Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


FACULTATEA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN
ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
Catedra Radiocomunicații

Proiect de an
la disciplina
„Sisteme și rețele de comunicații digitale”
Tema: Proiectarea rețelei de acces de nouă generație

A efectuat:
st.gr.TLC−

A verificat:
conf. univ.,dr. Nazaroi Ion

Chișinău 2014
Cuprins

Introducere....................................................................................................................... 3
1 Elaborarea schemei de structură a reţelei ..................................................................... 4
1.1. Determinarea liniilor de abonat cu acces la rețea ............................................... 5
2 AWG Huawei UA5000. Descriere. Caracteristici. Parametri tehnici......................... 6
2.1 Aplicarea AWG Huawei UA5000 ......................................................................... 6
2.2 Determinam intensitatea traficului pentru AWG UA 5000 prima confuguratie. .. 8
2.3 Determinam intensitatea traficului pentru AWG UA 5000 a doua confuguratie. 12
3. Calculul debitului de transmisiune al AWG ............................................................. 15
3.1 Intensitatea traficului de semnalizare pentru AWG Huawei UA 5000 prima
configurație ................................................................................................................ 15
3.2 Intensitatea traficului de semnalizare pentru AWG Huawei UA 5000 a doua
configurație ................................................................................................................ 17
4. Calculul capabilitătilor Softswitch pentru cvontrolul fragmentului NGN................ 18
Concluzie ....................................................................................................................... 24

Coala

2
Mod. Coala Nr. document Data
Introducere

Lucrarea de an expune calcularea unui proiect de modernizare a rețelei


telefonice publice PSTN pe baza echipamentului de acces a rețelei de noua generație
NGN. Se presupune o situație care este cel mai des întâlnită în practica planificării
rețelelor de telecomunicații, când modernizarea se reflectă doar asupra unei părți a
rețelei existente. Cealaltă fiind păstrată în exploatare pe o durată mai lungă. Partea
rețelei PSTN care va fi înlocuită cu echipament modern va prelua liniile de abonat
existente la centralele TDM și joncțiunile de la PBX. Suplimentar, se vor prevedea
capacități pentru extinderea rețelei și conectarea terminalelor de bandă largă. Se va
prevedea conectarea acestor linii și joncțiuni la media gateway-uri de acces AGW.
Producătorul de echipament se alege de către student de sine stătător dintre cei cu
renume mondial produsele căruia sunt real utilizate în rețeaua publică din țară.
Capacitatea fragmentului de rețea care va fi înlocuit și numărul AGW necesar se va
determina reieșind din datele pentru proiectare de variante, repartizate prin caiet de
sarcini fiecărui student individual. Pentru concentrarea traficului și rutarea lui spre
rețeaua de transport pachete IP se va utiliza un comutator de acces AS la care vor fi
conectate toate AGW din proiect. Tot la AS se vor conecta și telefoanele independente
de locație funcționale după protocolul SIP.

De menționat că la elaborarea proiectului se admite precum că rețeaua de transport


IP/MPLS și Softswitch-ul sunt deja realizate. Interconectarea cu partea de PSTN
rămasă se va efectua prin intermediul media gateway-rilor de trunchiuri TGW și de
semnalizare SGW.

Scopul proiectării constă nu doar în însușirea algoritmului de planificare și


analiză a parametrilor echipamentelor de ultimă generație, dar și contribuirea la
înțelegerea mai profundă a funcționalităților și rolul acestor echipamente într-o rețea
NGN.

Coala

3
Mod. Coala Nr. document Data
1 Elaborarea schemei de structură a reţelei

Reţeaua de acces proiectată va fi constituită din media gateway-uri de acces


AGW conectate la comutatorul de acces AS (figura1).

POTS
Softswitch

ISDN
AGW1

ADSL2+ SIGTRAN

PBX IP/IP
IP/MPLS

...
RTP
POTS SGW
TGW
AS

ISDN
AGWM

n*E1 SS#7

ADSL2+
PSTN
PBX

SIP tlf

SIP tlf LAN


Figura 1. Schema de structură a reţelei

Media gateway-urile servesc la conectarea liniilor de abonat analogice POTS,


digitale ISDN BRA şi de bandă largă ADSL2+. Tot aici se conectează şi joncţiunile
de la centralele private PBX prin interfaţa ISDN PRA sau E1 şi alte reţele de acces AN
prin interfaţa V5.2. Funcţia de bază a AGW fiind conversia datelor utilizator şi de
semnalizare în formă de pachete a stivei de protocoale TCP/IP în scopul transmisiunii
lor prin reţeaua de transport cu comutaţie de pachete. Liniile de la telefoanele SIP se
conectează la comutatorul AS în mod direct prin interfaţa RJ45 sau prin intermediul
unei reţele locale LAN.Pentru proiectul dat tipul de ecipament în calitate de AGW se
selectează de sine stătător de student de la producători cu renume mondial.Datele
tehnice necesare pot fi consultate prin Internet de pe site-urile producătorilor.Numărul
de gateway-ri de acces se determină reieșind din tipul si numărul de linii planificate în
lucrare conform datelor individuale repartizate fiecărui student si parametrilor
echipamentului selectat.

Coala

4
Mod. Coala Nr. document Data
Interacțiunea cu rețeaua PSTN ce va rămînea în exploatare se va realiza cu
ajutorul garteway-lui de trunchiuri TGW și garteway-lui de semnalizare SGW.Primul
va asigura trecerea de la fluxurile digitale E1 din partea tețelei cu comutare de circuite
la fluxul de date utilizator RTP/UDP/IP/Ethernet din partea rețelei cu comutare de
pachete. Datele de semnalizare SS7 de la PSTN se transmit spre Softswich prin SGW
utilizând mijloacele protocoalelor SIGTRAN.

În proiect se prevede utilizarea unui singur swich (AS). De fapt numărul switch-
urilor este mai mare și se determină de repartizarea și densitatea amplasării
utilizatorilor, topologia rețelei de joncțiuni existentă, prezența de spații libere,
parametrii tehnici ai echipamentului, optimizarea cheltuielilor, etc. Însă această
problematică este sarcina unui alt proiect.

1.1. Determinarea liniilor de abonat cu acces la rețea

Capacitățile de linii de abonat a rețelei de acces proiectate pe categorii, vom


folosi Z=4 și U=1 conform datelor inițiale.

Pentru liniile POTS obținem:

Npots = 720 ∗ (Z + 5) = 720 ∗ 9 = 6480

Pentru liniile ISDN BRA obținem:

𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 = 64 ∗ 𝑍 = 64 ∗ 4 = 256

Pentru liniile ADSL2+ obținem:

Nadsl = 360 ∗ (Z + U) = 360 ∗ 5 = 1800

Numărul centralelor de instituții PBX m=Z=4.

Calculăm numărul de linii cu acces la rețeaua PSTN de la PBX_i obținem:

Ypbx_i = 200 ∗ i , unde i = 1... m

Ypbx_1 = 200 ∗ 1 = 200 Ypbx_3 = 200 ∗ 3 = 600

Ypbx_2 = 200 ∗ 2 = 400 Ypbx_4 = 200 ∗ 4 = 800

Liniile de telefoane SIP conectate direct AS ( acces switch ) obținem:

NSIP_dir = 100 * Z = 100 * 4 = 400

Coala

5
Mod. Coala Nr. document Data
Pentru rețelele LAN l=5, calculăm numărul de linii SIP în LAN_i, obținem:

𝑁𝑙𝑎𝑛𝑖 = 64 ∗ 𝑖 , unde i = 1 ... l

𝑁𝑙𝑎𝑛_1 = 64 ∗ 1 = 64

𝑁𝑙𝑎𝑛_2 = 64 ∗ 2 = 128

𝑁𝑙𝑎𝑛_3 = 64 ∗ 3 = 192

𝑁𝑙𝑎𝑛_4 = 64 ∗ 4 = 256

𝑁𝑙𝑎𝑛_5 = 64 ∗ 5 = 320

2 AWG Huawei UA5000. Descriere. Caracteristici. Parametri tehnici.


Huawei UA5000 are 30 IU (sloturi)
Pe un IU (slot) pot fi 64 POTS sau 32 ADSL2+ sau 8 ISDN, sau 8 SHDSL
Interfața de abonat conține POTS, ISDN, VDSL, SHDSL, ADSL, Fast Ethernet
și GbE
Caracteristici și avantaje:
 Furnizarea extinsă a serviciilor – IPTV, xDSL, POTS și ISDN
 Gateway – GW între furnizorul de servicii și abonat
 Capacitatea de comutare 108 Gbit/ s
 30 sloturi de deservire
 Athitectură de rezervă ( Card control, uplink, Bus Power)
 Suport ACI-E EMS
 Solutii desponibile din oficii

2.1 Aplicarea AWG Huawei UA5000


După calculele afectuate avem : POTS – 6480, ISDN BRA – 256,
ADSL 2+ 1800 și 4 PBX-uri.
Astfel pentru : POTS sunt necesare 6480/64= 102 IU; ADSL2+ 1800 /32 =57
IU ; ISDN BRA 256 /8= 32 IU; SHDSL – 1 IU.
Încercăm sa repartizăm cît mai uniform posibil:

1) 6 AGW de tip UA5000 : 30 IU ale unui AGW se repartizeaza :

15 IU POTS, 10 IU ADSL2+ și 5 IU ISDN BRA

2) 1 AGW UA5000: 12 IU POTS, 2 IU ISDN BRA , 1 IU SHDSL

și 15 IU libere
Coala

6
Mod. Coala Nr. document Data
15 IU pots
10 IU adsl AWG 1
5 IU isdn Huawei UA 5000

AS

15 IU pots AWG 6
10 IU adsl
Huawei UA 5000
5 IU isdn

12IU pots AWG 7


2 IU isdn Huawei UA 5000
1 IU shdsl

Figura 2. Distribuirea sloturilor/ abonati pe AWG

Coala

7
Mod. Coala Nr. document Data
2.2 Determinam intensitatea traficului pentru AWG UA 5000 prima
confuguratie.
𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 = 64 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 ∗ 15 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑢𝑟𝑖 = 960
𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙 = 32 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 ∗ 10 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑢𝑟𝑖 = 320
𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 = 8 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 ∗ 5 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑢𝑟𝑖 = 40

𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠 = 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ 𝑦𝑝𝑜𝑡𝑠 = 960 ∗ 0,1 = 96𝐸𝑟𝑙

unde:

𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠 - trficul prognozat pentru abonatii POTS

𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 - numărul de abonați POTS pentru un singur AWG

𝑦𝑝𝑜𝑡𝑠 - intensitatea trficului specială pentru abonații POTS

𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙 = 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙 ∗ 𝑦𝑎𝑑𝑠𝑙 = 320 ∗ 0,3 = 96𝐸𝑟𝑙

unde:

𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙 - trficul prognozat pentru abonatii ADSL

𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙 - numărul de abonați ADSL pentru un singur AWG

𝑦𝑎𝑑𝑠𝑙 - intensitatea trficului specială pentru abonații ADSL

𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 = 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑦𝑖𝑠𝑑𝑛 = 40 ∗ 0,2 = 8𝐸𝑟𝑙

unde:

𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 - trficul prognozat pentru abonatii ISDN

𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 - numărul de abonați ISDN pentru un singur AWG

𝑦𝑎𝑑𝑠𝑙 - intensitatea trficului specială pentru abonații ISDN

Intesitatea traficului sumară de la toate categoriile de linii de abonat asupra gateway –


lui de acces va fi:

𝑌𝐺𝑊 = 𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠 + 𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙 + 𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 + 𝑌𝑝𝑏𝑥


Coala

8
Mod. Coala Nr. document Data
Pentru că la AWG – ul dat nu avem sloturi pentru tehnologiile PBX vom folosi
numai o parte din formulă :

𝑌𝐺𝑊 = 𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠 + 𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙 + 𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 = 96 + 96 + 8 = 200𝐸𝑟𝑙

În cadrul AGW traficul este prelucrat de mai multe tipuri de audiocodecuri cum
ar fi G.711 fără compresie şi G.723, G.726, G.729 cu compresia semnalului
audio.Determinăm parte din trafic deservită de aceste codecuri :

Tabelul 1 Coeficienții de redundanță


Rata de Lungi-
biţi ai mea
codec- Lungimea totală a Coefici-
Nr.

ului, cadrului cadru- entul de


Tip codec voce, byte redundan-ţă,
kbps lui, byte
k cod _ i

1 G.711 64 160 218 1,36

2 G.726 32 80 138 1,72

3 G.729 8 20 78 3,9

4 G.723.1 6,3 24 82 3,4

Determinăm parte din trafic deservită de codecul G. 711:


0,1 ∗ 𝑍 ∗ 𝑈 0,1 ∗ 4 ∗ 1 0,4
𝑘1 = = = = 0,08
𝑍+𝑈 4+1 5
Deci 10% din trafic va fi deservit de codecul G. 711. Presupunem că celalltă parte
de trafic va vi deservită de calalalte codecuri în părți egale, obținem:
1 − 𝑘1 1 − 0,08
𝑘𝑖 >1 = = = 0,306
𝐶−1 4−1
unde:

C – numărul de codecuri folosite în cazul nostru C=4

Determinăm intesitatea traficului desrvită de fiecare codec aparte:

𝑌𝑘1 = 𝑌𝐺𝑊 ∗ 𝑘1

𝑌𝑘1 = 200 ∗ 0,08 = 16𝐸𝑟𝑙

Coala

9
Mod. Coala Nr. document Data
unde:

𝑌𝐺𝑊 – intesitatea traficului sumară de la toate categoriile de linii de abonat asupra


AWG –ului

𝑘1 – partea de trafic deservită de codecul G.711

𝑌𝑘𝑖 >1 = 𝑌𝐺𝑊 ∗ 𝑘𝑖 >1

𝑌𝑘𝑖 >1 = 𝑌𝑘2 = 𝑌𝑘3 = 𝑌𝑘4 =0,306 *200 =61,2Erl

unde:

𝑌𝐺𝑊 – intensitatea traficului sumară de la toate categoriile de linii de abonat


asupra AWG –ului

𝑘𝑖 >1 - parte din trafic deservită de codecurile G.726 , G.729 , G.723.1

Am determinat cu ajutorul tabelului Erlang în funcție de intensitatea traficului și


probabilitatea de blocare a apelului p=0,001=0,1%, numărul de canale de trafic pentru
AWG –ul calculat:

𝑛𝑘1 =30 canale

𝑛𝑘1 >1 =84 canale

Rata de transfer 𝑉𝑐𝑜𝑑_𝑖 necesară pentru codecul de tip i se determină pe baza ratei
de transfer de biți a codecului 𝑅𝑐𝑜𝑑_𝑖 :

𝑉𝑐𝑜𝑑_𝑖 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_𝑖 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑_𝑖 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑_𝑖

unde:

𝑘𝑐𝑜𝑑_𝑖 – coeficient de reductanță pentru codecurile de tip i .

Calculăm rata de transmisie pentru fiecare codec:

𝑉𝑐𝑜𝑑_1 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_1 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑_1 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑_1 = 1,36 ∗ 64 ∗ 30 = 2611,2 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

𝑉𝑐𝑜𝑑_2 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_2 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑_2 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑_2 = 1,72 ∗ 32 ∗ 84 = 4623,36 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

𝑉𝑐𝑜𝑑_3 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_3 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑_3 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑_3 = 3,9 ∗ 8 ∗ 84 = 2620,8 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

𝑉𝑐𝑜𝑑_4 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_4 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑_4 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑_4 = 3,4 ∗ 6,3 ∗ 84 = 1799,28 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

Coala

10
Mod. Coala Nr. document Data
Rata de transfer pentru tot gateway-ul necesară pentru transmiterea de date între
utilizatori și AS este:
𝐶

𝑉𝐺𝑊−𝑈𝑆𝐸𝑅_𝑖 = ∑ 𝑉𝑐𝑜𝑑_𝑖 = 𝑉𝑐𝑜𝑑_1 + 𝑉𝑐𝑜𝑑_2 + 𝑉𝑐𝑜𝑑_3 + 𝑉𝑐𝑜𝑑_4


𝑖=1

unde:

c – numărul de audio codecuri utilizate in AWG.

deci:

𝑉𝐺𝑊−𝑈𝑆𝐸𝑅_1 = 2611,2 + 4623,36 + 2620,8 + 1799,28 = 11654,64 =

= 11,65 Mbit/s

Datale calculate sînt reprezentate în figura 3:

l G.711 n=
1= 16Er 3
Ycod 0
Ycod 2=61.2Erl
n= 84 Vcod1=2611.2kbit/s
G.726
Vcod 2=4623.36kbit/s
Ycod 3=61.2Erl n= 84
G.729 Vcod 3=2620.8kbit/s

Ycod 4=61.2Erl n= 84 Vcod 4=1799.28kbit/s


G.723.1
Vgw_user=11.65 Mbit/s

Figura 3 . Schema de date a codecului

Coala

11
Mod. Coala Nr. document Data
2.3 Determinam intensitatea traficului pentru AWG UA 5000 a doua
confuguratie.
𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 = 64 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 ∗ 12 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑢𝑟𝑖 = 768
𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 = 8 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 ∗ 2 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑢𝑟𝑖 = 16
𝑁𝑝𝑏𝑥 = 800

𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠 = 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ 𝑦𝑝𝑜𝑡𝑠 = 768 ∗ 0,1 = 76.8𝐸𝑟𝑙

unde:

𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠 - trficul prognozat pentru abonatii POTS

𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 - numărul de abonați POTS pentru un singur AWG

𝑦𝑝𝑜𝑡𝑠 - intensitatea trficului specială pentru abonații POTS

𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 = 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑦𝑖𝑠𝑑𝑛 = 16 ∗ 0,2 = 3.2𝐸𝑟𝑙

unde:

𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 - trficul prognozat pentru abonatii ISDN

𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 - numărul de abonați ISDN pentru un singur AWG

𝑦𝑎𝑑𝑠𝑙 - intensitatea trficului specială pentru abonații ISDN

𝑌𝑝𝑏𝑥 = 𝑁𝑝𝑏𝑥 ∗ 𝑦𝑝𝑏𝑥 = 800 ∗ 0.1 = 80 𝐸𝑟𝑙

Intesitatea traficului sumară de la toate categoriile de linii de abonat asupra gateway –


lui de acces va fi:

𝑌𝐺𝑊 = 𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠 + 𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 + 𝑌𝑝𝑏𝑥

𝑌𝐺𝑊 = 76.8 + 3.2 + 80 = 160 𝐸𝑟𝑙

Coala

12
Mod. Coala Nr. document Data
Deoarece parțile de trafic deservite de codecuri rămin aceleași, ca și pentru
AWG-ul de configurația intîi, calculăm intesitatea traficului desrvită de fiecare codec
aparte:

𝑌𝑘1 = 𝑌𝐺𝑊 ∗ 𝑘1

𝑌𝑘1 = 160 ∗ 0,08 = 12.8𝐸𝑟𝑙

unde:

𝑌𝐺𝑊 – intesitatea traficului sumară de la toate categoriile de linii de abonat asupra


AWG –ului

𝑘1 – partea de trafic deservită de cadecul G.711

𝑌𝑘𝑖 >1 = 𝑌𝐺𝑊 ∗ 𝑘𝑖 >1

𝑌𝑘𝑖 >1 = 𝑌𝑘2 = 𝑌𝑘3 = 𝑌𝑘4 =0,306 *160 =48.96Erl

unde:

𝑌𝐺𝑊 – intensitatea traficului sumară de la toate categoriile de linii de abonat


asupra AWG –ului

𝑘𝑖 >1 - parte din trafic deservită de codecurile G.726 , G.729 , G.723.1

Am determinat cu ajutorul tabelului Erlang în funcție de intensitatea traficului și


probabilitatea de blocare a apelului p=0,001=0,1%, numărul de canale de trafic pentru
AWG –ul calculat:

𝑛𝑘1 =25 canale

𝑛𝑘1 >1 =70 canale

Rata de transfer 𝑉𝑐𝑜𝑑_𝑖 necesară pentru codecul de tip i se determină pe baza ratei
de transfer de biți a codecului 𝑅𝑐𝑜𝑑_𝑖 :

𝑉𝑐𝑜𝑑_𝑖 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_𝑖 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑_𝑖 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑_𝑖

unde:

𝑘𝑐𝑜𝑑_𝑖 – coeficient de reductanță pentru codecurile de tip i .

Coala

13
Mod. Coala Nr. document Data
Calculăm rata de transmisie pentru fiecare codec:

𝑉𝑐𝑜𝑑_1 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_1 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑1 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑1 = 1,36 ∗ 64 ∗ 25 = 2176 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

𝑉𝑐𝑜𝑑_2 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_2 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑2 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑2 = 1,72 ∗ 32 ∗ 70 = 3852.8𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

𝑉𝑐𝑜𝑑_3 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_3 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑3 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑3 = 3,9 ∗ 8 ∗ 70 = 2184 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

𝑉𝑐𝑜𝑑_4 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_4 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑4 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑4 = 3,4 ∗ 6,3 ∗ 70 = 1499.4 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

Rata de transfer pentru tot gateway-ul necesară pentru transmiterea de date între
utilizatori și AS este:
𝐶

𝑉𝐺𝑊−𝑈𝑆𝐸𝑅_𝑖 = ∑ 𝑉𝑐𝑜𝑑_𝑖 = 𝑉𝑐𝑜𝑑_1 + 𝑉𝑐𝑜𝑑_2 + 𝑉𝑐𝑜𝑑_3 + 𝑉𝑐𝑜𝑑_4


𝑖=1

unde:

c – numărul de audio codecuri utilizate in AWG.

Deci:

𝑉𝐺𝑊−𝑈𝑆𝐸𝑅_1 = 2176 + 3852.8 + 2184 + 1499.4 = 9712.2 =

= 9.72Mbit/s

Datale calculate sînt reprezentate în figura 4:

rl G.711 n=
1= 12.8E 2 5
Ycod

Ycod 2=48.96Erl
n= 70 Vcod1=2176kbit/s
G.726
Vcod 2=3852.8kbit/s
Ycod 3=48.96Erl n= 70
G.729 Vcod 3=2184kbit/s

Ycod 4=48.96Erl n= 70 Vcod 4=1499.4kbit/s


G.723.1
Vgw_user=9.72 Mbit/s

Figura 4. Schema de date a codecului

Coala

14
Mod. Coala Nr. document Data
3. Calculul debitului de transmisiune al AWG
Controlul AWG se efectuiază de către Softswitch prin protocolul H.248-
Megaco.Softswitch-ul controlează stabilirea, modificarea și eliberarea conexiunilor în
media GW. În acest scop între Softswitch și AWG se face schimb de masaje de
semnalizare pentru care trebue fi prevăzute resurse de transmitere pe acest segment.

𝐾𝑠𝑒𝑚 = 5 𝐿𝐻.248 = 155 𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖

𝑃𝑝𝑜𝑡𝑠 = 5 𝑎𝑝𝑒𝑙/ℎ𝑡𝑚 𝑀𝐼𝑈𝐴 = 10 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗/𝑎𝑝𝑒𝑙

𝑃𝑎𝑑𝑠𝑙 = 15 𝑎𝑝𝑒𝑙/ℎ𝑡𝑚 𝐿𝐼𝑈𝐴 = 150 𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖

𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 = 10 𝑎𝑝𝑒𝑙/ℎ𝑡𝑚 𝑃𝑝𝑏𝑥 = 35 𝑎𝑝𝑒𝑙/ℎ𝑡𝑚

𝑀𝐻.248 = 10 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗/𝑎𝑝𝑒𝑙

Pentru transmiterea traficului de semnalizare, de regulă, se stabilește un canal logic


separat.

3.1 Intensitatea traficului de semnalizare pentru AWG Huawei UA


5000 prima configurație
𝑉𝐻.248 = 𝑘𝑠𝑒𝑚 ∗ (𝑃𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 + 𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 + 𝑃𝑎𝑑𝑠𝑙 ∗ 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙 ) ∗

𝐿𝐻.248⁄
∗ 𝑀𝐻.248 ∗ 450
deci:
155
𝑉𝐻.248 = 5 ∗ (5 ∗ 960 + 10 ∗ 40 + 15 ∗ 320) ∗ 10 ∗ = 172,23 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠
450
unde:

𝑘𝑠𝑒𝑚 – coeficientul de utilizare a capacităților de transport la transmisiunea traficului


de semnalizare;

𝑃𝑝𝑜𝑡𝑠 – numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie POTS în ara


de trafic maximal;

𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie ISDN în ara de


trafic maximal;

𝑃𝑎𝑑𝑠𝑙 – numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie ADSL în ara


de trafic maximal;

Coala

15
Mod. Coala Nr. document Data
𝑀𝐻.248 – numărul mediu de mesaje H.248 la servire unui apel;

𝐿𝐻.248 – lingimea medie a unui masaj H.248 în octeți.

Fracția 1/450 se obține ca rezultat de la trecerea de la “octeți pe oră” în “biți pe


secundă” (8/3600=1/450).

Este necesar să fie prevăzute și capacitate de transport suplimentare pentru


semnalizarea de apel de la abonații ISDN BRA și ISDN PRA. Transportul mesejelor
de semnalizare de la abonații ISDN cu acces de bază și acces primar în rețeaua IP se
efectuiază cu ajutorul protocolului IUA.

Debitul de transmisiune se determină pe catagoriile de linii de abonat:

𝑉𝑖𝑠𝑑𝑛 = 𝑘𝑠𝑒𝑚 ∗ 𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑀𝐼𝑈𝐴 ∗ 𝐿𝐼𝑈𝐴 /450


150
𝑉𝑖𝑠𝑑𝑛 = 5 ∗ 10 ∗ 40 ∗ 10 ∗ = 6,67 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠
450
𝑉𝑝𝑏𝑥 = 0

unde:

𝑀𝐼𝑈𝐴 – numărul mediu de mesaje ale protocolului IUA la servirea inui apel;

𝐿𝐼𝑈𝐴 – lungimea medie a unui mesaj al protocolului IUA în octeți.

Astfel debitul de transmisiune sumar va consta din debitele de transmisiune a datelor


utilizatorilor , a mesajelor de control a AWG –lui și a mesajelor de semnalizare apel
pentru toate categoriile de linii:

𝑉𝐺𝑊_𝑖 = 𝑉𝐺𝑊−𝑈𝑆𝐸𝑅_𝑖 + 𝑉𝐻.248 + 𝑉𝑖𝑠𝑑𝑛 + 𝑉𝑝𝑏𝑥

𝑉𝐺𝑊_1 = 𝑉𝐺𝑊−𝑈𝑆𝐸𝑅_1 + 𝑉𝐻.248 + 𝑉𝑖𝑠𝑑𝑛 = 11654,64 + 172,23 + 6,67 =

= 11833,54 = 11,84 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠

Coala

16
Mod. Coala Nr. document Data
Calculul parametrilșor unui AWG se finalizază cu determinarea tipului și numărului de
interfețe folosite pentru conectarea acestuia la rețeaua cu comutare de pachete IP adică
la AS:
𝑉𝐺𝑊_𝑖
𝐼𝐺𝑊_𝑖 = ⁄𝑉
𝑖𝑛𝑡

unde:

𝑉𝑖𝑛𝑡 – debitul de transmisiune al unei interfețe.

𝑉𝑖𝑛𝑡 = 100 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠

deci avem:
𝑉𝐺𝑊_1
𝐼𝐺𝑊_1 = ⁄𝑉 = 11,84⁄100 = 0,118
𝑖𝑛𝑡

3.2 Intensitatea traficului de semnalizare pentru AWG Huawei UA


5000 a doua configurație
𝑉𝐻.248 = 𝑘𝑠𝑒𝑚 ∗ (𝑃𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 + 𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 + 𝑃𝑝𝑏𝑥 ∗ 𝑁𝑝𝑏𝑥 ) ∗

𝐿𝐻.248⁄
∗ 𝑀𝐻.248 ∗ 450
Înlocuim datale pentru AWG-ul dat:

𝑉𝐻.248 = 5 ∗ (5 ∗ 768 + 10 ∗ 16 + 35 ∗ 800) ∗ 10 ∗ 155⁄450 =

= 550.25 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

Debitul de transmisiune pe categoriile de linii de abonat:


𝐿𝐼𝑈𝐴⁄
𝑉𝑖𝑠𝑑𝑛 = 𝑘𝑠𝑒𝑚 ∗ 𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑀𝐼𝑈𝐴 ∗ 450 =

= 5 ∗ 10 ∗ 16 ∗ 10 ∗ 150⁄450 = 2667 = 2,67 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

𝐿𝐼𝑈𝐴⁄
𝑉𝑝𝑏𝑥 = 𝑘𝑠𝑒𝑚 ∗ 𝑃𝑝𝑏𝑥 ∗ 𝑁𝑝𝑏𝑥 ∗ 𝑀𝐼𝑈𝐴 ∗ 450 =

= 5 ∗ 35 ∗ 800 ∗ 10 ∗ 150⁄450 = 466,67 𝑘𝑏𝑖𝑡/𝑠

Astfel debitul de transmisiune sumar va consta din debitele de transmisiune a


datelor utilizatorilor , a mesajelor de control a AWG –lui și a mesajelor de semnalizare
apel pentru toate categoriile de linii:
Coala

17
Mod. Coala Nr. document Data
𝑉𝐺𝑊_𝑖 = 𝑉𝐺𝑊−𝑈𝑆𝐸𝑅_𝑖 + 𝑉𝐻.248 + 𝑉𝑖𝑠𝑑𝑛 + 𝑉𝑝𝑏𝑥

𝑉𝐺𝑊_2 = 𝑉𝐺𝑊−𝑈𝑆𝐸𝑅_2 + 𝑉𝐻.248 + 𝑉𝑖𝑠𝑑𝑛 + 𝑉𝑝𝑏𝑥 = 9720 + 550.25 + 2,67 +

+466,67 = 10.72 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠

Calculul parametrilșor unui AWG se finalizază cu determinarea tipului și


numărului de interfețe folosite pentru conectarea acestuia la rețeaua cu comutare de
pachete IP adică la AS:
𝑉𝐺𝑊_𝑖
𝐼𝐺𝑊_𝑖 = ⁄𝑉
𝑖𝑛𝑡

unde:

𝑉𝑖𝑛𝑡 – debitul de transmisiune al unei interfețe.

𝑉𝑖𝑛𝑡 = 100 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠


𝑉𝐺𝑊_2
𝐼𝐺𝑊_2 = ⁄𝑉 = 10.72⁄100 = 0,107
𝑖𝑛𝑡

Reprezentăm schematic datele calculate :

AWGconf_1
VGW_1 =11,84 Mbit/s
AS
IP/MPLS

t/s
2Mbi
GW _
2 =10.7
V
AWGconf_2

VASsem =22.56 Mbit/s

Figura 5 . Schema datelor calculate

4. Calculul capabilitătilor Softswitch pentru cvontrolul


fragmentului NGN
Echipamentul Softswitch îndeplinește mai multe funcții printre care:
Coala

18
Mod. Coala Nr. document Data
 Controlează serviciile de interconectare pentru media gateway și/saupentru
terminalele VoIP;
 Efectuează dirijarea unui apel pe baza semnalizării și a datalor despre abonat;
 Permite transferul controlului apelului către un alt element din rețea;
 Funcții de gestionare cum ar fi înregistrarea ,gestionare erori ,facturarea...;

De bază sînt primele două functii: controlul AWG și tratarea semnalizărilor de control
ale apelurilor, mai departe sînt prezentate formulele de calcul ale intensității sosirilor
de la toate tipurile de linii de abonatși capacitatea minimă a Softswitch-lui necesara
pentru prelucrarea acestui flux de sosiri.

În plus la AS se conectează și telefoanele SIP , în direct prin priză RJ 45 sau prin rețele
locale LAN. E necesar să se prevadă capacităti în Softswitch pentru realizarea
funcțiilor Proxy server.

Pentru a efectua calculele avem nevoa de următoarele date:

𝑃𝑠𝑖𝑝 = 15 𝑎𝑝𝑒𝑙/ℎ𝑡𝑚

𝐿𝑠𝑖𝑝 = 145 𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖

𝑘𝑝𝑜𝑡𝑠 = 1,25

𝑘𝑎𝑑𝑠𝑙 = 1,25

𝑘𝑖𝑠𝑑𝑛 = 1,75

𝑘𝑝𝑏𝑥 = 1,75

𝑘𝑠𝑖𝑝 = 1

𝑀𝑠𝑖𝑝 = 10 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗/𝑎𝑝𝑒𝑙

Numărul sumar de telefoane SIP conectate la AS va fi:


𝑙

𝑁𝑠𝑖𝑝 = 𝑁𝑠𝑖𝑝_𝑑𝑖𝑟 + ∑ 𝑁𝐿𝐴𝑁_𝑖 = 400 + 64 + 128 + 192 + 256 + 320 = 1360


𝑖=1

unde:

𝑁𝑠𝑖𝑝_𝑑𝑖𝑟 – numărul de abonați SIP conecteți direct ls AS prin priză RJ 45;


Coala

19
Mod. Coala Nr. document Data
𝑁𝐿𝐴𝑁_𝑖 – numărul de abonați SIP în LAN_i;

𝐼 - numărul de LAN conectate la switch-ul de acces AS.

Intensitatea de sosire a abonaților rețelei proiectate cu ajutorul Softswitch-ului in în ora


de maxim trafic va fi:
𝑀 𝑀 𝑀

𝑃𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑃𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ ∑ 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠_𝑖 + 𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ ∑ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛_𝑖 + 𝑃𝑎𝑑𝑠𝑙 ∗ ∑ 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙_𝑖 +


𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1

+𝑃𝑝𝑏𝑥 ∗ ∑ 𝑁𝑝𝑏𝑥_𝑖 + 𝑃𝑠𝑖𝑝 ∗ 𝑁𝑠𝑖𝑝


𝑖=1

unde:

M – numărul media gateway AWG conectați la AS;

𝑃𝑠𝑖𝑝 – media dintre pierderi/apel de la un abonat conectat SIP în ora maxim de trafic.

𝑃𝑐𝑎𝑙𝑙 = 5 ∗ (960 ∗ 6 + 768) + 10 ∗ (40 ∗ 6 + 16) + 15 ∗ (320 ∗ 6) + 35 ∗ 800 + 15


∗ 1360 = 112400

În acest fel Softswitchtrebue să posede cea mai performantă deservire 𝑃𝑆𝑆 pentru
fluxul de sosiri cu 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑙 :

𝑀 𝑀

𝑃𝑆𝑆 = 𝑘𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ 𝑃𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ ∑ 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠_𝑖 + 𝑘𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ ∑ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛_𝑖 + 𝑘𝑎𝑑𝑠𝑙 ∗


𝑖=1 𝑖=1

𝑀 𝑀

∗ 𝑃𝑎𝑑𝑠𝑙 ∗ ∑ 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙_𝑖 + 𝑘𝑝𝑏𝑥 ∗ 𝑃𝑝𝑏𝑥 ∗ ∑ 𝑁𝑝𝑏𝑥_𝑖 + 𝑘𝑠𝑖𝑝 ∗ 𝑃𝑠𝑖𝑝 ∗ 𝑁𝑠𝑖𝑝


𝑖=1 𝑖=1

unde:

𝑘𝑥 – coeficient , a cărui valoareeste determinată după complexitatea Softswitch apeluri


de cereri x (pots , isdn , adsl , pbx , SIP) în comparație cu cel mai simplu apel făcut. Coala
20
Mod. Coala Nr. document Data
deci:

𝑃𝑆𝑆 = 1,25 ∗ 5 ∗ (960 ∗ 6 + 768) + 1,75 ∗ 10 ∗ (40 ∗ 6 + 16) + 1,25 ∗ 15


∗ (320 ∗ 6) + 1,75 ∗ 35 ∗ 800 + 1 ∗ 15 ∗ 1360 = 150680

Prezența fragmentului nou NGN necesită o funcționalitate sporită și în


Softswitch.Pentru aceasta trebue să furnizăm noile posibilități de conectare a
Softswitch-lui la rețeaua proiectată. Parametrii de conectare la rețeaua de comutație a
pachetelor IP se determină după intensitatea de schimb a mesajelor de semnalizare în
procesul de apelare. Observăm că semnalul de semnalizare pentru diferite categorii de
abonați, rata de transmisie poate fi calculată în funcție de tipul de semnalizare:

 H.248 pentru abonații POTS și ADSL:

𝑀 𝑀

𝑉𝑆𝑆_𝐻.248 = 𝑘𝑠𝑒𝑚 ∗ 𝐿𝐻.248 ∗ 𝑀𝐻,248 ∗ (𝑃𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ ∑ 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠_𝑖 + 𝑃𝑎𝑑𝑠𝑙 ∗ ∑ 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙_𝑖 )


𝑖=1 𝑖=1

avem:

𝑉𝑆𝑆_𝐻.248 = 5 ∗ 155 ∗ 10 ∗ (5 ∗ 6528 + 15 ∗ 1920) =

= 7750 ∗ (32640 + 28800) = 476160000 = 476,16 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠

 IUA pentru abonații ISDN BRA și PBX:

𝑀 𝑀

𝑉𝑆𝑆_𝐼𝑈𝐴 = 𝑘𝑠𝑒𝑚 ∗ 𝐿𝐼𝑈𝐴 ∗ 𝑀𝐼𝑈𝐴 ∗ (𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ ∑ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛_𝑖 + 𝑃𝑝𝑏𝑥 ∗ ∑ 𝑁𝑝𝑏𝑥_𝑖 )


𝑖=1 𝑖=1

deci:

𝑉𝑆𝑆_𝐼𝑈𝐴 = 5 ∗ 150 ∗ 10 ∗ (10 ∗ 256 + 32 + 800) =

Coala

21
Mod. Coala Nr. document Data
= 7500 ∗ (2560 + 25600) = 211200000 = 211,2 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠

 pentru apel de la abonații SIP:

𝑉𝑆𝑆_𝑆𝐼𝑃 = 𝑘𝑠𝑒𝑚 ∗ 𝐿𝑠𝑖𝑝 ∗ 𝑀𝑠𝑖𝑝 ∗ 𝑃𝑠𝑖𝑝 ∗ 𝑁𝑠𝑖𝑝

unde:

𝐿𝑠𝑖𝑝 – linia medie pentru un mesaj SIP în octeți;

𝑀𝑠𝑖𝑝 – media de mesaje SIP pentru deservirea unui apel.

𝑉𝑆𝑆_𝑆𝐼𝑃 = 5 ∗ 145 ∗ 10 ∗ 15 ∗ 1360 = 147900000 = 147,9 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠

 H.248 pentru dirijarea AWG :


𝑀 𝑀

𝑉𝑆𝑆_𝐺𝑊 = 𝑘𝑠𝑒𝑚 ∗ 𝐿𝐻.248 ∗ 𝑀𝐻.248 ∗ (𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ ∑ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛_𝑖 + 𝑃𝑝𝑏𝑥 ∗ ∑ 𝑁𝑝𝑏𝑥_𝑖 )


𝑖=1 𝑖=1

𝑉𝑆𝑆_𝐺𝑊 = 5 ∗ 155 ∗ 10(10 ∗ 256 + 32 + 800) =

= 7750 ∗ (2560 + 25600) = 218240000 = 218,24 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠

Capacitatea de transmisiune a Softswitch-lui necesară pentru deservirea


apelurilor va fi:

𝑉𝑆𝑆 = (𝑉𝑆𝑆_𝐻.248 + 𝑉𝑆𝑆_𝐼𝑈𝐴 + 𝑉𝑆𝑆_𝑆𝐼𝑃 + 𝑉𝑆𝑆_𝐺𝑊 )⁄450

476160000 + 211200000 + 147900000 + 218240000 1035500000


𝑉𝑆𝑆 = =
450 450
𝑉𝑆𝑆 = 2341111,12 = 2,34 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠

Coala

22
Mod. Coala Nr. document Data
Figura 1. Schema de structură a reţelei poiectate

Coala

23
Mod. Coala Nr. document Data
Concluzie
Efectuînd acest proiect cu tema ” Proiectarea rețelei de acces de nouă generație”
am realizat o modernizare pe baza nodului de acces a rețelei de nouă generație NGN.
În calitate de echipament nou am folosit AWG de tipul Huawei UA5000.Pentru
proiectare am utilizat 6 unități de AWG Huawei UA 5000 cu 15 IU POTS , 10 IU
ADSL și 5 IU ISDN plus la asta am mai folosit încă un AWG Huawei UA 5000 cu
12 IU POTS , 2 IU ISDN și un singur IU SHDSL.
În procesul proiectării am calculat intensitatea traficului utilizatorului între
fiecare AWG și AS , repartizarea traficului total pe codecurile folosite de AWG
(G.711, G.723.1, G.726, G.729 (A)) și am determinat numărul de conexiuni pentru
fiecare codec ( după tabela Erlang) la probabilitatea de pierdere a apelului agală cu1%.
Ulterior, am determinat viteza de transmisiune a pachetelor, numărul și tipul
interfețelor prin intermediul cărora AWG – urile se vor conecta la AS.

Coala

24
Mod. Coala Nr. document Data