Sunteți pe pagina 1din 15

Cuprins:

1. WDM Introducere...3 2. Avantajele solutiei WDM..4 3. Descrierea func ional! WDM" 3.1 WDM# $ultiple%area cu divi&area lun'i$ii de und!.." 3.2 DWDM# $ultiple%area cu divi&area dens! a lun'i$ii de und!..( 3.3 )iltrarea pasiv! DWDM1* 3.4 Avantajele DWDM $etropolitan..11 3.+ CWDM# $ultiple%area cu divi&area lun'i$ii de und! cu distan a intercanal $are...11 3." )i,ra $ono$od standard -i CWDM..12 3.. )iltrarea pasiv! CWDM.14 3.( Avantajele CWDM.1+

1. WDM - Introducere
/e $asur! ce devin disponi,ile noi servicii de teleco$unica ii# ele nu 0nt1r&ie s! fie e%ploatate# elul proiectan ilor de re ele fiind introducerea unor te2nolo'ii care s! per$it! o c1t $ai u-oar! e%tindere viitoare. Confor$ statisticilor# traficul de date de tip I/ 0nre'istrea&! o cre-tere anual! de 3**3# fapt ce se reflect! 0n politica $arilor furni&ori de servicii de internet# ce du,lea&! l!r'i$ea de ,and! din ,ac4,one5urile re elelor lor la fiecare " luni. /entru co$para ie# traficul vocal 0nre'istrea&! o cre-tere anual! 0n jurul a 1*3. 6e elele $etropolitane clasice sunt ,a&ate pe ierar2ia di'ital! sincron! 78D9 : s;nc2ronous di'ital 2ierarc2;<# topolo'iile folosite fiind punct5la5punct sau inel# av1nd drept co$ponente $ultiple%oare cu inser ie=e%trac ie. 8e'$entul 2ard>are al acestor re ele este repre&entat de ca,lurile de fi,r! optic! instalate 0ncepand cu 1??1. @n $od u&ual# cu ajutorul $ultiple%!rii cu divi&iune 0n ti$p 7ADM : ti$e division $ultiple%in'< se o, in vite&e de transfer de 2.+78AM51"<# 1*78AM5"4< -i c2iar 4* B,its=s 78AM52+"<. Cerin ele i$puse de siste$ele de 1* -i 4* B,=s dispersiei la ca,lele optice instalate p1n! de curand pot fi cu 'reu 0ndeplinite. /entru asi'urarea unei erori de ,it su, e51* sunt necesare puteri optice 0n fi,r! $ai $ari# fapt ce conduce la apari ia efectelor neliniare deranjante. 6eferitor la 8D9 -i la nivelele de $ultiple%are# este de notat ca fiind un de&avantaj ri'iditatea acestor nivele: dac!# de e%e$plu# este necesar un flu% de date $ai $are de 2.+ B,its=s# sin'ura op iune disponi,ila este utili&area nivelului superior de $ultiple%are# de 1* B,its=s# rat! ce poate dep!si cu $ult nevoile $o$entane ale siste$ului -i ,u'etul alocat. Aparut! din nevoia 0nl!tur!rii neajunsurilor de $ai sus -i ca r!spuns la cererea tot $ai ridicat! de l!r'i$e de ,and!# te2nolo'ia $ultiple%!rii prin divi&iunea lun'i$ii de und!7WDM : >avelen't2 division $ultiple%in'< este ,a&at! pe un principiu co$plet diferit celui din ADM: renun 1ndu5se la ideea sloturilor te$porale -i a secven ialit! ii# fiec!rei surse separate de infor$a ie i se aloc! un purtator optic avand o lun'i$e de und! anu$e aleas! dintr5o 'ril! de valori disponi,ile astfel ca infor$a ia provenit! de la surse diferite este trans$isa paralel prin inter$ediul aceluia-i $ediu optic. WDM se ,a&ea&! pe a,ilitatea unei fi,re optice de a transporta $ai $ulte lun'i$i de und! diferite7culori< si$ultan# f!r! interferen e $utuale. )iecare
2

lun'i$e de und! repre&int! un canal optic 0n fi,r!. C1teva $etode optice sunt disponi,ile pentru a co$,ina canalele individuale 0ntr5o fi,r! -i de a le e%tra'e la punctul destinat de5a lun'ul unei re ele. Ae2nolo'ia WDM a evoluat astfel ca separa ia lun'i$ilor de und! ale canalelor poate fi foarte $ic!frac iuni de n$# d1nd na-tere la DWDM 7dense >avelen't25division $ultiple%in'<. 8unt deja disponi,ile pe pia ! re ele 0n care fi,re individuale transport! $ai $ult decat 1** de canale optice independente# ca -i acelea ce trans$it ,idirec ional 0n aceeasi fi,r!. Ci acesta este doar 0nceputul. 8uccesul DWDM se datorea&! 0n $are $!sur! DD)A 7Dr,iu$ Dopped )i,er A$plifier 5 a$plificatorul de fi,r! dopat! cu er,iu<# un dispo&itiv optic care utili&ea&! ener'ia unui laser de po$paj al puterii pentru a a$plifica toate se$nalele lun'i$ilor de und! pre&ente la intrarea sa 70ntr5o ,and! 0n'ust! de trecerecentrat! la 1++* n$<. /rin a$plificarea direct! a se$nalelor optice acest dispo&itiv per$ite construirea de re ele de trans$isie pe distan e $ari# cu pu ine co$ponente electronice sau deloc.

2. Avantajele solutiei WDM


)olosind aceast! te2nolo'ie se o, ine 0n $od u&ual o cre-tere a capacit! ii ca,lurilor de fi,r! optic! deja instalate de 1" p1n! la 32 de ori. Ei$itele superioare actuale sunt de 12( sau c2iar 1(* de lun'i$i diferite de und! utili&ate pe o sin'ur! fi,r! optic!. Ei$it!rile acestei te2nolo'ii sunt 0nc! necunoscute. De&voltarea fi,relor optice a per$is o revolu ie 0n teleco$unica iile $oderne. 8iste$e de trans$isiuni pe distan e lun'i trans$it i$pulsuri di'itale de lu$in! la 1* B,it=s -i# de cur1nd# la 4* B,=s pe o sin'ur! lun'i$e de und!. Cu siste$ele de $ultiple%are dens! a lun'i$ilor de und! 7DWDM< se pot u-or atin'e c1teva sute de B,it=s# 0n ti$p ce cele $ai ,une teste au 0nre'istrat trans$iterea a 1#" A,it=s pe distan e de peste 1*.*** F$. C1 iva fa,rican i au de$onstrat c! se pot atin'e + A,it=s pentru utili&!ri 0n MAG. Ci nu este de neconceput ca siste$ele $oderne de $are vite&! s! atin'! ,anda efectiva a unei fi,re optice sin'le $ode# cca 2+ A,it=s. Ae2nolo'iile CWDM 7Coarse WDM : WDM ,rut< -i DWDM 7Dense Wavelen't2 Division Multiple%in'<# folosind ca suport fi&ic fi,ra optic! $ono$od# repre&int! solu ia pentru cresterea dra$atic! a capacit! ilor re elelor de transport si nu doar atat: WDM furni&ea&! o infrastructur! necesar! serviciilor
3

cu cerin e sporite de securitate# ofer! transparen ! 0n privin a protocolului -i a ratei de ,it. )a ! de CWDM# 0n te2nolo'ia DWDM ecartul 0ntre lun'i$ile de und! folosite este $ai $ic -i 0n plus# e%ist! posi,ilitatea a$plific!rii tuturor purt!torilor optici f!r! a $ai fi necesar! conversia 0n do$eniul electric. @n te2nica CWDM se operea&! cu un nu$!r redus de lun'i$i de und! 7de re'ul! 2 la ( lun'i$i de und! distincte<. @n DWDM se operea&! cu un nu$!r e%tins de lun'i$i de und! 7p1n! la 1"* de lun'i$i de und! distincte< spatiate la 1**# +* sau 2+ B9& 7spa ierea ec2ivalent! 0n lun'i$i de und!: su, *.(n$<. )iind o ar2itectur! de nivel fi&ic# i$ple$entarea DWDM va fi transparent! nivelelor de re ea superioare# e%ploatarea 0n continuare a siste$elor deja instalate# ,a&ate pe ierar2ia 8D9# fiind neafectat!. Aceasta noua te2nolo'ie furni&ea&! o $etod! de reorientare a re elelor dinspre traficul de voce 0nspre traficul de date# acesta din ur$a 0nre'istr1nd evolu ii spectaculoase 0n ulti$ii ani prin inter$ediul )ra$e6ela;# Bi'a,it Dt2ernet -i )i,er C2annel. DWDM aduce 0$,un!t! iri -i 0n privin a ec2ipa$entelor utili&ate la reali&area tronsoanelor $ai lun'i de co$unica ii. 8cala,ilitatea este un factor i$portant 0n succesul 0nre'istrat de noua te2nolo'ie: cre-terea capacit! ii unei re ele DWDM se re&u$! la 0nlocuirea interfe elor e%istente la capetele ca,lurilor de fi,r! optic!# nefiind necesar! nici o alt! interven ie asupra a$plificatoarelor instalate de5a lun'ul le'!turii de co$unica ie. Avantajele acestei noi te2nolo'ii sunt $ultiple: reducerea co$ple%it! ii re elelor prin utili&area unui nu$!r $ai $ic de ec2ipa$ente# transparen a pentru nivelele superioare de re ea 7poate fi transportat trafic de orice tip<# posi,ilitatea reali&!rii unui up'rade fle%i,il# ,ine adaptat la nevoile i$ediate de trafic# poten ialul de&volt!rii unor noi servicii precu$ furni&area la cerere a unor lun'i$i de unda 7>avelen't2 leasin'< ca variant! la 0nc2irierea le'!turilor fi&ice cu rata de ,it li$itat!7leased lines<.

3. Descrierea funcional WDM


/rincipiul $ultiple%!rii 0n frecven ! se poate aplica -i siste$elor de trans$isie optice. Eun'i$ea de und! -i frecven a sunt le'ate prin for$ula: c : H f 72.1< unde c 5 vite&a lu$inii# H 5 lun'i$ea de und! -i f 5 frecven a. @n ca&ul siste$elor optice )DMA poart! nu$ele de WDMA 7Wavelen't2 Division Multiple Access<. @$p!r irea resurselor de co$unica ie se face atri,uind utili&atorilor lun'i$i de und! diferite. 3.1 WDM, multiple area cu divi!area lun"imii de und Accesul $ultiplu cu divi&area canalului 0n lun'i$e de und!# canal care este repre&entat de fi,ra optic!# presupune o $ultiple%are cu divi&iune 0n do$eniul frecven elor optice# prin care 0ntr5o sin'ur! fi,r! e%ist! $ai $ulte c!i de co$unica ie fiecare cu diferite lun'i$i de und!. E!r'i$ea de ,and! i$portant! a fi,rei optice este divi&at! 0n su,,en&i de lun'i$i de und! 7c!i=canale< care nu se suprapun# astfel utili&atorii $ultiplii pot trans$ite cu lun'i$i de und! diferite. )i'urile 3.1. -i 3.2. pre&int! a$,ele te2nolo'ii de transport pe fi,r! optic!# cea tradi ional! respectiv WDM.

)i'ura 3.1. Aransport pe fi,ra optic! di'ital tradi ional

)i'ura 3.2. Aransport pe fi,ra optic! utili&1nd WDM

@n fi'ura 3.1. se vede c! pentru reali&area le'!turii 0ntre e$i !tor -i receptor se utili&ea&! c1te o perec2e de fi,re 0ntre fiecare cuplu de utili&atori# pe c1nd 0n ca&ul WDM pre&entat 0n fi'ura 3.2. prin utili&area la un cap!t al re elei a unui $ultiple%or# iar la cel!lalt a unui de$ultiple%or co$unica ia se poate face pe o sin'ur! perec2e de fi,re. WDM este o te2nolo'ie care utili&ea&! eficient l! i$ea de ,and! a fi,rei optice per$i 1nd se$nalelor de la surse diferite s! se propa'e independent# 0ntr5o sin'ur! fi,r! optic!. @n ca&ul WDM trans$i !toarele optice sunt ec2ipate cu laseri re'la i pe lun'i$i de und! specifice av1nd filtre optice la ie-ire ceea ce per$ite $ultiple%area pasiv! a se$nalelor optice 0ntr5o sin'ur! fi,r!. @n siste$ele WDM# fiecare canal optic r!$1ne independent de celelalte canale optice ca -i c1nd ar utili&a propria sa perec2e de fi,re. 8iste$ele WDM di'itale per$it rate de ,it -i protocoale de acces independente pe aceea-i fi,r! optic!# fapt e%tre$ de i$portant pentru de&voltarea re elelor $etropolitane pe fi,r! optic!. 8e eli$in! astfel costul asociat cu conversiile 0ntre protocoalele utili&ate. )iecare canal optic utili&1nd un anu$it protocol poate fi tratat 7$ultiple%at=de$ultiple%at< independent la capetele re elei de trans$isie. De aceea diferitele for$ate de date optice di'itale# utili&1nd diferite rate de date# pot fi trans$ise 0n for$atele lor ini iale prin aceea-i fi,r!. De e%e$plu: 'i'a,itDt2ernet# )i,re C2annel# IAI56"*1 optical video# 8JGDA# AAM# )DDI -i alte date 0n for$at optic se pot propa'a toate 0n acela-i ti$p 0ntr5o sin'ur!

"

perec2e de fi,re optice. )i'ura 3.3. pre&int! rata de ,it -i protocolul c2aracteristic te2nolo'iei WDM.

)i'ura 3.3. 6ata de ,it -i protocolul de acces pe fi,ra optic! cu WDM

Ae2nolo'ia WDM pro$ite s! eli$ine costul convertirii datelor dintr5un protocol 0n altul. 8iste$ele WDM au fost de&voltate pentru a co$pleta te2nolo'iile de re ea e%istente -i adau'! noi capacit! i pentru transportul datelor cu l!r'i$e de ,and! $are. Dste a-teptat ca WDM s! fie te2nolo'ia central! 0n re elele Ktotul opticL viitoare. D%ist! dou! tipuri de te2nolo'ii WDM utili&ate 0n re elele actuale -i anu$e: $ultiple%area cu divi&area dens! a lun'i$ii de und! 7Dense Wavelen't2 Division Multiple%in'# DWDM< -i $ultiple%area cu divi&area lun'i$ii de und! cu distan a intercanal $are 7Coarse Wavelen't2 Division Multiple%in'# CWDM. 3.2. DWDM, multiple area cu divi!area dens a lun"imii de und DWDM este o te2nolo'ie WDM caracteri&at! prin faptul c! distan area canalelor optice este $ai $ic! 7p1n! la apro%i$ativ *#4 n$<# dec1t 0n ca&ul CWDM 72* n$<. DWDM per$ite e%isten a unui nu$!r $are de canale 0ntr5o ,and! optic! specific!. Men&ile optice C -i=sau E 7fi'ura 3.4.< se sprijin! pe capacitatea de a$plificare a l!r'i$ii de ,and! cu ajutorul te2nolo'iilor de a$plificare folosite la fi,rele optice actuale.

)i'ura 3.4. 6e'iunea de a$plificare spectral! a actualelor a$plificatoare pe fi,r! optic!

)i'ura 3.4. pre&int! ,en&ile specifice -i re'iunea a$plificat! a spectrului. Ae2nolo'iile DWDM necesit! filtre pentru $ultiple%area= de$ultiple%area optic! precis! care s! furni&e&e o distan are de 2** B9&# 1** B9&# +* B9& sau $ai $ic! 7adic! 1#" n$ distan ! pentru siste$ele cu 2** B9& -i apro%i$ativ *#4 n$ pentru siste$ele distan ate la +* B9&<. Datorit! distan ei $ici 0ntre canale -i ferestrelor optice utili&ate# siste$ele DWDM cer un control precis pentru sta,ili&area laserilor pentru a evita alunecarea 7drift< 0n afara unui canal optic DWDM dat. J,iectivul siste$elor DWDM este s! 'rupe&e c1t de $ulte canale posi,ile 0n por iunile de a$plificare a spectrului optic# pre&entate 0n fi'ura 3.+. Brila de frecven e pentru siste$ele DWDM este definit! 0n reco$andarea IAI5A.

)i'ura 3.+. 6e'iunea lun'i$ii de und! a ,en&ilor DWDM# C -i E

/rin 0$p!r irea costului a$plific!rilor la $ai $ulte canale optice# DWDM ofer! o adev!rat! te2nolo'ie eficient! pentru reducerea costului 0n ca&ul unor l!r'i$i de ,and! $ari# aplica ii de transport di'ital $ulticanal# care cer a$plificare $are necesar! 0n ca&ul re elelor $ari# re'ionale# respectiv $etropolitane. DWDM s5a aplicat la 0nceput 0n transportul pe distan ! $are -i re'ional. A fost necesar! folosirea la $a%i$ a resurselor fi,relor re elelor optice. Ae2nolo'ia DWDM a fost utili&at! pentru a per$ite trans$iterea a c1t $ai $ulte canale de date printr5un nu$!r $ini$ de fi,re -i pentru a$orti&area costului ec2ipa$entului din siste$ele DWDM pentru distan e $ari cu un nu$!r foarte$are de canale. 8unt acu$ disponi,ile siste$e DWDM de distan ! $are care suport! p1n! la 1"* lun'i$i de und! de 1*5B,ps pe distan e de fi,r! de c1teva$ii de 4ilo$etri. @n re elele $etropolitane 7MAG<# resursele fi,rei au fostsuficiente -i nu a fost necesar p1n! 0n ulti$ii patru sau cinci ani utili&area eficient! 7cost5perfor$an !< a te2nolo'iei DWDM. 8iste$ele DWDM di'itale sunt proiectate special pentru a r!spunde

necesit! ilor econo$ice -i te2nice ale aplica iilor re elelor MAG. Dease$enea ele per$it divi&area -i partajarea resurselor re elei. In siste$ DWDM di'ital $etropolitan este caracteri&at de un cost sc!&ut per canal -i operea&! tipic peste distan e de 1** la 3** 4ilo$etri. 8iste$ele DWDM $etropolitane actuale pot co$,ina $ai $ult de 3* de canale optice separate pe o sin'ur! perec2e de fi,re optice. 8arcina ec2ipa$entelor DWDM $etropolitane este s! accepte se$nale optice de la clien i la rate de ,it -i protocoale diferite 7e%e$plu B,D# AAM# )i,re C2annelN 1#2+ B,=s# "22 M,=s# 1**M,=s etc.< -i s! furni&e&e conversia acestora la IAI5A B."?4.1 confor$ cu lun'i$ile de und! DWDM# anterior $ultiple%!rii lor prin filtrele DWDM pasive. Majoritatea ec2ipa$entelor pot accepta se$nale optice client 0n orice for$at# pe orice tip de fi,r! 7e%e$plu fi,ra MM (+* n$# fi,ra 8M 131* n$# etc.<. 3.3 Filtrarea pasiv DWDM @n i$ple$entarea siste$elor DWDM di'itale $etropolitane co$ponentele de filtrare DWDM pasive au un rol i$portant. 8iste$ele DWDM necesit! filtreprecise pentru $ultiple%are=de$ultiple%are optic!# pentru a furni&a canale distan ate cu 2** B9&# 1** B9&# +* B9& -i $ai pu in. Mai $ult# siste$ele DWDM $etropolitane pot co$,ina 0n e%ces 3* de lun'i$i de und! 0ntr5o sin'ur! perec2e de fi,re. /artea pasiv! a siste$ului DWDM con ine filter $ultiple trece ,and! 7)MAM<. Aipic un )MAM=DWDM are trei sau patru canale optice -i are o atenuare optic! $ai $ic! dec1t 0n ca&ul utili&!rii $ai $ultor filtre individuale pentru fiecare canal 0n parte. )MAM sunt create prin co$,inareafiltrelor 'rup de ,and! lar'! cu filtre canal de ,and! 0n'ust! cu$ este ar!tat 0n fi'ura 3.".

)i'ura 3.". )iltru DWDM cu patru canale

/rin utili&area acestei a,ord!ri# 0ntr5un siste$ sunt utili&ate de la ( la 1* )MAM 0n loc de 3* sau $ai $ulte filtre de canal individuale. )MAM furni&ea&! o conectivitate dedicat! a canalelor $ultiple 0ntre capetele re elei cu un sin'ur filtru. Itili&area )MAM are drept re&ultat cerin e $ai pu in stricte# o proiectare a re elei $ai si$pl! -i o atenuare optic! sc!&ut!. 3.4 Avantajele DWDM metropolitan 6e elele de transport DWDM $etropolitane di'itale per$it consolidarea traficului de date -i si$plificarea stratului de transport 0n re ea. 6e&ult! ur$!toarele avantaje: eficien a utili&!rii fi,rei ridicat!N 'estiune -i opera ii 7$u%=de$u%< si$plificateN per$ite introducerea serviciilor rapide cu trans$iterea unui antet $ini$alN accesul la stratul optic adapta,il la orice rat! de ,it sau for$at de protocolN 0nt1r&iere sc!&ut!# transport rapid pe fire a datelor trans$ise confor$ unor protocoale optice naturale 7B,D# )i,re c2annel<N disponi,ilitate $are -i toleran ! $are la erori pentru livrarea serviciilor critice 7$ission5critical service deliver;<. 3.# $WDM, multiple area cu divi!area lun"imii de und cu distana intercanal mare Costul te2nolo'iei WDM este le'at direct de intervalul de ,and! 0ntre canale. Cu$ a$ v!&ut siste$ele DWDM utili&ea&! o distan are $ic! a canalelor astfel 0nc1t costul a$plific!rii este $ai $ic deoarece acoper! si$ultan $ai $ulte canale optice. De&avantajul este c! siste$ele DWDM necesit! laseri sta,ili&a i -i filtre pasive costisitoare. @n contradic ie cu DWDM unde scopul este $a%i$i&area capacit! ii de trans$isie peste distan e lun'i# te2nolo'ia CWDM utili&ea&! o distan are a canalelor $ult $ai $are -i ur$!re-te reducerea costului pentru re elele pe distan ! scurt!# f!r! a$plificare. Distan area lun'i$ilor de und! CWDM a fost standardi&at! la 2* n$# care este suficient de lar'! pentru a se adapta u-or la varia ia lun'i$ii de und! a laserilor ner!ci i# cu cost sc!&ut. @n iulie 2**2# 'rila de frecven e CWDM IAI5A B."?4.2 standard a fost definit! -i este detaliat! 0n fi'urile 3... -i 3.(.
1*

)i'ura 3... Eun'i$ile de und! centrale no$inale CWDM IAI5A B."?4.2

)i'ura 3.(. Brila lun'i$ilor de und! CWDM IAI5A B."?4.2

Aoate aceste lun'i$i de und! pot fi utili&ate printr5o ale'ere potrivit! a fi,rei optice 7a-a cu$ va fi pre&entat 0n sec iunea 3.4.<. /ri$ele dou! lun'i$i de und! 712.* -i 12?* n$ < sunt 0n re'iunea spectrului optic unde 0$pr!-tierea 6a;lei'2 crea&! pierderi $ai $ari dec1t 0n alt! parte. 8iste$ele care sunt de&voltate s! utili&e&e 0ntre'ul spectru optic CWDM inclu&1nd ,anda D cunoscut! ca o re'iune cu atenuare $are a ionilor de 2;dro%;l 7J9<# 7>ater pea45W/ re'ion<# folosesc co$plet spectrul de $ultiple%are optic! 7full spectru$ CWDM )85CWDM<. Aceste siste$e cu )85CWDM ofer! 1" din 1( lun'i$i de und! definite. /ierderea $are a pri$elor dou! lun'i$i de und! este $otivul pentru care siste$ele )85CWDM ofer! tipic doar 1" lun'i$i de und!. 3.% &i'ra monomod standard (i $WDM @naintea oric!rei de&volt!ri a unui siste$ CWDM 0n acord cu IAI5A B."?4.2# este foarte i$portant s! fie deter$inat tipul fi,rei care va fi utili&at!. Cu$ se vede 0n fi'ura 3.?. fi,ra $ono$od standard 7858M)< nu poate suporta toate canalele 0n fereastra CWDM.
11

Eun'i$ile de und! din cap!tul superior al ,en&ii J -i toate din ,anda D 7e%e$plu 13+*# 13.*# 13?*# 141* -i 143* n$< pre&int! o pierdere foarte ridicat!# datorit! atenu!rii $ari W/ a fi,rei $ono$od standard. Aceast! atenuare ridicat! este asociat! cu ionul 2;dro%;l# care este un re&iduu al u$idit! ii# deter$inat de apa 0ncorporat! 0n sticl! 0n ti$pul procesului de produc ie. Acest efect de pierdere face utili&area 8M) conven ionale# selectat! pentru o atenuare W/ sc!&ut!# foarte riscant! pentru siste$ele CWDM care operea&! peste 0ntre'ul spectru al canalelor CWDM.

)i'ura 3.?. /erfor$an ele de atenuare -i dispersie a fi,rei $ono$od standard 7858M)< -i a fi,rei B."+2.C OW/

)i,ra B."+2.C# de ase$enea nu$it! ca fi,ra Klo> >ater pea4 7EW/<L sau K&ero >ater pea4 7OW/<L este proiectat! special pentru a 0nl!tura atenuarea $are asociat! cu W/ tradi ional# astfel per$i 1nd trans$isia si'ur! a se$nalului optic peste 0ntrea'a 'ril! de lun'i$i de und! IAI5A B."?4.2 CWDM.

12

3.7 Filtrarea pasiv CWDM Inul din do$eniile 0n care te2nolo'ia CWDM o, ine un avantaj de cost fa ! de DWDM este do$eniul filtr!rii pasive. /entru c! CWDM utili&ea&! toleran a rela%at! la lun'i$ea de und!# co$ponenta filtr!rii pasive este si$pl!# are $ai pu ine ele$ente -i este $ai pu in costisitoare. Cu CWDM# filtrarea 'rup de ,and! lar'! este tot ce e necesar -i nu este nevoie de a doua filtrare# filtrarea canal fin!. )i'ura 3.1*. pre&int! un filtru CWDM pentru un sin'ur canal.

)i'ura 3.1*. Multiple%area=de$ultiple%area optic! pasiv! CWDM pe un sin'ur canal

)iltrele pentru $ultiple%area=de$ultiple%area optic! CWDM sunt de ase$enea disponi,ile cu 4# ( sau 1" canale. D%e$plul din fi'ura 3.11. pre&int! un filtru pentru $ultiple%area=de$ultiple%area optic! pasiv! CWDM cu 4 canale.

)i'ura 3.11. Multiple%area=de$ultiple%area optic! pasiv!


13

CWDM cu patru canale

3.8 Avantajele CWDM 8iste$ele CWDM reali&ea&! i$ple$entarea cu cost sc!&ut datorit! unei co$,ina ii de laseri ner!ci i# toleran ! de selectare a lun'i$ii de und! a laserului crescut! 7rela%ed< -i filtre trece ,anda lar'i. @n plus laserii CWDM consu$! $ai pu in! putere -i ocup! $ai pu in spa iu pe pl!cile circuitelor co$parativ cu cei pentru DWDM ceea ce duce la un pre sc!&ut. Mai $ult# filtrele pasive pentru $ultiple%are=de$ultiple%are CWDM sunt $ai pu in co$ple%e -i au un cost $ai sc!&ut dec1t cele ec2ivalente DWDM. 8iste$ele CWDM furni&ea&! o solu ie de cost eficient pentru accesul $etropolitan -i re ele de distri,u ie pe distan ! scurt! care necesit! o l! i$e de ,and! $ai $ic! dec1t re elele de trafic $are $etropolitane=re'ionale -i unde a$plificarea optic! nu este necesar!. )i'ura 3.12. su,linia&! avantajele -i li$it!rile te2nolo'iei CWDM

)i'ura 3.12. Avantajele -i li$it!rile te2nolo'iei CWDM

/rintre alte avantajele ale CWDM se nu$!r!: P utili&area unor laseri ner!ci i de putere sc!&ut! -i cost sc!&ut datorit! distan !rii $ari a lun'i$ilor de und! -i toleran ei filtr!riiN P pot tolera un drift al laserului de "5( n$N P cost sc!&ut al filtr!rii pasive datorit! utili&!rii doar a filtr!rii 'rup de ,and! lar'! f!r! s! fie necesar! filtrarea canal fin!. Ei$it!rile CWDM: nu pot atin'e distan ele furni&ate de siste$ele DWDM a$plificateN necesit! fi,ra B."+2.C lo>=&ero >ater pea4 7EW/=OW/< pentru a utili&a toate canalele CWDM# fi,ra 8M) standard nu poate suporta canalele 13.*# 13?*# 141*# 143* n$.

14

Mi,lio'rafie: 1. QWDM for Ca,le M8Js5Aec2nical Jvervie>L# Gortel Get>or4s# >>>.nortelnet>or4s.co$=solutions=ca,le$so=collateral=nn51*4**45*+*(5*3.pdf 2. 6adu Du$a QDWDM Ae2nolo'ia retelelor de transport ale viitoruluiL 3. Cristina 6adu QWDM: o revolutie in te2nica trans$isiuniilorL 4. Menja$in C2ou. Cisco 6JADM /resentation. +. W2ite /aper DCI Aeleco$ Mai 2**?. 6JADM Ao>ards a )ull; )le%i,le DWDM Get>or4.

1+