Sunteți pe pagina 1din 3

Programe de doctorat autorizate

la care se realizează studiile superioare de doctorat, ciclul lII

Nr.
Program de doctorat
d/o
ȘD Matematică și Știința Informației
1. 111.01. Analiza matematică
2. 111.02. Ecuații diferențiale
3. 111.03. Logica matematică, algebra și teoria numerelor
4. 111.04. Geometrie și topologie
5. 112.03. Cibernetică matematică și cercetări operaționale
6. 121.01. Bazele teoretice ale informaticii
7. 121.03. Programarea calculatoarelor
8. 122.03. Modelare; metode matematice; produse program
ȘD Științe Fizice
9. 131.01. Fizică matematică
10. 131.03. Fizica statistică și cinetică
11. 133.02. Fizica lichidelor și materialelor noi
12. 133.04. Fizica stării solide
13. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
14. 134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
ȘD Științe Chimice și Tehnologice
15. 141.01. Chimie anorganică
16. 143.01. Chimie organică
17. 143.04. Chimie bioorganică, chimie a compușilor naturali și fiziologic
activi
18. 144.01. Chimie fizică
19. 145.01. Chimie ecologică
20. 166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor
naturale
ȘD Științe Biologice
21. 161.04. Sanocreatologie
22. 162.01. Genetică vegetală
23. 163.01. Biologie moleculară
24. 163.02. Biochimie
25. 163.04. Microbiologie
26. 164.01. Botanică
27. 164.02. Fiziologie vegetală
28. 165.01. Fiziologia omului și animalelor
29. 165.02. Zoologie
30. 165.03. Ihtiologie
31. 165.04. Entomologie
32. 165.05. Parazitologie
33. 166.01. Ecologie
34. 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
35. 167.02. Sisteme și module biotehnologice
ȘD Științe Geonomice
36. 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
37. 153.06. Cartografie geografică și geoinformatică
38. 166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor
naturale
ȘD Științe Umaniste
39. 611.01. Istoria Moldovei (pe perioade)
40. 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
41. 611.03. Istoria universală (pe perioade)
42. 611.07. Istoria științei și tehnicii (pe domenii)
43. 612.01. Etnologie
44. 621.01. Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică;
lingvistica informatizată (cu specificarea limbii, după caz)
45. 621.02. Gramatică (cu specificarea limbii, după caz)
46. 621.03. Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii;
sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)
47. 621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje
specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
48. 621.05. Semiotică; semantică; progmatică (cu specificarea limbii,
după caz)
49. 621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea
limbii, după caz)
50. 621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)
51. 622.01. Literatura română
52. 622.02. Literatura universală și comparată
53. 622.04. Folcloristică
54. 622.03. Teoria literaturii
55. 631.02. Filozofie istorică
56. 631.05. Filozofie socială, antropologie filozofică, filozofia culturii
ȘD Științe Juridice, Politice și Sociologice
57. 551.01. Teoria generală a dreptului
58. 552.01. Drept constituțional
59. 552.02. Drept administrativ
60. 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
61. 552.04. Drept financiar și al mediului
62. 552.05. Drept informațional
63. 552.06. Dreptul științei, educației și culturii
64. 552.07. Drept contravențional
65. 552.08. Drept internațional și european public
66. 553.01. Drept civil
67. 553.02. Dreptul afacerilor
68. 553.03. Drept procesual civil
69. 553.04. Dreptul familiei
70. 553.05. Dreptul muncii și protecției sociale
71. 553.06. Drept internațional și european privat
72. 554.01. Drept penal și execuțional penal
73. 554.02. Criminologie
74. 554.03. Drept procesual penal
75. 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative
ȘD Științe Economice și Demografice
76. 521.03. Economie și management în domeniul de activitate
77. 522.01. Finanțe