Sunteți pe pagina 1din 6

FIȘA POSTULUI

Analist financiar
Efectuează analize cantitative ale informațiilor care afectează programele de investiții ale
instituțiilor publice sau private.

Sarcini:
 Se ocupă de informarea deciziilor de investiții prin analizarea informațiilor financiare
pentru a prognoza condițiile de afaceri, industrie sau economice.
 Pregătește planuri de acțiune pentru investiții, folosind analiza financiară.
 Evaluează și compară calitatea relativă a diferitelor valori mobiliare dintr-o industrie
dată.
 Recomandă investițiile și calendarul investițiilor companiilor, personalului firmei de
investiții sau publicului.
 Prezintă rapoarte orale sau scrise cu privire la tendințele economice generale, corporații
individuale și industrii întregi.
 Monitorizează evoluțiile economice, industriale și corporative fundamentale prin
analizarea informațiilor din publicațiile și serviciile financiare, firmele bancare de
investiții, agențiile guvernamentale, publicațiile comerciale, sursele companiei sau
interviurile personale.
 Interpretează datele privind prețul, randamentul, stabilitatea, tendințele viitoare de risc
pentru investiții, influențele economice și alți factori care afectează programele de
investiții.
 Achiziționează investiții pentru companii în conformitate cu politica companiei.
 Monitorizează evoluțiile din domeniile tehnologiei industriale, afacerilor, finanțelor și
teoriei economice.
 Desenează diagrame și grafice, folosind foi de calcul pentru a ilustra rapoarte tehnice.
 Colaborează cu bancherii de investiții pentru a atrage noi clienți corporativi către firmele
de valori mobiliare.

Aptitudini tehnologice:
 Programe de contabilitate.
 Software analitic sau științific.
 Software de gestionare a configurației.
 Software CRM de gestionare a relațiilor cu clienții.
 Software de gestionare a documentelor.
 Software de analiză financiară.
 Software pentru grafică sau imagistică foto.
 Software de resurse umane (HRMS).
 Pachetul Microsoft Office.
 Software de management de proiect (Microsoft Project, Microsoft SharePoint).
Cunoştinţe:
 Economie și contabilitate - Cunoașterea principiilor și practicilor economice și
contabile, a piețelor financiare, a băncilor și a analizei și raportării datelor financiare.
 Limba engleză - Cunoașterea structurii și a conținutului limbii engleze, inclusiv
semnificația și ortografia cuvintelor și gramatica.
 Matematică - Cunoașterea aritmeticii, algebrei, geometriei, statisticilor și aplicațiilor lor.
 Calculatoare și electronice – Cunoștințe de bază necesare.
 Comunicare și media - Cunoașterea tehnicilor și metodelor de producție, comunicare și
diseminare a mass-media. Aceasta include modalități alternative de informare și distracție
prin intermediul mijloacelor scrise, orale și vizuale.
 Serviciul relații cu clienți - Cunoașterea principiilor și proceselor de furnizare a
serviciilor pentru clienți. Aceasta include evaluarea nevoilor clienților, îndeplinirea
standardelor de calitate pentru servicii și evaluarea satisfacției clienților.
 Administrare și management - Cunoașterea principiilor de afaceri și de management
implicate în planificarea strategică, alocarea resurselor, modelarea resurselor umane,
tehnica de conducere, metodele de producție și coordonarea oamenilor și resurselor.
 Drept - Cunoașterea legilor, codurilor legale, procedurilor judecătorești, precedentelor,
reglementărilor guvernamentale, ordinelor executive, regulilor agențiilor și procesului
politic democratic.
 Vânzări și marketing - Cunoașterea principiilor și metodelor de prezentare, promovare
și vânzare de produse sau servicii. Aceasta include strategia și tactica de marketing,
demonstrarea produsului, tehnici de vânzare și sisteme de control al vânzărilor.

Aptitudini:
 Gândire critică - Folosind logica și raționamentul pentru a identifica punctele forte și
punctele slabe ale soluțiilor alternative, concluziilor sau abordărilor problemelor.
 Înțelegerea lecturii - Înțelegerea frazelor și a paragrafelor scrise din documentele legate
de muncă.
 Ascultare activă - Acordarea unei atenții depline la ceea ce spun ceilalți, având timp să
înțeleagă punctele pe care le faceți, să puneți întrebări după caz și să nu întrerupeți în
momente nepotrivite.
 Judecarea și luarea deciziilor - Având în vedere costurile și beneficiile relative ale
acțiunilor potențiale pentru a alege cea mai potrivită.
 Învățare rapidă - Înțelegerea implicațiilor noilor informații atât pentru rezolvarea
problemelor actuale cât și pentru viitoare și luarea deciziilor.
 Rezolvarea problemelor complexe - Identificarea problemelor complexe și revizuirea
informațiilor aferente pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a implementa soluții.
 Monitorizare - Monitorizarea / Evaluarea performanței dvs., a altor persoane sau
organizații pentru a face îmbunătățiri sau a lua măsuri corective.
 Analiza sistemelor - Determinarea modului în care un sistem ar trebui să funcționeze și
modul în care schimbările condițiilor, operațiilor și mediului vor afecta rezultatele.
Abilități:
 Raționamentul deductiv - Capacitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice
pentru a produce răspunsuri care au sens.
 Înțelegere orală - Capacitatea de a asculta și de a înțelege informațiile și ideile
prezentate prin cuvinte și propoziții rostite.
 Exprimarea orală - Capacitatea de a comunica informații și idei în vorbire, astfel încât
ceilalți vor înțelege.
 Raționamentul inductiv - Abilitatea de a combina informații pentru a forma reguli sau
concluzii generale (include găsirea unei relații între evenimentele aparent fără legătură).
 Raționamentul matematic - Capacitatea de a alege metodele sau formulele matematice
potrivite pentru a rezolva o problemă.
 Fluența ideilor - Capacitatea de a veni cu o serie de idei despre un subiect (numărul de
idei este important, nu calitatea, corectitudinea sau creativitatea lor).
 Atenție selectiva - Capacitatea de concentrare asupra unei sarcini pe o perioada de timp,
fără a fi distras.

Activități de muncă:
 Interacționarea cu computerele - Utilizarea calculatoarelor și sistemelor de calculator.
 Obținerea informațiilor - Observarea, primirea și obținerea informațiilor din toate
sursele relevante.
 Analiza datelor sau informațiilor - Identificarea principiilor, motivelor sau faptelor care
stau la baza informațiilor prin descompunerea informațiilor sau a datelor în părți separate.
 Prelucrarea informațiilor - Compilarea, codarea, clasificarea, calcularea, întocmirea,
auditul sau verificarea informațiilor sau a datelor.
 Identificarea obiectelor, acțiunilor și evenimentelor - Identificarea informațiilor prin
categorizarea, estimarea, recunoașterea diferențelor sau asemănărilor și detectarea
modificărilor în circumstanțe sau evenimente.
 Evaluarea informațiilor pentru a determina respectarea standardelor - Utilizarea
informațiilor relevante și judecata individuală pentru a determina dacă evenimentele sau
procesele respectă legile, reglementările sau standardele.
 Stabilirea și menținerea relațiilor interpersonale - Dezvoltarea relațiilor de lucru
constructive și de cooperare cu ceilalți și menținerea lor în timp.
 Monitorizarea proceselor, materialelor sau a împrejurimilor - Monitorizarea și
revizuirea informațiilor din materiale, evenimente sau mediu, pentru a detecta sau evalua
problemele.
 Actualizarea și utilizarea cunoștințelor relevante - Menținerea actualizată tehnic și
aplicarea de cunoștințe noi la locul de muncă.
 Organizarea, planificarea și prioritizarea muncii - Dezvoltarea obiectivelor și
planurilor specifice pentru prioritizarea, organizarea și realizarea activității tale.
 Luarea deciziilor și soluționarea problemelor - Analizarea informațiilor și evaluarea
rezultatelor pentru a alege cea mai bună soluție și rezolvarea problemelor.
 Estimarea caracteristicilor cuantificabile ale produselor, evenimentelor sau
informațiilor - Estimarea dimensiunilor, distanțelor și cantităților; sau determinarea
timpului, a costurilor, a resurselor sau a materialelor necesare desfășurării unei activități
de muncă.
 Documentarea / înregistrarea informațiilor - Introducerea, transcrierea, înregistrarea,
stocarea sau păstrarea informațiilor în formă scrisă sau electronică / magnetică.
 Comunicarea cu persoane din afara organizației - Comunicarea cu persoane din afara
organizației, reprezentând organizația către clienți, public, guvern și alte surse externe.

Activități detaliate de muncă:


 Analizați datele de afaceri sau financiare.
 Aplicați modele matematice ale condițiilor financiare sau de afaceri.
 Dezvoltați planuri financiare sau de afaceri.
 Determinați valoarea bunurilor sau serviciilor.
 Recomandați investiții clienților.
 Prezentați informații legate de afaceri audiențelor.
 Analizați tendințele industriei.
 Evaluați riscurile pentru operațiunile de afaceri.
 Cumpărați produse sau servicii.
 Creați imagini cu date, locații sau produse.
 Comercializați produse, servicii sau evenimente.
 Analizați riscurile legate de investițiile în tehnologia ecologică
 Analizați condițiile sau tendințele pieței.
 Identificați oportunitățile strategice de investiții de afaceri.
 Evaluați eficiența costurilor produselor, proiectelor sau serviciilor.
 Probleme de cercetare legate de mediu sau practici de afaceri durabile.

Contextul muncii:
 Poștă electronică (zilnic)
 Telefon (zilnic)
 Durata săptămânii de lucru tipice (mai mult de 40 ore)
 Discuții față în față (zilnic)
 Petreceți timpul stând pe scaun (continuu sau aproape continuu)
 Contact cu alții ( Contactați cu alții aproximativ jumătate din timpul de muncă)
 Presiunea de timp (O dată pe săptămână sau mai mult, dar nu în fiecare zi)
 Lucrați cu o echipă
 Frecvența luării deciziilor importante ( o dată pe săptămână sau mai mult, dar nu în
fiecare zi)
 Vorbitul în public (o dată pe săptămână sau mai mult, dra nu în fiecare zi)

Educație:
 Studii superioare economice – Licență și master obligatoriu (specializarea contabilitate,
finante sau management constituie un avantaj).

Interese profesionale:
 Convențional - Ocupațiile convenționale implică frecvent urmărirea procedurilor și
rutinelor stabilite. Aceste ocupații pot include lucrul cu date și detalii mai mult decât cu
idei. De obicei, există o linie clară de autoritate de urmat.
 Investigațional - Ocupațiile de investigație implică deseori lucrul cu idei și necesită o
cantitate extinsă de gândire. Aceste îndeletniciri pot implica căutarea faptelor și
descoperirea problemelor mintale.
 Întreprinzător - Ocupațiile întreprinzător implică frecvent inițierea și derularea de
proiecte. Aceste ocupații pot implica oameni de conducere și luarea mai multor decizii.
Uneori, acestea necesită asumarea de riscuri și de multe ori se ocupă de afaceri.

Stiluri de lucru:
 Gândire analitică - Locul de muncă necesită analizarea informațiilor și folosirea logicii
pentru a aborda problemele legate de muncă.
 Atenție la detalii - Locul de muncă necesită să fie atent la detalii și la minuțiuni în
îndeplinirea sarcinilor de muncă
 Adaptabilitate / flexibilitate - Locul de muncă necesită să fie deschis la schimbări
(pozitive sau negative).
 Realizare / Efort - Locul de muncă necesită stabilirea și menținerea personală a
obiectivelor provocatoare de realizare și depunerea efortului pentru stăpânirea sarcinilor.
 Fiabilitate - Locul de muncă necesită a fi fiabil, responsabil și de încredere.
 Toleranța la stres - Locul de muncă necesită acceptarea criticilor și abordarea calmă și
eficientă a situațiilor de stres ridicat.
 Inițiativă - Locul de muncă necesită dorința de a-și asuma responsabilități și provocări.
 Integritate - Jobul necesită a fi sincer și etic.
 Persistență - Locul de muncă necesită persistență în fața obstacolelor.
 Independența - Jobul necesită dezvoltarea propriilor moduri de a face lucrurile, să vă
ghidați cu puțină sau deloc supraveghere și în funcție de sine pentru a duce la bun sfârșit
lucrurile.
 Cooperare - Locul de muncă necesită a fi plăcut cu ceilalți pe post și a afișa o atitudine
bună, de cooperare.
 Inovare - Locul de muncă necesită creativitate și gândire alternativă pentru a dezvolta
noi idei și răspunsuri la probleme legate de muncă.
 Autocontrol - Jobul necesită menținerea composturii, păstrarea emoțiilor în control,
controlul mâniei și evitarea comportamentului agresiv, chiar și în situații foarte dificile.
 Conducere - Locul de muncă necesită disponibilitatea de a conduce, de a prelua
responsabilitatea și de a oferi opinii și direcție.

Valori în muncă:
 Realizare - Ocupațiile care satisfac această valoare a muncii sunt orientate spre rezultate
și permit angajaților să-și folosească cele mai puternice abilități, oferindu-le un sentiment
de realizare.
 Recunoaștere - Ocupațiile care satisfac această valoare a muncii oferă avans, potențial
de conducere și sunt adesea considerate prestigioase. Nevoile corespunzătoare sunt
avansare, autoritate, recunoaștere și statut social.
 Independență - Ocupațiile care satisfac această valoare a muncii permit angajaților să
lucreze singuri și să ia decizii. Nevoile corespunzătoare sunt creativitatea,
responsabilitatea și autonomia.