 6 2
1 C1 C2
BP1 BP2
e
8 4 8 4
3

3 3
C2 C1
5 5

1 1
C1 C2
0 0

Fig.1 Schema electrică de comandă


B. SARCINI DE LUCRU.
I. Precizează denumirea şi rolul elementelor schemei electrice de comandă din fig.1
- Denumire .........................................................................................................
C12 - 4
- Rol ....................................................................................................................

- Denumire .........................................................................................................
C22 - 4
- Rol ....................................................................................................................

- Denumire .........................................................................................................
C13 - 5
- Rol ....................................................................................................................

- Denumire .........................................................................................................
C23 - 5
- Rol ....................................................................................................................

27
II. Identifică elementele din schema electrică de comandă, la aparatele de pe panoplia de
lucru, şi execută legăturile electrice dintre elemente conform schemei din fig.1.
Notează pe traseele schemei electrice din fig.1, cu cifre, ordinea cronologică în care vei
executa conexiunile.
III. a) Verifică corectitudinea executării instalaţiei electrice cu ohmmetrul.
b) Alimentează cu tensiune instalaţia şi verifică cu lampa de control traseele executate

IV. Precizează traseul pe care faza R ajunge la borna 1 a bobinei contactorului C2

................................................................................................................................................

V. Precizează traseul pe care faza R se automenţine la borna 1 a bobinei contactorului


C1

................................................................................................................................................

VI. Dacă la activarea butonului de pornire BP1 contactorul C1 nu cuplează, dar la


activarea butonului BP2 contactorul C2 cuplează, în instalaţia de comandă este un defect.
Enumera 3 defecte posibile. Înainte de a enumera defectele fă o precizare importantă în
legătură cu localizarea defectului.

Precizare ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................

1..............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

VII. Pentru a schimba sensul de rotaţie a unui motor electric trifazat, trebuie inversate la
bornele motorului două faze între ele. Completează desenul de mai jos cu conexiunile
dintre contactoarele C1 şi C2, astfel încât la cuplarea contactorului C1 motorul să se
rotească într-un sens iar la cuplarea contactorului C2 să se rotească în sens invers.

R S T SENS 1
U → R
V → S
R S T R S T W → T
C1 C2
A B C A B C SENS 2
U → .......
V → …….
W → …….

U V W
M

28
F I Ş Ă D E L U C R U 14
DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică.

TEMA: Pornirea în cascadă (condiţionată) a 3 motoare electrice.


A. Schema electrica a montajului
N R

e01 e02
BO C1 C2

7 9 6 8 6 8
6 2 6 2 6 2
BP1 C1 BP2 C2 BP3 C3

8 4 8 4 8 4

3
3 C2
e
5
1
3
C3
5

1 1 1
C1 C2 C3
0 0 0
Fig.1 Schema electrică de comandă
B. SARCINI DE LUCRU.
I. Precizează denumirea şi rolul elementelor schemei electrice de comandă din fig.1
- Denumire .........................................................................................................
C16 - 8
- Rol ....................................................................................................................

- Denumire .........................................................................................................
C26 - 8
- Rol ....................................................................................................................

- Denumire .........................................................................................................
C23 - 5
- Rol ....................................................................................................................
- Denumire .........................................................................................................
C33 - 5
- Rol ....................................................................................................................
29
II. Completează schema electrică din fig.1 cu conexiunile contactelor de automenţinere.

III. Identifică elementele din schema electrică de comandă, la aparatele de pe panoplia de


lucru, şi execută legăturile electrice conform schemei din fig.1. – completată

III. a) Verifică corectitudinea executării instalaţiei electrice cu ohmmetrul.


b) Alimentează cu tensiune instalaţia şi verifică cu lampa de control traseele executate

V. Precizează traseul pe care faza R ajunge la borna 1 a bobinei contactorului C3

................................................................................................................................................

VI. Precizează traseul pe care faza R se automenţine la borna 1 a bobinei


contactorului C1
................................................................................................................................................

VII. Dacă la activarea butonului de pornire BP2 contactorul C2 nu cuplează, în instalaţia


electrică de comandă este un defect. Specifică 5 defecte posibile. Înainte de a specifica
defectele fă o precizare importantă în legătură cu localizarea defectului în instalaţia
electrică de comandă.

Precizare ...............................................................................................................................

................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

1..............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................

5. ............................................................................................................................................

30
F I Ş Ă D E L U C R U 15

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Sisteme de acţionare electrică. Executarea instalaţiilor


electrice de comandă .
TEMA: Inversorul de sens cu schimbarea sensului de rotaţie fără oprirea
motorului.
A. SCHEMA ELECTRICĂ DE COMANDĂ
N R

e01 e02
BO
7 9
2 2
3 C1 C2
6 6
e 4 4
B1 B2
1 8 8

7 7
B2 B1
9 9

3 3
C2 C1
5 5

1 1
C1 C2
H1 H2
0 0

B. FUNCŢIONAREA SCHEMEI ELECTRICE DE COMANDĂ


La activarea butonului de pornire B1 contactorul C1 cuplează iar lampa H1 luminează.
La activarea butonului de pornire B2 contactorul C1 decuplează, lampa H1 se stinge,
contactorul C2 cuplează, lampa H2 luminează.
La activarea butonului de oprire BO contactorul C2 decuplează iar lampa H2 se stinge.
OBSERVAŢIE: În cazul acestei scheme de comandă, inversarea sensului de rotaţie se
realizează fără oprirea motorului

31
C. SARCINI DE LUCRU
1. Completează schema electrică dată, cu conexiunile lămpilor electrice H1 şi H2, astfel
încât lămpile electrice să funcţioneze conform cerinţelor de la punctul b)
2. Identifică elementele din schema electrică de comandă, la aparatele de pe panoplia de
lucru, verifică elementele identificate şi execută legăturile electrice între aceste
elemente conform schemei electrice de comandă prezentată la punctul a)
3. a) Verifică corectitudinea executării instalaţiei electrice de comandă cu ohmmetrul.
b) Alimentează cu tensiune instalaţia şi verifică cu lampa de control traseele fazei R
4. Precizează rolul următoarelor elemente din schema electrică de comandă
C12 – 4 .....................................................................................................................................
C22 – 4 …………………………………………………………………………………………………
C13 – 5 …………………………………………………………………………………………………
C23 – 5 …………………………………………………………………………………………………
B17 – 9 …………………………………………………………………………………………………
B27 – 9 …………………………………………………………………………………………………
5. Precizează traseul pe care faza R alimentează borna 1 a bobinei contactorului C1
…………………………………………………………………………………………………………
6. Precizează traseul pe care faza R se automenţine la borna 1 a bobinei contactorului
C2
................................................................................................................................................
7. Dacă la activarea butonului de pornire B1 contactorul C1 nu cuplează, în instalaţia de
comandă este un defect. Precizează 7 defecte posibile:

1..............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................

5. ............................................................................................................................................

6. ............................................................................................................................................

7. ............................................................................................................................................

32
F I Ş Ă D E L U C R U 16
DOMENIUL: ELECTRIC
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică

TEMA: Pornirea stea / triunghi semiautomată - instalaţia electrică de


comandă
A. Schema electrica a montajului
N R
e4 e5
BO
7 9
6 2
3 BY CN
CY
8 2 4 4
e0
3
1 CY
3 5
C∆
5

7
B∆
9
1 1 1
CY C∆ CN
0 0 0
HY H∆ HN

Fig.1 Schema electrică de comandă


Funcţionarea schemei electrice de comandă.
La activarea butonului BY contactul BY6-8 se închide iar contactorul CY cuplează
deoarece bobina acestuia CY1-0 se alimentează cu tensiune pe traseul:
R – e5 - BO7-9 – BY6-8 - C∆3-5 - B∆7-9 – CY1
După cuplarea contactorului CY se închide contactul CY2-4 iar contactorul CN
cuplează deoarece bobina acestuia CN1-0 se alimentează cu tensiune pe traseul:
R – e5 - BO7-9 – BY6-8 – CY2-4 – CN1
După dezactivarea butonului BY contactul BY6-8 se deschide iar contactorul CY se
automenţine cuplat pe traseul: CY1 - B∆7-9 - C∆3-5 – CY2-4 – CN2-4 – BO7-9 – e5 – R.
Contactorul CN se automenţine cuplat pe traseul: CN1 – CN2-4 - BO7-9 – e5 – R.
Pentru trecerea manuală de la triunghi la stea se activează butonul B∆ moment în care
contactorul CY decuplează iar contactul CY3-5 se închide. Contactorul C∆ cuplează
deoarece bobina acestuia C∆1-0 se alimentează cu tensiune pe traseul:
R – e5 – BO7-9 – CN2-4 – CY3-5 - C∆1

33
B. SARCINI DE LUCRU.
I. Identifică elementele din schema electrică de comandă la aparatele de pe panoplia de
lucru, şi execută legăturile electrice dintre elemente conform schemei din fig.1.
Notează pe traseele schemei electrice din fig.1, cu cifre, ordinea cronologică în care vei
executa conexiunile.
II. Verifică corectitudinea executării instalaţiei electrice de comandă cu ohmmetrul.
III. Alimentează cu tensiune instalaţia, activează butonul BY, apoi verifică cu lampa de
control traseul fazei R spre bobina contactorului CY şi spre bobina contactorului CN.
IV. Activează butonul B∆, apoi verifică cu lampa de control traseul fazei R spre bobina
contactorului C∆.
V. Dacă la activarea butonului BY contactorul CY cuplează dar contactorul CN nu
cuplează, în instalaţia de comandă este un defect. Specifică 3 defecte posibile. Înainte de
a specifica defectele fă o precizare importantă în legătură cu localizarea defectului în
instalaţia electrică de comandă.

Precizare ...............................................................................................................................

................................................................................................................................................

1..............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

VI. Dacă la activarea butonului B∆ contactorul CY decuplează dar contactorul C∆ nu


cuplează, în instalaţia de comandă este un defect. Specifică 3 defecte posibile.

1..............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

VII. Completează schema din figura 1 cu conexiunile lămpilor HY, H∆, HN astfel încât
aceste lămpi să semnalizeze cuplarea contactoarelor CY, C∆, CN.

34
F I Ş Ă D E L U C R U 17
DOMENIUL: ELECTRIC
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică

TEMA: Pornirea stea / triunghi automată - instalaţia electrică de comandă


A. Schema electrica a montajului
N R
e4 e5
BO
7 9
6 2
3 BY CN
CY
8 2 4 4
e0
3
1 CY
3 5
C∆
5

5
d
6
1 10 1 1
CY d C∆ CN
0 2 0 0

Fig.1 Schema electrică de comandă

Funcţionarea schemei electrice de comandă.


Principiul de funcţionare este asemănător cu cel prezentat la pornirea stea-triunghi
semiautomată. Deosebirea este că în locul contactului B∆7-9 al butonului B∆ s-a introdus
contactul normal închis cu temporizare la deschidere d5-6 al releului de timp d de tip
MET13 cu temporizare la acţionare. În acest mod trecerea de la stea la triunghi se face
automat după un anumit timp, în funcţie de timpul la care este reglat releul de timp.
Pornirea stea-triunghi este o metodă de pornire indirectă care se utilizează la pornirea
motoarelor de peste 5,5 KW şi se face în două etape:
în prima etapă cuplează contactorul CY care conectează bobinele motorului în stea şi
contactorul CN care alimentează bobinele motorului electric cu tensiune
în a doua etapă (după un anumit timp, când motorul ajunge aproape de turaţia nominală)
decuplează contactorul CY şi cuplează contactorul C∆ care conectează
bobinele motorului în triunghi, contactorul CN rămâne cuplat.
35
B. SARCINI DE LUCRU.
I. Identifică elementele din schema electrică de comandă la aparatele de pe panoplia de
lucru, şi execută legăturile electrice dintre elemente conform schemei din fig.1.
Notează pe traseele schemei electrice din fig.1, cu cifre, ordinea cronologică în care vei
executa conexiunile.

II. Pornind de la explicarea modului de pornire stea-triunghi, de la punctul A, completează


schema electrică de forţă de mai jos cu conectarea contactelor de forţă ale contactoarelor
CY şi C∆.
R S T

R S T

CN
A B C

R S T R S T

C∆ CY
R S T A B C
A B C
e0
A B C

W1 V2
V1 M U2
U1 W2

R
R

T T S
S
Conectarea bobinele motorului în stea
Conectarea bobinele motorului în triunghi
36
F I Ş Ă D E L U C R U 18
DOMENIUL: ELECTRIC
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică

TEMA: Reglarea turaţiei motorului trifazat asincron – motorul cu două viteze


A. Documentare tehnică
Motorul cu două viteze este prevăzut cu câte două înfăşurări pe fiecare fază. Cele două
înfăşurări pot fi conectate în serie (stea) pentru obţinerea vitezei mici sau pot fi
conectate în paralel (dublă stea) pentru obţinerea vitezei mari.
R S T R S T

U1 V1 W1 U1 V1 W1

U2 V2 W2 U2 V2 W2

U3 V3 W3 U3 V3 W3
Conexiunea stea (serie) Conexiunea dublă-stea (paralel)

În figura de mai jos este prezentată schema electrică de forţă pentru acţionarea motorului
cu două viteze. Contactorul C1 alimentează bobinele motorului când funcţionează la
turaţie mică, contactorul C3 alimentează bobinele motorului când funcţionează la turaţie
mare iar contactorul C2 conectează în stea bobinele primelor înfăşurări (a doua stea).
La turaţie mică (1500 rot/min) cuplează contactorul C1 (activarea butonului B1)
La turaţie mare (3000 rot/min) decuplează C1 şi cuplează contactoarele C2 şi C3
(activarea butonului B2)
R S T

R S T R S T
R S T
C1 C3
A
C2 A B C
B C
A B C

W1 V2
V1 M U2
U1 W2
37
Schema electrică de comandă a acţionării motorului cu două viteze
N R
e4 e5
BO
7 9
2 2
3 C1 C3
6 6
e0 4 4
B1 B2
1 8 8

7 7
B2 B1
9 9

3 3
C2 C1
5 5
2
C2
3
4
C3
5

1 1 1
C1 C2 C3
0 0 0

B. SARCINI DE LUCRU.
I. Identifică elementele din schema electrică de comandă la aparatele de pe panoplia de
lucru, şi execută legăturile electrice dintre elemente conform schemei de mai sus.
II. Verifică funcţionarea instalaţiei electrice executate.
III. Precizează care este rolul contactelor:

B27-9 …………………………………………………………………………………………………..

B17-9 …………………………………………………………………………………………………..

C23-5 şi C33-5 …………………………………………………………………………………………

C13-5 …………………………………………………………………………………………………..

C22-4 …………………………………………………………………………………………………..

38
F I Ş Ă D E L U C R U 19

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într-o instalaţie electrică

TEMA: Frânarea motorului electric trifazat asincron – FRÂNAREA DINAMICĂ


A. Documentare tehnică

Frânarea dinamică sau frânarea în regim de generator sincron, se aplică la motoarele


asincrone cu rotorul în scurtcircuit în situaţia în care nu se cere inversarea sensului de
rotaţie a motorului. Prin această metodă, se alimentează cu tensiune continuă două
bobine ale statorului după ce motorul a fost decuplat de la reţeaua de tensiune alternativă
trifazată, moment în care motorul frânează brusc.
În figura de mai jos este prezentată schema electrică de forţă. La cuplarea contactorului
C1 bobinele motorului sunt alimentate cu tensiune si acesta porneşte. Pentru frânare,
contactorul C1 decuplează şi cuplează contactorul C2 care alimentează cu tensiune
continuă (obţinută prin intermediul transformatorului Tr. şi a redresorului PR) bobinele
statorului motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit.

R S T

R S T A R Tr

C1 C2
A B C
+
PR
B S
-
C
R S T T

e0
A B C

U VW
M

39
Schema electrică de comandă a frânării dinamice
N R
e4 e5
BO
7 9
2 2
3 C1
6 6 C2
e0 4 4
BP BF
1 8 8

7 3
BF C1
5
9

3 5
C2 d
5 6

1 1 10
C1 C2 d
0 0 2

B. SARCINI DE LUCRU.
I. Identifică elementele din schema electrică de comandă la aparatele de pe panoplia de
lucru, şi execută legăturile electrice dintre elemente conform schemei de mai sus.
II. Verifică funcţionarea instalaţiei electrice executate.
III. Precizează care este rolul contactelor:
BF7-9 …………………………………………………………………………………………………..
d5-6 …………………………………………………………………………………………………….
C13-5 …………………………………………………………………………………………………..
IV. Explică funcţionarea schemei electrice de comandă în următoarele situaţii:
La activarea butonului BP contactul BP6-8 se închide situaţie în care ………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

La activarea butonului BF ………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

40
BIBLIOGRAFIE

1. Hilohi, S., Popescu, M., Instalaţii şi echipamente electrice, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1995

2. Canescu, T., Huhulescu, M., Dordea, R., Aparate electrice de joasă tensiune -
îndreptar, Editura Tehnică, Bucureşti, 1977

3. Robe, M., ş.a., Manual pentru pregătirea de bază în domeniul electric, Editura
Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2000

4. http://eprofu.ro/tehnic/materiale-invatare-instalatii-electrice/

5. http://tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Electric/

41

Evaluare