Sunteți pe pagina 1din 1

antet

EXTRAS DE CONT
Pentru confirmare de sold la 31. 12. 2018
Catre : …………………………………………………………….. (client / furnizor)
Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la data de ................................ ,
unitatea Dvs. figureaza cu urmatoarele sume de plata (de incasat):
…………………………………………............ lei
Documentul
Explicatii Suma
(felul, numarul si data)

In termen de 5 (cinci) zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul
constatarii de diferente sa redactati si sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile Dvs. Prezentul extras de cont tine loc de
concilierez conforme procedurii arbitrale.
Conducătorul unitarii, Conducătorul compartimentului financiar,

Raspuns:

SC ………………………………………………………………………………………….. .Nr ……………/…………………..


Catre : SC…………………………………………………….
Confirmam prezentul extras de cont pentru sumele
- ...................................................................... lei,
- ....................................................................... lei,
- ....................................................................... lei,
- ....................................................................... lei,
- ....................................................................... lei pentru achitarea carora (se va completa dupa caz):
a) am depus la banca ordinul de plata nr. ................................ din ...................
b) urmează sa efectuam plata intr-un termen de .......................................... .
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota explicativa anexata.
Conducătorul unitarii, Conducătorul compartimentului financiar,