Sunteți pe pagina 1din 15

CUPRINS

1.Elaborarea schemei de structură a reţelei 4

2.Calculul intensităţii traficului utilizator al AGW 7

3.Calculul debitului de transmisiune al AGW 11

4.Calculul capabilităţilor Softswitch pentru controlul fragmentului NGN 13

5.Calculul capacităţii de comutaţie şi transfer a AS 15

CONCLUZIE 17

BIBLIOGRAFIE 17

TLC 525.3 113 003 NE


Mod Coli № Document Semnat. Data
Elaborat Ananenco V. Litera Coală Coli
PROIECTAREA RETELEI DE
Verificat Nazaroi Ion 3 17
ACCES DE NOUA GENERATIE
N.Contr.
UTM FIMET 3
Aprobat gr. TLC-131
1.1 Calculul liniilor grupate pe tehnologii
ZU=43 ;
a)Calculul de linii POTS:
NPOTS=720*(4+3)=4928 linii ;
b)Calculul de linii ISDN BRA:
NISDN=64*3=192 linii ;
c)Calculul de linii ADSL2+:
NADSL=192*4=768 linii ;
d)Numarul centralelor de institutii PBX,m=4(numarul de linii cu acces la reteaua PSTN de la
PBX):
i=NPBX_i=1*i;
NPBX_1=64*(4+1)=320 linii;
NPBX_2=64*(4+2)=384 linii;
NPBX_3=64*(4+3)=448 linii;
NPBX_4=64*(4+4)=512 linii;

e)Calculul de liniilor de telefoane SIP conectate direct la Access Switch


NSIP_dir=32*Z=32*4=128;
l=4,i=1...l
Telefoanc conectate in LAN-uri:
NLANi=64*i;
NLAN1=64*(3+1)=256 linii ;
NLAN2=64*(3+2)=320 linii ;
NLAN3=64*(3+3)=384 linii ;
NLAN4=64*(3+4)=448 linii ;

1.2 Alegerea AGW-ului


In urma analizelor am ales AGW-ul Nokia-Siemens hix56xx,in trei modele care vor putea fi utilizate
mai departe:
5635(14IU)
Release 3.8
Pe o interfata IU putem avea:
-64 porturi ADSL2+
sau
-64 porturi POTS
sau
-32 porturi ISDN BRA
sau
-48 porturi SHDSL(ISDN PRA)

a)Calculam cate sloturi avem nevoie per tehnologie


-POTS:4928 linii/64 porturi=77 sloturi ;
-ISDN BRA:192 linii/32 porturi=6 sloturi ;
-ADSL:768 linii/64 porturi=12 sloturi ;
Deci,avem nevoie de 77 sloturi POTS,6 sloturi ISDN si 12 sloturi ADSL.

b)Alegem modelul echipamentului si repartizarea liniilor.

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 4
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
-Vom utiliza 5 AGW-uri(AGW1, AGW2, AGW3, AGW4 ,AGW5)de tipul hix 5635IU,14 IU ale unui
AGW se repartizeaza in urmatoarea structura:
POTS 13 ADSL 2 ISDN 1

- Vom utiliza 1 AGW(AGW6) de tipul hix 5630,8IU in urmatoarea structura:


POTS 12 ADSL 2 ISDN 1 Liber
1 slot rezerva

Media gateway-urile servesc la conectarea liniilor de abonat analogice POTS,


digitale ISDN BRA şi de bandă largă ADSL2+. Tot aici se conecteazăşi joncţiunile de
la centralele private PBX prin interfaţa ISDN PRA sau E1 şi alte reţele de acces AN
prin interfaţa V5.2. Funcţia de bază a AGW fiind conversia datelor utilizator şi de
semnalizare în formă de pachete a stivei de protocoale TCP/IP în scopul transmisiunii
lor prin reţeaua de transport cu comutaţie de pachete. Liniile de la telefoanele SIP se
conectează la comutatorul AS în mod direct prin interfaţa RJ45 sau prin intermediul
unei reţele locale LAN.Pentru proiectul dat tipul de echipa-ment în calitate de AGW se
selectează de sine stătător de student de la producători cu renume mondial.Datele
tehnice necesare pot fi consultate prin Internet de pe site-urile producătorilor. Numărul
de gateway-ri de acces se determină reieşind din tipul şi numărul de linii planificate în
lucrare conform datelor individuale reparti-zate fiecărui student şi parametrilor
echipamentului selectat.

Interacţiunea cu reţeaua PSTN ce va rămânea în exploatare se va realiza cu


ajutorul garteway-lui de trunchiuri TGW şi garteway-lui de semnalizare SGW. Primul
va asigura trecerea de la fluxurile digitale E1 din partea reţelei cu comutare de circuite
la fluxul de date utilizator RTP/UDP/IP/Ethernet din partea reţelei cu comutare de
pachete. Datele de semnalizare SS7 de la PSTN se transmit spre Softswitch prin SGW
utilizând mijloacele protocoalelor SIGTRAN.

În proiect se prevede utilizarea unui singur switch (AS). De fapt numărul


switch-urilor este mai mare şi se determină de repartizarea şi densitatea amplasării
utilizatorilor, topologia reţelei de joncţiuni existentă, pre-zenţa de spaţii libere,

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 5
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
parametrii tehnici ai echipa-mentului, optimizarea cheltuielilor, etc. Însă această
problematică este sarcina unui alt proiect.

Softswitch
POTS (13) 936

144 AGW
ADSL2+ (2) 1-5
hiX
100 Base-TX

ISDN (1)
32 5635 SIGTRAN

IP/MPLS
32
ISDN (1)
RTP

POTS (12)
864
AGW 6
AS TGW
SGW
hiX5635
100 Base-T

ADSL2+ (2) 144 21*E1


SS#7

Liber (1)

48 PSTN
SHDSL
450
SIP tlf

SIP tlf LAN 900

Figura 1.1 Schema de structură a reţelei.

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 6
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
2 Calculul intensităţii traficului utilizator al AGW
Calculul se efectuează pe baza datelor iniţiale după varianta din caietul de sarcini pentru fiecare
gateway de acces AGW în parteconform structurii reţelei de mai sus. Intensitatea traficului oferit se
determină pentru fiecare categorie de linii de abonat conectată la AGW după cum urmează:

ypots=0.1 Erl
yisdn=0.2 Erl
yadsl=0.3 Erl
yin=0.1 Erl

2.1). Calculam Intensitatea traficului pentru AGW-urile AGW1 ÷ AGW5.

Intensitatea traficului de la abonaţii prin linie analogică POTS:


Y pots  N pots  y pots , (2.1.1)
Y pots  936  0.1  93,6 Erl ;
unde:
N pots este numărul liniilor de abonat analogice POTS conectate la AGW,
N pots  13sloturi * 72 porturi ;
y pots - intensitatea traficului pe linie POTS în ora de trafic maximal.
Intensitatea traficului de la abonaţii prin linie digitală ISDN BRA:
Yisdn  N isdn  yisdn ; (2.1.2)
Yisdn  32  0.2  6,4Erl ;
unde:
N isdn este numărul liniilor de abonat ISDN conectate la AGW;
y isdn - intensitatea traficului pe linie ISDN BRA în ora de trafic maximal.
Intensitatea traficului de la abonaţii cu acces de bandă largă ADSL2+:
Yadsl  N adsl  y adsl ; (2.1.3)
Yadsl  144 * 0.3  43.2Erl ;
unde:
N adsl este numărul liniilor de abonat ADSL2+ conectate la AGW;
y adsl - intensitatea traficului pe linie ADSL2+ în ora de trafic maximal.

Intensitatea traficului sumar de la toate categoriile de linii de abonat asupra gateway-lui de acces va fi:
YGW  Y pots  Yisdn  Yadsl  93.6  6.4  43.2  143.2 Erl; (2.1.4)

În cadrul AGW traficul este prelucrat de mai multe tipuri de audiocodecuri cum ar fi G.711 fără
compresie şi G.723, G.726, G.729 cu compresia semnalului audio.Echpamentul utilizat in aceasta
lucrare Hix56xx foloseste codecurile G.711,G.723.1,G.729A,G.726.Rata de biţi a acestor codecuri este
diferită de aceea traficul sumar se va repartiza pe tip de codec conform coeficienţilor determinaţi în
caietul de sarcini:
Ycod _ i  k i  YGW , (2.1.5)
unde: k i este cota din traficul sumar care este prelucrată de codecul de tip i

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 7
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
k1=(0.1*Z*U)/Z+U=(0.1*4*3)/4+3=0.171 ; (2.1.6)

k2=k3=k4=(1-k1)/3=0.276 ; (2.1.7)

Ycod _ 1  k1  YGW  0.171 * 143.2  24.48Erl ;


Ycod _ 2  k 2  YGW  0.276 * 143.2  39.52 Erl ;
Ycod _ 3  k3  YGW  Ycod _ 4  0.276 * 143.2  39.52 Erl ;
În ipoteza că disciplina de servire a cererilor din partea utilizatorilor este cu blocare atunci când
sistemul este plin, pentru calculul numărului de conexiuni n codi necesare pentru scurgerea traficului de
la codecul de tip i se utilizează tabelul Erlang B:
n cod _ i  f Ycod _ i , p  ,
(2.1.8)
unde: p este probabilitatea de blocare a cererii.
p=0.01

ncod _ 1G .711  f 24.48,0.01 ~ 35 ;


ncod _ 2G 723.1  ncod _ 2G 723. A  ncod _ 2G 726  f 39.52,0.1 ~ 52 ;

Rata de transfer Vcod _ i necesară pentru codecul de tip i se determină reieşind din rata de biţi ai
acestui codec R cod _ i :
Vcod _ i  k cod _ i  R cod _ i  n cod _ i , (2.1.9)
unde: k cod _ i este coeficientul de redundanţă pentru codecul de tip i.
Coeficientul de redundanţă ia în considerare faptul că pentru transmiterea datelor de utilizator
este necesară transmiterea şi a unor informaţii suplimentare incluse în anteturile acelor protocoale în
care se încapsulează informaţia utilă. Suma numărului de octeţi ai anteturilor protocoalelor RTP-UDP-
IP-Ethernet şi octeţii cadrului voce alcătuieşte lungimea totală a cadrului care se transferă de la codec
spre comutatorul de acces AS.
Parametrii audiocodecurilor pe larg utilizaţi în GW-uri cu rezultatele calculelor valorilor
coeficienţilor de redundanţă sunt prezentaţi în tabelul 2.1.
Coeficienţii de redundanţă
Tabelul 2.1

Rata de biţi Lungi-mea


ai codec- Lungimea totală a Coefici- entul de
Nr.

Tip codec ului, kbps cadrului voce, cadru-lui, redundan-ţă, k cod _ i


byte byte
1 G.711 64 160 218 1.36
2 G.723.1 6.3 24 82 3.4
3 G.729a 8 10 68 6.8
4 G.726 32 80 138 1.72

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 8
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
Vcod _ 1G.711  k cod _ 1  Rcod _ 1  ncod _ 1  1.36 * 64 * 35  3046.4kbiti / s;
Vcod _ 2G.723.1  k cod _ 2  Rcod _ 2  ncod _ 2  3.4 * 6.3 * 52  1113.84kbiti / s;
Vcod _ 3G.729. A  k cod _ 3  Rcod _ 3  ncod _ 3  6.8 * 8 * 52  2828.8kbiti / s;
Vcod _ 4G.726  kcod _ 4  Rcod _ 4  ncod _ 4  1.72 * 32 * 52  2862.08kbiti / s;
Rata de transfer sumară necesara pentru transmisiunea datelor utilizator între AGW şi AS va
fi:
c
VGW _ UZER   Vcod _ i , (2.1.10)
i 1

VGW _ UZER  Vcod _1`  Vcod _ 2  Vcod _ 3  Vcod _ 4 


 3046.4  1113.84  2828.8  2862.08 = 9851.12bpskbiti / s;
Aproximativ
10Mbps
2.2 Calculam Intensitatea traficului pentru AGW6.
Intensitatea traficului de la abonaţii prin linie analogică POTS:
Y pots  N pots  y pots ; (2.2.1)
Y pots  864 * 0.1  86.4 Erl ;
unde:
N pots este numărul liniilor de abonat analogice POTS conectate la AGW,
N pots  10 sloturi * 72 porturi ;
y pots - intensitatea traficului pe linie POTS în ora de trafic maximal.
Intensitatea traficului de la abonaţii cu acces de bandă largă ADSL2+:
Yadsl  N adsl  y adsl ; (2.2.2)
Yadsl  144 * 0.3  43.2 Erl
unde:
N adsl este numărul liniilor de abonat ADSL2+ conectate la AGW;
y adsl - intensitatea traficului pe linie ADSL2+ în ora de trafic maximal.

Intensitatea traficului de la abonaţii prin linie digitală ISDN BRA:


Yisdn  N isdn  yisdn ; (2.2.2)
Yisdn  32  0.2  6,4Erl ;
unde:
N isdn este numărul liniilor de abonat ISDN conectate la AGW;
y isdn - intensitatea traficului pe linie ISDN BRA în ora de trafic maximal.

Intensitatea traficului sumar de la toate categoriile de linii de abonat asupra gateway-lui de acces va fi:
YGW  Ypots  Yisdn  Yadsl  86.4  43.2  6.4  136 Erl;
(2.2.3)

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 9
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
Echpamentul utilizat in aceasta lucrare Hix56xx foloseste codecurile
G.711,G.723.1,G.729A,G.726.Rata de biţi a acestor codecuri este diferită de aceea traficul sumar se va
repartiza pe tip de codec conform coeficienţilor determinaţi în caietul de sarcini:

Ycod _ i  ki  YGW , (2.2.4)


unde: k i este cota din traficul sumar care este prelucrată de codecul de tip i

k1=(0.1*Z*U)/Z+U=(0.1*4*3)/4+3=0.171 ; (2.2.5)

k2=k3=k4=1-k1/3=0.276 ; (2.2.6)

Ycod _ 1  k1  YGW  0.171 * 136  23.256 Erl ;


Ycod _ 2  k 2  YGW  0.276 * 136  37.536 Erl ;
Ycod _ 3  k3  YGW  Ycod _ 4  0.276 * 136  37.536 Erl ;

Pentru calculul numărului de conexiuni n codi necesare pentru scurgerea traficului de la codecul de tip i
se utilizează tabelul Erlang B:
ncod _ i  f Ycod _ i , p  ,
(2.2.7)
unde: p este probabilitatea de blocare a cererii.
p=0.01Erl.

ncod _1G.711  f 23.256,0.01 ~ 34canale;


ncod _ 2G 723.1  ncod _ 3G 723. A  ncod _ 4G 726  f 37.536,0.01 ~ 50canale;
Rata de transfer Vcod _ i necesară pentru codecul de tip i se determină reieşind din rata de biţi ai
acestui codec Rcod _ i :
Vcod _ i  kcod _ i  Rcod _ i  ncod _ i , (2.2.8)
unde: kcod _ i este coeficientul de redundanţă pentru codecul de tip i.

Vcod _ 1G .711  kcod _ 1  Rcod _ 1  ncod _ 1  1.36 * 64 * 34  2959.36kbps;


Vcod _ 2G .723.1  k cod _ 2  Rcod _ 2  ncod _ 2  3.4 * 6.3 * 50  1071kbps;
Vcod _ 3G .729.a  kcod _ 3  Rcod _ 3  ncod _ 3  6.8 * 8 * 50  2720kbps;
Vcod _ 4G .726  kcod _ 4  Rcod _ 4  ncod _ 4  1.72 * 32 * 50  2752kbps;

Rata de transfer sumară necesara pentru transmisiunea datelor utilizator între AGW şi AS va
fi:
c
VGW _ UZER   Vcod _ i , (2.2.9)
i 1
unde: c este numărul tipurilor de audiocodecuri utilizate de AGW.

Aproximativ 9 Mbps

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 10
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
VGW _ UZER  Vcod _ 1  Vcod _ 2  Vcod _ 3  Vcod _ 4 =2959.36+1071+2720+2752=9502.36kbps;

Aproximativ 9 Mbps
3 Calculul debitului de transmisiune al AGW.

Controlul AGW se efectuează de către Softswitch prin protocolul H.248-Megaco.Softswitch-


ul controlează stabilirea, modificarea şi eliberarea conexiunilor în media GW. În acest scop între
Softswitch şi AGW se face schimb de mesaje de semnalizare pentru care trebuie prevăzute resurse de
transmisiune pe acest segment.
Pentru transmisiunea traficului de semnalizare, de regulă, se stabileşte un canal logic separat.
Debitul de transmisiune necesar pentru organizarea unor astfel de canale îl vom determina în
continuare:

a) Pentru AGW(1,2,3,4,5):

VH.248 = [k sem (Ppots ∗ Npots + Padsl ∗ Nadsl + Pisdn ∗ Nisdn )MH.248 LH.248 ]⁄450 (3.1)
[5(5 ∗ 936 + 15 ∗ 144 + 10 ∗ 32)10 ∗ 155]
= = 123311.11𝑏𝑝𝑠;
450
unde:
k sem este coeficientul de utilizare a capacităţilor de transport la transmisiunea traficului de
semnalizare;
Ppots - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie POTS în ora de trafic

maximal;
Pisdn - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie ISDN în ora de trafic
maximal;
Padsl - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie ADSL2+ în ora de trafic
maximal;
Ppbx - numărul mediu de sosiri/apeluri raportat la un canal al interfeţei ISDN PRA de la

abonaţii conectaţi la PBX în ora de trafic maximal;


M H .248 - numărul mediu de mesaje H.248 la servirea unui apel;

L H .248 - lungimea medie a unui mesaj H.248 în octeţi.

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 11
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
Date statistice necesare la efectuarea calculelor:
𝑘𝑠𝑒𝑚 = 5,
𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖
𝑃𝑝𝑜𝑡𝑠 = 5 , 𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 = 10 ,
ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚
𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖
𝑃𝑎𝑑𝑠𝑙 = 15 , 𝑃𝑝𝑏𝑥 = 35 ,
ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚
𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒
𝑀𝐻.248 = 10 , 𝑀𝐼𝑈𝐴 = 10 ,
𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙

𝐿𝐻.248 = 155 𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖, 𝐿𝐼𝑈𝐴 = 150 𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖.

ksem (Pisdn ∗Nisdn ∗MIUA ∗LIUA ) 5∗10∗32∗10∗150


Visdn = = = 5333.3 𝑏𝑝𝑠; (3.2)
450 450

unde:
M IUA -este numărul mediu de mesaje ale protoco-lului IUA la servirea unui apel;

L IUA - lungimea medie a unui mesaj al protocolului IUA în octeţi.

VGW = VGW1−5_UZER + VH.248 + Visdn = 9851.12 + 123311.11 + 5333.3 = 138495.53 𝑘𝑏𝑝𝑠;


(3.3)

VGW 138495.53kbps
IGW = = = 0.138;
Vint 100Mbps

(3.4)
Concluzia:
Astfel pentru fiecare AGW in parte vom avea conectata cite o interfata:pentru AGW-urile 1-5
vom avea 5 interfete Base-TX a cite 100Mbps
b) Pentru AGW-ul 6:

VH.248 = [k sem (Ppots ∗ Npots + Padsl ∗ Nadsl + Pisdn ∗ Nisdn )MH.248 LH.248 ]⁄450 =
[5(5 ∗ 864 + 15 ∗ 144 + 10 ∗ 32)10 ∗ 155]
= = 117111.11𝑏𝑝𝑠;
450
c)
(3.5)

VGW = VGW6_UZER + VH.248 + Visdn = 9502.36 + 117111.11 + 5333.3 = 131946.77(kbps);


(3.6)

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 12
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
VGW 131946.773(kbps)
IGW = = = 1,3194(2 interfata); (3.7)
Vint 10 Mbps

Concluzia
pentru AGW-ul 6 vom avea 4 interfete Base-T a cite 10 Mbps

4 Calculul capabilităţilor Softswitch pentru controlul fragmentului NGN.

Echipamentul Softswitch îndeplineşte mai multe funcţii printre care:


 controlează serviciile de interconectare pentru media gateway şi/sau pentru terminalele
VoIP;
 efectuează dirijarea unui apel în reţea pe baza semnalizării şi a informaţiilor legate de
abonat;
 permite transferul controlului apelului către un alt element din reţea;
 funcţii de gestionare cum ar fi înregistrarea, gestionare erori, facturarea,

De bază fiind primele două funcţii, controlul AGW şi tratarea semnalizărilor de control ale
apelului, mai jos se prezintă formulele de calcul ale intensităţii sosirilor de la toate tipurile de linie de
abonat şi capacitatea minimă a Softswitch-ului necesară pentru prelucrarea acestui flux de sosiri.
În plus, la AS ce conectează şi telefoane SIP, în direct prin priza RJ 45 sau prin reţele locale
LAN. E necesar să se prevadă capacităţi în Softswitch pentru realizarea funcţiilor Proxy server.
Numărul sumar al telefoanelor SIP conectate la AS va fi:
5

NSIP = NSIP_dir + ∑ NLAN_i = 128 + 256 + 320 + 384 + 448 = 1536; (4.1)
i=1

Nsip_dir este numărul de telefoane SIP conectate direct la AS prin priza Ethernet RJ45;
NLAN_i - numărul de telefoane SIP în LAN_i;
l-numărul de LAN conectate la switch-ul de acces AS.

Date statistice necesare la efectuarea calculelor:


𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖
𝑃𝑆𝐼𝑃 = 15 ,
ℎ𝑡𝑚

Koeficienții 𝑘𝑥 :
𝑘𝑝𝑜𝑡𝑠 = 1,25, 𝑘𝑖𝑠𝑑𝑛 = 1,75, 𝑘𝑝𝑏𝑥 = 1,75, 𝑘𝑆𝐼𝑃 = 1, 𝑘𝑎𝑑𝑠𝑙 = 1,25.
𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒
𝑀𝑆𝐼𝑃 = 10 , 𝐿𝑆𝐼𝑃 = 145 𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖.
𝑎𝑝𝑒𝑙

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 13
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
Intensitatea procesului de sosire de la toţi abonaţii fragmentului de reţea proiectat asupra
Softswitch-ului în ora de trafic maximal va fi:

Pcall = Ppots ∑M M M M
i=1 Npots_i + Pisnd ∑i=1 Nisdn_i + Padsl ∑i=1 Nadsl_i + Ppbx ∑i=1 Npbx_i +

PSIP NSIP = (5 ∗ 4928) + (10 ∗ 192) + (15 ∗ 768) + (35 ∗ 1664) + (15 ∗ 1536) =
119360 sosiri/htm ; (4.2)

Meste numărul de media gateway AGW conectate la AS;


Psip- numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie SIP în ora de trafic
maximal;
M

PSS = k pots ∗ Ppots ∑ Npots_i + k isdn (4.3)


i=1
M M

∗ Pisnd ∑ Nisdn_i + k adsl ∗ Padsl ∑ Nadsl_i + k pbx


i=1 i=1
M

∗ Ppbx ∑ Npbx_i + k SIP PSIP NSIP


i=1

= (1.25 ∗ 5 ∗ 4928) + (1.75 ∗ 10 ∗ 192) + (1.25 ∗ 15 ∗ 768) + (1.75 ∗ 35 ∗ 1664)


+ (1 ∗ 15 ∗ 1536) = 173520sosiri/htm

kx este coeficient, valoarea căruia determină complexitatea tratării de către Softswitch a


cererii de apel de tip x (pots, isdn, adsl, pbx, SIP) comparativ cu cel ”mai simplu” tip de apel

 H.248 pentru apel de la abonaţii POTS şi ADSL:


M M

VSS_H.248 = ksem ∗ LH.248 ∗ MH.248 ( Ppots ∑ Npotsi + Padsl ∑ Nadsli ) (4.4)


i=1 i=1

= 5 ∗ 155 ∗ 10[(5 ∗ 4928) + (15 ∗ 768)] = 280240000 octeti/htm ;

Octeti/htm
 pentru apel IUA de la abonaţi ISDN BRA şi PBX:

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 14
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
M M

VSS_IUA = k sem ∗ LIUA ∗ MIUA ( PISDN ∑ NISDNi + Ppbx ∑ Npbxi ) (4.5)


i=1 i=1
octeti
= 5 ∗ 150 ∗ 10[(10 ∗ 192) + (35 ∗ 1664)] = 451200000 ;
htm

 pentru apel de la abonaţii SIP:

VSS_SIP = k sem ∗ LSIP ∗ MSIP ∗ PSIP ∗ NSIP = 5 ∗ 145 ∗ 10 ∗ 15 ∗ 1536


= 167040000octeti/htm ; (4.6)

unde:
LSIPeste lungimea medie a unui mesaj SIP în octeţi;
MSIP- numărul mediu de mesaje SIP la servirea unui apel.
 H.248 pentru control AGW:
M M

VSS_GW = k sem ∗ LH.248 ∗ MH.248 ( PISDN ∑ NISDNi + Ppbx ∑ Npbxi ) (4.7)


i=1 i=1

= 5 ∗ 155 ∗ 10[(10 ∗ 192) + (35 ∗ 1664)] = 465155000octeti/htm ;


Atunci debitul de transmisiune a canalelor de conectare a fragmentului reţelei de acces
planificate la Softswitch va fi:
(VSSH.248 + VSSIUA + VSSSIP + VSSGW )
VSS = (4.8)
450
280240000 + 451200000 + 167040000 + 465155000
=
450
= 3030300 bps ~ 3 Mbp/s;

V 3Mbps
IGW = V SS = 100Mbps =0.033(1 interfata);
int

Concluzia

Astfel vom folosi o interfata Base-T de 10 Mbps.

5 Calculul capacităţii de comutaţie şi transfer a AS.

În caietul de sarcini este indicată utilizarea unui singur switch (AS). De fapt numărul acestor
comutatoare depinde de topologia reţelei de transport IP/MPLS, performanţele echipamentelor,
cerinţele fată de fiabilitatea reţelei IP, etc. Planificarea optimă a numărului, amplasării şi
caracteristicilor tehnice ale switch-urilor este în afara acestei lucrări şi prezintă subiectul unui proiect
separat. Aici se cere doar determinarea productivităţi sumare a switch-ului de acces.

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 15
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
Deoarece s-a admis ca liniile de abonat ale telefoanelor SIP să fie conectate la nivel de switch
de acces, intensitatea traficului de la abonaţii telefoanelor SIP va fi:
YSIP = ySIP ∗ NSIP = 0.3Erl ∗ 1536 = 460.8Erl; (5.1 )
unde:
𝐲𝐒𝐈𝐏 - prezintă intensitatea traficului de la telefonul SIP în ora de trafic maximal.
Capacitatea de comutaţie şi transfer a AS pentru servirea traficului utilizatorilor şi de
semnalizare spre reţeaua de transport nu trebuie să fie mai mică decât:
[∑M
i=1(1 − k GWi ) ∗ VGWi + VSIP + VSS ]
PSW = (5.2)
LIP
{[∑14
i=1(1 − 0.1935)9851.12 + (1 − 0.1837)9502.36] + 15780 + 3030300}
= =
80
= 38722.27 pachete/s;
unde:
LIP este lungimea medie a pachetului IP la transmisiunea datelor utilizator şi de semnalizare;
VSIP - debitul de transmisiune necesar pentru date utilizator telefon SIP;
k GW _ i - cota traficului de date utilizator în interiorul AGW_i al fragmentului reţelei de acces
planificate.
Cota traficului intern a gateway-lui se determină ca fiind direct proporţională cu traficul datelor
de utilizator sumar al acestui AGW:

a. Pentru AGW (1,2,3,4,5): (5.3)

k GW_1−5 = YGW_user_1−5 ⁄(∑M


j=1 YGW.user1−5 + YSIP ) = 143.2⁄(143.2 + 136 + 460.8) = 0.1935;

b. Pentru AGW(6):

k GW6 = YGWuzer 6 ⁄(∑M


j=1 YGW.user6 + YSIP ) = 136⁄(143.2 + 136 + 460.8) = 0.1837; (5.4)

VSIP = NSIP_dir ∗ 10Mb + L𝑆𝐼𝑃 ∗ 100Mb = 128 ∗ 10Mb + 145 ∗ 100Mb = 15780 Mbps (5.6)

Capacitatea de comutaţie a echipamentului ales în calitate de switch de acces AS nu trebuie sa


fie mai mică decât valoarea obţinută prin formula (5.2).

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 16
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a
CONCLUZIE:
In urma efectuarii proiectului de an am avut ca scop proiectarea unei retele de
noua generatie(NGN) cu utilizarea tehnologiilor moderne pe baza protocolului SIP,
plus la asta integrind in sine si tehnologiile deja existente POTS, LAN, ADSL, si
ISDN, pentru accesul final al utilizatorilor. In urma primirii datelor in caietul de
sarcini,am calculat numarul total de utilizatori ai fiecarei tehnologii in parte.Pentru
conectarea utilizatorilor pe baza tehnologiilor POTS, ISDN, PBX si ADSL la AS
vom folosi echipamentul AGW,iar utilizatorii SIP se vor conecta direct. Am
calculat compatibilitatile Softswich-ului pentru controlul fragmentului NGN,si am
concluzionat ca avem nevoie de o interfata de conexiune de 10Mbps pentru
conectarea AS cu Softswich-ul. Am calculat fragmentul existent PSTN unde vom
folosi deasemenea o interfata de 10 Mbps.In urma acestei proiectari am facut
cunostinta cu diferite dipozitive de retea si tehnologii si am calculat parametrii lor,
ne-am familiarizat cu metoda de proiectare a retelelor NGN.

BIBLIOGRAFIE
1. https://www.scribd.com/.../proiectarea-retelei-inteligente.
2. https://www.erlang.com/calculator/erlb/.
3. www.creeaza.com/.../PROIECT-DE-AN-La-disciplina-Re879.
4. https://conect-unit.com/342918.
5. Nazaroi Ion. Proiectarea retelei de acces de noua generatie. Indrumar metodic la
proiectul de an. 2013.
6. Date statistice necesare la efectuarea calculelor pentru PA la SRCD pe capitole.

Coala
TLC 525.3 131 003 NE 17
Mod Coal. № Document. Semnat. Data.
. a