Sunteți pe pagina 1din 359

Digitally signed by

Library TUM
Reason: I attest to the
accuracy and integrity
of this document
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică

Publicaţii ale profesorilor


şi cercetătorilor UTM

(1964-2014)

Bibliografie selectivă

Chişinău – 2014
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică

Publicaţii ale profesorilor


şi cercetătorilor UTM

(1964-2014)

Bibliografie selectivă

Ediţia a 3-a, revăzută şi completată

Chişinău
– 2014 –
CZU 016:378.662(478)
P 98

Alcătuitori şi machetare computerizată:


Lilia Popov, Elena Ţurcan

Responsabil de ediţie: Zinaida Stratan

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii


Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor UTM ... : Bibliografie
selectivă / Univ. Tehn. a Moldovei, Bibl. Tehn.-şt. ; alcăt.: Lilia Popov,
Elena Ţurcan ; resp. ed.: Zinaida Stratan. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – ISBN 978-9975-45-132-1
...(1964-2014). – 2014. – 360 p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-337-0
016:378.662(478)

ISBN 978-9975-45-132-1
ISBN 978-9975-45-337-0
CUPRINS

NOTA BIBLIOTECARULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ALE BIBLIOTECII . . . . . . . . . . . . . . 263

INDEX DE NUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

INDEX TEMATIC AL TITLURILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

4
Notă asupra ediţiei

În anul 1964 a fost înfiinţat Institutul Politehnic din Chişinău (IPC) – o nouă instituţie de
importanţă majoră în pregătirea cadrelor inginereşti din Republica Moldova. La 28 aprilie 1993
IPC a fost reorganizat în Universitatea Tehnică a Moldovei.
Pe parcursul celor 50 de ani, de rând cu munca de bază – formarea cadrelor inginereşti,
Universitatea a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică. Au fost realizate cercetări de proporţie de
nivel instituţional, naţional şi internaţional, s-au organizat conferinţe şi simpozioane ştiinţifice cu
tematică multidimensională, au fost formaţi peste 1300 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţă. Este
impunătoare dinamica publicaţiilor ştiinţifice; în perioada 1996-2013 s-au publicat anual cca 800
lucrări.
Biblioteca Tehnico-ştiinţifică (BTŞ) îşi aduce aportul la procesul de cercetare universitar
oferind servicii informaţionale, inclusiv evidenţa bibliografică a publicaţiilor profesorilor. În
acest context se înscrie ediţia a treia a lucrării bibliografice “Publicaţii ale profesorilor şi
cercetătorilor UTM (1964-2014)”. Ea a fost concepută şi realizată cu prilejul jubileului de 50 de
ani ai Universităţii Tehnice a Moldovei. Scopul acestei lucrări este de a cumula informaţia
privind activitatea ştiinţifică a corpului profesoral-didactic al UTM pe parcursul celor 50 de ani
de activitate a Universităţii şi a familiariza publicul larg de utilizatori despre publicaţiile
profesorilor. Bibliografia cuprinde monografii, manuale, materiale didactice, cicluri de prelegeri,
elaborări metodice (2004-2014) în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană, începând cu
anul 1964 până în 2014. Numele alcătuitorilor, compilatorilor ciclurilor de prelegeri şi
elaborărilor metodice în înregistrările bibliografice au fost prezentate drept nume de autor, pentru
ca publicaţiile unui şi aceluiaşi profesor să fie regăsite mai uşor şi pentru a evidenţia aportul său
în activitatea didactică şi de cercetare pe parcursul fiecărui an. În indice n-au fost incluse
descrierile bibliografice ale articolelor din reviste şi ziare, a tezelor şi comunicărilor la conferinţe
şi simpozioane, a materialelor nepublicate, acestea constituind un volum mare de documente.
În procesul elaborării bibliografiei au fost consultate cataloagele şi colecţiile BTŞ UTM,
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Bibliografia Naţională a Moldovei (1964-2013),
liste ale publicaţiilor prezentate de profesorii UTM. Majoritatea materialelor au fost descrise de
visu.
Materialul este aranjat în ordine cronologică: din 1964-2014, în cadrul anului respectiv – în
ordine alfabetică. Un compartiment aparte îl constituie publicaţiile de referinţă ale
colaboratorilor BTŞ UTM.
Înregistrările bibliografice corespund standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare
referitoare la activitatea de informare şi documentare.
Pentru a facilita căutarea informaţiei sunt recomandaţi Indexul de nume şi Indexul tematic
al titlurilor.
Data limită de selectare a materialului este 1 noiembrie 2014.
Alcătuitorii lucrării s-au străduit să expună în bibliografie o informaţie cât mai amplă
despre publicaţiile profesorilor şi cercetătorilor Universităţii, însă mai sunt lucrări publicate peste
hotarele Republicii, despre care nu deţinem nici o informaţie.
Ţinem să le mulţumim tuturor celor care au contribuit la apariţia ediţiei date:
Administraţiei UTM, profesorilor care au răspuns la apel, colegelor de la BTŞ UTM. şi din alte
biblioteci ale Republicii.

5
1964

1. Лекции по статистике населения / Кишиневский политехн. ин-т. Каф. бух. учета и


статистики. – Chişinău, 1964. – 74 p.

2. Орлов, С. А. О комбинировании винодельческих и консервных заводов / С. А.


Орлов. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1964. – 120 p.

3. Практическое пособие по курсу Планирование народного хозяйства: (для


студентов Kишиневского политехн. ин-та) / Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău,
1964. – 112 p.

1965

4. Ковязин, Ф. Я. Экономика производства и применения прессованной древесины:


[Материал предназначен для Выставки достижений нар. хозяйства СССР] / Ф. Я. Ковязин;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1965. – 27 p.

5. Охрименко, А. Т. Сборник упражнений по курсу Теория бухгалтерского учета: для


студентов-заоч. инж.-экон. фак. / А. Т. Охрименко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
бух. учета статистики. – Chişinău, 1965. – 33 p.

6. Халитов, Р. Т. Назревшие вопросы коллективного стимулирования в


промышленности / Р. Т. Халитов; ред. М. З. Вайсман; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău, 1965. – 80 p. – Bibliogr.: p. 79.

7. Якушенко, В. Г. Сборник упражнений по курсу Счетно-вычислительные машины и


программирование: для студентов-заоч. инж.-экон. фак. / В. Г. Якушенко; Кишиневский
политехн. ин-т, Каф. бух. учета и статистики. – Chişinău, 1965. – 29 p.

1966

8. Блаж, И. Д. Математические методы определения специализации колхозов / И. Д.


Блаж. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1966. – 88 p.

9. Дибнер, Е. Э. Вибрационная обработка деталей и заготовок: обзор / Е. Э. Дибнер,


А. Т. Крачун, Ю. З. Жариченко; Ин-т экон. исследований и науч.-техн. информ. при
Госплане МССР. – Chişinău, 1966. – 39 p.: il.

10. Зинченко, В. И. Технология стабильных малокислых столовых вин / В. И.


Зинченко. – Симферополь: Крым, 1966. – 31 p.

11. Калаянов, С. И. Учебные наглядные пособия по курсу Теория бухгалтерского учета


/ [С. И. Калаянов, Ф. И. Тухарь]; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. бух. учета и
статистики. – Chişinău, 1966. – 26 p.

12. Карауш, М. И. Организация и проведение инвентаризации материальных


ценностей: на примерах предприятий легкой пром-сти / М. И. Карауш. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1966. – 140 p.

6
13. Фурсов, С. П. Выпрямители для зарядки аккумуляторов / С. П. Фурсов; отв. ред. Н.
H. Астафьев; АН МССР. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1966. – 167 p.: il. – Bibliogr.: p.
161-165.

14. Ширяева, Л. П. Учебные наглядные пособия по курсу Общая теория статистики /


[Л. П. Ширяева]; ред. Г. Г. Файзулин; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. бух. учета и
статистики. – Chişinău, 1966. – 44 p.

1967

15. Вознесенский, В. А. Математические методы анализа и оптимизации в


технологических задачах промышленности строительных материалов / В. А.
Вознесенский, И. А. Рогачевский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1967. – 15 p.

16. Зархин, М. М. Пятидневка – прогрессивная форма организации труда / М. М.


Зархин, А. И. Малькевич. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1967. – 86 p.: il.

17. Кишиневский, М. Х. Исследование тепло- и массообмена / М. Х. Кишиневский, Т.


С. Корниенко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1967. – 16
p.

18. Лернер, В. С. Устройства для автоматизации руднотермических электропечей / В.


С. Лернер, В. Б. Рудницкий; Кишиневский политехн. ин-т; Гос. науч.-исслед. ин-т по
автоматизации произв. процессов «НИИАвтоматика». – Chişinău: Cartea Moldovenească,
1967. – 11 p.

19. Мокан, И. И. Вопросы подготовки экономических кадров, совершенствования


учета, анализа и экономической работы в промышленности Молдавской ССР / И. И.
Мокан, В. А. Новак, Ф. Г. Тужилкин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1967. – 11 p.

20. Некоторые вопросы совершенствования эффективности капитальных вложений: на


примере пром-сти МССР / Р. Д. Федотова, П. В. Кожухарь, Л. М. Медвецкая [et al.]; АН
МССР, Ин-т экономики. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1967. – 267 p.

21. Орлов, С. А. Улучшить планирование использования основных фондов


предприятий / С. А. Орлов. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1967. – 52 p.

22. Петренко, И. А. Тираспольский винно-коньячный завод в новых условиях работы /


И. А. Петренко, Б. М. Хилков, С. А. Орлов. – М.: Пищевая пром-сть, 1967. – 86 p.

23. Петров, Ю. Н. Руководство по электроискровому легированию / Ю. Н. Петров, И.


И. Сафронов, С. П. Фурсов; АН МССР, Ин-т прикладной физики. – Chişinău: Ред. изд. отд.
АН МССР, 1967. – 141 p.: il. – Bibliogr.: p. 125-128.

24. Радауцан, С. И. Некоторые вопросы материаловедения дефектных алмазоподобных


фаз / С. И. Радауцан; АН МССР, Ин-т прикл. физики; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Cartea Moldovenească, 1967. – 11 p. – Bibliogr.: p. 10-11.

7
25. Сборник материалов к практическим занятиям по экономической статистике для
студентов инженерно-экономического факультета / Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
бух. учета и статистики. – Chişinău, 1967. – 78 p.

26. Фурсов, С. П. Генераторы элекрических импульсов для электроискровой обработки


токопроводящих материалов. Классификация, электрические схемы / С. П. Фурсов; отв.
ред. Б. Р. Лазаренко. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1967. – 99 p.

27. Шилькрут, Д. И. Некоторые задачи нелинейной теории оболочек и пластин и их


решение на ЭВМ / Д. И. Шилькрут; АН МССР, Отд. энерг. кибернетики. – Chişinău, 1967.
– 108 p.: des. – Bibliogr.: p. 103-106.

1968

28. Вознесенский, В. А. Статистические решения в технологических задачах / В. А.


Вознесенский. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1968. – 232 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 223-
231.

29. Дибнер, Е. Э. Прогрессивные способы обработки металлов: [обзор] / Е. Э. Дибнер,


И. Г. Ботез; Ин-т экон. исслед. и науч.-техн. иформации при Госплане МССР. – Chişinău,
1968. – 31 p. – Bibliogr.: p. 29-30.

30. Еременок, П. Л. Монолитность и сейсмостойкость конструкций из естественного


камня / П. Л. Еременок, Ю. В. Измайлов. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1968. – 202 p.:
il. – Bibliogr.: p. 195-200.

31. Ковязин, Ф. Я. Хозяйственный расчет и экономическая реформа в


промышленности МССР / Ф. Я. Ковязин. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1968. – 129 p.

32. Ляху, Ф. С. Принципы и эффективность механизированной обработки


экономической информации: учеб. пособ. для студентов инж.-экон. фак. всех
специальностей / Ф. С. Ляху, В. Г. Якушенко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
механизации учета и вычислительных работ. – Chişinău, 1968. – 48 p. – Bibliogr.: 46-47.

33. Ляху, Ф. С. Экономическая информация и еѐ характеристика: учеб. пособ. для


студентов инж.-экон. фак. всех специальностей / Ф. С. Ляху; Кишиневский политехн. ин-т,
Каф. механизации учета и вычислительных работ. – Chişinău, 1968. – 44 p. – Bibliogr.: p.
42-43.

34. Мозжухин, О. А. Метеорология в радиогеодезии / О. А. Мозжухин; Кишиневский


политехн. ин-т. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1968. – 112 p. – Bibliogr.: p. 108-111.

35. Ожог, Е. Г. Восстановление и упрочнение режущего инструмента: обзор / Е. Г.


Ожог, Г. Л. Посторонка; Ин-т экон. исследований при Госплане МССР. – Chişinău, 1968. –
39 p.: des. – Bibliogr.: p. 37-38.

36. Орлов, С. А. Проектирование строительства и работа консервных цехов при


сахарных заводах: обзор / С. А. Орлов, А. Ф. Большаков; Ин-т экон. исследований и науч.-
техн. информации при Госплане МССР. – Chişinău, 1968. – 39 p.: tab.

37. Орлов, С. А. Сборник задач по экономике, организации и планированию


плодоовощного консервного производства (для технологов консервного производства) /

8
[С. А. Орлов]; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. экон., орг. и планир. пром.
производства. – Chişinău, 1968. – 39 p.: tab.

38. Сборник материалов к практическим занятиям по общей теории статистики для


студентов инженерно-экономического факультета / Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
бух. учета и статистики. – Chişinău, 1968. – 73 p.

39. Технология холодной штамповки: справочные и руководящие материалы / В. А.


Тимощенко, Л. Д. Кравчук, М. А. Виноградов, А. П. Шехтман; Всесоюз. проектно-технол.
ин-т по элктробыт. машинам и приборам. – М., 1968. – 326 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 322-
323.

40. Тимошенко, И. Некоторые вопросы хозяйственного расчета и распределения


прибыли в совхозах-заводах / И. Тимошенко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău,
1968. – 195 p.

41. Халитов, Р. Внедрение полного хозрасчета в агропромышленных объединениях:


[на примерах совхоз-заводов винодельческой пром-сти Крымской обл.] / Р. Халитов;
Кишиневский политехн. ин-т; Симферопольский дом науч.-техн. пропаганды. – Chişinău:
Partizdat, 1968. – 92 p.

42. Цветаев, Н. П. Анализ исполнения кредитного плана Госбанка: (по материалам


отчета Молдавской респ. конторы Госбанка за 1967 г.): для студентов 3 и 4 курсов по
дисциплине «Организация и планирование краткосрочного кредита»: учеб. пособие / Н. П.
Цветаев; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. финансы и кредит. – Chişinău, 1968. – 48 p.

43. Цвицинский, И. В. Графо-аналитическое построение коллинеаций / И. В.


Цвицинский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ред.-изд. отд. АН МССР, 1968. – 80
p.: il. – Bibliogr.: p. 78.

44. Шмигальский, В. Н. Формование изделий на виброплощадкaх / В. Н.


Шмигальский. – М.: Стройиздат, 1968. – 104 p.: des. – Bibliogr.: p. 100-103.

1969

45. Блаж, И. Д. Математические методы в планировании сельского хозяйства / И. Д.


Блаж. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1969. – 226 p.: des. – Bibliogr.: p. 223-224.

46. Костриков, П. В. Учебное пособие по расчету валов в механических передачах


(редукторах) / П. В. Костриков, К. Б. Глушко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. деталей
машин. – Chişinău, 1969. – 13 p.

47. Кочетов, Ф. Г. Нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования / Ф. Г.


Кочетов. – М.: Недра, 1969. – 128 p. – Bibliogr.: p. 125-127.

48. Кочетов, Ф. Г. Новое в технике и методике инженерно-геодезических работ на


строительной площадке: учеб. пособие / Ф. Г. Кочетов; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău, 1969. – 189 p.: il. – Bibliogr.: p. 186-188.

49. Лернер, В. С. Применение физического подхода к некоторым задачам управления /


В. С. Лернер. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1969. – 330 p.: des. – Bibliogr.: p. 318-326.

9
50. Лютаев, Б. К. Повышение эффективности производства стеновых материалов и
конструкций в Молдавской ССР: (экон. обоснование) / Б. К. Лютаев, А. А. Шайдоров;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1969. – 144 p.

51. Мокан, И. Кредит и основные фонды / И. Мокан, Н. Цветаев. – Chişinău: Cartea


Moldovenească, 1969. – 198 p.

52. Орлов, С. С. Оползни Молдавии / С. С. Орлов, Т. И. Устинова; ред. И. С. Рогозин;


АН МССР, Отд. географии. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1969. – 156 p.: il. – Bibliogr.:
p. 153-155.

53. Проектирование бесконтактных логических схем автоматического управления / Г.


Р. Грейнер, В. П. Ильяшенко, В. П. Май [et al.]. – М.: Энергия, 1969. – 184 p.: il. –
Bibliogr.: p. 182-183.

54. Решение задач нелинейной теории оболочек на аналоговых вычислительных


машинах методом прямого моделирования и на ЦВМ методом непосредственного
сведения к задаче Коши / Д. И. Шилькрут, Н. В. Шевандронов, В. П. Морар, Ю. А.
Максимов; ред. Д. И. Шилькрут; АН МССР, Отд. энерг. кибернетики. – Chişinău, 1969. –
144 p.: des. – Bibliogr.: p. 140-142.

55. Сборник трудов молодых ученых / М-во нар. образования МССР; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ред.-изд. отд. АН МССР, 1969. – 240 p.: fig., tab.

56. Тимощенко, В. А. Механизация и автоматизация технологических процессов


холодной штамповки: справочные материалы / В. А. Тимощенко; М-во машиностроения
для легкой и пищ. пром-сти и бытовых приборов; Гл. упр. по произв. электробыт. машин и
приборов. – М., 1969. – 212 p. – Bibliogr.: p. 207-210.

57. Халитов, Р. Внутрихозяйственный расчет в сельскохозяйственном производстве /


Р. Халитов, С. Калаян; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Partizdat, 1969. – 143 p.

1970

58. Бабушкина, М. И. Современные строительные материалы. Часть 1: учеб. пособие


для курсов повышения квалификации инж.-техн. работников строительной специальности
/ М. И. Бабушкина; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1970. – 70 p.

59. Львовский, Е. Н. Пассивный и активный эксперимент при исследовании


механических характеристик бетона / Е. Н. Львовский. – Chişinău: Cartea Moldovenească,
1970. – 176 p.: il. – Bibliogr.: p. 172-174.

60. Полупроводниковые соединения и их твердые растворы: межвуз. сб. / отв. ред. С.


И. Радауцан; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1970. – 228 p.: il. – Bibliogr. la
sfârşitul cap.

61. Пособие на английском языке по развитию навыков устной речи по специальности


для студентов 1-х, 2-х курсов / Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1970. – 40 p.

62. Фурсов, С. П. Глубокий ввод высокого напряжения / С. П. Фурсов. – Chişinău, 1970.


– 103 p.: il. – Bibliogr.: p. 99-102.

10
63. Чуклин, С. Г. Современные холодильники для хранения фруктов / С. Г. Чуклин, И.
Г. Чумак, Е. Я. Файнзильберг. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1970. – 171 p.: il. –
Bibliogr.: p. 168-169.

64. Шайдоров, А. А. Вентиляция шахт пильного камня и системы разработки / А. А.


Шайдоров, В. Г. Дроботя; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. охраны труда. – Chişinău:
Cartea Moldovenească, 1970. – 100 p. – Bibliogr.: p. 98-99.

1971

65. Аждер. В. В. Методика расчета подшипников качения и конструирования


подшипниковых узлов в механических передачах / В. В. Аждер, К. Б. Глушко;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ed. CC PCM, 1971. – 44 p.: il. – Bibliogr.: p. 43.

66. Загрядцкий, В. И. Совмещенные электрические машины: основы теории / В. И.


Загрядцкий. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1971. – 164 p. – Bibliogr.: p. 157-162.

67. Параска, В. И. Элементарные функции: (учеб.-метод. пособие) / В. И. Параска, Б.


Д. Раковер; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. прикл. мат. – Chişinău, 1971. – 36 p.

68. Социально-экономические проблемы трудовых ресурсов / ред. Н. П. Фролов; АН


МССР, Ин-т экономики; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1971. – 15 p.: il.

69. Феодосьев, Р.-Е. В. Курс теоретической механики. Часть 1: Статика. Кинематика /


Р.-Е. В. Феодосьев; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1971. – 180 p. – Bibliogr.: p.
178-179.

70. Часть 2: Динамика. – 1971. – 226 p. – Bibliogr.: p. 225-226.

71. Халанай, А. Качественная теория импульсивных систем / А. Халанай, Д. Векслер;


пер. с рум. М. И. Букатаря и Г. В. Ножака; ред. В. П. Рубаник. – М.: Мир, 1971. – 309 p. –
Bibliogr.: p. 299-302.

72. Шамис, Е. Е. Объемно-блочное домостроение с применением быстротвердеющих


материалов / Е. Е. Шамис. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1971. – 107 p.: il. – Bibliogr.: p.
100-105.

73. Эффективность применения диатомитов в виноделии: обзор / В. И. Зинченко, М. А.


Кердиваренко, Г. А. Кренис, В. Г. Икизли; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1971. – 79 p. –
Bibliogr.: p. 75-78.

1972

74. Автоматизированные системы управления. Принципы построения и элементы


моделирования / редкол.: Л. В. Краснов [et al.]; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Cartea Moldovenească, 1972. – 86 p.: il.

75. Бандык, И. А. Управление технической подготовкой производства / И. А. Бандык;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 59 p.

76. Бандык, И. А. Экономичность конструкторских разработок / И. А. Бандык; под ред.


М. М. Макеенко. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1972. – 160 p.: il.

11
77. Блаж, И. Д. Экономико-математические методы в планировании и организации
пищевой промышленности / И. Д. Блаж. – М.: Пищевая пром-сть, 1972. – 303 p. – Bibliogr.:
p. 298-300.

78. Бордей, Н. Д. Организация бухгалтерского учета: [на с.-х. предприятиях] / Н. Д.


Бордей, С. С. Олару; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 58 p.

79. Карауш, М. Учет затрат в виноделии / М. Карауш, С. Финкель; Кишиневский


политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 56 p.

80. Ляху, Ф. С. Вычислительная техника в народном хозяйстве Молдавской ССР / Ф.


С. Ляху, В. Г. Якушенко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 55 p.

81. Орлов, С. А. Опыт создания промышленных комплексов: [на примере МССР] / С.


А. Орлов, А. Г. Драгуданов, А. Ф. Большаков. – М.: Стройиздат, 1972. – 177 p.: des.

82. Павенский, С. Т. Экономическая эффективность освоения склоновых земель в


Молдавии / С. Т. Павенский; ред. А. И. Недворягин; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 87 p.

83. Планирование и управление в промышленности / редкол.: А. Л. Будяну (гл. ред.) [et


al.]; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 63 p.

84. Радауцан, С. И. Теллурид цинка / С. И. Радауцан, А. Е. Цуркан; АН МССР. –


Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 204 p.: des. – Bibliogr.: p. 192-203.

85. Секерина, Г. М. Нормирование труда в машиностроение и пути его


совершенствования / Г. М. Секерина; отв. ред. С. И. Киркэ; Кишиневский политехн. ин-т.
– Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 87 p.: graf.

86. Теория механизмов и машин: (вопросы и ответы). Часть 1 / ред. Н. Н. Мироновa;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1972. – 136 p.: il. – Bibliogr.: p. 125.

87. Финансово-кредитные проблемы хозрасчетных отношений / ред. И. И. Мокану;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Partizdat, 1972. – 142 p.

88. Фурсов, С. П. Использование трехфазных электродвигателей от одно-фазной сети /


С. П. Фурсов; АН МССР, Ин-т прикл. физики. – Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 69 p.: il. –
Bibliogr.: p. 66-68.

89. Фурсов, С. П. Как зарядить аккумулятор / С. П. Фурсов; отв. ред. Н. Н. Астафьев;


АН МССР, Ин-т прикл. физики. – Chişinău: Ştiinţa, 1972. – 200 p. – Bibliogr.: p. 194-199.

90. Халитов, Р. Т. Сборник задач по финансам промышленности: учеб. пособие / Р. Т.


Халитов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Partizdat, 1972. – 45 p.

1973

91. Бычков, Ю. М. Поляризационно-оптический метод исследования напряженного


состояния нерудных строительных материалов и движения жидких потоков / Ю. М.

12
Бычков; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1973. – 116 p.: il.
– Bibliogr.: p. 111-114.

92. Валуцэ, И. И. Элементы линейного программирования / И. И. Валуцэ;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1973. – 40 p. – Bibliogr.: p. 40.

93. Гамов, Л. И. Вопросы организации и экономики строительной площадки в задачах


и примерах: учеб. пособие. Вып. 1 / Л. И. Гамов, В. Г. Горшков, Л. М. Данильченко;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1973. – 184 p. – Bibliogr.: p. 182-183.

94. Загрядцкий, В. И. Ферромагнитные умножители частоты с вращающимся


магнитным полем / В. И. Загрядцкий, Н. И. Кобыляцкий, А. П. Недзельский. – Chişinău:
Cartea Moldovenească, 1973. – 103 p.: il. – Bibliogr.: p. 99-101.

95. Калмуцкий, В. С. Оптимизация технологии осаждения износостойких покрытий /


В. С. Калмуцкий; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. – 108 p. –
Bibliogr.: p. 103-106.

96. Каменная кладка из пильных известняков / С. В. Поляков, Ю. В. Измайлов, В. И.


Коноводченко [et al.]. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1973. – 344 p.: il. – Bibliogr.: p.
334-340.

97. Кожухарь, А. Ф. Развитие непроизводственной сферы в Молдавской ССР / А. Ф.


Кожухарь. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1973. – 199 p.

98. Лернер, В. С. Налагающиеся процессы в задачах управления / В. С. Лернер;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. – 129 p. – Bibliogr.: p. 125-128.

99. Марасанов, В. В. Математические модели дифференциальной диагностики


заболеваний / В. В. Марасанов, Т. Ф. Марасанов, В. Н. Мягкая; Кишиневский политехн.
ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. – 61 p. – Bibliogr.: p. 59-61.

100. Мишин, В. И. Статические нелинейные цепи с врaщающимся магнитным полем


/ В. И. Мишин; отв. ред. В. И. Загрядцкий. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. – 195 p. – Bibliogr.: p.
188-193.

101. Организация и планирование промышленных предприятий: учеб. задание / [П.


Ф. Воробьев, О. Н. Высотский, М. М. Зархин, Ю. М. Садовников]; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău, 1973. – 66 p.

102. Полупроводниковые приборы и материалы: межвуз. сб. / гл. ред. С. И. Радауцан;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. – 224 p.: il., tab. – Bibliogr. la
sfârşitul cap.

103. Попо, Р. А. Конструирование микроэлектронной аппаратуры: учеб.-метод.


пособие. Часть 1: Элементы микроэлектронной техники / Р. А. Попо; ред. Ю. А. Долгов;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1973. – 178 p. – Bibliogr.: p. 174-175.

104. Работягов, Д. Д. Аналитическая механика пологих оболочек / Д. Д. Работягов;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. – 123 p.: des. – Bibliogr.: p. 119-121.

13
105. Румлянский, П. М. Философия и физика микромира: Системно-структурный
анализ и физика частиц: монография / П. И. Румлянский; ред. О. В. Адамов; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. – 98 p.

106. Самусь, И. Д. Практикум по структурному анализу / И. Д. Самусь, А. Ю. Кон;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1973. – 83 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.

107. Совершенствование бухгалтерского учета и экономического анализа: сборник


статей / отв. ред.: М. И. Карауш; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. –
124 p.

108. Шайдоров, А. А. Искусственное освещение больших рабочих площадок / А. А.


Шайдоров; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. – 63 p.: il. – Bibliogr.: p.
65.

1974

109. Баженов, Ю. М. Перспективы применения математических методов в технологии


сборного железобетона / Ю. М. Баженов, В. А. Вознесенский. – М.: Стройиздат, 1974. –
192 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 182-185.

110. Бехтерева, Е. С. Тексты для аудиторного чтения на французском языке: для


студентов 3 курса механического факультета / Е. С. Бехтерева, М. Ф. Бежан, Ф. М.
Тишков; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1974. – 35 p.

111. Блаж, И. Д. Оптимальное планирование производства в аграрно-промышленных


комплексах / И. Д. Блаж. – М.: Пищевая пром-сть, 1974. – 216 p.

112. Гамов, Л. И. Технико-экономические обоснования при вариантном


проектировании: метод. указ. для дипломного и курсового проектирования / Л. И. Гамов,
В. Г. Горшков, С. С. Шапа; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. экон. и орг. стр-ва. –
Chişinău, 1974. – 100 p. – Bibliogr.: p. 97.

113. Данильченко, Л. М. Народохозяйственная эффективность объемно-блочного


домостроения: вопросы методики экон. оценки и внедрения объѐмных элементов в стр-ве
МССР / Л. М. Данильченко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1974. – 112
p.

114. Заяц, И. H. Организация основного процесса производства на предприятиях


пищевой промышленности: (текст лекции) / [И. H. Заяц]; Кишиневский политехн. ин-т,
Каф. экон., орг. и планир. пром. пр-ва. – Chişinău, 1974. – 32 p.

115. Кожухарь, А. Ф. Забота Компартии Молдавии о повышении благосостояния


трудящихся республики / А. Ф. Кожухарь, В. Г. Штюка. – Chişinău: Cartea Moldovenească,
1974. – 72 p. – Bibliogr.: 70-71.

116. Оптимизация использования сырья в винодельческой промышленности / И. Д.


Блаж, И. В. Кольца, И. А. Ладыжанский, П. М. Штерк. – Chişinău: Cartea Moldovenească,
1974. – 251 p.

14
117. Орлов, С. С. Геодинамические процессы в Молдавии и борьба с ними / С. С.
Орлов, Т. А. Тимофеева; Кишиневский. политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1974. – 70 p. –
Bibliogr.: p. 67-70.

118. Свойства некоторых новых полупроводниковых материалов и приборов: межвуз.


сб. / Кишиневский политехн. ин-т; гл. ред. С. И. Радауцан. – Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 83 p.:
fig. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

119. Способы получения иммобилизованных ферментов и их применение в пищевой


промышленности / Б. С. Гаина, Н. М. Павленко, Е. Н. Датунашвили, Г. Н. Порошин. – M.,
1974. – 54 p. – Bibliogr.: p. 51-53.

120. Тимощенко, В. А. Обрезка полых заготовок в штампах / В. А. Тимощенко;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1974. – 71 p. – Bibliogr.: p. 66-70.

121. Трухаев, Р. И. Динамические модели процессов принятия решений / Р. И.


Трухаев, В. С. Лернер; ред. В. В. Хоменюк; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1974. – 260 p.: fig. – Bibliogr.: p. 255-257.

122. Улучшение эксплуатационных характеристик контактирующих поверхностей /


редкол.: В. Г. Антосяк [et al.]; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1974. – 114
p.

123. Халитов, Р. Т. Оборотные средства промышленности и ускорение их


оборачиваемости / Р. Т. Халитов. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1974. – 98 p.: tab.

124. Шилькрут, Д. И. Вопросы качественной теории нелинейных оболочек / Д. И.


Шилькрут; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1974. – 144 p.: fig. – Bibliogr.:
p. 138-142.

1975

125. Bordei, N. D. Organizarea evidenţei contabile: (la întreprinderile agricole) / N. D.


Bordei, S. S. Olaru; Inst. Politehn. din Chişinău. – Chişinău: Ştiinţa, 1975. – 64 p. – (Cu
caractere chirilice).

126. Аналитическая химия полупроводников / Ю. С. Ляликов, С. И. Радауцан, Л. С.


Копанская, Т. Г. Старуш; ред. З. С. Медведевa; Кишиневский политехн. ин-т; АН МССР. –
Chişinău: Ştiinţa, 1975. – 217 p.: il. – Bibliogr.: p. 210-215.

127. Бычков, Ю. М. Поляризационно-оптический метод исследования проточных


частей насосов / Ю. М. Бычков; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1975. –
148 p. – Bibliogr.: p. 140-146.

128. Введение в бесконтактные электромеханические системы повышенной частоты /


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1975. – 100 p. – Bibliogr.: p. 97-99.

129. Вино Херес и технология его производства / Н. Ф. Саенко, Г. И. Козуб, Б. Я.


Авербух, И. М. Шур. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1975. – 159 p.

130. Дибнер, Е. Э. Конспект лекций по технологии машиностроения. Часть 1 / [Е. Э.


Дибнер]; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1975. – 91 p. – Bibliogr.: р. 89-90.

15
131. Зинченко, В. И. Применение цитолитического ферментного препарата в
виноделии / В. И. Зинченко. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1975. – 192 p. – Bibliogr.: p.
182-191.

132. Измайлов, Ю. В. Сейсмостойкость каркасно-каменных зданий / Ю. В. Измайлов.


– Chişinău: Cartea Moldovenească, 1975. – 310 p. – Bibliogr.: p. 301-308.

133. Кердиваренко, М. А. Молдавские природные адсорбенты и технология их


применения / М. А. Кердиваренко; рец. А. П. Пушняк. – Chişinău: Cartea Moldovenească,
1975. – 190 p. – Bibliogr.: p. 187-188.

134. Козуб, Г. И. Автоматизация предприятий первичного виноделия объединения


«Молдвинпром» / Г. И. Козуб, А. Л. Антонович; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1975. – 37 p.:
il. – Bibliogr.: p. 37.

135. Колчин, Г. Б. Расчет прочности и надежности строительных сооружений:


(современный подход) / Г. Б. Колчин. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1975. – 86 p. –
Bibliogr.: р. 84-85.

136. Конунова, Ц. Б. Координационные соединения циркония и гафния с


органическими лигандами / Ц. Б. Конунова; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1975. – 224 p.: graf. – Bibliogr.: р. 183-214.

137. Костриков, П. В. Прессованные клееные профильные элементы из шпона:


(прочность и надежность) / П. В. Костриков; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1975. – 71 p. – Bibliogr.: р. 67-69 .

138. Лягачев, А. А. Инженерная геодезия: расчетно-графические работы / А. А.


Лягачев; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1975. – 59 p.

139. Наний, Е. П. Электрические измерения: учеб. пособие к лаб. работам по


электрическим измерениям. Часть 1 / Е. П. Наний, Т. В. Чалов; Кишиневский политехн.
ин-т, Каф. теорет. основ электротехники. – Chişinău, 1975. – 91 p. – Bibliogr.: р. 90.

140. Орлов С. А. Экономические проблемы группового размещения предприятий / С.


А. Орлов; ред. М. П. Педан; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţа, 1975. – 140
p.: tab.

141. Прогрессивные технологические процессы: [сборник статей] / редкол.: К. Б.


Глушко, В. Г. Антосяк, В. Г. Тимощенко, Б. В. Леонтьев; М-во нар. образования МССР;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţа, 1975. – 96 p.: fig. – Bibliogr. la sfârşitul art.

142. Работягов, Д. Д. Механика материалов при больших деформациях / Д. Д.


Работягов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţа, 1975. – 168 p. – Bibliogr.: р.
156-164.

143. Сборник задач и упражнений по бухгалтерскому учету капитальных вложений и


сельского хозяйства / Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1975. – 83 p.

16
144. Унгуряну, Д. В. Очистка производственных сточных вод в биологических прудах
/ Д. В. Унгуряну; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţа, 1975. – 107 p. –
Bibliogr.: р. 100-105.

145. Халитов, Р. Т. Сборник задач по финансам промышленности / Р. Т. Халитов;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ed. CC PCM, 1975. – 45 p.

146. Чокой, П. К. Диффузионная металлизация деталей и опыт еѐ применения на


предприятиях Молдавской ССР: обзор / П. К. Чокой, Н. А. Рубан; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1975. – 40 p. – Bibliogr.: р. 40-41.

147. Чупина, Л. А. Пути повышения надежности режущих инструментов на


предприятиях МССР / Л. А. Чупина, М. П. Енжиевский; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1975.
– 52 p.: il. – Bibliogr.: р. 52.

148. Шайдоров, А. А. Проветривание шахт пильного камня / А. А. Шайдоров. – М.:


Недра, 1975. – 198 p. – Bibliogr.: р. 196-198.

149. Шайдоров, А. А. Условия труда в промышленности: (на примере промышленных


предприятий Молдавии) / А. А. Шайдоров, Ю. З. Жариченко. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1975. – 95 p.

1976

150. Bivol, V. Lecţii la fizica semiconductorilor: întroducere în teorie / V. Bivol; Inst.


Politehn. din Chişinău; Inst. ped. de stat din Tiraspol. – Tiraspol; Chişinău, 1976. – 88 p.: il. –
Bibliogr.: p. 84-86. – (Cu carectere chirilice).

151. Valuico, G. G. Tehnologia vinurilor de masă / G. G. Valuico; trad. din lb. rusă S. S.
Carpov, E. I. Rusu. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 319 p.: fig. – (Cu caractere
chirilice).

152. Арсенид и фосфид кадмия / С. И. Радауцан, Э. К. Арушанов, А. Н. Натепров, Г.


П. Чуйко; АН МССР, Ин-т прикл. физики. – Chişinău: Ştiinţa, 1976. – 111 p. – Bibliogr.: р.
104-110.

153. Белый, В. В. Курс лекций охраны труда в задачах и решениях:


Электробезопасность / В. В. Белый; ред. А. А. Шайдоров; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău, 1976. – 45 p. – Bibliogr.: р. 45.

154. Блаж, И. Д. Экономика качества продукции в винодельческой промышленности /


И. Д. Блаж, И. Л. Кожокарь, И. А. Ладыжанский. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. –
162 p.

155. Валуцэ, И. И. Отображения. Алгебраические аспекты теории / И. И. Валуцэ;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1976. – 140 p. – Bibliogr.: р. 137-139.

156. Данильченко, Л. М. Прогрессивные методы организации строительства: из опыта


стр-ва в МССР / Л. М. Данильченко, В. Г. Горшков, В. Г. Моисеева. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1976. – 104 p.

17
157. Димитраки, П. Н. Импульсные устройства на интегральных микросхемах / П. Н.
Димитраки. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 116 p. – Bibliogr.: р. 114-115.

158. Загрядцкий, В. И. Многофазные удвоители частоты / В. И. Загрядцкий, Н. И.


Кобыляцкий, В. Г. Шевчик. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 96 p.: il. – Bibliogr.:
р. 94-95.

159. Зайчик, Ц. Р. Оборудование для переработки сырья в виноделии / Ц. Р. Зайчик, И.


Д. Чеботареску. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 191 p. – Bibliogr.: р. 187-189.

160. Згардан, Н. Н. Учебник французского языка для экономических факультетов / Н.


Н. Згардан, Г. И. Суходолова. – Chişinău: Lumina, 1976. – 112 p.

161. Ковалев, В. П. О принципах масштабности и культуры мышления / В. П. Ковалев;


ред. О. В. Адамов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1976. – 60 p.

162. Кожухарь, А. Ф. Динамика национального дохода в Молдавской ССР / А. Ф.


Кожухарь, М. В. Сачинская. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 171 p.

163. Костриков, П. В. Производство гнутоклееных элементов в пресс-формах с


эластичной передачей давления / П. В. Костриков, Р. А. Богатырев. – М.: Лесная пром-сть,
1976. – 112 p. – Bibliogr.: p. 111.

164. Краснов, Л. В. Учебное пособие по курсу Вычислительная техника в инженерных


и экономических расчетах: домашние контрольные задания для студентов заоч. отделения
/ Л. В. Краснов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1976. – 71 p.

165. Минченюк, Г. П. Сборник задач по государственному бюджету. Часть 1 / Г. П.


Минченюк; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1976. – 54 p.

166. Овчинников, П. Ф. Уплотнение строительных смесей на переменных во времени


параметрах вибрации и удара / П. Ф. Овчиников, В. С. Бабий; Кишиневский политехн. ин-
т. – Chişinău: Ştiinţa, 1976. – 134 p. – Bibliogr.: p. 126-132.

167. Орлов, С. А. Новое в организации производства на плодоовощных консервных


заводах / С. А. Орлов. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 72 p.

168. Свирчевский, А. М. Эффективность резонансных явлений при дуговой сварке


металлов / А. М. Свирчевский, В. Г. Антосяк; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1976. – 117 p. – Bibliogr.: p. 114-116.

169. Современные методы анализа и синтеза автоматических систем / В. В.


Марасанов, Б. А. Марчуков, Б. В. Суворов, В. В. Куприянов; отв. ред. В. В. Драгонер;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1976. – 126 p.: il. – Bibliogr.: p. 123- 125.

170. Тодос, П. И. Схемы автоматического управления электроприводами


промышленных установок по курсу Электрооборудование и электрический привод
промышленных установок / [П. И. Тодос]; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
электрификации сельского хоз-ва и электропривода. – Chişinău, 1976. – 38 p.

18
171. Тужилкин, Ф. Г. Теоретические основы экономического анализа деятельности
предприятий / Ф. Г. Тужилкин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1976. – 53 p. –
Bibliogr.: p. 51-52.

172. Указания по изготовлению и применению в строительстве крупных стеновых


блоков составной конструкции из пильного известняка с напряженной арматурой (РСН-
11-76) / Ю.В. Измайлов, Э. В. Ильченко, В. И. Коноводченко [et al.]. – Chişinău: Ed. CC
PCM, 1976. – 41 p.

173. Федотова, Р. Д. Новая техника и планирование производительности труда / Р. Д.


Федотова. – Chişinău : Cartea Moldovenească, 1976. – 111 p. – (Экон. эффективность
производства).

174. Чапа, М. И. Простановка размеров на рабочих чертежах деталей: учебно-метод.


пособие по машиностроительному черчению / М. И. Чапа; ред. И. В. Цвицинский;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. начертательной геометрии и инженерной графики. –
Chişinău, 1976. – 71 p.: il. – Bibliogr.: p. 70.

175. Якушенко, В. Г. Научная организация труда на вычислительных установках / В.


Г. Якушенко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1976. – 55 p.

1977

176. Rumleanschii, P. M. Materia şi formele de bază ale existenţei ei / P. M. Rumleanschii.


– Chişinău: Cartea Moldovenească, 1977. – 107 p. – (Convorbiri pe teme filozofice). – (Cu
caractere chirilice).

177. Абраменко, П. Г. Основания и фундаменты: учеб. пособие к курсовому проекту.


Вып. 1: Фундаменты мелкого заложения / П. Г. Абраменко; Кишиневский политехн. ин-т,
Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов. – Chişinău, 1977. – 75 p. – Bibliogr.: р. 74.

178. Данильченко, Л. М. Планирование и анализ эффективности капитальных


вложений в сопряжѐнных отраслях: на примере ведущих отраслей строит. комплекса
МССР / Л. М. Данильченко; ред. Л. И. Лукьяненко; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 82 p.

179. Дибнер, Е. Э. Конспект лекций по технологии машиностроения. Часть 2 / Е. Э.


Дибнер; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1977. – 50 p.

180. Димитраки, П. Н. Импульсные устройства с мостовыми времязадающими цепями


на интегральных микросхемах / П. Н. Димитраки; Науч.-исслед. ин-т планирования. –
Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 124 p.: il. – Bibliogr.: р. 120-122.

181. Киселев, Ю. Я. Плазменно-воздушная резка металлов с использованием медных


электродов / Ю. Я. Киселев; отв. ред. В. И. Мишин; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 87 p.: il. – Bibliogr.: р. 83-85.

182. Колчин, Г. Б. Плоские задачи теории упругости неоднородных тел / Г. Б. Колчин;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 119 p.: graf. – Bibliogr.: р. 112-118.

19
183. Лапенко, В. В. Сборник задач по строительной механике: статические
определимые системы / В. В. Лапенко, К. И. Триколич, М. С. Быркэ; Кишиневский
политехн. ин-т, Каф. строит. механики. – Chişinău, 1977. – 56 p.: il.

184. Лернер, В. С. Специальные главы курса Оптимальные и самонастраивающиеся


системы / В. С. Лернер; ред. Е. П. Чуров; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1977. –
92 p. – Bibliogr.: p. 92.

185. Ляху, Ф. Автоматизированные системы управления в народном хозяйстве МССР


/ Ф. Ляху, П. Татарчук, В. Якушенко. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1977. – 122 p.

186. Марчук, Г. С. Использование семян томатов: обзор. информ. / Г. С. Марчук;


ЦНИИТЭИпищепром. – М., 1977. – 35 p. – (Консервная, овощесушильная и
пищеконцентратная пром-сть).

187. Мишин, В. И. Трехфазные управляемые реакторы / В. И. Мишин, Е. И.


Забудcкий, И. В. Собор; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 135 p.: il.
– Bibliogr.: р. 129-132.

188. Орлов, С. А. Объединѐнная дирекция строительства / С. А. Орлов. – Chişinău:


Cartea Moldovenească, 1977. – 111 p.

189. Полупроводниковые материалы, структуры, измерительные и управляющие


устройства: Вопр. электроники: межвуз. сб. / отв. ред. И. Ф. Клисторин; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 130 p.: il. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

190. Прикладные задачи геометрических преобразований / отв. ред. Г. Б. Колчин;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 100 p.: il.

191. Проектирование бесконтактных управляющих логических устройств


промышленной автоматики / Г. Р. Грейнер, В. П. Ильяшенко, В. П. Май [et al.]. – М.:
Энергия, 1977. – 384 p. – Bibliogr.: р. 367-380.

192. Прочность, деформативность и устойчивость строительных конструкций:


Строительство и строительные материалы: межвуз. сб. / отв. ред. Е. Н. Львовский;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 108 p.

193. Садовников, Ю. М. Организация хозрасчета внутри промышленного предприятия


/ Ю. М. Садовников; отв. ред. Р. Т. Халитов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1977. – 123 p.

194. Тодос, П. И. Схемы автоматического управления электроприводами


промышленных установок по курсу Электрооборудование и электрический привод
промышленных установок / [П. И. Тодос]; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
электрификации сельского хоз-ва и электропривода. – Chişinău, 1977. – 35 p.

195. Токарев, Б. Ф. Двигатели постоянного тока для подводной техники / Б. Ф.


Токарев, В. П. Морозкин, П. И. Тодос. – М.: Энергия, 1977. – 184 p.

196. Финансы предприятий и отраслей народного хозяйства: (сборник задач) / ред. И.


И. Мокан; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1977. – 85 p.

20
197. Цвицинский, И. В. Конструктивное исследование однопараметрических групп
преобразований / И. В. Цвицинский; отв. ред. В. И. Загрядцкий; Кишиневский политехн.
ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 82 p.: il. – Bibliogr.: p. 81-82.

198. Чупина, Л. А. Повышение эффективности использования смазочных материалов


в Молдавской ССР: обзорная информ. / Л. А. Чупина, А. Т. Крачун; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1977. – 40 p.

199. Шилькрут, Д. И. Устойчивость нелинейных оболочек / Д. И. Шилькрут, П. М.


Вырлан; отв. ред. Г. Б. Колчин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1977. –
104 p.: il. – Bibliogr.: p. 98-102.

200. Шишкин, В. И. Повышение эффективности проектных решений / В. И. Шишкин;


Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1977. – 59 с. – Bibliogr.: p. 57-58.

1978

201. Автоматическая переработка текста: системный подход к решению проблем


машинного перевода / В. В. Гончаренко, Э. М. Добрускина, Н. М. Котельникова [et al.].;
отв. ред. Е. С. Тарасова; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1978. – 93 с. –
Bibliogr.: p. 84-91.

202. Амарий, В. З. Руководство по курсу неорганической и аналитической химии для


специальности 1011 Технология и организация общественного питания / В. З. Амарий;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. химии. – Chişinău, 1978. – 84 p.: il.

203. Балабанов, А. А. Расчет и проектирование систем автоматики и телемеханики:


учеб. пособие / А. А. Балабанов; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. автоматики и
телемеханики. – Chişinău, 1978. – 78 p. – Bibliogr.: p. 76.

204. Балабанов, А. А. Спецглавы курса основы автоматики и автоматизации


производственных процессов для студентов неэлектрических специальностей МАПП,
ХКМУ, ТВ, ТК / А. А. Балабанов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1978. – 84 p.

205. Беспалова, Л. Н. Упражнения и тесты к учебному пособию Энергетика для


студентов II курса энергетического факультета / [Л. Н. Беспалова, Л. Г. Щербак, И. Г.
Ямальянц]; ред. Е. С. Тарасовa; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. иностранных языков. –
Chişinău, 1978. – 48 p.

206. Бидный, Г. Р. Учебное пособие по курсу Основы метода конечных элементов:


Применение метода конечных элементов при расчете строительных конструкций: учеб.
пособие / Г. Р. Бидный, Г. Б. Колчин, С. Ф. Клованич; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: CPI, 1978. – 80 p.

207. Блаж, И. Д. Производственные объединения в пищевой промышленности / И. Д.


Блаж. – М.: Пищевая пром-сть, 1978. – 215 p. – Bibliogr.: p. 208-213.

208. Булат, М. С. Синтез логических структур / М. С. Булат, И. В. Горюк;


Кишиневский политехн. ин-т, Каф. высшей математики. – Chişinău, 1978. – 65 p.: tab.

21
209. Груданов, В. Я. Расчет и проектирование модульного теплового оборудования
предприятий общественного питания: учеб. пособие / В. Я. Груданов, А. Д. Дятлов;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1978. – 46 p.: anexe.

210. Данильченко, Л. М. Строительный комплекс Молдавии / Л. М. Данильченко. –


Chişinău: Cartea Moldovenească, 1978. – 170 p. – Bibliogr.: p. 167-168.

211. Димитраки, С. Н. Методы неконтактного измерения изолированного


сопротивления / С. Н. Димитраки; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1978. –
124 p.: il. – Bibliogr.: p. 120-122.

212. Зинченко, В. И. Полисахариды винограда и вина / В. И. Зинченко. – М.: Пищевая


пром-сть, 1978. – 152 p. – Bibliogr.: p. 146-150.

213. Калмуцкий, В. С. Анализ и оптимизация качества материалов / В. С. Калмуцкий;


отв. ред. В. Ф. Гологан; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1978. – 159 p.:
tab. – Bibliogr.: p. 153-157.

214. Караганчу, В. Х. Теория колебаний: учеб. пособие для студентов мех. и строит.
спец. / В. Х. Караганчу, Г. Г. Коман; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1978. – 83
p.: il.

215. Кожухарь, А. Ф. Экономическая система социализма - основа роста


благосостояния / А. Ф. Кожухарь. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1978. – 51 p.

216. Ляху, Ф. С. Информационные системы и структура данных / Ф. С. Ляху; ред. В.


Г. Якушенко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1978. – 84 p. – Bibliogr.: p. 82-83.

217. Марасанов, В. В. Проектирование элементов и систем автоматического


управления / В. В. Марасанов, Л. А. Гулянский, Г. П. Сачков; oтв. ред. А. А. Балабанов;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1978. – 106 p. – Bibliogr.: p. 104-105.

218. Новая техника и пути повышения эффективности производства / под ред. А. Ф.


Кожухарь; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1978. – 129 p.: tab.

219. Проблемно-ориентированный язык программирования ТЕСТ / А. Е. Подзин, К.


Ш. Ибрагимов, И. Х. Корня, Б. З. Кириленко; отв. ред. И. Ф. Клисторин; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1978. – 128 p.: il. – Bibliogr.: p. 126-127.

220. Ротарь, С. Л. Диагностика ЭЦВМ, организация и эксплуатация вычислительных


центров: конспект лекций для студентов электрофизического фак. / С. Л. Ротарь;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. вычислительной техники. – Chişinău, 1978. – 87 p.

221. Справочная книга по охране труда / А. А. Аксѐнов, В. В. Белый, Н. Н. Борисова


[et al.]; ред. О. Н. Русак, А. А. Шайдоров. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1978. – 332 p. –
Bibliogr.: p. 327-328.

222. Тимощенко, В. А. Листовая и объѐмная холодная штамповка: [курс лекций] / В.


А. Тимощенко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. технологии машиностроения. –
Chişinău, 1978. – 52 p.: il. – Bibliogr.: p. 51.

22
223. Хохлов, В. С. Общие закономерности и региональные особенности развития
непроизводственной сферы / В. С. Хохлов; отв. ред. А. Ф. Кожухарь; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1978. – 132 p.

224. Шишияну, Ф. С. Диффузия и явления деградации в полупроводниковых


материалах и приборах / Ф. С. Шишияну; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1978. – 230 p.: tab. – Bibliogr.: p. 218-228.

1979

225. Cojuhari, A. Sistemul economic al socialismului - bază a creşterii bunăstării poporului /


A. Cojuhari. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1979. – 56 p. – (Cu caractere chirilice).

226. Бидный, Г. Р. Расчет железобетонных конструкций методом конечных элементов


/ Г. Р. Бидный; отв. ред. Е. Н. Львовский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1979. – 223 p.: il. – Bibliogr.: p. 216-221.

227. Введение в бесконтактные электромеханические системы повышенной частоты /


В. И. Загрядцкий, Н. И. Кобыляцкий, А. П. Гладкий [et al.]; Кишиневский политехн. ин-т.
– 2-е изд., испр. и доп. – Chişinău: Ştiinţa, 1979. – 136 p.: il. – Bibliogr.: p. 134-135.

228. Вишняков, В. В. Проектирование технологических процессов для станков с


числовым программным управлением: конспект лекций. Часть 1/ В. В. Вишняков;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1979. – 52 p.: tab.

229. Гологан, В. Ф. Повышение долговечности деталей машин износостойкими


покрытиями / В. Ф. Гологан, В. В. Аждер, В. Н. Жавгуряну; отв. ред. В. И. Мудряк;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1979. – 112 p.: il. – Bibliogr.: p. 104-111.

230. Димитраки, П. Н. Банки данных автоматизированных систем / П. Н. Димитраки. –


Chişinău: Cartea Moldovenească, 1979. – 152 p.: il. – Bibliogr.: p. 147-149.

231. Жуков, Л. А. Установившиеся режимы сложных электрических сетей и систем:


методы расчетов / Л. А. Жуков, И. П. Стратан. – М.: Энергия, 1979. – 403 p.

232. Заяц, И. Н. Производственная мощность предприятий пищевой промышленности:


курс лекций / И. Н. Заяц; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. экон. организации и
планирования пром. пр-ва. – Chişinău, 1979. – 42 p.: tab.

233. Заяц, И. Н. Экономика, организация и планирование винодельческого


производства: учеб. для техникумов пищ. пром-сти / И. Н. Заяц, Р. В. Кружкова, И. А.
Петренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Пищ. пром-сть, 1979. – 432 p. – Bibliogr.: p. 426.

234. Канн, Э. А. Пластмассы в современном строительстве / Э. А. Канн; отв. ред. Г. Б.


Колчин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1979. – 84 p.: il. – Bibliogr.: p. 78-
81.

235. Костриков, П. В. Технология гнутоклееных элементов из шпона / П. В.


Костриков; отв. ред. Р. А. Богатырев; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1979. – 108 p.: tab. – Bibliogr.: p. 105-107.

23
236. Ляху, Ф. С. АСУ - основной путь совершенствования управления производством
и повышения его эффективности / Ф. С. Ляху. – Chişinău, 1979. – 28 p.: tab.

237. Марчук, Г. С. Рациональное использование отходов пищевой промышленности


(на примере комплексного использования плодовых косточек в Молдавской ССР): обзор /
Г. С. Марчук; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1979. – 55 p.

238. Наний, Е. П. Электропастеризация / Е. П. Наний; ред. С. П. Фурсов. – Chişinău:


Cartea Moldovenească, 1979. – 71 p.: il. – Bibliogr.: p. 68-70.

239. Орлов, С. А. Организация и планирование производства на плодоовощных


консервных заводах / С. А. Орлов; ред. И. Н. Заяц; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1979. – 144 p.: tab.

240. Сборник задач по строительной механике: cтатически неопределимые системы /


[В. В. Лапенко [et al.]]; ред. Г. Б. Колчин; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. строит.
механики. – Chişinău, 1979. – 52 p.

241. Тимощенко, В. А. Элементы теории и технологии разделительных процессов / В.


А. Тимощенко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1979. – 84 p.: il. –
Bibliogr.: p. 79-83.

242. Трунов, П. Т. Новая технология добычи крупных блоков из естественного камня /


П. Т. Трунов, М. К. Белоконь; отв. ред. А. А. Шайдоров; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1979. – 104 p. – Bibliogr.: p. 97-100.

243. Фурсов, С. П. Источники тока в радиолюбительской практике / С. П. Фурсов, В.


А. Орлов. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1979. – 111 p.: il. – Bibliogr.: p. 110.

244. Цвицинский, И. В. Алгоритмы аппроксимации и изображения кривых линий и


поверхностей / И. В. Цвицинский, Б. Н. Чернов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1979. – 102 p. – Bibliogr.: p. 102.

245. Шведов, В. Н. Опыт применения добавок в бетоны и растворы / В. Н. Шведов, В.


Н. Шмигальский. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1979. – 140 p.: il. – Bibliogr.: p. 136-138.

1980

246. Belousov, V. D. Dicţionar de matematică rus-moldovenesc = Русско-молдавский


математический словарь / V. D. Belousov, Ia. I. Neagu; red. I. I. Valuţă. – Chişinău: Red.
Princ. a Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti, 1980. – 428 p. – (Cu caractere chirilice).

247. Cernega, L. P. Lecţii la chimie pentru secţia de pregătire / [L. P. Cernega, M. F.


Frunze]; red. resp. V. I. Bodiu, V. Z. Amarii; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Chimie. –
Chişinău, 1980. – 45 p.: tab. – (Cu caractere chirilice).

248. Miron, Sergiu. Şiruri şi serii numerice: în ajutorul învăţătorului / Sergiu Miron. –
Chişinău: Lumina, 1980. – 128 p. – Bibliogr.: p. 124. – (Cu caractere chirilice).

249. Osmatescu, Petru. În ajutorul abiturientului: [exerciţii la algebră şi analiză matematică]


/ Petru Osmatescu, Dumitru Botnaru; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Matematică Superioară. –
Chişinău, 1980. – 90 p. – (Сu caractere chirilice).

24
250. Антонович, А. Л. Автоматизация дозирования извести при очистке соков
сахарного производства: обзорная информ. / А. Л. Антонович; ЦНИИТЭИПищепром. –
М., 1980. – 23 p.

251. Боханастюк, В. А. Специальные задачи прикладной кибернетики: учеб. пособие /


В. А. Боханастюк; ред. В. В. Марасанов; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. автоматики и
телемеханики. – Chişinău, 1980. – 84 p. – Bibliogr.: p. 85.

252. Бычков, Ю. М. Визуализация тонких потоков несжимаемой жидкости / Ю. М.


Бычков; отв. ред. А. И. Дягилев; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1980. –
132 p.: il. – Bibliogr. la sfârşitul art.

253. Введение в специальность: конспект лекций / В. И. Давыдов, М. В. Постников, П.


В. Костриков [et al.]; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C., 1980. – 64 p.

254. Вишняков, В. В. Проектирование технологических процессов для станков с


числовым программным управлением: конспект лекций. Часть 2 / В. В. Вишняков;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1980. – 48 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 46-47.

255. Вырлан, П. М. Централизованное горячее водоснабжение: учеб. пособие по спец.


1208 « Теплогазоснабжение и вентиляция» / П. М. Вырлан, М. Я. Розкин, Г. В. Русланов;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău, 1980. – 82 p.

256. Димитраки, П. Н. Радиоэлектронные схемы на транзисторах разного типа


проводимости / П. Н. Димитраки; отв. ред. В. А. Ильин, Л. М. Панасюк; Кишиневский гос.
ун-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1980. – 184 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 180-181.

257. Доника, Ф. Г. Полупроводники системы ZnS - Zn2S3 / Ф. Г. Доника, В. Ф. Житарь,


С. И. Радауцан; отв. ред. Л. С. Коваль; АН МССР. Ин-т прикл. физики. – Chişinău: Ştiinţa,
1980. – 148 p.: il. – Bibliogr.: p. 127-145.

258. Киселев, Ю. Я. Энергетические процессы плазменно-воздушной резки металлов /


Ю. Я. Киселев; отв. ред. В. И. Мишин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1980. – 76 p.: tab. – Bibliogr.: p. 71-72.

259. Колчин, Г. Б. Некоторые задачи термоупругости для прямоугольных областей:


(применение специальных ортогональных полиномов к решению задач термоупругости) /
Г. Б. Колчин, Ш. Н. Плят, Н. Я. Шейнкер; отв. ред. П. М. Вырлан; Кишиневский политехн.
ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1980. – 103 p.: il. – Bibliogr.: p. 101-102.

260. Конунова, Ц. Б. Окислительно-восстановительные реакции: учеб. пособие / Ц. Б.


Конунова; под ред. Н. М. Самусь; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. химии. – Chişinău:
I.P.C., 1980. – 74 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 71-73.

261. Марчук, Г. С. Перспективы полной утилизации плодовых косточек


предприятиями консервной промышленности: обзорная информ. / Г. С. Марчук;
ЦНИИТЭИпищепром. – М., 1980. – 43 p. – Bibliogr.: p. 42.

262. Могорян, Н. В. Электротехнологические промышленные установки: Установки


электрической сварки / Н. В. Могорян; ред. И. А. Процук; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: I.P.C., 1980. – 80 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 80.

25
263. Мудряк, В. И. Эксплуатация средств водоподъѐма для буровых скважин / В. И.
Мудряк, Ю. А. Казаков; ред. В. С. Калмуцкий; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1980. – 84 p.: il. – Bibliogr.: p. 81-82.

264. Олейников, В. П. Кинематика механической системы: учеб.-метод. пособие / В.


П. Олейников, Ю. Б. Розенфельд; ред. Е. Е. Витиу; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
теорет. механики. – Chişinău, 1980. – 80 p.: des.

265. Оптимальное проектирование асинхронных взрывозащищенных двигателей / В.


Ф. Горягин, В. И. Загрядцкий, Т. А. Сычева [et al.]; отв. ред. С. П. Фурсов; Кишиневский.
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1980. – 200 p.: il. – Bibliogr.: p. 121-124. – Anexe: p. 125-
198.

266. Полупроводниковые приборы, программные средства АСУ: Вопр. электроники:


межвуз. сб. / отв. ред. И. Ф. Клисторин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1980. – 136 p.: fig. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

267. Соловьев, В. И. Машины для внесения в почву жидких удобрений и


ядохимикатов / В. И. Соловьев; ред. П. А. Лукашевич; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1980. – 116 p.: il. – Bibliogr.: p. 108-111.

268. Сырбу, И. М. Структурные сдвиги в развитии производительных сил сельского


хозяйства / И. М. Сырбу; отв. ред. И. Д. Блаж; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1980. – 120 p.: tab. – Bibliogr.: p. 113-117.

269. Тимощенко, В. А. Безоблойная штамповка поковок с изогнутой осью / В. А.


Тимощенко, В. В. Ермилов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1980. – 83 p.:
il. – Bibliogr.: p. 77-82.

270. Цуркан, К. В. Методы влагозащиты радиоэлектронной аппаратуры: учеб. пособие


/ К. В. Цуркан, Б. П. Панушкин, С. С. Карский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
I.P.C., 1980. – 34 p. – Bibliogr.: p. 34.

271. Чеботареску, И. Д. Ремонт и модернизация оборудования предприятий пищевой


промышленности / И. Д. Чеботареску, И. М. Федоткин, В. А. Григорьев. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1980. – 169 p. – Bibliogr.: p. 164-166.

272. Шайдоров, А. А. Теоретические основы организации безопасности труда / А. А.


Шайдоров, О. Н. Руснак; отв. ред. В. В. Милохов; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1980. – 124 p.: il. – Bibliogr.: p. 120-121.

1981

273. Анточ, Н. В. Проектирование избирательных RC-RC-цепей на обобщенных


преобразователях сопротивления / Н. В. Анточ, К. П. Гордиенко, И. В. Кицул; отв. ред. С.
И. Идричан; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 131 p.: il. – Bibliogr.:
p. 126-129.

274. Арион, В. Д. Применение динамического программирования к задачам


электроэнергетики / В. Д. Арион, В. Г. Журавлев; отв. ред. В. А. Веников; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 135 p.: des. – Bibliogr.: p. 112-117.

26
275. Бидный, Г. Р. Матричный метод решения задач строительной механики / Г. Р.
Бидный, Г. Б. Колчин, С. Ф. Клованич; отв. ред. Е. Н. Львовский; Кишиневский политехн.
ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 308 p. – Bibliogr.: p. 302-305.

276. Бобренко, В. М. Акустические методы контроля напряженного состояния


материала деталей машин / В. М. Бобренко, М. С. Вангели, А. Н. Куценко; отв. ред. А. В.
Кортнев; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 147 p.: il. – Bibliogr.: p.
138-144.

277. Булат, М. С. Специальные функции: [пособие для студентов инж. техн.


специальностей] / М. С. Булат, П. А. Кожухарь, В. Ф. Рожко; ред. И. В. Горюк;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C., 1981. – 80 p. – Bibliogr.: p. 78-79.

278. Бычков, Ю. М. Гидродинамика тонких потоков несжимаемой жидкости / Ю. М.


Бычков; отв. ред. Е. У. Репик; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 109
p.: il. – Bibliogr.: p. 90-93.

279. Вишняков, В. В. Ручное программирование станков с ЧПУ: учеб. пособие / В. В.


Вишняков, Н. И. Кушнир, Ю. Н. Мясников; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
технологии машиностроения. – Chişinău, 1981. – 75 p.: il.

280. Вырлан, П. М. Математические методы и ЭВМ в расчетах и проектирование


систем теплогазоснабжения и вентиляции: конспект лекций / П. М. Вырлан; Кишиневский
политехн. ин-т, Каф. теплогазоснабжение и вентиляция. – Chişinău, 1981. – 54 p.: il.

281. Данильченко, Л. М. Эффективность капитальных вложений и производственных


фондов в строительном комплексе Молдавской ССР / Л. М. Данильченко; отв. ред. Р. Д.
Федотова; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 228 p.: il. – Bibliogr.: p.
220-225.

282. Димитраки, П. Н. Мостовые импульсные устройства с полевыми транзисторами /


П. Н. Димитраки. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1981. – 143 p.: il. – Bibliogr. la sfârşitul
temelor.

283. Долгов, Ю. А. Оптимизация технологического процесса производства печатных


плат / Ю. А. Долгов, Т. В. Олейник, К. В. Цуркан; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 147 p.: tab. – Bibliogr.: p. 145.

284. Емельянов, Ю. В. Защита от коррозии оборудования и сооружений / Ю. В.


Емельянов, Н. В. Могорян; отв. ред. Е. В. Зобов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău :
Ştiinţa, 1981. – 100 p. – Bibliogr.: p. 97-99.

285. Заяц, И. Н. Организация производства на предприятиях винодельческой и


плодоовощной консервной промышленности: учеб. пособие / И. Н. Заяц; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău, 1981. – 60 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 60.

286. Исследование и оптимизация электроплазменной резки металлов / Ю. Я. Киселев,


И. А. Процук, Ф. П. Станчу, И. З. Терзи; отв. ред. В. И. Мишин; Кишиневский политехн.
ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 110 p.: il. – Bibliogr.: p. 106-108.

27
287. Канн, Э. А. Деревянные конструкции в современном строительстве / Э. А. Канн,
Е. Н. Серов; отв. ред. Г. Б. Колчин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981.
– 180 p. – Bibliogr.: p. 173-178.

288. Концентрация и специализация производства в пищевой промышленности / И. Д.


Блаж, В. И. Хомаров, И. А. Ладыжанский [et al.]. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. –
295 p. – Bibliogr.: p. 287-293.

289. Мишин, В. И. Математическое моделирование статических ферромагнитных


устройств / В. И. Мишин, И. В. Собор, Е. И. Забудcкий; отв. ред. В. В. Ермуратский;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 104 p. – Bibliogr.: p. 98-102.

290. Никифоров, К. Г. Сульфохромит кадмия / К. Г. Никифоров, С. И. Радауцан, В. Е.


Тезлеван; отв. ред. В. Ф. Житарь. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 126 p.

291. Орлов, С. С. Противооползневая защита в Молдавии: учеб. пособие / С. С. Орлов,


Т. А. Тимофеева, П. Г. Абраменко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. инж. геологии,
оснований и фундамента. – Chişinău, 1981. – 84 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 83.

292. Полупроводниковые структуры и электронные приборы контроля и управления:


Вопр. электроники: межвуз. сб. / отв. ред. И. Ф. Клисторин; Кишиневский политехн. ин-т.
– Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 126 p.: il. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

293. Саламатова, С. М. Основы конструирования одежды: программированное учеб.


пособ. для средних спец. учеб. заведений легкой пром-сти / С. М. Саламатова. – М.:
Легкая индустрия, 1981. – 192 p.

294. Сорочан, К. С. Развитие форм обобществления сельскохозяйственного


производства / К. С. Сорочан; отв. ред. С. Т. Павенский; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 136 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.

295. Стоянов, В. В. Сборные клеефанерные гиперболические оболочки / В. В.


Стоянов, Н. И. Узун; отв. ред. Г. Б. Колчин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1981. – 79 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 75-78.

296. Сырбу, И. М. Теория и практика аграрно-промышленной интеграции и


межхозяйственной кооперации в сельском хозяйстве: курс лекций / И. М. Сырбу;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. экон., орг. и планир. пр-ва. – Chişinău, 1981. – 52 p. –
Bibliogr.: p. 52.

297. Чупак, И. М. Сопротивление железобетонных элементов действию поперечных


сил / И. М. Чупак, А. С. Залесов, С. А. Корейба; отв. ред. Е. Н. Львовский; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 132 p. – Bibliogr.: p. 126-132.

298. Шведов, В. Н. Современные представления о природе усадочных деформаций


цементных бетонов: курс лекций по дисциплине «Дорожно-строительные материалы» / В.
Н. Шведов; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. автомоб. дороги. – Chişinău: I.P.C., 1981. –
44 p.: il. – Bibliogr.: p. 44.

299. Шмигальский, В. Н. Оптимизация состава цементобетонов / В. Н. Шмигальский;


отв. ред. В. Н. Шведов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1981. – 123 p.: il.
– Bibliogr.: p. 71-73.

28
1982

300. Ciumac, P. Variabile aleatoare şi legile lor de repartiţie: material didactic / P. Ciumac;
red. A. Z. Hariton; Inst. Politehn. din Chişinău. – Chişinău, 1982. – 84 p.: il. – Bibliogr.: p. 81-
82. – (Cu caractere chirilice).

301. Colpagiu, Mircea. Să înţelegem corect fizica / Mircea Colpagiu. – Chişinău: Lumina,
1982. – 168 p.: il. – (Cu caractere chirilice).

302. Miron, Sergiu. Limite şi derivate: în ajutorul învăţătorului / Sergiu Miron. – Chişinău:
Lumina, 1982. – 192 p.: il. – Bibliogr.: p. 191. – (Cu caractere chirilice).

303. Valuico, G. G. Vinurile de struguri: (Tehnologia modernă) / G. G. Valuico; trad. din lb.
rusă S. S. Carpov, E. I. Rusu. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1982. – 339 p.: fig. – Bibliogr.:
p. 334-337. – (Cu caractere chirilice).

304. Акимов, А. В. Водонепроницаемость бетонов на местных материалах / А. В.


Акимов, А. Г. Рубличан; отв. ред. И. И. Крыжановский; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1982. – 95 p.: il. – Bibliogr.: p. 85-93.

305. Валуцэ, И. И. Основы теории универсальных алгебр: учеб. пособие для студентов
вуза / И . И. Валуцэ. – Chişinău: I.P.C., 1982. – 80 p. – Bibliogr.: p. 79-80.

306. Гаина, Б. С. Новое в технологии виноградных вин / Б. С. Гаина, С. С. Карпов, И.


П. Иванова. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1982. – 178 p. – Bibliogr.: p. 174-176.

307. Гарбузов, Н. Г. Магнитные интегральные элементы в автоматике и


вычислительной технике: [пособие для студентов] / Н. Г. Гарбузов; Кишиневский
политехн. ин-т, Каф. автоматики, телемеханики и системы управления. – Chişinău: I.P.C.,
1982. – 52 p.: il. – Bibliogr.: p. 52.

308. Гуцу, А. Н. Повышение эффективности сельского строительства / А. Н. Гуцу, С.


С. Шапа. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1982. – 167 p.: il. – Bibliogr.: p. 164-166.

309. Кожемякин, Э. Г. Организация эксплуатации средств малой механизации в


строительстве МССР: экспресс-информ. / [Э. Г. Кожемякин]; МолдНИИНТИ. – Chişinău,
1982. – 18 p.: tab. – Bibliogr.: р. 18.

310. Кожемякин, Э. Г. Совершенствование материально-технического снабжения в


строительстве МССР: обзорная информ. / Э. Г. Кожемякин, В. В. Шпрайцер;
МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1982. – 56 p.: tab. – Bibliogr.: p. 55-56.

311. Кожемякин, Э. Г. Стыки и узлы железобетонных каркасов зданий, возводимых в


сейсмических районах / Э. Г. Кожемякин. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1982. – 151 p.:
il. – Bibliogr.: p. 146-149.

312. Костриков, П. В. Производство гнутоклееной мебели / П. В. Костриков. – М.:


Лесная промышленность, 1982. – 224 p. – Bibliogr: р. 219-220.

29
313. Ладвищенко, Б. Г. Лекции по статической устойчивости электрических систем /
Б. Г. Ладвищенко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. электрических систем. – Chişinău:
I.P.C., 1982. – 47 p.

314. Маковей, И. А. Применение математических методов в задачах энергетики: учеб.


пособие / И. А. Маковей; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. электрической системы. –
Chişinău: I.P.C., 1982. – 81 p.: il., tab. – Bibliogr.: р. 80-81.

315. Марасанов, В. В. Модели связи человека-оператора с внешней средой / В. В.


Марасанов; отв. ред. В. М. Агеев; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1982. –
183 p.: il., tab. – Bibliogr.: р. 165-179.

316. Марчук, Г. С. Производство и использование продукций из плодовых косточек /


Г. С. Марчук; ЦНИИТЭИПП. – М., 1982. – 29 p.

317. Могорян, Н. В. Электрические методы обработки материалов / Н. В. Могорян;


отв. ред. С. П. Фурсов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1982. – 220 p.: il. –
Bibliogr. la sfârşitul art.

318. Нистирюк, И. В. Применение эмиссионной мессбауэровской спектроскопии в


физике полупроводников / И. В. Нистирюк, П. П. Серегин; отв. ред. В. Г. Трофим;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1982. – 123 p.: il. – Bibliogr.: p. 110-121.

319. Руководство по выбору и расчету муфт при проектировании механизмов


приборных и вычислительных систем / [А. П. Бешетя, К. Г. Ган, С. Н. Истомин, А. Н.
Попескул]; ред. А. Т. Крачун; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. конструирования и
производства электронной аппаратуры. – Chişinău: I.P.C., 1982. – 40 p.

320. Румлянский, П. М. Критика буржуазных истолкований научных принципов / П.


М. Румлянский; отв. ред. П. И. Визир; Кишиневский гос. пед. ин-т им. И. Крянгэ. –
Chişinău: Ştiinţa, 1982. – 90 p.

321. Справочник бригадира хозрасчетной общестроительной бригады / И. И.


Крыжановский, Ю. М. Можей, М. В. Новиков [et al.]; ред. С. С. Шапa. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1982. – 282 p.: il.

322. Сырбу, И. М. Дисциплина труда - фактор повышения эффективности


общественного производства (в аграрном cекторе МССР) / И. М. Сырбу; отв. ред. И. Д.
Савчук; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1982. – 123 p.: tab. – Bibliogr.: р.
118-121.

323. Тавасиев, А. М. Развитие социалистического предприятия / А. М. Тавасиев, Г. М.


Русу; отв. ред. А. Ф. Кожухарь; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1982. –
120 p.: tab.

324. Татаров, П. Г. Основы консервирования пищевых продуктов: краткий курс


лекций / П. Г. Татаров; ред. И. П. Дульневa; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
технологии консервирования. – Chişinău: I.P.C., 1982. – 43 p.

325. Унгуряну, Д. В. Водозаборные сооружения из подземных водных источников:


учеб. пособие / Д. В. Унгуряну, В. А. Нелюбов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău,
1982. – 75 p. – Bibliogr.: p. 75.

30
1983

326. Dicţionar politehnic rus-moldovenesc: circa 120 000 de termeni / N. Abajeru, A.


Gorciac, V. Javoroţchii [et al.]; red. S. I. Radauţan. – Chişinău: Red. principală a E.S.V., 1983. –
704 p. – (Cu caractere chirilice).

327. Olimpiade republicane de fizică / M. E. Marinciuc, G. G. Isac, M. C. Colpagiu [et al.].


– Ed. a 2-a prelucr. şi compl. – Chişinău: Lumina, 1983. – 198 p.: il. – (Cu caractere chirilice).

328. Osmatescu, Petru. Calculul diferenţial al funcţiilor vectoriale: manual pentru


învăţămîntul superior / Petru Osmatescu. – Chişinău, 1983. – 96 p. – (Cu caractere chirilice).

329. Roman, T. S. Socialismul şi dezvoltarea naţiilor: (material în ajutorul lectorului) / T. S.


Roman, S. V. Tihun. – Chişinău: Ştiinţa, 1983. – 25 p. – Bibliogr.: p. 24-25. – (Cu caractere
chirilice).

330. Арион, В. Д. Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения:


учеб. пособие / В. Д. Арион, Ф. П. Станчу; отв. ред. И. В. Романчук; Кишиневский
политехн. ин-т, Каф. электроснабжения пром. предприятий городов и с.-х., Каф.
электрической системы. – Chişinău: I.P.C., 1983. – 83 p. – Bibliogr.: р. 82.

331. Блаж, И. Д. Эффективность территориально-отраслевой структуры и


специализации пищевой промышленности Молдавии / И. Д. Блаж. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1983. – 200 p.: tab. – Bibliogr.: р. 196-198.

332. Ведерникова, Е. И. Совершенствование способов производства белково-


пшеничного хлеба для больных диабетом: обзорная информ. / Е. И. Ведерникова, Г. И.
Чумак; ЦНИИТЭИПП. – М., 1983. – 17 p. – Bibliogr.: р. 16.

333. Дука, Г. Т. Практикум по технологии конструкционных материалов / [Г. Т. Дука,


Г. А. Рудик]; под ред. С. Г. Негру; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C., 1983. –
49 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 49.

334. Жененко, Г. Н. Математические модели электроэнергетических систем для


исследования колебательной статической устойчивости: учеб. пособие / Г. Н. Жененко, Б.
Г. Ладвищенко, Л. А. Терешко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. электрической
системы. – Chişinău: I.P.C., 1983. – 72 p. – Bibliogr.: р. 71.

335. Измайлов, Ю. В. Индустриальное строительство сейсмостойких каменных зданий


/ Ю. В. Измайлов. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1983. – 214 p.: il., tab. – Bibliogr.: р.
209-213.

336. Калмуцкий, В. С. Вероятностные методы расчета деталей машин: учеб. пособие /


В. С. Калмуцкий; отв. ред. С. П. Андриевский; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. деталей
машин ПТУ. – Chişinău: I.P.C., 1983. – 82 p. – Bibliogr.: р. 80-81.

337. Карпов, С. С. Напитки нашего стола / С. С. Карпов, Ж. Я. Чумак. – Chişinău:


Cartea Moldovenească, 1983. – 167 p.: il.

338. Кожухар, В. М. Основы ритмичности в строительстве / В. М. Кожухар. –


Chişinău: Cartea Moldovenească, 1983. – 98 p.: il. – Bibliogr.: р. 96-97.

31
339. Королѐв, Н. К. Обеспечение исправного состояния автомобиля / Н. К. Королѐв. –
Chişinău: Cartea Moldovenească, 1983. – 160 p. – Bibliogr.: р. 159.

340. Кулакова, Е. В. Холодные блюда и закуски / Е. В. Кулакова. – Chişinău: Cartea


Moldovenească, 1983. – 142 p.

341. Кутько, Б. П. Пригрузы в технологии бетонов / Б. П. Кутько, В. Н. Шмигальский;


отв. ред. В. Н. Шведов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1983. – 130 p.: il.
– Bibliogr.: р. 122-128.

342. Опыт применения электрических разрядов в обработке металлов / В. Г. Антосяк,


Г. Е. Маковейчук, О. И. Плахотников, Л. Н. Шистик; отв. ред. В. Ф. Гологан;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1983. – 123 p. – Bibliogr.: р. 115-121.

343. Сырбу, Н. Н. Оптоэлектронные свойства соединений АII BV / Н. Н. Сырбу; отв.


ред. А. И. Иващенко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1983. – 155 p. –
Bibliogr. la sfârşitul art.

344. Шведов, В. Н. Отделочные работы: справочник / В. Н. Шведов, Э. Г. Кожемякин.


– Chişinău: Cartea Moldovenească, 1983. – 250 p.: il., tab. – Bibliogr.: р. 247.

345. Экспериментально-статистические исследования ползучести бетонов / Е. Н.


Львовский, Г. В. Бордеяну, Л. И. Ольховая, А. И. Скрипник; отв. ред. И. М. Чупак;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1983. – 143 p.: tab. – Bibliogr.: р. 137-141.

1984

346. Botnaru, D. V. Probleme şi exerciţii de matematică: [pentru elevii claselor superioare a


şc. medii] / D. V. Botnaru. – Chişinău: Lumina, 1984. – 152 p : il. – (Cu caractere chirilice).

347. Colpagiu, Mircea. De la pendul la lazer: [pentru elevii claselor superioare] / Mircea
Colpagiu. – Chişinău: Lumina, 1984. – 164 p : il. – Bibliogr.: p. 161. – (Cu caractere chirilice).

348. Goriuc, I. V. Elemente de programare liniară: [pentru elevii claselor superioare] / I. V.


Goriuc. – Chişinău: Lumina, 1984. – 96 p : il. – Bibliogr.: p. 94. – (Cu caractere chirilice).

349. Marinciuc, M. E. Aplicarea elementelor de matematică la rezolvarea problemelor de


fizică: [pentru învăţători] / M. E. Marinciuc. – Chişinău: Lumina, 1984. – 124 p.: il. – Bibliogr.:
p. 123. – (Cu caractere chirilice).

350. Гончаренко, В. В. Фреймы для распознавания смысла текста / В. В. Гончаренко,


Е. А. Шингарева; отв. ред. Р. Г. Пиотровский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1984. – 195 p. – Bibliogr.: р. 184-194.

351. Долгов, Ю. А. Информационный подход к моделированию технологических


процессов / Ю. А. Долгов, В. И. Борщевич, Г. Ф. Сорокин; отв. ред. И. Ф. Клисторин;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 172 p. – Bibliogr.: р. 162-167.

352. Интенсификация строительного производства в Молдавской ССР: обзорная


информ. / В. М. Кожухар, М. В. Устурой, Л. В. Устурой, А. К. Койнак; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1984. – 49 p. – Bibliogr.: р. 46-48.

32
353. Ионесий, В. Ф. Методические рекомендации по оптимизации на ЭВМ режимов
резания токарной одноинструментальной операции / [В. Ф. Ионесий, А. В. Тока]; отв. ред.
В. А. Тимощенко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C., 1984. – 30 p. – Bibliogr.:
р. 29.

354. Коротченков, Г. С. Барьеры Шоттки, собственные окислы и МОП структуры на


фосфиде индия / Г. С. Коротченков, И. П. Молодян; отв. ред. С. И. Радауцан;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 115 p.: graf. – Bibliogr.: р. 102-113.

355. Красовский, И. И. Анализ взаимодействия окружающей среды и


электроустановок / И. И. Красовский; отв. ред. А. С. Зайцев; Кишиневский политехн. ин-т.
– Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 104 p. – Bibliogr.: р. 95-99.

356. Львовский, Е. Совершенствование строительных конструкций и строительного


производства / Е. Львовский, Г. Колчин, Э. Кожемякин; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 167 p.

357. Марчук, Г. С. Новая ресурсосберегающая техника для пищевых производств


Молдавской ССР: обзорная информ. / Г. С. Марчук; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1984. – 55
p.: il. – Bibliogr.: р. 50-54.

358. Методы и практика управления ускорением научно-технического прогресса и


оценки его эффективности / Р. Д. Федотова, Г. М. Секерина, Г. И. Губан [et al.]; ред. А. Ф.
Кожухарь; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 154 p.: il. – Bibliogr.: р.
150-152.

359. Надежность и диагностика полупроводниковых приборов: Вопр. электроники:


межвуз. сб. / отв. ред. Ф. С. Шишияну; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1984. – 139 p.: il. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

360. Орлов, С. А. Организация, планирование и управление производством на


плодоовощных консервных заводах : учеб. для студ. вузов обучающихся по спец.
«Технология консервирования» / С. А. Орлов. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1984. –
387 p.: tab.

361. Разработка и исследование СОЖ на основе комплексных соединений / В. Ф.


Гологан, В. В. Туртыгин, Т. В. Туртыгина, П. Е. Цыкиновский; отв. ред. В. В. Аждер;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 63 p. – Bibliogr.: р. 54-62.

362. Рогут, И. В. Цвет в архитектуре: курс лекций / И. В. Рогут; отв. ред. Б. Г. Моргун;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. архит. конструкции. – Chişinău: I.P.C., 1984. – 49 p. –
Bibliogr.: р. 48.

363. Руководство по теоретической механике для участников институтских и


республиканских олимпиад / [Г. Г. Коман [et al.]]; отв. ред. А. И. Касиян; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C., 1984. – 45 p.

364. Саламатова, С. М. Конструирование одежды: учеб. для сред. учеб. заведений


легкой пром-сти / С. М. Саламатова. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 272 p. –
Bibliogr.: р. 271.

33
365. Секерина, Г. М. Организация, планирование и управление машиностроительным
предприятием / [Г. М. Секерина]; отв. ред. Т. С. Шеина; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: I.P.C., 1984. – 36 p.

366. Справочник сельского электрика / Г. С. Беженарь, В. Н. Горланов, И. В. Собор, П.


И. Тодос. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1984. – 314 p.: il.

367. Стратан, Ф. И. Методы оптимизации при проектировании систем


теплогазоснабжения / Ф. И. Стратан, В. Ф. Иродов; отв. ред. М. Я. Розкин; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 76 p.: il. – Bibliogr.: р. 71-75.

368. Тимощенко, В. А. Чистовая обработка толстолистовых заготовок / В. А.


Тимощенко, А. В. Тока; отв. ред. Р. А. Богатырев; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 87 p.: il. – Bibliogr.: р. 81-86.

369. Унгуряну, Д. В. Пуск, наладка и эксплуатация водопроводных и


канализационных очистных сооружений: учеб. пособие / Д. В. Унгуряну; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C., 1984. – 85 p. – Bibliogr.: р. 82-84.

370. Фурсов, С. П. Как зарядить аккумулятор / С. П. Фурсов; отв. ред. Е. П. Наний; АН


МССР, Ин-т прикл. физики. – 4-е изд., испр. и доп. – Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 176 p.: tab. –
Bibliogr.: р. 164-175.

371. Халитов, Р. Т. Экономическая эффективность использования оборотных средств


в агропромышленном объединении Молдэфирмаслопром: обзорная информ. / Р. Т.
Халитов, В. Н. Данилин, Т. М. Яковленко; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1984. – 52 p. –
Bibliogr.: р. 41-42.

372. Цвицинский, И. В. Математическое моделирование поверхностей сложной


формы / И. В. Цвицинский; отв. ред. Ю. М. Бычков; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 110 p. – Bibliogr.: р. 104-105.

373. Цуркан, В. В. Магнитные полупроводники на основе селенохромита меди / В. В.


Цуркан, С. И. Радауцан, В. Е. Тэзлэван; отв. ред. С. Д. Шутов; АН МССР, Ин-т прикл.
физики. – Chişinău: Ştiinţa, 1984. – 118 p.: il. – Bibliogr.: р. 101-116.

374. Чапа, М. И. Нанесение размеров на рабочие чертежи деталей: учебно-метод.


пособие по машиностроит. черчению / М. И. Чапа; отв. ред.: А. И. Ковбасюк;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. начертатательной геометрии и инж. графики. –
Chişinău: I.P.C., 1984. – 56 p.: il. – Bibliogr.: р. 55.

1985

375. Botez, I. Gh. Automatele fabrică maşini / I. Gh. Botez, V. M. Popa. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1985. – 91 p.: il. – Bibliogr.: p. 90. – (Cu caractere chirilice).

376. Colpagiu, M. C. Fizica temperaturilor joase: pentru clasele superioare / M. C. Colpagiu,


M. E. Marinciuc. – Chişinău: Lumina, 1985. – 120 p.: il. – (Cu caractere chirilice).

377. Lica, D. C. Programarea la calculatoare electronice. Limbajul FORTRAN: carte pentru


elevi / D. C. Lica, M. E. Marinciuc, D. N. Todoroi. – Chişinău: Lumina, 1985. – 120 p.: tab. –
(Cu caractere chirilice).

34
378. Planificacion de los experimentos / C. Dr. Felipe, F. H. Herrera, C. Dr. Pedro, P. V.
Kostrikov, C. Dr. Jose, A. Dioz Duque. – La Habana: Ediciones, 1985. – 155 p.

379. Балануцэ, А. П. Современная технология столовых вин / А. П. Балануцэ, Г. Ф.


Мустяцэ. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1985. – 223 p.: il., tab. – Bibliogr.: р. 219-222.

380. Бешетя, А. П. Расчет амортизаторов транспортируемых изделий на виброударные


воздействия / А. П. Бешетя, В. В. Карамышкин, В. М. Косов; отв. ред. В. А. Александров;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1985. – 106 p. – Bibliogr.: р. 105.

381. Вырлан, П. М. Методы распознавания образов в строительном проектировании /


П. М. Вырлан, Ф. И. Стратан; отв. ред. Д. В. Унгуряну; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1985. – 112 p.: il. – Bibliogr.: р. 92-97.

382. Забудский, Е. И. Предварительный расчет трехфазных трансформаторов на ЭВМ:


учеб. пособие / Е. И. Забудский, В. Г. Ольховский; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
электрические машины. – Chişinău: I.P.C., 1985. – 50 p. – Bibliogr.: р. 49.

383. Заяц, И. Н. Планирование в производственных объединениях и на предприятиях


пищевой промышленности / И. Н. Заяц. – М.: Агропромиздат, 1985. – 232 p. – Bibliogr.: р.
230.

384. Измайлов, Ю. В. Способы усиления повреждѐнных конструкций в условиях


МССР: обзорная информ. / Ю. В. Измайлов, А. А. Чуприна, И. И. Ярошенко;
МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1985. – 63 p. – Bibliogr.: р. 62-63.

385. Кожемякин, Э. Г. Состояние и перспективы внедрения новой техники в сельском


строительстве Молдавии: обзорная информ. / Э. Г. Кожемякин, В. В. Шпрайцер;
МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1985. – 50 p. – Bibliogr.: р. 48-49.

386. Костриков, П. В. Технология гнутоклееных заготовок из шпона сосны и


лиственницы / П. В. Костриков; отв. ред. Р. А. Богатырев; Кишиневский политехн. ин-т. –
Сhişinău: Ştiinţa, 1985. – 104 p.: il. – Bibliogr.: р. 102.

387. Ладвищенко, Б. Г. Лекции по динамической устойчивости и асинхронным


режимам электрических систем / Б. Г. Ладвищенко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
электрических систем. – Chişinău, 1985. – 45 p.

388. Легкие конструкции для строительства / В. В. Стоянов, В. М. Хрулев, В. Г.


Житушкин, Н. И. Узун; отв. ред. Г. Б. Колчин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1985. – 120 p.: il. – Bibliogr.: р. 116.

389. Марчук, Г. С. Технология подготовки ядер косточек плодовых к производству


кондитерских изделий: обзорная информ. / Г. С. Марчук, Ж. В. Пуриче; ЦНИИТЭИПП. –
М., 1985. – 12 p. – Bibliogr.: р. 11-12. – (Кондитерская пром-сть).

390. Минаев, Н. В. Приспособления к агрегатным станкам и автоматическим линиям:


(конспект лекций) / Н. В. Минаев; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. технология
машиностроения. – Chişinău: I.P.C., 1985. – 44 p.: il. – Bibliogr.: р. 44.

35
391. Мустяца, В. Т. Тепло- и массообмен во влажных материалах в электрических
полях высокой частоты / В. Т. Мустяца; отв. ред. Е. В. Верлан; Кишиневский политехн.
ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1985. – 64 p. – Bibliogr.: р. 59-60.

392. Павлов, С. Г. Прикладная теория информации: (курс лекций) / С. Г. Павлов, В. К.


Киосев; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. автоматики и телемеханики. – Chişinău: I.P.C.,
1985. – 47 p.: il. – Bibliogr.: р. 47.

393. Справочник мастера сушильного производства / Б. В. Зозулевич, Л. Н. Кабанов,


В. П. Поповский, А. А. Силич. – М.: Агpопромиздат, 1985. – 175 p. – Bibliogr.: р. 172.

394. Стратан, Ф. И. Основы научных исследований: учеб. пособие для студентов спец.
1208 «Теплогазоснабжение и вентиляция» / Ф. И. Стратан, В. Ф. Иродов; ред. М. Я.
Розкин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C., 1985. – 79 p.: tab. – Bibliogr.: р. 72-
74.

395. Сырбу, И. М. Совершенствование структурных сдвигов в сельском хозяйстве в


условиях развития АПК: (на материалах Молдавской ССР) / И. М. Сырбу; отв. ред. А. И.
Тимуш; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1985. – 188 p.: tab. – Bibliogr.: р.
181-185.

396. Татаров, П. Г. Новое в консервной промышленности Молдавии / П. Г. Татаров. –


Chişinău: Cartea Moldovenească, 1985. – 120 p.: il., tab. – Bibliogr.: р. 116-118.

397. Унгуряну, Д. В. Новые достижения в области очистки сточных вод и обработки


осадков: учеб. пособие / Д. В. Унгуряну; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
водоснабжения и канализации. – Chişinău: I.P.C., 1985. – 81 p. – Bibliogr.: р. 81.

398. Физико-химические аспекты технологии пищевых продуктов / ред. М. А.


Кердиваренко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1985. – 92 p.

399. Фурсов, С. П. Зарядные устройства / С. П. Фурсов; отв. ред. Е. П. Наний; АН


МССР, Ин-т прикл. физики. – Chişinău: Ştiinţa, 1985. – 224 p.: il. – Bibliogr.: р. 219-222.

400. Халитов, Р. Т. Эффективность использования оборотных средств в


агропромышленном объединении Молдтабакпром: обзорная информ. / Р. Т. Халитов;
МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1985. – 70 p. – Bibliogr.: р. 64-68.

401. Шапа, С. С. Экономические методы ускорения строительства: (вопр. комплекс.


развития) / С. С. Шапа; отв. ред. Л. И. Лукьяненко; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1985. – 206 p.: tab. – Bibliogr.: р. 192-204.

402. Шведов, В. Н. Усадка и трещиностойкость бетонов / В. Н. Шведов; отв. ред. И. И.


Крыжановский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1985. – 110 p. – Bibliogr.:
р. 95-104.

403. Эстетика общественного питания: (курс лекций) / Ж. Я. Чумак, О. И.


Десятникова, П. Л. Маркович, С. А. Тарасова; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
технологии и орг. общественного питания. – Chişinău: I.P.C., 1985. – 18 p. – Bibliogr.: р. 17.

36
1986

404. Cartaleanu, T. M. Structura semantică a cuvintelor: material didactic la cursul de


lexicologie / T. M. Cartaleanu; Inst. Politehn. din Chişinău; Inst. ped. de stat „I. Creangă” din
Chişinău, Cat. Limbă şi Literatură Moldovenească. – Chişinău: I.P.C., 1986. – 29 p. – (Cu
caractere chirilice).

405. Caun, E. M. Particularităţile metodei de petrecere a lecţiilor de educaţie fizică cu elevii


grupei medicale speciale în şcoală: curs de lecţii pentru studenţii fac. de educaţie fizică / E. M.
Caun; red. resp. G. S. Baciu, P. E. Tolmacev; Inst. Politehn. din Chişinău; Inst. ped. de stat „I.
Creangă” din Chişinău. – Chişinău: I.P.C., 1986. – 44 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – (Cu
caractere chirilice).

406. Блаж, И. Д. Экономико-математическое моделирование пищевой


промышленности / И. Д. Блаж. – М.: Агропромиздат, 1986. – 288 p. – Bibliogr.: р. 283-284.

407. Ботез, И. Г. Опыт роботизации механосборочного производства / И. Г. Ботез, И.


Т. Бабаян. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1986. – 72 p.: il. – (Производительность труда
- самое важное, самое главное). – Bibliogr.: р. 72.

408. Ворошнин, Л. Пути совершенствования защиты от коррозии оборудования


пищевых производств: обзорная информ. / Л. Ворошнин, Ю. Шолпан; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1986. – 58 p.

409. Гаина, Б. С. Комбайновая уборка винограда и технологии его переработки / Б. С.


Гаина. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1986. – 192 p.: fig. – Bibliogr.: p. 185-191.

410. Данилин, В. Н. Экономическая эффективность использования оборотных средств


в пищевой промышленности: (на примере МССР) / В. Н. Данилин, Р. Т. Халитов. –
Chişinău: Cartea Moldovenească, 1986. – 243 p.: tab.

411. Данильченко, Л. М. Управление эффективностью производства в региональном


строительном комплексе / Л. М. Данильченко; отв. ред. С. С. Шапа; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1986. – 212 p. – Bibliogr.: р. 197-209.

412. Каратун, В. С. Расчеты надежности электроэнергетических установок: учеб.


пособие / В. С. Каратун, М. М. Синенко, В. А. Тремясов; Кишиневский политехн. ин-т;
Красноярский политехн. ин-т. – Красноярск, 1986. – 100 p.

413. Кожемякин, Э. Г. Применение новых конструкций стыков и материалов для их


замоноличивания при строительстве каркасных зданий в сейсмических районах
Молдавской ССР / Э. Г. Кожемякин, В. В. Лазаренко, В. В. Шпрайцер; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1986. – 49 p.: il. – Bibliogr.: р. 47-49.

414. Комбайновые электродвигатели / В. И. Загрядцкий, Л. В. Ландкоф, Б. В. Савин [et


al.]; отв. ред. С. П. Фурсов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1986. – 134 p.:
il. – Bibliogr.: р. 128-132.

415. Львовский, Е. Расчет, конструирование и возведение зданий и сооружений / Е.


Львовский, Г. Колчин, Э. Кожемякин; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1986. – 149 p.

37
416. Марчук, Г. С. Комплексная переработка яблочных выжимок : обзорная информ. /
Г. С. Марчук; АгроНИИТЭИПП. – М., 1986. – 17 p. – Bibliogr.: р. 15-16.

417. Повышениe эффективности использования оборотных средств в строительных


организациях МССР: обзорная информ. / М. В. Устурой, Л. В. Устурой, А. К. Чойнак, В.
М. Кожухар; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1986. – 60 p.: tab. – Bibliogr.: р. 60.

418. Полуметаллы и узкозонные полупроводники и приборы на их основе / ред. С. И.


Радауцан. – Chişinău: Ştiinţa, 1986. – 162 p.

419. Республиканские математические олимпиады / В. Д. Белоусов, М. С. Изман, В. П.


Солтан, Б. И. Чиник; ред. Ю. М. Рябухин; АН МССР, Ин-т математики с ВЦ. – Chişinău:
Ştiinţa, 1986. – 228 p.: il.

420. Румлянский, П. М. Методологические принципы физики в системе


развивающегося знания / П. М. Румлянский; отв. ред. А. Д. Урсул; Кишиневский гос. пед.
ин-т им. И. Крянгэ. – Chişinău: Ştiinţa, 1986. – 168 p.

421. Руссу, Е. И. Новое в технологии красных вин / Е. И. Руссу. – Chişinău: Cartea


Moldovenească, 1986. – 215 p.: il. – Bibliogr.: p. 212-213.

422. Самусь, И. Д. Симметрия кристаллов, рентгеноструктурные методы


исследования: учеб. пособие по курсу Кристаллофизика и методы исслед. структур / И. Д.
Самусь; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C., 1986. – 86 p. – Bibliogr.: р. 83-84.

423. Тарас, Я. Н. Памятники архитектуры Молдавии (XIV - нач. XX в.) / [Я. Н. Тарас].
– Chişinău: Timpul, 1986. – 247 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.

424. Тарас, Я. Н. Современная архитектура молдавского села / Я. Н. Тарас, Б. А


Захарченко. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1986. – 127 p. – Bibliogr.: р. 124.

425. Тарновский, К. И. Применение местных материалов в индустриальном


строительстве / К. И. Тарновский. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1986. – 128 p.: il. –
Bibliogr.: р. 124-126.

426. Тимощенко, В. А. Резка сортового проката и труб на заготовки / В. А.


Тимощенко, А. И. Эрлих, А. И. Пульбере; отв. ред. К. Н. Богоявленский; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1986. – 112 p. – Bibliogr.: р. 108-111.

427. Федотова, Р. Д. Проблема повышения эффективности общественного


производства и методы расчета: учеб. пособие / Р. Д. Федотова; отв. ред. И. А.
Ладыжанский; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. экон., орг. и планир. пром. пр-ва. –
Chişinău: I.P.C., 1986. – 78 p. – Bibliogr.: р. 76-77.

428. Чобану, Н. П. Использование ЭВМ в архитектурно-строительном


проектировании: курс лекций / Н. П. Чобану; ред. М. Д. Добрев; Кишиневский политехн.
ин-т, Каф. архит. конструкций. – Chişinău: I.P.C., 1986. – 49 p. – Bibliogr.: р. 49.

429. Шведов, В. Н. Современные способы индустриальной отделки железобетонных


изделий в заводских условиях: обзорная информ. / В. Н. Шведов, Б. П. Кутько, А. С.
Кречин; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1986. – 66 p. – Bibliogr.: р. 65.

38
1987

430. Baciu, G. S. Bazele morfologiei de vîrstă şi adaptării sportive: (material didactic) / G.


S. Baciu; red. resp. P. E. Tolmacev; Inst. Politehn. din Chişinău; Inst. ped. de stat „I. Creangă”
din Chişinău. – Chişinău: I.P.C., 1987. – 76 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – (Cu caractere
chirilice).

431. Casian, A. I. Mecanica - baza ştiinţelor naturii: [Carte pentru elevi] / A. I. Casian, M. C.
Colpagiu. – Chişinău: Lumina, 1987. – 175 p. – (Cu caractere chirilice).

432. Chitoroagă, I. D. Abecedarul teoriei mulţimilor: (material didactic) / I. D. Chitoroagă;


red. şt. V. Ia. Gherciu; Inst. Politehn. din Chişinău; Inst. ped. de stat “I. Creangă” din Chişinău. –
Chişinău: I.P.C., 1987. – 80 p. – Bibliogr.: p. 80. – (Cu caractere chirilice).

433. Miron, Sergiu. Funcţii elementare: carte pentru elevi / Sergiu Miron. – Chişinău:
Lumina, 1987. – 84 p. – (Cu caractere chirilice).

434. Tecnologia de la produccion de muebles con Piezas conformadas de chapas de madera


tropical: aspectos teoricos, y practicos / F. H. Herrera, P. V. Kostricov, I. Betancourt, D. Alberto;
Ministerio de educacion superior. – Lahabana, 1987. – 210 p.

435. Антосяк, В. Г. Электрофизические методы обработки материалов / В. Г. Антосяк,


Н. В. Могорян; ред. Н. К. Фотеев; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1987. –
145 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

436. Арион, В. Д. Оптимизация развития электрических сетей в САПР: учеб. пособие /


В. Д. Арион; отв. ред. И. П. Стратан; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. электрических
систем. – Chişinău: I.P.C., 1987. – 76 p. – Bibliogr.: p. 73-74.

437. Баясанов, Д. Б. Моделирование и проектирование распределительных систем


газоснабжения / Д. Б. Баясанов, Ф. И. Стратан; ред. М. Я. Розкин; Кишиневский политехн.
ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1987. – 124 p. – Bibliogr.: p. 123.

438. Боровский, В. М. История молдавской архитектуры: учеб. пособие по


дисциплине История русской и нац. архитектуры / В. М. Боровский; Кишиневский
политехн. ин-т, Каф. архитектурного проектирования. – Chişinău: I.P.C., 1987. – 82 p.: tab.
– Bibliogr.: p. 51-52.

439. Ботез, И. Г. Механизация и автоматизация сборочных работ / И. Г. Ботез, В. К.


Замятин, В. М. Попа. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1987. – 212 p.: il. – Bibliogr.: p. 212.

440. Булярский, С. В. Глубокие центры безизлучательной рекомбинации в


светоизлучающих приборах / С. В. Булярский; ред. С. И. Радауцан; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1987. – 103 p. – Bibliogr.: p. 90-100.

441. Валуйко, Г. Г. Стабилизация виноградных вин / Г. Г. Валуйко, В. И. Зинченко, Н.


А. Мехузла. – М.: Агропромиздат, 1987. – 158 p.: il. – Bibliogr.: p. 156-157.

442. Вырлан, П. М. Численные методы расчета систем теплогазоснабжения и


вентиляции / П. М. Вырлан; отв. ред. Ф. И. Стратан; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: I.P.C., 1987. – 78 p. – Bibliogr.: p. 75-76.

39
443. Георгиу, В. Г. Вольт-фарадные измерения параметров полупроводников / В. Г.
Георгиу; под ред. Ф. С. Шишияну; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1987.
– 63 p.: il. – Bibliogr.: p. 59-64.

444. Гуцу, Е. Г. Материалы к теоретическим и семинарским занятиям по


сравнительной типологии французкого и молдавского языков: тексты лекций / Е. Г. Гуцу;
отв. ред. И. Е. Смирнов; Кишиневский политехн. ин-т; Бельцкий гос. пед. ин-т им. А.
Руссо, Каф. фр. филологии. – Chişinău: I.P.C., 1987. – 46 p. – Bibliogr.: p. 45.

445. Измайлов, Ю. В. Перспективы развития каменного домостроения в МССР в


условиях высокой сейсмичности: обзорная информ. / Ю. В. Измайлов, А. А. Чуприна;
МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1987. – 48 p.

446. Исследования новых микроэлектронных приборов и устройств: Вопр.


электроники: межвуз. сб. / отв. ред. Ф. С. Шишияну; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1987. – 126 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

447. Калмуцкий, В. С. Расчет ресурса деталей шасси автомобиля вероятностными


методами: учеб. пособие / В. С. Калмуцкий; отв. ред. С. П. Андриевский; Кишиневский
политехн. ин-т, Каф. автомоб. транспорт. – Chişinău: I.P.C., 1987. – 82 p. – Bibliogr.: p. 80-
81.

448. Кожемякин, Э. Г. Справочник по строительно-монтажным работам / Э. Г.


Кожемякин. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1987. – 384 p.: tab. – Bibliogr.: p. 381.

449. Кожухар, В. М. Повышение технического уровня строительного производства в


МССР на основе совершенствования планирования: обзорная информ. / В. М. Кожухар,
М. В. Устурой, Л. В. Устурой; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1987. – 72 p.: tab. – Bibliogr.: p.
70-71.

450. Конструкции сельскохозяйственных зданий и сооружений / В. В. Стоянов, В. А.


Бондарь, В. Г. Иевенко, В. В. Гузовский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1987. – 137 p.: il. – Bibliogr.: p. 136.

451. Линейный электродвигатель - раскладчик нити: [моногр.] / В. И. Загрядцкий, В.


Н. Зайцев, Н. И. Кобыляцкий [et al.]; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1987. – 108 p. – Bibliogr.: p. 103-104.

452. Маковей, И. А. Математические методы в задачах энергетики: учеб. пособие / И.


А. Маковей; ред. И. П. Стратан; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. электрические
системы. – Chişinău: I.P.C., 1987. – 85 p. – Bibliogr.: p. 83-84.

453. Мартынюк, H. П. Экономная эксплуатация автотракторных шин: справ. книга / H.


П. Мартынюк. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1987. – 166 p.: il. – Bibliogr.: p. 165.

454. Модели синтеза систем баз данных в вычислительных сетях / В. В. Марасанов, А.


Г. Маликонов, В. В. Кульба, В. Б. Коробко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1987. – 268 p. – Bibliogr.: p. 261-265.

455. Немиров, В. Н. Социально-экономические проблемы сокращения ручного труда /


В. Н. Немиров; отв. ред. В. С. Хохлов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1987. – 86 p. – Bibliogr.: p. 82-87.

40
456. Параска, Д. И. Гидрология, гидрометрия и регулирование стока: учеб. пособие по
курсу «Гидрология, гидрометрия и гидротехн. сооружения по спец. 1209 «Водоснабжение
и канализация» / Д. И. Параска; отв. ред. А. И. Дягилев; Кишиневский политехн. ин-т,
Каф. водоснобжения и канализации. – Chişinău, 1987. – 84 p. – Bibliogr.: p. 84.

457. Педченко, И. И. Справочник строителя-отделочника: штукатурные,


облицовочные, малярные и др. материалы / И. И. Педченко. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1987. – 307 p. – Bibliogr.: p. 306.

458. Планетарные прецессионные передачи: [моногр.] / И. А. Бостан, К. Б. Глушко, А.


Г. Опря, В. Е. Дулгеру; ред. Г. М. Попович; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1987. – 156 p.: il. – Bibliogr.: p. 152-155.

459. Повышение производительности труда в монолитном домостроении Молдавии:


обзорная информ. / Б. Н. Красновский, А. Ф. Исак, А. С. Диденкул [et al.]; МолдНИИНТИ.
– Chişinău, 1987. – 50 p.

460. Прогрессивные способы обработки металлов давлением и их применение на


предприятиях МССР: обзорная информ. / В. А. Тимощенко, О. В. Цуркан, А. В. Тока [et
al.]; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1987. – 57 p. – Bibliogr.: p. 52-57.

461. Радауцан, С. И. Кудесница алмазоподобных полупроводников: [о Н. А.


Горюновой, основателе работ по химии алмазоподобных полупроводников] / С. И.
Радауцан, В. А. Радул, Л. С. Радауцан; ред. А. М. Андриеш; АН МССР, Комиссия по
истории науки и техники. – Chişinău: Ştiinţa, 1987. – 102 p.: il.

462. Радиоаппаратура в нашем доме / Ю. В. Иванов, И. А. Мардаре, С. И.


Мирошников, Г. Ф. Сорокин. – Chişinău: Timpul, 1987. – 176 p.: il. – Bibliogr.: p. 174.

463. Саушкин, Б. П. Новые методы и оборудование для обработки пищевого сырья:


учеб. пособие / Б. П. Саушкин, А. С. Лупашко, Г. П. Ганя; отв. ред. Г. С. Марчук;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. машины и аппараты пищевых пр-в. – Chişinău: I.P.C.,
1987. – 82 p.: il. – Bibliogr.: p. 78-82.

464. Сборник синтаксических упражнений по французскому языку для студентов


старших курсов / А. Ф. Бондаренко, Е. Г. Гуцу, З. М. Зубку, М. В. Яким; отв. ред. М. П.
Ионицэ; Кишиневский политехн. ин-т; Бельцкий гос. пед. ин-т им. А. Руссо. – Chişinău:
I.P.C., 1987. – 74 p.

465. Таран, Л. Г. Лингафонное пособие по практическому курсу русского языка: [для


студентов неязыковых фак. пед. ин-тов, занимающихся в группах с молдавским яз.
обучения] / Л. Г. Таран; отв. ред. А. П. Маноил; Кишиневский политехн. ин-т; Бельцкий
гос. пед. ин-т им. А. Руссо. – Chişinău: I.P.C., 1987. – 79 p. – Bibliogr.: p. 77-78.

466. Трофим, В. Г. Оптоэлектронные фотопреобразователи излучений на основе


гетеропереходов AlxGa1-xAs-GaAs: [моногр.] / В. Г. Трофим, В. А. Чумак; под ред. В. М.
Андреева; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1987. – 79 p.: tab. – Bibliogr.: p.
68-76.

41
467. Шведов, В. Н. Эффективные химические добавки к бетонам и растворам и
применение их в условиях Молдавии: обзорная информ. / В. Н. Шведов; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1987. – 60 p. – Bibliogr.: p. 55-59.

468. Шпрайцер, В. В. Снижение материалоемкости в строительстве МССР: обзорная


информ. / В. В. Шпрайцер, Э. Г. Кожемякин; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1987. – 65 p.: tab.
– Bibliogr.: p. 63-64.

1988

469. Axenti, I. G. Lexicul social-politic: (material didactic pentru studenţii cursurilor


superioare de la fac. de lb. străine) / I. G. Axenti; red. resp. M. P. Ioniţă; Inst. Politehn. din
Chişinău; Inst. ped. de stat din Bălţi „A. Russo”, Cat. Filologie Franceză. – Chişinău: I.P.C.,
1988. – 82 p. – (Cu caractere chirilice).

470. Cernica, I. M. Bazele transmiterii căldurii: material didactic / I. M. Cernica; red. resp.
V. F. Cheptea; Inst. Politehn. din Chişinău; Inst. ped. de stat „A. Russo” din Bălţi. – Chişinău:
I.P.C., 1988. – 80 p. – Bibliogr.: p. 78. – (Cu caractere chirilice).

471. Conunova, Ţ. B. Curs de chimie: manual pentru studenţii fac. nespeciale ale inst. de
învăţămînt superior / Ţ. B. Conunova, M. S. Popov, I. L. Fusu. – Chişinău: Lumina, 1988. – 624
p. – (Cu caractere chirilice). – ISBN 5-372-00066-X

472. Dîntu, G. M. În oglinda vremilor: (criptograme, rebusuri, logogrifme, victorine): pentru


elevi / G. M. Dîntu. – Chişinău: Lumina, 1988. – 75 p.: il. – (Cu caractere chirilice). – ISBN 5-
372-00182-8

473. Ghimpu, S. F. Să vorbim corect şi clar: (lucrul asupra dicţiei şi pronunţării


moldoveneşti): (material didactic) / S. F. Ghimpu; red. resp. V. M. Ţurcan; Inst. Politehn. din
Chişinău; Inst. moldovenesc de stat al artelor din Chişinău. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 81 p.: il. –
Bibliogr. în notele de subsol, p. 78-80. – (Cu caractere chirilice).

474. Guţu, A. I. Energetica şi orizonturile ei / A. I. Guţu, I. A. Macovei. – Chişinău: Cartea


Moldovenească, 1988. – 196 p. – (Cu caractere chirilice). – ISBN 5-362-00348-8

475. Акимов, А. В. Прогнозирование морозостойкости бетонов на местных


материалах: [моногр.] / А. В. Акимов, И. И. Крыжановский, Л. В. Морозова; отв. ред. М.
Д. Добрев; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1988. – 83 p.: graf. – Bibliogr.:
p. 72-82. – ISBN 5-376-00383-3

476. Алачев, В. П. Автомобильный транспорт и охрана окружающей среды: учеб.


пособие / В. П. Алачев; отв. ред. Т. Н. Попова; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. охраны
труда и окружающей среды. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 80 p.: tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

477. Богнибова, Е. В. О молоке, молочных продуктах и блюдах / Е. В. Богнибова. –


Chişinău: Timpul, 1988. – 131 p.

478. Бодю, В. И. Теоретические основы оптических методов анализа.


Фотоколориметрия и спектрофотометрия: учеб. пособие / В. И. Бодю, Г. С. Кузьменко, В.
З. Амарий; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. химии. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 24 p. –
Bibliogr.: p. 25.

42
479. Бостан, И. А. Зацепление для прецессионных передач: [моногр.] / И. А. Бостан;
отв. ред. А. Т. Скойбеда; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1988. – 132 p.:
scheme. – Bibliogr.: p. 115-117. – ISBN 5-376-004848

480. Ботез, И. Г. Робототехнические комплексы для механообработки и сборки: учеб.


пособие для студентов вуза / И. Г. Ботез; отв. ред. А. М. Войтко, А. З. Марин;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. технологии оборудования автоматизированных
процессов и робототехники. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 84 p. – Bibliogr.: p. 84.

481. Бурачева, Е. Н. Лингводидактические основы обучения лексике, общей для


русского и молдавского языков: учеб. пособие / Е. Н. Бурачева, А. А. Барбанягрэ, Г. М.
Исаченко; науч. ред. И. А. Ионова; Кишиневский политехн. ин-т; Кишиневский гос. пед.
ин-т им. И. Крянгэ. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 59 p.

482. Бухгалтерский учет на промышленных предприятиях и в объединениях: справ.


книга / М. И. Карауш, М. П. Зотя, С. М. Финкель, В. И. Цуркану. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Chişinău: Cartea Moldovenească, 1988. – 294 p. – ISBN 5-362-00341-0

483. Глушко, К. Б. Сборник конструкторских задач: учеб. пособие / К. Б. Глушко; отв.


ред. Г. М. Попович; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. теории механизмов и деталей
машин. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 46 p.: il. – Bibliogr.: p. 45.

484. Данильченко, Л. М. Эффективность управления строительным комплексом:


[моногр.] / Л. М. Данильченко; отв. ред. Н. С. Дегтярева; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1988. – 151 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 148-150. – ISBN 5-376-00438-4

485. Димитраки, П. Н. Электронные преобразователи / П. Н. Димитраки. – Chişinău:


Cartea Moldovenească, 1988. – 264 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 260-263. – ISBN 5-362-00372-0

486. Дураджи, В. Н. Нагрев металлов в электролитной плазме: [моногр.] / В. Н.


Дураджи, А. С. Парсаданян; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1988. – 215
p. – Bibliogr.: p. 199-214. – ISBN 5-376-00514-3

487. Жененко, Г. Н. Математическое моделирование энергосистем для расчѐтов


переходных процессов на ЭВМ: учеб. пособие / Г. Н. Жененко, И. А. Маковей; отв. ред. И.
П. Стратан; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. электрических систем. – Chişinău: I.P.C.,
1988. – 79 p. – Bibliogr.: p. 79.

488. Забудский, Е. И. Расчет основных размеров трехфазных трансформаторов на


ЭВМ: учеб. пособие / Е. И. Забудский, В. Г. Ольховский; отв. ред. В. И. Загрядцкий;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. электромеханики. – 2-е изд., испр. и доп. – Chişinău:
I.P.C., 1988. – 60 p.: il. – Bibliogr.: p. 58.

489. Заяц, И. Н. Внутрипроизводственный хозяйственный расчет на предприятиях


пищевой промышленности: курс лекций / И. Н. Заяц; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
экон., орг. и планир. пром. пр-ва. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 51 p. – Bibliogr.: p. 48-49.

490. Касиян, А. И. Основные приложения квантовой механики: учеб. пособие по


курсу «Статическая физика и квантовая механика» / А. И. Касиян, А. Е. Маринчук, М. Ф.
Миглей; отв. ред. Е. E. Витиу, Ю. Б. Розенфедьд; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
теорет. механики. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 84 p. – Bibliogr.: p. 83.

43
491. Колчин, Г. Строительные конструкции и строительное производство / Г. Колчин,
Е. Львовский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1988. – 160 p.

492. Королѐв, Н. К. Обеспечение эксплуатационной надежности автотранспортных


средств / Н. К. Королѐв. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1988. – 236 p. – Bibliogr.: p. 233-
234. – ISBN 5-362-00365-8

493. Крачун, А. Т. Твердые смазочные материалы на основе капролактама: [моногр.] /


А. Т. Крачун, В. Е. Морарь; ред. Е. В. Зобов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1988. – 117 p.: il. – Bibliogr.: p. 104-115. – ISBN 5-376-00382-5

494. Львовский, Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул:


учеб. пособие для вузов / Е. Н. Львовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа,
1988. – 238 p.: il. – Bibliogr.: p. 234-239. – ISBN 5-06-001264-6

495. Орлов, С. А. Задачник по курсу «Организация, планирование и управление


производством на плодоовощных консервных заводах»: учеб. пособие по спец.
Технология консервирования / С. А. Орлов. – М.: Агропромиздат, 1988. – 159 p. –
(Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). – Bibliogr.: p. 159. – ISBN 5-10-000914-4

496. Плешка, М. С. Возможности и перспективы использования солнечной энергии


для отопления общественных зданий в Молдавии / М. С. Плешка, С. Г. Булкин, Ф. И.
Стратан. – Chişinău, 1988. – 65 p. – Bibliogr.: p. 59-64.

497. Рогут, И. В. Цвет в интерьере зданий и в градостроительстве: курс лекций / И. В.


Рогут; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. архитектурные конструкции. – Chişinău: I.P.C.,
1988. – 50 p.

498. Сложные полупроводники: [моногр.] / В. Е. Тэзлэван, В. В. Цуркан, И. Тигиняну


[et al.]. – Chişinău: Ştiinţa, 1988. – 162 p.: il. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 5-376-00453-8

499. Сорочан, К. С. Резервы интенсификации производства в АПК / К. С. Сорочан. –


Chişinău: Cartea Moldovenească, 1988. – 127 p.: tab. – ISBN 5-362-00349-6

500. Стратан, Ф. И. Пути совершенствования технической диагностики


распределительных систем газо- и теплоснабжения: обзорная информ. / Ф. И. Стратан, К.
И. Цуляну; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1988. – 18 p.

501. Тимощенко, В. А. Проектирование и производство кованных и штампованных


заготовок: конспект лекций по курсу «Проектирование и производство заготовок» для
студентов спец. 0501 «Технология машиностроения, металлореж. станки и инструменты» /
[В. А. Тимощенко, А. В. Тока, О. В. Цуркан]. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 51 p.: scheme. –
Bibliogr.: p. 50.

502. Тимощенко, В. А. Разделение листового металла эластичными средами / В. А.


Тимощенко, В. С. Богоев; ред. А. В. Тока; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1988. – 106 p.: il. – Bibliogr.: p. 102-105. – ISBN 5-376-00354-X

503. Унгуряну, Д. В. Биохимическая очистка сточных вод с применением техники


псевдоожиженного слоя / Д. В. Унгуряну; ред. И. А. Вишневская; Кишиневский политехн.
ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1988. – 99 p. – Bibliogr.: p. 93-98. – ISBN 5-376-00347-7

44
504. Устурой, М. В. Механизация строительно-монтажных работ и использование
строительной техники в МССР: обзорная информ. / М. В. Устурой, Л. В. Устурой;
МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1988. – 52 p.: tab. – Bibliogr.: p. 51-52.

505. Цуркан, Н. Г. Инфраструктура строительного комплекса Молдавской ССР:


обзорная информ. / Н. Г. Цуркан; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1988. – 49 p. – Bibliogr.: p.
46-49.

506. Чапа, М. И. Техническая геометрия: учеб. пособие по начертательной геометрии /


М. И. Чапа, Т. В. Денисенко, А. Ю. Ницын; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
I.P.C., 1988. – 86 p.: il. – Bibliogr.: p. 86.

507. Шапа, С. С. Опыт и резервы ускорения инвестиционно-строительных процессов в


капитальном строительстве МССР: обзор. информ. / С. С. Шапа; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1988. – 60 p.: tab.

508. Шилов, А. В. Приборы и средства автоматизации для пищевой промышленности:


учеб. пособие для курсового проектирования / [А. В. Шилов]; Кишиневский политехн. ин-
т, Каф. Процессы и аппараты пищевых производств. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 167 p.

509. Электрохимическая обработка изделий из титановых сплавов / Б. П. Саушкин, Ю.


Н. Петров, А. З. Нистрян, А. В. Маслов; ред. А. Г. Атанасянц; АН МССР. Ин-т прикл.
физики. – Chişinău: Ştiinţa, 1988. – 197 p.: il. – Bibliogr.: p. 178-198. – ISBN 5-376-00365-5

510. Элементы химической термодинамики и кинетики: тексты лекций / Я. Д.


Тигиняну, М. С. Попов, В. А. Сырбу [et al.]; ред. М. А. Кердиваренко; Кишиневский гос.
ун-т; Кишиневский мед. ин-т; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C., 1988. – 52 p.
– Bibliogr.: p. 53.

1989

511. Carpov, S. S. Elixire din struguri: [despre proprietăţile dietetice şi curative] / S. S.


Carpov. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1989. – 167 p.: il. – Bibliogr.: p. 165-166. – (Cu
caractere chirilice).

512. Institutul Politehnic „S. Lazo” din Chişinău = Кишиневский Политехнический


Институт имени С. Лазо / sub red. V. S. Calmuţchi. – Chişinău: Timpul, 1989. – 64 p. : il., fot.

513. Jitaru, E. N. Minimul de lexică şi sarcinile în lucrul de sine stătător asupra romanului
„Doamna Bovari” de G. Flober: material didactic / [E. N. Jitaru]; red. resp. E. V. Gleibman; Inst.
Politehn. din Chişinău; Inst. ped. de stat „A. Russo” din Bălţi, Cat. Filologie Franceză. –
Chişinău: I.P.C., 1989. – 49 p. – (Cu caractere chirilice).

514. Актуальные проблемы строительства и архитектуры Молдавии / отв. ред. М. С.


Вангели; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1989. – 123 p.

515. Антонович, А. Л. Опыт автоматизации дефекосатурационной очистки сока на


Калининском сахарном комбинате: обзор. информ. / А. Л. Антонович, З. С. Волошин, К.
И. Гырловану; АгроНИИТЭИПП. – М., 1989. – 16 p.

516. Арион, В. Д. Статические модели оптимизации развития электрических сетей в


САПР: учеб. пособие / В. Д. Арион, В. С. Каратун; отв. ред. И. П. Стратан; Кишиневский

45
политехн. ин-т, Каф. автоматизированные электроэнерг. системы. – Chişinău: I.P.C., 1989.
– 84 p.: scheme, tab. – Bibliogr.: p. 81.

517. Баранов, Н. Н. Мышечная деятельность, адаптация, тренированность: [моногр.] /


Н. Н. Баранов; отв. ред. С. Х. Хайдарлиу; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa,
1989. – 102 p.: il., scheme. – Bibliogr.: p. 92-101. – ISBN 5-376-0228-4

518. Боханастюк, В. А. Техническое и математическое обеспечение в диагностике и


прогнозировании эпилепсии: [моногр.] / В. А. Боханастюк, В. И. Мудряк, П. В. Бешлягэ;
ред. А. А. Денисов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1989. – 140 p.:
scheme. – Bibliogr.: p. 134-137. – ISBN 5-376-00067-2

519. Бурачева, Е. Н. Сравнительно-сопоставительный анализ фонетических систем


русского и молдавского языков: учеб. пособие для студентов пед. вузов по спец. «Русский
язык и литература в национальной школе» / Е. Н. Бурачева; науч. ред. С. Д. Ледяева;
Кишиневский политехн. ин-т; Кишиневский гос. пед. ин-т им. И. Крянгэ. – Chişinău: I.P.C.,
1989. – 65 p.: tab.

520. Габева, Н. Р. Сборник текстов и заданий для занятий по практическому курсу


русского языка для студентов национальных групп: Развитие речи: учеб. пособие / Н. Р.
Габева, В. А. Панкрушев; отв. ред. Л. Г. Таран; Кишиневский политехн. ин-т;
Тираспольский гос. пед. ин-т, Каф. русского яз. и общ. языкознания. – Chişinău: I.P.C.,
1989. – 45 p.

521. Газоснабжение населенных пунктов МССР сжиженным газом: справ. кн. / [Ф. И.
Стратан [et al.]]; Гл. упр. по газификации при Совете Министров МССР; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1989. – 226 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 222-
224. – ISBN 5-362-00611-8

522. Гаина, А. Б. Квантовые частицы в полях Эйнштейна-Максвелла: [моногр.] / А. Б.


Гаина; ред. М. Е. Маринчук; Кишиневски политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1989. – 97 p. –
Bibliogr.: p. 89-96. – ISBN 5-376-00069-X

523. Георгиу, В. Г. Практическая электроника / В. Г. Георгиу, В. Н. Галамага. –


Chişinău, 1989. – 256 p.: il. – Bibliogr.: p. 253-254.

524. Данильченко, Л. М. Опыт разработки программ социально-экономического


развития: (на примере Минстроя МССР): обзорная информ. / Л. М. Данильченко, А. Г.
Кушнерѐв, Ю. С. Лихопой; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1989. – 42 p.: tab. – Bibliogr.: p. 41.

525. Диденкул, А. С. Механизация бетонных работ в условиях Молдавии: обзорная


информ. / А. С. Диденкул, Н. А. Прутян, В. И. Криволуцкая; МолдНИИНТИ. – Chişinău,
1989. – 23 p.: il. – Bibliogr.: p. 23.

526. Долгов, Ю. А. Методы обработки результатов пассивного эксперимента: учеб.


пособие / Ю. А. Долгов, Т. В. Шестакова; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: I.P.C.,
1989. – 32 p.

527. Жомиру, В. Н. Справочник по диагностике технического состояния автомобилей


/ В. Н. Жомиру, В. И. Амарией. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1989. – 228 p.: il. –
Bibliogr.: p. 225-227.

46
528. Иевенко, В. Г. Проектирование и расчет сейсмостойких зданий: учеб. пособие / В.
Г. Иевенко, А. С. Золотков; отв. ред. В. В. Стоянов; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. c.-
х. стр-ва. – Chişinău: I.P.C., 1989. – 82 p.: fig. – Bibliogr.: р. 78.

529. Измайлов, Ю. В. Сейсмостойкие монолитные здания / Ю. В. Измайлов. –


Chişinău: Cartea Moldovenească, 1989. – 286 p.: il. – Bibliogr.: р. 277-285. – ISBN 5-362-
00506-5

530. Калмуцкий, В. С. Прогнозирование ресурса деталей машин и элементов


конструкций: [моногр.] / В. С. Калмуцкий; ред. В. В. Аждер; Кишиневский политехн. ин-т.
– Chişinău: Ştiinţa, 1989. – 159 p.: tabl. – Bibliogr.: р. 156-158. – ISBN 5-376-00068-0

531. Карабуля, Б. В. Экструзионная технология - перспективный способ создания


новых пищевых продуктов: обзорная информ. / Б. В. Карабуля; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1989. – 26 p. – Bibliogr.: р. 24-25.

532. Касиян, А. И. Кинетические эффекты в полупроводниках различной размерности:


[моногр.] / А. И. Касиян; ред. С. М. Москаленко; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1989. – 123 p. – Bibliogr.: р. 109-119. – ISBN 5-376-00066-4

533. Кмета, М. А. К станку добавим робот / М. А. Кмета, С. В. Кондратьев. – Chişinău:


Cartea Moldovenească, 1989. – 168 p. – Bibliogr.: р. 170. – ISBN 5-362-00122-1

534. Королѐв, Н. К. Совершенствование производственной базы автотранспортных


предприятий: учеб. пособие / Н. К. Королѐв, А. П. Корпочан; отв. ред. В. С. Калмуцкий;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. автомоб. транспорт. – Chişinău: I.P.C., 1989. – 96 p.:
tab. – Bibliogr.: р. 95-96.

535. Котельниковa, Н. М. Задания по английскому языку для студентов 1 курса всех


специальностей / [Н. М. Котельниковa, В. К. Талпалацкая]; отв. ред. И. Г. Свириденкова;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. иностранных яз. – Chişinău: I.P.C., 1989. – 36 p.

536. Кощуг, К. С. Опыт применения адсорбционной обработки соков в потоке на


консервных заводах Молдавии: обзорная информ. / К. С. Кощуг, М. А. Кердиваренко, Г.
А. Павлов; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1989. – 25 p.: fig. – Bibliogr.: р. 24.

537. Мартынюк, Н. П. Организация топливо-заправочных пунктов на


автотранспортных предприятиях: учеб. пособие / Н. П. Мартынюк; ред. В. С. Калмуцкий;
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. автомоб. транспорт. – Chişinău: I.P.C., 1989. – 81 p.:
tab. – Bibliogr.: р. 80.

538. Мартынюк, Н. П. Экономное использование топлив и моторных масел в


автотракторных двигателях / Н. П. Мартынюк. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1989. –
175 p.: fig. – Bibliogr.: р. 174.

539. Основные направления ускорения научно-технического прогресса в


промышленности строительных материалов МССР: обзорная информ. / Л. И. Новикова, Е.
Б. Брик, И. Ф. Возной, С. И. Линецкий; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1989. – 61 p.: tab. –
Bibliogr.: р. 59-60.

47
540. Петриченко, А. Д. История исскуств. Период социализма: учеб. пособие / А. Д.
Петриченко; отв. ред. И. Д. Жуматий; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. архитектура. –
Chişinău: I.P.C., 1989. – 60 p. – Bibliogr.: р. 59.

541. Плешка, М. С. Перспективы использования низкопотенциальной теплоты для


теплоснабжения потребителей Молдавской ССР с помощью теплонасосных установок /
М. С. Плешка, Ф. И. Стратан, А. И. Гуцу. – Chişinău, 1989. – 71 p. – Bibliogr.: р. 69-71.

542. Плешка, М. С. Состояние и перспективы применения солнечной и других


возобновляемых источников энергии для отопления и горячего водоснабжения зданий в
условиях МССР: обзорная информ. / М. С. Плешка, Ф. И. Стратан; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1989. – 70 p.: fig. – Bibliogr. р. 65-69.

543. Проблемы повышения уровня жизни населения Молдавской ССР: моногр. / Ю.


М. Сафронов, А. А. Рожко, Е. М. Загородная [et al.]; отв. ред. А. Ф. Кожухарь; АН МССР,
Ин-т экономики. – Chişinău: Ştiinţa, 1989. – 112 p.

544. Проектирование и оптимизация систем управления гибких и автоматизированных


производств: [моногр.] / В. В. Марасанов, М. А. Кмета, В. Б. Коробко, Е. В. Кранер;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1989. – 196 p.: tab. – Bibliogr.: р. 193-195.
– ISBN 5-376-00060-5

545. Ратинер, Г. И. Применение гипсодержащих отходов для строительства и ремонта


автомобильных дорог: обзорная информ. / Г. И. Ратинер, А. А. Кадочников;
МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1989. – 16 p.: tab. – Bibliogr.: р. 15.

546. Серные композиционные материалы и перспективы их применения в Молдавской


ССР: обзорная информ. / А. С. Диденкул, И. А. Мацарин, Ю. И. Орловский [et al.];
МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1989. – 54 p.: tab. – Bibliogr.: р. 47-53.

547. Системные вопросы регулирования возбуждения генераторов в сложных


энергообъединениях: (моногр.) / А. Х. Есипович, Г. Н. Жененко, А. С. Зеккель, А. В.
Черкасский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1989. – 117 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: р. 111-116. – ISBN 5-376-00061-3

548. Талпалацкая, В. К. Задания по английскому языку для студентов I курса


технических специальностей / [В. К. Талпалацкая, Л. Г. Щербак]; отв. ред. В. В.
Гончаренко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. иностранных яз. – Chişinău: I.P.C., 1989. –
48 p.

549. Тимощенко, В. А. Пути снижения металлоемкости продукции в машиностроении


МССР: обзорная информ. / В. А. Тимощенко; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1989. – 47 p.: il.,
tab. – Bibliogr.: р. 45-47.

550. Тофан, И. В. Технология производства сельскохозяйственной продукции: учеб.


пособие / И. В. Тофан, Е. В. Стойчева; отв. ред. В. В. Аждер; Кишиневский политехн. ин-
т, Каф. автоматизация и электрификация сельского хоз-ва, Каф. теория механизмов и
детали машин. – Chişinău: I.P.C., 1989. – 80 p. – Bibliogr.: р. 79.

551. Федотова, Р. Д. Основные производственные фонды и проблема ускорения их


обновления: учеб. пособие / Р. Д. Федотова; отв. ред. И. А. Ладыжанский; Кишиневский

48
политехн. ин-т, Каф. экономики, орг. и планир. пром. пр-ва. – Chişinău: I.P.C., 1989. – 80
p.: tab. – Bibliogr.: р. 81.

552. Физические процессы в полевых транзисторах, управляемых р-п-переходом и


барьером Шотки: учеб. пособие / С. В. Булярский, Л. А. Прушинский, И. Д. Самусь, Ф. С.
Шишияну; отв. ред. А. И. Касиян; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. микроэлектрон. и
полупроводниковых приборов, Каф. физики. – Chişinău: I.P.C., 1989. – 42 p.: fig. –
Bibliogr.: р. 40-41.

553. Чумак, П. Я. Случайные величины и элементы математической статистики: учеб.


пособие / П. Я. Чумак; отв. ред. И. И Валуцэ; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. высш.
математики-1. – Chişinău: I.P.C., 1989. – 96 p. – Bibliogr.: р. 93-94.

1990

554. Botez, Ilie. Roboţii în viaţa cotidiană / Ilie Botez, Anton Stanciu. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1990. – 125 p.: des. – Bibliogr.: p. 124. – (Cu caractere chirilice). – ISBN 5-
362-00552-9

555. Culegere de probleme la rezistenţa materialelor / A. S. Volmir, I. P. Grigoriev, A. I.


Kodanev [et al.]; trad. din lb. rusă de A. I. Hagioglo, G. V. Tihenichi. – Chişinău: Lumina, 1990.
– 444 p.: il., tab. – ISBN 5-372-00756-7

556. Ganea, Grigore. Calculul parametrilor transportului cu bandă aplicând maşina


electronică de calcul: material didactic / Grigore Ganea, Andrei Lupaşcu, L. Andronic. –
Chişinău: I.P.C., 1990. – 79 p.

557. Iliin, V. A. Geometrie analitică: manual / V. A. Iliin, E. G. Pozneac; trad. din lb. rusă de
I. Baltag. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1990. – 274 p.: fig. – ISBN 5-362-00588-X

558. Kovaliov, N. I. Tehnologia preparării bucatelor: manual pentru studenţi / N. I.


Kovaliov, L. K. Salnikova; trad. din lb. rusă E. Grozavu [Dupouy] şi E. Grosu. – Chişinău:
Lumina, 1990. – 356 p. – ISBN 5-372-00751-6

559. Sîrbu, Ion. Economia şi organizarea ramurilor agroindustriale: manual didactic pentru
studenţii specialităţii: „Planificarea economică şi socială” la cursul: „Economia, organizarea şi
planificarea complexului agroindustrial” / Ion Sîrbu. – Chişinău, 1990. – 132 p.

560. Spinei, Angela. Integrala şi aplicaţiile ei în fizică, mecanică şi geometrie: material


didactic / Angela Spinei; red. resp. Vladimir Dragan; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat.
Matematică Superioară-1. – Chişinău: I.P.C., 1990. – 105 p. – Bibliogr.: p. 104. – (Cu caractere
chirilice).

561. Ţopa, Mihail. Mecanica teoretică în definiţii şi formule: (material didactic) / [Mihail
Ţopa]; red. şt. A. I. Casian; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Mecanică Teoretică. – Chişinău:
I.P.C., 1990. – 80 p. – Bibliogr.: p. 72.

562. Vîrţanu, Tudor. Producţia materială - bază a existenţei şi dezvoltării societăţii / Tudor
Vîrţanu; red. I. Văzdauţanu. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1990. – 108 p.

563. Алачев, В. П. Охрана окружающей среды на предприятиях консервной и


винодельческой промышленности: учеб. пособие / В. П. Алачев, Т. Н. Попова;

49
Кишиневский политехн. ин-т, Каф. охраны труда и окружающей среды. – Chişinău: I.P.C.,
1990. – 84 p. – Bibliogr.: р. 82-83.

564. Андриуцэ, М. Д. Совершенствование землянных работ в нефтегазопромысловом


строительстве / М. Д. Андриуцэ, А. П. Холмогоров, В. Н. Урсу. – Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1990. – 200 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 193-195. – ISBN 5-362-00636-3

565. Валуцэ, И. И. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб. пособие
/ И. И. Валуцэ, А. Д. Дилигул. – М.: Наука, 1990. – 574 p.

566. Гаина, Б. С. Энология и биотехнология продуктов переработки винограда / Б. С.


Гаина; отв. ред. Г. И. Козуб; НИИ виноградарства и виноделия. – Chişinău: Ştiinţa, 1990. –
266 p.: fig. – Bibliogr.: p. 245-265. – ISBN 5- 376-01137-2

567. Гринич, В. Ф. Состояние сети автомобильных дорог ССРМ и дорожно-


транспортные происшествия: обзорная информ. / В. Ф. Гринич, А. И. Фокша, А. В.
Михайловский; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1990. – 31 p.: tab. – Bibliogr.: р. 30.

568. Гриценко, И. С. Градостроительное решение поселков агропромышленного типа


на 2000 жителей с разработкой промзоны: к комплексному проектированию сельских
населенных мест: учеб. пособие / И. С. Гриценко, И. Е. Козловский. – Chişinău: I.P.C.,
1990. – 80 p.

569. Диденкул, А. С. Аэровакуумная технология бетона: обзорная информ. / А. С.


Диденкул, С. А. Балаур; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1990. – 41 p. – Bibliogr.: р. 38-41.

570. Задания по английскому языку для студентов начинающих групп / ред. В. В.


Гончаренко; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. иностранных языков. – Chişinău: I.P.C.,
1990. – 49 p.: tab.

571. Задания по французскому языку для студентов I курса технических


специальностей / [В. А. Доба [et al.]]; ред. В. М. Дубковa; Кишиневский политехн. ин-т,
Каф. иностранных яз. – Chişinău: I.P.C., 1990. – 44 p.

572. Клисторин, И. Ф. Функциональный контроль микропроцессорных устройств:


[моногр.] / И. Ф. Клисторин, А. А. Гремальский; ред. Д. В. Гицу; Кишиневский политехн.
ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1990. – 90 p. – Bibliogr.: р. 87-89. – ISBN 5-376-00646-8

573. Королѐв, Н. К. Снижение топливопотребления и токсичности карбюраторных


двигателей: обзорная информ. / Н. К. Королѐв; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1990. – 33 p. –
Bibliogr.: р. 32.

574. Леньшин, В. П. Гибкая технология ускоренного твердения железобетонных


изделий: обзорная информ. / В. П. Леньшин, В. Л. Марцинкевич; МолдНИИНТИ. –
Chişinău, 1990. – 55 p. – Bibliogr.: р. 54.

575. Морарь, Г. А. Метод разрывных решений в механике деформируемых тел:


[моногр.] / Г. А. Морарь; ред. Г. Я. Попов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1990. – 131 p. – Bibliogr.: р. 125-128. – ISBN 5-376-00638-7

576. Настасенко, В. Практическая работа на IBM PC: PC Shell 5,1 и Norton Commander
3,0 / В. Настасенко, О. Настасенко. – Chişinău: НТМ Impuls, 1990. – 118 p.

50
577. Педченко, И. И. Перспективная отделка в строительстве: справ. книга / И. И.
Педченко. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1990. – 557 p.: il. – Bibliogr.: р. 554-555. –
ISBN 5-362-00159-0

578. Попович, В. П. Теплоиспользующие системы промышленных предприятий: учеб.


пособие. Часть 1 / В. П. Попович; отв. ред. А. А. Мосяк; Кишиневский политехн. ин-т,
Каф. теплотехники. – Chişinău: I.P.C., 1990. – 80 p. – Bibliogr.: р. 78-79.

579. Самусь, И. Д. Основы курса физики: учеб. пособие / И. Д. Самусь, Р. К. Раду, И.


В. Стратан; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. физики. – Chişinău: I.P.C., 1990. – 85 p. –
Bibliogr.: р. 13.

580. Саушкин, Б. П. Физико-химические методы обработки в машиностроении: учеб.


пособие / Б. П. Саушкин; отв. ред. А. Г. Атанасянц; Кишиневский политехн. ин-т, Каф.
технологии машиностроения. – Chişinău: I.P.C., 1990. – 79 p. – Bibliogr.: p. 73-77.

581. Сорочану, Н. С. Инженерные расчеты по электробезопасности к курсу «Охрана


труда»: учеб. пособие / Н. С. Сорочану, А. А. Бажурян, Е. В. Ройлян; Кишиневский
политехн. ин-т, Каф. охрана труда и окружающей среды. – Chişinău: I.P.C., 1990. – 74 p. –
Bibliogr.: р. 73.

582. Стратан, И. П. Расчет и анализ режимов электроэнергетических систем: [моногр.]


/ И. П. Стратан, В. И. Неретин, В. Л. Спивак; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1990. – 102 p. – Bibliogr.: р. 92-99. – ISBN 5-376-00643-3

583. Теплонасосные гелиосистемы отопления и горячего водоснабжения зданий:


[моногр.] / М. С. Плешка, П. М. Вырлан, Ф. И. Стратан, С. Г. Булкин; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1990. – 120 p. – Bibliogr.: р. 113-120. – ISBN 5-376-
00657-3

584. Тимощенко, В. А. Направления совершенствования заготовительного


производства в машиностроении МССР: обзорная информ. / В. А. Тимощенко;
МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1990. – 48 p.

585. Урсу, Н. А. Чарующий мир народного искусства: учеб. пособие для студентов
пед. вузов по спец. «Педагогика и методика нач. oбучения» / Н. А. Урсу; отв. ред. Ю. И.
Филип; Кишиневский политехн. ин-т; Кишиневский гос. пед. ин-т им. И. Крянгэ. –
Chişinău: I.P.C., 1990. – 65 p. – Bibliogr.: р. 64.

586. Устурой, М. В. Эффективность использования производственных ресурсов в


строительстве ССРМ (на примере Минстроя ССРМ): обзорная информ. / М. В. Устурой,
Л. В. Устурой, А. К. Чойнак; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1990. – 51 p. – Bibliogr.: р. 50-51.

587. Шапа, С. С. Проблемы перехода к рынку строительного комплекса ССР Молдова


/ С. С. Шапа; МолдНИИНТИ. – Chişinău, 1990. – 57 p. – Bibliogr.: р. 55-56.

588. Экономический механизм интенсификации использования сырья в пищевой


промышленности: [моногр.] / И. Д. Блаж, В. И. Комаров, И. А. Ладыжанский, О. И.
Шепельский; отв. ред. Ю. П. Лебединский; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1990. – 222 p. – Bibliogr.: р. 218-220. – ISBN 5-376-00705-7

51
1991

589. Casian, Anatolie. Fizica corpului solid: material didactic. Partea 1: Proprietăţi generale
/ Anatolie Casian, Teodor Şişianu; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Mecanică Teoretică, Cat.
Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare. – Chişinău: I.P.C., 1991. – 80 p. – Bibliogr.:
p. 79.

590. Ceapă, Mihai. Geometrie descriptivă: curs de lecţii. Partea 1 / Mihai Ceapă; Inst.
Politehn. din Chişinău, Cat. Geometrie Descriptivă. – Chişinău: I.P.C., 1991. – 45 p.

591. Partea 2. – 1991. – 47 p. – Bibliogr.: p. 45.

592. Chiosev, Victor. Prietenul nostru calculatorul / Victor Chiosev. – Chişinău: Basarabia,
1991. – 172 p.: il.

593. Ciupac, I. Construcţii din beton armat şi precomprimat: ciclu de prelegeri. Partea 1:
Proprietăţile fizico-mecanice ale betonului şi betonului armat / I. Ciupac, S. Coreiba, A.
Zolotcov. – Chişinău: U.T.M., 1991. – 88 p.

594. Partea 3: Calculul elementelor încovoiate din beton armat după capacitatea portantă. –
1991. – 51 p.

595. Partea 4: Elemente comprimate şi întinse din beton armat. – 1991. – 40 p.

596. Desenul tehnic de construcţii de maşini: manual / G. P. Viatkin, A. N. Andreeva, A. K.


Boltuhin [et al.]; trad. din lb. rusă de I. Căpăţină. – Chişinău: Lumina, 1991. – 344 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: р. 341. – ISBN 5-372-00757-5

597. Deşanu, Pintilie. Relee electronice. 150 de circuite practice / Pintilie Deşanu, Nicolae
Bejan. – Chişinău: Universitas, 1991. – 301 p. – Bibliogr.: p. 292-298. – ISBN 5-362-00708-4

598. Dîntu, Grigorie. Tratamentul termic: ciclu de prelegeri / Grigorie Dîntu; red. resp.
Alexandru Chetraru; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Studiul şi Tehnologia Materialelor. –
Chişinău: I.P.C., 1991. – 47 p. – Bibliogr. p. 45.

599. Drobencu, Ion. Materiale electrotehnice: curs de lecţii / Ion Drobencu; Inst. Politehn.
din Chişinău, Cat. Alimentarea cu Energie Electrică. – Chişinău: I.P.C., 1991. – 70 p.

600. Gremalschi, A. A. Proiectarea aparatajului radioelectronic: material didactic. Partea 1:


Analiza regimurilor termice / A. A. Gremalschi, V. P. Nastasenco; red. şt. I. H. Cornea; Inst.
Politehn. din Chişinău, Cat. Elaborarea şi Fabricarea Aparatajului Electronic. – Chişinău: I.P.C.,
1991. – 79 p. – Bibliogr.: p. 78.

601. Meşcerski, I. V. Culegere de probleme la mecanica teoretică: manual pentru inst. de


învăţământ superior / I. V. Meşcerski; trad. din lb. rusă de M. O. Andronic, M. P. Ţopa. –
Chişinău: Lumina 1991. – 464 p.: fig., tab. – ISBN 5-372-00936-5

602. Nicolaescu, I. I. Fizica corpului solid / I. I. Nicolaescu, V. G. Cantser, Ion Thighineanu.


– Chişinău, 1991. – 262 p.

52
603. Piskunov, N. S. Calcul diferenţial şi integral: manual pentru inst. de învăţământ tehnic
superior. Vol. 1 / N. S. Puskunov; trad. din lb. rusă de V. N. Pitei, L. A. Dogotaru, I. I. Valuţă. –
Chişinău: Lumina, 1991. – 432 p.: fig., tab. – ISBN 5-372-00937-3

604. Popa, Vasile. Toleranţe şi ajustaje: material didactic. Partea 1: Sistemul de toleranţe şi
ajustaje CAER / Vasile Popa; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Metrologia, Standardizarea şi
Dirijarea Calităţii. – Chişinău: I.P.C., 1991. – 78 p. – Bibliogr.: p. 77.

605. Procese şi aparate ale industriei alimentare: îndrumar metodic / [V. V. Diordic, G. O.
Dicusar, G. A. Pavlov, V. V. Cheaburu]; Inst. Politehn. din Chişinău. – Chişinău: I.P.C., 1991. –
60 p.

606. Termotehnica: manual pentru studenţii inst. de învăţământ superior / A. M. Arharov, S.


I. Isaev, I. A. Kojinov [et al.]; trad. din lb. rusă de V. Musteaţă, I. Cernică, A. Guţu, E. Vîrlan, N.
Baboi. – Chişinău: Lumina, 1991. – 496 p.: fig. – ISBN 5-372-00939-X

607. Zgardan, Nina. Manuel de francais: manual de limbă franceză pentru facultăţile de
economie / N. Zgardan, M. Bujoreanu, G. Suhodolov. – Chişinău: Lumina, 1991. – 184 p. –
ISBN 5-372-00926-8

608. Аренда в строительных организациях Минстроя Молдовы: обзорная информ. / В.


И. Тащи, С. К. Тащи, А. Г. Кушнерѐв, И. Ф. Возной; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 32
p.: tab. – Bibliogr.: р. 31.

609. Арион, В. Д. Оптимизация систем электроснабжения в условиях


неопределенности / В. Д. Арион, В. С. Каратун, П. А. Пасинковский; ред. В. М.
Постолатий; АН ССРМ, Отд. энерг. кибернетики. – Chişinău: Ştiinţa, 1991. – 161 p. –
Bibliogr.: р. 152-158. – ISBN 5-376-00989-0

610. Балан, Е. Ф. Сокращение потерь винограда при транспортировании на дальние


расстояния: обзорная информ. / Е. Ф. Балан; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 36 p.: tab.,
fig. – Bibliogr.: p. 32-35.

611. Бобренко, В. М. Акустическая тензометрия: Теория и практика: [моногр.] / В. М.


Бобренко, М. С. Вангели, А. Н. Куценко; ред. М. Б. Гитис; Кишиневский политехн. ин-т. –
Chişinău: Ştiinţa, 1991. – 204 p. – Bibliogr.: р. 199-201. – ISBN 5-376-01016-3

612. Бостан, И. А. Прецессионные передачи с многопарным зацеплением: моногр. / И.


А. Бостан; ред. С. А. Шувалов; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1991. –
355 p.: des. – Bibliogr.: р. 333-340. – ISBN 5-376-01005-8

613. Ботез, И. Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении:


учеб. для машиностроит. спец. вузов / И. Г. Ботез, Л. А. Чупина. – Chişinău: Universitas,
1991. – 243 p. – Bibliogr.: р. 242-243. – ISBN 5-362-00781-5

614. Данильченко, Л. М. Совершенствование управления строительным комплексом


Республики Молдова в условиях инвестиционного рынка: обзорная информ. / Л. М.
Данильченко; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 36 p.: tab. – Bibliogr.: p. 35.

615. Загрядцкий, В. И. Трансформаторы и преобразователи частоты: моногр. / В. И.


Загрядцкий, Н. И. Кобыляцкий, В. Г. Шевчик; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău:
Ştiinţa, 1991. – 147 p. – Bibliogr.: р. 141-145. – ISBN 5-376-00999-8

53
616. Измайлов, Ю. В. Состояние и перспективы развития сейсмостойкого каменного
домостроения в Республике Молдова: обзорная информ. / Ю. В. Измайлов;
МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 60 p. – Bibliogr.: р. 58-59.

617. Использование отходов древесины для производства арболита повышенной


атмосферостойкости: обзорная информ. / В. А. Забурунов, А. В. Барабула, Н. А. Машкин,
И. А. Петяшкин; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 36 p.: tab. – Bibliogr.: р. 32-35.

618. Катыс, Г. П. Методы и вычислительные средства обработки изображений:


[моногр.] / Г. П. Катыс, В. Л. Пержу, С. Л. Ротарь; ред. Л. Д. Бахрах; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1991. – 212 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 5-376-
01100-3

619. Киорсак, М. В. Использование микропроцессоров в релейной защите систем


электроснабжения: учеб. пособие / М. В. Киорсак, Г. Р. Грейнер. – Chişinău: I.P.C., 1991. –
78 p.

620. Кожухар, В. М. Совершенствование производственной структуры строительных


организаций и еѐ эффективность: (на примере треста Промстрой-I Минстроя Молдовы):
обзорная информ. / В. М. Кожухар; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 12 p. – Bibliogr.: p.
11.

621. Кощуг, Л. И. Использование сои в питании человека: обзорная информ. / Л. И.


Кощуг, А. И. Мглинец; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 20 p.: tab. – Bibliogr.: р. 18-19.

622. Лунгу, И. Г. Пути эффективного использования низкосортной древесины


лиственных пород в строительстве: обзорная информ. / И. Г. Лунгу, В. А. Забурунов, В. М.
Хрулев; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 53 p.: tab, fig. – Bibliogr.: р. 50-52.

623. Марасанов, В. В. Элементы теории систем: [моногр.] / В. В. Марасанов; ред. Ю.


А. Масленников; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1991. – 194 p. –
Bibliogr.: р. 171-172. – ISBN 5-376-01007-4

624. Мартынюк, Н. П. Новые конструкции диагностических средств для автомобилей:


учеб. пособие / Н. П. Мартынюк; отв. ред. В. С. Калмуцкий; Кишиневский политехн. ин-т,
Каф. автомоб. транспорт. – Chişinău: I.P.C., 1991. – 77 p. – Bibliogr.: p. 75.

625. Мишин, В. И. Моделирование аварийных режимов электродвигателей в сельском


хозяйстве: [моногр.] / В. И. Мишин, И. В. Собор; ред. В. М. Постолатий; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1991. – 127 p. – Bibliogr.: р. 121-125. – ISBN 5-376-
00642-5

626. Новикова, Л. И. Экономические проблемы развития промышленности


строительных материалов и конструкций / Л. И. Новикова; отв. ред. Р. Д. Федотова;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1991. – 91 p. – ISBN 5-376-00945-9

627. Организационные проблемы управления производством: (на материалах пищевой


пром-сти) / И. С. Дараховский, Л. С. Антоньева, Л. Н. Цуркан, Е. В. Акулай. – Chişinău:
Ştiinţa, 1991. – 186 p.

54
628. Секриеру, Н. Г. Структурное программирование на ассемблере микро-ЭВМ и
микропроцессорных систем / Н. Г. Секриеру. – Chişinău: Universitas, 1991. – 172 p.: il. –
Bibliogr.: р. 169-170. – ISBN 5-362-00517-0

629. Серегин, П. П. Применение эффекта Мессбауэра и фотоэлектронной


спектроскопии в физике аморфных полупроводников: [моногр.] / П. П. Серегин, П. В.
Нистирюк; ред. А. В. Сырбу; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1991. – 133
p.: il. – Bibliogr.: р. 124-132. – ISBN 5-376-01015-5

630. Стоянов, В. В. Конструирование легких гиперболических покрытий: учеб.


пособие / В. В. Стоянов; Кишиневский политехн. ин-т, Каф. с.-х. стр-ва. – Chişinău: I.P.C.,
1991. – 52 p. – Bibliogr.: р. 47.

631. Тимощенко, В. А. Направления повышения износостойкости штампов и


инструментов на предприятиях Республики Молдова: обзорная информ. / В. А.
Тимощенко, В. И. Иванов, В. Н. Просяник; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 53 p.

632. Тимощенко, В. А. Направления повышения качества штамповочного


производства в машиностроении ССР Молдова: обзорная информ. / В. А. Тимощенко;
МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 43 p.

633. Фурсов, С. П. Электробезопасность и меры первой доврачебной помощи / С. П.


Фурсов, Е. И. Мацарин. – Chişinău: Universitas, 1991. – 336 p. – Bibliogr.: р. 332-335. –
ISBN 5-362-00729-7

634. Шамис, Е. Е. Объѐмно-блочное домостроение и пути его совершенствования:


обзорная информ. / Е. Е. Шамис; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 42 p. – Bibliogr.: р. 40-
41.

635. Шапа, С. С. Проблемы и опыт создания системы строительных норм в


Республике Молдова: обзорная информ. / С. С. Шапа, Н. В. Гарбузова, Н. М. Мигачева;
МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 28 p.: tab. –Bibliogr.: р. 26-27.

636. Эффективность использования основных производственных фондов в


строительстве Республики Молдова: обзорная информ. / И. Ф. Возный, М. В. Устурой, Л.
В. Устурой, А. К. Чойнак; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1991. – 61 p.: tab. –Bibliogr.: р. 61.

1992

637. Ambros, Tudor. Maşini electrice: manual pentru inst. de învăţământ superior. Vol. 1.
Transformatoare şi maşini asincronice / Tudor Ambros; red. R. Bătrînu. – Chişinău: Universitas,
1992. – 474 p.: fig. – Bibliogr.: p. 473-474. – ISBN 5-362-00896-X

638. Automatizarea proceselor de fabricare în construcţia de maşini: manual pentru studenţii


spec. „Tehnologia construcţiei de maşini”, inst. de învăţământ superior / I. Botez, D. Zetu, G.
Domente, B. Plahteanu. – Chişinău: Universitas, 1992. – 200 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 199. –
ISBN 5-362-00895-1

639. Bazele teoriei economice: ciclu de prelegeri. Vol. 1 / red. A. Cojocaru; Inst. Politehn.
din Chişinău, Cat. Bazele Teoriei Economice. – Chişinău: I.P.C., 1992. – 156 p.

640. Vol. 2. – 1992. – 190 p.

55
641. Cartea vinificatorului / C. D. Sîrghi, B. S. Găină, A. P. Bălănuţă, S. S. Carpov, Gh. A.
Căldare, Gr. F. Musteaţă, L. F. Palamarciuc, I. S. Panaşescu, O. A. Stratulat, V. N. Sverdlic; red.
şt. I. A. Preda. – Chişinău: Uniunea scriitorilor, 1992. – 256 p.: tab., scheme. – ISBN 5-88568-
043-4

642. Colcin, G. Mecanica structurilor din bare: material didactic pentru studenţii inst. din
învăţământ superior / G. Colcin, M. Bîrcă, I. Pîrţac. – Chişinău: Lumina, 1992. – 383 p.: scheme,
tab. – Bibliogr.: p. 378-379. – ISBN 5-372-01204-8

643. Cotorobai, Vasile. Construcţii metalice: Calităţile materialelor şi metodele generale de


calcul: ciclu de prelegeri / Vasile Cotorobai; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Elementelor de
Construcţii. – Chişinău: I.P.C., 1992. – 67 p.

644. Ene, V. Utilizarea materialelor de exploatare şi economia resurselor energetice de


combustibil: material didactic. Partea 1 / V. Ene, A. Corpocean. – Chişinău: I.P.C., 1992. – 89 p.

645. Feodosiev, V. I. Rezistenţa materialelor: manual pentru inst. de învăţământ tehnic


superior / V. I. Feodosiev; trad. din lb. rusă de A. Hagioglo. – Chişinău: Lumina, 1992. – 496 p.:
fig. – ISBN 5-372-01188-2

646. Fursov, S. P. Cum se încarcă acumulatorul / S. P. Fursov; red. şt. E. P. Nanii; Acad. de
Ştiinţe a Republicii Moldova, Inst. de Fizică Aplicată. – Chişinău: Ştiinţa, 1992. – 164 p.:
scheme, tab. – Bibliogr.: p. 150-163. – ISBN 5-376-01452-5

647. Gremalschi, Anatol. Diagnosticarea tehnică a echipamentelor microproceselor: manual


pentru instituţiile de învăţământ / Anatol Gremalschi, Pintilie Deşanu. – Chişinău: Universitas,
1992. – 264 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 257-262. – ISBN 5-362-00899-4

648. Gremalschi, Anatol. Limbajul algoritmic Basic: [material didactic pentru studenţii inst.
de învăţământ superior] / Anatol Gremalschi, Ion Cornea, Nicolae Secrieru. – Chişinău: Lumina,
1992. – 266 p.: fig. – Bibliogr.: p. 264- 265. – ISBN 5-372-00932-2

649. Maşini-unelte şi sisteme de maşini / Gr. Domente, C. Druţu, B. Plahteanu, A. Botez. –


Chişinău: Ştiinţa, 1992. – 343 p. – Bibliogr.: p. 338-339. – ISBN 5-376-01531-9

650. Miron, Sergiu. Curs de analiză matematică: [manual pentru cl. superioare ale liceelor
reale şi colegiilor] / Sergiu Miron. – Chişinău: Lumina, 1992. – 419 p. – Bibliogr.: p. 417. –
ISBN 5-372-01185-8

651. Morari, Gheorghe. Construcţii metalice. Îmbinări sudate şi cu şuruburi: ciclu de lecţii /
Gheorghe Morari; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Elementelor de Construcţii. – Chişinău:
I.P.C., 1992. – 38 p. – Bibliogr.: p. 37.

652. Novak, V. E. Curs de geodezie inginerească: manual pentru inst. de învăţământ


superior / V. E. Novak, V. F. Lukianov, Iu. I. Kirocikin; trad. din lb. rusă de Mihai Turculeţ. –
Chişinău: Universitas, 1992. – 434 p.: fig. – Bibliogr.: p. 430. – ISBN 5-362-00972-9

653. Piskunov, N. S. Calcul diferenţial şi integral: manual pentru inst. de învăţământ tehnic
superior. Vol. 2 / N. S. Puskunov; trad. din lb. rusă de M. S. Izman, F. V. Botea, G. V. Nojac, L.
G. Bivol. – Chişinău: Lumina, 1992. – 552 p.: fig., tab. – ISBN 5-372-01205-6

56
654. Potîng, Arhip. Teoria cîmpului electromagnetic: ciclu de prelegeri / Arhip Potîng, Ilie
Macovei; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. – Chişinău:
I.P.C., 1992. – 100 p. – Bibliogr.: p. 97.

655. Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin aşchiere: manual de proiectare:


[pentru învăţământul tehn. superior]: în 2 vol. Vol. 1 / С. Picoş, O. Pruteanu, C. Bohosievici [et
al.]; Inst. Politehn. „Gh. Asachi” din Iaşi; Al. Marin, V. Ionesii, Al. Toca [et al.]; Inst. Politehn.
din Chişinău. – Chişinău: Universitas, 1992. – 640 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 635-640. – ISBN
5-362-00970-2

656. Vol. 2. – 1992. – 407 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 402-407. – ISBN 5-362-00971-0

657. Şipaciov, V. S. Matematica superioară: [manual] / V. S. Şipaciov; trad. din lb. rusă de
A. Barbăroşie, V. Platon. – Chişinău: Lumina, 1992. – 493 p.: fig. – ISBN 5-372-01186-6

658. Tărîţă, V. Îndrumări metodice la lucrări de laborator la controlul tehnologic al


producerii conservelor pentru studenţii de la specialitatea Tehnologia conservării / [V. Tărîţă];
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării. – Chişinău: U.T.M., 1992. – 63 p.

659. Verebceanu, I. G. Metalurgia metalelor fieroase. Prelucrarea metalelor prin deformare


plastică: ciclu de prelegeri / I. G. Verebceanu; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Studiul şi
Tehnologia Materialelor de Construcţie. – Chişinău: I.P.C., 1992. – 60 p.

660. Zuev, F. G. Mecanizarea lucrărilor de încărcare şi descărcare, de transportare şi


depozitare: manual / F. G. Zuev, N. A. Levaciov, N. A. Lotkov; trad. din lb. rusă de G. P. Ganea,
A. L. Antonovici, G. Ia. Gorea, S. V. Evtuhovici, I. D. Cebotarescu. – Chişinău: Universitas,
1992. – 432 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 428. – ISBN 5-362-00897-8

661. Антонович, А. Л. Новые системы автоматизации процессов очистки сока для


сахарных заводов: обзорная информ. / А. Л. Антонович, К. И. Гырловану;
АгроНИИТЭИПП. – М., 1992. – Вып. 1. – 24 p. – (Механизация и автоматизация пищевой
промышленности).

662. Балан, Е. Ф. Пути снижения потерь плодоовощной продукции при


авторефрижераторном транспортировании: обзорная информ. / Е. Ф. Балан;
МолдНИИТЭИ. – Chişinău , 1992. – 48 p.: tab. – Bibliogr.: р. 45-47.

663. Балмуш, И. И. Термоэлектрические эффекты в многослойных


полупроводниковых структурах / И. И. Балмуш, З. М. Дашевский, А. И. Касиян; ред. Д. В.
Гицу; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1992. – 144 p.: tab. – Bibliogr.: р.
135-142. – ISBN 5-376-01359-6

664. Булярский, С. В. Физические принципы функциональной диагностики p-n-


переходов с дефектами: [моногр.] / С. В. Булярский, Н. С. Грушко; ред. Ф. С. Шишияну;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1992. – 236 p.: scheme. – Bibliogr.: р. 219-
233. – ISBN 5-376-01363-4

665. Губер, Ю. Е. Технологические процессы и пропускная способность объектов


транспорта: учеб. пособие / Ю. Е. Губер. – Chişinău: I.P.C., 1992. – 78 p.

57
666. Еременко, В. С. Производство строительных конструкций из пенoбетона:
обзорная информ. / В. С. Еременко, Е. Е. Шамис; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1992. – 23 p.:
tab. – Bibliogr.: р. 21-22.

667. Защита от коррозии оборудования предприятий агропромышленного комплекса:


[моногр.] / Л. Г. Ворошнин, Ю. С. Шолпан, С. А. Тамело, В. А. Шавга; Кишиневский
политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1992. – 236 p.: il. – Bibliogr.: р. 224-234. – ISBN 5-376-
01014-7

668. Кобущан, И. Г. Охрана труда: учеб. наглядное пособие / И. Г. Кобущан;


Кишиневский политехн. ин-т, Каф. охраны труда и окружающей среды. – Chişinău: I.P.C.,
1992. – 86 с.

669. Коваленко, Н. П. Электропривод осевых контрроторных насосов: [моногр.] / Н.


П. Коваленко; ред. И. В. Собор; Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1992. –
160 p.: il. – Bibliogr.: р. 127-129. – ISBN 5-376-01004-Х

670. Кутько, Б. П. Состояние и улучшение содержания автодорожных мостов


Молдовы: обзорная информ. / Б. П. Кутько, А. В. Коринец, С. А. Вейлерт; МолдНИИТЭИ.
– Chişinău, 1992. – 68 p.: tab., des. – Bibliogr: р. 67.

671. Мартынюк, Н. П. Рациональное использование моторных масел в


автотракторных двигателях: [моногр.] / Н. П. Мартынюк; ред. В. С. Калмуцкий;
Кишиневский политехн. ин-т. – Chişinău: Ştiinţa, 1992. – 106 p.: tab., scheme. – Bibliogr.: р.
102-104. – ISBN 5-376-01361-8

672. Паладий, М. В. Теория автоматического управления: конспект лекций: в 2-х


частях. Часть 1 / М. В. Паладий. – Chişinău: I.P.C., 1992. – 80 с.

673. Руссу, Е. И. Качество и совершенствование технологии производства хересных


вин / Е. И. Руссу. – Chişinău: Ştiinţa, 1992. – 159 p.

674. Тимощенко, В. А. Повышение износостойкости дереворежущих инструментов:


обзорная информ. / В. А. Тимощенко; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1992. – 29 p.: des., tab. –
Bibliogr.: р. 27-28.

675. Шамис, Е. Е. Заводское производство цельноформуемых строительных


конструкций: обзорная информ. / Е. Е. Шамис; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1992. – 41 p.:
scheme. – Bibliogr.: р. 39-40.

1993

676. Boganastiuc, Victoria. Probleme speciale în teoria sistemelor: material didactic [pentru
studenţi] / Victoria Boganastiuc; red. A. Gremalschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Automatică.
– Chişinău: U.T.M., 1993. – 116 p. – Bibliogr.: p. 115.

677. Bostan, Ion. Proiectarea transmisiilor precesionale: îndrumar la proiectul de curs


„Organe de maşini” / Ion Bostan, Valeriu Dulgheru; red. resp. Ilie Botez; Inst. Politehn.
Chişinău, Cat. Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini. – Chişinău: I.P.C., 1993. – 33 p.: tab.,
scheme. – Bibliogr.: p. 20.

58
678. Braga, Vladimir. Eficacitatea economică a producerii vinurilor Xeres în Moldova /
Vladimir Braga, Ilie Blaj. – Chişinău: Ştiinţa, 1993. – 189 p.: tab. – ISBN 5-376-01844-X

679. Butenin, N. V. Curs de mecanică teoretică: manual pentru studenţii de la inst. de


învăţământ tehnic superior: [în 2 vol.]. Vol. 1 / N. V. Butenin, Ia. L. Lunţ, D. R. Merkin; trad.
din lb. rusă de E. Vitiu. – Chişinău: Lumina, 1993. – 240 p.: fig. – ISBN 5-372-01383-4

680. Vol. 2 / trad. din lb. rusă de M. Colpagiu, G. Coman. – 1993. – 512 p.: fig. – ISBN 5-
372-01201-1

681. Cojuhari, Andrei. Bazele teoriei economice / Andrei Cojuhari, Valeriu Umaneţ. –
Chişinău: Universitas, 1993. – 226 p. – ISBN 5-362-01086-7

682. Danilevici, B. B. Lucrări practice la geodezia inginerească: manual pentru inst. de


învăţământ superior / B. B. Danilevici, V. F. Lukianov, B. S. Heifet; red. V. E. Novak; trad. din
lb. rusă de Mihai Turculeţ. – Chişinău: Universitas, 1993. –324 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 320-
321. – ISBN 5-362-01060-3

683. Deşanu, Pintilie. Relee electronice: 150 de circuite practice / Pintilie Deşanu, Nicolae
Bejan; red. N. Pasternacov. – Chişinău: Delfin, 1993. – 314 p.: fig., scheme. – Bibliogr.: p. 302-
306. – ISBN 5-86892-043-0

684. Dulgheru, Valeriu. Principiile creaţiei inginereşti: [manual pentru studenţii fac. tehn.] /
Valeriu Dulgheru, Ion Tofan, red. Ion Bostan. – Chişinău: Ştiinţa, 1993. – 143 p.: il., tab. –
Bibliogr.: p. 140. – ISBN 5-376-01576-9

685. Geru, Tamara. Radioelectronica în limba engleză: texte de specialitate / [Tamara Geru,
Tatiana Chirmicei]; red. resp. L. Şcerbac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. –
Chişinău: U.T.M., 1993. – 52 p.: tab.

686. Grozavu, N. T. Arhitectură şi urbanism: bazele proiectării: ciclu de prelegeri / N. T.


Grozavu, M. D. Dobrov, S. A. Rogojin; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice.
– Chişinău: U.T.M., 1993. – 104 p. – Bibliogr.: p. 102.

687. Marina, Vasile. Introducere în mecanica corpului deformabil şi rezistenţa materialelor:


ciclu de prelegeri: [pentru uzul studenţilor]: în 4 părţi. Partea 1 / Vasile Marina; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Rezistenţa Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 1993. – 37 p.

688. Maşini de construcţii: manual / red. I. Popa; trad. din lb. rusă Mihai Vangheli, Serghei
Andrievschi. – Chişinău: Universitas, 1993. – 338 p.

689. Mihai, Gheorghe. Construcţii din lemn şi mase plastice: ciclu de prelegeri. Partea 1:
Lemnul - material de construcţie / Gheorghe Mihai; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Elemente de
Construcţii. – Chişinău: U.T.M., 1993. – 46 p.

690. Partea 2: Calculul elementelor şi îmbinărilor din lemn. – 1993. – 50 p.

691. Nastasenco, V. Componente radioelectronice pasive: culegere de probleme / V.


Nastasenco, S. Andronic; red. resp. V. Borşevici; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Construire şi
Producere a Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 1993. – 35 p.

59
692. Nazaroi, Ion. Fluxuri de apeluri şi traficul: ciclu de prelegeri / Ion Nazaroi; red. resp.
Timofei Andros; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 1993. – 42
p. – Bibliogr.: p. 41.

693. Paladii, Mihail. Teoria de comandă automată: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Mihail
Paladii; red. resp. Petru Todos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanica. – Chişinău:
U.T.M., 1993. – 93 p.

694. Partea 2. – 1993. – 53 p.

695. Popa, Vasile. Toleranţe şi ajustaje: material didactic. Partea 2: Lanţuri de dimensiuni /
Vasile Popa; red. resp. Vasile V. Ajder; Inst. Politehn. din Chişinău, Cat. Metrologia,
Standardizarea şi Dirijarea Calităţii. – Chişinău: I.P.C., 1993. – 102 p. – Bibliogr.: p. 100.

696. Repararea şi întreţinerea utilajelor din industria alimentară: [manual pentru


învăţământul superior] / I. D. Cebotărescu, G. Ganea, Al. Marin [et al.]; Inst. Politehn. din
Chişinău; Inst. Politehn. Iaşi. – Chişinău: Universitas, 1993. – 360 p. – Bibliogr.: p. 359-360. –
ISBN 5-362-01043-3

697. Rezistenţa materialelor: manual pentru studenţii de la spec. de construcţie a maşinilor


din inst. de învăţământ superior / Gh. Pisarenco, V. Agarev, A. Kvitka [et al.]; trad. din lb. rusă
de A. Hagioglo. – Chişinău: Lumina, 1993. – 784 p.: fig., tab. – ISBN 5-372-01383-4

698. Samusi, Ion. Practicum de analiză structurală: [pentru studenţi] / Ion Samusi, Mihail
Rusanovschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică. – Chişinău: U.T.M., 1993. – 96 p. –
Bibliogr.: p. 95.

699. Tehnologii de danturare a roţilor dinţate: manual de proiectare / Traian Grămescu,


Laurenţiu Slătineanu, Octavian Pruteanu; Inst. Politehn. Iaşi; Alexandru Marin; Inst. Politehn.
Chişinău. – Chişinău: Universitas, 1993. – 406 p. – Bibliogr.: p. 404-406. – ISBN 5-362-01009-3

700. Tobolcea, Viorel. Managementul apelor uzate. Partea 1 / Viorel Tobolcea, Dumitru
Ungureanu (UTM); Inst. Politehn. Iaşi, Fac. Hidrotehnică. – Iaşi, 1993. – 112 p. – Bibliogr.: p.
109-111.

701. Vîrţanu, Tudor. Gîndirea social-politică şi filozofică în Moldova: Sec. XIX-lea - încep.
sec. XX-lea / Tudor Vîrţanu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 1993. – 51 p.

702. Zgardan, Nina. Parlons francais: (cours elementaire): [pentru uzul studenţilor] / [Nina
Zgardan, Silvia Sofronie]; coord.: O. Lavric; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Romanice. –
Chişinău: U.T.M., 1993. – 109 p.

703. Брага, В. Т. Экономическая эффективность производства хересных вин в


Молдове: [моногр.] / В. Т. Брага, И. Д. Блаж. – Chişinău: Ştiinţa, 1993. – 175 p.: tab. – ISBN
5-376-01740-0

704. Грозаву, Н. Т. Автоматизированное формирование и оценка проектных решений


промышленных зданий: обзорная информ. / Н. Т. Грозаву, П. П. Думитрашку, Н. П.
Чобану; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1993. – 52 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 51.

60
705. Кожухарь, А. Ф. Социально-культурная сфера Молдовы: состояние и проблемы
развития: обзорная информ. / А. Ф. Кожухарь, А. А. Рожко, В. С. Хохлов; МолдНИИТЭИ.
– Chişinău, 1993. – 51 p. – Bibliogr.: p. 50-51.

706. Мартыненко, И. К. Тенденции развития транспорта Молдовы: обзорная информ. /


И. К. Мартыненко, В. М. Фомин; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1993. – 57 p.

707. Озеров, В. П. Психомоторное развитие спортсменов / В. П. Озеров; ред. Б. Б.


Коссов; Техн. Ун-т Молдовы. – Chişinău: Ştiinţa, 1993. – 139 p.

708. Паладий, М. В. Теория автоматического управления: конспект лекций. Часть 2 /


М. В. Паладий. – Chişinău: I.P.C., 1993. – 102 p.

709. Сырбу, И. М. Экономическая оценка эффективности структурных сдвигов в


сельском хозяйстве системы АПК: обзорная информ. / И. М. Сырбу; МолдНИИТЭИ. –
Chişinău, 1993. – 48 p. – Bibliogr.: p. 47.

710. Тащи, С. К. Проблемы занятости населения за рубежом: обзорная информ. / С. К.


Тащи, В. И. Тащи; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1993. – 25 p. – Bibliogr.: p. 24.

711. Унгуряну, Д. В. Совершенствование очистки сточных вод животноводческих


ферм и использование отходов для получения энергий: экспресс-информ. / [Д. В.
Унгуряну, И. Г. Ионец]; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1993. – 19 p.: des., tab. – Bibliogr.: p.
18-19.

712. Фомин, В. М. Особенности перехода к рынку на автомобильном транспорте


Молдовы: обзорная информ. / В. М. Фомин, Ф. В. Алказ; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1993.
– 62 p.

1994

713. Ambros, Tudor. Maşini electrice. Vol. 2: Maşini sincronice şi de curent continuu
procese tranzitorii: manual / Tudor Ambros. – Chişinău: Universitas, 1994. – 344 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 337-338. – ISBN 5-362-01132-4

714. Caraganciu, Vladimir. Mecanica teoretică: [manual pentru studenţii de la fac. tehn.] /
Vladimir Caraganciu, Mircea Colpagiu, Mihail Ţopa; Min. Învăţământului al Republicii
Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 1994. – 472 p.: fig. – Bibliogr.: p. 465. – ISBN 5-376-01877-6

715. Ciobanu, Andrei. Tehnologia construcţiei de maşini agricole: material didactic / Andrei
Ciobanu, C. Bohosievici, V. Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiei de
Maşini. – Chişinău: U.T.M., 1994. – 170 p. – Bibliogr.: p. 164-168.

716. Conunov, Ţilea. Curs de chimie: manual pentru fac. nespecializate ale inst. de
învăţământ superior / Ţilea Conunov, M. Popov, Ion Rusu. – Ed. a 2-a. – Chişinău: Lumina,
1994. – 607 p. – ISBN 5-372-01375-3

717. Deutsch ein lehrbuch fur Auslander. Teil 1 / Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. Leipzig. –
Halle (Saale): Vev Max Niemeyer Verlag, 1994. – 157 p.

718. Deutsch ein lehrbuch fur Auslander. Teil 1:2 / Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. Leipzig.
– Halle (Saale): Vev Max Niemeyer Verlag, 1994. – 158 p. (p. 158-316).

61
719. Diordiev, N. Serii de numere şi serii de funcţii: ciclu de prelegeri / N. Diordiev, I.
Panici; red. şt. T. Botea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica Superioară-2. – Chişinău:
U.T.M., 1994. – 86 p.

720. Dodone, Alexandre. Introduction a la dynamique de cours solide: cours / Alexandre


Dodone; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 1994. – 74 p.

721. Dodone, Alexandre. Introduction a la mecanique analytique: cours / Alexandre


Dodone; red. resp. V. Oleinikov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Mecanică. – Chişinău: U.T.M.,
1994. – 67 p. – Bibliogr.: p. 65.

722. Dodone, Alexandre. La mecanique analytique en problemes. Partea 1 / Alexandre


Dodone; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 1994. – 70 p.

723. Grămescu, Traian. Automatizarea proceselor din sistemele de fabricaţie: [manual


pentru studenţi] / Traian Grămescu, Grigore Domente; Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi; Univ.
Tehn. a Moldovei, Chişinău. – Chişinău: Universitas, 1994. – 344 p.: fig. – Bibliogr.: p. 339-344.
– ISBN 5-362-01130-8

724. Jumatii, I. Desene: Album. 1964-1994 / I. Jumatii; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău:
U.T.M., 1994. – 33 p.: il.

725. Marina, Vasile. Introducere în mecanica corpului deformabil şi rezistenţa materialelor:


ciclu de prelegeri: în 4 părţi. Partea 2 / Vasile Marina; red. resp. A. Hagioglo, C. Mursa; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Rezistenţa Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 1994. – 56 p.

726. Partea 3. – 1994. – 44 p.

727. Marinciuc, Mihail. Olimpiade de fizică: [pentru licee şi colegii] / Mihail Marinciuc. –
Chişinău: Lumina, 1994. – 369 p.: fig. – ISBN 5-372-01381-8

728. Repararea şi întreţinearea utilajelor: îndrumar pentru ateliere mecanice: [manual] / I. D.


Cebotărescu, D. Cojoc, Dr. Paraschiv [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Chişinău; Univ. Tehn.
„Gh. Asachi”, Iaşi. – Chişinău: Tehnica, 1994. – 300 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 299-300. – ISBN
50362-01043-3

729. Rusnac, Petru. Sportul universitar la 30 de ani / Petru Rusnac; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Educaţie Fizică. – Chişinău: U.T.M., 1994. – 14 p.

730. Secrieru, Nicolae. Arhitectura şi organizarea microprocesoarelor: [manual pentru inst.


de învăţământ superior] / Nicolae Secrieru, Anatol Gremalschi, Ion Cornea. – Chişinău:
Universitas, 1994. – 240 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 235-237. – ISBN 5-362-01066-2

731. Secrieru, Nicolae. Programarea microprocesoarelor în limbaj de asamblare: [manual


pentru inst. de învăţământ superior] / Nicolae Secrieru. – Chişinău: Universitas, 1994. – 340 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 308-311. – ISBN 5-362-01103-0

732. Sîrghi, Constantin. Aspecte inovative ale enologiei moderne / Constantin Sîrghi,
Roberto Zironi. – Chişinău: Sigma, 1994. – 261 p.: il. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 5-
88554-018-7

62
733. Spânu, Constantin. Spaţiu şi timp în pictura din Republica Moldova (anii 1940-1990) /
Constantin Spânu; Acad. de Ştiinţe a Republicii Moldova, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. –
Chişinău: Ştiinţa, 1994. – 82 p. – Bibliogr. select.: p. 80-82. – ISBN 5-376-01968-8

734. Statele feudale şi evoluţia civilizaţiei româneşti în condiţiile confruntărilor cu marile


puteri şi dominaţiilor străini: ciclu de prelegeri / Vasile Ursu, Teodor Roman, Gheorghe Vărzaru,
Vasile Vasilos. – Chişinău: U.T.M., 1994. – 192 p.: anexe.

735. Sturza, Rodica. Chimia materialelor liante: ciclu de prelegeri: [pentru uzul studenţilor] /
Rodica Sturza; red. resp. V. Amariei; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M.,
1994. – 60 p. – Bibliogr.: p. 60.

736. Şeremet, Victor. Funcţii şi matrice GREEN: Elasto-, termo-, electrostatica corpurilor
solide: probleme de frontieră pentru domeniile sistemului cartezian de coordonate: îndrumar /
Victor Şeremet. – Chişinău: Ştiinţa, 1994. – 220 p. – Bibliogr.: p. 216-217. – ISBN 5-376-
01872-5

737. Ştirbu, Ion. Geometrie descriptivă şi desen: îndrumări metodice şi lucrări grafice:
Partea 1: Geometria descriptivă / [Ion Ştirbu, Tamara Stratan]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 1994. – 103 p.: scheme, tab., anexe.

738. Tarasi, Petre. Aşchierea metalelor. Vol. 2: Bazele teoretice ale generării suprafeţelor pe
maşini-unelte / Petre Tarasi, Mircea Ciobanu, Valeriu Şauga; Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava,
Fac. Inginerie Mecanică. – Suceava, 1994. – 286 p. – Bibliogr.: p. 281-282.

739. Tihomirov, C. V. Termotehnica. Alimentarea cu căldură şi gaz. Ventilarea / C. V.


Tihomirov, E. S. Serghienko; trad. Pavel Vârlan. – Chişinău: Lumina, 1994. – 488 p.

740. Ţiuleanu, D. Probleme de fizică: pentru specialităţile de construcţii ale univ. tehn. / [D.
Ţiuleanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică nr. 2. – Chişinău: U.T.M., 1994. – 126 p.

741. Ţuleanu, Constantin. Instalaţii de ventilare în edificiile publice: îndrumări metodice la


proiectul de curs / [Constantin Ţuleanu]; red. resp.: Pavel Vârlan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 1994. – 68 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 67.

742. Ursu, Vasile. Etnogeneza românilor şi civilizaţia românească medievală timpurie: ciclu
de prelegeri la disciplina „Istoria şi civilizaţia românească: [pentru uzul studenţilor] / Vasile
Ursu, Teodor Roman, Gheorghe Vărzaru; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 1994. –
126 p. – Bibliogr. în notele de subsol, p. 126.

743. Zgardan, Nina. Parlons francais: (cours moyen) / Nina Zgardan; coord.: O. Lavric;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău: U.T.M., 1994. – 131 p.

744. Акулай, Е. В. Направления и методы поддержки малых предприятий в


Республике Молдова: обзорная информ. / Е. В. Акулай, Т. А. Поливянная; МолдНИИТЭИ.
– Chişinău,1994. – 43 p.: tab. – Bibliogr.: p. 42.

745. Грозаву, Н. Т. Оценка уровня транспортного обслуживания городского


населения: обзорная информ. / Н. Т. Грозаву, П. П. Думитрашку, Н. П. Чобану;
МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1994. – 20 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 19.

63
746. Кожухарь, А. Ф. Реформирование экономического механизма социально-
культурной сферы: обзорная информ. / А. Ф. Кожухарь, А. А. Рожко, В. С. Хохлов;
МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1994. – 46 p. – Bibliogr.: p. 44-45.

747. Присяжнюк, Б. Л. Обезжиривание сточных вод и регенерация моющих растворов:


обзорная информ. / Б. Л. Присяжнюк; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1994. – 50 p.: il. –
Bibliogr.: p. 48-50.

748. Присяжнюк, Б. Л. Эффективные методы удаления фтора из подземных вод:


обзорная информ. / Б. Л. Присяжнюк; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1994. – 51 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 49-50.

749. Самусь, Ион. Практикум по структурному анализу / Ион Самусь, Михаил


Русановский; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физики 1. – Chişinău, 1994. – 103 p.

1995

750. Amariei, Veronica. Chimia: probleme cu modele de rezolvare: [pentru uzul elevilor] /
Veronica Amariei, Larisa Cernega, Tudor Bounegru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. –
Chişinău: U.T.M., 1995. – 151 p.: tab. – Bibliogr.: p. 152.

751. Blajă, Valeriu. Electronica: Dispozitive semiconductoare: ciclu de prelegeri. Partea 1 /


Valeriu Blajă; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 1995. – 95 p.

752. Botnaru, Dumitru. Geometrie plană: culegere de probleme / Dumitru Botnaru. –


Bucureşti: Ed. Sigma, 1995. – 120 p.: fig. – ISBN 973-9077-04-8

753. Ciumac, Jorj. Merceologia produselor alimentare / Jorj Ciumac. – Chişinău: U.T.M.,
1995. – 168 p.: tab. – Bibliogr.: p. 168. – ISBN 5-7790-0189-8

754. Dibner, Efim. Tehnologia construcţiei de maşini: ciclu de prelegeri, privind bazele
tehnologiei construcţiilor de maşini. Partea 1 / Efim Dibner, Victor Moraru, Aureliu Moroşanu;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiei de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 1995. – 98
p. – Bibliogr.: p. 90-96.

755. Dimitraki, Pavel. Televiziune: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Pavel Dimitraki; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: Cartea Universitară, 1995. – 58 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 56.

756. Guţanu, Vasile. Chimie generală şi anorganică: manual pentru cl. 8-9 ale gimnaziilor şi
şcolilor de cultură generală cu studiere aprofundată a chimiei / Vasile Guţanu. – Chişinău:
Lumina, 1995. – 288 p. – ISBN 5-372-01447-4

757. Marin, Alexandru. Mic dicţionar de construcţii de maşini rus-român / Alexandru Marin.
– Chişinău: U.T.M., 1995. – 279 p. – Bibliogr.: p. 4. – ISBN 5-7790-0326-2

758. Marina, Vasile. Introducere în mecanica corpului deformabil şi rezistenţa materialelor:


ciclu de prelegeri. Partea 4 / Vasile Marina; red. resp. A. Hagioglo, C. Mursa; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Rezistenţa Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 1995. – 102 p.: fig. – Bibliogr.: p.
99-102.

64
759. Maxim, Adrian Gh. Metode de analiză asistată de calculator în electronică: curs practic.
Vol. 1 / Adrian Gh. Maxim, Vitalie Rusanovschi, Victor Şontea; Univ. Tehn. a Moldovei,
Chişinău; Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi. – Chişinău: U.T.M., 1995. – 138 p.: tab. – Bibliogr.:
p. 140.

760. Vol. 2. – 1995. – 292 p.: tab. – Bibliogr.: p. 292.

761. Mihai, Gheorghe. Construcţii din lemn şi mase plastice: ciclu de prelegeri. Partea 3:
Construcţii de închidere / Gheorghe Mihai; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Elemente de
Construcţii. – Chişinău: U.T.M., 1995. – 54 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 53.

762. Moraru, Vasile. Metode numerice în algebra liniară: ciclu de prelegeri / Vasile Moraru;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. – Chişinău: Cartea
Universitară, 1995. – 81 p. – Bibliogr.: p. 80.

763. Moraru, Victor. Proiectarea şi fabricarea semifabricatelor forjate şi matriţate în


construcţia de maşini: ciclu de prelegeri. Partea 2 / Victor Moraru, Alexei Toca; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiei de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 1995. – 94 p. –
Bibliogr.: p. 69-76.

764. Nojac, Gheorghe. Metode elementare de integrare a ecuaţiilor diferenţiale ordinare:


material didactic: [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Nojac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Matematică Superioară nr. 2. – Chişinău: U.T.M., 1995. – 67 p. – Bibliogr.: p. 65.

765. Ocrain, Ion. Introducere în teoria probabilităţilor: ciclu de prelegeri: [pentru studenţii de
la fac. de construcţii] / Ion Ocrain; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematică Superioară-2. –
Chişinău: Cartea Universitară, 1995. – 102 p.

766. Popa, Bazil. Manualul inginerului termotehnician. Vol. 1 / [Bazil Popa, Ion Gh.
Carabogdan]; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Cartea Universitară, 1995. – 132 p.: fig., tab.

767. Vol. 2. – 1995. – P. 133-304. – Bibliogr.: p. 302-303.

768. Potângă, Arhip. Bazele teoretice ale electrotehnicii: analiza circuitelor electrice liniare
în regim periodic sinusoidal: ciclu de prelegeri: [pentru uzul studenţilor] / Arhip Potângă; red.
resp. Anatolie Carcea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. –
Chişinău: U.T.M., 1995. – 160 p.: fig. – Bibliogr.: p. 157.

769. Probleme şi lucrări practice de fizică / C. Corega, D. Andreica, M. Marinciuc, B.


Kevorkian. – Cluj-Napoca: Studium, 1995. – 302 p.

770. Proiectarea arborilor drepţi din transmisiile mecanice: [manual] / Gh. Moldovean, I.
Bostan, A. Jula [et al.]. – Braşov: Univ. Transilvania; U.T.M., 1995. – 179 p. – Bibliogr.: p. 176-
179.

771. Proţuc, Ion. Tehnica tensiunilor înalte: ciclu de prelegeri / I. Proţuc, N. Golovanov, M.
Costea. – Chişinău: U.T.M., 1995. – 113 p.

772. Pruteanu, Nicolae. Tehnologia efectuării construcţiilor: ciclu de prelegeri. Partea 1 /


Nicolae Pruteanu; red. resp. Radu Popa; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor.
– Chişinău: U.T.M., 1995. – 167 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 166.

65
773. Realizări în cadrul Convenţiei Internaţionale privind schimbările climaterice:
informaţie de sinteză / B. Carabulea, V. Brega, D. Buburuz, O. Carabulea; I.C.Ş.I.T.E. –
Chişinău, 1995. – 57 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54-56.

774. Reprezentări axonometrice în desenul industrial: [manual pentru uzul studenţilor şi a


specialiştilor] / V. Luis, C. Racocea, M. Borş [et al.]; Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi; Gh.
Popovici; Univ. Tehn. a Moldovei, Chişinău. – Chişinău: Tehnica, 1995. – 228 p. – Bibliogr.: p.
228. – ISBN 5-7790-0188-X

775. Samusi, Ion. Bazele cursului de fizică: material didactic / Ion Samusi, Rodion Radu,
Ion Stratan; red. resp. Dumitru Ţiuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică nr. 2. – Chişinău:
U.T.M., 1995. – 115 p.: fig. – Bibliogr.: p. 112.

776. Sofronie, Silvia. Parlons francais: (cours avance): [pentru uzul studenţilor] / [Silvia
Sofronie, Nina Zgardan]; coord.: Olga Lavric; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. –
Chişinău: U.T.M., 1995. – 147 p.: fig.

777. Stratan, Ion. Îndrumar privind modul de calcul al unui sistem electroenergetic cu
ajutorul modului de simulare / [Ion Stratan]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electroenergetică. –
Chişinău: U.T.M., 1995. – 32 p. – Bibliogr.: p. 31.

778. Zgardan, Nina. Parlons francais: (cours elementaire): [pentru uzul studenţilor] / [Nina
Zgardan, Silvia Sofronie]; coord.: Olga Lavric; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. –
Chişinău: Cartea Univeristară, 1995. – 118 p.: tab.

779. Zgardan, Nina. Parlons francais: (cours moyen): [pentru uzul studenţilor] / [Nina
Zgardan]; coord.: Olga Lavric; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Nouvelle edition
revue, transformee, completee. – Chişinău: Cartea Universitară, 1995. – 181 p.: tab.

780. Антонович, А. Л. Разработка и внедрение дозаторов с пульсирующим рабочим


органом: экспресс-информ. / А. Л. Антонович, М. Г. Тылту; МолдНИИТЭИ. – Chişinău,
1995. – 29 p.: des. – Bibliogr.: p. 29.

781. Антонович, А. Л. Состояние и перспективы микропроцессорного управления


технологическими процессами на сахарных заводах: обзорная информ. / А. Л. Антонович,
К. И. Гырловану, В. В. Абабий; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1995. – 46 p.

782. Балабанов, А. А. Локальные адаптивные системы автоматики: учеб. пособие / А.


А. Балабанов; отв. ред. А. А. Гремальский; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Автоматики. –
Chişinău: U.T.M., 1995. – 110 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 105-107.

783. Балабанов, А. А. Локальные системы автоматики: учеб. пособие / А. А.


Балабанов; отв. ред. А. А. Гремальский; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Атоматики. – Chişinău,
1995. – 128 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 117-118.

784. Бурчу, В. И. Улучшение свойств монолитного бетона на ранней стадии


твердения: обзорная информ. / В. И. Бурчу; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1995. – 67 p. –
Bibliogr.: p. 62-67.

66
1996

785. Balan, Iurie. Tehnologia morăritului: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Iurie Balan; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Procese, Aparate, Tehnologia Panificaţiei şi Cerealelor. – Chişinău:
U.T.M., 1996. – 129 p. – Bibliogr.: p. 126.

786. Partea 2. – 1996. – 75 p. – Bibliogr.: p. 72.

787. Balan, Victor. Elemente de calcul tensorial în mecanică: material didactic / Victor
Balan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Rezistenţa Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 68 p.
– Bibliogr.: p. 67.

788. Botez, Claudia. Bazele de date. Programare în BASE IV / Claudia Botez, Cristian
Domnişoru, Petru Todos. – Chişinău: Tehnica, 1996. – 339 p. – Index p. 314-323. – Bibliogr.: p.
313. – ISBN 5-7790-0155-3

789. Botnaru, Raisa. Moldova. France: Historie. Culture. Civilisation / Raisa Botnaru. –
Cimişlia: Ed. „Tipcim”, 1996. – 276 p.: fot. – Bibliogr.: p. 276. – ISBN 9975-64-005-2

790. Chimie coloidală: material didactic pentru inst. de învăţământ superior / G. Junghietu,
E. Melentiev, V. Sîrbu [et al.]. – Chişinău, 1996. – 212 p.

791. Chimie fizică: material didactic pentru inst. de învăţământ superior / Grigore Junghietu,
Mihail Cherdivarenco, Vasile Sîrbu, Cornelia Tudoreanu. – Chişinău, 1996. – 344 p.: anexe. –
Bibliogr.: p. 340.

792. Ciumac, Pavel. Elemente de statistică matematică şi de procese aleatoare: material


didactic: [pentru uzul studenţilor] / Pavel Ciumac; red. resp. Ion Văluţă; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Matematică Superioară-1. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 123 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 116-
122.

793. Ciuru, Tudor. Proiectarea convertorului static de putere pentru acţionarea unui motor de
curent continuu: material didactic / Tudor Ciuru; red. resp. Valeriu Blajă; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Electromecanică. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 67 p.: tab. – Bibliogr.: p. 44.

794. Cozub, Gheorghe. Producerea vinurilor în Moldova / Gheorghe Cozub, Emil Rusu. –
Chişinău: Litera, 1996. – 190 p. – ISBN 9975-90400-9

795. Cucu, Dumitru. Teoria automobilului: material didactic / Dumitru Cucu, Vladimir
Poroseatcovschi; red. resp. Vitalie Şcolnâi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto. –
Chişinău, 1996. – 151 p.: fig. – Bibliogr.: p. 150.

796. Dimitraki, Pavel. Televiziune. Tuburi videocaptoare: ciclu de prelegeri. Partea 6 / Pavel
Dimitraki, Silvia Gangan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M.,
1996. – 85 p. – Bibliogr.: p. 83-84.

797. Gremalschi, Anatolie. Structura calculatoarelor numerice: material didactic / Anatolie


Gremalschi, Viorel Bejan, Ludmila Gremalschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Automatica. –
Chişinău, 1996. – 219 p.: tab., fig. – Bibliogr.: p. 218.

798. Guzgan, Mihai. Cultura Romei Antice: material didactic / Mihai Guzgan. – Chişinău:
U.T.M., 1996. – 19 p.

67
799. Idriceanu, Serafim. Teoria informaţiei şi transmisiuni de date: culegere de prelegeri.
Partea 1 / Serafim Idriceanu; red. resp. Anatolie Gremalschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Automatica. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 186 p.: fig. – Bibliogr.: p. 183.

800. Istoria filosofiei: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Mihai Braga, Ecaterina Lozovanu,
Constantin Lozovanu [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău:
U.T.M., 1996. – 175 p. – Bibliogr.: p. 173-174.

801. Levcenco, V. Emploi correct des structures en francais: (difficulte lexico-gramaticales)


/ [V. Levcenco]. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 92 p.

802. Marta, Ion. Mecanica fluidelor: culegere de probleme: [pentru uzul studenţilor] / Ion
Marta; red. resp. Valentin Musteaţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică. – Chişinău:
U.T.M., 1996. – 71 p.: fig. – Bibliogr.: p. 69.

803. Mihai, Gheorghe. Construcţii din lemn şi mase plastice: ciclu de prelegeri. Partea 4:
Grinzi / Gheorghe Mihai; red. resp. Grigore Bordeianu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Elemente
de Construcţii. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 59 p. – Bibliogr.: p. 58.

804. Modelare şi simulare pe calculator în electronica pe putere: curs practic. Vol. 1:


Modelarea dispozitivelor / Victor Şontea, Vitalie Rusanovschi, Adrian Gh. Maxim, Gheorghe V.
Maxim; Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi. – Chişinău, 1996. – 165 p. –
Bibliogr. la sfârşitul cap.

805. Vol. 2: Simularea circuitelor. – 1996. – 168 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

806. Moloşniuc, Alexandru. Integrala nedefinită / Alexandru Moloşniuc. – Chişinău:


U.T.M., 1996. – 36 p. – Bibliogr.: p. 35.

807. Moloşniuc, Alexandru. Lecţii de matematici superioare: 1. Matrice. Determinanţi.


Sisteme de ecuaţii liniare. 2. Algebra vectorială. Metoda coordonatelor / Alexandru Moloşniuc;
red. resp. Ion Valuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematică Superioară-1. – Chişinău:
U.T.M., 1996. – 138 p. – Bibliogr.: p. 134.

808. Muzalevskaya, Valentina. English lexics: texts and exercises for advanced students /
[Valentina Muzalevskaya, Maria Anischievici]; The Techn. Univ. of Moldova. – Chişinău:
U.T.M., 1996. – 35 p. – Bibliogr.: p. 35.

809. Nistiriuc, Pavel. Electrodinamica tehnică: ciclu de prelegeri. Vol. 1: Câmpul


electromagnetic / Pavel Nistiriuc, Nicolae Bejan; red. resp. Nicolae Sîrbu; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 56 p. – Bibliogr.: p. 53.

810. Vol. 2: Radiaţia şi propagarea undelor electromagnetice. – 1996. – 112 p. – Bibliogr.: p.


110.

811. Orlov, Simion. Caracteristica principalelor minerale şi roci utilizate în construcţii:


material didactic: [pentru uzul studenţilor] / Simion Orlov; red. resp. Arcadie Doigov; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Geologie Inginerească şi Fundaţii. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 61 p. –
Bibliogr.: p. 60.

68
812. Pădureţ-Şoiţu, L. Bazele tehnologiei confecţiilor: manual: [pentru şc. cu profil
tehnologic, şc. profesional-tehn. şi colegii] / L. Pădureţ-Şoiţu; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Chişinău: U.T.M., 1996. – 163 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 160. – ISBN 9975-910-14-9

813. Pleşcan, Teodor. Grafica inginerească: manual pentru inst. de învăţământ superior. Vol.
1 / Teodor Pleşcan; red. şt. Iu. Căpăţână; red. N. Pasternacov; prez. grafică M. Bacinschi. –
Chişinău: Tehnica, 1996. – 300 p. : fig. – Bibliogr.: p. 300. – ISBN 5-7790-0327-0

814. Rumleanschi, Petru. Filosofia neclasică a sec. XX: concepţia filosofică a


pozitivismului, neopozitivismului şi postpozitivismului: [pentru uzul studenţilor] / Petru
Rumleanschi; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Chişinău: A.S.E.M., 1996. – 57 p. –
Bibliogr.: p. 56-57.

815. Samusi, I. Metode microscopice de analiză structurală: material didactic / I. Samusi, N.


Burdulea, M. Nazarov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică nr. 1. – Chişinău, 1996. – 81 p.

816. Sturza, Rodica. Probleme de chimie: [pentru uzul studenţilor] / [Rodica Sturza]; red.
resp. Rodica Sturza, Ana Verejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M.,
1996. – 136 p.: tab. – Bibliogr.: p. 136.

817. Şcerbaţchi, Ion C. Culegere de probleme de analiză matematică: [pentru uzul


studenţilor] / Ion C. Şcerbaţchi. – Chişinău: Ed. Uniunii Scriitorilor, 1996. – 324 p. – Bibliogr.:
p. 331-332. – ISBN 5-86892-370-7

818. Todos, Petru. Modelarea şi simularea pe calculator analogic: ciclu de prelegeri / Petru
Todos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică. – Chişinău, 1996. – 114 p.

819. Ţurcanu, Nicolae. Economie, management, construcţii: mic dicţionar rus-român /


Nicolae Ţurcanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Construcţii. –
Chişinău: U.T.M., 1996. – 142 p.

820. Vârlan, Pavel. Instalaţii de încălzire: manual pentru inst. de învăţământ superior / Pavel
Vârlan. – Chişinău: Tehnica, 1996. – 329 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 329. – ISBN 9975-910-05-X

821. Vîrţeanu, Tudor. Concepţiile filosofice ale lui Vasile Laşcu: material didactic: [pentru
uzul studenţilor] / Tudor Vîrţeanu, Victor Juc; red. resp. Alexandru Babii; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 113 p. – Bibliogr. în notele de
subsol, p. 111-112.

822. Zambiţchi, Dumitru. Introducere în teoria probabilităţilor: 160 de probleme / Dumitru


Zambiţchi, Ştefan Buzurniuc; Acad. Intern. de Informatizare. – Chişinău: Evrica, 1996. – 88 p. –
Bibliogr.: p. 83.

823. Zgardan, Nina. Parlons francais: [manual pentru studenţii de la fac. tehn.] / Nina
Zgardan. – Chişinău: Ed. ARC, 1996. – 230 p.: tab. – ISBN 9975-61-010-2

824. Zgardan, Nina. Parlons mode, confection, traitement: manuel de francais: 1-ere partie /
Nina Zgardan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău: U.T.M., 1996. – 98 p.:
fig.

69
825. Балабанов, А. А. Локальные системы автоматики: практикум / А. А. Балабанов;
отв. ред. А. А. Гремальский; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Автоматики. – Chişinău: U.T.M.,
1996. – 129 p. – Bibliogr.: p. 128-129.

826. Бурчу, В. И. Структурные конструкции и перспектива их применения в Молдове:


обзорная информ. / В. И. Бурчу; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1996. – 58 p.: fig. – Библиогр.:
p. 57-58.

827. Голдыс, Е. В. Повышение ресурса режущих инструментов нанесением


многослойных износостойких покрытий: обзорная информ. / Е. В. Голдыс, В. А.
Тимощенко; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1996. – 48 p.: fig. – Bibliogr.: p. 46-47.

828. Обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений в Республике Молдова:


обзорная информ. / В. Чеботарь, И. Рэиляну, А. Золотков [et al.]; МолдНИИТЭИ. –
Chişinău, 1996. – 28 p. – Bibliogr.: p. 28.

829. Рубличан, А. Г. Малоцементные бетоны на карбонатных отходах: обзорная


информ. / А. Г. Рубличан, С. А. Рубличан; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1996. – 60 p.: tab. –
Bibligr.: p. 55-59.

1997

830. Amariei, Veronica. Chimia: probleme cu modele de rezolvare / Veronica Amariei,


Larisa Cernega, Tudor Bounegru; Univ. Tehn. a Moldovei. Cat. Chimie. – Ed. a 2-a rev. şi
compl. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 148 p. – Bibliogr.: p. 146.

831. Barbereau, Bernard. Preparation au diplome approfondi de langue francaise:


mathematiques / Bernard Barbereau, Veronica Levcenco; Alliance Francaise de Moldova; Univ.
Tehn. de Moldova. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 112 p.

832. Bejan, Nicolae. Surse de alimentare în telecomunicaţii: ciclu de prelegeri. Partea 1:


Redresoare şi filtre / Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii. – Chişinău: Dep. Ed. Poligr., 1997. – 131 p.: fig. – Bibliogr.: p. 127.

833. Partea 2: Stabilizatoare de tensiune – 1997. – 112 p.: fig. – Bibliogr.: p. 108-109.

834. Bostan, Ion. Transmisii planetare, precesionale şi armonice: atlas / Ion Bostan, Valeriu
Dulgheru, Ş. Grigoraş. – Bucureşti: Ed. Tehnică; Chişinău: Tehnica, 1997. – 195 p. – Bibliogr.:
p. 196. – ISBN 973-31-1069-8

835. Bumbu, Iacob. Protecţia naturii cu bazele geochimiei ecologice: manual / Iacob
Bumbu. – Chişinău, 1997. – 165 p.

836. Calos, Sergiu. Pompe şi staţii de pompare: culegere de probleme: [pentru uzul
studenţilor] / [Sergiu Calos, Boris Burca]; red. resp. Constantin Bogdan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Alimentări cu Apă şi Canalizare. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 40 p.: fig.

837. Carpov, Sofronie. Tehnologia generală a industriei alimentare: Tehnologii


fermentative: [manual pentru uzul studenţilor] / Sofronie Carpov. – Chişinău: Ştiinţa; Bucureşti:
Tehnica, 1997. – 303 p. – Bibliogr.: p. 301. – ISBN 9975-67-016-4

70
838. Ceapă, Mihai. Geometria descriptivă: [manual pentru uzul studenţilor] / Mihai Ceapă,
Gheorghe Popovici. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 212 p.: il. – Bibliogr.: p. 206. – ISBN 9975-
910-26-2

839. Ciumac, Ludmila. English: Tecnhology of cooking and food preserfation: text for
reading and interpretation / Ludmila Ciumac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. –
Chişinău: U.T.M., 1997. – 128 p.

840. Dimitraki, Pavel. Televiziune: ciclu de prelegeri. Partea 3: Sisteme de televiziune în


culori / Pavel Dimitraki, Silvia Gangan; red. resp. Sergiu Dimitraki; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 181 p.

841. Drobencu, Ion. Materiale electrotehnice: ciclu de prelegeri: [pentru uzul studenţilor] /
Ion Drobencu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat de Electroeneregetică. – Ed. rev. şi compl. –
Chişinău: U.T.M., 1997. – 91 p. – Bibliogr.: p. 83.

842. Electrotermie şi electrotehnologii. Vol. 1: Electrotermie / N. Golovanov, L. Cantemir,


M. Chindriş [et al.]. – Bucureşti: Tehnică, 1997. – 420 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. –
Notă: ca autor mai este menţionat N. Mogoreanu. – ISBN 973-31-1144-9

843. Gâscă, Vasile. Proiectarea sistemelor cu microprocesoare: îndrumar de proiectare:


[pentru uzul studenţilor] / Vasile Gâscă, Sergiu Zaporojan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnica
de Calcul. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 72 p. – Bibliogr.: p. 14.

844. Golovanov, Nicolae. Electrotermie: note de curs / Nicolae Golovanov, Nicolae


Mogoreanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 85
p.: fig. – Bibliogr.: p. 81. – ISBN 9910-910-15-7

845. Gremalschi, Anatolie. Calculatoare personale MS-DOS and Norton Commander:


material didactic / Anatolie Gremalschi, Viorel Bejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Automatica.
– Chişinău: U.T.M., 1997. – 146 p. fig. – Bibliogr.: p. 145.

846. Grigor, Raisa. Repetăm matematica elementară: material didactic. Partea 1: Mulţimi
numerice, funcţii elementare / Raisa Grigor, Vasile Parasca; Univ. Tehn. a Moldovei. Cat.
Matematică Superioară. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 100 p. – Bibliogr.: p. 99.

847. Partea 2: Polinoame, trigonometrie. – 1997. – 122 p. – Bibliogr.: p. 120.

848. Gulea, Zinaida. Bazele construirii aparatajului electronic: material didactic. Partea 1 /
Zinaida Gulea; red. resp. Nicolae Secrieru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi
Producerea Aparatajului Electric. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 103 p. – Bibliogr.: p. 102-103.

849. Guţu, Alisia. Desen tehnic de construcţii şi instalaţii: manual pentru colegii şi şcoli
profesional-tehnice cu profil de construcţii / Alisia Guţu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău:
Tehnica, 1997. – 176 p.: fig. – Bibliogr.: p. 172. – ISBN 9975-910-23-8

850. Guţu, Aurel. Surse renovabile de energie: ciclu de prelegeri / Aurel Guţu; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 92 p.

851. Istoria şi civilizaţia românească (antică şi medievală): ciclu de prelegeri / Tudor


Roman, Vasile Ursu, Gheorghe Vărzaru, Vasile Vasilos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ştiinţe
Socioumane. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 206 p. – Bibliogr.: p. 206.

71
852. Ivanov, M. N. Organe de maşini: manual pentru inst. de învăţământ superior / M. N.
Ivanov; trad. din lb. rusă de V. M. Dulgheru, A. G. Oprea, G. I. Oglindă, M. A. Oboroc; red. şt.
al variantei rom. Ion A. Bostan; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica, 1997. – 420 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 415-416. – ISBN 5-362-01100-6

853. Moloşniuc, Alexandru. Linii şi suprafeţe: lecţii de matematici superioare / Alexandru


Moloşniuc; red. resp. Ion Leah; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica Superioară-1. –
Chişinău: U.T.M., 1997. – 111 p.: fig. – Bibliogr. p. 108.

854. Moloşniuc, Alexandru. Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. Algebra


vectorială. Metoda coordonatelor: lecţii de matematici superioare / Alexandru Moloşniuc; red.
resp. Ion Valuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matemitica Superioară-1. – Chişinău: U.T.M.,
1997. – 138 p. – Bibliogr.: p. 134.

855. Moraru, Vasile. Introducere în optimizarea liniară / Vasile Moraru, Ion Pârţachi, Rodica
Berzan; Acad. de Studii Economice, Fac. de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. –
Chişinău, 1997. – Bibliogr.: p. 110. – ISBN 9975-75-013-3

856. Moraru, Vasile. Produse Soft: Word for Windows: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Vasile
Moraru, Liviu Carcea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. –
Chişinău: U.T.M., 1997. – 88 p.

857. Moraru, Vasile. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor neliniare şi a problemelor de


optimizare necondiţională: ciclu de prelegeri: [pentru uzul studenţilor] / Vasile Moraru, Anatol
Popescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. – Chişinău:
U.T.M., 1997. – 89 p. – Bibliogr.: p. 88.

858. Motoare pentru automobile şi tractoare. Vol. 1: Teorie şi caracteristici / G. Bobescu, C.


Cofaru, A. Chiru, G.-A. Radu; Univ. „Transilvania”, Braşov; V. Ene, Iu. Guber, V. Scalnâi;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica, 1997. – 238 p.: tab., fig. – Bibliogr.: p. 217-218. –
ISBN 9975-910-17-3

859. Orlov, Simion. Alunecările de teren în Moldova şi stabilizarea lor: informaţie de


sinteză. Partea 1: Alunecările de teren şi consecinţele lor / Simion Orlov, E. Orlov; I.C.Ş.I.T.E. –
Chişinău, 1997. – 45 p. – Bibliogr.: p. 45.

860. Principii de management energetic / Aureliu Leca, Victor Athanasovici, Jean


Constantinescu [et al.]. – Bucureşti: Ed. Tehnică, 1997. – 584 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul
cap. – Notă: ca autori mai sunt menţionaţi Nicolae Golovanov, Nicolae Mogoreanu. – ISBN 973-
31-1030-4

861. Programare pe calculatoare personale: [pentru uzul studenţilor] / Petru Todos, Ilie
Nucă, Claudia Botez, Cristian Domnişoru. – Chişinău: Tehnica, 1997. – 308 p. – Bibliogr.: p.
307-308. – ISBN 9975-910-16-5

862. Pruteanu, Nicolae. Tehnologia efectuării construcţiilor: ciclu de prelegeri. Partea 2 /


Nicolae Pruteanu; red. resp. Mihai Teodorescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologii în
Construcţii. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 251 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 248-249.

72
863. Purice, Georgeta. Amelioratorii în producţia de panificaţie = Улучшители в
хлебопечении / Georgeta Purice. – Chişinău: Ruxanda, 1997. – 72 p. – Bibliogr.: p. 67-72. –
ISBN 9975-9502-3-X

864. Robotică industrială / Dumitru Zetu, Nicolae Gojineţchi, Valentin Dulhariu, Grigore
Domente, A. I. Botez; Univ. Teh. „Gh. Asachi”, Iaşi; Univ. Tehn. a Moldovei, Chişinău. – Iaşi:
Satya, 1997. – 332 p. – Bibliogr.: p. 328-330. – ISBN 973-97945-3-x

865. Sanduţă, Tatiana. Metode psihosociale în management: сulegere de teste / [Tatiana


Sanduţă, Nicolae Ţurcanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi management în
construcţii. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 40 p.

866. Şcerbaţchi, Ion. Introduction a l’analyse mathematique: materiel didactique / Ion


Şcerbaţchi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Matematică Superioară-1. – Chişinău: U.T.M.,
1997. – 103 p. – Bibliogr.: p. 103.

867. Tehnologia construcţiilor. Vol. 1 / A. Trelea, R. Popa, N. Giuşcă [et al.]. – Cluj-
Napoca: Dacia, 1997. – 354 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 350. – Notă: ca autor mai este menţionat
Andrei Isac. – ISBN 973-35-0603-6

868. Todos, Petru. Elementele sistemului de acţionare electrică: ciclu de prelegeri. Partea 1 /
Petru Todos; red. resp. Elena Helerea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică. –
Chişinău: U.T.M., 1997. – 112 p.: fig. – Bibliogr.: p. 112.

869. Ţurcanu, Nicolae. Elaborarea strategiilor de preţ: prelegeri la cursul Marketing /


[Nicolae Ţurcanu, Vladimir Baghici]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economia şi managementul
în construcţii. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 20 p. – Bibliogr.: p. 19.

870. Ţurcanu, Nicolae. Metodologia de evaluare a bunurilor imobiliare: inform. expres /


Nicolae Ţurcanu, Olga Buzu; I.C.Ş.I.T.E. – Chişinău, 1997. – 20 p. – Bibliogr.: p. 20.

871. Verges, F. J. Energia: îndrumar pentru profesorii din învăţământul preuniv. la predarea
disciplinelor privind energia şi utilizarea ei raţională / F. J. Verges, Vladimir Tiurin, Sergiu
Codreanov. – Chişinău: Tacis, 1997. – 223 p. – Bibliogr.: p. 221-223.

872. Zgardan, Nina. Mode. Confection. Traitement: manuel de francais / Nina Zgardan;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău: U.T.M., 1997. – 153 p. – ISBN 9910-
910-15-7

873. Богнибов, Е. Архитектура г. Кишинева до 60-х годов XIX века и тенденции


решения современных проблем молдавского зодчества: обзорная информ. / Е. Богнибов,
П. Думитрашку; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1997. – 44 p.

874. Бурчу, В. И. Свойства монолитного бетона / В. И. Бурчу. – Сhişinău, 1997. – 357 p.


– Bibliogr.: р. 319-357. – ISBN 9975-9529-1-7

875. Бурчу, В. И. Совершенствование методик определения основных свойств


монолитного бетона / В. И. Бурчу. – Chişinău, 1997. – 55 p. – Bibliogr.: р. 51-53. – ISBN
9975-9529-2-5

876. Бурчу, В. И. Совершенствование методик определения характеристик структуры


и прочности монолитного бетона / В. И. Бурчу. – Chişinău, 1997. – 72 p. – Bibliogr.: p. 67.

73
877. Гырловану, К. И. Рационализация теплового хозяйства сахарного завода:
обзорная информ. / К. И. Гырловану, А. Л. Антонович; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1997. –
30 p.

878. Рубличан, А. Г. Малоцементные бетоны на карбонатных отходах: обзорная


информ. / А. Г. Рубличан, С. А. Рубличан; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1997. – 60 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 55-59.

879. Сырги, К. Пробка, которая не портит вино: учеб. пособие для 3-5-го курса по
спец. «Технология виноделия и продуктов брожения» / К. Сырги, Л. Каленик. – Chişinău:
Prometeu, 1997. – 157 p. – Bibliogr.: p 150. – ISBN 9975-9513-0-9

880. Тимощенко, В. А. Износостойкие покрытия на металических поверхностях:


обзорная информ. / В. А. Тимощенко, Е. В. Голдыс; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1997. – 56
p.: fig. – Bibliogr.: p. 53-55.

1998

881. Albu, Ion. Bazele antreprenoriatului: curs de prelegeri / Ion Albu, Svetlana Todiraş;
Centrul de instruire INMACOM-DIDACTIC. – Chişinău, 1998. – 151 p. – Bibliogr.: p. 148.

882. Arion, Valentin. Bazele calcului tehnico-economic al sistemelor de transport şi


distribuţie a energiei electrice / Valentin Arion, Sergiu Codreanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Economie şi Management în Energetică. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 136 p. – Bibliogr.: p. 134-
135.

883. Balan, Iurie. Tehnologia fabricării crupelor: ciclu de prelegeri. Partea 3 / Iurie Balan;
red. resp. Constantin Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese, Aparate, Tehnologia
Panificaţiei şi Cerealelor. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 106 p.: fot. – Bibliogr.: p. 103.

884. Balan, Iurie. Tehnologia morăritului: [pentru uzul studenţilor] / Iurie Balan; red. resp.
Constantin Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese, Aparate, Tehnologia Panificaţiei şi
Cerealelor. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 105 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 104-105.

885. Bartha, Iosif. Hidraulică: manual pentru inst. de învăţământ superior. Vol. 1 / Iosif
Bartha, Vasile Javgureanu; Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău:
Tehnica, 1998. – 460 p.: tab., fig. – Bibliogr.: p. 459-460. – ISBN 9975-910-12-2

886. Bălan, George. Automatizări în termoenergetică: [pentru uzul studenţilor] / George


Bălan; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica, 1998. – 180 p.: fig. – Bibliogr.: p. 179-180.
– ISBN 9975-910-33-5

887. Bejan, Nicolae. Dispozitive electronice. Partea 2: Modelarea tranzistoarelor bipolare /


Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 55 p.: fig.
– Bibliogr. p. 54.

888. Blajă, Valeriu. Electronica: ciclu de prelegeri. Partea 1: Dispozitive semiconductoare /


Valeriu Blajă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 95 p.
– Bibliogr.: p. 87.

74
889. Bostan, Ion. Viticultura şi vinificaţia Republicii Moldova: direcţiile ieşirii din criza
actuală / Ion Bostan. – Chişinău: Lumina, 1998. – 152 p. – Bibliogr.: p. 150-151. – ISBN 9975-
65-042-2

890. Botnaru, Dumitru. Îndrumător la matematică / Dumitru Botnaru. – Chişinău: Tehnica:


U.T.M., 1998. – 306 p.: tab. – ISBN 9975-910-62-9

891. Caminschi, Ana. Dicţionar de termeni vinicoli: rus-român / Ana Caminschi, Emil Rusu.
– Chişinău: Tipografia Centrală, 1998. – 295 p. – ISBN 9975-923-61-5

892. Carcea, Liviu. Sisteme expert: ciclu de prelegeri / Liviu Carcea; red. resp. Anatol
Popescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. – Chişinău:
U.T.M., 1998. – 132 p.: fig. – Bibliogr.: p. 128.

893. Cojuhari, Andrei. Bazele ştiinţelor economice / Andrei Cojuhari; Acad. de


Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova. – Chişinău: Acad. de Administrare
Publică, 1998. – 170 p. – Bibliogr.: p. 168-170.

894. Coreiba, Stanislav. Elemente de construcţii: material didactic / [Stanislav Coreiba]; ref.
şt.: Ion Ciupac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Elemente de Construcţii. – Chişinău: U.T.M.,
1998. – 41 p.: tab., fig.

895. De L’histoire de l’architecture et de la civilisation: cours de francais. 1-ere partie / V.


Doba, E. Grati, A. Condrova, G. Medînschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. –
Chişinău: U.T.M., 1998. – 217 p.: fig.

896. Dimitraki, Pavel. Televiziune: Sisteme de televiziune în culori. Tuburi video-


producătoare: ciclu de prelegeri: [pentru uzul studenţilor]. Partea 5 / Pavel Dimitraki, Silvia
Gangan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 182 p.: fig.
– Bibliogr.: p. 185-186.

897. Elemente de grafică inginerească computerizată: (pentru uz didactic) / L. Segal, C.


Racocea, G. Ciobănaşu, Gh. Popovici; Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi; Univ. Tehn. a Moldovei.
– Chişinău: Tehnica, 1998. – 181 p. – Bibliogr.: p. 181. – ISBN 9975-910-47-5

898. Gremalschi, Anatolie. Structuri dinamice de date: material didactic: [pentru studenţi] /
Anatolie Gremalschi, Viorel Bejan, Sergiu Ţarigradschi; red. resp. Serafim Idriceanu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Automatica. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 65 p.: fig.

899. Grozavu, Nistor. Arhitectura clădirilor. Clădiri civile P+IE: ghid de proiectare / [Nistor
Grozavu [et al.]]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice. – Chişinău: U.T.M.,
1998. – 30 p. – Bibliogr.: p. 30.

900. Guţuleac, Emilian. Modelarea şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin


reţele Petri: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Emilian Guţuleac; Univ. Teh. a Moldovei, Cat. Tehn. de
Calcul. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 1998. – 204 p. - Bibliogr.: p. 200-204.

901. Ionesii, Vasile. Bazele proiectării asistate de calculator: ciclu de prelegeri / Vasile
Ionesii, Aurel Stroncea, Ion Pereu; ref. şt.: Alexandru Marin. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 148 p.
: fig. –Bibliogr.: p. 144-145. – ISBN 9975-910-52-1

75
902. Istoria filosofiei: ciclu de prelegeri. Partea 2 / Mihai Braga, Ecaterina Lozovanu,
Constantin Lozovanu [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău:
U.T.M., 1998. – 222 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

903. Ivanov, Leonid. Bazele cercetării analitice: ciclu de prelegeri / Leonid Ivanov, Valentin
Pisarenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 1998.
– 46 p. – Bibliogr.: p. 45.

904. Limba română: material didactic pentru alolingvi / N. Zgardan, O. Ghimpu, M. Gonţa,
S. Osadciuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 271 p.

905. Marina, Vasile. O nouă metodă de calcul al deplasărilor: material didactic / Vasile
Marina, Eugeniu Savcenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Rezistenţa Materialelor. – Chişinău:
U.T.M., 1998. – 61 p. – Bibliogr.: p. 61.

906. Maţarin, A. Materiale şi articole de construcţii competitive în baza deşeurilor de calcar:


informaţie de sinteză / A. Maţarin; I.C.Ş.I.T.E. – Chişinău, 1998. – 57 p. – Bibliogr.: p. 54-55.

907. Miron, Sergiu. Elemente de analiză matematică: manual pentru colegii şi licee cu profil
matematic. Vol. 1 / Sergiu Miron; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica, 1998. – 512 p.
– ISBN 9975-910-31-9

908. Moloşniuc, Alexandru. Ecuaţii diferenţiale ordinare: Serii numerice şi funcţionale: ciclu
de prelegeri / Alexandru Moloşniuc; ref. şt.: Ion Goriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Matematica Superioară-1. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 150 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 145.

909. Moraru, Vasile. Numere cu virgulă mobilă: material didactic / Vasile Moraru; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 28 p. –
Bibliogr.: p. 28.

910. Motoare pentru automobile şi tractoare. Vol. 2: Dinamică, calcul şi construcţie / G.


Bobescu, C. Cofaru, A. Chiru, G.-A. Radu; Univ. „Transilvania”, Braşov; V. Ene, V. Amariei,
Iu. Guber; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica, 1998. – 409 p. – Bibliogr.: p. 368-370.
– ISBN 9975-910-27-0

911. Năvrăpescu, Valentin. Comanda numerică a vitezei maşinii asincrone / Valentin


Năvrăpescu, Mircea Covrig, Petru Todos. – Bucureşti: Ed. ICPE, 1998. – 194 p.: tab., scheme. –
Bibliogr.: p. 189-193. – ISBN 973-98322-9-6

912. Nistiriuc, Pavel. Electrodinamica tehnică: Unde şi structuri ghidante: ciclu de prelegeri.
Partea 3 / Pavel Nistiriuc, Nicolae Bejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice.
– Chişinău: U.T.M., 1998. – 156 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 152.

913. Ocrain, Ion. Probleme la teoria probabilităţilor / Ion Ocrain; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Matematică Superioară-2. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 58 p.: fig.

914. Olaru, Efim. Tehnica securităţii în construcţii: ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Daniela
Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Protecţia Muncii şi a Mediului Ambiant. – Chişinău:
U.T.M., 1998. – 89 p. – Bibliogr.: p. 88.

76
915. Orlov, Simion. Alunecările de teren în Moldova şi stabilizarea lor: informaţie de
sinteză. Partea 2: Evaluarea şi majorarea stabilităţii terenurilor deplasate / S. Orlov, E. Orlov;
I.C.Ş.I.T.E. – Chişinău, 1998. – 60 p. – Bibliogr.: p. 58-59.

916. Pogora, Victor. Procese tranzitorii electromagnetice: ciclu de prelegeri: [pentru uzul
studenţilor] / Victor Pogora, Ion Proţuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electroenergetică. –
Chişinău: Tehnica, 1998. – 106 p.: fig. – Bibliogr.: p. 107.

917. Şcerbaţchi, Ion. C. Analiză matematică: (probleme): manual pentru inst. de învăţământ
superior cu profil tehnic, economic şi agrar. Vol. 1 / Ion C. Şcerbaţchi; Univ. Tehn. a Moldovei.
– Chişinău: Tehnica, 1998. – 308 p. – Bibliogr.: p. 306-307. – ISBN 9975-910-40-8

918. Vol. 2. – 1998. – 362 p. – Bibliogr.: p. 360-361. – ISBN 9975-910-38-6

919. Şişianu, Sergiu. T. Tehnologii neconvenţionale în microelectronică cu tratament fotonic


şi difuzie stimulată: [monogr.: pentru uzul studenţilor] / Sergiu T. Şişianu; ref. şt.: Nicolae Sârbu,
Emil Rusu. – Chişinău: Tehnica, 1998. – 221 p. – Bibliogr.: p. 201-218. – ISBN 9975-910-55-6

920. Tocan, Parascovia. Teorie economică generală: teste / Parascovia Tocan, Teodor
Tocan; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica, 1998. – 216 p.: tab. – ISBN 9975-910-32-7

921. Todos, Petru. Senzori şi traductoare / Petru Todos, Univ. Tehn. a Moldovei; Carmen
Golovanov, Univ. „Politehnica”, Bucureşti; ref. şt.: Bartolomeu Izvoreanu. – Chişinău: Tehnica:
U.T.M., 1998. – 236 p. – ISBN 9975-910-41-6

922. Transmisii planetare precesionale: angrenaje, tehnologii noi de fabricare şi utilizări.


Vol. 1 / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, M. Ţopa, S. Mazuru. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 205
p.

923. Transmisii planetare precesionale: angrenaje, tehnologii noi de fabricare şi utilizări.


Vol. 1: Anexe / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, M. Ţopa, S. Mazuru. – Chişinău: U.T.M.,
1998. – 417 p.

924. Vârlan, Pavel. Metode numerice de calcul al instalaţiilor pentru construcţii: material
didactic / Pavel Vârlan; red. resp. Dumitru Ungureanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentării
cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 150 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 141-
142.

925. Zăvoianu, Florea. Fotogrammetrie. Partea 1 / Florea Zăvoianu, Ion Pârţac; Univ. Tehn.
a Moldovei. – Chişinău: Tehnica, 1998. – 197 p. – Bibliogr.: p. 192-194. – ISBN 9975-910-19-x

926. Zgardan, Nina. Parlons francais: [pentru studenţii fac. tehn.] / Nina Zgardan; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 291 p.

927. Анализ эффективности использования оборотного капитала экономическими


агентами Молдовы в 1996 г. / П. В. Кожухарь, Р. Д. Федотова, Н. Д. Федотова, Е. Э.
Маркова; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1998. – 41 p. – Bibliogr.: p. 40.

928. Диэлектрические свойства слив / И. Ф. Малежик, А. С. Лупашко, В. П. Тарлев, М.


Г. Рэдукан, П. П. Филип; Техн. Ун-т Молдовы. – Chişinău: U.T.М., 1998. – 40 p. – Bibliogr.:
p. 37-39.

77
929. Конвективно-высокочастотная сушка слив / И. Ф. Малежик, А. С. Лупашко, В. П.
Тарлев [et al.]; Техн. Ун-т Молдовы. – Chişinău: U.T.M., 1998. – 63 p. – Bibliogr.: р. 57-62.

930. Переоценка основного капитала экономических агентов Молдовы и еѐ влияние на


процесс экономического спада: обзорная информ. / П. В. Кожухарь, Р. Д. Федотова, Н. Д.
Федотова, Е. Э. Маркова; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1998. – 61 p. – Bibliogr.: р. 60.

931. Руссу, И. В. Биохимическая коррозия железобетонных резервуаров и


конструкций: экспресс-информ. / И. В. Руссу; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 1998. – 12 с. –
Bibliogr.: р. 11.

932. Сорочан, К. С. Маркетинг - основа бизнеса / К. С. Сорочан. – Chişinău: Evrica,


1998. – 264 p. – Bibliogr.: р. 261. – ISBN 9975-941- 40-2

1999

933. Acţionări electrice de curent continuu / Valentin Năvrăpescu, Mircea Popescu, Mircea
Covrig, Petru Todos. – Bucureşti: Ed. ICPE, 1999. – 236 p.: fig. – Bibliogr.: p. 236.

934. Amariei, Valentin. Sistemul de revizie tehnică şi reparaţie a autovehiculelor: material


didactic / Valentin Amariei, Vasile Jomiru; red. resp. Vladimir Ene; Univ. Tehn. a Moldovei,
Centrul de Perfecţionare şi Recalificare a Cadrelor (profil tehnic), Cat. Transportul Auto. –
Chişinău: U.T.M., 1999. – 84 p.: tab. – Bibliogr.: p. 47.

935. Amarii, Veronica. Aplicaţii şi probleme de chimie analitică: [pentru uzul studenţilor] /
Veronica Amariei, Larisa Cernega; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M.,
1999. – 122 p. – Bibliogr.: p. 120.

936. Apostol, Andrei. Spicuiri din înţelepciunea Greciei Antice / Andrei Apostol. –
Chişinău: U.T.M., 1999. – 63 p.

937. Biochimie: îndrumar metodic pentru lucrări de control / Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Enologie. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 33 p. – Bibliogr.: p. 32-33.

938. Blajă, Valeriu. Electronica: ciclu de prelegeri: [pentru uzul studenţilor]: Partea 2, 3:
Circuite electronice / Valeriu Blajă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică. – Chişinău:
U.T.M., 1999. – 167 p.: fig., tab.

939. Botnaru, Dumitru. Teste la matematică: [pentru elevii cl. 9-12] / Dumitru Botnaru. –
Chişinău: Tehnica-Info, 1999. – 76 p. – ISBN 9975-910-68-8

940. Căpăţână, Vasile. Le francais = limba franceză: curs intensiv: 50 de ore pentru elevi,
studenţi şi autodidacţi / Vasile Căpăţână, Olga Popescu. – Bucureşti: Biodova, 1999. – 168 p.

941. Ciumac, Jorj. Organizarea producerii şi deservirii în unităţile de alimentaţie publică:


Servirea vinurilor: material didactic / Jorj Ciumac, Olga Deseatnicov, Boris Găină; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 64
p.

942. Conservarea energiei în sectorul locativ: informaţie de sinteză / V. Isaico, A. Burbulea,


A. Guţu [et al.]; I.C.Ş.I.T.E. – Chişinău, 1999. – 47 p.: tab. – Bibliogr.: p. 47.

78
943. Electrotermie şi electrotehnologii. Vol. II: Electrotehnologii / I. Şora, N. Mogoreanu,
M. Chindriş [et al.]. – Bucureşti: Tehnică, 1999. – 424 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. –
Notă: ca autor mai este menţionat N. Golovanov. – ISBN 973-31-1411-1

944. Ganea, Grigore. Utilaj tehnologic în industria alimentară: probleme şi metode de


rezolvare: [pentru uzul studenţilor] / Grigore Ganea, Victor Mudreac; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 240 p.: tab. – Bibliogr.: p. 238-
240.

945. Gheţiu, Mihai M. Chimie organică: manual / Mihai M. Gheţiu; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Chişinău: Ed. Tehnica-Info, 1999. – 500 p. – Bibliogr.: p. 481-482. – ISBN 9975-
910-84-x

946. Goian, Ion. Algebra: Ecuaţii şi inecuaţii / Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin. –
Chişinău: Cartier, 1999. – 160 p. – ISBN 9975-79-013-5

947. Gremalschi, Anatol. Informatica: Limbajul Pascal: manual pentru cl. IX-XI / A.
Gremalschi, Iu. Mocanu, I. Spinei. – Chişinău: Ştiinţa, 1999. – 256 p.: tab. – Bibliogr.: p. 256. –
ISBN 9975-67-103-9

948. Guţuleac, Emilian. Modelarea şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin


reţele Petri: ciclu de prelegeri. Partea 2 / Emilian Guţuleac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnica de Calcul. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 268 p.: fig. – Bibliogr.: p. 261-268.

949. Lupu, Ilie. Dicţionar explicativ de matematică / Ilie Lupu, Vasile Marin, Ion Valuţă. –
Chişinău: LYCEUM, 1999. – 320 p.: fig. – Bibliogr.: p. 4. – ISBN 9975-939-51-1

950. Marian, Oleg. Securitatea activităţii vitale: Protecţia muncii. Electrosecuritatea şi igiena
muncii privind câmpurile electromagnetice: ciclu de prelegeri / Oleg Marian, Alexandru
Bajureanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Protecţia muncii şi a mediului ambiant. – Chişinău:
U.T.M., 1999. – 84 p.: fig. – Bibliogr.: p. 82.

951. Marina, Vasile. Rezistenţa materialelor: culegere de probleme / Vasile Marina, Eugeniu
Savcenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Rezistenţa Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 53
p.: fig. – Bibliogr.: p. 53.

952. Mecanica aplicată: [manual pentru uzul studenţilor] / Valeriu Dulgheru, Anatol Oprea,
Gheorghe Poştaru, Anton Musteaţă; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica, 1999. – 283
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 281-282. – ISBN 9975-910-65-3

953. Microbiologia, sanitaria şi igiena alimentară: manual / M. Bălănuţă, S. Rubţova, E.


Bălănuţă, I. Nistor. – Chişinău: Ruxanda, 1999. – 232 p.: fig. – ISBN 9975- 72- 054-4

954. Moldoveanu, Constantin. Îndrumar pentru proiecte la geodezie / Constantin


Moldoveanu, Alexandru Ilieş, Ion Pârţac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi
Geotehnică. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 171 p. – Bibliogr.: p. 171.

955. Moloşniuc, Alexandru. Calcul integral: ciclu de prelegeri şi exerciţii / Alexandru


Moloşniuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematică Superioară. – Chişinău: U.T.M., 1999. –
223 p.: fig. – Bibliogr.: p. 221.

79
956. Moraru, Gheorghe. Proiectarea halelor industriale cu structură metalică: material
didactic / Gheorghe Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor.
– Chişinău: U.T.M., 1999. – 181 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 149-150.

957. Moraru, Vasile. Programare matematică: material didactic / Vasile Moraru, Eleonora
Tutunaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. – Chişinău:
U.T.M., 1999. – 59 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 58.

958. Organe de maşini. Vol. 1 / Mihai Gafiţanu, Ion Bostan, Cezar Racocea [et al.]. –
Bucureşti: Tehnică, 1999. – 336 p.: des. – Bibliogr.: p. 336. – ISBN 973-31-1409-X

959. Pleşca, Mihail. Generatoare de căldură: îndrumări metodice privind elaborarea lucrării
de curs / [Mihail Pleşca]; red. resp.: Pavel Vârlan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu
Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 83 p.: fig., tab., anexe. – Bibliogr.: p.
48.

960. Pleşca, Mihail. Generatoare de căldură: îndrumări metodice privind elaborarea


proiectului de an / [Mihail Pleşca]; red. resp.: Pavel Vârlan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 62 p.: fig., tab., anexe. –
Bibliogr.: p. 35.

961. Popescu, Anatol. Computer mathematics: material didactic / Anatol Popescu, Vasile
Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. – Chişinău: U.T.M.,
1999. – 86 p.

962. Răilean, Nicolae. Tehnica microundelor: ciclu de prelegeri. Partea 1: Linii de


transmisiune / Nicolae Răilean, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 68 p. – Bibliogr.: p.
66.

963. Partea 2: Ghiduri de undă pentru microunde. – 1999. – 92 p. – Bibliogr.: p. 89.

964. Partea 3: Rezonatoare electromagnetice. – 1999. – 52 p. – Bibliogr.: p. 49.

965. Partea 4: Circuite liniare pentru microunde. – 1999. – 68 p. – Bibliogr.: p. 66.

966. Partea 5: Mixere şi circuite parametrice de microunde. – 1999. – 92 p. – Bibliogr.: p.


89.

967. Partea 6: Tranzistoare pentru microunde. – 1999. – 64 p. – Bibliogr.: p. 62.

968. Rusu, Ion. Protecţia anticorosivă a construcţiilor din beton ale întreprinderilor de
prelucrare a fructelor şi legumelor: informaţie de sinteză / Ion Rusu; I.C.Ş.I.T.E. – Chişinău,
1999. – 45 p. – Bibliogr.: p. 43-44.

969. Sănduţă, T. Asigurarea informaţională a proceselor manageriale: material didactic în


susţinerea prelegerilor la cursul de management / [T. Sănduţă, E. Vaculovschi]; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Economie şi Management în Construcţii. – Chişinău: U.T.M., 1999. – 68 p.

970. Scule aşchietoare / Arcadie Nistrean, Ludmila Ciupina, Mihai Severincu, Cătălin
Dumitraş. – Chişinău: Ştiinţa, 1999. – 360 p.: fig. – Bibliogr.: p. 353-355. – ISBN 9975-67-149-
7

80
971. Surse regenerabile de energie: manual / Tudor Ambros, Valentin Arion, Aurel Guţu,
Ion Sobor, Petru Todos; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 1999. – 434 p.: tab.,
fig. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-910-79-3

972. Ţurcanu, Nicolae. Dicţionar de economie şi management / Nicolae Ţurcanu, Tatiana


Sănduţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Economie şi Management în Construcţii. – Chişinău:
U.T.M., 1999. – 156 p.: fig. – Bibliogr.: p. 155.

973. Ursu, Leonid. Integrala dublă. Calcularea şi aplicaţiile ei: lecţii practice / Leonid Ursu;
red. resp. Ion Panici; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematică Superioară-2. – Chişinău:
U.T.M., 1999. – 71 p.: fig. – Bibliogr.: p. 70-71.

974. Vasilos, Vasile. Cedarea Basarabiei, Nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţa, 1940 /
Vasile Vasilos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău: U.T.M., 1999. –
54 p.

975. Windows. Word. Excel. Access: material didactic în ajutorul cadrelor didactice,
elevilor şi utilizatorilor / [G. Vasilache, I. Mocanu, I. Covalenco, Vasile Moraru, Liviu Carcea,
Valentin Negură, Maria Anischevici]; Centrul Noilor Tehnologii Informaţionale. – Chişinău:
Centrul Noilor Tehnologii Informaţionale, 1999. – 191 p. – ISBN 9975-9989-0-9

976. Zambiţchi, Dumitru. Introducere în teoria probabilităţilor: material didactic / Dumitru


Zambiţchi, Ştefan Buzurniuc; Acad. Intern. de Informatizare. – Ed. a 2-a rev. şi compl. –
Chişinău: Evrica, 1999. – 128 p.

977. Сырбу, И. М. Менеджмент предприятия: учеб. для студентов экон. и инж.


профиля / И. М. Сырбу; Молдавская Экономическая Акад. – Chişinău, 1999. – 340 p.: tab. –
Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-75-045-1

2000

978. Aculai, E. Programele de stat ca metodă efectivă a susţinerii businessului mic în


Moldova: informaţie-express / E. Aculai; I.C.Ş.I.T.E. – Chişinău, 2000. – 20 p. – Bibliogr.: p.
19-20.

979. Algebra în exerciţii şi probleme pentru liceu: Mulţimi, operaţii cu mulţimi. Relaţii,
funcţii. Elementele de combinatorică / Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin
Smărăndache. – Chişinău: Cartier, 2000. – 115 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 114. – ISBN 9975-79-
040-2

980. Andrievschi, Serghei. Maşini de ridicat şi de transportat: îndrumar de proiectare /


[Serghei Andrievschi]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău:
U.T.M., 2000. – 180 p.: tab. – Bibliogr.: p. 163. – ISBN 5-899959-008-4

981. Anischievici, Maria. English idioms: texts and exercises / Maria Anischievici; ed.: A.
Popescu; Univ. Teh. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. – Chişinău: U.T.M.,
2000. – 51 p. – Bibliogr.: p. 51.

982. Anischievici, Maria. Exercises in English Grammar / Maria Anischievici; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 52 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 51.

81
983. Bălan, George. Gazodinamică aplicată: metode de calcul / George Bălan; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2000. – 142 p.: scheme, fig. – Bibliogr.: p. 98-105. – ISBN
9975-63-007-3

984. Bejan, Nicolae. Modelarea tranzistoarelor cu efect de câmp: ciclu de prelegeri la


disciplina „Radioelectronica”. Partea 3 / [Nicolae Bejan, Valerian Dorogan, Pavel Nistiriuc];
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău : U.T.M., 2000. – 32 p. – Bibliogr.: p.
30.

985. Bostan, Ion. Bazele proiectării maşinilor: îndrumar de proiectare / Ion Bostan, Anatol
Oprea. – Chişinău: Tehnica-Info, 2000. – 320 p. – Bibliogr.: p. 319-320. – ISBN 9975-910-88-2

986. Botnaru, Raisa. Cours pratique de grammaire francaise / Raisa Botnaru; red. şt. Grigore
Cincilei. – Chişinău: Prut Internaţional, 2000. – 348 p.: tab. – Bibliogr.: p. 347. – ISBN 9975-69-
107-2

987. Cantemir, Lorin. Inventica practică / Lorin Cantemir, Valeriu Dulgheru, Maria Carcea.
– Chişinău: AGEPI, 2000. – 268 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 223-228. – ISBN 9975-9536-9-7

988. Ciobanu, Nicolae. Arhitectura clădirilor: Fundaţiile clădirilor civile: ciclu de prelegeri /
Nicolae Ciobanu, Petru Dumitraşcu, Iurie Moiseev; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău:
U.T.M., 2000. – 20 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 17.

989. Ciupac, Ion. Construcţii din zidărie şi zidărie armată: ciclu de prelegeri / Ion Ciupac;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2000. –
76 p.: fig. – Bibliogr.: p. 75.

990. Cucu, Oleg. Tehnologia proceselor de construcţie: ghid de proiectare / [Oleg Cucu];
red. resp. Andrei Isac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor. – Chişinău:
U.T.M., 2000. – 40 p.: tab. – Bibliogr.: p. 11.

991. Dragomir, Petre Iuliu. Topografie aplicată / Petre Iuliu Dragomir; Univ. Tehn. de
Construcţii Bucureşti; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 111 p.: scheme, tab.
– Bibliogr.: p. 110-111.

992. Dulgheru, Valeriu. Manual de creativitate: [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Dulgheru,
Lorin Cantemir, Maria Carcea. – Chişinău: Tehnica-Info, 2000. – 256 p.: scheme. – Bibliogr.: p.
251-256. – ISBN 9975-63-06-5

993. Enciclopedia marilor personalităţi: din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul
timpului. Vol. 2 / ed. şi coord. Ion Văduva-Poenaru. – [S. l.]: Geneze, 2000. – 506 p. – Notă:
autor a informaţiei din domeniul ştiinţelor tehnice - Ion Bostan. – ISBN 973-9099-29-7

994. Găină, Boris. Via, vinul şi civilizaţia = Виноград, вино и цивилизация / Boris Găină.
– Chişinău: Litera, 2000. – 143 p. – Bibliogr.: p. 140-142

995. Gonciaruc, Valeriu. Termotehnica. Transfer de căldură şi masă: ciclu de prelegeri.


Partea 2 / Valeriu Gonciaruc; red. resp. Pavel Vârlan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări
cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 139 p.: fig. – Bibliogr.: p. 136.

82
996. Gremalschi, Anatol. Informatica. Limbajul Pascal: manual pentru cl. IX-XI / Anatol
Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei. – Chişinău: Ştiinţa, 2000. – 256 p.: il., tabl. – Bibliogr.: p.
256. – ISBN 9975-67-219-1

997. Grunzu, Tatiana. Bazele marketingului: ciclu de prelegeri / Tatiana Grunzu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 54 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

998. Istoria filosofiei: ciclu de prelegeri. Partea 1 / M. Braga, E. Lozovanu, C. Lozovanu [et
al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ştinţe Socioumane. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 176 p.: il.

999. Jomiru, Vasile. Echipament electric şi electronic pentru automobile: Sisteme de


aprindere: material didactic / Vasile Jomiru; red. resp. Vladimir Ene; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Transport Auto. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 65 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 64.

1000.Kutko, Boris. Lucrări de artă pe drumuri auto: Bazele proiectării podurilor de beton
armat. Proiectarea în variante a podurilor de beton armat: îndrumător de proiectare / [Boris
Kutko, Ilie Bricicaru]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău:
U.T.M., 2000. – 20 p.: tab., scheme. – Bibliogr.: p. 14.

1001.Laşcov, O. Staţii mici de epurare a apelor uzate: informaţie de sinteză / O. Laşcov, D.


Ungureanu; I.C.Ş.I.T.E. – Chişinău, 2000. – 55 p. – Bibliogr.: p. 54-55.

1002.Levcenco, Veronica. Bon appetit!: manuel d’apprentissage du francais de la


technologie alimentaire / Veronica Levcenco, Xavier Letheve, Jorj Ciumac; Universite
Technique de Moldavie; Agence Universitaire de la Francophonie. – Chişinău: Tehnica-Info,
2000. – 128 p.: il. – ISBN 9975-910-89-0

1003.Limba română: material didactic pentru alolingvi / N. Zgardan, O. Ghimpu, M. Gonţa,


S. Osadciuc. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 272 p.

1004.Manole, Tatiana. Finanţele publice locale: teorie şi aplicaţii / Tatiana Manole. –


Chişinău: Cartier administrativ, 2000. – 263 p. – (Biblioteca Fundaţiei Viitorul). – ISBN 9975-
79-067-4

1005.Marinescu, Alexandru. Conservarea energiei / Alexandru Marinescu; Univ. Tehn. a


Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 174 p.: tab. – Bibliogr.: p. 172-
174.

1006.Metodologia evaluării terenurilor cu destinaţie agricolă = Методология оценки земель


сельскохозяйственного назначения / O. Buzu, V. Palcov, V. Cernenco [et al.]; Univ. Tehn. a
Moldovei; Agenţia de Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie. – Chişinău: Tipografia Centrală,
2000. – 223 p.

1007.Moraru, Lilia. Tehnologia produselor alimentaţiei publice: reţetar pentru preparate


culinare. Partea 1 / Lilia Moraru, Lidia Coşciug, Olga Deseatnicov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 186 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 179.

1008.Partea 2. – 2000. – 174 p.: tab. – Bibliogr.: p. 167.

1009.Motoare pentru automobile şi tractoare. Vol. 3: Economie şi ecologie. Surse energetice


alternative: [manual pentru inst. superioare de învăţămînt] / Gh. Bobescu, Gh.-A. Radu, A. Chiru

83
[et al.]; Univ. „Transilvania” Braşov; V. Ene, V. Amariei, T. Alcaz, M. Ţâmbaliuc; Univ. Tehn.
a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2000. – 267 p.: il., scheme. – Bibliogr.: p. 258-259. –
ISBN 9975-63-015-4

1010.Olaru, Efim. Protecţia împotriva incendiilor: ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Iuliana
Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Protecţia Muncii şi a Mediului Ambiant. – Chişinău:
U.T.M., 2000. – 60 p.: tab. – Bibliogr.: p. 58.

1011.Olaru, Efim. Protecţia mediului ambiant: ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Daniela
Olaru, Iuliana Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Protecţia Muncii şi a Mediului Ambiant. –
Chişinău: U.T.M., 2000. – 99 p.

1012.Olaru, Efim. Sanitaria industrială şi igiena muncii: ciclu de prelegeri / Efim Olaru,
Nicolae Soroceanu, Oleg Marian; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Protecţia Muncii şi a Mediului
Ambiant. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 104 p.: tab. – Bibliogr.: p. 101.

1013.Olaru, Efim. Securitatea activităţii vitale: practicum la Protecţia mediului ambiant (cu
variantele pentru lucrarea de verificare) / Efim Olaru [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Protecţia Muncii şi a Mediului Ambiant. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 31 p.: tab. – Bibliogr.: p.
30.

1014.Pleşca, M. Direcţiile reorganizării şi dezvoltării tehnice a sistemelor de alimentare cu


căldură în Republica Moldova: informaţie-express / M. Pleşca, P. Vîrlan, E. Voznaia;
I.C.Ş.I.T.E. – Chişinău, 2000. – 18 p.: tab. – Bibliogr.: p. 17-18.

1015.Popa, Victor. Administraţia publică locală a Republicii Moldova / Victor Popa, Tatiana
Manole, Ion Mihăiluţă. – Chişinău: Museum, 2000. – 288 p. – ISBN 9975-906-31-1

1016.Probleme macroeconomice de asigurare a echilibrului economiei naţionale a Republicii


Moldova: informaţie de sinteză / P. Cojocaru, N. Fedotov, R. Fedotov, E. Marcov; I.C.Ş.I.T.E. –
Chişinău, 2000. – 58 p.: tab. – Bibliogr.: p. 57.

1017.Proprietăţile metalelor: ciclu de prelegeri / G. Şinic, L. Cernega, V. Balan, V. Amarii;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 152 p.: scheme. – Bibliogr.:
p. 151.

1018.Puntea, Mariana. Concepte şi teorii ale integrării economice regionale (instrumente şi


tendinţe) / Mariana Puntea; red. resp. Andrei Cojuhari; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie
Economică şi Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 44 p.: tab. – Bibliogr.: p. 41.

1019.Răilean, Nicolae. Tehnica microundelor: ciclu de prelegeri. Partea 8: Generatoare şi


microunde / Nicolae Răilean, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 47.

1020.Romanciuc, Ion. Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor: îndrumător de


proiectare / Ion Romanciuc; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 63 p.: tab.,
scheme. – Bibliogr.: p. 62.

1021.Rumleanschi, Petru. Epistemologia economică / Petru Rumleanschi; Acad. de Studii


Economice din Moldova. – Chişinău: A.S.E.M., 2000. – 282 p. – ISBN 9975-75-070-2

84
1022.Rusu, I. Protecţia anticorosivă a construcţiilor din beton ale întreprinderilor de
prelucrare a fructelor şi legumelor: informaţie de sinteză / I. Rusu; I.C.Ş.I.T.E. – Chişinău, 2000.
– 44 p. – Bibliogr.: p. 43-44.

1023. Sturza, R. Analyses physico-chimie analytique / [R. Sturza]; Univ. Tehn. a Moldovei.
– Chişinău: U.T.M., 2000. – 69 p.

1024. Şcerbaţchi, Ion C. Curs de analiză matematică. Vol. 1: manual pentru inst. superioare
şi colegiile cu profil tehnic, econ. şi agrar / Ion C. Şcerbaţchi; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2000. – 430 p. – Bibliogr.: p. 426. – ISBN 9975-63- 010-3

1025. Ursu, Leonid. Probleme de cercetări operaţionale: material didactic / Leonid Ursu;
red. resp. Ion Valuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematică Superioară. – Chişinău: U.T.M.,
2000. – 43 p.: tab. – Bibliogr.: p. 43.

1026. Vartic, A. Textbook: for the light industry’s students / A. Vartic, L. Secară; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 89 p.: il.

1027. Zgureanu, Mihail. Teoria şi practica restructurării economiei naţionale: [pentru uzul
studenţilor] / Mihail Zgureanu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 83 p.: tab.
– Bibliogr.: p. 83.

1028. Алгебра в упражнениях и задачах для лицеев: Множества. Операции над


множествами. Отношения и функции. Элементы комбинаторики / И. Гоян, Р. Григор, В.
Марин, Ф. Смэрэндаке. – Chişinău: Cartier, 2000. – 120 p.: tab. – Bibliogr.: p. 119. – ISBN
9975-79-041-0

1029. Бедин, Ф. П. Сохранность фруктов, овощей и зерна: Теплофизические,


физиологические и транспортные свойства: учеб. пособие / Ф. П. Бедин, Е. Ф. Балан, Н. И.
Чумак. – Одесса, 2000. – 451 p.: fig., tab.

1030.Гремальски, А. Информатика: Язык программирования Паскаль: учеб. для IX-XI


кл. / А. Гремальский, Ю. Мокану, И. Спиней; пер.: Вероника Мустяцэ. – Chişinău: Ştiinţa,
2000. – 271 p.: tab. – Bibliogr.: p. 271. – ISBN 9975-67-170-5

1031. Гремальский, А. Национальный куррикулум для лицеев: (X-XI-XII кл.):


Информатика / А. Гремальский, Г. Василаки, Л. Гремальский. – Chişinău, 2000. – 54 p.: tab.
– Bibliogr.: p. 51-52. – ISBN 9975-9595-8-X

1032.Губер, Ю. Е. Менеджмент отрасли: Расчет основных плановых показателей


работы автотранспортных предприятий: учеб. пособие / Ю. Е. Губер, Н. В. Старцева; отв.
ред. Ф. В. Алказ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерия и менеджмент на транспорте. –
Chişinău: U.T.M., 2000. – 81 p.: tab. – Bibliogr.: p. 44.

1033. Золотков, Анатолий. Сейсмостойкость монолитных зданий / Анатолий Золотков.


– Chişinău: Cartea Moldovei, 2000. – 284 p.: tab., fig., scheme. – Bibliogr.: p. 270-284. – ISBN
5-362-00605-3

1034. Негреску, В. В. Электроника: практикум. Часть 1: Электроника на дискретных


элементах / В. В. Негреску. – Chişinău: U.T.M., 2000. – 171 p.

85
1035. Проблемы строительства в Республике Молдова и принципиальные пути их
решения: обзорная информ. / Е. Е. Шамис, В. Е. Зубко, Д. Г. Лукашев, Ю. Е. Малинина;
МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 2000. – 46 p.: tab. – Bibliogr.: p. 44-45.

1036.Цаковский, Л. В. Анализ состояния ограждающих конструкций жилых зданий


относительно конденсации водяных паров: аналитическая справка / Л. В. Цаковский, П.
М. Вырлан, М. С. Плешка; МолдНИИТЭИ. – Chişinău, 2000. – 5 p.

2001

1037.Balan, Stela. Modelarea constructivă a produselor vestimentare: [manual] / Stela Balan;


Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industrie Uşoară. – Chişinău: Tehnica-Info, 2001. – 120 p.: fig.,
scheme, tab. – Bibliogr.: p. 120. – ISBN 9975-63-084-7

1038.Berzan, Ştefan. Produse Soft: Word for Windows, Excel for Windows: material
didactic / Ştefan Berzan, Vasile Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi
Programare. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 121 p.: il., scheme.

1039.Buzurniuc, Ştefan. Metode numerice: material didactic / Ştefan Buzurniuc, Vasile


Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica de Calcul şi Programare. – Chişinău: U.T.M.,
2001. – 114 p.: tab. – Bibliogr.: p. 112.

1040.Carcea, Ala. Utilizarea Windows: material didactic / Ala Carcea, Ariadna Tverdohleb;
red. resp. Ion Ştirbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău:
U.T.M., 2001. – 42 p.: fig. – Bibliogr.: p. 41.

1041.Ceapă, Mihai. Notaţia convenţională a materialelor: material didactic / Mihai Ceapă,


Tudor Jandîc, Alexei Botez; red. resp. Petru Stoicev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie
Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 33 p.: anexă. – Bibliogr.: p. 26.

1042.Cernii, Victor. Ecuaţii diferenţiale ordinare: ciclu de prelegeri / Victor Cernii, Ana
Costaş; red. resp. Mihai Izman; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematică Superioară. –
Chişinău: U.T.M., 2001. – 68 p. – Bibliogr.: p. 66.

1043.Ciumac, L. English: (from beginners or false beginners to intermediates) / L. Ciumac. –


Chişinău, 2001. – 168 p.

1044.Сlimova, Ala. În ajutorul registratorului oficiului cadastral teritorial / Ala Climova,


Inga Grecu-Stăvilă. – Chişinău, 2001. – 256 p. – ISBN 9975-900-64-X

1045.Сlimova, Ala. Raporturile juridice administrative / Ala Climova. – Chişinău, 2001. –


117 p. – ISBN 9975-900-79-8

1046.Cojuhari, Andrei. Doctrine economice moderne şi contemporane: (curs de prelegeri) /


Andrei Cojuhari, Axenia Pogolşa, Nicolae Pogolşa; Acad. Intern. de drept economic. – Chişinău:
Acad. Intern. de drept economic, 2001. – 307 p. – Bibliogr.: p. 301-304.

1047.Construcţii de beton armat: [manual] / Eugen Livovski, Ion Ciupac, Alexei Scripnic [et
al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: Tehnica-
Info, 2001. – 333 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-63-056-1

86
1048.Costaş, Ana. Teste la matematică de la ... şi pentru admitere şi nu numai ... / Ana
Costaş, Mihai Izman; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 218 p.

1049.Culturologie: prelegeri / coord. şi red. principal Ion Vangheli; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 246 p.

1050.Ene, Vladimir. Utilizarea materialelor de exploatare şi economia resurselor energetice


de combustibil: material didactic. Partea 2: Materiale lubrifiante moderne / Vladimir Ene, Anatol
Corpocean; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 59 p.:
tab. – Bibliogr.: p. 42.

1051.Ganea, Grigore. Linii tehnologice automatizate şi mecanizate din industria de


prelucrare a produselor horticole: material didactic / Grigore Ganea, Mircea Bernic, Marcel
Răducan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2001.
– 162 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 161. – ISBN 9975-63-033-2

1052.Gorobievschi, Svetlana. Managementul industrial. Managementul operaţional: material


didactic / [Svetlana Gorobievschi]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 39 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 39.

1053.Gremalschi, Anatol. Informatica: manual pentru cl. a 7-a / Anatol Gremalschi, Grigore
Vasilache, Ludmila Gremalschi. – Chişinău : Ştiinţa, 2001. – 136 p.: fig., tab., il. – Bibliogr.: p.
136. – ISBN 9975-67-213-2

1054.Gremalschi, Anatol. Informatica. Limbajul Pascal: manual pentru cl. IX-XI / Anatol
Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei. – Chişinău: Ştiinţa, 2001. – 256 p.: fig. – Bibliogr.: p.
256. – ISBN 9975-67-219-1

1055.Grunzu, Tatiana. Problemele riscului antreprenorial în cursul de prelegeri la teoria


economică: material didactic / Tatiana Grunzu; red. resp. Andrei Cojuhari; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 35 p. – Bibliogr.: p.
34-35.

1056.Industrializarea laptelui: manual / V. Guzun, Gr. Musteaţă, S. Rubţov [et al.]; Univ.
Agrară de Stat din Moldova; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2001. – 488 p. –
Bibliogr.: p. 486-488. – ISBN 9975-63-064-2

1057.Istrati, Sergiu. Programare. Limbajul de programare Pascal: ciclu de prelegeri / [Sergiu


Istrati]; red. resp. Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Sisteme Optoelectronice. –
Chişinău: U.T.M., 2001. – 52 p.: tab. – Bibliogr.: p. 50.

1058.Ivanov, Leonid. Tehnica criogenică / [Leonid Ivanov, Tudor Sajin]; red resp.: Victor
Mudreac; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M.,
2001. – 72 p. – Bibliogr.: p. 71.

1059.Jomiru, Vasile. Echipament electric şi electronic pentru autovehicule. Sistemul de


alimentare cu energie electrică: material didactic / Vasile Jomiru; red. resp. Vladimir Ene; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 63 p.: fig. – Bibliogr.: p.
62.

87
1060.Luchianov, Ludmila. Turbo Pascal 7.0: a course on Structured Data / Ludmila
Luchianov; ed.-in-chief: A. Popescu; Techn. Univ. of Moldova, Mathematics and Progr. Dep. –
Chişinău: U.T.M., 2001. – 144 p.: fig. – Bibliogr.: p. 144.

1061.Marinciuc, Mihai. Fizică: ghidul profesorului: cl. a 6-a / Mihai Marinciuc, Mircea
Miglei, Mircea Nistor; red. resp. Ala Rusnac. – Chişinău: Ştiinţa, 2001. – 63 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 63. – ISBN 9975-67-231-0

1062.Marinciuc, Mihai. Fizică: manual pentru cl. a 6-a / Mihai Marinciuc, Mircea Miglei,
Mircea Nistor; red. resp. Ala Rusnac. – Chişinău: Ştiinţa, 2001. – 119 p.: fig., il. color. – ISBN
9975-67-241-2

1063.Marinciuc, Mihai. Fizică: manual pentru cl. a 10-a: profil real, profil umanist / Mihai
Marinciuc, Spiridon Rusu; red. resp. Ala Rusnac. – Chişinău: Ştiinţa, 2001. – 272 p.: il., scheme.
– ISBN 9975-67-193-4

1064.Maşini de spălat. Produse agroalimentare: material didactic / Grigore Ganea, Gheorghe


Gorea, Emil Budescu, Vitalie Lazariuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 35 p.: fig. – Bibliogr.: p. 35.

1065.Mazuru, Sergiu. Bazele proiectării dispozitivelor: îndrumar de proiect / Sergiu Mazuru;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2001. –
181 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 179.

1066.Mecanica teoretică. Statică: material didactic pentru atestarea studenţilor / [Gheorghe


Coman [et al.]]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Mecanica Teoretică. – Chişinău: U.T.M., 2001. –
18 p.: scheme.

1067.Olaru, Efim. Securitatea activităţii vitale: Protecţia civilă: ciclu de prelegeri / Efim
Olaru, Iuliana Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Protecţia Muncii şi a Mediului Ambiant. –
Chişinău: U.T.M., 2001. – 87 p.: tab. – Bibliogr.: p. 85.

1068.Oprişan, Cezar. Mecanisme: [pentru uzul studenţilor] / Cezar Oprişan, Gheorghe


Popovici. – Chişinău: Tehnica-Info, 2001. – 294 p. – Bibliogr.: p. 287-290. – ISBN 9975-63-
093-6

1069.Popescu-Tcaci, Olga. Communiquer a travers la poesie / Olga Popescu-Tcaci, Raisa


Botnaru. – Chişinău: Prut Internaţional, 2001. – 125 p.: il. – ISBN 9975-69-208-7

1070.Practicum de statistică matematică: suport de curs / Ana Costaş, Raisa Grigor, Evelina
Valuţă, Ion Valuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematică Superioară. – Chişinău: U.T.M.,
2001. – 113 p.: tab. – Bibliogr.: p. 112.

1071.Probleme moderne de măsurare în electroenergetică / Nicolae Golovanov, Petru Todos,


Andrei Chiciuc [et al.]. – Bucureşti: Ed. Tehnică, 2001. – 800 p.: graf., scheme. – Bibliogr.: p.
799-800. – ISBN 973-31-2065-0

1072.Proiectarea asistată de calculator în construcţia de maşini: [manual pentru uzul


studenţilor] / Ion Bostan, Alexei Toca, Valeriu Dulgheru [et al.]. – Chişinău: Tehnica-Info, 2001.
– 208 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-63-076-6

88
1073.Rusnac, Emilian. Dicţionar terminologic pentru energeticieni: român-rus şi rus-român /
Emilian Rusnac, Alexandru Rusnac. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2001. – 383 p. – Bibliogr.: p.
381. – ISBN 9975-60-099-9

1074.Schimbarea climei: strategii, tehnologii, perspective / coord. Valentin Bobeica. –


Chişinău: Bons Offices, 2001. – 128 p . – Notă: ca autori a materialelor publicate mai sunt
menţionaţi Mihai Chiorsac, Aurel Guţu, Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru Ungureanu. – ISBN
9975-9629-3-9

1075.Spânu, Constantin. Bazele modelării artistice: manual pentru instituţii superioare de


învăţămînt / Constantin Spânu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industria Uşoară. – Chişinău:
Tehnica-Info, 2001. – 120 p. – Bibliogr.: p. 120. – ISBN 9975-63-083-9

1076.Sturza, Rodica. Probleme rezolvate şi teste la chimie / [Rodica Sturza, Iurie Subotin];
red. resp. Ana Verejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2001. –
246 p. – Bibliogr.: p. 246.

1077.Ştirbu, Ion. Perspectivă: material didactic. Partea 1 / Ion Ştirbu, Natalia Scobelev;
Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2001. –
55 p. – Bibliogr.: p. 54.

1078.Terminologie şi limbaje specializate / col. red. Albina Dumbrăveanu, Nina Zgardan,


Eugenia Cucoş; Univ. Tehn. a Moldovei; Centrul Naţional de Terminologie. – Ed. a 3-a. –
Chişinău: U.T.M., 2001. – 151 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9582-6-5

1079.Ţopa, Mihai. Mecanica teoretică: probleme de statică şi cinematică / [Mihai Ţopa];


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Mecanica Teoretică. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 29 p.: fig.

1080.Vasilos, Vasile. Istoria românilor (modernă şi contemporană): ciclu de prelegeri /


Vasile Vasilos; red. resp. Vasile Ursu; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socioumane. –
Chişinău: U.T.M., 2001. – 367 p. – Bibliogr. selectivă: p. 359-362.

1081.Vrabie, Tatiana. Biochimia dinamică: ciclu de prelegeri / Tatiana Vrabie, Grigore


Musteaţă; red. resp. Grigore Musteaţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Enologie. – Chişinău:
U.T.M., 2001. – 102 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 99.

1082.Vrabie, Tatiana. Biochimia statică: ciclu de prelegeri / [Tatiana Vrabie, Grigore


Musteaţă]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 81 p.: fig.

1083. Zgardan, Nina. Relations economiques internationales. Diplomatie economique.


Economie touristique: manuel de francais / Nina Zgardan, Mariana Zgardan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Catedra Limbi Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 100 p.: tab.

1084. Горячковская, М. Художественное проектирование костюма / М. Горячковская;


Техн. Ун-т Молдовы. Фак. легкой пром-сти. – Chişinău: Tehnica-Info, 2001. – 120 p.: il. –
Bibliogr.: p. 120. – ISBN 9975-63-085-5

1085.Гремальски, Анатол. Информатика. Язык Паскаль: учеб. для 9-11 кл. / Анатол
Гремальски, Юриe Мокану, Ион Спиней; пер. с рум.: Вероника Мустяцэ. – Chişinău:
Ştiinţa, 2001. – 271 p.: des. – Bibliogr.: p. 271. – ISBN 9975-67-170-5

89
1086. Лукьянова, Л. Н. От Паскаля к СИ: учеб. пособие / Л. Н. Лукьянова; отв. ред. Л.
М. Карчa; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. вычислительной математики и программир. –
Chişinău: U.T.M., 2001. – 61 p.: tab. – Bibliogr.: p. 59.

1087. Маринчук, Михай. Физика: пособие для учителя: 6 кл. / Михай Маринчук,
Мирча Миглей, Мирча Нистор; пер. с рум.: Клаудия Шербан. – Chişinău: Ştiinţa, 2001. – 63
p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 63. – ISBN 9975-67-243-6

1088. Маринчук, Михай. Физика: учеб. для 6 кл. / Михай Маринчук, Мирча Миглей,
Мирча Нистор; пер. с рум.: Клаудия Шербан. – Chişinău: Ştiinţa, 2001. – 119 p.: il. – ISBN
9975-67-239-9

2002

1089.Alcaz, Tudor. Managementul transporturilor auto internaţionale de mărfuri: ciclu de


prelegeri / Tudor Alcaz; red. resp.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi
Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 99 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 97-98.

1090.Ambros, Tudor. Teorie şi aplicaţii pentru maşini asincrone şi sincrone: material


didactic. Partea II / Tudor Ambros, Nicolae Beldiman; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Electromecanică. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 120 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 117.

1091. Ambros, Tudor. Teorie şi aplicaţii pentru maşini de curent continuu şi transformatoare
electrice: material didactic: Partea I / Tudor Ambros, Leonid Şcrebet; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Electromecanică. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 106 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 102.

1092. Anischievici, Maria. Grammar Structures and Exercises for Translation / Maria
Anischievici; editor-in-chief: Ion Balmuş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică şi Limbi
Moderne Aplicate. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 67 p.: tab. – Bibliogr.: p. 66.

1093.Arion, Valentin. Costurile instalaţiilor electroenergetice: [pentru uzul studenţilor] /


[Valentin Arion]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Energetică. –
Chişinău: U.T.M., 2002. – 80 p.: tab.

1094. Arion, Valentin. Piaţa energiei electrice şi a gazelor: studiu comparativ / Valentin
Arion; Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat şi
Coop. – Chişinău: TACIS, 2002. – 63 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 59-63 şi în notele de subsol.

1095.Bantea, V. Metode şi aparate de apreciere a calităţii făinurilor de grâu: material didactic


/ [V. Bantea]; red. C. Moraru. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 131 p.

1096. Beşliu, Victor. Matematica discretă: ciclu de prelegeri / Victor Beşliu; red. resp.: A.
Moloşniuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologii informaţionale. – Chişinău: U.T.M., 2002.
– 142 p.: tab., graf. – Bibliogr.: p. 142.

1097.Bivol, Leon. Lecţii la analiza matematică. Vol. 1 / Leon Bivol, Mihai Bulat; Acad. de
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2002. – 238 p.: fig. – (Ser. Teorie
Economică, Matematică, Informatică). – ISBN 9975-941-87-7

1098. Blajă, Valeriu. Amplificatoare şi convertoare de măsură şi zgomot: ciclu de prelegeri /


Valeriu Blajă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 78 p.

90
1099.Boian, Elena. Programarea în C++: îndrumar de lab.: [pentru studenţi] / [Elena Boian];
red. resp.: Iurie Coropceanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare. – Chişinău: U.T.M.,
2002. – 151 p. – Bibliogr.: p. 151.

1100.Botnaru, Dumitru. Exerciţii şi probleme la trigonometrie: [pentru elevi] / Dumitru


Botnaru. – Chişinău: Prut internaţional, 2002. – 200 p. – ISBN 9975-69-279-6

1101. Braga, Mihai. Fragmentarium filosofic / Mihai Braga, Ecaterina Lozovanu, Constantin
Lozovanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 189 p.

1102. Buzu, Olga. Organizarea activităţii de evaluare = Организация оценочной


деятельности: [pentru uzul studenţilor] / Olga Buzu. – Ed. a 2-a. – Chişinău, 2002. – 427 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 184-187, 401-404. – ISBN 9975-78-214-0

1103.Calitatea şi controlul calităţii produselor alimentare / Constantin Banu, Camelia


Vizireanu, Doruleţ Răsmeriţă [et al.]. – Bucureşti: Ed. AGIR, 2002. – 547 p.: fig., tab., scheme,
grafice. – (Inginerie Alimentară). – Bibliogr.: p. 545-547. – Notă: ca autori mai sunt menţionaţi
Grigore Musteaţă, Silvia Rubţov.

1104.Calos, Sergiu. Regulamentul provizoriu cu privire la furnizarea serviciilor publice


(comunale) de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Chişinău / [Sergiu Calos, Dumitru
Ungureanu]; S. A. „Apă-Canal Chişinău”. – Chişinău : U.T.M., 2002. – 175 p. – ISBN 9975-78-
161-1

1105. Cernega, L. Analiza volumetrică: ciclu de prelegeri / L. Cernega, V. Amarii; Univ.


Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 196 p. – Bibliogr.: p. 191.

1106. Chiciuc, Andrei. Metrologie, Standardizare şi Măsurări: curs de lecţii / Andrei Chiciuc,
Angela Corjan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 130
p. – Bibliogr.: p. 130.

1107.Ciornîi, Nicolae. Tranziţia la economia de piaţă şi investiţiile străine în Republica


Moldova / Nicolae Ciornîi; red. Ion Plămădeală. – Chişinău: Prut Internaţional, 2002. – 304 p. –
Bibliogr.: p. 294-302.

1108.Ciubotaru, Ion. Teoria economică. Problemele reformei agrare în Republica Moldova:


îndrumar metodic / [Ion Ciubotaru, Vitalie Cazacu]; red. resp. Andrei Cojuhari; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 42 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 41.

1109.Ciumac, Jorj. Oenologie. Manipulations de l’oenologie et de l’oenochimie / Jorj


Ciumac; elab.: Gheorghe Arpentin, Sofronie Carpov; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău:
U.T.M., 2002. – 108 p. – Bibliogr.: p. 105-106.

1110.Ciupac, Ion. Calculul şi alcătuirea elementelor planşeului cu plăci şi grinzi din beton
armat monolit: material didactic / [Ion Ciupac, Tudor Sârbu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 84 p. – Bibliogr.: p. 74-75.

1111.Costaş, Ana. Teste la Matematică de la ... şi pentru Admitere şi nu numai ...: (pentru
elevi, studenţi şi profesori) / Ana Costaş, Mihai Izman. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău:
U.T.M., 2002. – 189 p.

91
1112.Cucer, Igor. Managementul Resurselor Umane: ciclu de prelegeri / Igor Cucer, Daniela
Secrieru; red. resp.: Vasile Mămăligă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în
Sistemele de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 93 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 93.

1113.Culegere de materiale ştiinţifice ale colaboratorilor Facultăţii Urbanism şi Arhitectură /


red. resp.: Valeriu Lungu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură. – Chişinău:
U.T.M., 2002. – 213 p.: des.,fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 9975-9638-9-7

1114.Desen tehnic. Cotarea: [pentru uzul studenţilor] / M. Ceapă, Gh. Popovici, T. Russu, A.
Botez. – Chişinău: Tehnica-Info, 2002. – 194 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 153. – ISBN 9975-63-
144-4

1115.Desen tehnic. Norme generale. Construcţii geometrice. Reprezentarea în proiecţie


ortogonală: îndrumar metodic şi lucrări grafice / Alexei Botez, Gheorghe Popovici, Ion Ştirbul,
Mihai Ceapă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M.,
2002. – 88 p. – Bibliogr.: p. 85.

1116.Donciu, Anatolie. Fraudele economice şi unele aspecte ale procesului de combatere a


lor / Anatolie Donciu, Gheorghe Rusu; Univ. Tehn. din Moldova. – Chişinău: Reclama, 2002. –
174 p.: scheme, tab. – Bibliogr.: p. 155-160. – ISBN 9975-932-29-0

1117.Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme: din istoria, ştiinţa şi cultura
românească de-a lungul timpului. Vol. I / ed. şi coord. Ion Văduva-Poenaru. – [S. l.]: Geneze,
2002. – 570 p. – Notă: autor a informaţiei din domeniul ştiinţelor tehnice – Ion Bostan. – ISBN
973-9099-30-0

1118.Energia regenerabilă: studiu de fezabilitate / Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru


Ungureanu [et al.]; Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului; PNUD Moldova. –
Chişinău, 2002. – 158 p.: tab., scheme. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-9581-3-3

1119.Fizică: culeg. de probleme pentru cl. VI-VII / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu,
Mircea Miglei, Miron Potlog. – Chişinău: Ştiinţa, 2002. – 118 p.: fig. – ISBN 9975-67-261-0

1120.Găină, Boris. Produse ecologice viti-vinicole = Виноградо-винодельческие


экологические продукты / Boris Găină. – Chişinău: Litera, 2002. – 136 p. – ISBN 9975-74-
427-3

1121.Gâscă, Dumitru. Procese şi instalaţii de transfer de căldură şi masă: culegere de


probleme / Dumitru Gâscă, Nicolae Baboi, Larisa Tcaci; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de
Termotehnică. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 85 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 84.

1122.Glosar de termini energetici: în limba română, limba engleză / red. Valentin Arion, S.
Codreanu, V. Apreutesii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Energetică.
– Chişinău: U.T.M., 2002. – 135 p.

1123.Guţu, Corneliu. Leasingul în Moldova: Situaţia actuală şi oportunităţi de dezvoltare /


[Corneliu Guţu, Mihai Roşcovan, Larisa Bugaian]; red. Ion Mămăligă. – Chişinău: PRAG-3,
2002. – 80 p. – Bibliogr.: p. 79.

1124.Isac, Maria. Le Francais de l’alimentation: Partea 1 / [Maria Isac]; coord.: Nina


Zgardan, Jorj Ciumac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2002.
– 81 p.: tab. – Bibliogr.: p. 80.

92
1125.Jamba, Afinoghent. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole /
Afinoghent Jamba, Boris Carabulea; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Cartea Moldovei,
2002. – 493 p. – Bibliogr.: p. 483-486.

1126.Javgureanu, Vasile. Acţionări hidraulice şi pneumatice: [manual pentru studenţi]. Vol.


2 / Vasile Javgureanu; Univ. Tehn. a Moldovei; Iosif Bartha; Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2002. – 420 p.: tab., graf., scheme. – Bibliogr.: p. 410-419. – ISBN
9975-63-163-0

1127.Lupu-Năstas, Olga. Metode moderne de prelucrare a produselor în industria alimentară:


ciclu de prelegeri / Olga Lupu-Năstas; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate,
Tehnologia Produselor Cereale. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 144 p.

1128.Matematica 1: Algebră, geometrie analitică în plan: rezumat detaliat de curs şi ezerciţii


/ Alexandru Moloşniuc, Elena Rusu, Ana Costaş [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Matematica. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 201 p.: fig. – Bibliogr.: p. 200.

1129.Moloşniuc, Alexandru. Theorie des probabilites et statistique mathematique: materiel


didactique / Alexandru Moloşniuc; Univ. Techn. de Moldova, Filiere Francophone
„Informatique”. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 148 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 148.

1130.Morari, Lilia. Tehnologia produselor alimentaţiei publice: reţetar pentru produse de


patiserie / Lilia Morari, Lidia Coşciug; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea
Alimentaţii Publice. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 136 p.: tab. – Bibliogr.: p. 134.

1131.Moraru, Gheorghe Anton. Introducere în metoda elementelor finite şi de frontieră: ciclu


de prelegeri / Gheorghe Anton Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica
Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2002. –176 p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 175-176.

1132.Organe de maşini. Vol. 2 / Mihai Gafiţanu, Ion Bostan, Cezar Racocea [et al.]. –
Bucureşti: Ed. Tehnica, 2002. – 432 p.: des. – Bibliogr.: p. 432. – ISBN 973-31-1400-6; ISBN
973-31-1527-4

1133.Orlov, Simion. Protecţia localităţilor şi edificiilor contra deplasărilor de teren: ciclu de


prelegeri / Simion Orlov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. –
Chişinău: U.T.M., 2002. – 65 p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 64.

1134.Planificarea activităţii de marketing în construcţii: material didactic / N. Ţurcanu, E.


Şamis, V. Zubko, I. Malinina. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 62 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 60-61.

1135.Pogorleţchi, Ghenadie. Drumuri auto: îndrumar de lab. / [Ghenadie Pogorleţchi]; red.


resp.: Andrei Ababii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău :
U.T.M., 2002. – 36 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 27.

1136.Potâng, Arhip. Exercices et problemes d’Electrotechnique Theorique / Arhip Potâng,


coord.: Victor Şontea; red. Olga Popescu-Tcaci; Universite Technique de Moldova, Filiere
Francophone Informatique. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 100 p. – Bibliogr.: p. 98.

1137.Renewable energy: feasibility study / Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru Ungureanu,
Andrei Chiciuc, Mihai Pleşca; scientific ed.: Valentin Arion; Min. of Ecology, Constructions and

93
Territorial Development, UNDP Moldova. – Chişinău, 2002. – 158 p.: tab., graf. – Bibliogr. la
sfârşitul cap. – ISBN 9975-9581-4-1

1138.Spânu, Constantin. Filimon Hămuraru. Grafică şi pictură: [album] / Constantin Spânu.


– Chişinău: Cartea Moldovei, 2002. – 46 p.: il. color. – (Maeştri ai Artei Plastice contemporane
din Republica Moldova). - ISBN 9975-60-102-2

1139.Strategii şi politici energetice ale Uniunii Europene şi Republicii Moldova: material


informativ / Valentin Arion, Aliona Topciu, Viorica Apreutesii, Alexandru Cojocari; Univ. Tehn.
a Moldovei, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 104 p.:
tab., scheme, graf. – ISBN 9975-9704-2-7

1140.Şcerbaţchi, Ion C. Curs de analiză matematică: [pentru uzul studenţilor]: Vol. 2 / Ion C.
Şcerbaţchi; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Ed. Amprenta, 2002. – 635 p. – Bibliogr.: p.
630-631. – ISBN 9975-63-158-4

1141.Uzina de Apă Chişinău = Фабрика воды Кишинэу (1892-2002) / [Ion Junea, Sergiu
Calos, Nicolae Vetrogon [et al.]]; S. A. „Apă-Canal Chişinău”. – Chişinău: Изд. центр
«Фотожурналист», 2002. – 230 p.: fot. color.

1142.Vasilos, Vasile. Istoria Românilor: (antică şi medievală): ciclu de prelegeri / Vasile


Vasilos; red. resp.: Vasile Ursu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău:
U.T.M., 2002. – 272 p.

1143.Zadorojnâi, Larisa. Analize fizico-chimice: ciclu de prelegeri / Larisa Zadorojnâi; red.:


Valentina Mustea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 176 p. –
Bibliogr.: p. 172-173.

1144.Zgardan, Nina. Economie generale. Economie d’entreprise. Diplomatie economique:


manuel de francais / Nina Zgardan; red.: Gheorghe Chiriţă; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău:
Ed. Arc, 2002. – 194 p. – Bibliographie selective p. 191-192. – ISBN 9975-61-238-5

1145.Zgardan, Nina. Le français de l’alimentation: Premiere partie / Nina Zgardan; Univ.


Techn. de Moldova, Dep. Langues Modernes. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 80 p.

1146.Бедин, Ф. П. Технология хранения растительного сырья: Физиологические,


теплофизические и транспортные свойства: учеб. пособие / Ф. П. Бедин, Е. Ф. Балан, Н. И.
Чумак. – Одесса: Астропринт, 2002. – 306 p.: fig., tab. – ISBN 966-549-750-2

1147.Волконович, Л. Энергосберегающие, экологические системы естественного


холода для хранения пищевых продуктов: [моногр.] / Л. Волконович, К. Сырги; Гос.
Аграр. Ун-т Молдовы; Техн. Ун-т Молдовы. – Chişinău, 2002. – 334 p.: des., tab. – Bibliogr.:
p. 263-268. – ISBN 9975-62-078-7

1148.Гремальский, Анатол. Информатика: Структура компьютера: учеб. для 10 кл. /


Анатол Гремальский, Юрие Мокану, Людмила Гремальский; trad. din lb. rom.: Arcadie
Malearovici. – Chişinău: Ştiinţa, 2002. – 135 p.: des. – Bibliogr.: p. 135. – ISBN 9975-67-225-6

1149.Планирование маркетинга в строительстве: учеб. пособие / Н. Цуркану, Е.


Шамис, В. Зубко, Ю. Малинина; Техн. Ун-т Молдовы, Кафедра Оценки недвижимости
экономики и менеджмента. – Chişinău: U.T.M., 2002. – 52 p.: tab. – Bibliogr.: p. 51-52.

94
1150.Стратегическое планирование маркетинга в строительстве: обзорная информ. / Н.
Г. Цуркану, Е. Е. Шамис, В. Е. Зубко, Ю. E. Малинина. – Chişinău, 2002. – 51 p.: des., tab. –
Bibliogr.: p. 47-49.

1151.Сырбу, И. М. Основы предпринимательской деятельности: (учеб. пособие) / И.


М. Сырбу; Молдавская Экономическая Акад. – Chişinău: Ed. ASEM, 2002. – 526 p.: des.,
tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-75-156-3

1152.Черный, Николай. Переход к рыночной экономике и иностранные инвестиции в


Республике Молдова / Николай Черный. – Chişinău: Prut Internaţional, 2002. – 303 p.: fot.,
tab. – Bibliogr.: p. 295-302. – ISBN 9975-69-295-8

2003

1153.Alcaz, Tudor. Managementul transportului aerian: ciclu de prelegeri / [Tudor Alcaz,


Vasile Rusu, Iurie Guber]; red. resp.: Ion Sîrbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi
Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 67 p.: fig. – Bibliogr.: p. 67.

1154.Alcaz, Tudor. Managementul transportului feroviar: ciclu de prelegeri / [Tudor Alcaz,


Vasile Rusu]; red. resp.: Ion Sîrbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în
Transport. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 80 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 79.

1155.Alcaz, Tudor. Managementul transportului naval: ciclu de prelegeri / [Tudor Alcaz,


Vasile Rusu, Iurie Tezec]; red. resp.: Ion Sîrbu. - Chişinău: U.T.M., 2003. - 125 p. - Bibliogr.: p.
125.

1156.Alcaz, Tudor. Managementul transportului rutier: ciclu de prelegeri / [Tudor Alcaz,


Vasile Rusu]; red. resp.: Ion Sîrbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în
Transport. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 59.

1157.Alcaz, Tudor. Marketing în serviciile de transport: ciclu de prelegeri / [Tudor Alcaz,


Vasile Rusu, Liliana Alcaz]; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 130 p. –
Bibliogr.: p. 130.

1158.Anischevici, Maria. Grammar guide on verb tenses / Maria Anischevici, L. Cerap; ed.-
in-chef: Liviu Carcea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică şi Limbi Moderne Aplicate. –
Chişinău: U.T.M., 2003. – 60 p. – Bibliogr.: p. 59.

1159.Anischevici, Maria. Readings in british culture and civilization: texts and exercises /
Maria Anischevici; ed.-in-chief: Anatol Popescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică şi
Limbi Moderne Aplicate. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 58 p. – Bibliogr.: p. 57.

1160.Antonovici, Anatolie. Dicţionar rus-român al lucrătorului din industria zahărului /


[Anatolie Antonovici, Tamara Miron]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Substanţelor
Zaharoase. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 99 p.

1161.Arpentin, Gheorghe. Oenologie. Manipulations de l’oenologie et de l’oenochemie /


[Gheorghe Arpentin, Sofronie Carpov]; Univ. Tehn. de Moldova, Filiere Francophon
„Technologies Alimentaires”. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 108 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 105-
106.

95
1162.Aspecte juridice ale antreprenoriatului: ghid pentru antreprenori, instructori şi
consultanţi / Iurie Maistrenco, Gleb Morozov, Irina Moghiliova [et al.]; aut.-coord.: Larisa
Bugaian; Proiectul BIZPRO Moldova. – Chişinău, 2003. – 112 p.: tab. – ISBN 9975-928-39-0

1163.Bălan, George. Aerogazodinamică / George Bălan. – Chişinău: Tehnica-Info, 2003. –


277 p. – Bibliogr. după cap. – ISBN 9975-63-227-0

1164.Bălan, Iurie. Tehnologia făinii şi crupelor: manual pentru inst. de învăţămînt tehnic
superior şi specialişti din producţie / Iurie Bălan, Andrei Lupaşco, Vasile Tarlev. – Chişinău:
Tehnica-Info, 2003. – 312 p. – Bibliogr.: p. 309-311. – ISBN 9975-910-60-2

1165.Bilaş, Ludmila. Din start cu idei optime de afaceri: ghid pentru antreprenori, instructori
şi consultanţi / Ludmila Bilaş, Silvia Spătaru; aut.-coord.: Larisa Bugaian; Proiectul BIZPRO
Moldova. – Chişinău, 2003. – 72 p.: fig. – Bibliogr.: p. 66-67. – ISBN 9975-928-41-2

1166.Blajă, Valeriu. Informatica: îndrumar de lab. / Valeriu Blajă; ref. şt.: Nadejda
Gladuneac; Acad. de Telecomunicaţii şi Informatică din Rep. Moldova, Cat. Electronică şi
Informatică. – Chişinău: Valinex, 2003. – 100 p.: tab. – ISBN 9975-9767-1-9

1167.Blajă, Valeriu. Tehnica digitală: ciclu de prelegeri / Valeriu Blajă; ref. şt.: Valeriu
Coseac; Acad. de Telecomunicaţii şi Informatică din Republica Moldova, Cat. Electronică şi
Informatică. – Chişinău: Valinex, 2003. – 273 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 268. – ISBN 9975-
9714-0-0

1168.Bugaian, Larisa. Managementul costurilor şi contabilitatea managerială: monogr. /


Larisa Bugaian. – Chişinău, 2003. – 150 p. – Bibliogr.: p. 148. – ISBN 9975-928-45-5

1169.Buzu, Olga. Evaluarea bunurilor imobiliare: teorie şi practică = Оценка


недвижимости: теория и практика: [pentru uzul studenţilor] / Olga Buzu, Angela Matcov. –
Chişinău, 2003. – 258 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 238-239. – ISBN 9975-78-226-4

1170.Cadocinicov, Anatolie. Exploatarea drumurilor şi organizarea circulaţiei. Organizarea


traficului rutier. Asigurarea siguranţei şi a confortului de circulaţie pe drumuri: ciclu de prelegeri
/ [Anatolie Cadocinicov]; red. resp.: Andrei Ababii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 94 p.: fig. – Bibliogr.: p. 91-92.

1171.Calos, Sergiu. Filtre rapide deschise. Tratarea apelor naturale: îndrumar metodic pentru
proiectul de an / [Sergiu Calos, Diana Leu]; red. resp.: Dumitru Ungureanu; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologie şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. –
Chişinău: U.T.M., 2003. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 47.

1172.Caraganciu, Vladimir. Mecanica teoretică: curs sumar cu probleme de evaluare /


Vladimir Caraganciu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2003. – 157 p. – Bibliogr.: p. 154.

1173.Cazac, Vitalie. Studiul şi tehnologia materialelor: îndrumar metodic la lucrări de lab. /


Vitalie Cazac; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2003. – 51
p.: fig. – Bibliogr.: p. 48. – ISBN 9975-942-18-0

1174.Cernega, Larisa. Analiza volumetrică: ciclu de prelegeri / Larisa Cernega, Veronica


Amarii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 185 p.

96
1175.Chiţac, Gabriela. Apprenons a parler transports: elab. methodique / Gabriela Chiţac;
coord.: Nina Zgardan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Lb. Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2003. –
80 p.: tab.

1176.Ciornâi, Nicolae. Economia firmelor contemporane: manual univ. / Nicolae Ciornâi,


Ilie Blaj. – Chişinău: Prut Internaţional, 2003. – 311 p.: fig., fot. color., tab. – Bibliogr.: p. 305-
306. – ISBN 9975-69-462-4

1177.Ciumac, Pavel. Teoria probabilităţii & elemente de statistică matematică / Pavel


Ciumac, Viorica Ciumac, Mariana Ciumac. – Chişinău: Tehnica, 2003. – 278 p.: il., tab. –
Bibliogr.: p. 273-275. – ISBN 9975-9704-7-8

1178.Ciuru, Tudor. Sisteme de comandă automată ale acţionărilor electrice: teorii şi aplicaţii
/ Tudor Ciuru; red. resp.: Petru Todos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică. –
Chişinău: U.T.M., 2003. – 324 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 323-324.

1179.Coman, Gheorghe. Mecanica teoretică: dinamica: material didactic pentru atestarea


studenţilor / [Gheorghe Coman, Vasile Rusu, Mihai Ţopa]. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 22 p.:
fig., tab.

1180.Corpocean, Anatolie. Organizarea sectoarelor de producţie pentru RT şi RC a


autovehiculelor: material didactic / Anatolie Corpocean, Igor Rotaru, Vladimir Goian; red. resp.:
Vladimir Ene; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transport Auto. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 62 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 61.

1181.Culegere de texte la limba română pentru studenţii alolingvi / M. Gonţa, G. Gârlă, A.


Gopleac [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. - Chişinău: U.T.M., 2003. - 95 p.

1182.Desen tehnic asistat de calculator: material didactic / Sergiu Dîntu, Profir Grişca,
Angela Şuletea, Ion Ştirbu, Natalia Bradu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă
şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 151 p.: fig. – Bibliogr.: p. 147.

1183.Dîntu, Sergiu. Geometrie descriptivă şi desen tehnic: îndrumar metodic / Sergiu Dîntu;
Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2003. – 26 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 24. – ISBN 9975-942-25-3

1184.Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită (1) / Valeriu Dulgheru. – Chişinău: U.T.M.,


2003. – 280 p.

1185.Emilian, Roman. Montarea, întreţinerea şi repararea utilajului frigorific / Roman


Emilian, Nicu Emilian, Ion Digore. – Chişinău: Acad. de Ştiinţe a Republicii Moldova, 2003. –
152 p. – Bibliogr.: p. 144-145. – ISBN 9975-62-087-6

1186.Enciclopedia marilor personalităţi: din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul
timpului. Vol. IV: Contemporanii: A-I / ed. şi coord. Ion Văduva-Poenaru. – [S. l.]: Geneze,
2003. – 574 p. – Notă: autor a informaţiei din domeniul ştiinţelor tehnice – Ion Bostan. – ISBN
973-9099-80-7

1187.Vol. V: Contemporanii: K-Z. – 2003. – 566 p. – ISBN 973-9099-81-7

97
1188.Garconiţa, Rita. Proiectare de arhitectură: îndrumări metodice pentru proiectul „Centru
comercial” / [Rita Garconiţa]; red. resp. Vladimir Gaidaş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 29 p.: tab. – Bibliogr.: p. 28.

1189.Gîscă, Vasile. Microprocesoare. Prezentare teoretică şi aplicaţii / Vasile Gîscă, Sergiu


Zaporojan; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 96 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
90.

1190.Gorobievschi, Svetlana. Întocmirea capitolului organizaţional-economic al tezelor de


licenţă: îndrumar metodic / [Svetlana Gorobievschi]; red. resp.: Victor Şontea; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 53 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 53.

1191.Gortolomei, Dumitru. Finanţele şi evidenţa contabilă a afacerii: ghid pentru


antreprenori, instructori şi consultanţi / Dumitru Gortolomei, Natalia Curagău, Valentina
Fedorenco; aut.-coord.: Larisa Bugaian; Proiectul BIZPRO Moldova. – Chişinău, 2003. – 100 p.:
tab. – Bibliogr.: p. 76-77. – ISBN 9975-928-40-4

1192.Gortolomei, Valentina. Planificarea afacerii: ghid pentru instructori şi consultanţi /


Valentina Gortolomei, Corina Roman, Angela Solcan; aut.-coord.: Larisa Bugaian; Proiectul
BIZPRO Moldova. – Chişinău, 2003. – 96 p.: fig. – Bibliogr.: p. 95. – ISBN 9975-928-38-2

1193.Gremalschi, Anatol. Informatica. Limbajul Pascal: manual pentru cl. 9-11 / Anatol
Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei. – Chişinău: Ştiinţa, 2003. – 256 p.: tab. – Bibliogr.: p.
256. – ISBN 9975-67-352-X

1194.Gremalschi, Anatol. Informatica. Structura calculatorului: manual pentru cl. a 10-a /


Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ludmila Gremalschi. – Chişinău: Ştiinţa, 2003. – 128 p.: fig.
– Bibliogr.: p. 127. – ISBN 9975-67-191-8

1195.Gremalschi, Anatol. Informatica. Tehnici de programare: manual pentru cl. a 11-a /


Anatol Gremalschi. – Chişinău: Ştiinţa, 2003. – 99 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 99. – ISBN 9975-
67-309-0

1196. Grigor, Raisa. Algebra. Polinoame cu coeficienţi complexi în liceu: manual / Raisa
Grigor. – Chişinău: Cartier, 2003. – 192 p.

1197.Guber, Iurie. Calculul indicatorilor activităţii întreprinderilor de transport auto:


îndrumar metodic / Iurie Guber, Vladislav Dohotaru, Veaceslav Tentiuc; Acad. de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2003. – 44 p.: tab. – Bibliogr.: p. 41. – ISBN
9975-942-16-4

1198.Guţul, Vera. Alegerea şi dimensionarea elementelor componente ale instalaţiilor de


ventilare: îndrumar metodic pentru elab. Proiectului de an la instalaţii de ventilare / Vera Guţul,
Tatiana Colomieţ, Serghei Putiveţ; red. resp.: Constantin Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 54 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 52.

1199.Harnău, Silvia. Marketing: ghid pentru antreprenori, instructori şi consultanţi / Silvia


Harnău, Elena Bognibova, Igor Morozov; aut.-coord.: Larisa Bugaian; Proiectul BIZPRO
Moldova. – Chişinău, 2003. – 92 p.: scheme. – Bibliogr.: p. 85-86. – ISBN 9975-928-43-9

98
1200.Hohlov, Valeriu. Îndrumar metodic pentru compartimentul de marketing în tezele de
licenţă / [Valeriu Hohlov, Tatiana Grunzu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică şi
Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 39 p.: fig. – Bibliogr.: p. 38.

1201.Informatică: Programe de examen pentru bacalaureat (profil real şi profil umanist).


Subiecte de bacalaureat pentru profilul real şi umanist / Irina Ciobanu, Sergiu Corlat, Arcadie
Malearovici [et al.]; coord. şt.: Anatol Gremalschi. – Chişinău: Lyceum, 2003. – 112 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 9.

1202.Ingineria mediului în energetică / Tudor Sajin, Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun,


Cleopatra Botez; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: U.S.M., 2003. – 293 p. – Bibliogr.: p.
279-288. – ISBN 9975-70-244-9

1203.Lungu, Valeriu. Maşini de construcţii: îndrumar de proiectare / [Valeriu Lungu]; red.


resp.: Serghei Andrievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. –
Chişinău: U.T.M., 2003. – 31 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 24.

1204.Manole, Tatiana. Finanţele publice locale: rolul lor în consolidarea autonomiei


financiare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale / Tatiana Manole; red. Elena Grosu. –
Chişinău: Epigraf, 2003. – 240 p.: tab. – Bibliogr.: p. 231-239. – ISBN 9975-903-77-0

1205.Matematica 2: analiza matematică: rezumat detaliat de curs şi exerciţii / Alexandru


Moloşniuc, Leonid Dohotaru, Ana Costaş, Ion Leah; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica.
– Chişinău: U.T.M., 2003. – 304 p.: fig. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

1206.Matematică: manual pentru cl. a 11-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros [et al.];
Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Prut Internaţional, 2003. – 304 p.: fig. – ISBN
9975-69-553-1

1207.Măsurarea parametrilor rugozităţii, abaterilor de formă şi poziţie ale suprafeţelor


cilindrice. Toleranţe şi control dimensional: îndrumar de lab. / [Vasile Popa, Nicolae Bantaş,
Andrei Nastas, Iurie Gorbani]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Proiectarea şi Fabricarea Maşinilor
Agricole. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 54 p.: fig., scheme, tab. – Bibliogr.: p. 53.

1208.Măsurări în radio şi audiofrecvenţă / Nicolae Jula, Costin Cepişcă, Victor P. Şontea,


George Seriţan. – Bucureşti: Electra, 2003. – 191 p.: fig. – Bibliogr.: p. 189-191. – ISBN 973-
8067-90-1

1209.Moraru, Vasile. Produse Soft: Windows. Word for Windows. Excel for Windows:
material didactic / Vasile Moraru, Ştefan Berzan, Tamara Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Informatică şi Limbi Moderne Aplicate. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 144 p.: fig. – Bibliogr.: p.
131-136.

1210.Olaru, Efim. Securitatea activităţii vitale: îndrumări metodice / Efim Olaru; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Protecţia Muncii şi a Mediului Ambiant. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 56 p.:
tab. – Bibliogr.: p. 7-8.

1211.Olaru, Efim. Securitatea activităţii vitale: îndrumări metodice privind executarea


lucrărilor de lab. la cursul Protecţia muncii. Partea 1-a / Efim Olaru, Ludmila Namolovan, Mihai
Capră; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Protecţia Muncii şi a Mediului Ambiant. – Chişinău:
U.T.M., 2003. – 44 p.: tab. – Bibliogr.: p. 43.

99
1212.Palamarciuc, Ludmila. Manipulations de biochimie / [Ludmila Palamarciuc]; coord.:
George Ciumac; Univ. Tehn. de Moldova, La chaire de „Enologie”. – Chişinău: U.T.M., 2003. –
77 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 75.

1213.Patraşcu, Dumitru. Metodologia cercetării şi creativităţii psiho-pedagogice / Dumitru


Patraşcu, Ludmila Patraşcu, Anatol Mocrac. – Chişinău: Ştiinţa, 2003. – 252 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 247-251.

1214.Pleşcan, Tudor. Grafica inginerească. Desen industrial. Vol. 2 / Tudor Pleşcan. –


Chişinău: Tehnica-Info, 2003. – 341 p.: tab., graf. – Bibliogr.: p. 341. – ISBN 9975-910-60-2

1215.Popescu, Anatol. Informatica. Algoritmizare şi programare în limbajul Turbo Pascal:


îndrumar metodic pentru lucrări de lab. / [Anatol Popescu]; red. resp.: Ştefan Marin; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Informatică şi Limbi Moderne Aplicate. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 183 p. –
Bibliogr.: p. 180-181.

1216.Popescu-Tcaci, Olga. Communiquer a travers l’informatique / Olga Popescu-Tcaci;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică şi Limbi Moderne Aplicate. – Chişinău: U.T.M., 2003.
– 259 p.

1217.Popescu-Tcaci, Olga. Mini-Glosar de cuvinte, expresii şi citate celebre / [Olga


Popescu-Tcaci, Ana Gudima]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatica şi Limbi Moderne
Aplicate. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 42 p. – Bibliogr.: p. 42.

1218.Potâng, Arhip. Bazele teoretice ale electrotehnicii. Procese tranzitorii în circuite liniare.
Cuadripoli şi filtre electrice. Circuite electrice cu parametrii distribuiţi: ciclu de prelegeri / Arhip
Potâng; red resp.: Anatolie Carcea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Bazele Teoretice ale
Electrotehnicii. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 204 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 204.

1219.Procesarea materiilor prime alimentare şi pierderile de substanţe biologic active:


[manual pentru studenţii inst. de învăţământ tehnic superior] / Constantin Banu, Maria Iordan,
Violeta Nour, Grigore Musteaţa. – Chişinău: Tehnica, 2003. – 152 p.: fig., tab. – (Ser. „Ingineria
alimentară). – Bibliogr.: p. 151-152. – ISBN 9975-63-192-4

1220.Puiu, Vasile. Organe de maşini. Vol. 1: Baze de proiectare. Asamblări / Vasile Puiu;
ref. şt.: Valeriu Dulgheru, Dumitru N. Olaru. – Chişinău: Tehnica-Info, 2003. – 314 p.: fig., tab.
– Bibliogr.: p. 309-314. – ISBN 9975-63-199-1

1221.Sănduţa, Tatiana. Economia mediului: îndrumar metodic pentru aplicaţii practice /


Tatiana Sănduţa, Liubov Usturoi; red. resp. Sergiu Calos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Evaluaraea Imobilului, Economie şi Management. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 79 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 78.

1222.Sănduţa, Tatiana. Economia şi managementul mediului: manual / Tatiana Sănduţa,


Liubov Usturoi; red. resp. Sergiu Calos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea Imobilului,
Economie şi Management. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 205 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 162-164.

1223.Sănduţa, Tatiana. Mecanismul economic de gestiune a resurselor naturale în Republica


Moldova: informaţie de sinteză / Tatiana Sănduţa, Liubov Usturoi; INEI. – Chişinău, 2003. – 40
p.: tab. – Bibliogr.: p. 37-39.

100
1224.Securitatea activităţii vitale: îndrumări metodice privind executarea lucrărilor de lab. la
cursul Protecţia muncii. Partea a II-a / Efim Olaru, Ion Cobuşcean, Nicolae Soroceanu, Ludmila
Namolovan, Oleg Marian, Mihai Capră; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Protecţia Muncii şi a
Mediului Ambiant. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 40 p.: tab. – Bibliogr.: p. 39.

1225.Sturza, Rodica. Analyse physico-chimique en agro-alimentaire: [manual pentru uzul


studenţilor] / Rodica Sturza, Iurie Subotin; red. resp.: Jorj Ciumac; Univ. Tehn. a Moldovei,
Filiera Francofonă Tehnologies Alimentaries. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 248 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 244-246. – ISBN 9975-9704-6-X

1226.Subotin, Constantin. Experimentul demonstrativ-distractiv la chimie / Constantin


Subotin, Mihail Revenco, Iurie Subotin; red. Silvia Vulpe. – Chişinău: Lumina, 2003. – 112 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 109. – ISBN 9975-65-193-3

1227.Şeremet, Victor. Funcţii de influenţă în termoelasticitatea staţionară / Victor Şeremet;


Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău: Centrul ed. al UASM, 2003. – 308 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 303-308. – ISBN 9975-946-77-1

1228.Şeremet, Victor. Metoda elementelor de influenţă: [monogr.] / Victor Şeremet; Univ.


Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău: Centrul ed. al UASM, 2003. – 260 p.: fig. – Bibliogr.:
p. 254-260. – ISBN 9975-946-55-0

1229.Şişianu, Ala. Culegere de exerciţii la limba engleză: (gramatică) / [Ala Şişianu, Corina
Rusu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică şi Limbi Moderne Aplicate. – Chişinău:
U.T.M., 2003. – 38 p.

1230.Şişianu, Sergiu. Comunicaţii prin fibre optice: [destinată studiilor universitare şi post-
universitare în domeniu] / Sergiu Şişianu, Teodor Şişianu, Oleg Lupan. – Chişinău: Tehnica-
Info, 2003. – 546 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-63-208-4

1231.Tăbăcaru, Lucian L. Lubrificaţie. Noţiuni de bază şi aplicaţii: pentru uzul studenţilor /


Lucian L. Tăbăcaru, Dumitru N. Olaru; ref. şt.: Dr. Paraschiv, Al. Marin. – Chişinău: Tehnica-
Info, 2003. – 250 p.: fig., des., tab. – Bibliogr.: p. 243-246. – ISBN 9975-63-220-3

1232.Tehnologia conservării fructelor şi legumelor: îndrumar de lab. / [B. Carabulea, A.


Cumpanici, O. Carabulea, L. Sandulachi]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării.
– Chişinău: U.T.M., 2003. – 54 p.

1233.Tehnologii avansate la alimentarea motoarelor auto. Instalaţii, combustibil, toxicitate:


manual / Vladimir Ene, Tudor Russu, Gheorghe Stoianov [et al.]. – Chişinău, 2003. – 306 p. –
Bibliogr.: p. 303-306. – ISBN 9975-9704-8-6

1234.Topadă, Violeta. Computer English: practice course / Violeta Topadă; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Informatica şi Limbi Moderne Aplicate. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 68 p.: il.,
tab. – Bibliogr.: p. 66 (4 tit.).

1235.Ţuleanu, Constantin. Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile: Arderea


omogenă: material didactic / Constantin Ţuleanu, Valentin Tonu; red. resp. Valeriu Miron; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2003. –
252 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 249-250.

101
1236.Ţuleanu, Constantin. Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile: îndrumar
metodic / Constantin Ţuleanu, Valentin Tonu; red. resp. Pavel Vârlan; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 82 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 81.

1237.Ursu, Victor. Proiectarea sistemelor automate pentru construcţii: îndrumar de proiectare


/ [Victor Ursu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M.,
2003. – 155 p.: fig. – Bibliogr.: p. 154.

1238.Vasilos, Vasile. Istoria Românilor: curs universitar / Vasile Vasilos; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău: Civitas, 2003. – 448 p. – Bibliogr.: p. 443-444. –
ISBN 9975-912-09-5

1239.Viticultura şi bazele ampelografiei: îndrumar pentru practica ampelografică / [Vasile


Arhip, Sofronie Carpov, Boris Carabulea [et al.]]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Oenologie. –
Chişinău: U.T.M., 2003. – 88 p.

1240.Vizer, Natalia. Teoria şi tehnica traducerii: ciclu de prelegeri / Natalia Vizer; red. resp.:
Liviu Carcea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică şi Limbi Moderne Aplicate. – Chişinău:
U.T.M., 2003. – 136 p.: tab. – Bibliogr.: p. 129-135.

1241.Zgardan, Nina. Le francais de la vinification: [manual pentru studenţi] / Nina Zgardan,


Maria Isac, Mariana Zgardan; red. Gh. Chiriţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2003. – 250 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 247-248. – ISBN 9975-63-179-7

1242.Архитектурно-технологические и организационно-экономические аспекты


реновации жилья в Молдове: обзорная информ. / Н. Г. Цуркану, Е. Е. Шамис, В. В.
Шутило [et al.]. – Chişinău, 2003. – 35 p. – Bibliogr.: p. 33-34.

1243.Балабанов, А. А. КОПРАС - лаборатория визуального проектирования


автоматических систем: идентификация, анализ, синтез, компьютерное моделирование /
А. А. Балабанов; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Автоматики и информатики. – Chişinău:
U.T.M., 2003. – 350 p. – Bibliogr.: p. 348-349. – ISBN 9975-9448-7-2

1244.Блажэ, Валерий. Информатика: метод. указания к лаб. работам / Валерий Блажэ;


Acad. de Telecomunicaţii şi Informatică din Republica Moldova, Cat. Electronică şi Informatică.
– Chişinău: Valinex, 2003. – 100 p.: tab. – ISBN 9975-9767-2-7

1245. Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 7-го кл. / Анатол Гремальски,
Григоре Василаке, Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom.: Arcadie Malearovici. – Chişinău:
Ştiinţa, 2003. – 137 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 138. – ISBN 9975-67-366-X

1246.Дьячковская, В. Л. Молдавский народный женский костюм: Его декоративно-


композиционные особенности и использование их в современном моделировании / В. Л.
Дьячковская. – Chişinău: Universitas, 2003. – 236 p.: il. color. – Bibliogr.: p. 203-207. – ISBN
9975-943-21-7

1247.Информатика: Прогр. экзамена на степ. бакалавра (реальный и гуманит.


профили). Задания для экзамена на диплом бакалавра (реальный и гуманит. профили) /
Ирина Чобану, Серджиу Корлат, Аркадий Малярович [и др.]; науч. коорд.: Анатолий
Гремальский; Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Lyceum, 2003. – 114 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 9.

102
1248.Лукьянова, Л. Н. Работа в Microsoft Office. WORD for WINDOWS. EXCEL for
WINDOWS: метод. указания к лаб. работам / [Л. Н. Лукьянова, Э. Ф. Тутунару, В. Е.
Тутунару]; отв. ред. Л. М. Карча; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Информатики и современных
прикладных языков. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 100 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 84.

1249.Ляшенко, Т. В. Виталий Анатольевич Вознесенский: [биобиблиогр.] / [Т. В.


Ляшенко]; Международная инженерная академия. – Одесса: Астропринт, 2003. – 92 p. –
(Библиография ученых). – ISBN 966-318-032-3

1250.Маринчук, Михай. Физика: учебник для 10 класса: реальный профиль,


гуманитарный профиль / Михай Маринчук, Спиридон Русу. – Chişinău: Ştiinţa, 2003. – 268
p. – ISBN 9975-67-306-6

1251.Маркетинг: учеб. пособие для студ. строит. и экон. специальностей / Н. Цуркану,


Е. Шамис, В. Зубко, Ю. Малинина; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Оценки недвижимости,
экономики и менеджмента. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 178 p.: tab. – Bibliogr.: p. 174-177.

1252.Мартынюк, Н. П. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. работы / Н. П.


Мартынюк, Е. Н. Мартынюк, О. Б. Фрунзе; Акад. Транспорта, Информатики и
Коммуникаций. – Chişinău: Evrica, 2003. – 36 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi
Logistică). – ISBN 9975-942-19-9

1253.Олару, Ефим. Безопасность жизнедеятельности. Гражданская защита: курс


лекций / Ефим Олару, Сергей Олару, Людмила Намолован; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Охраны труда и окружающей среды. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 67 p.

1254.Процук, Ион. Электрические аппараты низкого напряжения: курс лекций / [Ион


Процук, Илья Терзи]; отв. ред.: Ион Стратан; Техн. Ун-т Молдовы. Каф.
Электроэнергетики. – Chişinău: U.T.M., 2003. – 263 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 261.

1255.Саламатова, С. М. Конструирование одежды: метод. указания к выполнению


курсового проекта / [С. М. Саламатова, О. И. Алказ]; отв. ред.: С. И. Балан; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Моделирование швейных и трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M.,
2003. – 106 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 57-61.

1256.Саламатова, С. М. Учебно-методическое пособие: по организации и проведению


первой учеб. технол. практики студентов 2 курса спец. 2301 „Моделирование и
технология швейных изделий” / [С. М. Саламатова, О. Г. Кондратенко]; Техн. Ун-т
Молдовы. – Chişinău, 2003. – 104 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 103.

1257.Ушаков, Л. И. Методические указания к выполнению экономической части


дипломных проектов для студентов специальностей 2204 - Технология виноделия, 2207 -
Технология хлеба, 2208 – Технология мяса / [Л. И. Ушаков]; отв. ред.: И. Д. Блаж; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M.,
2003. – 15 p.: tab.

1258.Цопа, Н. Архитектурно-строительная система для строительства муниципального


жилья в сейсмической зоне: обзорная информ. / Н. Цопа, М. Шаргородский. – Chişinău,
2003. – 20 p.: tab. – Bibliogr.: p. 19-20.

103
1259.Черный, Николай. Экономика современных фирм: учеб. для вузов / Николай
Черный, Илие Блаж. – Chişinău: Prut Internaţional, 2003. – 362 p.: tab. – Bibliogr.: p. 355-356.
– ISBN 9975-69-466-7

2004

1260.Ababii, Andrei. Tehnologia construcţiei drumurilor auto. Proiect de execuţie a


lucrărilor de terasamente pentru drumuri: îndrumar metodic de proiectare / [Andrei Ababii]; red.
resp.: Mihai Vangheli; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 64 p.: tab. – Bibliogr.: p. 62.

1261.Ababii, Victor. Echipamente periferice: îndrumar de proiectare şi lucrări practice /


[Victor Ababii]; red. resp.: Vasile Gîscă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 65 p.: fig., tab., anexe. – Bibliogr.: p. 47-48.

1262.Achiziţionarea şi prelucrarea datelor experimentale: îndrumar metodic pentru lucrări de


lab. Repartiţii experimentale şi teoretice: îndrumar metodic pentru seminare / [Alexei Toca,
Aurel Stroncea, Sergiu Mazuru, Andrei Ciobanu, Sergiu Mocreac, Ion Ruşica]; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: [U.T.M.], 2004. – 26 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 25.

1263.Alegerea mijloacelor de măsurare: indicaţii metodice pentru lucrările de lab. / [Vasile


Popa, Nicolae Bantaş, Andrei Nastas, Iurie Gorbani]; red. Lilia Moscalenco; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Proiectarea şi Fabricarea Maşinilor Agricole. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 24 p.:
tab. – Bibliogr.: p. 24.

1264.Amarii, Veronica. Probleme de chimie analitică / Veronica Amarii, Larisa Cernega;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 126 p. – Bibliogr.: p. 123. –
ISBN 9975-9820-0-X

1265.Andriuţă, Mircea. Maşini de terasamente: îndrumar pentru proiectarea echipamentelor


de lucru / [Mircea Andriuţă]; red. resp.: Mihai Vangheli; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi
Ferate, Drumuir şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 44 p.: fig. – Bibliogr.: p. 38.

1266.Anischievici, Maria. An Anthology of Stories for Home Reading / Maria Anischievici,


Tatiana Fiodorov; Techn. Univ. of Moldova, Informatics and Modern Applied Languages Dep. –
Chişinău: U.T.M., 2004. – 176 p. – Bibliogr.: p. 174.

1267.Arhitectura clădirilor. Clădire de locuit din panouri mari tip P+4E: indicaţii metodice
privind proiectul de curs nr. 2 / [Nicolae Ciobanu, Iurie Banaru, Sergiu Armaşu, Valeriu Ivanov];
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 16 p.tab. –
Bibliogr.: p. 16.

1268.Arion, Valentin. Strategii şi politici energetice: (Uniunea Europeană şi Republica


Moldova) / Valentin Arion. – Chişinău: Universul, 2004. – 538 p.: il., tab., graf. – Bibliogr. după
cap. – ISBN 9975-944-65-5

1269.Baraniuc, Boris. Deutsch für Anfanger: Lehrbuch. Teil 1 / Boris Baraniuc, Oxana
Cojocari, Ninel Gheţu; Die Tech. Univ. der Moldau, Fak. Fur Computer, Informatik und
Mikroelektronik, Lehrstuhl fur Informatik und Moderne Angewandte Sprachen. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 259 p.

104
1270.Bardeţchi, Profiri. Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica corpului solid: îndrumar
de lab. la fizică / [Profiri Bardeţchi, Vitalie Chistol, Spiridon Rusu]; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Fizică. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 76 p.: fig. – Bibliogr.: p. 74.

1271.Bazele proiectării maşinilor: îndrumar de lab. / [Ion Bostan, Vasile Comendant, Valeriu
Dulgheru, Gheorghe Poştaru, Andrei Poştaru, Tudor Cozma]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 106 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 105.

1272.Bernaz, Luminiţa. Economia ramurii: indicaţii metodice / [Luminiţa Bernaz]; red. resp.:
Aliona Lîsîi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. –
Chişinău: U.T.M., 2004. – 20 p.: tab.

1273.Bîrcă, Adriana. Tehnologie culinară / Adriana Bîrcă. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 390
p.: tab. – Bibliogr.: p. 384-387. – ISBN 9975-9870-1-8

1274.Blajă, Valeriu. Tehnica digitală şi microprocesoare: ciclu de prelegeri / Valeriu Blajă,


Andrei Chiciuc; ref. şt.: T. Ciuru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanica. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 269 p. – Bibliogr.: p. 266.

1275.Botez, Ilie. Istoria Centrului de Cercetări Tehnico-Ştiinţifice şi Implementare a


Tehnologiilor Avansate în Economia Naţională „ETALON”: pentru uzul studenţilor / [Ilie Botez,
Veaceslav Gulco]; red. resp.: Petru Stoicev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi Sisteme de
Producţie. – Chişinău : U.T.M., 2004. – 16 p.: fig., tab.

1276.Botnaru, Dumitru. Îndrumător la matematică / Dumitru Botnaru; Univ. Tehn. a


Moldovei. – Chişinău: U.T.M., Tehnica, 2004. – 306 p.: fig., tab. – ISBN 9975-910-62-9

1277.Botnaru, Raisa. Cours pratique de grammaire francaise: [manual pentru uzul liceenilor]
/ Raisa Botnaru; red. şt.: Grigore Cincilei. – 2e ed. revisee. – Chişinău: Prut Internaţional, 2004.
– 271 p. – Bibliogr.: p. 271. – ISBN 9975-69-620-1

1278.Botnaru, Raisa. Difficultes lexico-grammaticales de traduction du francaise en roumain


et du roumain en francais / Raisa Botnaru. – Chişinău, 2004. – 157 p. – Bibliogr.: p. 155-156. –
ISBN 9975-78-287-6

1279.Botnaru, Raisa. Proverbes francais-roumains et roumains-francais / Raisa Botnaru –


Chişinău: [s. n.], 2004. – Bibliogr.: p. 73.

1280.Bulgaru, Valentina. Pielărie şi confecţii din pilele şi înlocuitori: dicţionar rus-român /


[Valentina Bulgaru, Marina Malcoci]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia
Confecţiilor din Piele. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 90 p. – Bibliogr.: p. 87-89.

1281.Bumbu, Iacob. Bazele ecologiei generale / Iacob Bumbu; Univ. Tehn. a Moldovei;
Asoc. Tinerilor Ecologi “Provita”; Univ. de Ecologie şi Ştiinţe Socio-Umane. – Chişinău, 2004.
– 134 p. – Bibliogr.: p. 128-134. – ISBN 9975-9821-0-7

1282.Buzurniuc, Ştefan. Iniţiere în limbajul C / Ştefan Buzurniuc; Acad. de Transporturi,


Informatică şi Comunicaţii; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Chişinău: Evrica, 2004.
– 168 p.: tab. – Bibliogr.: p. 164. – ISBN 9975-942-71-7

105
1283.Calos, Sergiu. Alimentări cu apă şi canalizări: îndrumar metodic pentru proiectul de an.
Partea 1-a / [Sergiu Calos, Diana Leu, Natalia Ciobanu]; red. resp.: Dumitru Ungureanu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 60 p.: fig. – Bibliogr.: p. 59.

1284.Partea a 2-a / red. resp.: Sergiu Calos. – 2004. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54.

1285.Calos, Sergiu. Reţele de distribuţie a apei: manual / Sergiu Calos, Mihaela Anca
Contaşel, Lilian Balmuş. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 464 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 453-455. –
ISBN 9975-9820-5-0

1286.Cann, E. Mase plastice în construcţie: ciclu de prelegeri / E. Cann, Gh. Mihai, L.


Olihovoi; red. resp.: I. Gârlacu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica
Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 48 p. – Bibliogr.: p. 45.

1287.Cazac, Vitalie. Studiul metalelor: îndrumar metodic şi lucrări de control / Vitalie


Cazac; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2004. – 112 p.:
fig., tab. – (Ser. “Inginerie, Transport şi Logistică”). – Bibliogr.: p. 73. – ISBN 9975-942-65-2

1288.Cazac, Vitalie. Studiul şi tehnologia materialelor: îndrumar metodic la lucrările de lab. /


Vitalie Cazac; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2004. –
115 p.: fig. – (Ser. “Inginerie, Transport şi Logistică”). – Bibliogr.: p. 112. – ISBN 9975-942-57-
1

1289.Căpăţînă, Iurie. Scheme de principiu. Generalităţi. Schemă electrică de principiu:


îndrumar didactico-metodic: Partea 1 / Iurie Căpăţînă, Rodica Prodan, Alexandru Căpăţînă;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău, 2004. – 128 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 83-84.

1290.Cernica, Ion. Programele de învăţământ ale practicilor de instruire / Ion Cernica,


Dumitru Gâscă, Iurie Tetelea; red. resp.: Valentin Musteaţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Termotehnică. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 31 p. – Bibliogr.: p. 29.

1291.Certan, Valeriu. Mecanica teoretică: îndrumar metodic la lucrările de control / Valeriu


Certan; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2004. – 40 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 38. – ISBN 9975-942-44-X

1292.Certan, Valeriu. Rezistenţa materialelor: îndrumar metodic la lucrările de control /


Valeriu Certan; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2004. –
40 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 33. – ISBN 9975-942-46-
6

1293.Chiciuc, Andrei. Sistemul Internaţional de Unităţi: ghid de utilizare / Andrei Chiciuc,


Ion Sobor; red. resp.: Petru Todos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanica. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 74 p.: tab. – Bibliogr.: p. 74.

1294.Childescu, Valentina. Bunăstarea şi inegalităţile economico-sociale: [pentru uzul


studenţilor] / Valentina Childescu, Tatiana Gnip; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 23 p.: fig., tab.

106
1295.Chiţul, Igor. Teoria transmisiunii informaţiei: îndrumar la efectuarea lucrăii de
verificare / [Igor Chiţul, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 42 p.: fig. – Bibliogr.: p. 40.

1296.Ciobanu, Mihai. Mărimi. Măsurări. Unităţi de măsură. Erori: memorator / Mihai


Ciobanu; rec. Petru Todos; ref. şt. P. Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Laboratorul Metrologie
şi Standardizare. – Chişinău: UTM, 2004. – 97 p. – Bibliogr.: p. 96.

1297.Climova, Ala. Constituirea proprietăţii private asupra terenurilor, crearea şi


funcţionarea pieţei funciare în Republica Moldova / Ala Climova, Ilie Teacă, Inga Grecu-Stăvilă.
– Chişinău: U.T.M., 2004. – 94 p. – ISBN 9975-9841-6-9

1298.Cobzari, Ludmila. Metodologia planificării bugetare / Ludmila Cobzari, Tatiana


Manole. – Chişinău, 2004. – 230 p.

1299.Cojemeachin, Svetlana. Mecanica structurilor. Calculul cadrelor prin metoda


deplasărilor: indicaţii metodice pentru lucrările individuale / [Svetlana Cojemeachin, Viorica
Ţibichi]; red. resp. Mihail Bârcă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica
Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 28 p.: fig. – Bibliogr.: p. 28.

1300.Cojuhari, Andrei. Evoluţia sectorului public şi reglarea de stat a activităţii economice /


Andrei Cojuhari, Tatiana Manole; Univ. Tehn. a Moldovei. Cat. Teorie Economică şi Marketing.
– Chişinău: U.T.M., 2004. – 37 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 37.

1301.Cojuhari, Andrei. Teorie economică: curs de prelegeri / Andrei Cojuhari, Tatiana


Manole, Tatiana Grunzu; Univ. Tehn. a Moldovei. Cat. Teorie Economică şi Marketing. –
Chişinău: U.T.M., 2004. – 232 p.: tab. – Bibliogr. după cap.

1302.Construcţii civile, industriale şi agricole: indicaţii metodice privind desfăşurarea


practicii manageriale / [V. Toporeţ, Iu. Dohmilă, Gr. Vascan, O. Cazac, A. Râşcovoi, N.
Ovcearenco]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 16 p.

1303.Coreiba, Stanislav. Construcţii din beton armat: material didactic / [Stanislav Coreiba];
red. resp.: Ion Ciupac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. –
Chişinău: U.T.M., 2004. – 67 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 62.

1304.Culegere de materiale ştiinţifice ale colaboratorilor Facultăţii Urbanism şi Arhitectură /


col. de red.: Nistor Grozavu [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură. –
Chişinău, 2004. – 234 p.: tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-407-7

1305.Derevenciuc, Gheorghe. Electrotehnică şi echipament electric: ciclu de prelegeri /


[Gheorghe Derevenciuc]; red. resp.: Arhip Potâng; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Bazele
Teoretice ale Electrotehnicii. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 248 p.: fig. – Bibliogr.: p. 239-240.

1306.Design of New type of Gearing for Crushing Equipment advantageous from the point
of view of its cost. Phase 1: Report of the research grant / I. Bostan, F. Ionescu, V. Dulgheru, A.
Sochirean, D. Vengher, A. Oprea, S. Mazuru; Technische Universitat Moldawiens [et al.]. –
Chişinău, 2004. – 75 p.

1307.Phase 2: Report of the research grant. – 2004. – 125 p.

107
1308.Dmitriev, Vladimir. Maşini frigorifice: ciclu de prelegeri. Partea 1 / [Vladimir
Dmitriev, Vasile Cartofeanu]; Univ. Tehn. a Moldovei. Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. –
Chişinău: U.T.M., 2004. – 144 p. – Bibliogr. p. 142.

1309.Dohotaru, Vladislav. Elaborarea tezelor de licenţă şi proiectelor tehnice: îndrumar


metodic / Vladislav Dohataru, Veaceslav Tentiuc, Oleg Frunze; Acad. de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2004. – 40 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie,
Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 29. – ISBN 9975-942-41-5

1310.Dulgheru, Valeriu. Distracţii plus cunoştinţe: [jocuri matematice: pentru uzul elevilor] /
Valeriu Dulgheru; ref. şt.: Petre Osmătescu. – Chişinău: CEP U.T.M, 2004. – 98 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 98. – ISBN 9975-9820-9-3

1311.Dulgheru, Valeriu. Ion Bostan: biobibliografie: anexă (1999-2003) / Valeriu Dulgheru;


Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2004. – 20 p.

1312.Emilian, Roman. Maşini frigorifice: îndrumar metodic pentru proiectul de an / [Roman


Emilian]; red. resp.: Valentin Pisarenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 18 p. – Bibliogr.: p. 17-18.

1313.Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme: din istoria, ştiinţa şi cultura
românească de-a lungul timpului. Vol. I-II / ed. şi coord. Ion Văduva-Poenaru. – Ed. spec. – [S.
l.]: Geneze, 2004. – 821 p. – Notă: autor a informaţiei din domeniul ştiinţelor tehnice - Ion
Bostan. – ISBN 973-9099-80-7

1314.Enciclopedia marilor personalităţi: din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul
timpului. Vol. VI / ed. şi coord. Ion Văduva-Poenaru. – [S. l.]: Geneze, 2004. – 492 p. – Notă:
autor a informaţiei din domeniul ştiinţelor tehnice - Ion Bostan. – ISBN 973-9099-19-X

1315.Fizica: cl. a 8-9-a: culeg. de probleme / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu, Mircea
Miglei, Miron Potlog. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2004. – 154 p.: fig. – ISBN 9975-67-431-3

1316.Fizică: culeg. de probleme pentr cl. 6-7 / Mihai Marinciuc; Vladimir Gheţu, Mircea
Miglei, Miron Potlog; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2004. – 118
p.: fig. – ISBN 9975-67-460-7

1317.Frunze, Oleg. Fiabilitatea şi mentenanţa în transport: îndrumar metodic la lucrări de


control / Oleg Frunze, Sergiu Stratulat; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. –
Chişinău: Evrica, 2004. – 56 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p.
48. – ISBN 9975-942-30-X

1318.Frunze, Oleg. Motoare cu ardere internă pentru automobile: [pentru uzul studenţilor] /
Oleg Frunze; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2004. – 186
p.: fig. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 181. – ISBN 9975-942-38-8

1319.Goian, Ion. Algebra: Ecuaţii şi inecuaţii. Vol. 2 / Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile
Marin. – Chişinău: Cartier, 2004. – 280 p.: fig. – Bibliogr.: p. 279. – ISBN 9975-79-291-X

1320.Gorea, Elena. Le francais du technicien: elab. methodique pour les etudiants de la


faculte de construction mecanique / Elena Gorea; Univ. Techn. de Moldova. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 83 p.

108
1321.Gorea, Gheorghe. Montarea şi repararea utilajului tehnologic: îndrumar de lab. /
[Gheorghe Gorea]; red. resp. Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 34 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 33.

1322.Gorobievschi, Svetlana. Managementul personalului. Tehnici de recrutare şi selectare:


ghid didactico- practic / Svetlana Gorobievschi; red. resp.: Alexandru Gribincea; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 76 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 73-74. – ISBN 9975-9771-5-4

1323.Gremalschi, Anatol. Informatica: manual pentru cl. a 8-a / Anatol Gremalschi, Ludmila
Gremalschi. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2004. – 114 p.: fig. – Bibliogr.: p. 115. – ISBN 9975-
67-365-1

1324.Gremalschi, Anatol. Informatica: Structura calculatorului: manual pentru cl. a 10-a /


Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ludmila Gremalschi. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2004. –
126 p.: fig. – Bibliogr.: p. 127. – ISBN 9975-67-455-0

1325.Guţuleac, Emilian. Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele Petri


stochastice: manual pentru învăţământul universitar / Emilian Guţuleac. – Chişinău: Tehnica-
Info, 2004. – 276 p.: fig. – Bibliogr.: p. 272-276. – ISBN 9975-63-228-9

1326.Harabagiu, Rodica. Bazele contabilităţii: prelegeri / Rodica Harabagiu; red. resp.:


Natalia Curagău; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. –
Chişinău: U.T.M., 2004. – 51 p.: scheme, tab. – Bibliogr.: p. 45.

1327.Internaţionalizarea activităţii economice / Victor Murzac, Tatiana Grunzu, Iurii Jucov,


Ion Ciubotaru, Andrei Cojuhari, Tatiana Manole, Andrei Gangan, Valeriu Hohlov, Alexandru
Bogdănaş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 160 p.: scheme, tab. – Bibliogr. după capitole.

1328.Inventatori şi Cercetători ai Catedrei „Teoria mecanismelor şi organe de maşini”:


bibliografia invenţiilor şi lucrărilor ştiinţifice, 1964-2004 / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă,
Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în
Construcţia de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 56 p.: fig. – ISBN 9975-9820-8-5

1329.Inventatorii Facultăţii de Mecanică: bibliografia invenţiilor, 1964-2004 / Valeriu


Dulgheru, Elena Plăcintă, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 110 p. – ISBN 9975-9820-8-5

1330.Inventatorii Universităţii Tehnice a Moldovei: bibliografia invenţiilor. 1964-2004 /


Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Chişinău: SRE U.T.M., 2004. – 440 p. – ISBN 9975-9820-8-5

1331.Ioneţ, Ion. Alimentări cu apă şi canalizări: îndrumar metodic pentru proiectul de an /


[Ion Ioneţ, Diana Leu, Oxana Briceag]; red. resp.: Dumitru Ungureanu; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 70 p.: fig., tab., anexe. – Bibliogr.: p. 67.

1332.Isac, Maria. Le français de l’alimentation: elab. methodique / [Maria Isac]; coord.: Nina
Zgardan, Jorj Ciumac; Univ. Techn. de Moldova, Dep. Langues Modernes. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 218 p. – Bibliogr.: p. 180-181.

109
1333.Istrati, Sergiu G. Programare: Iniţializare în limbajele C şi C+: ciclu de prelegeri /
Sergiu G. Istrati; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 117 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 117.

1334.Istrati, Sergiu G. Programare: îndrumări metodice privind îndeplinirea lucrării de curs /


Sergiu G. Istrati; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 56 p. – Bibliogr.: p. 56.

1335.Istrati, Sergiu G. Programare: îndrumări metodice privind îndeplinirea lucrărilor de lab.


/ Sergiu G. Istrati; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 53 p. – Bibliogr.: p. 53.

1336.Jomiru, Vasile. Asigurarea metrologică în transportul auto: curs universitar / Vasile


Jomiru; red. resp.: Valentin Amariei; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transport Auto. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 180 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 176-177.

1337.Leu, Diana. Hidraulica. Reţele de apă: îndrumar metodic pentru lucrarea de an / [Diana
Leu, Oxana Briceag]; red. resp.: Dumitru Ungureanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie,
Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/ Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 44
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 41.

1338.Maftea, Serghei. Serii: ciclu de prelegeri / Serghei Maftea, Ion Goriuc, Natalia Bulat;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 48 p. – Bibliogr.: p. 48.

1339.Malcoci, Marina. Proiectarea întreprinderilor de încălţăminte şi marochinărie: îndrumar


pentru lucrări de lab. Partea 2 / [Marina Malcoci]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi
Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 40 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 38.

1340.Managementul proiectelor: (Identificarea surselor financiare şi elaborarea proiectelor) /


Chiril Sorocean, Maria Gheorghiţă, Sergiu Garştea [et al.]; Acad. de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii; Fondul de Invesiţii Sociale din Moldova; Asoc. Obştească „Comecs”. – Chişinău:
Evrica, 2004. – 104 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 101-103. – ISBN 9975-942-33-4

1341.Marinciuc, Aurel. Universitatea Tehnică a Moldovei: (1964-2004) / Aurel Marinciuc;


coleg. de red.: Ion A. Bostan [et al.]. – Chişinău: Museum, 2004. – 192 p.: fig., fot. – ISBN
9975-906-96-6

1342.Marinciuc, Mihai. Fizică: manual pentru clasa a 10-a: profil real, profil umanist / Mihai
Marinciuc, Spiridon Rusu. – Chişinău: Ştiinţa, 2004. – 272 p.: fig., tab. – ISBN 9975-67-461-5

1343.Marinciuc, Mihai. Fizică: manual pentru clasa a 11-a: profil real, profil umanist / Mihai
Marinciuc, Spiridon Rusu. – Chişinău: Univers Pedagogic, 2004. – 275 p.: des. – ISBN 9975-
9831-1-1

1344.Maşini de spălat ambalaje: îndrumar metodic / Grigore Ganea, Gheorghe Gorea, Emil
Budescu, Vadim Triboi; red. resp.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj
Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 50 p.: fig. – Bibliogr.: p. 49.

1345.Matematică: culeg. de exerciţii şi probleme pentru cl. a 11-a / Ion Achiri, Vasile
Ciobanu, Petru Efros [et al.]. – Chişinău: Prut Internaţional, 2004. – 199 p.: fig. – Bibliogr.: p.
196-197. – ISBN 9975-69-573-6

110
1346.Mazuru, Sergiu. Proiectarea dispozitivelor şi verificatoarelor: programul cursului,
sarcinile şi indicaţiile metodice / [Sergiu Mazuru]; red. resp.: Alexei Toca; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 30 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 21-23.

1347.Moga, Georgeta. Cercetarea valorii pH a soluţiilor zaharoase: indicaţii metodice pentru


lucrări de lab. / [Georgeta Moga]; red. resp.: Anatolie Antonovici; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia Substanţelor Zaharoase. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 33 p.: fig. – Bibliogr.: p. 32.

1348.Moloşniuc, Alexandru. Programarea liniară şi grafuri: ciclu de prelegeri şi exerciţii /


Alexandru Moloşniuc; Univ. Tehn. a Moldovei. Cat. Matematică. – Chişinău : U.T.M., 2004. –
264 p. – Bibliogr. p. 253-254.

1349.Moraru, Vasile. Cercetări operaţionale: material didactic pentru lucrări practice / Vasile
Moraru, Mariana Catruc, Cristina Panu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologii
Informaţionale. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 48 p.: fig. – Bibliogr.: p. 47.

1350.Nastas, Vitalie. Electronica digitală în telecomunicaţii: îndrumar metodic pentru


lucrarea de verificare / Vitalie Nastas; red. resp. Nicolae Bejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 24 p.: tab., scheme. – Bibliogr.: p. 13-14.

1351.Nistrean, Arcadie. Scule aşchietoare: sarcină şi indicaţii metodice pentru lucrări de


verificare / [Arcadie Nistrean]; red. resp.: Petru Stoicev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj
Tehnologic şi Scule. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 51 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 50.

1352.Oghinean, Boris. Electronica industrială: ciclu de prelegeri / [Boris Oghinean]; red.


resp.: Arhip Potâng; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. –
Chişinău: U.T.M., 2004. – 72 p.: fig. – Bibliogr.: p. 72.

1353.Olaru, Efim. Securitatea activităţii vitale: material metodic / Efim Olaru, Ludmila
Namolovan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Protecţia Muncii şi a Mediului Ambiant. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 80 p.

1354.Organizarea expediţiilor rutiere: suport la cursul de prelegeri „Tehnologia organizării


traficului de mărfuri” / [Tudor Alcaz, Vasile Rusu, Sergiu Kant, Iurie Tezec]; red. resp.: Ion
Sîrbu; Univ. Tehn. a Moldovei. Cat. Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 88 p. – Bibliogr. p. 87.

1355.Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de alimentaţie publică: culegere de probleme


/ Olga Deseatnicova, Nina Mija, Mircea Bernic, Iurii Gorbani; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 86 p.

1356.Organizarea şi gestionarea businessului propriu / E. Chişlari, R. Ciloci, M. Coban, S.


Gorobievschi; Univ. Tehn. a Moldovei; Centrul Educaţional de Antreprenoriat. – Chişinău:
Tehnica-Info, 2004. – 219 p. – Bibliogr. după cap. – ISBN 9975-63-230-0

1357.Pogorleţchi, Gh. Lucrări practice la disciplina Proiectarea drumurilor: îndrumar


metodic. Partea 1 / [Gh. Pogorleţchi]; red. resp.: A. Ababii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 82 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 81.

111
1358.Pogorleţchi, Ghenadie. Drumuri auto: îndrumar metodic la lucrări de lab. / Ghenadie
Pogorleţchi; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2004. – 44
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 33. – ISBN 9975-942-75-X

1359.Postolache, Petru. Prelucrarea la maşini-unelte de frezat: îndrumar la practica de iniţiere


/ [Petru Postolache, Iurie Ciofu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Studiul şi Tehnologia
Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 15 p.: fig.

1360.Postolache, Petru. Prelucrarea prin aşchiere: îndrumar la practica de iniţiere / [Petru


Postolache, Iurie Ciofu, Nicolae Trifan]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Studiul şi Tehnologia
Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 12 p.: fig. – Bibliogr.: p. 12.

1361.Potlog, Tamara. Fizică: cl. a 6-a: Caietul elevului / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai
Marinciuc. – Chişinău: Integritas SRL, 2004. – 96 p. – ISBN 9975-9832-7-8

1362.Principiile conservării produselor alimentare / Constantin Banu, Violeta Nour, Pavel


Tatarov [et al.]. – Bucureşti: Ed. AGIR, 2004. – 411 p. – (Inginerie alimentară). – Notă: ca autori
mai sunt menţionaţi Grigore Musteaţă, Silvia Rubţov. – ISBN 973-8455-64-4

1363.Proiectarea liniilor de comunicaţii cu cablu optic: îndrumar la proiectarea de an şi de


diplomă / [Nicolae Bejan, Ina Bunescu, Vera Morozov, Pavel Nistiriuc]; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 40 p. – Bibliogr.: p. 37.

1364.Proiectarea maşinilor electrice / I. P. Kopîlov, F. A. Goreanov, B. K. Klokov [et al.];


trad. din lb. rusă Tudor Ambros. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 211 p.: tab., fig.

1365.Proţuc, Ion. Metode numerice de calcul. Programare în Mathcad şi Matlab: îndrumar


metodic / [Ion Proţuc, Iurie Hramco, Victor Pogora]; red. resp. Ion Stratan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. de Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 67 p.: fig. – Bibliogr.: p. 67.

1366.Proverbes francais-roumains et roumains-francais / [selecţ.]: Raisa Botnaru. – Chişinău:


[s.n.], 2004. – 74 p. – Bibliogr.: p. 73.

1367.Reconstrucţia şi consolidarea clădirilor. Reconstrucţia clădirilor civile: note de curs /


[Nicolae Ciobanu, Victor Toporeţ, Iurie Dohmilă, Oleg Cazac, Grigore Vascan, Alexandru
Râşcovoi]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice. – Chişinău: U.T.M., 2004. –
24 p.: fig.

1368.Reglarea maşinii de frezat vertical pentru prelucrarea aplanării: îndrumar metodic


pentru lucrarea de lab. nr. 6. Erori de orientare la instalarea pieselor cu suprafeţe cilindrice pe
prisme: îndrumar metodic pentru seminare / [Alexei Toca, Sergiu Mazuru, Andrei Ciobanu, Ion
Ruşica, Sergiu Mocreac, Aurel Stroncea]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia
Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: [U.T.M.], 2004. – 16 p.: fig. – Bibliogr.: p. 16.

1369.Romanenco, Alexandru. Prelucrarea semnalelor în sistemele informaţionale: îndrumar


de lab. / [Alexandru Romanenco, Vladimir Cucu, Liliana Cucu]; red. resp.: Victor Beşliu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologii Informaţionale. – Chişinău : U.T.M., 2004. – 71 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 69.

1370.Rublicianu, Aurelian. Lianţi organici: îndrumar de lab. / [Aurelian Rublicianu, Anatolie


Cadocinicov]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 36 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 36.

112
1371.Rubţov, Silvia. Controlul microbiologic în industria alimentară: îndrumar de lab. /
[Silvia Rubţov, Elisaveta Sandulachi, Angela Chilat]; red. resp.: Pavel Tatarov; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 68 p. – Bibliogr.: p. 64.

1372.Rusanovschi, Vitalie. Acţiunea radiaţiei ionizante asupra structurilor MOS:


[monografie] / Vitalie Rusanovschi; red. şt.: Artur Buzdugan. – Chişinău: AGEPI, 2004. – 179
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 142-165. – ISBN 9975-911-35-5

1373.Rusnac, Iulian. Transport intermodal: îndrumar metodic / Iulian Rusnac, Ala Oprea;
Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2004. – 36 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 34. – ISBN 9975-942-29-6

1374.Rusu, Alexandru. Probleme de fizică / [Alexandru Rusu, Spiridon Rusu]; red. resp.
Mihai Marinciuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 91 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 89.

1375.Rusu, Ion. Coroziunea şi protecţia betonului expus mediilor lichide alimentare / Ion
Rusu. – Chişinău: Primex-Com, 2004. – 151 p. – Bibliogr.: p. 141-151. – ISBN 9975-9841-5-0

1376.Sârbu, Teodor. Construcţii civile, industriale şi agricole: îndrumar metodic pentru elab.
proiectului de diplomă / [Teodor Sârbu, Alexei Scripnic]; red. resp.: Gheorghe Moraru; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 28 p. –
Bibliogr.: p. 20-26.

1377.Semnale şi circuite: îndrumar privind îndeplinirea lucrărilor de verificare. Partea 2 /


[Lilian Curevici, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc, Artur Lapicus]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 67.

1378.Siroş, Neonila. Dicţionar explicativ român-rus în cadrul textilelor / [Neonila Siroş];


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 81 p. – ISBN 9975-9820-7-7

1379.Slobodeniuc, Sergiu. Zahăr şi zaharoză. Proprietăţi şi caracteristici: îndrumar metodic /


[Sergiu Slobodeniuc, Ludmila Balea]; red. resp.: Anatolie Antonovici; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Tehnologia Substanţelor Zaharoase. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 40 p.: tab. – Bibliogr.: p.
39.

1380.Spânu, Constantin. Creaţia plasticianului Gheorghe Munteanu = Creation of Painter


Gheorghe Munteanu = Творчество художника Георгия Мунтяну: pictură, grafică, artă
monumentală: [monogr.-album] / Constantin Spânu; trad. în lb. engl.: A. Patrakova; trad. în lb.
rusă: O. Markova; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2004. – 248 p. –
ISBN 9975-60-171-5

1381.Spânu, Constantin. Imagine şi mit: Convergenţe semiotice şi axiologice în creaţia lui


Igor Vieru: [plastician] / Constantin Spânu; graf. des. Alexandru Macovei; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2004. – 87 p.: il. color. –
Bibliogr.: p. 87. – ISBN 9975-60-163-4

1382.Stagii de practică: programa şi indicaţii metodice / [Andrei Ciobanu, Alexei Toca,


Sergiu Mazuru, Dumitru Uşanlî]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de
Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 36 p.: tab. – Bibliogr.: p. 29-33.

113
1383.Stroncea, Aurel. Tehnologia programării maşinilor-unelte cu control numeric: indicaţii
metodice pentru efectuarea lucrării de control / [Aurel Stroncea, Ion Ruşica]; red. resp.: Sergiu
Mazuru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 24 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 22-24.

1384.Şcerbaţchi, Ion. Curs de analiză matematică. Vol. 3 / Ion Şcerbaţchi; ref. şt.: Ion
Valuţă; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Amprenta-foil, 2004. – 440 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 434-435. – ISBN 9975-9822-2-0

1385.Technical University of Moldova: [ghid] / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: S. n.,


2004. – 39 p.: fot. color.

1386.Teoria transmisiunii informaţiei: ghid: [În 5 părţi]. Partea 1-a / [Igor Chiţul, Nicolae
Bejan, Pavel Nistiriuc, Artur Lapicus]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. –
Chişinău: U.T.M., 2004. – 65 p.: fig. – Bibliogr.: p. 57.

1387.Partea a 2-a. – 2004. – 21 p.: fig. – Bibliogr.: p. 21.

1388.Partea a 3-a. – 2004. – 50 p.: fig. – Bibliogr.: p. 48-49.

1389.Partea a 4-a. – 2004. – 55 p.: fig. – Bibliogr.: p. 55.

1390.Partea a 5-a. – 2004. – 70 p.: fig. – Bibliogr.: p. 70.

1391.Ţerna, Ilie. Funcţionarea pompelor cuplate în paralel: îndrumar metodic pentru lecţii
teoretice, practice şi de lab. / [Ilie Ţerna, Ion Şaragov, Sergiu Calos]; red. resp.: Dumitru
Parasca; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 46-47.

1392.Ţibichi, Viorica. Introducere în bazele graficii pe calculator: material didactic / Viorica


Ţibichi, Eduard Ţibichi; red. resp.: Gheorghe Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii
şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 52 p.: fig. – Bibliogr.: p. 49.

1393.Ţopa, Mihai. Răspunsurile la testele de mecanică teoretică: material didactic / Mihai


Ţopa; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Mecanica Teoretică. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 30 p.

1394.Universitatea Tehnică a Moldovei: 40 ani: promoţia jubiliară, 2004 / Univ. Tehn. a


Moldovei. – Chişinău: [S. n.], 2004. – 120 p.: fot. color.

1395.Uţică, Oleg. Ghid practic cu privire la tranzacţiile cu terenurile agricole, proprietate


privată / Oleg Uţică, Ilie Teacă; Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură. – Chişinău:
Infohandi, 2004. – 96 p. – Bibliogr.: p. 96. – ISBN 9975-9819-1-7

1396.Vangheli, Mihai. Exploatarea maşinilor de construcţie: îndrumar de proiectare / [Mihai


Vangheli]; red. resp.: Serghei Andrievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuir şi
Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 40 p.: tab. – Bibliogr.: p. 35.

1397.Vangheli, Mihai. Tehnologia de reparaţie a maşinilor de construcţii: îndrumar de


proiectare / [Mihai Vangheli]; red. resp.: Serghei Andrievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 88 p.: tab. – Bibliogr.: p. 86.

114
1398.Vasilos, Vasile. Istoria românilor: curs universitar / Vasile Vasilos; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău: Civitas, 2004. – 448 p.

1399.Vasilos, Vasile. Ştefan cel Mare / Vasile Vasilos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ştiinţe
Socioumane. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 68 p. – Bibliogr. selectivă : p. 63 (18 tit.). – ISBN
9975-9771-7-0

1400.Алказ, О. И. Конструирование одежды: учеб. пособие. Раздел 1. Исходные


данные для проектирования одежды (ч. 1) / О. И. Алказ; отв. ред.: С. М. Саламатова; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Моделирование швейных и трикотажных изделий. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 60 p.: tab. – Bibliogr.: p. 57.

1401.Амарий, Вероника. Оптические методы анализа: лаб. работы / [Вероника Амарий,


Родика Стурза, Юрий Суботин]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M,
2004. – 112 p.: tab. – Bibliogr.: p. 109.

1402.Балабанов, А. А. Техника компьютерного моделирования автоматических систем:


учеб. пособие. [В 2-х кн.]. Кн. 1: Математическое моделирование объектов и систем
управления в интегрированной среде КОПРАС / А. А. Балабанов; отв. ред. В. Изворяну;
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. автоматики. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 2004. – 311 p. –
Bibliogr.: p. 308-310. – ISBN 9975-9771-3-8

1403.Кн. 2: Структурное моделирование технических систем в интегрированной среде


КОПРАС. – 2004. – 386 p.: des. – Bibliogr.: p. 386-389. – ISBN 9975-9771-4-6

1404.Биоэнергетические основы холодильной технологии хранения фруктов и овощей:


учеб. пособие для вузов / Е. Ф. Балан, И. Г. Чумак, В. Г. Картофяну, Э. Ж. Иукуридзе. –
Chişinău: Tehnica-Info; Одесса: Рефпринтинфо, 2004. – 244 р.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 222-
241. – ISBN 9975-63-238-6

1405.Бузу, О. Оценка недвижимости имущества: социально-экономические, правовые


и политические аспекты: обзорная информ. / О. Бузу, В. Гуцу, Д. Гуцу; Нац. Ин-т
Экономики и Информ.; Гос. Агенство земельных отношений и кадастра. – Кишинев,
2004. – 83 с. – Библиогр. с. 79-81. – ISBN 9975-9654-7-4

1406.Бузу, О. В. Оценка недвижимого имущества для налогообложения как составная


часть кадастра недвижимого имущества: моногр. / О. В. Бузу, В. Г. Гуцу, О. В. Гуцу. –
Chişinău: Изд.-полигр. центр МГУ, 2004. – 222 р. – Bibliogr.: p. 218-221. – ISBN 9975-70-
481-6

1407.Вережан, Анна. Общая и неорганическая химия: метод. указания, программа,


решения типовых задач и контрольные задания для студентов всех инженерно-техн. спец.
/ [Анна Вережан, Юрий Суботин]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M,
2004. – 108 p.: tab. – Bibliogr.: p. 105.

1408.Гоян, Ион. Алгебра: Многочлены с комплексным коэффициентoм: учеб. для 12


кл. / Ион Гоян, Раиса Григор, Василе Марин. – Chişinău: Cartier, 2004. – 192 p. – Bibliogr.:
p. 191. – ISBN 9975-79-282-0

1409.Гремальски, Анатол. Информатика: Структура компьютера: учеб. для 10 классов /


Анатол Гремальски, Юрие Мокану, Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom.: Arcadie

115
Malearovici. – Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2004. – 135 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 135. – ISBN
9975-67-462-3

1410.Гремальски, Анатол. Информатика: Язык программирования Паскаль: учеб. для


9-11 классов / А. Гремальски, Ю. Мокану, И. Спиней. – Chişinău: Ştiinţa, 2004. – 272 p.:
des. – Bibliogr.: p. 271. – ISBN 9975-67-454-2

1411.Губер, Ю. Е. Интермодальные перевозки: метод. указания / Ю. Е. Губер, Ю. Г.


Руснак, В. Е. Топор; Акад. Транспорта, информатики и коммуникаций. – Chişinău: Evrica,
2004. – 40 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 38. – ISBN 9975-
942-52-0

1412.Губер, Ю. Е. Организационный менеджмент / Ю. Е. Губер; ред. Д. И. Соломон;


Акад. Транспорта, информатики и коммуникаций. – Chişinău: Evrica, 2004. – 224 p.: tab. –
(Менеджмент и маркетинг). – Bibliogr.: p. 221. – ISBN 9975-942-70-9

1413.Дохотару, Владислав. Требования к разработке дипломных и технических


проектов: метод. указания / Владислав Дохотару, Вячеслав Тентюк, Олег Фрунзе; Acad. de
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2004. – 44 p.: fig., tab. – (Ser.
Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 33. – ISBN 9975-942-50-4

1414.Казак, В. В. Металловедение: метод. пособие и задания для контрольных работ /


В. В. Казак; Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникаций. – Chişinău: Evrica, 2004. –
111 p.: des., diagr., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 72. – ISBN
9975-942-62-8

1415.Казак, В. В. Металловедение и технология материалов: метод. пособие по лаб.


работам / В. В. Казак; Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникаций. – Chişinău:
Evrica, 2004. – 128 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 125. –
ISBN 9975-942-40-7

1416.Канн, Э. Деревянные конструкции: метод. указания по лаб. работам / [Э. Канн, Г.


Михай, Л. Ольховая]; отв. ред.: И. Чупак; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Конструкции и
строительной механики. – Chişinău: U.T.M, 2004. – 34 p.: tab. – Bibliogr.: p. 33.

1417.Компьютерное техническое черчение: учеб. пособие / Серджиу Дынту, Наталия


Браду, Анжела Шулетя, Иван Штирбул, Родика Мадан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Начертательной геометрии и черчения. – Chişinău: U.T.M, 2004. – 174 p. – Bibliogr.: p. 168.

1418.Мажеру, В. Повышение эффективности управленческих решений в системе


кадрового менеджмента: (на примере предприятий сах. пром-сти Республики Молдовы):
oбзорная информ. / В. Мажеру, И. Мруг, Ю. Кротенко; НИЭИ. – Chişinău, 2004. – 110 p.:
tab. – Bibliogr.: p. 112.

1419.Мартынюк, Н. П. Автомобильные эксплутационные материалы: метод. указания


по лаб. работам / Н. П. Мартынюк, Е. Н. Мартынюк; Акад. Транспорта, Информатики и
Коммуникаций. – Chişinău: Evrica, 2004. – 27 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi
Logistică). – Bibliogr.: p. 26. – ISBN 9975-942-63-6

1420.Организация смешанных контейнерных перевозок в транспортном узле: метод.


указания по курсовой работе и практическим занятиям / [Ф. В. Алказ, Ю. Е. Губер, Ю. М.

116
Тезек, В. А. Руссу]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерии и менеджмента в транспорте. –
Chişinău: U.T.M, 2004. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 46-47. – ISBN 9975-9841-8-5

1421.Попова, Тамара. Безопасность жизнедеятельности. Охрана окружающей среды:


курс лекций / Тамара Попова; отв. за вып.: Ефим Олару; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Охрана труда и окружающей среды. – Chişinău: U.T.M, 2004. – 88 p. – Bibliogr.: p. 86.

1422.Поросятковский, В. А. Автомобили: метод. указания по лаб. работам / В. А.


Поросятковский, Ф. И. Руссу; Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникаций. –
Chişinău: Evrica, 2004. – 84 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p.
83. – ISBN 9975-942-67-9

1423.Поросятковский, В. А. Двигатели внутреннего сгорания: метод. указания по лаб.


работам / В. А. Поросятковский, Ф. И. Руссу; Акад. Транспорта, Информатики и
Коммуникаций. – Chişinău: Evrica, 2004. – 39 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 36. – ISBN 9975-
942-66-0

1424.Поросятковский, В. А. Надежность и работоспособность на транспорте: метод.


указания / В. А. Поросятковский; Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникаций. –
Chişinău: Evrica, 2004. – 28 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p.
27. – ISBN 9975-942-36-9

1425.Поросятковский, В. А. Технология ремонта транспортных средств: метод.


указания / В. А. Поросятковский; Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникаций. –
Chişinău: Evrica, 2004. – 28 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p.
26. – ISBN 9975-942-37-7

1426.Проектирование транспортных систем доставки массовых грузов: учеб. пособие /


[Ф. В. Алказ, Ю. М. Тезек, С. В. Кант, В. А. Руссу]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерия
и Менеджмент в Транспорте. – Chişinău: U.T.M, 2004. – 50 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 50.

1427.Процук, Ион. Техника высоких напряжений: сборник задач с решениями / [Ион


Процук, Илья Терзи]; отв. ред. Ион Стратан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Электроэнергетики. – Chişinău: U.T.M, 2004. – 59 p.: tab. – Bibliogr.: p. 58.

1428.Романовская, Л. А. Mатериалы для одежды: метод. указания к лаб. работам по


Ассортименту материалов / [Л. А. Романовская]; отв. ред.: А. Г. Скрипченко; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Технологии швейных изделий из ткани и трикотажа. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 88 p.: tab. – Bibliogr.: p. 72.

1429.Русу, Александр. Задачи по физике / [Александр Русу, Спиридон Русу]; отв. ред.:
Михай Маринчук; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физики. – Chişinău: U.T.M, 2004. – 96 p. –
Bibliogr.: p. 94.

1430.Руссу, А. Т. Физико-химические методы анализа. Электрохимия: метод. указания


к лаб. работам / [А. Т. Руссу]; отв. ред. В. З. Амарий; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Химии. –
Chişinău: U.T.M, 2004. – 88 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 88.

1431.Саламатова, С. М. Введение в специальность: метод. указания / С. М. Саламатова,


О. И. Алказ; отв. ред.: С. И. Балан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Моделирование швейных и
трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 44 p.: tab. – Anexă: p. 42.

117
1432.Саламатова, С. М. Материаловедение швейных изделий: учеб. пособие / С. М.
Саламатова; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. технологии швейных изделий. – Chişinău: U.T.M.,
2004. – 48 p.: tab. – Bibliogr: p. 47.

1433.Саламатова, С. М. Текстовая и графическая части проектов: общие метод.


указания к оформлению / [С. М. Саламатова, О. И. Алказ]; отв. ред. М. Н. Ирован; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Моделирования швейных и трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M,
2004. – 44 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 30-35.

1434.Саламатова, С. М. Технология сборки и монтажа женских и детских платьев:


учеб. пособие. Часть 1 / С. М. Саламатова, О. Г. Кондратенко; отв. ред.: А. Колибан; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. технологии швейных изделий из ткани и трикотажа. – Chişinău:
U.T.M., 2004. – 58 p.: fig. – Bibliogr: p. 57.

1435.Чaсть 2. – 2004. – 48 p.: fig. – Bibliogr: p. 48.

1436.Средства разработки программного обеспечения на примере Rational Rose: метод.


указания к лаб. практикуму / В. А. Бешлиу, А. В. Романенко, Р. Н. Мельник, Д. И. Чорбэ;
Техн. Ун-т Молдовы. Каф. Информационных Технологий. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 39
p.: fig. – Bibliogr.: p. 37.

1437.Стратиевский, К. В. Царанов Степан Васильевич [гос.-полит. деятель]: Страницы


жизни / К. В. Стратиевский; общ. ред.: В. И. Царанов. – Chişinău, 2004. – 88 p.: il. – ISBN
9975-9830-6-5

1438.Сырбу, И. М. Производственный менеджмент предприятия: (курс лекций) / И. М.


Сырбу; Молд. Экон. Акад. – Chişinău: Изд. МЭА, 2004. – 228 p.: fig., tab. – Bibliogr. la
sfârşitul temelor. – ISBN 9975-75-258-6

1439.Технологическое проектирование транспортных узлов: учеб. пособие к


курсовому проектированию и практ. занятиям / Ф. В. Алказ, Ю. Е. Губер, С. В. Кант, В. А.
Руссу, Ю. М. Тезек; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерии и менеджмента в транспорте. –
Chişinău: U.T.M., 2004. – 83 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 73. – ISBN 9975-7841-7-7

1440.Ушанлы, Демьян. Менеджмент в промышленности: метод. указания / [Демьян


Ушанлы, Игорь Кучер]; отв. ред.: Василе Мамалига; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Инженерии и Менеджмента в Производственных Системах. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 56
p.: tab. – Bibliogr.: p. 54.

1441.Ушанлы, Демьян. Менеджмент в промышленности: метод. указания к


выполнению курсовой работы / [Демьян Ушанлы, Игорь Кучер]; отв. ред.: Галина
Секерина; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерии и Менеджмента в Производственных
Системах. – Chişinău: U.T.M., 2004. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54.

1442.Цуркану, Н. Г. Реинжиниринг – ведущее направление современного бизнеса / Н.


Г. Цуркану, Е. Е. Шамис; НИЭИ. – Chişinău: INEI , 2004. – 26 p. – Bibliogr.: p. 24-25.

1443.Чертан, Валериу. Сопротивление материалов: метод. указания и контрольные


задания / Валериу Чертан; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău:
Evrica, 2004. – 40 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 34. –
ISBN 9975-942-47-4

118
1444.Чертан, Валериу. Теоретическая механика: метод. указания и контрольные
задания / Валериу Чертан; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău:
Evrica, 2004. – 40 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 38. –
ISBN 9975-942-45-8

1445.Шамис, Е. Е. Новые эффективные материалы и технологии для строительной


отрасли Молдовы / Е. Е. Шамис, А. А. Избында. – Chişinău: INEI, 2004. – 30 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 30-31.

1446.Эффективность использования денежных сбережений населения в жилищном


строительстве / А. Гуцу, А. Диденко, А. Томша, Е. Шамис; Нац. ин-т экон. и информ.,
Инновац. компания „III-Теcii Patent Pool” . – Chişinău: INEI, 2004. – 25 p.: scheme. –
Bibliogr.: p. 15-16.

2005

1447. Albu, Svetlana. Eficienţa investiţiei: curs universitar / Svetlana Albu, Ion Albu,
Valeriu Capsîzu. – Chişinău: CEP USM, 2005. – 138 p. – Bibliogr.: p. 136-138. – ISBN 9975-
70-556-1

1448.Alcaz, Tudor. Managementul transportului urban de călători: ciclu de prelegeri. Partea


1 / [Tudor Alcaz, Vasile Rusu, Sergiu Kant]; red. resp.: Ion Sîrbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 180 p. – Bibliogr.: p. 177-
179. – ISBN 9975-9861-4-5

1449.Partea 2. – 2005. – 108 p. – Bibliogr.: p. 105-107. – ISBN 9975-9861-5-3

1450.Andronovici, Diana. Proiectarea de arhitectură. Anturaj. Stafaj: indicaţii metodice /


[Diana Andronovici, Sergiu Tronciu, Mihail Şargorodschi]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 68 p. – Bibliogr.: p. 66. – ISBN 9975-9853-2-7

1451.Antoci, Nicolae. Circuite integrate analogice: îndrumar de lab. / [Nicolae Antoci]; red.
resp.: Bartolomeu Izvoreanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Automatică. – Chişinău: U.T.M.,
2005. – 39 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 38.

1452.Armonizarea învăţământului ingineresc la rigorile procesului Bologna / [Petru Todos,


Andrei Chiciuc, Valentin Amariei, Valerian Dorogan, Vasile Vrancean, Alexei Toca]; coord.:
Ion Bostan [et al.]. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 99 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 98-99.

1453.Automatizarea proceselor în maşini şi sisteme de producţie: manual-proiectare de an şi


de diplomă / Petru Stoicev, Ilie Botez, Mihai Bunescu, Alexei Botez; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini şi Sisteme de Prod. – Chişinău: U.T.M.,
2005. – 154 p. – Bibliogr.: p. 151.

1454.Bantea, Valentina. Bazele standardizării, metrologiei, controlul şi dirijarea calităţii


produselor alimentare: curs de prelegeri / Valentina Bantea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 152 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 136-137.

1455.Baraniuc, Boris. Texte für hauslekture: Lesebuch / Boris Baraniuc, Oxana Cojocari,
Ninel Ghetu; Die Technische Universitat der Moldau, Fac. Für Computer, Informatik und

119
Mikroelektronik, Lehrstuhl für Informatik und Moderne Angewandte Sprachen. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 227 p. – ISBN 9975-9888-2-2

1456.Bazele proiectării îmbrăcămintei. Elaborarea tiparului de bază şi construcţiei iniţiale de


model pentru produsul rochie de siluetă semiajustată pentru femei conform metodelor ŢNIIŞP,
MUPI CAER şi MTILP: indicaţii metodice pentru realizarea lucrării de lab. / [Stela Balan, Elena
Raceeva, Marcela Irovan, Irina Tutunaru]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea confecţiilor
din ţesături şi tricoturi. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 76 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 72.

1457.Bălănuţă, Anatolie. Tehnologia vinului şi a produselor derivate: programul stagiului de


practică / [Anatolie Bălănuţă, Sofronii Carpov, Vasile Arhip]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 48 p.: tab. – Bibliogr.: p. 26-27.

1458.Bernic, Mircea. Contribuţii în studiul cineticii procesului de uscare a ardeiului iute /


Mircea Bernic; Centrul didactico-şt. “Agro-alimentar”. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 160 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 145-160. – ISBN 9975-9853-1-9

1459.Beşetea, Anatolie. Depistarea capacităţii de funcţionare a unor maşini de producere a


încălţămintei. Diagnosticarea utilajului tehnologic: ghid metodic pentru seminare / Anatolie
Beşetea; red. resp.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 16 p.: tab.

1460.Beşetea, Anatolie. Interacţiunea cu semifabricatul organelor de lucru ale maşinilor de


tricotat. Utilaj tehnologic în industria uşoară: ghid metodic pentru prelegeri / Anatolie Beşetea;
red. resp.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 58 p.: fig. – Bibliogr.: p. 58.

1461.Beşetea, Anatolie. Maşini şi aparate în industria uşoară: îndrumar pentru practică /


[Anatolie Beşetea, Igor Chiviriga]; red. resp.: Eduard Galuşca; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 16 p.

1462.Blaj, Ilie. Programa practicii economico-managerială: indicaţii metodice / [Ilie Blaj,


Lidia Uşacova, Carolina Lozovanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în
Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 16 p. : tab.

1463.Blaj, Ilie. Programa practicii economico-tehnologică: indicaţii metodice / [Ilie Blaj,


Lidia Uşacova, Carolina Lozovanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în
Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 15 p. : tab.

1464.Blajă, Valeriu. Electronica. Dispozitive şi circuite electronice: ciclu de prelegeri /


Valeriu Blajă; ref. şt.: Andrei Chiciuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 200 p.: fig. – Bibliogr.: p. 195-196. – ISBN 9975-9875-9-1

1465.Bodean, Ghenadie. Diagnosticarea dispozitivelor digitale. Generarea testelor şi


verificarea proiectelor / [Ghenadie Bodean]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi
Producerea Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
51.

1466.Bodean, Ghenadie. Teoria transmisiunii informaţiei. Coduri corectoare: îndrumar


pentru lucrări de lab. / [Ghenadie Bodean, Larisa Dunai]; red. resp. Igor Mardare; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Construirea şi Proiectarea Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2005. –
67 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 66.

120
1467.Bofu, Constantin. Tehnologii G. I. S. cu Autodesk Map: aplicaţii / Constantin Bofu,
Vasile Grama; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii; Univ. Teh. “Gh.
Asachi” Iaşi, Fac. Transfrontalieră de Inginerie, Extensie Universitară la Univ. Tehn. a
Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 143 p.: fig. – Bibliogr.: p. 142. – ISBN 9975-9752-1-6

1468.Botnaru, Raisa. Dictionnaire explicatif de paronymes francais-roumain / Raisa Botnaru,


Irina Botnaru. – Chişinău, 2005. – 120 p. – Bibliogr.: p. 120. – ISBN 9975-78-390-2

1469.Bulgaru, Valentina. Studiul materialelor: indicaţii metodice pentru lucrarea de an /


[Valentina Bulgaru]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din
Piele. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 24 p.: tab. – Bibliogr.: p. 20.

1470.Bumbu, Ion. Dezvoltarea durabilă: curs de prelegeri / Ion Bumbu; red. resp.: Iacob
Bumbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 76 p.: fig. – Bibliogr.: p. 74.

1471.Burlacu, Grigore. Măsurări electronice: noţiuni metrologice: ciclu de prelegeri /


[Grigore Burlacu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2005. –
104 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 88.

1472.Cadocinicov, Anatolie. Topografie: îndrumări metodice şi exerciţii de control /


[Anatolie Cadocinicov]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 54 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 52.

1473.Carcea, Liviu. Informatica: sarcini pentru lucrări de lab. / [Liviu Carcea, Stela Vlas,
Victoria Bobicev]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică şi Limbi Moderne Aplicate. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 19 p.: tab.

1474.Catan, Victor. Drept constituţional: schiţă de curs / [Victor Catan]; red. resp.: Ala
Climov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău : U.T.M., 2005. – 92 p. –
Bibliogr.: p. 92.

1475.Căpătână, Iurie. Probleme şi exerciţii la grafica inginerească: [În 2 părţi]. Partea 1 /


[Iurie Căpătână, Ion Ştirbul, Angela Şuletea]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie
Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 66 p.: des. – Bibliogr.: p. 1.

1476.Partea 2. – 2005. – 72 p.: des.

1477.Ceapă, Mihai. Probleme şi exerciţii la Geometria descriptivă pentru studenţii


facultăţilor de profil mecanic / [Mihai Ceapă]; red. resp. I. Ştirbul; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 30 p.: des.

1478.Childescu, Valentina. Strategii de marketing în sectorul serviciilor: [indicaţii metodice]


/ Valentina Childescu; red. resp.: Andrei Cojuhari; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie
Economică şi Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 34 p.: tab. – Bibliogr.: p. 33.

1479.Chimia coloidală: îndrumar de lab. / [Rodica Sturza, Raisa Druţă, Diana Munteanu,
Raisa Taran, Vadim Druţă]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2005. –
48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 47.

121
1480.Chiorsac, Mihai. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii: îndrumar metodic la lucrări
analitico-grafice şi lucrări de control / Mihai Chiorsac, Arhip Potâng, Ghenadie Tertea; red.
resp.: Victor Nichitin; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 178 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 177.

1481.Chirilenco, Boris. Construirea aparatajului electronic: îndrumar pentru executarea


lucrărilor de laborator la SPAC P-CAD 2002 / [Boris Chirilenco, Iurie Costin, Sergiu Tincovan;
red. resp.: Igor Mardare]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi proiectarea aparatajului
electronic. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 37 p.: fig. – Bibliogr.: p. 36.

1482.Chiţul, Igor. Teoria transmisiunii informaţiei: ghid. Partea 6 / [Igor Chiţul, Nicolae
Bejan, Pavel Nistiriuc]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 70 p.: fig. – Bibliogr.: p. 68.

1483.Partea 7. – 2005. – 36 p.: fig. – Bibliogr.: p. 35.

1484.Ciobanu, Andrei. Capabilitatea proceselor. Studiul capabilităţii proceselor de fabricaţie


[process capability]: material didactic / [Andrei Ciobanu, Sergiu Mocreac, Alexei Toca]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 23 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 20.

1485.Ciobanu, Andrei. Practica de instruire la inginerie: indicaţii metodice / Andrei Ciobau,


Vitalie Cazac; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2005. – 15
p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 10. – ISBN 9975-942-85-7

1486.Ciobanu, Andrei. Tehnologia construcţiilor de maşini. Calitatea suprafeţelor prelucrate


prin aşchiere: indicaţii metodice la lucrarea nr. 16 / [Andrei Ciobanu, Victor Moraru]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 19 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 18.

1487.Ciobanu, Nicolae. Reconstrucţia şi consolidarea clădirilor: indicaţii metodice privind


proiectul de curs nr. 2 / [Nicolae Ciobanu, Sergiu Armaşu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Construcţii Arhitectonice. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 19 p.: fig.

1488.Ciumac, Ludmila. English for mechanics: methodical elaboration / Ludmila Ciumac;


Techn. Univ. of Moldova, Modern Languages Dep. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 114 p. –
Bibliogr.: p. 113.

1489.Cojemeachin, Svetlana. Mecanica structurilor. Calculul cadrelor la stabilitate: îndrumar


metodic / [Svetlana Cojemeachin, VioricaŢibichi]; red. resp. Mihail Bârcă; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 32 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 30.

1490.Corduneanu, Veronica. Les technologies d’impression en français: elaboration /


Veronica Corduneanu, Nina Zgardan; Univ. Techn. de Moldova, Industrie Legere, Dep. Langues
Modernes. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 72 p.: tab.

1491.Cornea, Ion. Electronica digitală: îndrumar de lab. Partea 2 / [Ion Cornea, Serghei
Andronic, Ruslan Guci]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi producerea aparatajului
electronic. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 26 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 26.

122
1492.Coropceanu, Iurie. Programare concurentă în JavaTM: teorie, exemple practice şi lucrări
de lab. / Iurie Coropceanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare. – Chişinău: U.T.M.,
2005. – 87 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 86.

1493.Covdii, Galina. Statistica industrială. Statistică şi prognoză economică: îndrumar


metodic pentru lucrări de control / [Galina Covdii, Dumitru Odainâi]; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 32 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 30.

1494.Crăciun, Ion. Calculul plăcilor. Încovoierea plăcilor subţiri: material didactic / [Ion
Crăciun, Svetlana Cojemeachin]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica
Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 113 p. – Bibliogr.: p. 111.

1495.Creţu, Ina. Managementul resurselor umane: indicaţii metodice pentru proiectul de an /


[Ina Creţu]; red. resp.: Maria Gheorghiţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi
Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 18 p.: tab. – Bibliogr.: p. 15-16.

1496.Cucu, Liliana. Prelucrarea Semnalelor în Sistemele Informaţionale: material didactic,


probleme rezolvate, ghid PCDSP / [Liliana Cucu, Vladimir Cucu, Alexandru Romanenco]; red.
resp. Victor Beşliu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologii Informaţionale. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 120 p.: fig. – Bibliogr.: p. 120.

1497.Daltă, Ghenadie. Pericolul social al infracţiunii în România şi Republica Moldova.


Aspecte de drept comparat: monogr. / Ghenadie Daltă, Alexei Moglan; red. resp.: Ala Climov;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 74 p. – Bibliogr.:
p. 71-73.

1498.Deseatnicova, Olga. Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de alimentaţie publică:


material didactic / [Olga Deseatnicova, Nina Mija, Mircea Bernic]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice, Cat. Utilaj Tehnologic. – Chişinău: U.T.M.,
2005. – 82 p., 31 p. anexe. – Bibliogr.: p. 81-82. – ISBN 9975-9820-4-2

1499.Dimitrachi, Sergiu. Radioelectronica. Amplificatoare de semnal fără transformator,


echipate cu tranzistori compuşi: ghid la proiectare. Partea 1 / [Sergiu Dimitrachi, Elena
Ciobanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău : U.T.M., 2005. – 82 p.: fig.
– Bibliogr.: p. 81.

1500.Dimitraki, Pavel Nicolae. Convertoare electronice şi generatoare de funcţii. Vol. 3 /


Pavel Nicolae Dimitraki, Pavel Pavel Dimitraki. – Târgovişte: Valahia Univ. Press, 2005. – 252
p.: fig. – Bibliogr.: p. 248-249. – ISBN 973-7616-13-8

1501.Diode semiconductoare: ciclu de prelegeri la disciplina Radioelectronica I / [Oleg


Drahnea, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc, Valerian Dorogan]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 36 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 34.

1502.Dulgheru, Valeriu. Creativitate tehnică: ghid practic / Valeriu Dulgheru, Lorin


Cantemir, Maria Carcea; red. resp.: Ion Bostan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teoria
Mecanismelor şi Organe de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 180 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
178-179. – ISBN 9975-63-06-5

123
1503.Dumitraki, Pavel Nicolae. Moldova-Siberia: Operaţiunea „IUG”. Vol. 1 / Pavel Nicolae
Dumitraki. – Târgovişte: Macarie, 2005. – 216 p. – Bibliogr.: p. 210-215. – ISBN 973-626-117-4

1504.Emilian, Roman. Instalaţie frigorifică cu o treaptă: îndrumar de lab. / [Roman Emilian];


red. resp.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 25 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 22.

1505.Emilian, Roman. Utilaj frigorific: programa practicii de producere unitară / [Roman


Emilian]; red. resp.: Valentin Pisarenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 17 p. – Bibliogr.: p. 17.

1506.Ene, Vladimir. Bazele teoretice ale exploatării tehnice şi reparaţiei automobilelor.


Disponibilitate. Fiabilitate: curs universitar / Vladimir Ene; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Transport Auto. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 232 p.: tab., fig. – Bibliogr.: p. 218-221. – ISBN
9975-9841-4-2

1507.Gangan, Silvia. Justificarea economică a lucrării de diplomă. Exemple numerice:


îndrumar metodic. Partea 1 / [Silvia Gangan]; red. resp.: Nicolae Bejan; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 66 p.: tab. – Bibliogr.: p. 66.

1508.Gheţiu, Mihail. Chimia lemnului: îndrumar pentru lucrări de lab. / [Mihail Gheţiu,
Alexei Baerle]; red. resp.: Veronica Amarii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 46.

1509.Gîscă, Vasile. Dispozitive numerice: prezentare teoretică şi aplicaţii / Vasile Gîscă,


Viorica Sudacevschi, Sergiu Zaporojan; rec. Valentin Negură; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Calculatoare. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 84 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 80.

1510.Gîscă, Vasile. Practica şi proiectarea de diplomă: îndrumar metodic / Vasile Gîscă; rec.
Valentin Negură; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 55 p.:
anexe. – Bibliogr.: p. 41.

1511.Gogu, Viorel. Recomandări şi legislaţii internaţionale privind prevenirea şi combaterea


anomaliilor la mărfurile alimentare / Viorel Gogu; ref. şt.: Veronica Amarii. – Chişinău: U.T.M.,
2005. – 240 p.: fig., scheme, tab. – Bibliogr.: p. 230-237. – ISBN 9975-9861-2-9

1512.Goraş, Ion. Mecanizarea operaţiilor de încărcare şi descărcare în transportul auto: curs


universitar. Vol. 1: Eficienţa mecanizării operaţiilor de încărcare şi descărcare / Ion Goraş; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Transport Auto. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 144 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 143-144. – ISBN 9975-9888-9-X

1513.Grafica inginerească: exerciţii şi probleme grafice pentru lucrul individual al studenţilor


/ [Tudor Pleşcan, Ion Ştirbul, Alexei Botez, Porfir Grişca, Angela Şuletea]; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 55 p.: des.

1514.Gremalschi, Anatol. Informatica: manual pentru cl. a 7-a / Anatol Gremalschi, Grigore
Vasilache, Ludmila Gremalschi. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2005. – 136 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 136. – ISBN 9975-67-522-0

1515.Gremalschi, Anatol. Informatica: cl. a 8-a: ghidul profesorului / Anatol Gremalschi,


Irina Ciobanu. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2005. – 66 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 66. – ISBN
9975-67-481-X

124
1516.Gremalschi, Anatol. Informatica: manual pentru cl. a 8-a / Anatol Gremalschi, Ludmila
Gremalschi. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2005. – 114 p.: fig. – Bibliogr.: p. 115. – ISBN 9975-
67-480-1

1517.Gremalschi, Anatol. Informatica: Tehnici de programare: manual pentru cl. a 11-a /


Anatol Gremalschi. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2005. – 99 p.: fig. – Bibliogr.: p. 99. – ISBN
9975-67-507-7

1518.Guţu, Olga. Impactul social-economic al implementării noului sistem de impozitare a


bunurilor imobile bazate pe valoarea de piaţă: (Rezultatele investigaţiilor economico-
sociologice): monogr. / Olga Guţu. – Chişinău: CEP USM, 2005. – 258 p. – Bibliogr.: p. 134-
135. – ISBN 9975-70-570-7

1519.Iordanov, Maria. English for architects and builders: methodical elab. / M. Iordanov, S.
Griţcu; red. resp. Ludmila Ciumac; Techn. Univ. of Moldova, Modern Languages Depart. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 238 p.: tab. – Bibliogr.: p. 235.

1520.Jomiru, Vasile. Echipament electric şi electronic pentru autovehicule: curs universitar /


Vasile Jomiru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transport Auto. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 307 p.
– Bibliogr.: p. 301-302. – ISBN 973-685-675-5

1521.Lupu, Olga. Procese tehnologice în industria panificaţiei: îndrumări metodice privind


elaborarea tezelor de an şi de licenţă / [Olga Lupu, Aliona Moşanu]; red. resp.: Andrei Lupaşco;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese, Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 48.

1522.Manualul de management al calităţii al Universităţii Tehnice a Moldovei / Univ. Tehn.


a Moldovei. – Chişinău, 2005. – 54 p.

1523.Matematică: culeg. de exerciţii şi probleme: pentru cl. a 12-a / Ion Achiri, Vasile
Ciobanu, Petru Efros [et al.]. – Chişinău: Prut Internaţional, 2005. – 200 p.: fig. – Bibliogr.: p.
196-198. – ISBN 9975-69-802-6

1524.Matematică: manual pentru cl. a 12-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros, [et al.].
– Chişinău: Prut Internaţional, 2005. – 304 p. – ISBN 9975-69-775-5

1525.Moglan, Alexei. Terorismul – crimă internaţională: monogr. / Alexei Moglan,


Ghenadie Daltă; red. resp. Ala Climov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 91 p. – Bibliogr.: p. 84-90.

1526.Mogoreanu, Nicolae. Aparate electrice de joasă tehsiune: îndrumar de lab. / [Nicolae


Mogoreanu]; red. resp.: Ion Proţuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 43 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 42.

1527.Moloşniuc, Alexandru. Matematica 3: Algebra liniară. Geometria analitică: ciclu de


prelegeri şi exerciţii / Alexandru Moloşniuc; red. resp. Leonid Ursu; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Matematica. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 299 p.: fig. – Bibliogr.: p. 296. – ISBN 9975-
98888-3-0

1528.Mudreac, Victor. Utilaj tehnologic industrial: elemente de proiectare / Victor Mudreac,


Grigore Ganea, Gheorghe Gorea; red. resp. Victor Mudreac, Igor Rotaru; Univ. Tehn. a

125
Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 132 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 106. – ISBN 9975-9875-1-6

1529.Naval, Daniela. Materiale de construcţii. Proprietăţile fizice ale materialelor de


construcţii: îndrumar metodic / Daniela Naval, Nicolae Lupuşor; red. resp. Anatolie Izbîndă;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 16 p.: fig. – Bibliogr.: p. 14.

1530.Naval, Daniela. Materiale de construcţii. Proprietăţile mecanice ale materialelor de


construcţii: îndrumar metodic / Daniela Naval, Nicolae Lupuşor; red. resp. Ion Rusu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 12 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 12.

1531.Nistrean, Arcadie. Scule aşchietoare: indicaţii metodice / [Arcadie Nistrean, Pavel


Gordelenco, Mihai Bunescu]; red. resp. Petru Stoicev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi
Sisteme de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 63 p.: fig., tab.

1532.Orlov, Simion. Evaluarea geoecologică şi ameliorarea terenurilor riscante: ciclu de


prelegeri / Simion Orlov; red. resp. Victor Toporeţ; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie,
Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 93 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 87.

1533.Pătraşcu, Dumitru. Tehnologii educaţionale / Dumitru Pătraşcu. – Chişinău: [s. n.],


2005. – 704 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-78-379-1

1534.Perju, Veaceslav. Grafica pe calculator: curs de prelegeri pentru studenţii spec.


„Automatică şi Informatică”, „Calculatoare”, „Microelectronică”, „Tehnologii Informaţionale”,
FAF / Veaceslav Perju; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatica şi
Microelectronică. – Chişinău: [s.n.], 2005. – 136 p.

1535.Pisarenco, Valentin. Automatizări ale utilajului frigorific: ciclu de prelegeri / [Valentin


Pisarenco]; red. resp.: Vasile Сartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 87 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 79.

1536.Pogorleţchi, Ghenadie. Drumuri auto: îndrumar metodic pentru lucrări practice /


[Ghenadie Pogorleţchi]; red. resp.: Andrei Ababii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 55 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 52.

1537.Popia, Adrian. Calculul şi compensarea reţelelor de trilateraţie: îndrumar metodic la


topografie / Adrian Popia, Rodica Popia, Vasile Grama; Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. Tehn.
„Gh. Asachi” Iaşi. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 115 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 112. – ISBN
9975-9861-3-7

1538.Popov, Dimitre. Chimie analytique / Dimitre Popov, Rodica Sturza. – Plovdiv: Auto
Print, 2005. – 280 p.: fig. – Bibliogr.: p. 276. – ISBN 954-24-0062-4

1539.Porous III-semiconductors / Ion Tighineanu, Sergiu Langa, Helmut Foll, Veaceslav


Ursachi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Chişinău: Ştiinţa, 2005. – 188
p.: il. – Bibliogr.: p. 180-187. - ISBN 9975-67-527-1

1540.Potlog, Tamara. Fizică: cl. a 8-a: caietul elevului / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai
Marinciuc. – Chişinău: Integritas, 2005. – 124 p.: fig. – ISBN 9975-9902-3-1

126
1541. Prida, Andrei. Bazele teoretice ale utilizării stejarului în oenologia practică =
Application a l’oenologie des travaux scientifiques realises sur le bois de chene / Andrei Prida,
Boris Găină, Jean-Louis Puech; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. pentru Viticultură şi
Vinificaţie; Inst. Naţ. de Cercet. Agron., (Franţa). – Chişinău: Ed. AGEPI, 2005. – 128 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 109-128. – ISBN 9975-911-49-8

1542.Programul stagiilor de practică: îndrumar metodic = Программа практик:


методические указания / [Vladimir Ene, Vladimir Goian, Anatolie Corpocean, Anatolie Lisnic,
Ion Goraş, Nicolae Martâniuc]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transport Auto. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 42 p.

1543.Proţuc, Ion. Utilizarea calculatoarelor în energetică: culegere de probleme şi exerciţii la


lucrări de lab. / [Ion Proţuc, Victor Pogora, Iurie Hramco]; red. resp. Ion Stratan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. de Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 82 p.: fig.,tab.

1544.Radioelectronica. Tranzistorul bipolar: ciclu de prelegeri / [Oleg Drahnea, Nicolae


Bejan, Pavel Nistiriuc, Valerian Dorogan]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat.
Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 76 p.: fig. – Bibliogr.: p. 73.

1545.Railean, Nicolae. Tehnica microundelor: îndrumar de lab. / [Nicolae Railean, Nicolae


Bejan, Pavel Nistiriuc]; rec. Eugen Beregoi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat.
Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 44.

1546.Reglarea strungului revolver de tip 1Г340П pentru prelucrarea pieselor dintr-un


semifabricat de tip bară laminată: îndrumar metodic pentru lucrări de lab. / [Ion Ruşica, Alexei
Toca, Arcadie Nistrean, Alexandru Ceban, Sergiu Mocreac]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 24 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
23.

1547.Rogojin, Serghei. Construcţiile clădirilor. Clădire de locuit tip P+1E: indicaţii


metodice privind elab. proiectul de an / Serghei Rogojin; red. resp. Petru Dumitraşcu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 20 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 6.

1548.Rublicean, Aurelian. Compoziţii rutiere. Amestecuri rutiere de lianţi organici şi betoane


asfaltice: îndrumar de lab. / [Aurelian Rublicean]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri. – Chişinău : U.T.M., 2005. – 106 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 104.

1549.Sajin, Tudor. Energie şi mediu / Tudor Sajin; consilier ed.: Alexandru Marin. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2005. – 212 p.: fig. – Bibliogr.: p. 199-207. – ISBN 978-9975-63-154-9

1550.Sava, Lilia. Microeconomie: îndrumar metodic. Partea 1 / [Lilia Sava]; red. resp.:
Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M.,
2005. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 59.

1551.Semnale şi circuite: culegere de probleme privind efectuarea lucrărilor practice: [În 9


părţi]. Partea 1 / [Lilian Curevici, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc, Artur Lapicus]; rec.: Tatiana
Vieru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 42 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 41.

1552.Partea 2. – 2005. – 44 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 43.

127
1553.Partea 3. – 2005. – 45 p.: fig. – Bibliogr.: p. 44.

1554.Partea 4. – 2005. – 42 p.: fig. – Bibliogr.: p. 41-42.

1555.Partea 5. – 2005. – 38 p.: fig. – Bibliogr.: p. 37-38.

1556.Partea 6. – 2005. – 43 p.: fig. – Bibliogr.: p. 42-43.

1557.Partea 7. – 2005. – 43 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 42.

1558.Partea 8 / [Lilian Curevici, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc]. – 2005. – 41 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 40-41.

1559.Partea 9 / [Lilian Curevici, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc]. – 2005. – 47 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 46.

1560.Severin, Olga. Le français: élaboration pour les débutants / [Olga Severin, Corina Fusu,
Violeta Prepeliţa]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică şi Limbi Moderne Aplicate. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 99 p.

1561.Siroş, Neonila. Studiul materialelor. Proprietăţile materialelor textile: indicaţii metodice


pentru lucrări de lab. / [Neonila Siroş, Violina Bunescu, Lidia Romanovschi]; red. resp. Angela
Scripcenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 64 p.: fig., tab.

1562.Siroş, Neonila. Studiul materialelor. Studierea procesului tehnologic de filare, ţesere şi


de producerea a textilelor neţesute: îndrumar pentru lucrări de lab. / [Neonila Siroş]; red. resp.
Angela Scripcenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi
Tricoturi. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 66 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 66.

1563.Siroş, Neonila. Studiul materialelor textile: ciclu de prelegeri. Vol. I / [Neonila Siroş];
red. resp. Angela Scripcenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Confecţiilor din Ţesături
şi Tricoturi. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 84.: fig., tab.

1564.Sisteme digitale de comutaţie: ghid / [Valerian Dorogan, Nicolae Bejan, Pavel


Nistiriuc, Lucreţia Nemerenco]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 67 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 64.

1565.Sorocean, Iurie. Grafica asistată de calculator. Proiectarea în AutoCAD: îndrumar


pentru lucrări de lab. / Iurie Sorocean, Elena Sidorenco; red. resp. Igor Mardare; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Construirea şi Proiectarea Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2005. –
64 p.: fig. – Bibliogr.: p. 63.

1566.Sorochin, Gh. Televiziune. Sisteme video: îndrumar metodic pentru lucrări de lab. /
[Gh. Sorochin, A. Labuneţ]; red. resp. Igor Mardare; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi
Proiectarea Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 61 p.: fig. – Bibliogr.: p. 60.

1567.Spânu, Constantin. Emil Childescu: grafică, pictură, evoluţii şi sinteze / Constantin


Spânu; graf., pict.: Emil Childescu. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2005. – 320 p. – ISBN 9975-
60-198-7

128
1568.Şargorodschi, Mihail. Design urban. Propunerea proiectelor pentru organizarea zonei
pietonale: indicaţii metodice / [Mihail Şargorodschi, Diana Andronovici, Sergiu Tronciu]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 20 p.: fig. – Bibliogr.: p. 16.

1569.Şargorodschi, Mihail. Tipologia clădirilor: Case de locuit: indicaţii metodice. Partea 1 /


[Mihail Şargorodschi, Diana Andronovici, Sergiu Tronciu]; red. resp. Vladimir Gaidaş; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 27.

1570.Partea 2. – 2005. – 10 p.: tab. – Bibliogr.: p. 9.

1571.Şestacov, Tatiana. Construirea aparatajului electronic. Analiza statistică a datelor


experimentale: îndrumar pentru lucrări de lab. / [Tatiana Şestacov, Ghenadie Bodean, Larisa
Dunai]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi Producerea Aparatajului Electronic. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 63 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 60-61.

1572.Trifan, Iurie. Indicaţii metodice pentru elaborarea părţii economice a proiectului de


diplomă / [Iurie Trifan]; red. resp.: Damian Uşanlî; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ingineria şi
Managementul Sistemelor de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 19 p.: tab. – Bibliogr.: p.
18.

1573.Turculeţ, Mihai. Curs introductiv în topografie: manual / Mihai Turculeţ, Vasile


Grama; Univ. Agrară din Moldova; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi
Geotehnică. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 252 p.: fig. – Bibliogr.: p. 250-251. – ISBN 9975-9771-
6-2

1574.Ţâra, Grigore. Programare vizuală: [pentru uzul studenţilor] / Grigore Ţâra; ref. şt.:
Ştefan Odobescu. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 204 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 200-201. – ISBN
9975-9861-1-0

1575.Ţernă, Ilie. Funcţionarea pompelor cuplate în serie: îndrumar metodic pentru lecţii
teoretice, practice şi de lab. / [Ilie Ţernă, Sergiu Calos, Ion Şaragov]; red. resp.: Mihaela Anca
Contaşel; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 40 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 38.

1576.Ţurcanu, Nicolae. Marketingul tehnologiilor moderne în construcţii: monogr. / Nicolae


Ţurcanu, Evsei Şamis; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Inginerie Economică şi Business. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 180 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 151-153. – ISBN 9975-9888-1-4

1577.Ungureanu, Dumitru. Eliminarea nutrienţilor din apele uzate la staţiile de epurare din
localităţile canalizate / Dumitru Ungureanu; Regional Environmental Centre; Organizaţia
nonguvernamentală Ecoinginerie. – Chişinău: Bons Offices, 2005. – 71 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 69. – ISBN 9975-928-80-3

1578.Ursu, Viorica. Contractul de leasing: monogr. / Viorica Ursu, Eugenia Gorbaciova; red.
resp. Ala Climov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2005. –
68 p. – Bibliogr.: p. 66-67.

1579.Ursu, Viorica. Contractul matrimonial: monogr. / Viorica Ursu, Eugenia Gorbaciova;


red. resp. Ala Climov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M.,
2005. – 80 p. – Bibliogr.: p. 78-80.

129
1580.Usturoi, Liubov. Fezabilitatea economică a investiţiilor: ciclu de prelegeri / [Liubov
Usturoi]; red. resp.: Tatiana Sănduţa; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi Managementul
Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 40 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 35.

1581.Usturoi, Liubov. Fezabilitatea economică a investiţiilor: îndrumar metodic pentru


aplicaţii practice / [Liubov Usturoi]; red. resp.: Tatiana Sănduţa; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 38 p.: tab. – Bibliogr.: p.
35.

1582.Utilaj tehnologic în industria alimentară: îndrumar de lab. / [Grigore Ganea, Mircea


Bernic, Gheorghe Gorea, Eduard Galuşca]; red. resp. Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 104 p.: fig., tab. –
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.

1583.Utilaj tehnologic pentru prelucrarea mecanică: îndrumar de lab. / [Vladimir Bolocan,


Pavel Gordelenco, Mihai Bunescu, Petru Stoicev]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi
Sisteme de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 30 p.: fig. – Bibliogr.: p. 27.

1584.Vârlan, Pavel. Dicţionar de instalaţii pentru construcţii: român-rus / Pavel Vârlan,


Constantin Ţuleanu, Dumitru Ungureanu; Asoc. Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova.
– Chişinău: [s.n.], 2005. – 315 p. – ISBN 9975-9924-0-4

1585.Vârlan, Pavel. Instalaţii de încălzire: îndrumar metodic privind elab. lucrării de curs /
Pavel Vârlan; red. resp.: Constantin Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentare cu
Căldură şi Gaze, Ventilare. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 66 p.: des., tab., anexe. – Bibliogr.: p.
41.

1586.Zgardan, V. A. Analiza securităţii traficului pe drumurile Republicii Moldova / V. A.


Zgardan, B. P. Cutco, A. B. Cutco; Min. Transporturilor şi Comunicaţiilor al Republicii
Moldova; ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”. – Chişinău: [s.n.], 2005. – 91 p.: des. color.,
tab. – Bibliogr.: p. 45, 90.

1587.Андроник, Сергей. Цифровая электроника: метод. указания к лаб. работам. Часть


2 / Сергей Андроник, Ион Корня; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Конструирование и
производство электронной аппаратуры. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 26 p.: fig. – Bibliogr.: p.
26.

1588.Блаж, И. Программа производственно-экономической практики: метод. указания /


[И. Блаж, Л. Ушакова, К. Лозовану]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и
менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 17 p.: tab. – Bibliogr.: p. 17.

1589.Блаж, И. Программа экономико-управленческой практики: метод. указания / [И.


Блаж, Л. Ушакова, К. Лозовану]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в
промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 12 p.: tab.

1590.Бугаян, Лариса. Планирование на предприятии: метод. указания и задания к лаб.


работам / [Лариса Бугаян, Лидия Ушакова, Анжела Делиу]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Экономики и менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 28 p.: tab.

1591.Врабие, Татьяна. Динамическая биохимия: цикл лекций / [Татьяна Врабие,


Григорий Мустяцэ]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Виноделия. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 116
p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 114.

130
1592.Гремальски, Анатол. Информатика: 8 кл.: пособие для учителя / Анатол
Гремальски, Ирина Чобану; trad. din lb. rom.: Irina Ciobanu. – Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”,
2005. – 67 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 67. – ISBN 9975-67-488-7

1593.Гремальски, Анатол. Информатика. Методы программирования: учеб. для 11


классов / Анатол Гремальски; trad. din lb. rom.: Arcadie Malearovici. – Chişinău: Î.E.-P.
„Ştiinţa”, 2005. – 103 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 103. – ISBN 9975-67-478-Х

1594.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 7 классов / Анатол Гремальски,


Григоре Василаке, Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom.: Arcadie Malearovici. – Chişinău:
Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2005. – 138 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 138. – ISBN 9975-67-494-1

1595.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 8 классов / Анатол Гремальски,


Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom.: Arcadie Malearovici. – Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”,
2005. – 114 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 115. – ISBN 9975-67-489-5

1596.Губер, Ю. Е. Расчет показателей работы автотранспортных предприятий: учеб.


пособие / Ю. Е. Губер, Ф. В. Алказ, Н. В. Старцева; Техн. Ун-т Молдовы, Ф-т Инженерии
и менеджмента на транспорте. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 123 p.: tab. – Bibliogr.: p. 81.

1597.Диэлектрические поляризация и потери в косточковых фруктах / И. Ф. Малежик,


В. П. Тарлев, М. Г. Радукану [et al.]; Техн. Ун-т Молдовы. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 147
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 140-147. – ISBN 9975-9888-6-5

1598.Дьячковская, В. Л. Традиционный костюм Молдовы и Гагаузии: Особенности его


декоративно-композиционного решения: (учеб. пособие) / В. Л. Дьячковская; отв. ред.: В.
С. Зеленчук. – Chişinău: [s.n.], 2005. – 176 p.: fot. color. – Bibliogr.: p. 172-176. – ISBN 9975-
9888-5-7

1599.Измерение параметров шероховатости, отклонения формы и расположения


цилиндрических поверхностей: метод. указания к лаб. работам / [Василий Попа, Николай
Банташ, Андрей Настас, Юрий Горбань]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Проектирования и
производства сельхозмашин. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 46 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 44.

1600.Измерение размеров деталей абсолютным и относительным методами: метод.


указания к лаб. работам / [Василий Попа, Николай Банташ, Андрей Настас, Юрий
Горбань]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Проектирования и производства сельхозмашин. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 35 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 34.

1601.Информатика: метод. указания к выполнению контрольных работ / [Л. М. Карча,


Л. Н. Лукьянова, Э. Ф. Тутунару, В. Е. Тутунару]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Информатики и современных прикладных языков. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 32 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 31.

1602.Казак, В. В. Инженерная учебная практика: метод. указания / В. В. Казак, А. С.


Чобану; Акад. Транспорта, информатики и коммуникаций. – Chişinău: Evrica, 2005. – 19 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 11. – ISBN 9975-942-86-5

1603.Казак, В. В. Материаловедение: теорет. курс / В. В. Казак; Акад. Транспорта,


информатики и коммуникаций. – Chişinău: Evrica, 2005. – 275 p.: des., tab. – (Ser. Inginerie,
Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 270-271. – ISBN 9975-942-92-X

131
1604.Качественный функциональный анализ: метод. указания к лаб. работам по
органической химии / [Диана Мунтяну, Раиса Друцэ, Илие Рошка, Михаил Гециу]; отв.
ред.: Родика Стурза; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 60 p. –
Bibliogr.: p. 59.

1605.Кириленко, Б. З. Конструирование электронной аппаратуры: руководство к


выполнению лаб. работ на САПР Р-CAD 2002 / [Б. З. Кириленко, Ю. А. Костин, С. А.
Тинкован]; отв. ред.: И. А. Мардаре; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Конструирования и
производства электронной аппаратуры. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 40 p.: fig.

1606.Кожемякина, С. Н. Строительная механика. Расчет рам на устойчивость: метод.


указания к расчетно-графической работе / [С. Н. Кожемякина, В. Цыбики]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Конструкции и строительной механики. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 36 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 25.

1607.Козуб, Георгий. Винодельческая Молдова. Годы и судьбы / Георгий Козуб. –


Chişinău: [s.n.], 2005. – 112 p.: fot. – ISBN 9975-901-61-1

1608.Конвективно-диэлектрическая сушка косточковых фруктов / И. Ф. Малежик, В.


П. Тарлев, М. Г. Рэдукан [и др.]; Техн. Ун-т Молдовы. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 176 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 162-175. – ISBN 9975-9888-7-3

1609.Кондратенко, О. Г. Иновационные технологии в профессиональном образовании.


Алгоритмизация процесса обучения: [в Техн. Ун-те Молдовы] / О. Г. Кондратенко. –
Chişinău: [s. n.], 2005. – 82 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 79-80. – ISBN 9975-9888-4-9

1610.Красовский, Иван. Промышленный менеджмент: сб. задач / [Иван Красовский];


отв. pед.: Демьян Ушанлы; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Теплотехники и менеджмента в
энергетике. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 87 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 86.

1611.Крецу, Инна. Менеджмент человеческих ресурсов: метод. указания для курсового


проекта / [Инна Крецу]; отв. ред.: Мария Георгицэ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики
и менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 19 p.: tab.

1612.Лисник, Анатолий. Техническое нормирование технологических процессов на


автомобильном транспорте: метод. указания к практическим занятиям / Анатолий Лисник,
Оливиан Пэдуре; отв. ред.: В. И. Ене; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Автомобильного
транспорта. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 88 p.: tab. – Bibliogr.: p. 87.

1613.Лукьянова, Л. Н. Информатика: метод. указания к выполнению лаб. и


контрольных работ / [Л. Н. Лукьянова, Л. В. Стадлер, В. Е. Тутунару]; отв. ред.: Л. М.
Карча; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Информатики и современных прикладных языков. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 35 p. – Bibliogr.: p. 34.

1614.Малежик, И. Ф. Конвективно-высокочастотная сушка косточковых фруктов / И.


Ф. Малежик, В. П. Тарлев, А. С. Лупашко. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 460 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 426-448. – ISBN 9975-9888-8-1

1615.Малиновская, Т. В. Декор костюма. Технология росписи ткани: конспект лекций /


Т. В. Малиновская; отв. ред.: М. В. Горячковская; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Основ
дизайна и технического творчества. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 68 p.: des. – Bibliogr.: p. 52.

132
1616.Малиновская, Т. В. Декор костюма. Технология росписи ткани: лаб. работы / Т.
В. Малиновская; отв. ред.: М. В. Горячковская; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Основ дизайна
и технического творчества. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 50 p.: des. – Bibliogr.: p. 48.

1617.Мардаре, И. Робототехника. Искусственный интеллект: учеб. для студ. вузов / И.


Мардаре. – Chişinău: F.E.-P. Tipogr. Centrală, 2005. – 382 p.: des. – Bibliogr.: p. 377-381. –
ISBN 9975-78-399-6

1618.Мартынюк, Николай. Техническая эксплуатация автомобилей: метод. указания к


лаб. работам / [Николай Мартынюк]; ред.: Владимир Ене; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Автомобильного транспорта. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 34 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 33.

1619.Математика: учеб. для 11 класса / Ион Акири, Валентин Гарит, Петру Ефрос,
Василе Нягу, Николае Продан, Думитру Тараган, Анатол Топалэ, Василе Чобану. –
Chişinău: Prut Internaţional, 2005. – 304 p. – ISBN 9975-69-629-5

1620.Математика: учеб. для 12 класса / Ион Акири, Валентин Гарит, Петру Ефрос,
Василе Нягу, Николае Продан, Думитру Тараган, Анатол Топалэ, Василе Чобану. –
Chişinău: Prut Internaţional, 2005. – 304 p. – ISBN 9975-69-782-8

1621.Наладка токарно-револьверного станка 1Г340П на производство деталей из


пруткового материала: метод. указания для выполнения лаб. работ / [Иван Рушика,
Алексей Тока, Аркадий Нистрян, Сергей Мокряк, Александр Чебан]; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Технология машиностроeния. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 24 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
23.

1622.Основы конструирования одежды. Разработка базовой и исходной модельной


конструкции женского платья полуприлегающего силуэта по методикам ЦНИИШП,
ЕМКО СЭВ и МТИЛП: метод. указания к лаб. работе / [С. И. Балан, Е. В. Ракчеева, М. Н.
Ирован, И. В. Тутунару]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Моделирования швейных и
трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 80 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 78.

1623.Павлова, Л. Введение в прикладную лингвистику: учеб. пособие / Л. Павлова, Т.


Зидрашко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Информ. и прикл. иностранных яз. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 166 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 161.

1624.Показной, Ион. Моделирование технологических процессов (в кремниевой


технологии): метод. указания для выполнения лаб. работ / [Ион Показной, Виктор Шонтя];
отв. ред.: Генадий Коротченков; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Микроэлектроники и
полупроводниковых приборов. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 64 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 53.

1625.Путивец, Сергей. Расчет и подбор оборудования систем вентиляции: метод.


указания к выполнению курсового проекта по вентиляции / [Сергей Путивец, Вера Гуцул,
Татьяна Коломиец]; отв. ред.: Валерий Гончарук; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Теплогазоснабжения и вентиляции. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
55.

1626.Реинжиниринг строительных предприятий Молдовы на основе технологических


инноваций / Е. Е. Шамис, Я. А. Зубрилина, А. И. Коваленко [и др.]; Нац. ин-т экономики и
информ.; Нац. центр науч.-технол. информ. – Chişinău: INEI, 2005. – 41 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 38-40.

133
1627.Саламатова, С. М. Конструктивное моделирование одежды. Изучение и анализ
модели: метод. указания к лаб. работам / [С. М. Саламатова]; отв. ред.: С. И. Балан; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Моделирование швейных и трикотажных изделий. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 28 p.: des. – Bibliogr.: p. 26.

1628.Саламатова, С. М. Конструктивное моделирование одежды. Конструктивное


моделирование новых моделей мужской одежды без изменения формы одежды.
Проектирование застежек, карманов в верхней одежде: метод. указания к лаб. работe / [С.
М. Саламатова, О. И. Алказ]; отв. ред.: С. И. Балан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Моделирование швейных и трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 32 p.: des. –
Bibliogr.: p. 30.

1629.Саламатова, С. М. Куррикулум Технического вуза: технологическая подготовка


студентов 1-4 курсов (спец. 2301 «Моделирование и технология швейных изделий») / С.
М. Саламатова, О. Г. Кондратенко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии швейных и
трикотажных изделий. – Chişinău: Press Design, 2005. – 60 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 57-58.
– ISBN 9975-9875-2-4

1630.Саламатова, С. М. Оборудование швейного производства: метод. указания к


выполнению лаб. работ. Часть 1 / [С. М. Саламатова, О. Г. Кондратенко]; отв. ред.: А. Г.
Скрипченко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии швейных изделий из ткани и
трикотажа. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 40 p.: fig. – Bibliogr.: p. 31.

1631.Сапфиров, С. Г. Волновое космоплавание: [моногр. в 2-х кн.]. Кн. 1: Летательные


объекты волновой космонавтики. Волновые биообъекты и биодвижитель / С. Г. Сапфиров;
ред.: А. Балабанов. – Chişinău: TSB-Lexan SRL; Москва: Б. и., 2005. – 138 p.: des. –
Bibliogr.: p. 135. – ISBN 9975-9501-6-7

1632.Кн. 2: Движения и зависания летательных объектов волновой центробежной


космонавтики. – 2005. – 148 p.: des. – Bibliogr.: p. 148. – ISBN 9975-9748-9-9

1633.Сидоренко, В. В. Soft engineering: метод. указания к выполнению лаб. работ / [В.


В. Сидоренко, Е. Валуцэ]; отв. ред.: Н. Секриеру; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Конструирования и производства электронной аппаратуры. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 44
p.: tab. – Bibliogr.: p. 44.

1634.Сорокин, Г. Ф. Телевидение. Видеосистемы: метод. указания к выполнению лаб.


работ / [Г. Ф. Сорокин]; отв. ред.: И. А. Мардаре; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Конструирования и производства электронной аппаратуры. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 64
p.: fig. – Bibliogr.: p. 62.

1635.Сырбу, И. М. Управление и планирование на предприятии / И. М. Сырбу; Молд.


Экон. Акад. – Chişinău: ASEM, 2005. – 366 p.: fig., tab. – ISBN 9975-75-292-6

1636.Теория передачи информации: учеб.-метод. пособие. Часть 1 / [И. Кицул, Н.


Бежан, П. Нистирюк, Л. Липчеану]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Оптоэлектроной Системы.
– Chişinău: U.T.M., 2005. – 92 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 84.

1637.Часть 2. – 2005. – 36 p.: des. – Bibliogr.: p. 36.

1638. Часть 3. – 2005. – 55 p. des. – Bibliogr.: p. 54-55.

134
1639.Ткач, Л. И. Информатика: сб. задач и метод. указания к выполнению лаб. работ /
[Л. И. Ткач]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Теплотехники и менеджмента в энергетике. –
Chişinău: U.T.M., 2005. – 44 p.: fig.

1640.Ушанлы, Демьян. Менеджмент: метод. указания к курсовому проекту / [Демьян


Ушанлы]; отв. ред.: Василе Мамалига; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерии и
менеджмента в производственных системах. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 19 p.

1641.Шаргородская, Т. А. Применение компьютеров. Основы Auto CAD: учеб. пособие


/ [Т. А. Шаргородская]; отв. ред.: М. Т. Шаргородский; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Железных, автомобильных дорог и мостов. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 47 p.: fig., tab.

1642.Шаргородский, М. Т. Геоинформатика. MapInfo: метод. указания к практическим


работам / [М. Т. Шаргородский, Д. Т. Андронович, С. П. Трончу]; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Архитектуры. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 38 p.: il., anexe. – Bibliogr.: p. 30.

1643.Шаргородский, М. Т. Городской дизайн: Наружная реклама: учеб. пособие / [М.


Т. Шаргородский, Д. Т. Андронович]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектуры. – Chişinău:
U.T.M., 2005. – 27 p.: il. – Bibliogr.: p. 26.

1644.Шестакова, Т. В. Статистический анализ и моделирование экспериментальных


данных: учеб. пособие / Т. В. Шестакова; отв. ред. И. Мардаре; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Конструирования и производства электронной аппаратуры. – Chişinău: U.T.M., 2005. – 133
p.: tab. – Bibliogr.: p. 131.

2006

1645.Alcaz, Tudor. Birotica şi comunicarea organizaţională: material didactic pentru


seminare / Tudor Alcaz, Victoria Şcolnic, Ana Postolache; red. resp.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 78 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 54. – ISBN 978-9975-9704-0-2

1646.Alcaz, Tudor. Managementul întreprinderilor de transport: (calculul indicatorilor de


activitate a întreprinderilor din transportul auto): material didactic / Tudor Alcaz, Iurie Guber,
Natalia Starţeva; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în Transport. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 112 p.: scheme, tab. – Bibliogr.: p. 75. – ISBN 978-9975-9841-1-9

1647.Alcaz, Tudor. Managementul transporturilor. Complexul de transport: ciclu de


prelegeri. Partea 1 / Tudor Alcaz, Vasile Russu, Ala Oprea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 236 p. – Bibliogr.: p. 235-
236. – ISBN 978-9975-45-002-7

1648.Partea 2. – 2006. – 172 p. – Bibliogr.: p. 171-172. – ISBN 978-9975-45-003-4

1649.Alcaz, Tudor. Organizarea şi securitatea circulaţiei rutiere / Tudor Alcaz, Vasile Russu,
Ana Postolache; red. resp.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în
Transport. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 108 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 107. – ISBN 978-9975-
9638-8-6

1650.Alcaz, Tudor. Tehnologia şi organizarea traficului: îndrumar metodic pentru lucrări


practice şi de an / Tudor Alcaz, Vasile Russu, Ala Oprea; red. resp.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a

135
Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 116 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 114-115. – ISBN 978-9975-9704-1-9

1651.Analele Catedrei Drept Patrimonial. Vol. 1 / coord.: Ala Climov; col. red.: Viorica
Rusu [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch., 2006. – 44 p.: tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 978-9975-9638-7-9

1652.Andrievschi, Serghei. Îmbinări cu filet: îndrumar de lab. / [Serghei Andrievschi]; red.


resp.: Victor Ursu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 18 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 17.

1653.Arhip, Vasile. Viticultură şi ampelografie: îndrumar metodic pentru lucrări de lab. şi


practice / [Vasile Arhip, Sofroni Carpov, Nina Boldurescu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 130 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 128.

1654.Arion, Valentin. Economia energeticii: note de curs / Valentin Arion, Viorica


Apreutesii; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 137 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 138. – ISBN 978-9975-45-014-0

1655.Arion, Valentin. Schimbarea climei şi combaterea ei: note de curs / Valentin Arion,
Stela Drucioc, Cristina Gherman; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Energetică. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 80 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 70-72. – ISBN 978-9975-45-015-7

1656.Baraniuc, Boris. Deutsch für Anfanger: Lehrbuch. Teil 2 / Boris Baraniuc, Ninel
Barbaroş, Oxana Cojocari; Die Technische Universitat der Moldau, Fakultat fur Computer,
Informatik und Mikroelektronik, Lehrstuhl fur Informatik und Moderne Angewandte Sprachen. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 262 p. – Bibliogr.: p. 3. – ISBN 978-9975-9704-5-7

1657.Bazele proiectării îmbrăcămintei: elab. tiparului de bază şi construcţiei iniţiale de


model pentru produsul jachetă pentru femei, conform metodelor ŢNIIŞP şi MUPÎ CAER:
indicaţii metodice pentru realizarea lucrării de lab. / [Stela Balan, Marcela Irovan, Irina
Tutunaru, Elena Florea]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea confecţiilor din ţesături şi
tricoturi. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 44.

1658.Bazele proiectării îmbrăcămintei: elab. tiparului de bază şi construcţiei iniţiale de


model pentru produsul sacou pentru bărbaţi, conform metodelor ŢNIIŞP şi MUPÎ CAER:
indicaţii metodice pentru realizarea lucrării de lab. / [Stela Balan, Marcela Irovan, Irina
Tutunaru, Elena Florea]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea confecţiilor din ţesături şi
tricoturi. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 58 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54.

1659.Bazele Teoretice ale Electrotehnicii: îndrumar pentru lucrări de lab. Partea 1 / [Mihail
Chiorsac, Ghenadie Tertea, Arhip Potâng, Victor Nichitin]; red. resp.: Boris Orghiean; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 57 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 56.

1660.Bejan, Sergiu. Fundaţiile construcţiilor rutiere. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor


rutiere: îndrumar metodic pentru proiectul de an / [Sergiu Bejan, Boris Cutiko]; red. resp.: Aurel
Rubliceanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 66 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 65.

136
1661.Bernaz, Luminiţa. Indicaţii metodice pentru practica de documentare la teza de licenţă /
[Luminiţa Bernaz]; red. resp.: Valentina Bulgaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi
Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 12 p.

1662.Bernaz, Luminiţa. Management: note de curs / [Luminiţa Bernaz]; red. resp.: Valentina
Bulgaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 96 p.: tab. – Bibliogr.: p 93-94.

1663.Beşliu, Victor. Analiza şi concepţia sistemelor de operare: îndrumar metodic pentru


lucrări de lab. / [Victor Beşliu, Cristina Panu, Mihaela Iacob]; rec.: Elena Boian; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologii Informaţionale. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 68 p.: tab. – Bibliogr.: p.
68.

1664.Beşliu, Victor. Programarea în Windows: îndrumar metodic pentru lucrări de lab. /


[Victor Beşliu, Cristina Panu, Mihaela Iacob]; rec.: Alexandru Colesnicov; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologii Informaţionale. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 68 p.: tab. – Bibliogr.: p.
68.

1665.Bîrcă, Adriana. La mise en oeuvre du systeme HACCP en SC “Avicola” SA / Adriana


Bîrcă; coord.: Rodica Frăţilă. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 167 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 163-
165. – ISBN 978-9975-9861-7-5

1666.Bîrcă, Adriana. Merceologia alimentară / Adriana Bîrcă. – Chişinău: U.T.M., 2006. –


314 p. – Bibliogr.: p. 312.

1667.Bodean, Ghenadie. Teoria informaţiei. Caracteristici informaţionale. Codarea surselor.


Criptografia: note de curs şi practică / [Ghenadie Bodean]; red. resp.: Igor Mardare; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Construirea şi Producerea Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2006. –
64 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 56.

1668.Bugaian, Larisa. Planificarea la întreprindere: îndrumar de lab. / [Larisa Bugaian,


Angela Deliu, Eugeniu Cuslii]; red. resp.: Ilie Blaj; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi
Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 28 p.: tab.

1669.Bugaian, Larisa. Restructurarea prin integrare în industria laptelui: monogr. / Larisa


Bugaian, Carolina Lozovanu. – Chişinău: USM, 2006. – 245 p.: fig. – Bibliogr.: p. 225-233. –
ISBN 978-9975-70-050-4

1670.Bumbu, Iacob. Ecologia aplicată: curs de lucrări practice şi de lab. / [Iacob Bumbu, Ion
Bumbu, Ludmila Vîrlan]; red. resp.: Sergiu Calos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie,
Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 48
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 45-46.

1671.Bumbu, Ion. Controlul şi monitoringul mediului: curs de lucrări practice şi de lab. / [Ion
Bumbu, Iacob Bumbu, Ludmila Vîrlan]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management
Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 56 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 55.

1672.Bumbu, Ion. Dezvoltarea durabilă: curs de prelegeri / Ion Bumbu, Natalia Ciobanu;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 156 p. – Bibliogr.: p. 155-156.

137
1673.Cadocinicov, Anatolie. Topografie. Ridicarea topografică a suprafeţelor prin metoda
pătratelor: îndrumar de lab. / [Anatolie Cadocinicov, Aurel Rublicean]; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 16 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
15.

1674.Calistru, Andrei. Ghid de protecţie civilă. Vol. 1 / Andrei, Calistru, Alexandra Dascălu,
Mihai Dascălu. – Chişinău, 2006. – 511 p. – ISBN 978-9975-9500-3

1675.Calos, Sergiu. Instalaţii pentru limpezirea apei prin sedimentare: îndrumar metodic
pentru calcul şi proiectare / [Sergiu Calos, Natalia Ciobanu]; red. resp.: Dumitru Ungureanu;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 64 p.: fig. – Bibliogr.: p. 62. – ISBN 9975-
9853-3-5

1676.Calos, Sergiu. Reţele de distribuţie a apei: fonta ductilă: ghid / Sergiu Calos, Mihaela
Anca Contaşel, Ion Junea; red. resp.: Alexandru Manescu. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 672 p.:
fig. color., tab. – Bibliogr.: p. 665. – ISBN 978-9975-9748-7-5

1677.Catan, Victor. Drept constituţional: îndrumar metodic / [Victor Catan]; red. resp.:
Veronica Sîrbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 51
p. – Bibliogr.: p. 50.

1678.Catan, Victor. Organele de ocrotire a normelor de drept: schiţă de curs / [Victor Catan];
red. resp.: Veronica Sîrbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 70 p. – Bibliogr.: p. 70.

1679.Căpăţînă, Iurie. Probleme şi exerciţii la geometria descriptivă / [Iurie Căpăţînă, Ion


Ştirbul, Angela Şuletea]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Geometrie Descriptivă şi Desen. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 118 p.: fig. – Bibliogr.: p. 1.

1680.Cernega, Larisa. Chimia analitică: ciclu de prelegeri / Larisa Cernega, Galina Şinic;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 152 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 148.

1681.Cernica, I. Calculul termic al instalaţiilor energetice de turbine cu gaze: îndrumar de


lucrări de curs / I. Cernica, L. Cernica; red. resp.: A. Guţu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Termotehnică şi Management în Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 68 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 63-64.

1682.Certan, Valeriu. Mecanisme şi organe de maşini: îndrumar metodic / Valeriu Certan;


Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2006. – 59 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 57-58. – ISBN 978-9975-942-84-3

1683.Chimia organică. Sinteza compuşilor organici: (îndrumar pentru lucrări de lab.) / red.
resp.: Ana Verejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 69 p.: fig.
– Bibliogr.: p. 68.

1684.Chimie generală şi anorganică: culegere de probleme pentru îndeplinirea lucrărilor de


control la spec. tehnologice / [Ana Verejan, Svetlana Haritonov, Larisa Cernega, Iurie Subotin];
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 95 p.: tab. – Bibliogr.: p. 93.

138
1685.Chiriac, Vasile. Gravimetrie geodezică. Metode terestre a determinărilor gravimetrice:
curs de prelegeri / Vasile Chiriac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi
Geotehnică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 74 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 72. – ISBN 978-9975-45-
013-3

1686.Chiţul, Igor. Teoria transmisiunii informaţiei: ghid. Partea 8 / [Igor Chiţul, Nicolae
Bejan, Pavel Nistiriuc]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice, Cat.
Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 67 p.: fig. – Bibliogr.: p. 67.

1687.Partea 9.1. – 2006. – 55 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54.

1688.Partea 9.2. – 2006. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 55.

1689.Partea 11. – 2006. – 88 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 85.

1690.Partea 12. – 2006. – 114 p.: fig. – Bibliogr.: p. 112.

1691.Partea 13. – 2006. – 76 p.: fig. – Bibliogr.: p. 73.

1692.Cioban, Mitrofan. Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica


Moldova / [Mitrofan Cioban, Ion Valuţă]; Univ. de Stat din Tiraspol; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Chişinău, 2006. – 380 p.: fig. – Bibliogr. după capitole. – ISBN 978-9975-62-067-3

1693.Ciumac, Jorj. Le lait et les produits laitiers / Jorj Ciumac, Vladislav Reşitca; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2006. – 91 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 90.

1694.Ciumac, Jorj. Manipulations de Chimie alimentaire: travaux pratiques / [Jorj Ciumac,


Lidia Gherciu]; Univ. Techn. de Moldavie, Filiere Francophone “Technologies alimentaires”. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 36 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 33.

1695.Ciumac, Jorj. Oeufs et Ovoproduits / Jorj Ciumac, Vladislav Reşitca; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Chişinău, 2006. – 24 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 23.

1696.Ciumac, Jorj. Science et technologies des aliments / Jorj Ciumac. – Chişinău: Tehnica-
Info, 2006. – 548 p.: tab. – Bibliogr.: p. 548. – ISBN 978-9975-63-290-4

1697.Ciumac, Ludmila. English: (from beginners or false beginners to intermediates) /


Ludmila Ciumac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2006. –
268 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 265.

1698.Cojuhari, Andrei. Cercetări de marketing: (curs de prelegeri) / Andrei Cojuhari; Univ.


Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Evrica, 2006. – 264 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 229-230. – ISBN
978-9975-45-010-2

1699.Covdii, Galina. Statistica generală şi economică: îndrumar metodic pentru studenţii


secţiei cu frecvenţă redusă / [Galina Covdii, Rina Ţurcan]; red. resp.: Valentin Sverdlic; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 29
p.: tab. – Bibliogr.: p. 28.

1700.Covdii, Galina. Statistica industrială. Statistică şi prognoză economică: programa


analitică şi lucrări de control / [Galina Covdii, Dumitru Odainâi]; rec.: Demian Uşanlî; Univ.

139
Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 46 p.: tab.

1701.Creţu, Ina. Managementul calităţii: indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrării de


verificare / [Ina Creţu]; red. resp.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi
Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 16 p.: tab. – Bibliogr.: p. 15.

1702.Сucu, Oleg. Tehnologia construcţiilor monolite în condiţii extremale: îndrumar pentru


elaborarea lucrării de an / Oleg Cucu; red. resp.: Andrei Isac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia Construcţiilor. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 34 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 22-23.

1703.Cucu, Oleg. Tehnologia edificării construcţiilor: ghid de proiectare / [Oleg Cucu]; red.
resp.: Andrei Isac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 42 p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 41.

1704.Cucu, Oleg. Tehnologia proceselor de construcţie: ghid de proiectare / [Oleg Cucu];


red. resp.: Andrei Isac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 40 p.: fig., scheme, tab. – Bibliogr.: p. 40.

1705.Daltă, Ghenadie. Introducere în drept penal. Partea generală: schiţă de curs / [Ghenadie
Daltă]; red. resp.: Ala Climov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 68 p. – Bibliogr.: p. 67.

1706.Dediu, Ion I. Introducere în ecologie / Ion I. Dediu. – Chişinău: Phoenix, 2006. – 335
p.: fig. – Bibliogr.: p. 289-332. – ISBN 978-9975-9934-4-9

1707.Descentralizarea fiscală. Provocări pentru Republica Moldova / [Tatiana Manole, Mihai


Perebinos, Valentina Badrajan [et al.]]. – Chişinău: Epigraf, 2006. – 320 p.: fig., scheme, tab. –
ISBN 978-9975-924-87-0

1708.Dimitrachi, Sergiu. Radioelectronică. Amplificatoare de semnal fără transformator,


echipate cu tranzistori compuşi: ghid la proiectare. Partea 2 / [Sergiu Dimitrachi, Ghenadie
Travin, Elena Ciobanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 94 p.: fig. – Bibliogr.: p. 91.

1709.Partea 3. – 2006. – 88 p.: fig. – Bibliogr.: p. 86.

1710.Partea 4. – 2006. – 88 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 86.

1711.Dimitraki, P. N. Conversia energiei solare. Convertoare electronice fotovoltaice. Vol. 4


/ P. N. Dimitraki, P. P. Dimitraki. – Târgovişte: Valahia University Press, 2006. – 286 p.: il. –
Bibliogr.: p. 270-272. – ISBN 973-7616-13-8

1712.Direcţii strategice de sporire a performanţelor întreprinderilor vinicole din Republica


Moldova / Ilie Blaj, Maria Gheorghiţă, Rina Ţurcan, Iuliu Ţurcan. – Chişinău: Prut Internaţional,
2006. – 224 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 210-222. – ISBN 978-9975-69-117-8

1713.Dîntu, Sergiu. Geometrie descriptivă: îndrumar privind executarea lucrărilor grafice /


[Sergiu Dîntu, Iurie Căpăţână, Ion Ştirbul]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă
şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 28 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 3.

140
1714.Doba, Victoria. De l’histoire de l’architecture et de la civilisation: cours de francais. 2-
ième partie / Victoria Doba, Alina Havric; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 184 p.

1715.Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită. [Vol. 2] / Valeriu Dulgheru. – Chişinău:


U.T.M., 2006. – 312 p.: il., il. color. – ISBN 978-9975-9862-3-6

1716.ECOMECA – ECO - inginerie mecanică: monogr.: [variantă electronică] / A. Jula, Gh.


Mogan, I. Bostan, V. Dulgheru [et al.]. – Braşov: Ed. Univ. Transilvania, 2006. – CD-ROM.

1717.Electric Power Systems. Vol. I: Electric Networks / ed. Mircea Eremia. – Bucureşti:
Ed. Acad. Române, 2006. – 829 p.: fig., tab. – Notă: ca autor mai este menţionat Ion Stratan. –
ISBN 973-27-1323-2

1718.Emilian, Roman. Deservirea tehnică a instalaţiei frigorifice: îndrumar de lab. / Roman


Emilian; red. resp.: Eugen Balan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 36 p. – Bibliogr.: p. 33.

1719.Fizică: culegere de probleme pentru cl. 6-7 / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu, Mircea
Miglei, Miron Potlog; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. –
Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2006. – 118 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-551-2

1720.Fizică: culegere de probleme pentru cl. a 8-9-a / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu,
Mircea Miglei, Miron Potlog. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2006. – 154 p.: fig. – ISBN 978-
9975-67-569-7

1721.Gaidaş, Vladimir. Arhitectura. Lucrarea de diplomă: îndrumări metodice / Vladimir


Gaidaş; red. resp.: Nistor Grozavu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 30 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 10.

1722.Ganea, Grigore. Bazele de calcul şi de proiectare ale utilajului tehnologic din industria
alimentară: probleme şi metode de rezolvare. Partea 1 / Grigore Ganea, Anatol Antonovici; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 73 p.: fig., tab.
– Bibliogr.: p. 72.

1723.Gangan, Silvia. Justificarea economică a lucrării de diplomă: Exemple numerice de


studii manageriale: îndrumar metodic. Pertea 2 / Silvia Gangan; red. resp.: Nicolae Bejan; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 43 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 42.

1724.Gheţiu, Mihail. Compoziţia chimică a lemnului: note de curs / [Mihail Gheţiu]; red.
resp.: Rodica Sturza; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 60 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 59.

1725.Goraş, Ion. Mecanizarea operaţiilor de încărcare şi descărcare în transportul auto: curs


universitar. Vol. 2: Mecanizarea activităţilor de transport auto şi de depozitare / Ion Goraş,
Vladimir Ene; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transport Auto. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 128 p.
– Bibliogr.: p. 127-128. – ISBN 978-9975-9862-9-8

1726.Gorea, Gheorghe. Maşini şi aparate în industria alimentară: îndrumar metodic la


practica în producţie / [Gheorghe Gorea]; red. resp.: M. Bernic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 14 p.

141
1727.Gorea, Gheorghe. Utilaj şi tehnologia ambalării produselor: îndrumar metodic la
practica în producţie / [Gheorghe Gorea]; red. resp.: M. Bernic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 14 p.

1728.Grama, Vasile. Teză de licenţă/proiect de diplomă: îndrumar metodic privind practica


de documentare, teza de licenţă/proiectul de diplomă / [Vasile Grama, Mihai Turculeţ, Livia
Nistor]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 23 p.: anexe. – ISBN 978-9975-9771-9-7

1729.Gremalschi, Anatol. Informatică: manual pentru cl. a 9-a / Anatol Gremalschi, Iurie
Mocanu, Ion Spinei. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2006. – 128 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-
541-3

1730.Gremalschi, Anatol. Informatică: cl. a 9-a: ghidul profesorului / Anatol Gremalschi,


Irina Ciobanu. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2006. – 95 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 95. – ISBN
978-9975-67-396-3

1731.Gremalschi, Anatol. Manualul de instruire a funcţionarului public. Modulul 1:


Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei / [Anatol Gremalschi]; Acad. de Administrare
Publică pe lângă Preşedinţia Republicii Moldova, Proiectul “Susţinerea implementării E-
Guvernării în Republica Moldova”. – Chişinău: TISH, 2006. – 40 p.: fig.

1732.Guţu, Aurel. Instalaţii de cazane. Tratarea apei în instalaţiile energetice: note de curs /
[Aurel Guţu]; red. resp.: Nicolae Baboi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică şi
Management în Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 58.

1733.Guţul, Vera. Echipamentul instalaţiilor de ventilare: îndrumar metodic pentru elab.


proiectului de an / [Vera Guţul, Tatiana Colomieţ, Serghei Putiveţ]; red. resp.: Mihail Pleşca;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 132 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 130.

1734.Ioneţ, Ion. Alimentări cu apă şi canalizări în industrie: îndrumar metodic pentru


proiectul de an / [Ion Ioneţ, Natalia Ciobanu]; red. resp.: Sergiu Calos; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 72 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 68.

1735.Ivanov, Valeri. Fizica construcţiilor. Calculul acustic a unei săli de capacitate medie.
Partea I: Vizibilitatea: îndrumar metodic / [Valeri Ivanov, Ludmila Ivanov, Iurie Banaru]; red.
resp.: Mihai Dobrev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 28
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 4.

1736.Ivanov, Valeri. Fizica construcţiilor. Calculul termotehnic al unei construcţii de


închidere pentru perioada de iarnă: îndrumar metodic / [Valeri Ivanov, Ludmila Ivanov, Igor
Negruţa]; red. resp.: Mihai Dobrev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 36 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 30.

1737.Îndrumar metodic privind desfăşurarea practicii tehnologice / [Oleg Cucu, Victor


Toporeţ, Andrei Isac, Iurie Dohmilă]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 16 p.

142
1738.Journee du logiciel libre / Universite Technique de Moldova. – 3 ed. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 33 p.

1739.Leah, Ion. Calcul de sume: [pentru uzul studenţilor] / Ion Leah. – Chişinău: Prut
Internaţional, 2006. – 128 p. – Bibliogr.: p. 127. – ISBN 978-9975-69-822-1

1740.Limbaje Specializate: anuar ştiinţific: nr. 1 / rec.: Ludmila Ungureanu; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Lb. Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 52 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISSN 1857-1379. – ISBN 978-9975-45-008-9-6

1741.Lisnic, Anatolie. Reparaţia automobilelor: curs universitar / Anatolie Lisnic; red. resp.:
Vladimir Ene; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transport Auto. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 107 p.:
il., tab. – Bibliogr.: p. 106.

1742.Liurca, Iacob. Proiectarea staţiilor de epurare a apelor uzate orăşăneşti: îndrumar


metodic la efectuarea proiectului Epurarea apelor uzate / [Iacob Liurca, Dumitru Ungureanu];
red. resp.: Serghei Calos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi
Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 47 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
45.

1743.Lupan, Oleg. Instrumente software în electronică: îndrumar metodic pentru lucrări de


lab. Partea 1 / [Oleg Lupan]; red. resp.: Victor Şontea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 50 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 48.

1744.Lupaşco, Andrei. Automatica şi automatizarea proceselor de producţie: programa de


învăţământ, lucrări de control şi indicaţii metodice / [Andrei Lupaşco, Ruslan Ţărnă]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Panificaţiei şi Cerealelor. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 16 p.: tab. – Bibliogr.: p. 15.

1745.Lupu, Olga. Tehnologia panificaţiei: îndrumar de lab. Partea 1 / [Olga Lupu]; red. resp.:
Andrei Lupaşco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor
Cerealiere. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 55 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 53.

1746.Managementul apelor / Dumitru Ungureanu, Radu Drobot, Aurel Varduca, Ion Giurma;
Univ. Tehn. a Moldovei. - Chişinău: U.T.M., 2006. - 510 p.: tab. - Bibliogr.: p. 509-510. - ISBN
978-9975-45-017-1

1747.Managementul transportului public urban în municipiul Chişinău / Valentin Amariei,


Dumitru Budianschi, Veaceslav Bulat [et al.]; Government and Public Service Reform Initiative,
Business Consulting Inst.; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Reclama, 2006. – 102 p. – Notă:
ca autor mai este menţionat Sergiu Ianciuc. – ISBN 978-9975-900-04-1

1748.Manole, Tatiana. Abordare teoretică şi practică privind modul de calculare a


cheltuielilor publice: (indicaţii teoretico-metodice) / Tatiana Manole; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Finanţe şi Contabilitatea Firmei. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 108 p. – Bibliogr.: p. 77. –
ISBN 978-9975-9861-6-8

1749.Manole, Tatiana. Bazele contabilităţii: material didactic / [Tatiana Manole, Rodica


Harabagiu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Finanţe şi Contabilitatea Firmei. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 50 p.: tab. – Bibliogr.: p. 49.

143
1750.Mardare, I. Robototehnica. Inteligenţa artificială: manual pentru studenţii instituţiilor
superioare de învăţământ / I. Mardare. – Chişinău: Elan Poligraf, 2006. – 364 p.: fig. – Bibliogr.:
p. 359-363. – ISBN 978-9975-45-004-1

1751.Marina, Vasile. Calculul tensorial pentru ingineri. Vol. 1 / Vasile Marina. – Chişinău:
Tehnica-Info, 2006. – 404 p.: fig. – Bibliogr.: p. 401-404. – ISBN 978-9975-910-00-2

1752.Marinciuc, Mihai. Fizica: manual pentru clasa a 6-a / Mihai Marinciuc, Mircea Miglei;
Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2006. – 108
p.: fig. color. – SBN 978-9975-67-553-6

1753.Marinciuc, Mihai. Fizica: manual pentru clasa a 11-a: profil real, profil umanist / Mihai
Marinciuc, Spiridon Rusu. – Chişinău: Univers pedagogic, 2006. – 276 p.: des. – ISBN 978-
9975-9831-1-1

1754.Marinciuc, Mihai. Fizica: manual pentru clasa a 12-a: profil real, profil umanist / Mihai
Marinciuc, Spiridon Rusu; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. –
Chişinău: Ştiinţa, 2006. – 216 p.: fig. – ISBN 978-9975-67-518-5

1755.Matematica: ciclu de prelegeri şi exerciţii. Vol. 5: Ecuaţii diferenţiale. Serii. Variabile


complexe / A. Moloşniuc, L. Dohotaru, E. Rusu, A. Popescu; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 309 p. – Bibliogr.: p. 309. – ISBN 978-9975-9841-6-4

1756.Mazuru, Sergiu. Metode şi procedee de prelucrare mecanică: indicaţii metodice pentru


efectuarea lucrărilor de control / [Sergiu Mazuru, Eugen Pereu]; red. resp.: Arcadie Nistrean;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2006. –
41 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 40.

1757.Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Dicţionar. Vol. I: 1961-2006 / col. red.:


Haralambie Corbu [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: Ştiinţa, 2006. – 432 p.: fot..
– (Col. „Academica” / coord. col.: Gheorghe Duca [et al.]). – Notă: ca coord. ai col. mai sunt
menţionaţi Ion Bostan, Boris Gaina, Ion Tighineanu. – ISBN 978-9975-67-556-7

1758.Miron, Sergiu. Teoria limitelor şi calculul diferenţial / Sergiu Miron. – Iaşi: Ed. Spiru
Haret, 2006. – 510 p. – Bibliogr.: p. 510. – ISBN 973-579-103-X

1759.Mitrofan, Olesea. Teledetecţie: îndrumar metodic pentru aplicaţii / Olesea Mitrofan,


Alexandru Badea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 71 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 69. – ISBN 978-9975-45-021-8

1760.Moga, Georgeta. Determinarea concentraţiei zaharozei în soluţii zaharoase: indicaţii


metodice pentru lucrări de lab. / [Georgeta Moga]; red. resp.: Anatolie Antonovici; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 24 p.: fig. – Bibliogr.: p. 22.

1761.Moraru, Gheorghe. Teoria elasticităţii / Gheorghe Moraru, Condrat Mursa. – Chişinău:


Tehnica-Info, 2006. – 396 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 391-396. – ISBN 978-9975-63-020-7

1762.Moraru, Vasile. Manualul de instruire a funcţionarului public. Modulul 3: Procesare de


text / [Vasile Moraru]; Acad. de Administrare Publică pe lângă Preşedinţia Republicii Moldova,
Proiectul “Susţinerea implementării E-Guvernării în Republica Moldova”. – Chişinău: TISH,
2006. – 58 p.: fig.

144
1763.Modulul 4: Calcul tabelar. – 2006. – 42 p.: fig.

1764.Modulul 7: Internetul şi Poşta electronică. – 2006. – 40 p.: fig.

1765.Musteaţă, Grigore. Enochimie. Metode volumetrice de analiză: indicaţii metodice


pentru efectuarea lucrărilor de lab. / Grigore Musteaţă, Lidia Gherciu, Vasilina Bîşcă; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 56 p.: tab. – Bibliogr.: p. 54.

1766.Musteaţă, Valentin. Termodinamica tehnică şi procese tehnologice: (note de curs) /


Valentin Musteaţă; red. resp.: Nicolae Baboi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnica şi
Management în Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 88 p.: fig. – Bibliogr.: p. 86-87. – ISBN
978-9975-45-016-4

1767.Nastas, Viorica. Tehnologii şi procese fotografice în poligrafie: note de curs / [Viorica


Nastas]; red. resp.: Viorica Scobioală; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design şi Tehnologii
Poligrafice. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 97 p.: tab. – Bibliogr.: p. 97.

1768.Naumova, T. N. Indicaţii metodice şi lucrări de control la disciplina Contabilitate”


pentru studenţii a. V la specialităţile MIA şi REI - 1814 / [T. N. Naumova, L. Ch. Surdu]; rec.:
Tatiana Manole, Ecaterina Barbaroş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Finanţe şi contabilitatea
firmei. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 25 p.: tab. – Bibliogr.: p. 25.

1769.Neaga, Angela. Mecanică, fizică moleculară şi termodinamică: curs de prelegeri /


Angela Neaga; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 260 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 255. – ISBN 978-9975-9820-1-6

1770.Negrescul, Valeriu. Electronica. Circuite electronice cu componente discrete: material


didactic de proiectare / [Valeriu Negrescul]; red. resp.: Victor Şontea; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 84 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 82.

1771.Negură, Valentin. Manualul de instruire a funcţionarului public. Modulul 2: Sisteme de


operare / [Valentin Negură]; Acad. de Administrare Publică pe lângă Preşedinţia Republicii
Moldova, Proiectul “Susţinerea implementării E-Guvernării în Republica Moldova”. – Chişinău:
TISH, 2006. – 52 p.: fig.

1772.Modulul 5: Baze de date. – 2006. – 45 p.: fig., tab.

1773.Modulul 6: Prezentări. – 2006. – 41 p.: fig.

1774.Olaru, Efim. Bazele medico-biologice ale securităţii vitalităţii: ciclu de prelegeri / Efim
Olaru, Olga Jitaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău :
U.T.M., 2006. – 147 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 144.

1775.Onceanu, Vasile Petru. Organizarea şi siguranţa traficului rutier: [manual] / Vasile


Petru Onceanu; ref. şt.: Vladimir Ene; Acad. “Ştefan cel Mare” MAI. – Chişinău: [s. n.], 2006. –
288 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 272-273. – ISBN 978-9975-935-94-4

1776.Organizarea producerii şi deservirii în unităţile de alimentaţie publică: îndrumar


metodic privind elab. lucrărilor de an / [Olga Deseatnicov, Lilia Morari, Natalia Motruc, Corina
Ciobanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 58 p. – Bibliogr.: p. 54-57.

145
1777.Papuc, Ludmila. Pedagogia învăţământului superior: suport de curs masterat / Ludmila
Papuc, Aurelia Zbârnea; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 93 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 90-93. – ISBN 978-9975-45-018-8

1778.Papuc, Ludmila. Psihologia învăţământului superior: suport de curs masterat / Ludmila


Papuc, Aurelia Zbârnea; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 61 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 59-61. – ISBN 978-9975-9704-3-3

1779.Parasca, Dumitru. Construcţii şi amenajări hidrotehnice: îndrumar metodic pentru


proiect de an, prelegeri şi lecţii practice / Dumitru Parasca, Mihaela Anca Contaşel; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/ Cousteau. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 76 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 73. – ISBN 978-9975-9853-4-5

1780.Patraşcu, Dumitru. Cultura managerială a profesorului. Teoria şi metodologia formării /


Dumitru Patraşcu, Tudor Rotaru. – Chişinău: [s. n.], 2006. – 296 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 288-
296. – ISBN 978-9975-78-265-4

1781.Pisarenco, Valentin. Principiile optimizării instalaţiilor frigorifice: ciclu de prelegeri /


Valentin Pisarenco, Leonid Ivanov; red. resp.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 87 p.: fig. – Bibliogr.: p. 84.

1782.Pocaznoi, Ion. Modelarea proceselor tehnologice (în tehnologia siliciului): indicaţii


metodice la lucrări de lab. / [Ion Pocaznoi, Victor Şontea]; red.: Veaceslav Ursachi; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori. – Chişinău: U.T.M., 2006.
– 68 p. – Bibliogr.: p. 55-56.

1783.Pocaznoi, Ion. Studiul individual al studenţilor: îndrumar metodic (orientativ) / [Ion


Pocaznoi]; red.: Teodor Şişianu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Microelectronică şi Dispozitive
cu Semiconductori. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 92 p.: tab. – Bibliogr.: p. 89.

1784.Pogorleţchi, Ghenadie. Exploatarea drumurilor şi organizarea circulaţiei rutiere:


îndrumar metodic pentru lucrări practice / [Ghenadie Pogorleţchi]; red. resp.: Andrei Ababii;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 70 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 67.

1785.Pogorleţchi, Ghenadie. Exploatarea drumurilor şi organizarea circulaţiei rutiere:


îndrumar metodic pentru elab. lucrării de an / [Ghenadie Pogorleţchi]; red. resp.: Andrei Ababii;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 102 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 95-98.

1786.Popelca, Andrew. Ghidul exploatării eficiente a sistemelor de apă şi canalizare /


Andrew Popelca, Augustin Boer. – Chişinău: Prospect-Print S.R.L., 2006. – 195 p.: diagr., fig.,
tab. – ISBN 978-9975-9990-1-4

1787.Potlog, Tamara. Fizică: cl. a 6-a: caietul elevului / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai
Marinciuc. – Chişinău: Integritas, 2006. – 96 p.: fig. – ISBN 9975-9832-7-8

1788.Potlog, Tamara. Fizică: cl. a 7-a: caietul elevului / Tamara Potlog, Miron Potlog. –
Chişinău: Integritas, 2006. – 96 p.: fig. – ISBN 9975-9832-7-8

146
1789.Potlog, Tamara. Fizică: cl. a 8-a: caietul elevului / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai
Marinciuc. – Chişinău: Integritas, 2006. – 112 p.: fig. – ISBN 9975-9902-3-1

1790.Probleme şi exerciţii la grafica inginerească / [Iurie Căpăţînă, Angela Şuletea, Ion


Ştirbul, Silvia Anatii]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Geometrie Descriptivă şi Desen. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 100 p.: fig. – Bibliogr.: p. 1.

1791.Procedurile specifice şi de sistem ale sistemului de management ale calităţii / Univ.


Tehn. a Moldovei. – Chişinău: [s.n.], 2006. – V, 174 p.

1792.Proţuc, Ion. Programarea şi utilizarea calculatoarelor: îndrumar de lab. / [Ion Proţuc,


Victor Pogora, Iurie Hramco]; red. resp.: Ion Stratan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de
Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 95 p.: fig., tab.

1793.Proţuc, Ion. Supratensiuni şi protecţia izolaţiei: programa cursului, îndrumar metodic şi


lucrare de verificare / [Ion Proţuc, Ilie Terzi]; coord. ed.: Ion Stratan; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. de Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 26 p.: tab. – Bibliogr.: p. 25.

1794.Proţuc, Ion. Tehnica tensiunilor înalte: programa cursului, îndrumar metodic şi lucrare
de verificare / [Ion Proţuc, Ilie Terzi]; coord. de ed.: Ion Stratan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de
Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 27 p.: tab. – Bibliogr.: p. 26.

1795.Raport anual al administraţiei Universităţii Tehnice a Moldovei: Activitatea


colectivului universităţii pe anul 2006 în domeniile instructiv-educativ, cercetare şi consolidare a
bazei tehnico-materiale. – Chişinău: [U.T.M.], 2006. – 20 p., [76] f. pl., il. color.

1796.Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică


şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2005 / resp.: Boris
Găina; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: [s.n.], 2006. – 336 p.: fig., tab. – ISBN 978-
9975-62-154-0

1797.Roman, Emilian. Deservirea tehnică a instalaţiei frigorifice: îndrumar de lab. / [Emilian


Roman]; red. resp.: Eugen Balan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial în
Transport. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 38 p. – Bibliogr.: p. 33.

1798.Rotaru, Lilia. Programarea în limbaj de asamblare: îndrumar de lab. / [Lilia Rotaru,


Constantin Plotnic]; red. resp.: Elena Boian; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 80 p.: tab. – Bibliogr.: p. 78.

1799.Rubţov, Silvia. Microbiologia generală: îndrumar de lab. / Silvia Rubţov, Elena


Rudenco, Luiza Sandulachi; red. resp.: P. Tatarov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia
Conservării. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 36 p.: fig. – Bibliogr.: p. 34.

1800.Rumleanschi, Petru. Societatea post-modernă: probleme filosofice şi metodologice


actuale / Petru Rumleanschi; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Cat. Filosofie şi Politologie. –
Chişinău: Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2006. – 398 p. – Bibliogr.: p. 367-398. – ISBN 978-9975-
75-349-4

1801.Rusnac, Petru. Volei: lucrare metodică / [Petru Rusnac, Vasile Scutelnic]; red. resp.:
Ion Stoian; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Educaţie Fizică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 52 p. –
Bibliogr.: p. 52.

147
1802.Rusu, Emil. Oenologia moldavă: realitatea şi perspectivele / Emil Rusu; Inst. Naţional
pentru Viticultură şi Vinificaţie. – Chişinău, 2006. – 268 p. – Bibliogr.: p. 259-267. – ISBN 978-
9975-62-162-5

1803.Samoteeva, Raisa. Filozofia cercetării. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice: suport de curs


masterat / Raisa Samoteeva; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 100 p.:
scheme. – Bibliogr.: p. 100. – ISBN 978-9975-45-022-5

1804.Samusi, Ion D. Analiza structurală: metode difractometrice şi microscopice: manual /


Ion D. Samusi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori.
– Chişinău: „Tehnica” U.T.M., 2006. – 138 p.: fig. – Bibliogr.: p. 136-138. – ISBN 978-9975-
910-01-9

1805.Saracuţa, Petru. Curs de căi ferate: îndrumar de proiectare pentru lucrarea de an / [Petru
Saracuţa]; red. resp.: Nicolae Malcoci; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi
Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 46 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 41.

1806.Sănduţă, Tatiana. Management: îndrumar metodic pentru lecţii practice / [Tatiana


Sănduţă, Liliana Marian]; red. resp.: Liubov Usturoi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi
Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 24 p. – Bibliogr.: p. 18.

1807.Sănduţă, Tatiana. Management: îndrumar metodic pentru proiectul de an / [Tatiana


Sănduţă, Liliana Marian]; red. resp.: Liubov Usturoi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi
Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 36 p.

1808.Sisteme de transmisiuni optoelectronice: îndrumar privind îndeplinirea proiectelor de


an şi de diplomă. Partea 2 / [Pavel Nistiriuc, Nicolae Bejan, Dinu Ţurcanu, Ion Nistiriuc]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice, Cat. Telecomunicaţii;. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 46 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 44-45.

1809.Sorochin, Gherman. Radioelectronica: îndrumar pentru efectuarea lucrărilor de lab.


Partea 1 / [Gherman Sorochin, Sergiu Tincovan]; red. resp.: Igor Mardare; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Construirea şi Producerea Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2006. –
44 p.: fig. – Bibliogr.: p. 43.

1810.Spânu, Constantin. Maria Saka-Răcilă: tapiserie, pictură: monografie – album /


Constantin Spânu. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2006. – 56 p.: il. color. – ISBN 978-9975-60-
212-9

1811.Stanciu, Tudor. Protecţia prin relee în sistemele electroenergetice: îndrumar metodic


pentru lucrări de lab. Partea 2 / [Tudor Stanciu, Ion Rudei]; red. resp.: Ion Proţuc; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 85 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 84-
85.

1812.Standarde şi standardizare în învăţământ / Dumitru Patraşcu, Tudor Dunas, Valentin


Crudu [et al.]; coord. şt.: Alexandru Roman. – Chişinău: Univers Pedagogic, 2006. – 188 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 183-187. – Notă: ca autor mai este menţionată Svetlana Cojocaru. – ISBN
978-9975-48-002-4

1813.Stroncea, Aurel. Proiectarea asistată de calculator a proceselor tehnologice: indicaţii


metodice pentru efectuarea lucrării de control / [Aurel Stroncea, Serghei Mocreac]; red. resp.:

148
Sergiu Mazuru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 53 p.: fig., tab.

1814.Studiul şi tehnologia materialelor: îndrumar pentru lucrări de lab. / [Iurie Ciofu, Petru
Postolache, Iurie Şolpan, Tatiana Niţulenco]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Studiul şi Tehnologia
Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 123 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 122.

1815.Sturza, Rodica. Principii moderne de analiză a alimentelor: monogr. / Rodica Sturza;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău : U.T.M., 2006. – 312 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 303. – ISBN 978-9975-9853-6-9

1816.Surse regenerabile de energie: curs de prelegeri / Ion Sobor, Diana Caraghiaur, Şota
Nosadze, Daniela Dimov, Inesa Lisnic; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2006. –
372 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 362-367. – ISBN 978-9975-45-020-1

1817.Sverdlic, Valentin. Management industrial: îndrumar metodic / [Valentin Sverdlic,


Aurel Ciobanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 8 p.: tab. – Bibliogr.: p. 8.

1818.Sverdlic, Valentin. Strategia dezvoltării industriei vinicole din Republica Moldova /


Valentin Sverdlic, Valeriu Dragnev, Ina Creţu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-
Info, 2006. – 200 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 151-159. – ISBN 978-9975-910-02-6

1819.Şeremet, Victor. Construcţii inginereşti / Victor Şeremet; Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Chişinău: Centrul Ed. al UASM, 2006. – 261 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 261. – ISBN
978-9975-9908-6-8

1820.Şeremet, Victor. Funcţii Green pentru ecuaţia Poisson: (pentru domeniile sistemului
polar de coordonate) / Victor Şeremet; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău: Dep. Ed.-
Poligr. al UASM, 2006. – 242 p.: fig. – Bibliogr.: p. 240-242. – ISBN 978-9975-946-00-1

1821.Tatarov, Pavel. Bazele teoretice ale conservării: ciclu de prelegeri / [Pavel Tatarov,
Artur Macari]; red. resp.: Silvia Rubţov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 112 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 109.

1822.Tcaci, Larisa. Informatica: culegere de probleme: indicaţii metodice referitor la


îndeplinirea lucrărilor de lab. / [Larisa Tcaci]; red. resp.: Nicolae Baboi; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. termotehnică şi management în energetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 47 p.

1823.Teacă, Ilie. Drept funciar: îndrumar metodic / [Ilie Teacă]; red. resp.: Veronica Sîrbu;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. - Chişinău: U.T.M., 2006. – 66 p. – Bibliogr.: p.
55-65.

1824.Tehnologia construcţiilor: îndrumar metodic privind desfăşurarea practicii tehnologice /


Oleg Cucu, Victor Toporeţ, Andrei Isac, Iurie Dohmilă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia Construcţiilor. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 16 p.

1825.Tehnologia fabricării maşinilor: elab. proceselor tehnologice de prelucrare mecanică a


organelor de maşini / [Andrei Ciobanu, Alexei Toca, Victor Moraru, Sergiu Mocreac]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 70 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 20-22.

149
1826.Tehnologii G.I.S. cu Arc Gis: aplicaţii / Vasile Grama, Vitalie Dilan, Livia Nistor,
Andrei Iacovlev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 130 p.: fig. – Bibliogr.: p. 129. – ISBN 978-9975-45-012-6

1827.Tincovan, Sergiu. Măsurări electronice: îndrumar pentru efectuarea lucrărilor de lab. /


[Sergiu Tincovan]; red. resp.: Igor Mardare; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi
Producerea Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 59 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
57.

1828.Tincovan, Sergiu. Sisteme audio: îndrumar pentru efectuarea lucrărilor de lab. / [Sergiu
Tincovan]; red. resp.: Igor Mardare; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi Producerea
Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 36 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 33.

1829.Toleranţe şi control dimensional / V. Popa, N. Bantaş, A. Nastas [et al.]; Univ. Tehn. a
Moldovei; Univ. Tehn. “Gh. Asachi”, Iaşi. – Chişinău: Tehnica-Info, 2006. – 680 p. – Bibliogr.:
p. 668-673. – ISBN 978-9975-63-287-4

1830.Tonu, Valentin. Transportul gazelor naturale combustibile / Valentin Tonu, Constantin


Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 508 p.: tab. – Bibliogr.: p. 492-493. – ISBN 978-9975-62-172-4

1831.Ţuleanu, Constantin. Distribuţia gazelor: ghid de proiectare / [Constantin Ţuleanu,


Valentin Tonu]; red. resp.: Pavel Vârlan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu Căldură şi
Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 230 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 230.

1832.Ţuleanu, Constantin. Teoria şi practica arderii gazelor combustibile: ghid de proiectare


/ Constantin Ţuleanu, Valentin Tonu; red. resp.: Pavel Vârlan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 122 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 114.

1833.Ungureanu, Ludmila. L’interpenetration langue generale - langue specialisee dans le


discours d’Internet / Ludmila Ungureanu. – Paris: Connaissances et Savoirs, 2006. – 450 p.: CD.
– Bibliogr.: p. 415-427. – ISBN 2-7539-0038-8

1834.Usturoi, Liubov. Economia întreprinderii: curs universitar / [Liubov Usturoi, Grigore


Vascan]; red. resp.: Nicolae Ţurcanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi Managementul
Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 163 p.: tab. – Bibliogr.: p. 148-150.

1835.Uşanlî, Damian. Inginerie şi management în construcţia de maşini: indicaţii metodice


privind efectuarea stagiilor de practică / Damian Uşanlî, Valentina Catanoi, Andrei Ciobanu; red.
resp.: Svetlana Gorobievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ingineria şi Managementul
Sistemelor de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 29 p.: tab. – Bibliogr.: p. 26-28.

1836.Utilizarea dioxidului de sulf în vinificaţie: material didactic / Anatol Bălănuţă, Lidia


Gherciu, Aliona Sclifos, Vasilina Bîşcă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 36 p.: fig. – Bibliogr.: p. 35.

1837.Utilizarea eficientă a energiei: Program de Masterat Mediu şi Tehnologii Curate /


Valentin Musteaţă, Ion Stratan, Vasile Cartofeanu [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de
Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 212 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-
9975-9861-9-9

150
1838.Uvologie şi oenologie: monografie / Boris Gaina, Jean-Louis Puech, Nicolae Perstniov
[et al.]; red. şt.: Boris Gaina; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: AŞM, 2006. – 444 p.: il.,
graf. – Bibliogr. după capitole. – Notă: ca autori mai sunt menţionaţi Valentin Sverdlic, Andrei
Prida.

1839.Vangheli, Mihai. Tehnologia fabricării şi reparării maşinilor de construcţii: (curs


universitar) / [Mihai Vangheli]; red. resp.: Sergiu Andrievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 342 p.: tab. – Bibliogr.: p. 339.

1840.Vârlan, Pavel. Dicţionar de instalaţii pentru construcţii: român-rus / Pavel Vârlan,


Constantin Ţuleanu, Dumitru Ungureanu; Asoc. Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova.
– Chişinău: [s.n.], 2006. – 274 p. – ISBN 9975-9924-0-4

1841.Vlasenco, Ana. Cartografie matematică: aplicaţii / Ana Vlasenco; Univ. Tehn. a


Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnica. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 72 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 71-72. – ISBN 978-9975-9861-8-2

1842.Vrabie, Tatiana. Biochimie / Tatiana Vrabie, Grigore Musteaţă. – Chişinău: Tehnica-


Info, 2006. – 234 p.: fig. – Bibliogr.: p. 229. – ISBN 978-9975-63-285-0

1843.Zambiţchi, Dumitru. Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică /


Dumitru Zambiţchi, Ştefan Buzurniuc. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău: Evrica, 2006. – 212
p.: fig., tab. – ISBN 9975-941-74-5

1844.Zgardan, Nina. Cours de mise a niveau. 1 partie / Nina Zgardan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 40 p.: tab.

1845.Андронович, Д. Т. Архитектурное проектирование. Графическое художественно-


композиционное моделирование: учеб. пособие / [Д. Т. Андронович, С. П. Трончу, М. Т.
Шаргородский]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектура. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 36 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 35.

1846.Бешлиу, Виктор. Анализ и синтез операционных систем: метод. указания к


выполнению лаб. работ / [Виктор Бешлиу, Кристина Пану, Михаела Якоб]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Информ. технологий. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 80 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 80.

1847.Бешлиу, Виктор. Программирование для Windows: метод. указания к


выполнению лаб. работ / [Виктор Бешлиу, Кристина Пану, Михаела Якоб]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Информ. технологий. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 76 p.: tab. – Bibliogr.: p.
75.
1848.Бумбу, Ион. Устойчивое развитие: курс лекций / Ион Бумбу; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Экотехнии, экологического менеджмента и водной инженерии
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 64 p.: fig. – Bibliogr.: p. 63.

1849.Гайдаш, Владимир. Архитектура. Дипломное проектирование: метод. указания /


Владимир Гайдаш; отв. ред.: М. Т. Шаргородский; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Архитектуры. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 32 p.: fig.: anexe. – Bibliogr.: p. 12.

1850.Горячковская, Марина. Художественное проектирование костюма / Марина


Горячковская; науч. рук.: Константин Спыну; Техн. Ун-т Молдовы, Ф-т Легкой

151
промышленности. – Chişinău: S. n., 2006. – 120 p.: fig. – Bibliogr.: p. 120. – ISBN 978-9975-
937-55-9

1851.Гремальски, Анатол. Информатика: 9 кл.: пособие для учителя / Анатол


Гремальски, Ирина Чобану; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. –
Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2006. – 95 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 95. – ISBN 978-9975-67-584-0

1852.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 9 кл. / Анатол Гремальски, Юрий


Мокану, Ион Спиней; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. –
Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2006. – 132 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-547-5

1853.Ковдий, Галина. Теория статистики и экономическая статистика: метод. указания


для студентов заочной формы обучения / [Галина Ковдий, Рина Цуркан]; отв. ред.:
Валентин Свердлик; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в
промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 27 p.: tab. – Bibliogr.: p. 26.

1854.Колесник, Виктор. Основы Assеmbler: метод. указания к лаб. практикуму. Часть 1


/ Виктор Колесник, Владимир Куку, Лилия Куку; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Информ.
технологии. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 68 p.: tab. – Bibliogr.: p. 68.

1855.Часть 2. – 2006. – 67 p.: tab. – Bibliogr.: p. 66.

1856.Королев, Н. К. Работоспособность и безопасность автомобиля / Н. К. Королев;


ред.: Д. И. Соломон; Акад. транспорта, информатики и коммуникаций. – Chişinău: Evrica,
2006. – 195 p.: fig., tab. – (Ser. Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 194-195. –
ISBN 978-9975-942-81-2

1857.Крецу, Инна. Менеджмент качества: метод. указания для выполнения


контрольной работы / [Инна Крецу]; отв. ред.: Валентин Свердлик; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Экономики и менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 16 p.: tab.
– Bibliogr.: p. 16.

1858.Мардаре, И. Когнитивно-структурный подход построения интеллектуальных


систем восстановления изображений: моногр. / И. Мардаре; Техн. Ун-т Молдовы. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2006. – 219 p.: fig. – Bibliogr.: p. 211-219. – ISBN 978-9975-63-293-5

1859.Маринчук, Михай. Физика: учеб. для 6 кл. / Михай Маринчук, Мирча Миглей;
trad. din lb. rom.: Anatolie Homenco; Min. Educaţiei, Tineretului al Republicii Moldova. –
Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2006. – 108 p.: il. color. – ISBN 978-9975-67-577-2

1860.Наумова, Т. Н. Методические указания и контрольные работы по курсу


Бухгалтерский учет для студентов V курса специальностей MIA и REI – 1814 / [Т. Н.
Наумова, Л. К. Сурду]; рец.: Татьяна Маноле, Екатерина Барбарош; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Финансы и бухгалтерский учет фирмы. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 29 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 29.

1861.Основы конструирования одежды. Разработка базовой и исходной модельной


конструкции женского жакета полуприлегающего силуэта по методикам ЦНИИШП и
ЕМКО СЭВ: метод. указания к лаб. работе / [С. И. Балан, М. Н. Ирован, И. В. Тутунару, Е.
В. Флоря, А. Г. Ермураке]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Моделирования швейных и
трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 50 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 46.

152
1862.Основы конструирования одежды. Разработка базовой и исходной модельной
конструкции мужского пиджака по методикам ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ: метод. указания
к лаб. работе / [С. И. Балан, М. Н. Ирован, И. В. Тутунару, Е. В. Флоря]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Моделирования швейных и трикотажных изделий.– Chişinău: U.T.M.,
2006. – 58 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 53.

1863.Потлог, Тамара. Физика: 8 кл.: рабочая тетрадь / Тамар Потлог, Мирон Потлог,
Михай Маринчук; пер. с молд.: К. Ф. Шербан. – Chişinău: Integritas, 2006. – 120 p.: des. –
ISBN 978-9975-9928-2-4

1864.Саламатова, С. М. Материаловедение в производстве изделий лѐгкой


промышленности: Швейное производство: учеб. пособие. Часть II / [С. М. Саламатова];
отв. ред.: А. Г. Скрипченко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии швейных и
трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 43 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 42.

1865.Саламатова, С. М. Материаловедение швейных изделий: учеб. пособие. Часть 1 /


С. М. Саламатова; отв. ред.: А. В. Мадан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии швейных
изделий. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 64 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 64.

1866.Саламатова, С. М. Методы конструирования одежды: учеб. пособие. Часть I / [С.


М. Саламатова, О. И. Алказ]; отв. ред.: А. Г. Скрипченко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Моделирование швейных и трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 72 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 71.

1867.Сорокин, Г. Ф. Электроника: метод. указания к выполнению курсовых проектов /


[Г. Ф. Сорокин]; отв. ред.: И. А. Мардаре; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Конструирования и
проектирования электронной аппаратуры. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 52 p.: fig. – Bibliogr.:
p. 51.

1868.Сырбу, И. М. Менеджмент / И. М. Сырбу, Ю. И. Кротенко; Акад. Транспорта,


информатики и коммуникаций; Акад. Экон. Знаний Молдовы. – Chişinău: Evrica, 2006. –
241 p.: fig., scheme., tab. – (Ser. Мanagement şi marketing). – Bibliogr.: p. 211-213. – ISBN
978-9975-942-78-2

1869.Таран, Н. Г. Современные технологии стабилизации вин: моногр. / Н. Г. Таран, В.


И. Зинченко; Нац. Ин-т Виноградарства и Виноделия Республики Молдова. – Chişinău: [s.
n.], 2006. – 240 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 217-240. – ISBN 978-9975-62-056-7

1870.Тащи, С. К. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине


Экономика строительства для студентов специальности Экономика и менеджмент в
строительстве / [С. К. Тащи]; отв. ред.: Г. Васкан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и
менеджмента в строительстве. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 26 p.: tab. – Bibliogr.: p. 25.

1871.Теория передачи информации: учеб.-метод. пособие. Часть 4 / [И. Кицул, Н.


Бежан, П. Нистирюк, Л. Липчеану]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций, Каф.
Оптоэлектронных систем. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 56 р.: fig. – Bibliogr.: p. 54.

1872.Partea 5. – 2006. – 64 р.: fig. – Bibliogr.: p. 62.

1873.Partea 6. – 2006. – 72 р. : fig. – Bibliogr.: p. 71.

1874.Partea 7. – 2006. – 36 р.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 35.

153
1875.Partea 8. – 2006. – 79 р.: fig. – Bibliogr.: p. 77.

1876.Partea 9.1. – 2006. – 62 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 60.

1877.Partea 9.2. – 2006. – 63 p.: fig. – Bibliogr.: p. 62.

1878.Partea 11. – 2006. – 98 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 94.

1879.Partea 12. – 2006. – 134 p.: fig. – Bibliogr.: p. 128.

1880.Partea 13. – 2006. – 88 p.: fig. – Bibliogr.: p. 86.

1881.Технология строительства: метод. указания по проведению технологической


практики / [О. С. Куку, В. И. Топорец, А. Ф. Исак, Ю. Г. Дохмилэ]; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Технология строительства. – Chişinău: U.T.M., 2006. – 16 p.

1882.Чебан, Л. Г. Рисунок: метод. указания по выполнению лаб. работ / Л. Г. Чебан;


отв. ред.: Е. А. Мустяцэ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Дизайн одежды. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 95 p.: des.

1883.Чофу, Ю. Материаловедение: тематика курса и метод. указания для подбора


задания к контрольным работам / [Ю. Чофу, Г. Дынту, А. Янакевич]; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Материаловедения и технологии конструкционных материалов. – Chişinău: U.T.M.,
2006. – 32 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 31.

1884.Шаргородский, М. Т. Архитектурное проектирование. Пассажирская


автостанция: метод. указания к выполнению курсового проекта / [М. Т. Шаргородский, Д.
Т. Андронович, С. П. Трончу]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектуры. – Chişinău:
U.T.M., 2006. – 13 p.: fig. – Bibliogr.: p. 12.

1885.Шаргородский, М. Т. 3D-моделирование предметов интерьера: метод. указания /


[М. Т. Шаргородский, Т. А. Шаргородская]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектуры. –
Chişinău: U.T.M., 2006. – 31 p.: fig. – Bibliogr.: p. 30.

2007

1886.Albu, Ion. Analiza factorială a valorii de piaţă a imobilului rezidenţial: monogr. / Ion
Albu, Svetlana Albu, Nicolae Ţurcanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi
Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 183 p.: fig. – Bibliogr.: p. 136-144. –
ISBN 978-9975-9888-5-8

1887.Albu, Svetlana. Îndrumar metodic privind practica didactică pentru studenţii


specialităţii 584.3 Evaluarea imobilului / [Svetlana Albu]; red. resp.: Tatiana Sanduţa; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 17
p.: anexe.

1888.Alcaz, Tudor. Birotica şi comunicarea organizaţională: material didactic pentru


seminare / Tudor Alcaz, Victoria Şcolnic, Ana Postolache; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 144 p. – ISBN 978-9975-
9704-0-2

154
1889.Ambros, Tudor. Electromecanica cosmică. Convertizoare cosmice de energie / Tudor
Ambros; ref. şt.: Mihail Chiorsac, Aurel Câmpeanu. – Reşiţa: Ed. Eftimie Murgu, 2007. – 97 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 95. – ISBN 973-8286-75-1

1890.Antoci, Nicolae. Circuite integrate analogice: indicaţii metodice pentru proiectul de


curs / [Nicolae Antoci]; red. resp.: Bartolomeu Izvoreanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 83 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 76.

1891.Antonovici, A. Tehnologia produselor alimentare (spec. Tehnologia zahărului şi a


produselor zaharoase): programul stagiului pentru practica inginerească / [A. Antonovici]; red.
resp.: A. Bălănuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 16 p.

1892.Arhip, Vasile. Viticultură, ampelografie şi oenologie: ghid practic viti-vinicol / [Vasile


Arhip, Aliona Sclifos, Daniela Popa]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 32 p. – Bibliogr.: p. 29-30.

1893.Arhitectura clădirilor. Hale industriale tip parter: indicaţii metodice privind proiectul de
an / [Iurie Banaru, Mihail Dobrev, Emilia Pepeliaeva, Otilia Rudic, Alexandra Gangan, Valeriu
Ivanov]; red. resp.: Nicolae Ciobanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 32 p.: fig. – Bibliogr.: p. 7.

1894.Balmuş, Ion. Lucrări de laborator la mecanică realizate în MATLAB / Ion Balmuş,


Anatolie Casian, Valeriu Mihailov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Mecanica Teoretică. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 118 p.: tab. – Bibliogr.: p. 118.

1895.Bantea, Valentina. Tehnologia produselor de cofetărie: problemar / [Valentina Bantea];


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 87 p.: tab. – Bibliogr.: p. 86.

1896.Bejan, Nicolae. Dispozitive electronice: ghid la lucrări practice. Partea 1 / [Nicolae


Bejan, Pavel Nistiriuc, Alisa Maşnic]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat.
Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 40 p.: fig. – Bibliogr.: p. 38.

1897.Partea 2. – 2007. – 80 p.: fig. – Bibliogr.: p. 78.

1898.Beşetea, A. Utilaj tehnologic în industria uşoară (specialitatea MAIU): indicaţii


metodice pentru lucrări de lab. / A. Beşetea, I. Chiviriga, Iu. Balan; red. resp.: Valeriu Şauga;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 59 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 54.

1899.Biochimie: îndrumar metodic pentru lucrări de control / [Tatiana Vrabie, Ludmila


Palamarciuc, Aliona Sclifos, Larisa Neculă]; red. resp.: Anatol Bălănuţă; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 37 p. – Bibliogr.: p. 35-36.

1900.Biotehnologii ecologice viti-vinicole: monogr. / B. Găină, S. Lafon-Lafoicade, B.


Dubos, E. Vorobiev, A. Poulard, J. Ciumac, V. Bejan, I. Praporşcic; A.Ş.M. – Chişinău, 2007. –
264 p.: fig., tab. – Bibliogr. după art. – ISBN 978-9975-62-169-4

1901.Blanovschi, Andrei. Teorii economice moderne şi contemporane / Andrei Blanovschi;


Acad. de Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugată. –
Chişinău: S. n., 2007. – 296 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 293-296. – ISBN 978-9975-932-44-8

155
1902.Bodean, Ghenadie. Proiectarea aparatajului electronic implementat cu dispozitive
programabile (2 în 1) = Проектирование электронной аппаратуры на микросхемах
программируемой логики (2 в 1): ghid metodico-didactic / [Ghenadie Bodean]; red. resp.: Igor
Mardare; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi producerea aparatajului electronic. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 312 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 308.

1903.Bogoev, Vladimir. Mecanica aplicată: îndrumar metodic cu sarcini pentru efectuarea


lucrărilor de control / [Vladimir Bogoev]; red. resp.: Valeriu Dulgheru; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini. – Chişinău: U. T. M., 2007. – 43 p.: fig.

1904.Bostan, Ion. Din istoria tehnicii / Ion Bostan, Valeriu Dulgheru. - Chişinău: Ed.
U.T.M., 2007. – 196 p.: il. – Bibliogr.: p. 189-195. – ISBN 978-9975-45-019-5

1905.Botnaru, Raisa. Fetes religieuses et civiles / Raisa Botnaru, Maria Botnaru-Baltag. –


Chişinău: Î. S. F. E.-P. „Tipografia Centrală”, 2007. – 192 p. – Bibliogr.: p. 188. – ISBN 978-
9975-9710-9-6

1906.Bugaian, Larisa. Managementul strategic al costurilor: monogr. / Larisa Bugaian. –


Chişinău: CEP USM, 2007. – 271 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 223-238. – ISBN 978-9975-70-
169-3

1907.Bumbu, Ion. Reciclarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor solide. Elemente de


proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare şi neutralizare a deşeurilor solide / Ion Bumbu;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 65 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 65. – ISBN 978-
9975-45-026-3

1908.Buzu, Olga. Bazele activităţii economice ale întreprinderii pe piaţa imobiliară:


îndrumar metodic / Olga Buzu; red. resp.: Liubov Usturoi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 37 p.: tab. – Bibliogr.: p.
23.

1909.Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare / Constantin Banu, Camelia


Vizireanu, Doruleţ Răsmeriţă [et al.]. – Bucureşti: Ed. AGIR, 2007. – 573 p.: fig., tab. –
(Inginerie Alimentară). – Bibliogr.: p. 571-573. – Notă: ca autori mai sunt menţionaţi Grigore
Musteaţă, Silvia Rubţov.

1910.Caravan, F. Dreptul familiei. Raportul patrimonial dintre membrii familiei / [F.


Caravan]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 20 p. –
Bibliogr.: p. 20.

1911.Castraveţ, Lucia. Ghid metodic la macroeconomie cu aplicaţii practice / Lucia


Castraveţ; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 140 p.:
graf., tab. – Bibliogr.: p. 131-139.

1912.Cazacu, Vitalie. Agromarketing. Conceptul şi funcţiile agromarketingului / [Vitalie


Cazacu]; red. resp.: Andrei Gangan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică şi
Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 59.

1913.Călin Postolachi: (grafică, pictură, design vestimentar): In memoriam / concepţie sel.:


Veronica Postolachi; trad. în engl.: Marina Pruteanu; trad. şi red. textului în fr.: Tatiana Babuc,

156
Eleonora Sîdnic; cop.: Victor Cobzac. – Chişinău: “Baştina-Radog” SRL, 2007. – 64 p.: imagini,
fot. color. – ISBN 9975-9574-7-1

1914.Certan, Valeriu. Mecanică teoretică / Valeriu Certan, Iurie Nica; Acad. de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica, 2007. – 308 p.: fig. – (Ser. Inginerie, Transport şi
Logistică). – Bibliogr.: p. 308. – ISBN 978-9975-942-68-3

1915.Chimie generală şi anorganică: îndrumar de lab. / [Ana Verejan, Svetlana Haritonov,


Anton Rusu, Vera Balan, Larisa Cernega, Veronica Amarii]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de
Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 52 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 49.

1916.Codreanu, C. Aplicaţii a standardelor pentru reprezentările grafice şi topografice a


elementelor (obiectelor) electroenergetice şi electrotehnice în scheme, pe planuri şi ridicări
topografice / C. Codreanu, I. Terzi; red. resp.: Ion Proţuc; Univ. Tehnică a Moldovei, Cat.
Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 181 p.: tab. – Bibliogr.: p. 178-179.

1917.Codreanu, C. Medii de programare: teste grilă / C. Codreanu; red. resp.: Ion Proţuc;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 57 p. – Bibliogr.: p.
56.

1918.Codreanu, Constantin. Program de practică: programele stagiilor de practică, indicaţii


metodice şi tematica sarcinilor individuale / [Constantin Codreanu, Alexandru Zaiţev]; red. resp.:
Ion Proţuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 56 p.:
anexe. – Bibliogr.: p. 37-38.

1919.Cojuhari, Andrei. Evoluţia şi unele abordări metodologice ale reformării relaţiilor de


proprietate / Andrei Cojuhari, Valentina Childescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie
Economică şi Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 37 p. – Bibliogr.: p. 37.

1920.Cojuhari, Andrei. Introducere în obiectul de studiu al teoriei economice: (lucrare


metodică) / Andrei Cojuhari, Tatiana Lîsîi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică şi
Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 48 p. – Bibliogr.: p. 46.

1921.Сonfort şi performanţă în sport: studiu / Daniela Fărîmă, Stela Balan, Marcela Irovan,
Irina Tutunaru; Univ. Tehn. „Gh. Asachi” Iaşi; Univ. Tehn. a Moldovei. – Iaşi: Performantica,
2007. – 214 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 214. – ISBN 978-973-730-335-6

1922.Coşciug, Lidia. Controlul calităţii produselor alimentaţiei publice: ghid metodic pentru
lucrări de lab. la disciplina “Controlul tehnico-chimic al produselor alimentaţiei publice” pentru
studenţi spec. 541.1 “Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”/ [Lidia Coşciug,
Eleonora Dupouy]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei
Publice. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 52 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 51.

1923.Creţu, Ina. Managementul resurselor umane: (note de curs) / Ina Creţu; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 100 p. –
Bibliogr.: p. 97-98.

1924.Crudu, Valentin. Calitatea învăţământului în instituţiile preuniversitare: management,


tehnologii, metodologii, evaluare / Valentin Crudu, Dumitru Patraşcu. – Chişinău: Gunivas,
2007. – 378 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 370-378. – ISBN 978-9975-908-66-5

157
1925.Cucu, Oleg. Tehnologia construcţiilor monolite în condiţii extremale: îndrumar pentru
lucrări de lab. / [Oleg Cucu]; red. resp.: Andrei Isac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia
Construcţiilor. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 41 p.: tab. – Bibliogr.: p. 29.

1926.Cucu, Oleg. Tehnologia demolării construcţiilor avariate: îndrumar pentru elab. lucrări
de an / [Oleg Cucu]; red. resp.: Andrei Isac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia
Construcţiilor. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 21 p.: tab. – Bibliogr.: p. 16.

1927.Culegere de probleme şi sarcinile lucrărilor individuale la geometria descriptivă / [Iurie


Căpăţînă, Ion Ştirbul, Angela Şuletea, Tudor Jandîc]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Geometrie
Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 121 p.: fig. – Bibliogr.: p. 1.

1928.Dandara, Adriana. Calamităţi naturale: ciclu de prelegeri / Adriana Dandara; resp. de


ed.: Efim Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M.,
2007. – 57 p. – Bibliogr.: p. 55.

1929.Design poetic. Vol. 1 / coord.: Victor Cobzac; Cenaclu literar „Ora de vârf”. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2007. – 159 p. – ISBN 978-9975-63-048-7

1930.Dmitriev, Vladimir. Depozitarea produselor refrigerate: ciclu de prelegeri / [Vladimir


Dmitriev]; red. resp.: Mircea Bernic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial.
– Chişinău: U.T.M., 2007. – 92 p.: fig. – Bibliogr.: p. 91.

1931.Dobrea, Ina. Îndrumar metodic pentru elaborarea proiectului de an la disciplina Partea


electrică a centralelor / [Ina Dobrea]; coord. de ed.: Ion Stratan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 90 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 89.

1932.Drebot, Victor. Arhitectura. Practica la desen şi pictură: indicaţii metodice / Victor


Drebot, Veaceslav Torpan, Mariana Hadji-Bandalac; red. resp.: Vladimir Gaidaş; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Arhitectura. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 32 p.: des., il. – Bibliogr.: p. 30.

1933.Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită. [Vol. 3] / Valeriu Dulgheru. – Chişinău:


U.T.M., 2007. – 188 p. – ISBN 978-9975-9864-3

1934.Elaborarea tezelor de licenţă: indicaţii metodice pentru studenţii specialităţii 363.1 –


Business şi Administrare / [Valentin Sverdlic, Carolina Lozovanu, Larisa Bugaian, Maria
Gheorghiţă, Lidia Uşacova, Ina Gumeniuc, Ina Creţu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie
şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 36 p.: tab.

1935.Electrotehnica şi bazele electronicii: culegere de probleme. Partea 1 / Lilian Curevici,


Liviu Volconovici, Valeriu Coseac [et al.]; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. –
Chişinău: Evrica, 2007. – 72 p. – Bibliogr.: p. 70. – ISBN 978-9975-62-200-4

1936.Ene, Vladimir. Fiabilitatea şi mentenabilitatea automobilelor / Vladimir Ene; Acad. de


Transporturi, Informatică şi Comunicaţii; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Evrica, 2007. –
344 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 311-315. – ISBN 978-9975-941-07-5

1937.Etalon: lucrare metodică pentru practica constructiv-tehnologică a studenţilor spec.


521.3 – Maşini şi Sisteme de Producţie / I. Botez, P. Gordelenco, P. Stoicev, V. Javgureanu, M.
Bunescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. – Chişinău: U.T.M.,
2007. – 41 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 40.

158
1938.Evidenţa contabilă: ciclu de prelegeri / Tudor Alcaz, Anatolie Rusu, Diana Osipov, Ala
Oprea; red. resp.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în
Transport. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 175 p. – Bibliogr.: p. 173-174. – ISBN 978-9975-45-
032-4

1939.Fenomene de transfer: îndrumar de lab. / [A. Lupaşco, G. Dicusar, A. Moşanu, U.


Chiaburu, P. Costov, O. Cazacu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia
Produselor Cerealiere. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 41 p.: fig., tab.

1940.Fizică: culeg. de probleme: cl. 10-12 / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu, Ion Scutelnic
[et al.]. – Chişinău: Univers Pedagogic, 2007. – 252 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-48-018-5

1941.Gangan, A. Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de licenţă pentru studenţii de


la specialitatea Marketing şi logistică / [A. Gangan, O. Calmîcov]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 15 p. – Bibliogr.: p. 13-14.

1942.Gangan, A. Programul practicii de licenţă la specialitatea Marketing şi logistică / [A.


Gangan, V. Childescu, O. Calmîcov]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică şi
Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 17 p. – Bibliogr.: p. 10-11.

1943.Gangan, A. Programul practicii economico-tehnologice pentru anul doi de studii, FIEB,


specialitatea Marketing şi logistică / [A. Gangan, V. Childescu, O. Calmîcov]; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 12 p.

1944.Gheorghiţă, Maria. Economia firmei în industrie: indicaţii metodice pentru îndeplinirea


lucrărilor de verificare / [Maria Gheorghiţă]; red. resp.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Economie şi Management Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 28 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 25-26.

1945.Gheorghiţă, Maria. Managementul riscurilor: indicaţii metodice pentru îndeplinirea


lucrărilor de verificare / [Maria Gheorghiţă]; red. resp.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Economie şi Management Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 29 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 26-27.

1946.Gheţiu, Mihail. Hidraţii de carbon - componenţi principali ai lemnului: note de curs /


[Mihail Gheţiu]; red. resp.: Ana Verejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 132 p.: il. – Bibliogr.: p. 132.

1947.Ghid pentru elaborarea şi promovarea proiectelor CDM de reducere a emisiilor de gaze


cu efect de seră / Arcadie Capcelea, Valentin Arion, Stela Drucioc, Cristina Gherman; red. şt.: D.
Galupa. – Chişinău, 2007. – 88 p.: tab. – Bibliogr.: p. 64-65. – ISBN 9975-944-65-5

1948.Goldan, Tudor. Tehnici şi tehnologii miniere / Tudor Goldan, Vasile Grama, Valeriu
Cucoş; Univ. Petroşani, România; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2007. –
303 p.: fig. – Bibliogr.: p. 297-303. – ISBN 978-9975-63-051-1

1949.Gremalschi, Anatol. Informatică: manual pentru cl. a 10-a / Anatol Gremalschi, Iurie
Mocanu, Ludmila Gremalschi; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. –
Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2007. – 188 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 187. – ISBN 978-9975-67-
237-5

159
1950.Gribincea, Alexandru. Îndrumar metodic pentru seminare şi lucrări practice la Bazele
marketingului / Alexandru Gribincea, Vitalie Cazacu, Tatiana Lîsîi; Inst. de Relaţii Intern. din
Moldova, Cat. Relaţii Econ. Intern. – Chişinău: IROM, 2007. – 79 p.: tab. – Bibliogr.: p. 77-78.
– ISBN 978-9975-9699-9-4

1951.Guţu, Aurel. Generarea durabilă a energiei: ciclu de prelegeri. Realizat în cadrul


Proiectului Tempus JEP 24 182-2003 / Aurel Guţu, Sergiu Palaş, Corina Guţu; ref. şt.: Nicolae
Baboi; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 172 p.: fig. – Bibliogr.: p. 171. –
ISBN 978-9975-45-023-2

1952.Guţu, Aurel. Surse neconvenţionale de energie: materiale informative: probleme / Aurel


Guţu; red. resp.: N. Baboi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică şi Management în
Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 76 p.: anexe, tab.

1953.Ivanov, Valeri. Fizica construcţiilor. Determinarea iluminatului natural în încăperile de


locuit (calculele luminotehnice): îndrumar metodic / [Valeri Ivanov, Ludmila Ivanov]; red. resp.:
Sergiu Borozan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectura. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 29 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 28.

1954.Îndrumar metodic pentru proiectarea de diplomă la specialitatea 2504, Căi Ferate,


Drumuri şi Poduri / M. Vangheli, A. Ababii, G. Pogorleţchi, S. Bejan, A. Cadocinicov, P.
Arnaut; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2007.
– 25 p.: anexe.

1955.Îndrumar metodic pentru proiectul de an la disciplina Alimentarea cu energie electrică a


întreprinderilor industriale / [I. Proţuc, I. Romanciuc, V. Pogora, C. Codreanu, T. Stanciu]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 33 p.: tab. – Bibliogr.: p.
28-31.

1956.Leah, Ion. Matematica. ABC-ul BAC-ului / [Ion Leah]; red. resp.: Ana Costaş; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Matematica. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 96 p.

1957.Lupan, Oleg. Baze de date: îndrumar metodic pentru lucrări de lab. / Oleg Lupan; red.
resp.: Victor Şontea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Microelectronică şi Dispozitive
Semiconductoare. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 75 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 74.

1958.Lupan, Oleg. Instrumente Soft în microelectronică: îndrumar metodic pentru lucrări de


lab. / Oleg Lupan; red. resp.: Victor Şontea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Microelectronică şi
Dispozitive Semiconductoare. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 61 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul
lucrărilor.

1959.Lupu, Olga. Bazele teoretice a panificaţiei: ciclu de prelegeri / Olga Lupu; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere. – Chişinău: U.T.M.,
2007. – 78 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 74-75.

1960.Lupu, Olga. Tehnologia panificaţiei: problemar / [Olga Lupu, Andrei Lupaşco]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 123 p.: tab. – Bibliogr.: p. 120.

1961.Machetare: indicaţie metodică la disciplina Proiectarea de arhitectură / A. Cataeva, I.


Niţă, M. Traci, R. Andronic, A. Ostapov; coord.: V. M. Gaidaş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 20 p.: fig. – Bibliogr.: p. 17-18.

160
1962.Malcoci, Marina. Proiectarea şi tehnologia articolelor de marochinărie. Partea I:
îndrumar metodic pentru realizarea lucrărilor de lab. / [Marina Malcoci]; red. resp.: Stela Balan;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 88 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 88.

1963.Marina, Vasile. Mecanica newtoniană / Vasile Marina. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 456
p. – Bibliogr.: p. 450-456. – ISBN 978-9975-45-051-5

1964.Marinciuc, Mihai. Fizică: manual pentru cl. a 10-a / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu;
Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2007. –
180 p.: fig. – ISBN 978-9975-67-238-2

1965.Matematica 5. Ecuaţii diferenţiale. Serii. Variabile complexe: ciclu de prelegeri şi


exerciţii / A. Moloşniuc, I. Dohotaru, E. Rusu, A. Popescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Matematică. - Chişinău: U.T.M., 2007. - 312 p. – ISBN 978-9975-9841-6-4

1966.Matematica discretă: indicaţii metodice pentru seminare / [Galina Marusic, Rodica


Bulai, Victor Beşliu, Gheorghe Ceban]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Automatică şi Tehnologii
Informaţionale. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 88 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 86.

1967.Matematică: manual pentru cl. a 10-a / Ion Achiri, Petru Efros, Valentin Garit, Nicolae
Prodan; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a rev. şi compl. –
Chişinău: Prut Internaţional, 2007. – 280 p.: fig. – ISBN 978-9975-69-893-1

1968.Mecanică, fizică moleculară şi termodinamică: îndrumar de lab. la fizică / resp. ed.: I.


Moldoveanu, V. Şura, N. Pustovit; red. resp.: I. Stratan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică. –
Chişinău: U. T. M., 2007. – 81 p.: fig. – Bibliogr.: p. 79.

1969.Mironov, Bettin. Mechanisms of Electromagnetic and Gravitational Fields / Bettin


Mironov. – USA: Publishing Inc., 2007. – 224 p. – Bibliogr.: p. 215-223. – ISBN 978-1-60264-
105-1

1970.Mitrofan, Olesea. Teledetecţie: îndrumar metodic pentru aplicaţii / Olesea Mitrofan,


Alexandru Badea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Cadastru, Geodezie şi Geotehnică. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 72 p.: il. – Bibliogr.: p. 69. – ISBN 978-9975-45-021-8

1971.Moscalenco, Lilia. Curs de limbă română pentru studenţii alolingvi / Lilia Moscalenco,
Valentina Mustea, Elena Hodinitu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 83 p.

1972.Olaru, Efim. Stabilitatea construcţiilor în condiţii de incendiu: ciclu de prelegeri / Efim


Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2007. –
57 p. – Bibliogr.: p. 56.

1973.Operaţii unitare în industria alimentară: îndrumar de lab. / [A. Lupaşco, G. Dicusar, A.


Diatlov, A. Moşanu, V. Chiaburu, P. Costov, O. Cazacu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese
şi Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 69 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 68.

161
1974.Palamarciuc, Ludmila. Biochimie: îndrumar de lab. / [Ludmila Palamarciuc, Tatiana
Vrabie, Aliona Sclifos]; red. resp.: Anatol Bălănuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 112 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 111.

1975.Pisarenco, Valentin. Instalaţii frigorifice: ciclu de prelegeri. Partea 1 / [Valentin


Pisarenco]; red. resp.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 98 p.: fig. – Bibliogr.: p. 95-96.

1976.Politologie: ciclu de prelegeri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă / Ion Vangheli,


Manole Cartofeanu, Sergiu Tihun, Mihai Guzgan, Ana Danielean, Veronica Roşca, Veronica
Buzu, Vitalie Maftei; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău: U.T.M.,
2007. – 204 p. – Bibliogr.: p. 203-204. – ISBN 978-9975-45-044-7

1977.Popa, Vasile. Haz în clipe de răgaz. Felicitări omagiale pentru cei dragi. Debut poetic /
Vasile Popa; caricaturi: Valeriu Podborschi, Iurie Cebotari. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 163 p.:
il.

1978.Poroseatcovschi, Vladimir. Îndrumar metodic pentru efectuarea proiectului de an la


disciplina Automobile. Partea 1: Calculul de tracţiune şi indicii tehnici de exploatare a
automobilului proiectat / [Vladimir Poroseatcovschi, Tudor Rusu, Igor Rotaru]; red. resp.:
Vladimir Ene; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 56
p.: fig. – Bibliogr.: p. 43.

1979.Potâng, Arhip. Electrotechnique generale: cours theorique / Arhip Potâng, Petru Todos;
coord. sc.: Victor Şontea; red. en chef: Liviu Carcea; Univ. Techn. de Moldova, Filiere
Francophone Informatique. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 446 p.: fig. – Bibliogr.: p. 437. – ISBN
978-9975-45-028-7

1980.Potlog, Tamara. Fizică: Caietul elevului: cl. a 6-a / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai
Marinciuc. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău: Integritas, 2007. – 96 p.: fig., tab. – ISBN 978-
9975-9928-3-1

1981.Probleme de fizică / D. Ţiuleanu, I. Stratan, G. Golban [et al.]; coord.: D. Ţiuleanu, C.


Marcu; Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. Tehn. din Timişoara. – Chişinău: Tehnica-Info, 2007. –
280 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 280. – Notă: ca autori mai sunt menţionaţi G. Taran, S. Marian. –
ISBN 978-9975-910-31-6

1982.Procese tranzitorii electromagnetice: îndrumar de lab. / [Ion Proţuc, Victor Pogora, Iurii
Kiseliov, Iurie Hramco]; red. resp.: Ion Stratan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electroenergetica.
– Chişinău: U.T.M., 2007. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 58.

1983.Proiectarea de arhitectură: indicaţie metodică / R. Andronic, I. Negruţă, M. Traci, L.


Şveţ; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectura. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 52 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 48.

1984.Puşcaşu, Ion Luca. Dicţionar explicativ de arhitectură / Ion Luca Puşcaşu; consultanţi:
Nistor Grozavu, Nicon Zaporojan; red.-coord. Gheorghe Colţun. – Chişinău: SC “Arhi-Cor”
SRL, 2007. – 171 p. – Bibliogr.: p. 171. – ISBN 978-9975-9669-7-9

1985.Raport anual al administraţiei Universităţii Tehnice a Moldovei: Activitatea


colectivului universităţii pe anul 2007 în domeniile instructiv-educativ, cercetare şi consolidare a
bazei tehnico-materiale. – Chişinău: [U.T.M.], 2007. – 24 p., [65] f. pl., il. color.

162
1986.Rusu, Gheorghe. Stabilizarea şi creşterea economică: aspecte metodologice, probleme,
soluţii: (material didactic) / Gheorghe Rusu, Victoria Trofimov, Veaceslav Şevciuc; Univ. de
Stat din Moldova, Cat. Econ. Generală şi Relaţii Econ. Intern. – Chişinău: CEP USM, 2007. –
200 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 169. – ISBN 978-9975-70-299-7

1987.Rusu, Ion. Determinarea proprietăţilor principale ale maselor argiloase şi articolelor


ceramice: îndrumar metodic privind îndeplinirea lucrărilor de lab. / [Ion Rusu]; red. resp.:
Constantin Tarnovschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de
Construcţii. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 40 p.: fig. – Bibliogr.: p. 35-37.

1988.Rusu, Ion. Tehnologia materialelor silicatice şi sticla: îndrumar metodic privind


îndeplinirea proiectului de an / [Ion Rusu]; red. resp.: Constantin Tarnovschi; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţii. – Chişinău: U.T.M.,
2007. – 32 p.: tab. – Bibliogr.: p. 29.

1989.Samoteeva, Raisa. Filosofia cercetării. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice: suport de curs /


Raisa Samoteeva; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 100 p. – Bibliogr.: p.
100. – ISBN 978-9975-45-022-5

1990.Scobioală, Viorica. Procese de broşare-copertare: note de curs. Partea 1 / [Viorica


Scobioală, Marina Buciuceanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design şi Tehnologii Poligrafice.
– Chişinău: U.T.M., 2007. – 144 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 143.

1991.Sisteme de conversie a energiilor regenerabile: eoliană, solară, hidraulică / I. Bostan, V.


Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochireanu; red. resp.: Ion Bostan. – Chişinău: Tehnica-Info,
2007. – 592 p.: il. color., fig.+CD. – Bibliogr.: p. 579-580. – ISBN 978-995-63-076-4

1992.Sorochin, Gh. F. Radiotehnica: îndrumar metodic pentru lucrări de lab. / Gh. F.


Sorochin; red. resp.: I. A. Mardare; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi Proiectarea
Aparatajului Electronic. – Chişinău: U. T. M., 2007. – 22 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 22.

1993.Stabilitatea construcţiilor în condiţii de incendiu: ciclu de prelegeri / Univ. Tehn. a


Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 57 p. – Bibliogr.: p.
56.

1994.Studiul sistemelor de diagnosticare a proceselor de prelucrare mecanică: îndrumar


metodic pentru lucrări de lab. / I. Botez, P. Gordelenco, P. Stoicev, M. Bunescu; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. – Chişinău: U. T. M., 2007. – 24 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 23.

1995.Sudarea, tăierea şi prelucrarea materialelor cu gaze: manual pentru învăţămîntul


secundar profesional / Ilie Botez, Valentin Amariei, Mihai Bunescu, Dumitru Bodeanu, Alexei
Botez, Victor Juc. – Chişinău: Lumina, 2007. – 336 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 333. – ISBN 978-
9975-65-070-0

1996.Sverdlic, Valentin. Bazele antreprenoriatului: îndrumar metodic privind îndeplinirea


lucrărilor de control / [Valentin Sverdlic]; rec.: Maria Gheorghiţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 24-
26.

163
1997.Sverdlic, Valentin. Premisele şi consecinţele aderării Republicii Moldova la
Organizaţia Mondială a Comerţului / Valentin Sverdlic, Rodica Popescu; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2007. – 84 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 83-84. – ISBN 978-
9975-910-39-2

1998.Ştirbul, I. Geometrie descriptivă: îndrumar metodic privind executarea lucrărilor grafice


/ [I. Ştirbul, A. Ruban]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54.

1999.Tarnovschi, Constantin. Bazele mineritului: ciclu de prelegeri / Constantin Tarnovschi;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău: U.T.M., 2007. –
160 p.: fig. – Bibliogr.: p. 157-158. – ISBN 978-9975-45-057-7

2000.Tarnovschi, Constantin. Exploatări miniere de suprafaţă / [Constantin Tarnovschi, Nina


Corlăteanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 120 p.: fig. – Bibliogr.: p. 119.

2001.Tarnovschi, Constantin. Exploatări miniere subterane / [Constantin Tarnovschi, Nina


Corlăteanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 160 p.: il. – Bibliogr.: p. 159.

2002.Tarnovschi, Constantin. Explorarea şi evaluarea zăcămintelor / [Constantin Tarnovschi,


Nina Corlăteanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 52 p.: fig. – Bibliogr.: p. 51.

2003.Tarnovschi, Constantin. Materiale constructive: îndrumar pentru lucrări de lab. /


[Constantin Tarnovschi, Nina Corlăteanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi
Geotehnică. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 89 p.: fig.

2004.Tatarov, Pavel. Chimia alimentară: îndrumar metodic / Pavel Tatarov, Elisaveta


Sandulachi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării. – Chişinău: U.T.M., 2007. –
40 p. – Bibliogr.: p. 40.

2005.Tatarov, Pavel. Chimia produselor alimentare: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Pavel


Tatarov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 124
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 124.

2006.Tcaci, Olga. Dialogues thématiques: élab. méthodique / [Olga Tcaci, Daniela Istrati];
red. resp.: Gheorghe Reabţov; Univ. Techn. de Moldova, Dép. Informatique Appliquée. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 76 p.: fig.

2007.Teacă, Ilie. Drept funciar: schiţă de curs / [Ilie Teacă]; red. resp.: Veronica Sîrbu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U. T. M., 2007. – 236 p.: tab. – Bibliogr.:
p. 227-236.

2008.Tehnologia organizării transportului de mărfuri: ciclu de prelegeri. Partea 1 / T. Alcaz,


V. Russu, A. Oprea, C. Straistari; red. resp.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi
Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 134 p. – Tit. pe cop.: Tehnologia şi
organizarea traficului de mărfuri. – Bibliogr.: p. 132-133. – ISBN 978-9975-45-030-0

2009.Partea 2. – 2007. – 132 p. – Bibliogr.: p. 130-131. – ISBN 978-9975-45-031-7

164
2010.Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare: programul stagiului pentru
practica inginerească / [Anatolie Bălănuţă, Vasile Arhip, Aliona Sclifos, Nina Boldureanu];
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 24 p.: anexe. – Bibliogr.: p.
12-13.

2011.Teoria transmisiunii informaţiei: ghid. Partea 10 / Igor Chiţul, Nicolae Bejan, Pavel
Nistiriuc, Alisa Maşnic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice, Cat.
Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 81 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 80.

2012.Partea 14. – 2007. – 96 p.: fig., graf., tab. – Bibliogr.: p. 94.

2013.Partea 15. – 2007. – 99 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 98.

2014.Tronciu, Sergiu. Tipologia clădirilor: schemele zonării funcţionale ale clădirilor


obşteşti: indicaţii metodice / [Sergiu Tronciu, Diana Andronovici]; red. resp.: Mihail
Şargorodschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 20 p.:
scheme. – Bibliogr.: p. 19. – ISBN 978-9975-45-056-0

2015.Ţernă, Ilie. Mişcarea unidimensională a gazelor: îndrumar metodic pentru prelegeri,


lecţii practice la mecanica aplicată a fluidelor / Ilie Ţernă; red. resp.: Sergiu Calos; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 142 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-45-041-6

2016.Ţislinschi, Natalia. Modelarea şi optimizarea proceselor tehnologice: ciclu de prelegeri


/ [Natalia Ţislinschi, Mircea Bernic]; red. resp.: Andrei Lupaşco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U. T. M., 2007. – 73 p.: tab. – Bibliogr.: p. 73.

2017.Ţuleanu, Constantin. Distribuţia şi utilizarea gazelor naturale combustibile: Proiectări /


Constantin Ţuleanu, Valentin Tonu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu Căldură şi
Gaze, Vantilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 551 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 510-514. – Anexe
p. 515-550. – ISBN 978-9975-62-185-4

2018.Ţurcanu, Dinu. Software în sisteme de comutaţie: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Dinu


Ţurcanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 72
p.: tab. – Bibliogr.: p. 71.

2019.Ţurcanu, Dinu. Tehnologii informaţionale: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Dinu Ţurcanu;


red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 88 p.

2020.Ţurcanu, Nicolae. Indicaţii metodice şi sarcini pentru elaborarea lucrării de an la


disciplina Managementul Construcţiilor / [Nicolae Ţurcanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Inginerie Economică şi Business. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 8 p.

2021.Ungureanu, Dumitru. Proiectarea staţiilor de epurare a apelor uzate orăseneşti:


îndrumar metodic pentru întocmirea proiectului de an. Partea 2: Epurarea mecanică a apelor
uzate / Dumitru Ungureanu, Iacob Liurca; red. resp.: Sergiu Calos; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M.,
2007. – 101 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 100. – ISBN 978-9975-45-053-9

2022.Ursu, Viorica. Tactica forţelor protecţiei civile în situaţii excepţionale: ciclu de


prelegeri / [Viorica Ursu, Andrei Calistru]; resp. de ed.: Efim Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei,

165
Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 153 p.: scheme. – Bibliogr.: p.
153.

2023.Uscarea cătinii albe în câmp U.H.F.: [monogr.] / Andrei Lupaşco, Mircea Bernic,
Natalia Ţislinscaia [et al.]; Centrul didactico-şt. agroalimentar. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 202
p.: fig. color, tab. – Bibliogr.: p. 181-202. – ISBN 978-9975-9798-2-5

2024.Uşanlî, Demian. Economics: program analitic. Probleme, teste, întrebări / [Demian


Uşanlî, Daniela Secrieru, Dumitru Odainîi]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi
Management în Sisteme de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 72 p.: tab. – Bibliogr.: p. 70-
71.

2025.Uşanlî, Demian. Managementul industrial: îndrumar metodic pentru elaborarea părţii


organizatorico-economice în tezele de diplomă pentru spec. T.C.M. şi P.A.C.C.M. / [Demian
Uşanlî, Igor Cucer]; red. resp.: Vasile Mamaliga; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi
Management în Sistemele de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 64 p.: tab. – Bibliogr.: p.
62.

2026.Utilaj tehnologic în industria alimentară: manual. Vol. 1 / Grigore Ganea, Gheorghe


Gorea, Dorel Cojoc, Mircea Bernic. – Chişinău: Tehnica-Info, 2007. – 352 p.: il. – Bibliogr.: p.
348-350. – ISBN 978-9975-910-44-6

2027.Vangheli, Mihai. Exploatarea maşinilor de construcţii: curs de prelegeri / [Mihai


Vangheli]; red. resp.: Sergiu Andrievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi
Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 330 p.: fig. – Bibliogr.: p. 327.

2028.Vangheli, Mihai. Îndrumar metodic pentru proiectarea de diplomă la specialitatea 2003


Ingineria Mecanică în Construcţii / M. Vangheli, M. Andriuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 20 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 12.

2029.Vârlan, Pavel. Bazele teoretice ale alimentării centralizate cu căldură: material didactic
/ Pavel Vârlan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 131 p.: fig. – Bibliogr.: p. 128.

2030.Vârlan, Pavel. Instalaţii de încălzire: îndrumar metodic privind elab. proiectului de curs
/ [Pavel Vârlan]; red. resp.: Constantin Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu
Căldură şi Gaze, Ventilare. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 45.

2031.Verejan, Ana. Clasificarea acido-bazică a ionilor în grupe analitice: indicaţie metodică


la chimie pentru toate spec. UTM / [Ana Verejan, Iurie Subotin]; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 12 p.: tab.

2032.Антонович, А. Некоторые аспекты физико-химических методов контроля


технологических параметров сахарного производства / [А. Антонович, Ю. Суботин]; Техн.
Ун-т Молдовы. - Chişinău: [s.n.], 2007. - 80 р. - Bibliogr.: p. 79.

2033.Архитектурное проектирование. Многоэтажный жилой комплекс: метод.


указания по выполнению курсового проекта по дисциплине Архитектурное
проектирование для специальности Архитектура 581.1 / [Е. А. Богнибов, А. Я. Богнибов,
В. М. Гайдаш, М. Т. Шаргородский]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектуры. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 36 р.: tab. – Bibliogr.: p. 34-35.

166
2034.Архитектурное проектирование. Средняя общеобразовательная школа: метод.
указания по выполнению курсового проекта по дисциплине Архитектурное
проектирование для специальности Архитектура 581.1/ [Е. А. Богнибов, А. Я. Богнибов,
В. М. Гайдаш, М. Т. Шаргородский]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектуры. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 53 р.: tab. – Bibliogr.: p. 51-52.

2035.Бузу, О. В. Основы экономической деятельности предприятия на рынке


недвижимости: метод. указания / О. В. Бузу; отв. ред.: Л. В. Устурой; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Оценки и менеджмента недвижимости. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 36 р.:
tab. – Bibliogr.: p. 25.

2036.Буймистру, Татьяна. Колористика: Цвет – ключ к красоте и гармонии. Кн. 1 /


Татьяна Буймистру. – Chişinău, 2007. – 222 p.: il. color. – Bibliogr.: p. 21. – ISBN 978-9975-
901-26-0

2037.Ганган, А. Программа производственно-экономической практики для студентов


второго курса Специальность Маркетинг и логистика / [А. Ганган, Т. Стукалова, О.
Калмыкова]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономическая теория и маркетинг. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 12 р.

2038.Ганган, С. В. Экономическое обоснование дипломной работы: метод. пособие.


ЧАСТЬ 1: Примеры расчета / С. В. Ганган; отв. ред.: Н. П. Бежан; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 75 р.: tab. – Bibliogr.: p. 74.

2039.Ганган, С. В. Экономическое обоснование дипломной работы: метод. пособие.


Часть 2: Примеры менеджментского анализа / С. В. Ганган; отв. ред.: Н.П. Бежан; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 43 р.: fig. – Bibliogr.:
p. 42.

2040.Георгицэ, Мария. Менеджмент рисков: метод. указания по выполнению


контрольных работ / [Мария Георгицэ]; отв. ред.: Валентин Свердлик; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2007. –
31 p.: tab. – Bibliogr.: p. 29.

2041.Георгицэ, Мария. Экономика предприятия в промышленности: метод. указания


для выполнения контрольных работ / [Мария Георгицэ, Марчела Ботнару]; отв. ред.:
Валентин Свердлик; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в
промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 27.

2042.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 10 классов / Анатол Гремальски,


Юрий Мокану, Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom.: Arcadie Malearovici, Veronica
Musteaţă. – Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2007. – 188 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 187. – ISBN 978-
9975-67-249-8

2043.Губер, Юрие. Практикум по дисциплине Менеджмент гуманитарных ресурсов.


Часть 1: Личность, группа, коллектив / Юрие Губер, Т. Алказ, Н. Шестенко; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Инженерии и менеджмента транспорта. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 125 p.:
tab. – ISBN 978-9975-45-043-0

2044.Диденкул, А. С. Методические указания к выполнению курсового проекта на


тему: Возведение железобетонных монолитных конструкций в зимних условиях / А. С.

167
Диденкул, Н. С. Овчаренко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии строительства. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 28 р.: tab. – Bibliogr.: p. 27.

2045.Диденкул, А. С. Технология возведения нулевого цикла здания. ЧАСТЬ 1: метод.


указания к выполнению курсовой работы на практических занятиях / [А. С. Диденкул, Н.
С. Овчаренко]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии строительства. – Chişinău: U.T.M.,
2007. – 48 р.: tab. – Bibliogr.: p. 47.

2046.Дипломное проектирование: метод. указания для студентов специальности 363.1


– Бизнес и Администрирование / [Валентин Свердлик, Лидия Ушакова, Каролина
Лозовану, Лариса Бугаян, Мария Георгица, Инна Гуменюк, Инна Крецу]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Экономика и промышленный менеджмент. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 41
p.: tab.

2047.Изучение и исследования регулирующей гидроаппаратуры: метод. указания к


лаб. работам по системам гидропривода / Е. Т. Гушан, В. Н. Жавгуряну, П. Н. Стойчев, И.
В. Абаза; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Машины и производственные системы. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 67.

2048.Катаева, А. Р. Макетирование: метод. указания по дисциплине Архитектурное


проектирование / [А. Р. Катаева, И. В. Ницы, М. П. Трач]; отв. ред.: В. М. Гайдаш; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Архитектуры. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 20 р.: des. – Bibliogr.: p. 17.

2049.Ковдий, Галина. Курс лекций по дисциплине Общий менеджмент / [Галина


Ковдий]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерия и менеджмент в производственных
системах. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 100 p.: tab. – Bibliogr.: p. 99-100.

2050.Крецу, Инна. Менеджмент человеческих ресурсов: (курс лекций) / Инна Крецу;


Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в промышленности. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 108 р.

2051.Лупан, Олег. Программное обеспечение в электронике: метод. пособие для лаб.


работ / Олег Лупан; отв. ред.: В. П. Шонтя; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Микроэлектроники
и полупроводниковых приборов. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 53 p.: tab. – Bibliogr. la sfârşitul
lucrărilor.

2052.Мардаре, И. Функционирование интеллектуальной системы восстановления


изображений. Анализ экспериментальных данных: монография / И. Мардаре; Техн. Ун-т
Молдовы. – Chişinău: Tehnica-Info, 2007. – 212 p.: fig. – Bibliogr.: p. 209-212. – ISBN 978-
9975-63-011-5

2053.Маринчук, Михай. Физика: учеб. для 10 кл. / Михай Маринчук, Спиридон Русу;
trad. din lb. rom.: Claudia Şerban, Anatolie Homenco; Min. Educaţiei, Tineretului al Rep.
Moldova. – Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2007. – 179 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-248-1

2054.Математика: учеб. для 10 кл. / Ион Акири, Петру Ефрос, Валентин Гарит,
Николае Продан; trad. din lb. rom.: Ion Achiri [et al.]; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului
al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a rev. şi compl. – Chişinău: Prut Internaţional, 2007. – 280 p.: fig. –
ISBN 978-9975-69-894-8

168
2055.Методы разделения и очистки органических веществ: метод. указания к лаб.
работам / [Диана Мунтяну, Раиса Друцэ, Алексей Баерле, Анна Вережан]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 37 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 36.

2056.Органическая химия: Синтез органических соединений: (метод. указания к лаб.


работам) / [Михаил Гециу, Лариса Задорожный, Анжела Гурев, Николай Шеремет]; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 79 p.: fig. – Bibliogr.: p. 78. – ISBN
978-9975-45-050-8

2057.Петрика, Николае. Я повторил бы свою жизнь ... / Николае Петрика. – Chişinău:


Tehnica-Info, 2007. – 176 p.: fot. – ISBN 978-9975-63-294-2

2058.Поросятковский, В. А. Методические указания к выполнению курсового проекта


по дисциплине Автомобили. Часть 1: Тяговый расчет и технико-эксплуатационные
показатели проектируемого автомобиля / [В. А. Поросятковский, Ф. И. Руссу, И. В.
Ротару]; отв. pед.: В. И. Ене; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Автомобильный транспорт. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 46.

2059.Саламатова, С. М. Лабораторный практикум по Основам технологии швейного


производства для студентов 1 курса спец. Инженерия текстильных и кожевенных изделий.
Часть 1 / С. М. Саламатова; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии швейных и
трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 100 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 107.

2060.Саламатова, С. М. Основы швейного производства: учеб. для вузов / С. М.


Саламатова, О. Г. Кондратенко. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 352 p.: des., tab. – (Высшее
профессиональное oбразование). – Bibliogr.: p. 349. – ISBN 978-9975-45-054-6

2061.Саламатова, С. М. Формирование конструкторских знаний и умений у студентов


на базе инновационных технологий обучения: моногр. / С. М. Саламатова. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 163 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 151-162. – ISBN 978-9975-45-040-9

2062.Скобиоалэ, Виорика. Брошюровочно-переплетные процессы: курс лекций. Часть


1 / [Виорика Скобиоалэ, Марина Бучучану]; отв. ред.: Наталья Марченко; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Дизайн и полиграфические технологии. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 144 р.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 143.

2063.Сорокин, Г. Ф. Радиотехника: метод. указания к выполнению лаб. работ / [Г. Ф.


Сорокин]; отв. ред.: И. А. Мардаре; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Конструирования и
проектирования электронной аппаратуры. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 23 p.: fig. – Bibliogr.:
p. 23.

2064.Стандарты непрерывного образования педагогических кадров в системе


доуниверситетского образования / Анжела Кара, Владимир Гуцу, Анатолий Гремальски [и
др.]; коорд.: Анжела Кара; trad.: Liliana Cepoi; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova,
Proiectul „Educaţie de calitate în mediul rural din Rep. Moldova”. – Chişinău: Cartier, 2007. –
91 p.: tab. – Bibliogr.: p. 87. – ISBN 978-9975-79-427-5

2065.Стратиевский, К. В. Промышленность Молдавской АССР (1924-1940 гг.) / К. В.


Стратиевский; АН Молдовы, Ин-т историии, гос-ва и права. – Chişinău: CEP USM, 2007. –
177 p.: tab. – Bibliogr.: p. 161-174. – ISBN 978-9975-70-170-9

169
2066.Строительная физика. Исследование и расчет искусственного освещения: метод.
указания / [Валерий Иванов, Лудмила Иванова, Диана Андронович, Сергей Трончу]; отв.
ред.: Николай Лукянов; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектура. – Chişinău: U.T.M., 2007.
– 36 р.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 35.

2067.Теория передачи информации. Часть 10: учеб.-метод. пособие / [И. Кицул, Н.


Бежан, П. Нистирюк, А. Машник]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций, Каф.
Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 85 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 84.

2068.Часть 14. – 2007. – 103 p.: fig., graf., tab. – Bibliogr.: p. 101.

2069.Часть 15. – 2007. – 123 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 121.

2070.Терзи, Илья. Электрические аппараты низкого напряжения: рабочая программа,


метод. указания и контрольное задание для студентов энерг. фак. заочного обучения /
[Илья Терзи]; отв. ред.: Ион Процук; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Электроэнергетики. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 24 p.: tab. – Bibliogr.: p. 24.

2071.Ткач, Л. И. Информатика: сб. задач и метод. указания к выполнению лаб. работ.


Часть 2 / [Л. И. Ткач]; отв. ред.: Н. Ф. Бабой; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Теплотехники и
менеджмента в энергетике. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 46 p.: des. – Bibliogr.: p. 27.

2072.Устурой, Любовь. Экономика предприятия – 2: учеб. пособие / [Любовь Устурой,


Григорий Васкан, Алина Устурой]; отв. ред.: Николай Цуркану; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Оценки и менеджмента недвижимости, Каф. Экономики и менеджмента в стр-ве. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 136 p. – Bibliogr.: p. 125-127.

2073.Ушанлы, Д. Американский и Японский менеджмент: сравнительный анализ: курс


лекций / Д. Ушанлы, Л. Никонорова, С. Ремская; отв. ред.: С. Горобиевски; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Инженерия и менеджмент в производственных системах. – Chişinău:
U.T.M., 2007. – 24 р.: tab. – Bibliogr.: p. 24.

2074.Физика: сб. задач: 8-9 кл. / Михай Маринчук, Владимир Гецу, Мирча Миглей,
Мирон Потлог; trad. din lb. rom.: Anatolie Homenco. – Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2007. – 144
p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-239-9

2075.Чофу, Ю. Технология конструкционных материалов: программа и метод.


указания к выполнению контрольной работы / Ю. Чофу, Н. Трифан, А. Янакевич; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Материаловедения и технологии конструкционных материалов. –
Chişinău: U.T.M., 2007. – 68 р.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 68.

2076.Шаргородская, Т. А. Машинная графика. Auto CAD. 3D моделирование: учеб.


пособие / [Т. А. Шаргородская]; отв. ред.: М. Т. Шаргородский; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Железных, автомобильных дорог и мостов. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 37 p.: fig.

2077.Шаргородский, М. Т. Скульптура. Скульптурный рельеф на плоскости: метод.


указания по выполнению практических работ по дисциплине Скульптура для
специальности Архитектура / [М. Т. Шаргородский, Н. Цыменко]; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Архитектуры. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 10 р.: des. – Bibliogr.: p. 9.

170
2078.Электроснабжение предприятий: метод. указания к лаб. работам. Часть 1 / [И. А.
Процук, И. В. Романчук, Ф. П. Станчу, В. К. Погора]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Электроэнергетики. – Chişinău: U.T.M., 2007. – 95 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 94.

2008

2079.Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie: Album: material


didactic pentru curs, lucrări practice, lucrări de an şi de diplomă / C. Chiriţă, V. Javgureanu, P.
Stoicev, E. Guşan, P. Gordelenco. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 182 p. – Bibliogr.: p. 181. –
ISBN 978-9975-45-095-9

2080.Ailoaiei, Angela. Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă: monogr. / Angela


Ailoaiei; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 100 p. –
Bibliogr.: p. 91-98.

2081.Ailoaiei, Angela. Privatizarea bunurilor imobile / Angela Ailoaiei; Univ. Tehn. a


Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. - Chişinău: [s.n.], 2008. - 124 p. - Bibliogr.: p. 110-124. –
ISBN 978-9975-9884-0-7

2082.Ambros, Tudor. Convertizoare electrice şi electromecanice speciale / Tudor Ambros. –


Chişinău: Tehnica-Info, 2008. – 288 p.: il. – Bibliogr. după capitole. – ISBN 978-975-910-95-8

2083.Andrievschi, Serghei. Intensificarea procesului de amestecare în malaxoarele cu organe


de lucru în formă de bare / Serghei Andrievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri. - Chişinău: U.T.M., 2008. - 176 p. - Bibliogr.: p. 172-174. – ISBN 978-9975-
45-088-1

2084.Anischevici, Maria. Grammar: exercises for advanced students / Maria Anischevici,


Liudmila Tutunaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 71 p. – Bibliogr.: p. 70.

2085.Aprecieri naţionale şi internaţionale ale activităţii ştiinţifice în domeniul Tehnologii


moderne şi produse scientointensive elaborate în baza cercetărilor fundamentale în fizică şi
inginerie. (Anexa 3) / Ion Bostan, Dumitru Ghiţu, Ion Tighineanu, Valeriu Dulgheru, Veaceslav
Ursachi, Albina Nicolaeva, Ion Sobor, Leonid Konopko, Viorel Bostan, Anatol Sochirean; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: [s.n.], 2008. – 180 fot.

2086.Arcea, N. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la disciplina Bazele tehnologiei


frigului / N. Arcea; red. resp.: V. I. Dmitriev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 24 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 22.

2087.Arhip, Vasile. Viticultura şi ampelografia: ghid pentru descrierea soiurilor şi speciilor


de viţă de vie / Vasile Arhip, Sofroni Carpov, Vasilina Bîscă; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra
Oenologie. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 65 p.: fig. – Bibliogr.: p. 62.

2088.Axinti, Gavril. Compendiu de mecanică / Gavril Axinti; ref. şt.: George Bălan, Vasile
Marina. – Chişinău: Tehnica-Info, 2008. – 298 p.: fig. – Bibliogr.: p. 298. – ISBN 978-9975-63-
107-5

2089.Balan, V. MATHCAD: ghid de utilizare / V. Balan, V. Marina; red. resp.: V. Marina;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Rezistenţa Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 92 p. –
Bibliogr.: p. 90.

171
2090.Baltag, Iurie. Elemente de algebră liniară şi vectorială: conspect de lecţii cu exerciţii,
probleme şi variante de lucrări de control / Iurie Baltag; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Matematică Superioară. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 155 p.: des. – Bibliogr.: p. 153.

2091.Baltag, Maria. Proverbes français-roumains = Proverbes roumains-français: avec


commentaires des proverbes: (pour mieux reussir au BAC) / Maria Baltag, Raisa Botnaru. –
Chişinău: Î.S.F.E.-P. „Tipografia Cetrală”, 2008. – 108 p., 68 p. – Bibliogr.: p. 68. – ISBN 978-
9975-78-572-3

2092.Bazele de calcul şi de proiectare ale utilajului tehnologic din industria alimentară:


probleme şi metode de rezolvare. Partea 2 / Grigore Ganea, Anatolii Antonovici, Mircea Bernic,
Marcel Maţco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 84 p.: fig., tab.

2093.Bazele proiectării îmbrăcămintei. Construcţia tiparelor de gulere de diverse tipuri:


îndrumar metodic pentru realizarea lucrării de lab. / [Stela Balan, Marcela Irovan, Irina
Tutunaru, Elena Florea-Burduja, Aliona Raru]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea
confecţiilor din ţesături şi tricoturi. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 46 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 46.
– ISBN 978-9975-45-058-4

2094.Bazele proiectării îmbrăcămintei. Elaborarea tiparelor de bază pentru produsele cu


sprijin în talie, conform metodelor ŢNIIŞP şi MUPÎ CAER: îndrumar metodic pentru realizarea
lucrării de lab. / [Stela Balan, Marcela Irovan, Irina Tutunaru, Elena Florea-Burduja]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 58 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 58. – ISBN 978-9975-45-060-7

2095.Băncilă, Gabriela. Analiza riscurilor alimentare prin puncte critice de control:


implementarea sistemului HACCP la SC „Avicola Braşov” S.A. / Gabriela Băncilă; Univ. Tehn.
a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 86 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 84-85. – ISBN 978-9975-
45-086-7

2096.Bejan, Nicolae. Dispozitive electronice: îndrumar privind îndeplinirea proiectului de an


/ Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc, Alisa Maşnic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii,
Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 76 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 74-75.

2097.Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice / Valentin Arion, Cornel Bordeianu,


Anatol Boscaneanu, Arcadie Capcelea, Stela Drucioc, Cristina Gherman; red. şt.: Valentina
Arion. – Chişinău: Garomond-Studio, 2008. – 268 p.: fig. color., tab. – Bibliogr.: p. 265-268. –
ISBN 978-9975-9962-1-1

2098.Biotehnologii industriale: programul practicii de instruire: îndrumar metodic / Boris


Carabulea, Artur Macari, Andrei Cumpanici, Elena Chiriţa, Viorel Gorneţ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 16 p.: anexa.

2099.Bodean, Ghenadie. Proiectarea aparatajului electronic implementat cu dispozitive


logice programabile / Ghenadie Bodean; Univ. Tehn. a Moldovei. - Chişinău: U.T.M., 2008. -
228 p.: tab., fig. - Bibliogr.: p. 217. - ISBN 978-9975-45-087-4

2100.Bostan, Ion. Realizarea programului de activitate 2003-2007. Programul de activitate


2008-2013: [UTM] / Ion Bostan, candidat la funcţia de Rector al UTM; Univ. Tehn. a Moldovei.
– Chişinău: [s.n.], 2008. – 50 p.

172
2101.Bostan, Viorel. Introducere în analiza numerică cu aplicaţii MATLAB. Capitolul 1 şi 2:
note de curs / Viorel Bostan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematică Superioară. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 103 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 103.

2102.Botnaru, Dumitru. Îndrumător la matematică / Dumitru Botnaru; Univ. Tehn. a


Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2008. – 306 p.: fig., tab. – ISBN 9975-910-62-9 (eronat)

2103.Bratu, Polidor. Legislaţia europeană pentru construcţii: curs universitar / Polidor Bratu;
red. resp.: M. Vangheli; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. - Chişinău:
U.T.M., 2008. - 148 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 144-145. – ISBN 978-9975-45-084-3

2104.Bugaian, Larisa. Managementul întreprinderilor industriale: îndrumar pentru elaborarea


lucrărilor de laborator / [Larisa Bugaian]; rec.: Maria Gheorghiţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 32 p.: fig., tab.

2105.Bugaian, Larisa. Managementul producţiei la întreprinderile industriei alimentare /


Larisa Bugaian. – Chişinău, 2008. – 284 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 282-284. – ISBN 978-9975-
62-244-8

2106.Bugaian, Larisa. Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei


întreprinderilor industriei de zahăr / Larisa Bugaian, Ina Gumeniuc. – Chişinău: CEP USM,
2008. – 179 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 148-159. – ISBN 978-9975-70-746-6

2107.Bumbu, Iacob. Ecologia microorganismelor: (curs de prelegeri la disciplina Biologie şi


microbiologie) / Iacob Bumbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Manag. Ecologic şi
Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 142 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 137-139. – ISBN 978-9975-45-090-4

2108.Cadocinicov, Anatolie. Indicaţii metodice pentru efectuarea practicii topografice /


Anatolie Cadocinicov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 69 p.: fig., tab.; anexe. – Bibliogr.: p. 54.

2109.Calos, Sergiu. Reţele de distribuţie a apei. Polietilenă: ghid / Sergiu Calos, Mihaela
Anca Contaşel; red. resp.: Sergiu Calos. – Chişinău: Combinatul Poligrafic, 2008. – 680 p.: tab.,
fig. – Bibliogr.: p. 669. – ISBN 978-9975-9679-6-9

2110.Caraganciu, Vladimir. Mecanică teoretică: compendiu şi probleme / Vladimir


Caraganciu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2008. – 220 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 220. – ISBN 978-9975-63-090-0

2111.Cernica, Ion. Combustibili. Teoria arderii: curs de prelegeri / Ion Cernica; red. resp.: V.
Musteaţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică şi Management în Energetică. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 218 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 216-217. – ISBN 978-9975-45-063-8

2112.Cleemput, Oswald van. Ghid pentru scrierea unei teze / Oswald van Cleemput, Pascal
Boeckx; [coord.: Petru Todos; trad. Stela Ticul; Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. din Ghent,
Belgia]. – Chişinău: [s.n.], 2008. – 42 p. – Pe cop. tit.: Comunicare ştiinţifică: Ghid pentri
scrierea unei teze. – Bibliogr.: p. 33-42. – ISBN 978-9975-901-88-8

2113.Cojocaru, Mariana. Tehnologia confecţiilor din ţesături. Procese tehnologice de


fabricaţie a produselor de îmbrăcăminte: indicaţii metodice pentru realizarea lucrărilor de lab. /

173
[Mariana Cojocaru]; red. resp.: Angela Scripcenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia
Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 75 p.: fig., tab.

2114.Corpocean, Anatolie. Materiale de exploatare: curs universitar / Anatolie Corpocean,


Vladimir Ene, Olivian Pădure; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 140 p.: tab., fig.

2115.Creţu, Ina. Managementul calităţii: note de curs / Ina Creţu; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 68 p. – Bibliogr.: p. 67.

2116.Creţu, Ina. Managementul resurselor umane: indicaţii metodice pentru îndeplinirea


lucrărilor de verificare / [Ina Creţu]; red. resp.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 24 p.: tab. – Bibliogr.: p. 24.

2117.Creţu, Ina. Motivarea personalului în economia de piaţă / Ina Creţu, Valentin Sverdlic;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2008. – 60 p.: tab. – Bibliogr.: p. 58-59. –
ISBN 978-9975-910-63-7

2118.Deliu, Angela. Economia întreprinderii: lucrare de verificare / [Angela Deliu]; red.


resp.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei; Cat. Economie şi Management în Industrie. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – 25 p.: tab. – Bibliogr.: p. 24.

2119.Design poetic. Vol. 2 / coord.: Victor Cobzac; Cenaclu literar „Ora de vârf”. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2008. – 160 p.: des. – ISBN 978-9975-63-110-5

2120.Dimitraki, Pavel N. Surse fotovoltaice de energie electrică. Vol. 5 / Pavel N. Dimitraki,


Pavel P. Dimitraki. – Târgovişte: Valahia University Press, 2008. – 285 p.: il., fig. – Bibliogr.: p.
273-275. – ISBN 973-7616-13-8

2121.Dinastia Cantemireştilor: sec. XVII-XVIII / Andrei Eşanu, Ion Druţă, Haralambie


Corbu [et al.]; red. şt.: Andrei Eşanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: Î.E.-P. „Ştiinţa”,
2008. – 603 p.: fig. – (Colecţia Academica / consiliul coord. Gheorghe Duca (preş.), Ion Bostan,
Valeriu Canţer [et al.]; 5). – ISBN 978-9975-67-572-7

2122.Dîntu, Sergiu. Ghid metodologic de creare şi funcţionare a Centrului universitar de


Informare şi Orientare Profesională / Sergiu Dîntu, Virginia Bujor; Univ. de Stat din Moldova;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: [S. n.], 2008. – 56 p.

2123.Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită (4) / Valeriu Dulgheru. – Chişinău: Tehnica-


Info, 2008. – 173 p. – ISBN 978-9975-9864-3

2124.Ene, Vladimir. Îndrumar metodic pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator la


disciplina Motoare auto / Vladimir Ene; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – 44 p.: fig.

2125.Filosofia ştiinţei: aspecte metodologice şi axiologice / coord. şt.: Tudor Dumitraş, Petru
Rumleanschi; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Cat. Filosofie şi Politologie. – Chişinău:
ASEM, 2008. – 176 p.: fig. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-
75-387-6

174
2126.Fizică: culegere de probleme: cl. 10-12 / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu, Ion Scutelnic
[et al]. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău: Lyceum, 2008. – 250 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-48-
018-5

2127.Geometrie Descriptivă: Aplicaţii / Iurie Căpăţînă, Ion Ştirbul, Angela Şuletea, Tudor
Jandîc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 121 p.: des. – Bibliogr.: p. 1.

2128.Gheorghiţă, Maria. Rolul managementului resurselor umane în creşterea eficienţei


întreprinderilor de confecţii: monogr. / Maria Gheorghiţă, Margareta Vîrcolici. – Chişinău: CEP
USM, 2008. – 204 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 172-181. – ISBN 978-9975-70-771-8

2129.Gheţiu, Mihail. Chimia organică: programul analitic şi lucrări de control: îndrumar /


Mihail Gheţiu, Angela Gurev, Larisa Zadorojnâi; red. resp.: Ana Verejan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 53 p.: tab.

2130.Gheţiu, Mihail. Lignina - componentă principală a lemnului: note de curs / Mihail


Gheţiu; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 108 p. –
Bibliogr.: p. 105-107. – ISBN 978-9975-45-081-2

2131.Gîscă, Vasile. Bazele proiectării dispozitivelor numerice: ciclu de prelegeri: ghid de


proiectare / Vasile Gîscă, Sergiu Zaporojan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – 117 p. : tab. – Bibliogr.: p. 111.

2132.Goian, I. Rezumate la matematică: [cl.] 5-9: pregătire pentru examenul de capacitate / I.


Goian, V. Marin. – Chişinău: TEO-Educaţional, 2008. – 96 p.: fig. – ISBN 978-9975-9686-8-3

2133.Goian, I. Rezumate la matematică: cl. 10-12: pregătire către examenul de bacalaureat /


I. Goian, V. Marin. – Chişinău: TEO-Educaţional, 2008. – 239 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-
9703-3-4

2134.Gorobievschi, Svetlana. Cum să reuşim în afaceri?: Ghid didactico-practic, pentru


tineretul studios şi întreprinzători începători / Svetlana Gorobievschi; Univ. Liberă Internaţională
din Moldova, Centrul Colaborare şi Parteneriat. – Chişinău: Pontos, 2008. – 136 p. – Bibliogr.:
p. 105-111. – ISBN 978-9975-72-130-1

2135.Grafica Inginerească: Aplicaţii / Iurie Căpăţînă, Angela Şuletea, Ion Ştirbul, Natalia
Bradu, Silvia Anatii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. de Geometrie Descriptivă şi Desen. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – 133 p.: des. – Bibliogr.: p. 1.

2136.Grama, Vasile. Lexicon cadastral / Vasile Grama, Mihail Turculeţ, Livia Nistor-
Lopatenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 248 p. – Bibliogr.: p. 248. – ISBN 978-9975-45-067-6

2137.Gremalschi, Anatol. Informatică: ghidul profesorului: cl. a 7-a / Anatol Gremalschi,


Irina Ciobanu, Ludmila Gremalschi. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2008. – 88 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 88. – ISBN 978-9975-67-602-1

2138.Gremalschi, Anatol. Informatică: manual pentru cl. a 7-a / Anatol Gremalschi, Grigore
Vasilache, Ludmila Gremalschi. – Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2008. – 128 p.: fig., tab. – ISBN
978-9975-67-348-8

175
2139.Gremalschi, Anatol. Informatică: manual pentru cl. a 11-a / Anatol Gremalschi. –
Chişinău: Î.E.-P. “Ştiinţa”, 2008. – 191 p.: fig. – Bibliogr.: p. 190. – ISBN 978-9975-67-613-7

2140.Gribincea, Alexandru. Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare


economică / Alexandru Gribincea, Svetlana Gorobievschi, Florin Iordache; Inst. de Relaţii
Intern. din Moldova, Cat. Relaţii Econ. Intern. – Chişinău: IRIM, 2008. – 203 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 164-169. – ISBN 978-9975-9764-1-1

2141.Guţu, Ana. Repere conceptuale privind implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de


management al calităţii în instituţiile de învăţămînt superior din RM / Ana Guţu, Elena Muraru,
Petru Todos; Oficiul Tempus în RM. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 32 p.: fig. – Bibliogr.: p. 28. –
ISBN 978-9975-45-100-0

2142.Guţu, Aurel. Instalaţii de cazane. Proiectarea unui cazan de tip DE: indicaţii metodice /
Aurel Guţu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică şi Management în Energetică. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – 36 p.: fig., tab. – Biblogr.: p. 35.

2143.Iniţiere în creativitate tehnică. Vol. 1 / Lorin Cantemir, Costică Niţucă, Valeriu


Dulgheru [et al]. – Chişinău: Tehnica-Info, 2008. – 278 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 273-274. –
ISBN 978-9975-63-066-5

2144.Ivanov, Leonid. Tehnica criogenică: îndrumar de lab. / Leonid Ivanov, Valentin


Pisarenco; resp. de ed.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 40 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 38.

2145.Îndrumar metodic pentru lucrarea de an Tehnologia şi organizarea transportului de


călători. Tema: Proiectarea rutei urbane de pasageri / Tudor Alcaz, Vasile Russu, Sergiu Kant,
Ion Gamarţ; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 44 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 43-44.

2146.Îndrumar metodic privind elaborarea proiectelor de an şi de diplomă la disciplina


Tehnologia făinii şi crupelor / Iurie Bălan, Andrei Lupaşco, Mircea Bernic, Vasile Tarlev; red.
resp.: Galina Dicusar; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Prelucrării
Cerealelor. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 66-67.

2147.Limbaje Specializate: Anuar şt. / Univ. Tehn. din Moldova, Cat. Lb. Moderne. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – Nr. 2. – 54 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-45-008-9

2148.Lisnic, Anatolie. Recondiţionarea pieselor auto: curs universitar. Partea 2 / Anatolie


Lisnic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transport Auto. - Chişinău: U.T.M., 2008. - 104 p. -
Bibliogr.: p. 102.

2149.Lozovanu, Constantin. Filosofia dreptului: curs de prelegeri / Constantin Lozovanu;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 155 p. – Bibliogr.:
p. 153-154. – ISBN 978-9975-45-091-1

2150.Luchian, O. Management industrial: note de curs / O. Luchian, C. Gherman; ref. şt.: V.


Arion; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică şi Management în Energetică. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 88 p.: fig. – Bibliogr.: p. 86.

176
2151.Lupan, Oleg. Electronics: guide for laboratory work processing / Oleg Lupan, Tudor
Melnic; ed. in chief: Victor Şontea; Tech. Univ. of Moldova, Dep. of Microelectronics and
Semiconductor Devices. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 81 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 80.

2152.Lupu, Olga. Tehnologia panificaţiei: programul stagiului pentru practica inginerească /


[Olga Lupu, Andrei Lupaşco]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia
Produselor Cerealiere. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 21 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 20-21.

2153.Manole, T. Programul stagiului de practică tehnologică în unităţile economice, pentru


studenţii specialităţii „Contabilitate” / [T. Manole, N. Moraru]; rec.: A. Cojuhari; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Finanţele şi Contabilitatea Firmei. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 60 p.: tab.

2154.Mardare, Igor. Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru


restabilirea imaginilor: monogr. / Igor Mardare; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-
Info, 2008. – 276 p.: fig. – Bibliogr.: p. 265-276. – ISBN 978-9975-63-063-4

2155.Marian, Liliana. Etica profesională şi bazele comunicării: ciclu de prelegeri / Liliana


Marian; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 96 p. – Bibliogr.: p. 96.

2156.Marinciuc, Mihai. Fizica: subiecte rezolvate şi comentate: examenele de bacalaureat,


2007-1993: [prez. invers cronologic] / Mihai Marinciuc. – Chişinău: „Integritas” SRL, 2008. –
144 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-9928-4-8

2157.Marinciuc, Mihai. Fizică: manual pentru cl. a 11-a / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu;
Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2008. – 252 p.:
fig., tab. – ISBN 978-9975-67-620-5

2158.Mecanica aplicată: îndrumar de proiectare / Valeriu Dulgheru, Rodion Ciupercă, Ion


Bodnariuc, Ion Dicusară; rec. şt.: Ion Bostan; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info,
2008. – 296 p.: fig. – Bibliogr.: p. 296. – ISBN 978-9975-63-074-0

2159.Melnic, Tudor. Electronica: îndrumar metodic pentru lucrări de lab. Partea I / Tudor
Melnic, Oleg Lupan; red. resp.: Victor Şontea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Microelectronică şi
Dispozitive Semiconductoare. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 68 p.: fig., graf., tab. – Bibliogr.: p.
65.

2160.Mironov, Bettin. Bases de donnees: guide pratique pour les etudiants / Bettin Mironov;
red. resp.: Victor Şontea; Univ. Techn. de Moldova, Filiere francophone. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 74 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 72

2161.Munteanu, Angela. Arte aplicate. Studiul formei – anul 1: indicaţii metodice / Angela
Munteanu; red. resp.: Vladimir Gaidaş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 57 p.: fig., anexe. – Bibliogr.: p. 57.

2162.Negură, V. Circuite Analogice şi de Conversie: îndrumar de lab. / V. Negură; red. resp.:


Victor Ababii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 89 p.:
tab. – Bibliogr.: p. 89.

2163.Olaru, Efim. Protecţia contra incendiilor în construcţii: ciclu de prelegeri. Partea 1 /


Efim Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 120 p. – Bibliogr.: p. 118.

177
2164.Olaru, Efim. Protecţia mediului ambiant: ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Tamara
Popov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2008. –
135 p. – Bibliogr.: p. 131.

2165.Olimpiade tehnice republicane / I. Negru, M. Marinciuc, C. Pîrţac, S. Rusu, I. Stratan,


M. Izman, A. Costaş, V. Dragan, L. Dohotaru, A. Verejan, S. Haritonov, M. Gheţiu, L. Carcea;
coord.: Ion Negru; Univ. Tehn. a Moldovei, Centrul de Informare şi Orientare Profesională;
Proiect Tempus UM-JEP-25121. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 206 p.: fig.

2166.Onceanu, Vasile Petru. Bazele comportamentului în conducerea autovehicului şi


siguranţa traficului rutier / Vasile Petru Onceanu, Anatolie Tudor Bulgac; ref. şt.: Dumitru
Novorojdin, Vladimir Ene, Gheorghe Ciobanu; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei M.E.T. – Chişinău:
[s. n.], 2008. – 237 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 235-237. – ISBN 978-9975-4012-0-3

2167.Osipov, Diana. Statistica industrială. Statistica şi prognoza economică: îndrumar


metodic pentru lucrări de control / [Diana Osipov, Dumitru Odainâi]; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 45 p. –
Bibliogr.: p. 45.

2168.Procese editoriale: anexe. Partea 1-a / Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design şi
Tehnologii Poligrafice. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 164 p.: tab.

2169.Reglarea şi ajustarea strungului revolver monoax de tip 1Д118 pentru prelucrarea


pieselor dintr-un semifabricat de tip bară laminată: îndrumar metodic pentru lucrări de lab. / Ion
Ruşica, Petru Stoicev, Arcadie Nistrean, Eugen Guşan, Sergiu Mocreac; rec.: Vasile Javgureanu;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de
Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 28 p.: scheme, tab. – Bibliogr.: p. 16.

2170.Scobioală, Viorica. Procese editoriale: culegere de probleme / [Viorica Scobioală,


Alexandra Osoba, Viorica Nastas]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design şi Tehnologii
Poligrafice. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 56.

2171.Scobioală, Viorica. Procese editoriale: note de curs. Partea 1-a / [Viorica Scobioală,
Viorica Nastas]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design şi Tehnologii Poligrafice. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 124 p. – Bibliogr.: p. 124.

2172.Secărea, Tudorel. Contabilitate aprofundată: [pentru uzul studenţilor] / Tudorel


Secărea; ref. şt.: Ion Sârbu. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 100 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 100. –
ISBN 978-9975-45-064-5

2173.Securitatea alimentelor şi igienă în alimentaţia publică: îndrumar de lab. / N. Mija, E.


Dupouy, M. Bernic, M. Livcutnic; red. resp.: L. Palamarciuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 64 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 62-63.

2174.Studii Doctorale: Experienţă şi Perspective Europene / col. de autori: Petru Todos,


Valerian Dorogan, Jorj Ciumac [et al.]; coord.: Ion Bostan; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău,
2008. – 195 p. – Bibliogr.: p. 81. – ISBN 978-975-45-089-8

2175.Sturza, Rodica. Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de eradicare: monogr. /


Rodica Sturza, Olga Deseatnicova, Valentin Gudumac; coord.: Pavel Tatarov; Univ. Tehn. a

178
Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. –
Chişinău: U.T.M., 2008. - 234 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 202-233. – ISBN 978-975-45-071-3

2176.Surse de alimentare în telecomunicaţii: îndrumar privind îndeplinirea lucrărilor


practice. Partea 1 / Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc, Lucreţia Nemerenco, Alisa Maşnic; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 44 p.: fig. – Bibliogr.: p. 43-44.

2177.Sverdlic, Valentin. Impactul managementului calităţii asupra eficienţei întreprinderilor


de confecţii din Republica Moldova / Valentin Sverdlic, Vera Cupcea; Univ. Tehn. a Moldovei.
– Chişinău: Tehnica-Info, 2008. – 159 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 112-118. – ISBN 978-9975-
910-64-4

2178.Şeremet, Victor. Encyclopaedia of domain green’s functions: (thermo-magneto-


electrostatics of solids in rectangular and polar coordinates) / Victor Şeremet, Guy Bonnet; The
Agrarian State Univ. of Moldova. – Chişinău: UASM, 2008. – 220 p.: fig. – Bibliogr.: p. 218-
219. – ISBN 978-9975-64-108-1

2179.Şeremet, Victor. Geotehnică şi fundaţii: [pentru uzul studenţilor] / Victor Şeremet;


Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău: UASM, 2008. – 221 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
221. – ISBN 978-9975-64-102-9

2180.Tarnovschi, Constantin. Prepararea substanţelor minerale utile: ciclu de prelegeri /


Constantin Tarnovschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnica. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – 76 p.: fig. – Bibliogr.: p. 76. – ISBN 978-9975-45-098-0

2181.Tarnovschi, Constantin. Urmărirea comportării construcţiilor: curs de prelegeri /


Constantin Tarnovschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. -
Chişinău: U.T.M., 2008. - 77 p.: fig. - Bibliogr.: p. 77. - ISBN 978-9975-45-078-2

2182.Tarnovschi, Constantin. Zăcăminte şi materiale de construcţie: ciclu de prelegeri /


[Constantin Tarnovschi, Nina Corlăteanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi
Geotehnică. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 184 p. – ISBN 978-9975-45-077-5

2183.Tatarov, Pavel. Chimia produselor alimentare: ciclu de prelegeri. Partea 2 / Pavel


Tatarov, L. Sandulachi; red. resp.: Pavel Tatarov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia
Conservării. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 129 p.: fig. – Bibliogr.: p. 129.

2184.Tcaci, Olga. Apprenons a communiquer: elaboration methodique / Olga Tcaci, Daniela


Istrati; red. resp.: Gheorghe Reabţov-Daria; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Informatique
Appliquee. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 111 p. – Bibliogr.: p. 108.

2185.Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare: programul stagiului pentru


practica de documentare / [Anatol Bălănuţă, Vasile Arhip, Sofronii Carpov, Gheorghe Căldare,
Aliona Sclifos]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 29 p.:
anexe. – Bibliogr.: p. 20.

2186.Teoria transmisiunii informaţiei: îndrumar privind îndeplinirea lucrărilor de verificare /


Igor Chiţul, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc, Alisa Maşnic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 28 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 28.

179
2187.Tezec, I. Proiectarea sistemelor de transport în transportul de marfă / I. Tezec, S. Kant,
S. Mîrza; red. resp.: V. Ceban; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în
Transport. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 47.

2188.Tezec, Iurie. Proiectul de diplomă: îndrumar metodic / Iurie Tezec, Tudor Alcaz, Kant
Serghei; red. resp.: Octavian Ene, Cornelia Străistari; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi
Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 20-28.

2189.Todiraş, V. Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare


depozitate / V. Todiraş, T. Tretiacov, Iu. Balan. – Chişinău: Mediul Ambiant, 2008. – 130 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 112-118. – ISBN 978-9975-9774-4-0

2190.Topala, Pavel. Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile cu aplicarea


descărcărilor electrice în impuls / Pavel Topala, Petru Stoicev. – Chişinău: Tehnica-Info, 2008. –
165 p.: fig. – Bibliogr.: p. 160-165. – ISBN 978-9975-910-61-3

2191.Ţernă, Ilie. Şocul hidraulic în conducte: îndrumar metodic pentru prelegeri, lecţii
practice şi de lab. la Mecanica aplicată a fluidelor / Ilie Ţernă, Mihaela Anca Contaşel, Ion
Şaragov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 45 p.: fig. – Bibliogr.: p. 45.

2192.Uşacov, Lidia. Diagnoza activităţii economico-financiare la întreprindere: indicaţii


metodice pentru efectuarea lucrării de control nr. 2 / Lidia Uşacov, Cornelia Crucerescu; red.
resp.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – 15 p.: tab. – Bibliogr.: p. 14.

2193.Varzari, Gheorghe. Sociologie: (ciclu de prelegeri) / Gheorghe Varzari; Univ. Tehn. a


Moldovei, Cat. Ştiinţe Socioumane. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 133 p. – Bibliogr.: p. 126-127.

2194.Zgardan, Nina. Manuel de français: cours de mise à niveau / Nina Zgardan. – Chişinău:
Arc, 2008. – 212 p.: tab. – Bibliogr.: p. 210. – ISBN 978-9975-61-481-8

2195.Антонович, А. Л. Химические реакции и химическое равновесие в сахарном


производстве: тематический сборник / [А. Л. Антонович, Ю. К. Суботин]; Техн. Ун-т
Молдовы. – Chişinău, 2008. – 127 p.

2196.Архитектурное проектирование. Крытый рынок: учеб. пособие по выполнению


курсового проекта по дисциплине Архитектурное проектирование для спец. Архитектура
581.1 / [Е. А. Богнибов, А. Я. Богнибов, В. М. Гайдаш, М. Т. Шаргородский]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Архитектуры. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 54 p.: tab., anexe. – Bibliogr.: p.
47.

2197.Бежан, Н. Электронные приборы: метод. указания по выполнению курсового


проектирования / Н. Бежан, П. Нистирюк, А. Шульга; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Телекоммуникаций, Каф. Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 77 р.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 75-76.

2198.Болун, Ион. Компьютерные сети: лаб. практикум / Ион Болун, Ион Амарфий. –
Chişinău: МЭА, 2008. – 167 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-439-2

180
2199.Ганган, С. В. Материалы и компоненты в электронике. Часть 1: Программа и
методические указания / [С. В. Ганган]; отв. ред.: Н. П. Бежан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 35 р.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 32-33.

2200.Ганган, С. В. Твѐрдые диэлектрики. Конденсаторы: метод. пособие для


проведения лаб. работ по дисциплине Материалы и компоненты в электронике. Часть 1 /
[С. В. Ганган]; отв. ред.: Н. П. Бежан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 60.

2201.Гремальски, Анатол. Информатика: 7-й кл.: пособие для учителя / Анатол


Гремальски, Ирина Чобану, Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom.: Arcadie Malearovici. –
Chişinău: Ştiinţa, 2008. – 91 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 91. – ISBN 978-9975-67-607-6

2202.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 7 классов / Анатол Гремальски,


Григоре Василаке, Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom.: Arcadie Malearovici. – Chişinău:
Ştiinţa, 2008. – 132 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-437-9

2203.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 11 кл. / Анатол Гремальски; trad.


din lb. rom.: Veronica Musteaţă, Arcadie Malearovici. – Chişinău: Ştiinţa, 2008. – 192 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 189. – ISBN 978-9975-67-614-4

2204.Грибинча, Александр. Основы проведения внешнеэкономической деятельности /


А. Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий; Ин-т Междунар. отношений Молдовы. – Chişinău,
2008. – 365 p.: scheme, tab. – Bibliogr.: p. 354-356. – ISBN 978-9975-9764-2-8

2205.Губер, Ю. Е. Менеджмент гуманитарных ресурсов: учеб. пособие. Часть 1:


Личность, группа, персонал / Ю. Е. Губер, Н. Шестенко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Инженерии и менеджмента на транспорте. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 100 р. – Bibliogr.: p.
99. – ISBN 978-9975-45-080-5

2206.Часть 2: Закономерности, принципы и методы руководства людьми. Роль


мотивации в управлении / Ю. Е. Губер, Н. В. Старцева. – 2008. – 117 р. – Bibliogr.: p. 116. –
ISBN 978-9975-45-093-5

2207.Губер, Ю. Е. Менеджмент организаций: учеб. пособие. Часть 1: Организации, их


функционирование и развитие / Ю. Е. Губер, Ф. В. Алказ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Инженерии и менеджмента на транспорте. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 96 p. – ISBN 978-
9975-45-076-8

2208.Делиу, Анжела. Экономика предприятия: контрольные работы / Анжела Делиу;


отв. ред.: Валентин Свердлик; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в
промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 27 р.: tab. – Bibliogr.: p. 26.

2209.Дмитриев, Владимир. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного


оборудования: цикл лекций / [Владимир Дмитриев]; отв. ред.: Мирча Берник; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Промышленного технологического оборудования. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 112 р. – Bibliogr.: p. 111.

2210.Жилой дом средней этажности: метод. указания по проектированию для


студентов IV курса специальности Архитектура 581.1 по дисциплине Архитектурное
проектирование / [Е. А. Богнибов, А. Я. Богнибов, В. М. Гайдаш, М. Т. Шаргородский];

181
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектуры. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 30 p. – Bibliogr.: p. 28-
29.

2211.Индивидуальный жилой дом усадебного типа: учеб. пособие по выполнению


курсового проекта по дисциплине Архитектурное проектирование для специальности
Архитектура 581.1 / [Е. А. Богнибов, А. Я. Богнибов, В. М. Гайдаш, М. Т. Шаргородский];
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектуры. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 160 p. – Bibliogr.: p.
156-157. – ISBN 978-9975-45-085-0

2212.Кодряну, К. Пособие по применению стандартов условных графических и


топографических представлений элементов на электротехнических и энергетических
схемах, планах и топографических съемках / [К. Кодряну]; отв. ред.: И. Процук; Техн. Ун-
т Молдовы, Каф. Электроэнергетики. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 180 p.: tab.

2213.Кодряну, К. Программа практики: программы практических стажировок, метод.


указания и темы индивидуальных заданий / К. Кодряну; отв. ред.: И. Процук; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Электроэнергетики. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 44 p. – Bibliogr.: p. 43.

2214.Крецу, Инна. Менеджмент качества: (курс лекций) / Инна Крецу; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2008.
– 64 p. – Bibliogr.: p. 63.

2215.Крецу, Инна. Менеджмент человеческих ресурсов: метод. указания для


выполнения контрольных работ / [Инна Крецу]; отв. ред.: Валентин Свердлик; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2008. –
25 p.: tab. – Bibliogr.: p. 25.

2216.Кулев, Михаил. Программирование, структуры данных и алгоритмы на языке Си:


задания для лаб. работ / Михаил Кулев, Людмила Лукьянова; отв. ред.: Лучия Стадлер;
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Прикладной информатики. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 28 p. –
Bibliogr.: p. 25.

2217.Лупан, Олег. Базы данных: метод. указания к лаб. работам. Часть 1 / Олег Лупан,
Беттин Миронов; отв. ред.: Виктор Шонтя; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Микроэлектроники
и полупроводниковых приборов. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 76 p.: fig., tab. – Bibliogr. la
sfârşitul lucrărilor.

2218.Лупашко, А. С. Оборудование предприятий общественного питания.


Механическая часть: лаб. работы / [А. С. Лупашко, А. Дятлов, М. Берник]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Процессы и аппараты пищевых производств, технология переработки
зерновых. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 47 p.: fig., tab.

2219.Лупашко, А. С. Оборудование предприятий общественного питания. Тепловая


часть: лаб. работы / [А. С. Лупашко, А. Дятлов, М. Берник]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Процессы и аппараты пищевых производств, технология переработки зерновых. –
Chişinău: U.T.M., 2008. – 47 p.: fig. – Bibliogr.: p. 44.

2220.Маринчук, Михай. Физика: учеб. для 11 кл. / Михай Маринчук, Спиридон Русу;
trad. din lb. rom.: Anatolie Homenco, Claudia Şerban; Min. Educaţiei, Tineretului al Rep.
Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2008. – 255 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-621-2

182
2221.Марусик, Галина. Дискретная математика: метод. указания к практическим
занятиям / [Галина Марусик, Георге Чебан, Родика Булай]; отв. ред.: Виктор Бешлиу;
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Автоматики и информационных технологий. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 93 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 93.

2222.Марченко, Наталья. Технология офсетной печати: курс лекций. Часть 1 / [Наталья


Марченко]; отв. ред.: Виорика Скобиоалэ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Дизайна и
полиграфических технологий. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 80 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 80.

2223.Няга, А. Физика. Механика, молекулярная физика и термодинамика: курс лекций


/ А. Няга; пер. с рум. яз.: К. Ф. Шербан, Г. И. Цуркану; отв. ред.: П. И. Бардецкий; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Физики. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 272 р.: fig. – Bibliogr.: p. 266.

2224.Ознакомительная практика: учебно-метод. пособие. Часть 1 / А. Янакевич, Ю.


Чофу, Н. Трифан, А. Русу, Н. Казак; ред. Ю. Чофу; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Материаловедение и Технология. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 136 p.: tab. – Bibliogr.: p. 135.

2225.Основы конструирования одежды. Разработка базовых конструкций поясной


одежды по методикам ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ: учеб.-метод. пособие к лаб. работе / [С.
И. Балан, М. Н. Ирован, И. В. Тутунару, Е. В. Флоря-Бурдужа]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Моделирования швейных и трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 57 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 57. – ISBN 978-9975-45-061-4

2226.Основы конструирования одежды. Разработка конструкций воротников


различных видов: учеб.-метод. пособие к лаб. работе / [С. И. Балан, М. Н. Ирован, И. В.
Тутунару, Е. В. Флоря-Бурдужа]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Моделирования швейных и
трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 46 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 46. – ISBN
978-9975-45-059-1

2227.Полканов, В. Н. Инженерная геология: метод. указания и задания к контрольным


работам для студентов заочной формы обучения / [В. Н. Полканов, Н. Г. Фуниеру, Ю. А.
Маковей]; отв. ред.: С. С. Орлов; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Геодезии, кадастра и
геотехники. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 32 p.: tabl. – Bibliogr.: p. 30.

2228.Полканов, В. Н. Инженерная геология: метод. указания к курсовой работе по


инженерной геологии для спец. CFDP / [В. Н. Полканов, Н. Г. Фуниеру, Ю. А. Маковей];
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Геодезии, кадастра и геотехники. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 32
p.: fig., anexe. – Bibliogr.: p. 30.

2229.Полканов, В. Н. Основы инженерной геологии для студентов спец.


«Строительство дорог, мостов и железнодорожных путей»: учебно-метод. материалы / [В.
Н. Полканов, Н. Г. Фуниеру]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Геодезии, кадастра и геотехники.
– Chişinău: U.T.M., 2008. – 44 p.: tab. – Bibliogr.: p. 43.

2230.Поросятковский, В. Автомобили. Oсновы конструкции: учеб. / В.


Поросятковский, Т. Руссу. – Сhişinău: [s. n.], 2008. – 520 p.: il. – (Высшее профес-
сиональное образование). – Bibliogr.: p. 517. – ISBN 978-9975-75-78-436

2231.Потлог, Тамара. Физика: рабочая тетрадь для 6-го кл. / Тамара Потлог, Мирон
Потлог, Михай Маринчук; пер. с молд.: К. Ф. Шербан. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. –
Chişinău: Integritas, 2008. – 96 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-9928-8-6

183
2232.Тащи, С. Автоматизация сметных расчетов в программном комплексе WinСмета
2000: метод. указания / [С. Тащи, В. Лазаренко, Н. Гарбузова]; отв. ред.: Г. Васкан; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в строительстве. – Chişinău: U.T.M., 2008.
– 24 p.

2233.Тащи, С. К. Ценообразование в строительстве: метод. указания к курсовому


проекту / [С. К. Тащи]; отв. ред.: Г. Васкан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и
менеджмента в строительстве. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 60 p.: tab. – Bibliogr.: p. 58.

2234.Тащи, С. К. Ценообразование в строительстве: метод. указания к практическим


занятиям для студентов спец. «Оценка недвижимости» / [С. К. Тащи]; отв. ред.: Г. Васкан;
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. экономики и менеджмента в строительстве. – Chişinău: U.T.M.,
2008. – 43 p.: fig., tab., anexe. – Bibliogr.: p. 42.

2235.Тезек, Юрий. Лицензионное проектирование: метод. указания / Юрий Тезек,


Федор Алказ, Сергей Кант; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. инженерии и менеджмента на
транспорте. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 31 p.: tab. – Bibliogr.: p. 23-30. – ISBN 978-9975-45-
074-4

2236.Теория передачи информации: контрольные задания и метод. указания к их


выполнению / [И. Кицул, Н. Бежан, П. Нистирюк, А. Машник]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Телекоммуникаций, Каф. Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 36 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 33-34.

2237.Устройство и наладка токарно-револьверного одношпиндельного автомата


1Д118: метод. указания для выполнения лаб. работ / [Иван Рушика, Петр Стойчев,
Аркадий Нистрян, Евгений Гушан, Сергей Мокряк]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Технология машиностроения, Каф. Машины и производственные системы. – Chişinău:
U.T.M., 2008. – 24 p.: scheme, tab. – Bibliogr.: p. 24.

2238.Устурой, Любовь. Девелопмент: Развитие недвижимости: учеб. пособие / Любовь


Устурой, Светлана Албу; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Оценки и менеджмента
недвижимости. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 96 p.: tab. – Bibliogr.: p. 94-95.

2239.Ушакова, Лидия. Диагностика финансово-экономической деятельности


предприятия: метод. указания к выполнению контрольной работы №2 / Лидия Ушакова,
Корнелия Кручереску; отв. ред.: Валентин Свердлик; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Экономики и менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 15 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 14.

2240.Физическая и коллоидная химия: метод. указания к лаб. работам / [Алексей


Баерле, Раиса Друцэ, Ольга Мереуцэ, Ольга Димова, Илья Рошка, Юлия Баерле]; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 43 p.: fig., tab.

2241.Электропитание устройств связи: метод. указания к выполнению практических


занятий. Часть 1 / Н. Бежан, П. Нистирюк, Л. Немеренко, А. Шульга; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Телекоммуникаций, Каф. Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M., 2008. – 48
p.: fig. – Bibliogr.: p. 46.

184
2009

2242.Ababii, Mariana. English for Telecommunications and Radioelectronics: methodical


elaboration / Mariana Ababii; coord.: Ludmila Ungureanu; Techn. Univ. of Moldova, Modern
Languages Dep. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 56 p.: fig. – Bibliogr.: p. 54.

2243.Administrarea cauzelor de contencios administrativ. Administrarea cauzelor


contravenţionale: [pentru uzul studenţilor]. Cartea a 8-a / Eugenia Fistican, Anastasia Pascari,
Ala Climova [et al.]; coord. principal Elena Muraru; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Chişinău: Elan INC,
2009. – 168 p.: tab. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-66-
154-6

2244.Albu, Svetlana. Evaluarea patrimoniului / Svetlana Albu, Ion Albu; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 276 p. – Bibliogr.:
p. 271-276. – ISBN 978-9975-45-109-3

2245.Albu, Svetlana. Investiţii în bunuri imobiliare. Tema: Evaluarea eficienţei economice a


proiectului de dezvoltare a imobilului: îndrumar metodic privind elab. proiectului de an /
Svetlana Albu, Liubov Usturoi; red. resp.: Ion Albu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi
Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 23 p.: tab. – Bibliogr.: p. 8.

2246.Albu, Svetlana. Valoarea patrimoniului. Problemele aprecierii şi gestiunii: (monogr.) /


Svetlana Albu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 184 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 171-183. – ISBN 978-9975-45-120-8

2247.Antologia invenţiilor: [în 4 vol.]. Vol. 3: Sisteme de conversie a energiilor regenerabile


/ I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, R. Ciupercă; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Bons
Offices, 2009. – 458 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-80-283-3; ISBN
978-9975-80-284-0 (Vol. 3)

2248.Arad, Victor. Geomecanica / Victor Arad, Ion Stog, Vladimir Polcanov. – Chişinău:
Tehnica-Info, 2009. – 248 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 246-248. – ISBN 978-9975-63-153-2

2249.Bazele compoziţiei şi proiectării: îndrumar metodic / Stela Plămădeală, Ecaterina


Grosu, Visarion Plămădeală, Alexandru Cocin; red. resp.: Tatiana Buimistru; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Design Interior. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 28 p. – Bibliogr.: p. 27.

2250.Bazele teoretice ale electrotehnicii: îndrumar pentru lucrări de lab. Partea 2: Circuite
electrice trifazate, proceze tranzitorii, circuite electrice neliniare şi teoria câmpului
electromagnetic / [Mihail Chiorsac, Ghenadie Tertea, Arhip Potâng, Victor Nichitin]; red. resp.
Ilie Macovei; Univ. Tehn. a Moldovei, cat. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 136 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 134.

2251.Bejenaru, Mariana. Analiza pieţei imobiliare: suport de curs / Mariana Bejenaru; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 148
p.: diagr., fig., scheme. – Bibliogr.: p. 146-148. – ISBN 978-9975-63-257-7

2252.Beleuţa, Victor. Calculul şi proiectarea structurilor portante ale maşinilor de construcţii:


îndrumar metodic / Victor Beleuţa; rec.: S. Andrievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 121 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 120. –
Anexe p. 105-119.

185
2253.Blajă, Valeriu. Electronica: îndrumar de lab. / [Valeriu Blajă, Corneliu Gherţescu]; ref.
şt.: Andrei Chiciuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică şi Metrologie. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 93 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 91-92.

2254.Blajă, Valeriu. Măsurări electronice: îndrumar de lab. / [Valeriu Blajă, Corneliu


Gherţescu]; ref. şt.: Andrei Chiciuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică şi
Metrologie. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 49 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 48.

2255.Boiştean, Olga. Metode moderne de preparare a pâinii / Olga Boiştean, Andrei


Lupaşco, Ruslan Ţărnă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor
Cerealiere. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 61 p.: fig. – Bibliogr.: p. 61.

2256.Botnaru, Raisa. Jeux interactifs: (pour apprendre le vocabulaire) / Raisa Botnaru, Maria
Baltag. – Chişinău: [s. n.], 2009. – 152 p.: fig. – Bibliogr.: p. 151. – ISBN 978-9975-78-774-1

2257.Botnaru, Viorica. Orthographe francaise: Signes diacritiques: (Rectifications) / Viorica


Botnaru, Raisa Botnaru. – Chişinău: [s. n.], 2009. – 70 p. – Bibliogr.: p. 70. – ISBN 978-9975-
78-672-0

2258.Bulgaru, Valentina. Studiul materialelor – piei şi înlocuitori de piele: îndrumar de lab. /


Valentina Bulgaru, Eva Odochiciuc; red. resp. Valentina Bulgaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 89 p.: fig., tab. –
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.

2259.Bumbu, Ion. Patogeneza şi combaterea fitonematodozelor / Ion Bumbu; Acad. de


Ştiinţe a Republicii Moldova; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi
Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 164 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 135-162. – ISBN 978-9975-45-099-7

2260.Calendar Naţional 2010 / Valeria Matvei, Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu [et al.]; col.
red.: Petru Soltan; Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc [et al.]; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. –
Chişinău: BNRM, 2009. – 272 p.: fot. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biografice. – ISBN 978-
9975-9968-5-3

2261.Cauteş, Gh. Vibraţiile neliniare ale sistemelor mecanice: studii şi cercetări / Gh. Cauteş;
ref. şt.: Gh. Oproescu, G. Bălan. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 220 p.: fig., tab. – Texte: lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-63-180-8

2262.Ceban, G. Software în telecomunicaţii: îndrumar pentru lucrări de lab. / [G. Ceban, I.


Avram]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Radiocomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 48 p.: fig.
– Bibliogr.: p. 43-44.

2263.Cernica, I. Calculul preliminar de proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare:


îndrumar de proiectare pentru uzul studenţilor la disciplina Centrale Termoelectrice / I. Cernica;
red. resp. A. Guţu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică şi Management în Energetică. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 57 p.: tab. – Bibliogr.: p. 57.

2264.Chimia anorganică: ciclu de prelegeri: pentru uz intern / Ana Verejan, Larisa Cernega,
Iurie Subotin, Galina Şinic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2009. –
260 p. – Bibliogr.: p. 256. – ISBN 978-9975-45-106-2

186
2265.Chirsanova, Aurica. Analiza senzorială a produselor lactate: ciclu de prelegeri / Aurica
Chirsanova; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 120 p.: tab. – Bibliogr.: p. 119.

2266.Chiţac, Gabriela. Le francais des telecommunications: elab. metodică / [Gabriela


Chiţac]; coord.: Ludmila Ungureanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 52 p.: tab. – Bibliogr.: p. 50.

2267.Ciofu, Iurie. Practica de iniţiere (de instruire): program de studii / [Iurie Ciofu]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Studiul şi Tehnologia Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 39 p.:
tab. – Bibliogr.: p. 38.

2268.Circuite de polarizare: îndrumar privind îndeplinirea proiectului de an la disciplina


Dispozitive electronice / Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc, Vladimir Mirovski, Iurii Ivanenco;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 29 p.: fig. – Bibliogr.: p. 28.

2269.Cobuşcean, Ion. Securitatea lucrărilor de urgenţă: ciclu de prelegeri / Ion Cobuşcean,


Ludmila Gorea; resp. de ed. Efim Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii
Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 168 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 165.

2270.Cojocaru, Ion Dan. Modernizarea managementului instituţiilor publice: [studiu] / Ion


Dan Cojocaru; ref. şt.: Ion Verboncu. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 344 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
335-342. – ISBN 978-9975-45-102-4

2271.Cotelea, Vitalie. Modele şi algoritmi de proiectare logică a bazelor de date: [monogr.] /


Vitalie Cotelea; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Cat. Cibernetică şi Informatică Econ. –
Chişinău: ASEM, 2009. – 265 p.: fig. – Bibliogr.: p. 247-265. – ISBN 978-9975-75-483-5

2272.Cotelnic, Ala. Culegere de probleme şi teste la disciplina Sisteme de planificare în


afaceri / Ala Cotelnic, Serghei Portarescu, Ion Negru; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Cat.
Management. – Chişinău: ASEM, 2009. –68 p.: tab. – Bibliogr.: p. 66. – ISBN 978-9975-75-
486-6

2273.Cotelnic, Ala. Sisteme de planificare în afaceri / Ala Cotelnic; Acad. de Studii Econ.
din Moldova, Cat. Management. – Chişinău: ASEM, 2009. – 256 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 254-
256. – ISBN 978-9975-75-474-3

2274.Creţu, Ina. Managementul calităţii: problemar / Ina Creţu, Ala Oberşt; red. resp. Vasile
Mamaliga; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 40 p. – Bibliogr.: p. 38.

2275.Creţu, Ina. Managementul resurselor umane: problemar / Ina Creţu, Ala Oberşt; red.
resp. Vasile Mamaliga; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 63 p.: tab. – Bibliogr.: p. 62.

2276.Criterii, Indicatori şi Proceduri de Evaluare a programelor de studii în învăţământul


superior. Ciclul unu – studii licenţă, ciclul doi – studii master: ghid / [Petru Todos, Jorj Ciumac,
Andrei Chiciuc [et al.]]; Univ. Tehn. a Moldovei [et al.]. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 112 p. –
Bibliogr.: p. 112. - Notă: ca autori mai sunt menţionaţi Angela Scripcenco, Valentina Bulgaru,
Stela Balan.

187
2277.Cucu, Oleg. Tehnologia edificării construcţiilor: îndrumar pentru lucrări practice / Oleg
Cucu; red. resp.: Andrei Isac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 36 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 24.

2278.Desen Tehnic: aplicaţii / [Iurie Căpăţînă, Angela Şuletea, Tudor Jandâc, Lilia Blaşcu];
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 121
p.: fig. – Bibliogr.: p. 121.

2279.Dodon, Adelina. Programul stagiilor de practică inginerească la unităţile de morărit:


Spec.: Tehnologia Păstrării şi Prelucrării Cerealelor / [Adelina Dodon, Andrei Lupaşco,
Valentina Bantea]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor
Cerealiere. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 20 p.: anexe. – Bibliogr.: p. 14.

2280.Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită (5) / Valeriu Dulgheru. – Chişinău: Tehnica-


Info, 2009. – 198 p. – ISBN 978-9975-9864-3

2281.Evaluation Criteria, Indicators and Procedures of educational programmes in higher


education. First cycle – bachelor studies, second cycle – master studies: guideline / [Petru Todos,
Jorj Ciumac, Andrei Chiciuc [et al.]]; Techn. Univ. of Moldova [et al.]. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 119 p. – Bibliogr.: p. 119. - Notă: ca autori mai sunt menţionaţi Angela Scripcenco,
Valentina Bulgaru, Stela Balan.

2282.Găină, Boris. Drumul vinului în Moldova = The Wine Road in Moldova / Boris Găină,
Nicolae Dabija; Dep. Dezvoltare Turismului al Republicii Moldova. – [Chişinău: s. n., 2009]. –
[28] p.: fot. color.

2283.Geometrie Descriptivă: aplicaţii / [Iurie Căpăţînă, Ion Ştirbul, Angela Şuletea, Tudor
Jandîc]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 121 p.: fig.

2284.Ghid privind elaborarea şi susţinerea proiectelor de licenţă / Univ. Tehn. a Moldovei. –


Chişinău: [s. n.], 2009. – 26 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 24.

2285.Ghid privind producerea merelor în sistemul superintensiv de cultură / Vasile Babuc,


Eugeniu Gudumac, Ananie Peşteanu, Andrei Cumpanici. – Chişinău: Print-Caro SRL, 2009. –
188 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 174-176. – ISBN 978-9975-4044-1-9

2286.Gorea, Gheorghe. Montarea şi repararea utilajului tehnologic: culegere de probleme /


Gheorghe Gorea; red. resp.: Mircea Bernic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 185 p.: fig. – Bibliogr. p. 117. – Anexe p. 120-185.

2287.Gorobievschi, Svetlana. Antreprenoriatul: aspecte fundamentale manageriale:


monografie / Svetlana Gorobievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în
Construcţia de Maşini. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 326 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 263-
270. – ISBN 978-9975-45-119-2

2288.Grama, Vasile. Sisteme geoinformaţionale: curs / Vasile Grama; Univ. Tehn. a


Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 134 p.: fig. – Bibliogr.: p. 134. – ISBN 978-9975-
63-235-5

188
2289.Gribincea, A. Relaţiile dintre polii economici: noţiuni, concepte, experienţă / A.
Gribincea, E. Sava. – Chişinău: s. n., 2009. – 126 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 103-110. – ISBN
978-9975-64-153-1

2290.Guţu, Olga. Impactul social-economic al implementării noului sistem de impozitare a


bunurilor imobile bazat pe valoarea de piaţă: (Rezultatele investigaţiilor economico-sociologice):
monogr. / Olga Guţu. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău: CEP USM, 2009. – 332 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 161163. – ISBN 978-9975-70-900-2

2291.Hadji-Bandalac, M. Studiul formei. Portret. Studierea capului uman – craniu, cap pe


suprafeţe, cap cu muşchi, elementele feţei: îndrumar metodic / M. Hadji-Bandalac; red. resp.:
Vladimir Gaidaş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 65 p.:
des. – Bibliogr. p. 55. – Anexe p. 56-64.

2292.Hazi, Gheorghe. Bilanţuri energetice. Teorie şi aplicaţii / Gheorghe Hazi, Aneta Hazi;
consilier ed.: Alexandru Marin. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 352 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
349-352. – ISBN 978-9975-63-221-8

2293.Iacob Bumbu: biobibliografie / alcăt.: Angela Grabovaia; red. resp.: Ion Bumbu; Univ.
Tehn a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor,
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: CEP USM, 2009. – 52 p.: fot. – ISBN 978-9975-70-860-9

2294.Ivanov, L. Tehnica сriogenică: îndrumar pentru seminare / L. Ivanov, I. Chiviriga; red.


resp. M. Bernic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 31 p. – Bibliogr.: p. 31.

2295.Ivanov, Valeriu. Fizica construcţiilor. Calculul acustic al unei săli de capacitate medie:
îndrumar metodic. Partea 2 / Valeriu Ivanov, Ludmila Ivanov; red. resp.: Mihai Dobrev; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 40 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
40.

2296.Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina Refabricarea şi


cercetarea maşinilor-unelte / Ilie Botez, Alexei Botez, Pavel Gordelenco, Petru Stoicev, Victor
Palancică, Valeriu Rusu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 19 p.: fig., des. – Bibliogr.: p. 18.

2297.L’application du système HACCP dans les industries agroalimentaires / Adriana Birca,


Andriy Foshchan, Antonina Dubinina [et al.]. – Sibiu: Alma Mater, 2009. – 161 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 160-161. – ISBN 978-973-632-539-7

2298.Lîsîi, Tatiana. Integrarea capitalului bancar cu cel industrial: realităţi, perspective


naţionale şi internaţionale: [monogr.] / Tatiana Lîsîi; rec. şt.: Andrei Cojuhari, Alexandru
Gribincea; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău: ISRIM, 2009. – 217 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 207-217. – ISBN 978-9975-9764-6-6

2299.Luchianov, Ludmila. Sisteme de Operare. Partea 1: Introducere în Linux: îndrumar de


lab. / Ludmila Luchianov, Daniela Istrati, Mariana Popescu; red. resp. Vasile Moraru; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Informatica Aplicată. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 52 p. – Bibliogr.: p.
50.

2300.Macarişin, Sergiu. Teoria mecanismelor şi maşinilor: îndrumar de proiectare / Sergiu


Macarişin, Anatol Sochireanu, Iulian Malcoci; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teoria

189
Mecanismelor şi Organe de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 194 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
193. – ISBN 978-9975-45-124-6

2301.Maxim, Victoria. Lingvistică generală: note de curs / Victoria Maxim; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 164 p. – Bibliogr.: p. 159-161.

2302.Mecanica aplicată: îndrumar de proiectare / Valeriu Dulgheru, Rodion Ciupercă, Ion


Bodnariuc, Ion Dicusară; rec. şt.: Ion Bostan; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 308 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 308. – ISBN 978-9975-45-105-5

2303.Melnic, Svetlana. Arte aplicate. Pictura. Natura statică: îndrumar metodic / Svetlana
Melnic; red. resp.: Vladimir Gaidaş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 40 p.: des. – Bibliogr. p. 38.

2304.Mogoreanu, Nicolae. Sectorul energetic: corupţie sau proastă gestionare? / Nicolae


Mogoreanu; Transparency International Moldova. – Chişinău: Bons Offices, 2009. – 80 p.: tab. –
ISBN 978-9975-80-308-3

2305.Moraru, Vasile. Elemente de calcul numeric şi optimizări: note de curs / Vasile Moraru;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatica Aplicată. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 304 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 297-300. – ISBN 978-9975-45-108-6

2306.Movileanu, Pavel. Tehnici/paradigme de comunicare ştiinţifică: manualul pentru ciclul


2, (masterat) / Pavel Movileanu, Petru Rumleanschi; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Chişinău: UASM, 2009. – 193 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 186-193. – ISBN 978-9975-64-174-6

2307.Munteanu, Angela. Arte aplicate. Studiul formei. Peisaj ahitectonic: indicaţii metodice /
Angela Munteanu; red. resp.: Vladimir Gaidaş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 56 p.: des. – Bibliogr. p. 56.

2308.Muraru, Elena. Repere conceptuale privind implementarea şi îmbunătăţirea sistemului


de management al calităţii în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova / Elena
Muraru, Petru Todos, Ana Guţu; Oficiul Tempus în RM. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 30 p. –
Bibliogr.: p. 29-30. – ISBN 978-9975-45-118-5

2309.Musteaţă, Grigore. Enochimie: Metode fotocolometrice de analiză / [Grigore Musteaţă,


Lidia Gherciu, Vasilina Bîsca]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 36 p.: tab. – Bibliogr.: p. 36.

2310.Nastas, V. Circuite digitale combinaţionale: îndrumar pentru lucrări de lab. / [V.


Nastas, P. Nicolaev, A. Kazak]; red. resp.: N. Bejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 60 p.: fig. – Bibliogr.: p. 51.

2311.Nistiriuc, Pavel. Proiectarea de licenţă: îndrumar metodic / Pavel Nistiriuc, Nicolae


Bejan, Lucreţia Nemerenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 36 p.: fig., tab. – Anexe: p. 27-33.

2312.Nistrean, Arcadie. Tehnologia fabricării sculelor: indicaţii metodice pentru executarea


lucrării de an la disciplina Tehnologia fabricării şi exploatării sculelor / Arcadie Nistrean, Ion
Ruşica, Alexei Toca; red.-coord. Ion Ruşica; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi sisteme de
Pdoducţie. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 32 p.: tab. – Bibliogr.: p. 12-17.

190
2313.Olaru, Efim. Inginerie antiincendii şi protecţie civilă: ghid metodologic privind
elaborarea proiectului de licenţă / Efim Olaru, Mihai Bencheci, Ludmila Gorea; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 45 p.: tab. – Bibliogr.:
p. 44.

2314.Olaru, Efim. Securitatea la incendii a proceselor tehnologice: ciclu de prelegeri / Efim


Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2009. –
96 p. – Bibliogr.: p. 93.

2315.Olaru, Efim. Tactica de intervenţie la incendii: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Efim Olaru,
Mihai Capra; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 124 p. – Bibliogr.: p. 122.

2316.Palamarciuc, Liudmila. Chimia alimentară: îndrumar de lab. pentru catedra Enologie /


[Liudmila Palamarciuc, Aliona Sclifos]; red. resp. Anatol Bălănuţă; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 20 p.: tab. – Bibliogr.: p. 19.

2317.Parvan, Vladimir. Televiziune: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Vladimir Parvan; Univ.


Tehn. a Moldovei, Cat. Radiocomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 101 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 101.

2318.Pădure, Daniela. Birotica şi comunicarea organizaţională: note de curs / Daniela


Pădure; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 136 p.: fig. – Bibliogr.: p. 133-125.

2319.Pădure, Daniela. Managementul resurselor umane: indicaţii metodice / Daniela Pădure;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2009. –
110 p.: tab. – Bibliogr.: p. 110.

2320.Pisarenco, Valentin. Tehnica frigorifică: îndrumar la proiectul de an / [Valentin


Pisarenco, Evghenii Balan, Vasile Cartofeanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 29 p.: tab. – Bibliogr.: p. 19.

2321.Plămădeală, Stela. Proiectarea uşilor: îndrumar metodic / [Stela Plămădeală, Alexandru


Cocin, Visarion Plămădeală]; red. resp.: Tatiana Buimistru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design
Interior. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 21 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 21. – Anexe p. 11-20.

2322.Popa, Mihail. Mecanica: curs universitar / Mihail Popa; ref. şt.: Alexandru Ursu, Viorel
Duşceac, Profirie Bardeţchi (UTM). – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 165 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 163-165. – ISBN 978-9975-63-194-5

2323.Practica didactică: indicaţii metodice. Executarea practicii didactice pentru studenţii


anului II, specialitatea Arhitectura / Sergiu Tronciu, Diana Andronovici, Ludmila Ivanov,
Valeriu Ivanov; red. resp.: Svetlana Oleinic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. –
Chişinău: [U.T.M.], 2009. – 14 p. – Bibliogr.: p. 9. – Anexe p. 10-13.

2324.Proiectare asistată de calculator. Executarea proiectelor în programul Autodesk


Architectural Desktop: indicaţii metodice / Radu Andronic, Viorica Niţă, Mihai Traci, Petru
Zestre; coord. V. M. Gaidaş; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectura. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 73 p.: fig. – Bibliogr.: p. 73.

191
2325.Proiectarea asistată de calculator. (Procesarea imaginilor arhitecturale de înaltă
rezoluţie în VRay): indicaţie metodică / R. Andronic, I. Niţă, M. Traci, V. Ivanov, M.
Şargorodschi; coord.: V. Lungu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 56 p.: fig. – Bibliogr.: p. 56.

2326.Proiectarea de an şi de licenţă pentru specialitatea Tehnologia vinului şi a produselor


obţinute prin fermentare: îndrumar metodic / A. Bălănuţă, G. Musteaţă, S. Carpov, L. Gherciu,
L. Palamarciuc; red. resp.: Nicolae Taran; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 49 p.: tab. – Bibliogr.: p. 46-48.

2327.Proiectarea liniilor de transmisiune cu utilizarea cablului simetric şi coaxial: îndrumar


metodic / [A. Tomas, N. Bejan, I. Nazaroi, P. Nistiriuc]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 28 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 27.

2328.Roşca, Andrei. Imagistica medicală şi radioterapia pentru bioingineri: manual / Andrei


Roşca; rec. V. Bairac, V. Şontea; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2009. – 420 p. –
Bibliogr.: p. 415-417. – ISBN 978-9975-9798-6-3

2329.Rumleanschi, Petru. Problema existenţei în filosofia tradiţională a modernismului,


postmodernismului şi trans-modernismului / Petru Rumleanschi; Acad. de Studii Econ. din
Moldova, Cat. Filozofie şi Politologie. – Chişinău: ASEM, 2009. – 508 p. – Bibliogr.: p. 479-
508. – ISBN 978-9975-75-460-6

2330.Sadovei, Larisa. Teoria şi metodologia instruirii. Didactica generală: suport de curs /


Larisa Sadovei, Ludmila Papuc, Maia Cojocaru. – Chişinău: s. n., 2009. – 110 p.: fig., tab. –
Bibliogr. la sfârşitul modulelor. – ISBN 978-9975-46-030-9

2331.Sajin, Tudor. Energie şi mediu / Tudor Sajin. – Chişinău: Tehnica-info, 2009. – 211 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 199-207. – ISBN 978-9975-63-154-9

2332.Sajin, Tudor. Transfer de căldură şi masă / Tudor Sajin; rec. Aneta Hazi, Valentin
Musteaţă; consilier ed. Alexandru Marin. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 254 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 246-248. – ISBN 978-9975-63-166-2

2333.Sandulachi, L. Sanitaria şi igiena industrială: ciclu de prelegeri / L. Sandulachi; Univ.


Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 108 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 105.

2334.Sava, N. Finanţe şi credit: îndrumar metodic pentru lucrări de lab. / N. Sava; rec.: Sv.
Gorobievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Automatică şi Tehnologii Informaţionale. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 56 p.: fig. – Bibliogr.: p. 55.

2335.Solonari, Sergiu. Modele matematice: [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Solonari; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 46 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 46. – ISBN 978-9975-63-300-0

2336.Structura urbană: indicaţie metodică / I. Negruţa, R. Andronic, E. Zestrea, M. Traci, P.


Zestrea; coord.: V. Lungu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2009.
– 20 p. – Bibliogr.: p. 20.

192
2337.Studiul şi prelucrarea materialelor: îndrumar pentru lucrări de lab. / Iurie Ciofu, Valeriu
Şauga, Iurie Şolpan, Tatiana Niţulenco, Tatiana Plămădeală; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Studiul şi Tehnologia Materialelor. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 114 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
114.

2338.Şestacova, Tatiana. Analiza şi modelarea statistică a datelor experimentale: îndrumar


metodic / [Tatiana Şestacova, Ghenadie Bodean]; red. resp.: V. Sidorenco; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Construirea şi Producerea Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2009. –
44 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 43.

2339.Şişcan, Zorina. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului


strategic şi cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice / Zorina Şişcan; red. şt.:
Ala Cotelnic; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Cat. Management, Cat. Relaţii Econ. Intern. –
Chişinău: ASEM, 2009. – 350 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 329-350. – ISBN 978-9975-75-470-5

2340.Şişianu, A. English reader: Antologie de texte / A. Şişianu, C. Stratulat; Univ. Tehn. a


Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 52 p.

2341.Tcaci, Olga. Dictées ciblées vers une écriture correcte: Elaboration méthodique / [Olga
Tcaci, Olga Severin, Daniela Istrati]; red. resp.: Gheorghe Reabţov-Daria; Univ. Techn. de
Moldova, Dep. Informatique Appliquee. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 52 p. – Bibliogr.: p. 50.

2342.Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii / Iurie Dohmilă, Victor Toporeţ, Sergiu


Termican [et al.]. – Chişinău: Ştiinţa, 2009. – 256 p.: il. – ISBN 978-9975-67-612-0

2343.Tehnologia produselor alimentaţiei publice: îndrumări metodice pentru elab. lucrărilor


de an / [Olga Deseatnicov, Cristina Popovici, Aurica Chirsanova, Natalia Suhodol, Lilia Morari];
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 28 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 20-22.

2344.Tomas, A. Ghid pentru lucrări de laborator la disciplina Linii de transmisiune / A.


Tomas, N. Bejan, P. Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 28 p.: fig. – Bibliogr.: p. 26.

2345.Turculeţ, Mihail. Ghid de geodezie şi topografie: [pentru uzul studenţilor] / Mihail


Turculeţ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Cat. Cadastru şi Geodezie. – Chişinău: UASM,
2009. – 364 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 363-364. – ISBN 978-9975-64-169-2

2346.Tutunaru, Irina. Modelarea constructivă a produselor vestimentare. Elaborarea noilor


modele de produs vestimentar: îndrumar metodic pentru realizarea proiectului de an / [Irina
Tutunaru, Stela Balan, Marcela Irovan]; red. Irina Enache; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. - Chişinău: U.T.M., 2009. – 48 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 46-47. – ISBN 978-9975-45-103-1

2347.Ţiuleanu, Dumitru. Compendiu de fizică: pentru învăţămîntul universitar / Dumitru


Ţiuleanu. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 300 p.: fig. – ISBN 978-9975-63-261-4

2348.Ţurcan, Iuliu. Îndrumar metodic privind elaborarea compartimentului economic al tezei


de licenţă / Iuliu Ţurcan; red. resp.: Vasile Mamaliga; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi
Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 25 p.: tab. – Bibliogr.: p. 24.

193
2349.Ţurcanu, Dinu. Protocoale. Modelarea şi analiza reţelelor de comunicaţii: ciclu de
prelegeri. Partea 1 / [Dinu Ţurcanu, Andrei Chihai]; red. Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 92 p.: fig. – Bibliogr.: p.
90.

2350.Ţurcanu, Nicolae. Economia afacerilor imobiliare: ghid pentru studii de master /


Nicolae Ţurcanu, Svetlana Albu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 54
p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-63-236-2

2351.Ţurcanu, Nicolae. Managementul proiectelor: suport de curs / Nicolae Ţurcanu, Aliona


Grossu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business. – Chişinău: Tehnica-
Info, 2009. – 128 p.: fig., diagr. – Bibliogr.: p. 126-128. – ISBN 978-9975-63-241-6

2352.Ţurcanu, Nicolae. Marketing: note de curs general cu exemple din construcţii / Nicolae
Ţurcanu, Evsei Şamis; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 185 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 182-185. – ISBN 978-9975-63-
248-5

2353.Ţurcanu, Nicolae. Real estate economics: The Master’s Program Handbook / Nicolae
Ţurcanu, Svetlana Albu; Techn. Univ. of Moldova, Economic Engineering and Business Faculty.
– Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 40 p. – ISBN 978-9975-63-250-8

2354.Unităţile centrale ale calculatoarelor: îndrumar metodic pentru proiect de an / [Victor


Colesnic, Vladimir Cucu, Rodica Bulai, Liliana Cucu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Automatică
şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 45 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 44.

2355.Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2009): Calendar istoric / Univ. Tehn. a


Moldovei. – [Chişinău: s. n., 2009]. – 16 p.: fot., fot. color.

2356.Usturoi, Liubov. Development: dezvoltarea imobilului: curs universitar / Liubov


Usturoi, Svetlana Albu; red. resp. Iurie Dohmilă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi
Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 92 p.: tab. – Bibliogr.: p. 90-91.

2357.Vacarciuc, Mihail. Echipamente pentru ambalarea produselor: ciclu de prelegeri /


Mihail Vacarciuc; red. resp.: Grigore Ganea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 203 p.: fig. – Bibliogr.: p. 201-202.

2358.Vîrcolici, Margareta. Evidenţa contabilă: (note de curs) / Margareta Vîrcolici; red.


resp.: Victor Ceban; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în Transport. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 148 p.: tab. – Bibliogr.: p. 148.

2359.Volconovici, Augustin. Utilizarea tehnicii pentru conservarea alimentelor cu folosirea


frigului natural / Augustin Volconovici; rec.: A. Guţu, O. Steopca. – Chişinău: Tehnica-Info,
2009. – 186 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 179-186. – ISBN 978-9975-63-278-2

2360.Volconovici, Liviu. Răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural şi artificial / Liviu


Volconovici, Victor Creţu; rec.: A. Guţu, O. Steopca. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 245 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 202-216. – ISBN 978-9975-63-301-7

2361.Volconovici, Liviu. Utilizarea instalaţiilor cu frig natural şi artificial pentru conservarea


alimentelor / Liviu Volconovici, Augustin Volconovici, Victor Creţu; rec.: A. Guţu, O.Steopca. –

194
Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 438 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 392-407. – ISBN 978-9975-63-
278-2

2362.Албу, Светлана. Инвестиции в недвижимость. Тема: Оценка экономической


эффективности проекта развития недвижимости: метод. указания по разработке курсового
проекта / Светлана Албу, Любовь Устурой; отв. ред.: Ион Албу; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Оценки и менеджмента недвижимости. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 23 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 8.

2363.Биполярные транзисторы и схемы на их основе: метод. пособие для практ.


занятий по дисциплине Электронные приборы. Часть 2 / Н. Бежан, П. Нистирюк, А.
Шульга, В. Мировский, Ю. Иваненко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций,
Каф. Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 88 p.: fig. – Bibliogr.: p. 85.

2364.Буймистру, Т. Интерьер квартиры: метод. указания по выполнению курсового


проекта / [Т. Буймистру, Э. Продан, А. Кочин]; отв. ред.: В. Грозаву; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Дизайн интерьера. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 52 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 50. - Anexe
p. 34-49.

2365.Возобновляемые источники энергии: состояние, ближайшая перспектива,


технологии и электрооборудование: [моногр.] / Л. Волконович, Д. Стребков, А.
Волконович [и др.]; Гос. Аграр. Ун-т Молдовы [и др.]. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 403
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 319-321. – ISBN 978-9975-63-279-9

2366.Волконович, Л. Технические системы контроля и управления качеством


производства и хранения агропродукции / Л. Волконович, А. Башилов, А. Волконович;
Гос. Аграр. Ун-т Молдовы [и др.]. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 450 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 423-437. – ISBN 978-9975-63-302-4

2367.Гамов, Игорь. Управление человеческими ресурсами / Игорь Гамов, Думитру


Патрашку; Акад. Публич. управления при Президенте Респ. Молдова, Каф. Экономики и
менеджмента. – Chişinău: ААР, 2009. – 215 p.: des. – Bibliogr.: p. 209-215. – ISBN 978-9975-
9960-9-9

2368.Ганган, С. В. Катушки индуктивности: метод. пособие для проведения лаб. работ


по дисциплине Материалы и компоненты в электронике. Часть 1 / С. В. Ганган, П. Н.
Димитраки; отв. ред. Н. П. Бежан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 45 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 44.

2369.Ганган, С. В. Проводниковые материалы, резисторы: метод. пособие для


проведения лаб. работ по дисциплине Материалы и компоненты в электронике. Часть 1 /
С. В. Ганган, П. Н. Димитраки; отв. ред. Н. П. Бежан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54.

2370.Губер, Ю. Е. Менеджмент гуманитарных ресурсов: учеб. пособие. Часть 4:


Стратегия руководства людьми / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева; Тех. Ун-т
Молдовы, Каф. Инженерии и Менеджмента на Транспорте. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 103
p.: des. – Bibliogr.: p. 99. – ISBN 978-9975-45-117-8

2371.Дмитриев, Владимир. Холодильные установки: метод. указания к курсовому


проекту для студентов специальности 522.3 Холодильные машины и установки, системы
кондиционирования воздуха / [Владимир Дмитриев]; отв. ред.: Мирча Берник; Техн. Ун-т

195
Молдовы, Каф. Промышленное технологическое оборудование. – Chişinău: U.T.M., 2009. –
39 p.: tab. – Bibliogr.: p. 37.

2372.Ковдий, Галина. Выполнение экономической части дипломных проектов: метод.


указания для студентов спец. Вычислительная техника, Микроэлектроника,
Информационные технологии, Автоматизация / [Галина Ковдий, Валентина Федоренко];
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерия и менеджмент в производственных системах. –
Chişinău: U.T.M., 2009. – 31 p.: tab. – Bibliogr.: p. 29.

2373.Крецу, Инна. Менеджмент качества: задачник / Инна Крецу, Алла Обершт; отв.
ред. Василе Мамалига; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. экономики и менеджмента в
промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 44 p.: des. – Bibliogr.: p. 44.

2374.Крецу, Инна. Менеджмент человеческих ресурсов: задачник / [Инна Крецу, Алла


Обершт]; отв. ред. Василе Мамалига; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и
менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 65 p.: tab. – Bibliogr. p. 65.

2375.Линии связи: метод. указания к лаб. работам для студентов спец. 625.3 -
Телерадиокоммуникации / А. Томас, Н. Бежан, И. Назарой, П. Нистирюк; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Телекоммуникаций; Каф. Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 28 p.: fig. – Bibliogr.: p. 28.

2376.Мардаре, И. Функционально-структурное моделирование мозга: учеб. / И.


Мардаре; Техн. Ун-т Молдовы. – Chişinău: Tehnica-Info, 2009. – 190 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 184-190. – ISBN 978-9975-63-275-1

2377.Маринчук, Михай. Физика: задания с решениями и комментариями: экзамены на


диплом бакалавра, 2008-1993 / Михай Маринчук; пер. с рум.: К. Ф. Шербан. – Chişinău:
Integritas, 2009. – 168 p.: fig. – ISBN 978-9975-4045-0-1

2378.Методические указания к лабораторным работам по курсу «Металлорежущие


инструменты» для специальностей MSP, TCM, IITT, IMCM / [А. Нистрян, Е. Гушан, П.
Горделенко, И. Рушика]; Tехн. Ун-т Молдовы, Каф. Машины и производственные
системы. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54.

2379.Негреску, В. В. Электроника [Resursă electronică] / В. В. Негреску. – [S. l.]: [s. n.],


[2009]. – 1 CD.

2380.Объѐмная композиция. Проектирование дизайна интерьера: метод. указания / [Н.


А. Рыжонкова, Т. А. Буймистру, И. И. Чебаница, А. И. Кочин]; отв. ред.: В. Н. Грозаву;
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Дизайн интерьера. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 24 p.: des. –
Bibliogr.: p. 22.

2381.Органическая химия. Аналитическая программа и контрольные задания: метод.


указания / Михаил Гециу, Анжела Гурев, Лариса Задорожная, Диана Мунтяну; отв. ред.:
Ана Вережан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 75 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 73.

2382.Попа, Василе. Допуски и контроль размеров: учеб. пособие: [В 3-х ч.]. Часть 1 /
Василе Попа, Андрей Настас; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Проектирование и производство
с.-х. машин. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 229 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 227-229. – ISBN 978-
9975-45-112-3

196
2383.Часть 2. – 2009. – 169 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 167-169. – ISBN 978-9975-45-112-
5

2384.Проектирование линий связи с использованием симметричного и коаксиального


кабеля: метод. пособие / А. Томас, Н. Бежан, И. Назарой, П. Нистирюк; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Телекоммуникаций; Каф. Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 31 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 29.

2385.Пулбере, Вероника. Микроэкономика: учеб. пособие. Часть 1 / Вероника


Пулбере; Техн. Ун-т Молдовы, Ф-т Радиоэлектроники и телекоммуникаций. – Chişinău:
U.T.M., 2009. – 72 p. – Bibliogr.: p. 70.

2386.Саламатова, С. М. Конструкторская подготовка производства: метод. указания к


выполнению курсового проекта (проектирование одежды на индивидуальную фигуру на
базе кастомизации швейного производства) / [С. М. Саламатова, О. И. Алказ]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. моделирования швейных и трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 115 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 110-113.

2387.Саламатова, С. М. Лабораторный практикум по Основам технологии швейного


производства для студентов спец. 542.1 «Инженерия текстильных и кожевенных
изделий». Часть 2 / С. М. Саламатова, О. И. Алказ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. технологии
швейных и трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 45 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
44.

2388.Сырбу, И. М. Теория и практика производственного менеджмента: (учеб.


пособие) / И. М. Сырбу; Молд. Экон. Акад. – Chişinău: ASEM, 2009. – 359 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 356-359. – ISBN 978-9975-75-454-5

2389.Теория передачи информации: учеб.-метод. пособие. Часть 17.1 / [И. Кицул, Н.


Бежан, П. Нистирюк, А. Машник]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций, Каф.
Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 77 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 75-77.

2390.Часть 17.2. – 2009. – 91 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 88-90.

2391.Тутунару, И. В. Конструктивное моделирование одежды. Разработка новых


моделей одежды: учебно-метод. пособие к курсовому проекту / [И. В. Тутунару, С. И.
Балан, М. Н. Ирован]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Моделирования швейных и
трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 41 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 40-41.

2392.Урсу, В. Автоматизация производственных процессов в строительстве: метод.


указания к лаб. работам / В. Урсу; отв. ред. М. Вангели; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Железные и автомобильные дороги, мосты. – Chişinău: U.T.M., 2009. – 39 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 38.

2393.Цепи смещения: метод. пособие по курсовому проектированию. Дисциплина


Электронные приборы / Н. Бежан, П. Нистирюк, В. Мировский, Ю. Иваненко; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Телекоммуникаций, Каф. Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M.,
2009. – 32 p.: fig. – Bibliogr.: p. 31-32.

2394.Чеботарева, А. Г. Оценка антропогенной составляющей ингредиентов ионно-


молекулярного стока речных вод: метод. пособие / А. Г. Чеботарева, Т. В. Чеботарева; ред.

197
Д. В. Унгуряну. – Chişinău: Eco-TIRAS, 2009. – 131 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 74-77. – ISBN
978-9975-66-149-2

2395.Чофу, Ю. Ознакомительная (учебная) практика из цикла общеинженерной


подготовки: учебная программа / [Ю. Чофу]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Материaловедения и технологии конструкционных материалов. – Chişinău: U.T.M., 2009. –
33 p.: tab. – Bibliogr.: p. 33.

2396.Шаргородская, Т. А. Применение компьютеров: метод. указания к выполнению


лаб. работ / [Т. А. Шаргородская]; отв. ред. А. Ф. Абабий; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Железные и автомобильные дороги, мосты. - Chişinău: U.T.M., 2009. – 35 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 34.

2010

2397.Ababii, Victor. Ghid pentru elaborarea, redactarea şi susţinerea tezelor de masterat /


[Victor Ababii, Valentin Negură, Galina Marusic]; coord.: Ion Balmuş, Victor Şontea, Emilian
Guţuleac [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 32 p.

2398.Amenajarea teritoriului şi transport: indicaţie metodică / P. Zestrea, A. Popuşoi, A.


Dumitrascu, E. Zestrea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice. – Chişinău:
U.T.M., 2010. – 31 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 30. – ISBN 978-9975-45-129-1

2399.Analele ştiinţifice ale Catedrei Drept Patrimonial / col. red.: Viorica Ursu, Victor
Catan, Natalia Trofimov; coord.: Alla Climova; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2010. – Nr.
2. – 176 p. – Bibliogr. după art. – ISBN 978-9975-9638-6-2

2400.Andriuţă, Mircea. Maşini de terasamente: îndrumar de proiectare a echipamentului de


lucru pentru maşinile de săpat / [Mircea Andriuţă]; red. resp.: Mihail Vangheli; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Căi ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 65 p.: fig. – Bibliogr.:
p. 55-56. – Anexe p. 57-64. – ISBN 978-9975-45-137-6

2401.Andronovici, Diana. Tipologia clădirilor. Locuinţa: indicaţii metodice / Diana


Andronovici, Sergiu Tronciu; red. resp.: Petru Dumitraşcu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 28 p.: des. – Bibliogr.: p. 27.

2402.Anischievici, Maria. Business culture: îndrumar metodic: Texts for discussion / [Maria
Anischievici]; chief ed.: Olga David; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 72 p. – Bibliogr.: p. 71.

2403.Anischievici, Maria. Cultura şi civilizaţia anglofonă: îndrumar metodic: Texts for


discussion / [Maria Anischievici]; chief ed.: Stela Tarîţa; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Informatică Aplicată. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 52 p. – Bibliogr.: p. 50.

2404.Antoci, Ana. Impactul tehnologiilor de management în autorităţile de administraţie


publică din Republica Moldova / Ana Antoci, Vitalie Ignat, Alexandru Gribincea; Univ. Liberă
Intern. din Moldova. – Chişinău: UASM, 2010. – 86 p.: tab., diagr. – Bibliogr.: p. 80-82. – ISBN
978-9975-101-34-9

198
2405.Antreprenoriat: iniţierea afacerii / Larisa Bugaian, Valentina Catanoi, Ala Cotelnic [et
al.]; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Ed. “Levinţa Angela”, 2010. – 344 p.: fig., tab. –
Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-9649-4-4

2406.Arhip, Vasile. Viticultura: Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare:


îndrumar de lab. şi de lucrări practice pentru studenţii anului II, specializarea 2204 / Vasile
Arhip; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 68 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 67.

2407.Armencea, N. Măsurări electronice: îndrumar de lab. / N. Armencea; red. resp.: V.


Şontea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 125 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 124.

2408.Avram, Ion. Comunicaţii mobile: Lucrarea de laborator Nr. 1: Studierea construcţiei,


caracteristicilor tehnice şi funcţiilor telefonului mobil digital (TMD) / [Ion Avram]; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Radiocomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 22 p.: fig. – Bibliogr.: p. 16. –
Anexe p. 17-21.

2409.Avram, Ion. Comunicaţii mobile: Lucrarea de laborator Nr. 2: Module funcţionale


principale ale telefonului mobil digital / [Ion Avram]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Radiocomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 41 p.: fig. – Bibliogr.: p. 39.

2410.Beton armat şi beton precomprimat: [pentru uzul studenţilor]. Vol. 1 / Eugeniu


Livovschi, Anatol Zolotcov, Tudor Sârbu, Tudor Axenti. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 229
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 221. – ISBN 978-9975-63-317-8, ISBN 978-9975-63-318-5 (vol.1)

2411.Bîrca, Adriana. Mărfuri alimentare / Adriana Bîrca; Univ. Tehn. a Moldovei. –


Chişinău: U.T.M., 2010. – 316 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 314-316.

2412.Bodean, G. C. Coduri nonbinare corectoare de erori: [monogr.] / G. C. Bodean; red.


resp.: I. V. Chiţul. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 544 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 481-488. – ISBN
978-9975-45-131-4

2413.Bolunduţ, Ioan-Lucian. Ştiinţa şi ingineria materialelor / Ioan-Lucian Bolunduţ; ref. şt.:


Sorin Dimitriu, Dragoş Paraschiv, Alexandru Marin. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 298 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 289-298. – ISBN 978-9975-63-313-0

2414.Botnaru, Raisa. Cours pratique de grammaire francaise / Raisa Botnaru, Irina Botnaru.
– 3-e ed., corrigee et rev. – Chişinău: Prut Internaţional, 2010. – 272 p. – Bibliogr.: p. 272. –
ISBN 978-9975-69-620-3

2415.Botnaru, Raisa. Proverbes: francais-roumains et roumains-francais: avec 56


commentaries des proverbes: (pour mieux reussir au BAC) / Raisa Botnaru, Maria Baltag. – 2e
ed., corrigee et compl. – Chişinău: s. n., 2010. – 238 p. – ISBN 978-9975-78-891-5

2416.Bugetarea pe bază de performanţă: (ghid pentru administraţia publică locală) / experţi:


Mihai Roşcovan, Tatiana Manole, Angela Secrieru [et al.]. – Chişinău: Nova-Imprim, 2010. – 68
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 65. – ISBN 978-9975-4091-3-1

2417.Buimistru, T. Interiorul apartamentului: indicaţie metodică pentru elab. proiectului de


curs / T. Buimistru, E. Prodan, A. Cocin; red. resp.: V. Grozavu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.

199
Design Interior. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 49 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 32. – Anexe p. 33-48.
– ISBN 978-9975-45-127-7

2418.Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul:


Seria: Ştiinţe economice: Ed. semestrială / col. de red.: Ion Şişcanu, Ion Bostan, Parmacli Dmitrii
[et al.]. – Cahul, 2010. – Nr. 2 (4). – 208 p.: fig., tab. Bibliogr. la sfârşitul art. – ISSN 1875-2723

2419.Cadocinicov, Anatolie. Topografie: curs universitar / Anatolie Cadocinicov; Univ.


Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 196 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 191.

2420.Caietul stagiului de practică pentru studenţii studiilor superioare de licenţă – ciclul I şi


studiilor superioare de masterat – ciclul II / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: [U.T.M.],
[2010]. – 31 p. – Elaborat în cadrul proiectului TEMPUS.

2421.Calendar Naţional 2011 / Valeria Matvei, Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu [et al.]; col.
red.: Petru Soltan, Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc [et al.]; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. –
Chişinău: BNRM, 2010. – 204 p.: fot. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biografice. – ISBN 978-
9975-4177-0-9

2422.Carcea, Liviu. Limbajul Perl: ciclu de prelegeri / Liviu Carcea, Victoria Bobicev; red.
resp.: Vasile Moraru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. – Chişinău: U.T.M.,
2010. – 47 p.: tab. – Bibliogr.: p. 46.

2423.Ceapă, Mihai. Geometria descriptivă: [pentru uzul studenţilor] / Mihai Ceapă,


Gheorghe Popovici; red. resp.: Sergiu Dîntu; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii.
– Chişinău: Evrica, 2010. – 203 p.: fig. – (Seria Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p.
202. – ISBN 978-9975-941-55-6

2424.Certan, Valeriu. Mecanisme şi organe de maşini: [pentru uzul studenţilor] / Valeriu


Certan; Univ. Tehn. a Moldovei, Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău:
Evrica, 2010. – 607 p.: fig., tab. – (Seria Inginerie, Transport şi Logistică). – Bibliogr.: p. 606-
607. – ISBN 978-9975-941-63-1

2425.Chelmenciuc, Corina. Analiza termodinamică a instalaţiilor de forţă cu turbine cu abur:


indicaţii metodice pentru realizarea tezei de an / Corina Chelmenciuc, Nadejda Butenco,
Valentin Musteaţă; red. resp.: Ion Cernica; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică şi
Management în Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 60.

2426.Chelmenciuc, Corina. Sisteme de încălzire, ventilare, alimentare cu frig şi aer


comprimat: indicaţii metodice pentru realizarea lucrărilor de lab. / Corina Chelmenciuc, Nadejda
Butenco, Larisa Tcaci; red. resp.: Valentin Musteaţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Termotehnică şi Management în Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 76 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 74.

2427.Chimia: îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de lab. / Ana Verejan, Svetlana
Haritonov, Diana Munteanu, Raisa Druţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău:
U.T.M., 2010. – 33 p.: fig. – Bibliogr.: p. 32.

2428.Chimia: îndrumar metodic pentru lucrul individual al studenţilor specialităţilor din


domeniul construcţiilor / Diana Munteanu, Svetlana Haritonov, Veronica Dragancea, Ana

200
Verejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 85 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 74.

2429.Chimia organică: Metode de separare şi identificare a compuşilor organici: îndrumar de


lab. / Mihail Gheţiu, Angela Gurev, Larisa Zadorojnâi, Diana Munteanu; red. resp.: Ana Verejan;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 64 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
62.

2430.Circuite electronice: îndrumar pentru lucrarea de lab. nr. 1 / [S. Dimitrachi, M.


Homeac, E. Primac, V. Iov]; red. resp.: V. Nastas; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 47.

2431.Ciumac, Jorj. Chimie alimentaire: Reactions de brunissement: notes de cours / Jorj


Ciumac, Lidia Gherciu, Vladislav Resitca; red. resp.: Grigore Musteaţă; Univ. Techn. de
Moldavie. – Chişinău: [s. n.], 2010. – 78 p. – Bibliogr.: p. 77-78.

2432.Ciumac, Jorj. Ghid de redactare şi susţinere a tezei de licenţă / Jorj Ciumac, Lidia
Gherciu-Musteaţă; red. resp.: Vladislav Reşitca; Univ. Tehn. a Moldovei, Filiera Francofonă
Technologies Alimentaires. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 29 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 29.

2433.Codreanu, Constantin. Bazele metodologiei, standardizării şi măsurărilor electrice:


[pentru uzul studenţilor] / Constantin Codreanu; ref. şt.: Valentin Musteaţă, Emil Vremeră, Radu
Munteanu [et al.]. – Chişinău: tehnica-Info, 2010. – 339 p.: fig. – Bibliogr.: p. 339. – ISBN 978-
9975-63-308-6

2434.Codreanu, Constantin. Culegere de probleme şi indicaţii metodice pentru lucrări de


laborator la disciplina Informatica. Partea II / Constantin Codreanu; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Electroenergetică. – Chişinău, 2010. – 28 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 2.

2435.Partea III. – 2010. – 40 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 2.

2436.Codreanu, Constantin. Curs de prelegeri la disciplina Utilizarea calculatoarelor în


energetică. Partea II: Gestionarea bazelor de date. MS Acces / Constantin Codreanu; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău, 2010. – 40 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 2.

2437.Codul bunelor practici în domeniul frigului şi condiţionării aerului / Anatol Tărîţă,


Vasile Cartofeanu, Ion Jicul [et al.]; Asoc. Naţ. Frigorifică, Univ. Tehn. a Moldovei, Oficiul
Ozon. – Chişinău: Bons Offices, 2010. – 84 p.: fig., scheme, tab. – Bibliogr.: p. 11. – ISBN 978-
9975-80-377-9

2438.Compoziţie volumetrică: indicaţie metodică / N. A. Râjoncova, T. A. Buimistru, I. I.


Cebaniţa, A. I. Cocin; red. resp.: V. N. Grozavu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design Interior. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 23 p.: fig. – Bibliogr.: p. 21.

2439.Corpocean, Anatolie. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto: curs universitar /


Anatolie Corpocean, Igor Rotaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto. – Chişinău:
U.T.M., 2010. – 149 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 147.

2440.Cotelnic, A. Culegere de probleme şi teste la disciplina Managementul producţiei / A.


Cotelnic, S. Portarescu, I. Negru; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Cat. Management. –
Chişinău: ASEM, 2010. – 67 p.: tab. – Bibliogr.: p. 66. – ISBN 978-9975-75-507-8

201
2441.Creţu, Ina. Managementul calităţii: indicaţii metodice privind îndeplinirea lucrării de
verificare / Ina Creţu, Ala Oberşt; red. resp.: Vasile Mamaliga; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 33 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 33.

2442.Cum să-ţi înfiinţezi o afacere: ghid practic pentru antreprenori / Larisa Bugaian, Mihai
Roşcovan, Angela Solcan, Ştefan Todiraşcu. – Chişinău: MultiArt-SV, 2010. – 228 p.: fig., tab. –
ISBN 978-9975-4089-1-2

2443.Daghi, Ion. Compoziţia decorativă frontală: [manual] / Ion Daghi; red.: Ionel Căpiţă. –
Chişinău: Editerra-Prim, 2010. – 240 p.: des. – Bibliogr.: p. 183-189. – Anexe ilustrative: p. 193-
240. – ISBN 978-9975-4126-0-5

2444.Demerji, Ilie. Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării conflictelor şi stresului


în cadrul unităţilor economice / Ilie Demerji, Ala Cotelnic; Acad. de Studii Econ. din Moldova,
Cat. Management. – Chişinău: ASEM, 2010. – 218 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 183-195. – ISBN
978-9975-75-519-1

2445.Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită (6) / Valeriu Dulgheru. – Chişinău: Tehnica-


Info, 2010. – 262 p. – ISBN 978-9975-9864-3

2446.Dulgheru, Valeriu. Din istoria neamului: Scurt istoric din cele mai vechi timpuri până
în Evul Mediu / Valeriu Dulgheru. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 112 p. – Bibliogr.: p. 109-
111. – ISBN 978-9975-9864-3

2447.Filipski, Tatiana. Pictura: indicaţii metodice. Partea 1 / Tatiana Filipski, Inga Lîsenco,
Ilie Cebaniţa; red. resp.: Tatiana Buimistru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design Interior. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 17 p.: fig. – Bibliogr.: p. 17.

2448.Partea 2. – 2010. – 16 p.: fig. – Bibliogr.: p. 15.

2449.Gangan, Silvia. Materiale magnetice: îndrumar de lab. Materiale şi componente în


electronică, I / Silvia Gangan, Pavel Dimitrache; red. resp.: Nicolae Bejan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 43 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 42.

2450.Geometria Descriptivă: aplicaţii / [Iurie Căpăţînă, Ion Ştirbul, Angela Şuletea, Tudor
Jandîc]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M.,
2010. – 121 p.: fig.

2451.Geometria Descriptivă: caiet pentru lucrări practice / [Ludmila Morozov, Arianda


Gorbatiuc, Ivan Ştirbul, Natalia Scobelev, Vitalie Creciun, Silvia Anati, Vitalie Misliţchi]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 60 p.: fig.

2452.Ghelbet, Angela. Indicaţii metodice pentru stagiul de practică în producţie / [Angela


Ghelbet, Luminiţa Bernaz]; red. resp.: Valentina Bulgaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 19 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 13.

2453.Gheţiu, Mihail M. Chimia lemnului: [manual] / Mihail M. Gheţiu, Victor Toporeţ. –


Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 404 p.: tab. – Bibliogr.: p. 372-374. – ISBN 978-9975-63-310-9

202
2454.Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor / proiectelor de licenţă / Andrei Chiciuc,
Petru Todos, Sergiu Andronic, Simion Musteaţă, Elena Muraru, Otilia Dandara, Vasile
Vrâncean, Ion Volentiri, Ivana Bancova; coord.: Ion Bostan. – [Chişinău]: U.T.M., 2010. – 28 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 26. – Elaborat în cadrul proiectului TEMPUS.

2455.Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master / Carolina Lozovanu, Andrei


Chiciuc, Simion Musteaţă, Larisa Bugaian, Angela Solcan, Elena Muraru, Otilia Dandara, Vasile
Vrancean, Ion Volentiri, Ivana Bancova; coord.: Ion Bostan, Petru Todos. – [Chişinău]: U.T.M.,
2010. – 28 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 24. – Elaborat în cadrul proiectului TEMPUS.

2456.Goian, I. Rezumate la matematică: 5-9: Pregătire pentru examenul de capacitate / I.


Goian, I. Marin, V. Marin. – Ed. rev. şi întregită. – Chişinău: Teo-Educaţional, 2010. – 103 p.:
fig. – (Ediţie nouă). – ISBN 978-9975-9686-8-3

2457.Goian, I. Rezumate la matematică: 10-12: Pregătire către examenul de bacalaureat / I.


Goian, I. Marin, V. Marin. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău: Teo-Educaţional, 2010. – 263
p.: fig., tab. – (Ediţie nouă). – ISBN 978-9975-80-323-6

2458.Goian, V. Diagnosticarea tehnică a automobilelor: curs universitar / V. Goian, V. Ene,


O. Pădure; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 296 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 294.

2459.Gremalschi, Anatol. Informatică: manual pentru cl. a 12-a / Anatol Gremalschi, Sergiu
Corlat, Andrei Braicov; comisia de experţi: Vasile Moraru, Gheorghe Curbet, Romeo Ciuperca;
Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2010. – 144 p.: fig., tab. – ISBN 978-
9975-67-714-1

2460.Gujuman, L. Macroeconomie: îndrumar metodic privind efectuarea lucrării de control /


[L. Gujuman, L. Sava]; red. resp.: P. Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 26.

2461.Guţu, Valentin. Electrotehnica şi electronica / Valentin Guţu; Univ. Tehn. a Moldovei.


– Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 670 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 670. – ISBN 978-9975-63-314-
7

2462.Hadji-Bandalac, M. Lumina şi culoarea. Iluzia optică în compoziţie: îndrumar metodic /


M. Hadji-Bandalac; red. resp.: V. Lupaşcu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 69 p.: fig. – Bibliogr.: p. 45. – Anexe p. 46-68.

2463.Hadji-Bandalac, M. Studiul formei. Portret artistic: îndrumar metodic / M. Hadji-


Bandalac; red. resp.: V. Lupaşcu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M.,
2010. – 44 p.: fig. – Bibliogr.: p. 43.

2464.Informatică: curriculum pentru cl. a 10-a – a 12-a / Lilia Ivanov, Anatol Gremalschi,
Gheorghe Căpăţînă [et al.]; Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău:
Ştiinţa, 2010. – 44 p.: tab. – (Curriculum naţional). – Bibliogr.: p. 44. – ISBN 978-9975-67-685-
4

2465.Javgureanu, V. Studierea şi experimentarea aparatajului hidraulic pentru reglare şi


control: îndrumări metodice pentru lucrări de lab. la acţionări hidraulice / V. Javgureanu, E.
Guşan, P. Gordelenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. – Chişinău:
U.T.M., 2010. – 71 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 69.

203
2466.Levcenco, Veronica. Vade-Mecum: Repertoriu al activităţilor comunicative la cursul de
limba franceză / Veronica Levcenco; red. resp.: Jorj Ciumac; Univ. Tehn. a Moldovei, Filiera
Univ. Francofonă Technologies Alimentaires. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 40 p.

2467.Limbaje specializate: [tehnice]: Anuar şt. Nr. 3 / Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Lb.
Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 52 p.: tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISSN 1857-1379.
– ISBN 978-9975-45-138-3

2468.Lungu, Valeriu. Utilaj mecanic: îndrumar metodic pentru îndeplinirea proiectului de an


/ [Valeriu Lungu]; red. resp.: Mihai Vangheli; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri
şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 32 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 23. – ISBN 978-9975-45-
121-5

2469.Manole, Tatiana. Metodologia finanţării învăţământului public: teorie şi practică:


monogr. / Tatiana Manole; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 336 p.:
tab. – Bibliogr.: p. 279-289. – ISBN 978-9975-63-309-3

2470.Matematică: manual pentru cl. a 11-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros [et al.];
Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Prut Internaţional, 2010. – 304 p.: fig. – ISBN
978-9975-69-445-2

2471.Maţcan-Lîsenco, I. Tehnica reliefului. Compoziţia modulară: indicaţie metodică / I.


Maţcan-Lîsenco, T. Filipski, O. Dobrovolschi; red. resp.: T. Buimistru; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Design Interior. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 25 p.: fig. – Bibliogr.: p. 25.

2472.Miron, Sergiu. Bazele analizei matematice / Sergiu Miron. – Chişinău: Tehnica-Info,


2010. – 666 p.: fig. – Bibliogr.: p. 666. – ISBN 978-9975-63-306-2

2473.Mitru, Vasile. Le francais de l’alimentation: Guide gastronomique francais-roumain /


Vasile Mitru, Raisa Botnaru. – Chişinău: [s. n.], 2010. – 384 p.: il. – Bibliogr.: p. 344. – ISBN
978-9975-78-879-3

2474.Moraru, Gh. Calculul elementelor de rezistenţă ale unei hale industriale în exemple:
îndrumar metodic / Gh. Moraru, V. Ţibichi, A. Taranenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 131 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
129-130.

2475.Nichitin, V. Reguli de întocmire a lucrărilor analitico-grafice la disciplina Bazele


teoretice ale Electrotehnicii / V. Nichitin, C. Codreanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Bazele
Teoretice ale Electrotehnicii. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 48 p.: tab. – Bibliogr.: p. 47.

2476.Nistrean, Arcadie. Scule aşchietoare: îndrumar de lab. / Arcadie Nistrean, Pavel


Gordelenco; red. resp.: Petru Stoicev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi Sisteme de
Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 65-66.

2477.Olaru, E. Protecţia contra incendiilor în construcţii: ciclu de prelegeri. Partea a II-a / E.


Olaru, M. Bencheci; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău:
U.T.M., 2010. – 136 p.: fig. – Bibliogr.: p. 126.

204
2478.Olaru, E. Securitatea la incendiu a instalaţiilor electrice: ciclu de prelegeri / E. Olaru, A.
Bajureanu, M. Bencheci; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău:
U.T.M., 2010. – 119 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 116.

2479.Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică: ghid / Valentina Bulgaru, Angela


Scripcenco, Stela Balan, Petru Todos, Andrei Chiciuc, Dumitru Ungureanu, Vasile Ursu,
Carolina Lozovanu, Elena Muraru, Ion Volentiri, Simion Musteaţă; coord.: Ion Bostan. –
[Chişinău]: U.T.M., 2010. – 20 p. – Elaborat în cadrul proiectului TEMPUS.

2480.Otter, Thomas. Educaţia şi dezvoltarea umană: provocări curente şi de perspectivă =


Education and Human Development : Actual and Future Challenges / Thomas Otter, Arcadie
Barbăroşie, Anatol Gremalschi; ed. lb. rom.: Natalia Costaş; engl. language ed.: Alison Mutler;
Inst. de Politici Publice, PNUD Moldova. – Chişinău: Nova-Imprim, 2010. – 68; 68 p.: diagr.,
tab. color. – Carte-valet. – Bibliogr.: p. 66-67. – ISBN 978-9975-4091-9-3

2481.Paraschivoi, Leonid. Toleranţe şi control dimensional: ghid pentru efectuarea lucrărilor


de lab. / Leonid Paraschivoi, Andrei Pendus; rec.: Sergiu Mazuru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia Construcţiei de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 74 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
74.

2482.Pisarenco, Valentin. Proiectarea asistată de calculator: îndrumar de lab. / [Valentin


Pisarenco]; resp. de ed.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic
Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 36 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 35.

2483.Pleşcan, Tudor. Geometrie descriptivă şi desen proiectiv: expunere concisă pentru


studenţi / Tudor Pleşcan. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 178 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-
63-316-1

2484.Podlesnaia, Natalia. Ceramica şi sticla: Tehnologia vitrajului tradiţional: indicaţii


metodice / Natalia Podlesnaia, Alexandru Cocin; red. resp.: Tatiana Buimistru; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Design Interior. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 27 p.: fig. – Bibliogr.: p. 25.

2485.Potâng, Arhip. Bazele teoretice ale electrotehnicii: problemar / Arhip Potâng, Mihail
Chiorsac, Ghenadie Tertea; red. resp.: Victor Nichitin; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Bazele
Teoretice ale Electrotehnicii. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 320 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 317.

2486.Proţuc, Ion. Alimentarea cu energie electrică: ciclu de prelegeri. Vol. 1 / [Ion Proţuc,
Victor Pogora; red. resp.: Ion Stratan]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat Electroenergetică. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 136 p.: fig. – Bibliogr.: p.136.

2487.Raport anual al administraţiei Universităţii Tehnice a Moldovei: Activitatea


colectivului universităţii pe anul 2010 în domeniile instructiv-educativ, cercetare şi consolidare a
bazei tehnico-materiale. – Chişinău: [U.T.M.], 2010. – [104] p.: planşe color.

2488.Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor la


Universitatea Tehnică a Moldovei / Angela Scripcenco, Valentina Bulgaru, Stela Balan, Petru
Todos, Andrei Chiciuc, Dumitru Ungureanu, Vasile Ursu; coord.: Ion Bostan. – [Chişinău]:
U.T.M., 2010. – 19 p. – Elaborat în cadrul proiectului TEMPUS.

2489.Reguli generale privind fabricarea producţiei vinicole: culegere / [sub red.: N. Taran, E.
Soldatenco]; Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău: PRINT-
CARO, 2010. – 440 p. : tab. – ISBN 978-9975-64-188-3

205
2490.Republica Moldova şi Uniunea Europeană: problemele şi perspectivele cooperării /
Victor Moraru, Alexandru Gribincea, Constantin Solomon [et al.]; Inst. Integrare Europeană şi
Ştiinţe Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: Ştiinţa, 2010. – 148 p.: fig., tab. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-67-745-5

2491.Robu, Irina. Bazele tehnologiei confecţiilor – încălţăminte: îndrumar pentru lucrări de


lab. Partea I: (lucrările 1-4) / [Irina Robu, Veronica Cîrmanu, Marina Malcoci]; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 64
p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.

2492.Rogojin, Serghei. Hale industriale tip parter: îndicaţii metodice privind proiectul de an
nr. 4 / [Serghei Rogojin, Nicolae Ciobanu, Sergiu Armaşu]; red. resp.: Mihail Dobrev; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 32 p. – Bibliogr.:
p. 31. – Anexe p. 7-30.

2493.Rusu, S. Mecanică. Fizică moleculară şi termodinamică: îndrumar de lab. / [S. Rusu, V.


Şura]; red. resp.: I. Molodeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică. – Chişinău: U.T.M., 2010.
– 76 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 74.

2494.Ruşica, Ion. Elaborarea tehnologiei prelucrării piesei la maşina-unealtă de strungit de


tip revolver monoax modelul 1Д118 şi profilarea camerelor pentru efectuarea tehnologiei
elaborate: îndrumar metodic pentru lucrări lab. / Ion Ruşica, Arcadie Nistrean, Alexei Toca;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Maşini şi Sisteme de
Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 47.

2495.Samoilenco, Fiodor. Managementul performanţelor reţelei naţionale aeriene / Fiodor


Samoilenco, Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 148
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 127-134. – ISBN 978-9975-63-315-4

2496.Samusi, Ion. Îndrumar metodic pentru executarea lucrărilor de laborator la Analiza


structurală / Ion Samusi, Mihail Rusanovschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Microelectronică şi
Dispozitive cu Semiconductori. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 36 p.: fig., tab. – Bibliogr. la
sfârşitul lucrărilor. – Anexe p. 29-36.

2497.Sava, Lilia. Planificarea şi analiza activităţii economice a întreprinderii: îndrumar


metodic privind compartimentul economic la proiectul de licenţă / [Lilia Sava, Silvia Gangan,
Lucia Gujuman]; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme
Optoelectronice, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 71 p.: tab. – Bibliogr.: p. 70.

2498.Scobioală, Viorica. Tehnologii poligrafice – flexografia: note de curs. Partea 1-a /


Viorica Scobioală, Vitalie Lisnic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design şi Tehnologii Poligrafice.
– Chişinău: U.T.M., 2010. – 148 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 146-147.

2499.Partea 2-a. – 2010. – 152 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 151-152.

2500.Solonari, Sergiu. Dinamica gazelor aplicată: [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Solonari;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 196 p.: fig. – Bibliogr. la sfârşitul
cap. – ISBN 978-9975-63-300-0

206
2501.Sudacevschi, Viorica. Testarea sistemelor de calcul. Testarea circuitelor numerice:
Prezentare teoretică şi aplicaţii / Viorica Sudacevschi; red. resp.: Valentin Negură; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Calculatoare. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 76 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 72.

2502.Sudarea electrică / Ilie Botez, Alexandru Marin, Alexei Botez, Ionel Sârbu; Univ. Tehn.
a Moldovei, Univ. Tehn. „Gh. Asachi” Iaşi. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 331 p.: fig., tab. –
ISBN 978-9975-63-296-6

2503.Sugac, O. Proiectarea întreprinderilor de confecţii: Proiectarea secţiei de pregătire:


îndrumar metodic pentru lucrări de lab. / O. Sugac, D. Toporeţ, A. Jereghi; red. resp.: A.
Scripcenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 63 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 29. – Anexe p. 30-62.

2504.Sugac, O. Proiectarea întreprinderilor de confecţii: Proiectarea secţiei experimentale:


îndrumar metodic pentru lucrări de lab. / O. Sugac, D. Toporeţ, A. Jereghi; red. resp.: A.
Scripcenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 28. – Anexe p. 29-56.

2505.Ştahovschi, Ada. Organizarea managerială a serviciilor şi produselor bancare a


României în perioada pre şi post aderării la Uniunea Europeană / Ada Ştahovschi, Valeriu
Butulescu, Alexandru Gribincea; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău: ULIM, 2010. –
224 p.: scheme, tab. – Bibliogr.: p. 213-217. – ISBN 978-9975-101-29-5

2506.Tarlajanu, Alexandru. Controlul şi certificarea producţiei: îndrumar de lab. / Alexandru


Tarlajanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electromecanică şi Metrologie. – Chişinău: U.T.M.,
2010. – 47 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 36.

2507.Tatarov, P. Chimia produselor alimentare: ciclu de prelegeri: [În 3 părţi]. Partea 3 / P.


Tatarov, L. Sandulachi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării. – Chişinău:
U.T.M., 2010. – 159 p.: tab., fig. – Bibliogr.: p. 156.

2508.Tcaci, Olga. Pratique de traduction. Glossaire trilingue: Elaboration methodique / [Olga


Tcaci, Olga Severin, Daniela Istrati]; red. resp.: Gheorghe Reabţov-Daria; Univ. Techn. de
Moldova, Dep. Informatique Appliquee. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 156 p. – Bibliogr.: p. 151-
152.

2509.Tehnici de căutare a unui loc de muncă / Stela Ţicul, Andrei Chiciuc, Petru Todos;
coord.: Ion Bostan. – [Chişinău]: U.T.M., 2010. – 33 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 29. – Elaborat în
cadrul proiectului TEMPUS.

2510.Tehnologia concentratelor alimentare: ciclu de prelegeri / [Olga Boeştean, Andrei


Lupaşco, Aliona Ghendov-Moşanu, Valentina Bantea-Zagareanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 140 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 140.

2511.Tehnologia prelucrării lemnului: îndrumar metodic privind desfăşurarea practicii


tehnologice / V. Toporeţ, M. Mihailov, T. Ţmocaliuc, L. Muntean; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia Construcţiilor. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 25 p.

2512.Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice: îndrumări metodice privind


elaborarea proiectelor de licenţă / [Olga Deseatnicov, Aurica Chirsanova, Vlad Reşitco, Jorj

207
Ciumac]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 24 p.: tab. – Bibliogr.: p. 15-17.

2513.Toca, Alexei. Proiectarea şi analiza dimensională a tehnologiilor de prelucrare


mecanică. Partea 1 / Alexei Toca, Ion Ruşica, Aurel Stroncea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
59.

2514.Transactions on metrology and analytical methods of research / Acad. of Sciences of


Moldova, Inst. of Chemistry; ed. by Ion Geru. – Chişinău: [s. n.], 2010. – 284 p.: fig., tab. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – În cuprins prezente lucrările profesorilor UTM: I. Bostan, V. Dorogan,
V. Bostan [et al.]. – ISBN 978-9975-62-276-9

2515.Ţicul, Stela. Tehnici de căutare a unui loc de muncă / Stela Ţicul, Andrei Chiciuc, Petru
Todos; coord.: Ion Bostan. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 33 p. – Bibliogr.: p. 29.

2516.Ţurcan, Iuliu. Economia întreprinderii: îndrumar metodic privind studenţii secţiei cu


frecvenţă redusă / [Iuliu Ţurcan]; red. resp.: Vasile Mamaliga; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 25 p.: tab. – Bibliogr.: p. 25.

2517.Ţurcan, Rina. Statistica generală şi economică: îndrumar metodic privind lucrările de


verificare pentru studenţii secţiei cu frecvenţă redusă / Rina Ţurcan; red. resp.: Vasile Mamaliga;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Chişinău: U.T.M., 2010.
– 35 p.: tab.

2518.Ursachi, Veaceslav. AIIBIII2CVI4 compounds under high pressure / Veaceslav Ursachi,


Ion Tighineanu, Francisco Javier Manjon; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată.
– Chişinău: Inst. de Fizică Aplicată, 2010. – 165 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 148-165. – ISBN
978-9975-9690-7-9

2519.Ursu, Viorica. Schiţă de curs la disciplina Drept financiar-fiscal / Viorica Ursu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 117 p. – Bibliogr.: p.
111-117.

2520.Usturoi, L. Economia întreprinderii: culegere de probleme pentru lecţii practice / L.


Usturoi, L. Novicova, A. Stratila; red. resp.: Gr. Vascan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea
şi Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 111 p.: tab. – Bibliogr.: p. 95-96.

2521.Usturoi, L. Economia întreprinderii: îndrumar metodic privind compartimentul


economic al tezei de licenţă la specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului / L. Usturoi, A.
Gangan; red. resp.: V. Toporeţ; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 24.

2522.Utilaj tehnologic în industria alimentară: manual. Vol. 2 / Grigore Ganea, Gheorghe


Gorea, Dorel Cojoc, Mircea Bernic. – Chişinău: Litera, 2010. – 325 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
322-325. – ISBN 978-9975-74-065-4

2523.Vârlan, Pavel. Alimentarea centralizată cu căldură: manual universitar / Pavel Vârlan;


red.: Constantin Ţuleanu. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 380 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 378-
380. – ISBN 978-9975-63-307-9

208
2524.Videomodelare asistată de calculator. Designul proiectelor arhitecturale în sistemul
grafic Adobe® Photoshop: indicaţie metodică. Partea 1 / R. Andronic, I. Niţă, M. Traci, Al.
Pincov, A. Şestacovschi, P. Zestre, T. Şargorodscaia; coord.: V. Lupaşcu; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 49 p.: fig. – Bibliogr.: p. 48.

2525.Бабой, Николай. Системы теплоснабжения: учеб. пособие. Часть 1: Системы


отопления / Николай Бабой, Надежда Бутенко; отв. ред.: Валентин Мустяцэ; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Теплотехники и менеджмента в энергетике. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 132
p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 132.

2526.Балабанов, А. А. Математические основы теории систем: избранные главы: учеб.


пособие / А. А. Балабанов; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Автоматики и информационных
технологий. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 303 p.: fig. – Bibliogr.: p. 255-267. – ISBN 978-9975-
45-130-7

2527.Балан, Евгений. Основы холодильной технологии: метод. указания к


практическим занятиям и лаб. работам / [Евгений Балан]; отв. ред.: Мирча Берник; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Промышленное технологическое оборудование. – Chişinău: U.T.M.,
2010. – 104 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 102.

2528.Балан, Евгений. Холодильная техника: метод. указания к курсовому проекту /


[Евгений Балан, Василий Картофяну, Валентин Писаренко]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Промышленное технологическое оборудование. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 24 p.: des., tab.
– Bibliogr.: p. 18.

2529.Балан, Евгений. Холодильные машины - II: метод. указания к практическим


занятиям и лаб. работам / [Евгений Балан]; отв. ред.: Мирча Берник; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Промышленное технологическое оборудование. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 92 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 83.

2530.Балануцэ, А. П. Пищевая химия: метод. указания к лаб. работам / [А. П. Балануцэ,


Л. Ф. Паламарчук, А. А. Склифос]; отв. ред.: Е. И. Руссу; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Энологии. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 20 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 19.

2531.Биохимия: метод. указания к лаб. практикуму / Дан Згардан, Лариса Некула,


Надежда Ботезату, Юлия Санду; отв. ред.: Анатолий Бэлэнуцэ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Энологии. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 116 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 112.

2532.Богнибов, Е. А. Зрелищные здания и сооружения: учеб. пособие по выполнению


курсового проекта по дисциплине Архитектурное проектирование для специальности
Архитектура 581.1 / [Е. А. Богнибов, В. М. Гайдаш, Д. Т. Андронович]; отв. ред.: В. Лунгу;
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектурa. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 71 p.: des., tab.,
scheme. – (Архитектурное проектирование). – Bibliogr.: p. 69-70.

2533.Богнибов, Е. А. Крытый плавательный бассейн: учеб. пособие по выполнению


курсового проекта по дисциплине Архитектурное проектирование для специальности
Архитектура 581.1 / [Е. А. Богнибов, В. М. Гайдаш, Д. Т. Андронович]; отв. ред.: П. П.
Думитрашку; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектурa. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 64 p.:
des., tab. – (Архитектурное проектирование). – Bibliogr.: p. 64.

2534.Богнибов, Е. А. Предприятия общественного питания: учеб. пособие по


выполнению курсового проекта по дисциплине Архитектурное проектирование

209
специальность 2401 - Архитектура / [Е. А. Богнибов, А. Я. Богнибов, Д. Т. Андронович];
отв. ред.: В. В. Лунгу; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектурa. – Chişinău: U.T.M., 2010. –
105 p.: des., tab. – (Архитектурное проектирование). – Bibliogr.: p. 104-105.

2535.Буймистру, Т. Научные основы цветоведения: метод. пособие / [Т. Буймистру, А.


Кочин]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Дизайн интерьера. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 32 p.: fig.
– Bibliogr.: p. 30. – ISBN 978-9975-45-128-4

2536.Буймистру, Татьяна. Колористика. Книга 2: Цвет – ключ к здоровью и


долголетию / Татьяна Буймистру. – Chişinău, 2010. – 364 p.: il. color. – (Колористика). –
Bibliogr.: p. 346-347. – ISBN 978-9975-901-26-0; ISBN 978-9975-4165-0-4 (Кн. 2-я)

2537.Бутенко, Надежда. Системы теплоснабжения промышленных предприятий:


метод. указания для выполнения лаб. работ / Надежда Бутенко, Корина Кельменчук,
Лариса Ткач; отв. ред.: Валентин Мустяцэ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Теплотехники и
менеджмента в энергетике. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 77 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 77.

2538.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 12 кл. / Анатол Гремальски,


Сержиу Корлат, Андрей Брайков; пер. с рум.: Ирина Чобану; M-во Просвещения
Республики Молдова. – Chişinău: Ştiinţa, 2010. – 144 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-726-4

2539.Губер, Ю. Е. Менеджмент гуманитарных ресурсов: учеб. пособие. Часть 3:


Особенности управленческого труда / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. Г. Шестенко-Дячек;
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерии и менеджмента на транспорте. – Chişinău: U.T.M.,
2010. – 201 p.: des., tab. – ISBN 978-9975-45-140-6

2540.Часть 5: Культура менеджмента и качества руководителей / Ю. Е. Губер, В. Ф.


Чебан, Н. В. Старцева. – 2010. – 72 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 71. – ISBN 978-9975-45-125-3

2541.Часть 6: Организационное поведение и конфликты / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н.


В. Старцева. – 2010. – 105 p.: des. – Bibliogr.: p. 104. – ISBN 978-9975-45-126-0

2542.Губер, Ю. Е. Менеджмент организаций: учеб. пособие. Часть 3: Управление


организациями / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Инженерии и
менеджмента на транспорте. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 95 р.: tab., scheme. – ISBN 978-
9975-45-144-4

2543.Дмитриев, Владимир. Холодильные установки: учеб. пособие / Владимир


Дмитриев; oтв. ред.: Мирча Берник; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Промышленного
технологического оборудования. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 60 p.: tab., des. – Bibliogr.: p.
58.

2544.Иванов, Валерий. Строительная физика. Проектирование и акустический расчет


зрительного зала средней вместимости: метод. указания / [Валерий Иванов, Людмила
Иванова]; отв. ред.: М. Добрев; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектурa. – Chişinău:
U.T.M., 2010. – 48 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 48.

2545.Информатика: куррикулум для гимназ. образования: 7-9 кл. / Лилия Иванов,


Анатол Гремальски, Георгий Кэпэцынэ [et al.]; М-во Просвещения Респ. Молдова. – Ed. a
2-a. – [Chişinău]: Lyceum, [2010]. – 48 p.: tab. – Bibliogr.: p. 48.

210
2546.Информатика: куррикулум для 10-12 кл. / Лилия Иванов, Анатол Гремальски,
Георгий Кэпэцынэ [et al.]; М-во Просвещения Респ. Молдова. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău:
Ştiinţa, 2010. – 48 p.: tab. – Bibliogr.: p. 48. – ISBN 978-99975-67-701-1

2547.Кицул, И. Теория передачи информации: метод. пособие к лаб. работам. [В 5 ч.].


Часть 1 / [И. Кицул, Н. Бежан, П. Нистирюк]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Телекоммуникаций, Каф. Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 32 p.: des.
– Bibliogr.: p. 31.

2548.Часть 2. – 2010. – 44 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 43.

2549.Часть 3. – 2010. – 36 p.: des. – Bibliogr.: p. 35.

2550.Часть 4. – 2010. – 44 p.: des. – Bibliogr.: p. 42-43.

2551.Часть 5. – 2010. – 72 p.: des. – Bibliogr.: p. 71.

2552.Коман, Г. Теоретическая механика: контрольные задания для студентов заочной


формы обучения / Г. Коман, В. Русу; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Теоретической механики.
– Chişinău: U.T.M., 2010. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 26.

2553.Крецу, Инна. Менеджмент качества: метод. указания для выполнения курсовой


работы / [Инна Крецу, Алла Обершт]; отв. ред.: Василе Мамалига; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Экономики и менеджмента в промышленности. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 36 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 36.

2554.Куку, О. Технология возведения зданий: пособие по разработке курсового


проекта / О. Куку, Н. Овчаренко; отв. ред.: А. Исаак; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Технологии строительства. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 48 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 46.

2555.Лукьянова, Л. Н. Информатика: метод. указания к выполнению лаб. и


контрольных работ / [Л. Н. Лукьянова, Л. В. Стадлер]; отв. ред.: Л. М. Карча; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Прикладной информатики. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 64 p.

2556.Лукьянова, Л. Н. Структуры данных и алгоритмы: сб. задач к выполнению лаб. и


контрольных работ / [Л. Н. Лукьянова, Л. В. Стадлер]; отв. ред.: В. А. Морару; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Прикладной информатики. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 35 p.

2557.Марченко, Наталья. Технология офсетной печати: курс лекций. Часть 2 / [Наталья


Марченко]; отв. ред.: Виорика Скобиоалэ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Дизайна и
полиграфических технологий. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 153 p.: des., tab. – Bibliogr.: p.
153.

2558.Maтематика: учеб.: 11 кл. / Ион Акири, Василе Чобану, Петру Ефрос [и др.];
перевод с рум.: Ион Акири, Петру Ефрос, Антонина Ерхан [и др.]; M-во Просвещения
Республики Молдова. – Chişinău: Prut Internaţional, 2010. – 304 p.: fig. – ISBN 978-9975-69-
459-9

2559.Мельник, Тудор. Электроника: метод. указания к лаб. работам. Часть 1 / [Тудор


Мельник, Олег Лупан, Павел Метлинский]; ред.: Виктор Шонтя; Техн. Ун-т Молдовы,
Каф. Микроэлектроники и полупроводниковых приборов. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 71 p.:
des., tab. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.

211
2560.Могоряну, Н. В. Электротехнологии: метод. указания к лаб. работам / [Н. В.
Могоряну]; под ред.: И. А. Процук; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Электроэнергетики. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 41 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 40.

2561.Ознакомительная практика: учебно-метод. пособие. Часть 2 / Ю. Чофу, А.


Янакевич, Н. Трифан, В. Шауга, А. Русу, Н. Казак; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Материаловедение и технология конструкционных материалов. – Chişinău: U.T.M., 2010. –
277 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 237.

2562.Полканов, В. Н. Фундаменты в просадочных грунтах: Основы проектирования и


технология подготовки оснований: учеб. пособие / В. Н. Полканов, А. С. Диденкул, В. И.
Топорец; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Геодезии, кадастра и геотехники, Каф. Технологии
строительства. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 95 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 91-92. – ISBN 978-
9975-45-113-0

2563.Попа, Василе. Допуски и контроль размеров: учеб. пособие. Часть 3 / Василе


Попа, Андрей Настас; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Проектирование и пр-во с.- х. машин. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 180 р.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 178-180. – ISBN 978-9975-45-134-5

2564.Практическое руководство для специалистов по холодильной технике и


кондиционированию воздуха / Анатол Тэрыцэ, Василе Картофяну, Ион Жикул [и др.];
Нац. Холодильная Ассоц.; Техн. Ун-т Молдовы; Офис Озон. – Chişinău: Bons Offices,
2010. – 80 p.: scheme, tab. – ISBN 978-9975-80-378-6

2565.Проектирование производственных систем: метод. указания к выполнению


практических работ / [Иван Рушика, Сергей Мазуру, Петр Косенко, Евгений Переу]; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Технология машиностроения. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 63 p.: des.,
tab. – Bibliogr.: p. 60-62.

2566.Процук, Ион. Электрические аппараты низкого напряжения: курс лекций / Ион


Процук, Илья Терзи; отв. ред.: Ион Стратан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Электроэнергетики. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 256 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 252.

2567.Ракчеева, Е. В. Проектирование юбок различных форм и покроев: учеб. пособие /


[Е. В. Ракчеева]; отв. ред.: Е. А. Мустяцэ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Дизайн одежды. –
Chişinău: U.T.M., 2010. – 136 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 129.

2568.Рушика, Иван. Разработка технологии обработки детали на токарно-


револьверном одношпиндельном автомате 1Д118 и проектирование профиля кулачков для
разработанной технологии: метод. указания для выполнения лаб. работ / [Иван Рушика,
Аркадий Нистрян, Алексей Тока]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Машины и
производственные системы. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 44 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 44.

2569.Caламатова, С. М. Конструирование одежды из различных видов материалов:


учеб. / С. М. Саламатова; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Моделирования швейных изделий из
ткани и трикотажа. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 192 p.: des., tab.. – Bibliogr.: p. 134-135. –
ISBN 978-9975-45-148-2

2570.Caламатова, С. М. Формирование конструкторских знаний и умений у студентов


на базе инновационных технологий обучения: моногр. / С. М. Саламатова. – 2-ое изд. –

212
Chişinău: U.T.M., 2010. – 172 p.: des., tab. – (Профессиональное образование). – Bibliogr.: p.
158-170. – ISBN 978-9975-45-143-7

2571.Стукалова, Татьяна. Промышленный маркетинг: курс лекций / [Татьяна


Стукалова]; отв. ред.: Андрей Ганган; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономической теории и
маркетинга. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 144 p.: des., tab. – Bibliogr. după capitole.

2572.Сугак, О. В. Проектирование швейных предприятий: Проектирование


подготовительного цеха: метод. указания к выполнению лаб. работ / О. В. Сугак, А. И.
Жереги, Д. И. Топорец; отв. ред.: А. Г. Скрипченко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Технологии швейных изделий из ткани и трикотажа. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 88 p.: tab.
– Bibliogr.: p. 31. – Anexe p. 32-87.

2573.Сугак, О. В. Проектирование швейных предприятий: Проектирование


экспериментального цеха: метод. указания к выполнению лаб. работ / О. В. Сугак, А. И.
Жереги, Д. И. Топорец; отв. ред.: А. Г. Скрипченко; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Технологии швейных изделий из ткани и трикотажа. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 75 p.: tab.
– Bibliogr.: p. 34-35. – Anexe p. 36-74.

2574.Теория передачи информации: учеб.-метод. пособие. Часть 16.1 / [И. Кицул, Н.


Бежан, П. Нистирюк, А. Машник]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций, Каф.
Оптоэлектронные системы. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 89 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 87-88.

2575.Часть 16.2. – 2010. – 71 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 68-69.

2576.Технология и менеджмент общественного питания: метод. указания для


выполнения дипломных проектов / [Ольга Десятникова, Аурика Кирсанова, Влад
Решитко, Жорж Чумак]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии и организации
общественного питания. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 24 p.: tab. – Bibliogr.: p. 15-17.

2577.Устурой, Л. Экономика предприятия: сб. задач для практических занятий / Л.


Устурой, Л. Новикова, А. Стратила; отв. ред.: Г. Васкан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Экономики и менеджмента в строительстве. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 120 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 103-104.

2578.Художественный музей: учеб. пособие по выполнению курсового проекта по


дисциплине Архитектурное проектирование специальность 2401 - Архитектура / [Е. А.
Богнибов, Д. Т. Андронович, А. А. Остапов, А. Я. Богнибов]; отв. ред.: В. Лунгу; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Архитектурa. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 51 p.: des., tab. –
(Архитектурное проектирование). – Bibliogr.: p. 50.

2579.Шамис, Евсей Е. Строительство 21 – инновационные идеи совершенствования


индустриальных методов: [моногр.] / Евсей Е. Шамис; Техн. Ун-т Молдовы; Solid Stone
International. – Chişinău: Tehnica-Info, 2010. – 262 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 244-262. – ISBN
978-9975-63-305-5

2580.Шаргородская, Т. А. Компьютерное проектирование. Ночное освещение


архитектурных объектов: метод. указания к выполнению курсовой работы / [Т. А.
Шаргородская, М. Т. Шаргородский]; отв. ред.: В. В. Лунгу; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Архитектурa. – Chişinău: U.T.M., 2010. – 33 p.: des. – Bibliogr.: p. 33.

213
2011

2581.Ababii, Victor. Echipamente periferice. Programarea operaţiilor de intrare/ieşire:


Prezentare teoretică şi aplicaţii / Victor Ababii, Viorica Sudacevschi; red. resp.: Vasile Gîscă;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare – Chişinău: U.T.M., 2011. – 108 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 71-73.

2582.Alexei, Anatol. Electronica digitală: îndrumar de lab. / [Anatol Alexei, Andrei Chihai];
red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău:
U.T.M., 2011. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 67.

2583.Analele Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa. Fascicula de Inginerie / sci. committee:


Tudor Ambros (U.T.M.), Polidor Bratu, Florin Breabăn [et al.]; Univ. „Eftimie Murgu”, Fac. de
Inginerie. – Reşiţa: Ed. Eftimie Murgu, 2011. – Anul XVIII, Nr. 3. – 256 p.: fig. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISSN 1453-7397

2584.Analize fizico-chimice ale alimentelor: produse de panificaţie şi ambalaje: îndrumar de


lab. (Partea a I) / [Valentina Bantea-Zagareanu, Andrei Lupaşco, Elena Rotari, Olga Boeştean,
Adelina Dodon]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor
Cerealiere. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 92 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 81-82. – Anexe p. 83-92.

2585.Antologia invenţiilor: [în 4 vol.]. Vol. 1: Transmisii planetare precesionale / I. Bostan,


V. Dulgheru, A. Sochireanu, I. Babaian; red. şt.: Ion Bostan. – Chişinău: Bons Offices, 2011. –
593 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4100-9-0. – ISBN 978-9975-4179-
0-7 (Vol. 1).

2586.Vol. 2: Transmisii planetare precesionale / I. Bostan, V. Dulgheru, C. Gluşco, S.


Mazuru, M. Vaculenco. – 2011. – 542 p.: fig. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-80-
283-3. – ISBN 978-9975-80-453-0 (Vol. 2).

2587.Vol. 4: Transmisii planetare precesionale cinematice / I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa,


I. Bodnariuc, I. Dicusară, N. Trifan, R. Ciobanu, O. Ciobanu, Iu. Malcoci, V. Odainâi; Univ.
Tehn. a Moldovei. – 2011. – 636 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-80-
283-3. – ISBN 978-9975-80-459-2 (Vol. 4).

2588.Arhip, Vasile. Ampelografie: indicaţii metodice pentru lucrări de lab. la Ampelografie


destinate studenţilor anului II, specialitatea 2204 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin
fermentare / [Vasile Arhip]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2011. –
112 p. – Bibliogr.: p. 109-110.

2589.Avram, Ion. Comunicaţii mobile: ciclu de prelegeri. Partea 1 / Ion Avram; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Radiocomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 100 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
100.

2590.Avram, Ion. Comunicaţii mobile: Lucrarea de laborator Nr. 3: Studierea staţiei de bază
pentru reţele de comunicaţii mobile celulare de generaţia I, ce funcţionează în standardul NMT
450i / [Ion Avram]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Radiocomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2011.
– 25 p.: fig. – Bibliogr.: p. 23.

2591.Bejan, N. Dispozitive electronice: ghid pentru lucrări de lab. / [N. Bejan, A. Mitioglu];
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 24 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 22.

214
2592.Beregoi, Eugeniu. Reţele inteligente de comunicaţii: îndrumar metodic pentru
efectuarea lucrărilor de lab. / [Eugeniu Beregoi, Elena Beregoi, Pavel Nistiriuc]; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 93 p.: fig., tab. – Bibliogr. la
sfârşitul lucrărilor.

2593.Bernic, Mircea. Uscarea produselor oleaginoase în câmp U.H.F. cu aport de energie


prin impuls: [monogr.] / Mircea Bernic. – Chişinău: Tehnica-Info, 2011. – 271 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 243-271. – ISBN 978-9975-63-331-4

2594.Biochimie: ghid metodic pentru lucrările de lab. / [Dan Zgardan, Liudmila Palamarciuc,
Aliona Sclifos, Larisa Necula, Iulia Sandu]; red. resp.: Anatol Bălănuţă; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 101 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 97.

2595.Bolunduţ, Ioan-Lucian. Materiale şi tehnologii neconvenţionale: [pentru uzul


studenţilor] / Ioan-Lucian Bolunduţ; ref. şt.: Sorin Dimitriu [et al.]. – Chişinău: Tehnica-Info,
2011. – 228 p.: fig., tab. – (Pus technicum / coord. ser.: Alexandru Marin, Dragoş Paraschiv). –
Bibliogr.: p. 216-228. – ISBN 978-9975-63-334-5

2596.Bucătaru, N. Genetica: indicaţii metodice şi probleme pentru lucrări de lab. / N.


Bucătaru; red. resp.: B. Carabulea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Conservării. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 44 p.: tab. – Bibliogr.: p. 43.

2597.Ceban, Victor. Optimizarea transportului public în municipiul Chişinău / Victor Ceban;


Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. – Chişinău: IDIS „Viitorul”, 2011.
– 54 p.: fig., tab. – (Politici Publice). – Bibliogr.: p. 53. – ISBN 978-9975-4193-8-3

2598.Cernica, Ion. Mecanica fluidelor: [manual] / Ion Cernica; ref. şt.: Valeriu Panaitescu,
Virgil Petrescu; Univ. Tehn. a Moldovei; Inst. de Fizică Aplicată al AŞM. – Bucureşti: Matrix
Rom, 2011. – 426 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 408-412. – ISBN 978-973-755-732-2

2599.Circuite electronice: îndrumar pentru lucrarea de lab. nr. 2 / [S. Dimitrachi, V. Iov, M.
Homeac, E. Primac]; red. resp.: V. Nastas; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 71 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 69.

2600.Climova, Ala. Drept imobiliar: suport de curs / Ala Climova, Ilie Teacă; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 245 p. – Bibliogr.: p. 230-245. –
ISBN 978-9975-45-173-4

2601.Cobuşcean, Ion. Îndrumar metodic la disciplina Securitatea activităţii vitale în


proiectele de diplomă / Ion Cobuşcean; red. resp.: Efim Olaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 32 p.: tab. – Bibliogr.: p. 28-30.

2602.Cobzac, Victor. Întoarcerea stelelor: [versuri]. Vol. 1 / Victor Cobzac. – Chişinău:


Tehnica-Info, 2011. – 180 p.: il. – ISBN 978-9975-63-328-4

2603.Codreanu, Constantin. Curs de prelegeri la disciplina Utilizarea calculatoarelor în


energetică. Partea II: Gestionarea bazelor de date. MS Acces / Constantin Codreanu; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 35 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 2.

215
2604.Codreanu, Constantin. Metodologia auditului energetic industrial / Constantin
Codreanu; ref. şt.: Adrian Badea, Ion Cernica, Alexandru Bologa. – Chişinău: Tehnica-Info,
2011. – 130 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 113-114. – ISBN 978-9975-63-323-9

2605.Cojemeachin, Svetlana. Mecanica structurilor. Calculul grinzilor cu console şi


articulaţii: îndrumar metodic pentru lucrări individuale / Svetlana Cojemeachin, Viorica Ţibichi;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2011. –
36 p.: fig. – Bibliogr.: p. 34.

2606.Cojocaru, Svetlana. Ghid pentru elaborarea, redactarea şi susţinerea tezelor de licenţă /


[Svetlana Cojocaru, Irina Marchitan, Victor Colesnic]; coord.: Victor Beşliu, Galina Marusic;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău: U.T.M.,
2011. – 27 p.

2607.Coman, Gheorghe. Mecanica teoretică. Statica şi cinematica: material didactic pentru


evaluări curente / Gheorghe Coman, Vasile Rusu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Mecanica
Teoretică. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 40 p.: fig.

2608.Cornea, Ion. Electronica digitală: îndrumar de proiectare. (Partea 1) / [Ion Cornea,


Valentin Pocotilenco, Oleg Dergaci]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi Producerea
Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 24 p.: fig. – Bibliogr.: p. 23.

2609.Cotelea, Vitalie. Interogarea bazelor de date relaţionale: indicaţii metodice la disciplina


Baze de date / Vitale Cotelea, Rodica Bulai, Marian Cotelea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 72 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 72. – ISBN 978-9975-45-155-0

2610.Cultuclu, Maria. Dureri basarabene: [eseuri] / Maria Cultuclu, Ion Daghi, Isidor
Doctoreanu. – Chişinău: Tipogr. Centrală; Bucureşti: Alianţa pentru (Re)Unirea românească,
2011. – 112 p.: fot. – ISBN 978-9975-53-042-2

2611.Daghi, Ion. Artistic: [artisticul în operele plastice] / Ion Daghi. – Chişinău: [s. n.], 2011.
– 100 p., [4] f. il. – Bibliogr.: p. 99. – ISBN 978-9975-53-005-7

2612.Dîntu, Sergiu. Geometrie descriptivă: îndrumar privind executarea lucrărilor grafice /


[Sergiu Dîntu, Alexei Botez]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 16 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 3.

2613.Dobrea, Victor. Electrotehnică şi bazele electronicii: manual / Victor Dobrea; ref. şt.:
N. Mogoreanu, V. Coseac, O. Steopca. – Chişinău: Pontos, 2011. – 388 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 388. – ISBN 978-9975-51-306-7

2614.Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită (7) / Valeriu Dulgheru. – Chişinău: Tehnica-


Info, 2011. – 284 p.: il. color. – ISBN 978-9975-9864-3

2615.Dulgheru, Valeriu. Crimele comunismului: Rădăcinile comunismului. Teroare roşie.


Teroare stalinistă. Răstignirea Basarabiei / Valeriu Dulgheru. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 310
p. – Bibliogr. la sfârşitul părţilor. – ISBN 978-9975-45-151-2

2616.Dupouy, Eleonora. Bazele nutriţiei în cifre şi calcule / Eleonora Dupouy, Lidia


Coşciug; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 112 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 92. – ISBN 978-9975-45-176-5

216
2617.Educaţia tehnologică: manual pentru cl. a 5-a – a 6-a / Angela Eşanu, Ion Şaragov,
Nicolae Onofreiciuc [et al.]; red. şt.: Ion Eşanu; Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – [Ed. a
2-a]. – Chişinău: Arc, 2011. – 206 p.: des., fot. color. – ISBN 978-9975-61-618-8

2618.Fizică. Astronomie: manual pentru cl. a 12-a / Mihai Marinciuc, Ion Nacu, Spiridon
Rusu [et al.]; Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 168 p.: fig., fig.
color. – ISBN 978-9975-67-787-5

2619.Ganea, Grigore. Utilaj tehnologic în industria alimentară: Probleme şi metode de


rezolvare / Grigore Ganea, Dorel Cojoc; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2011. – 248 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 246-247. – ISBN 978-9975-63-
330-7

2620.Ganea, Victoria. Investiţiile de risc – finanţarea de alternativă a activităţii inovaţionale /


Victoria Ganea, Gheorghe Iliadi; rec. şt.: Ludmila Cobzari, Tatiana Manole, Anatol Rotaru; Inst.
de Econ., Finanţe şi Statistică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: IEFS, 2011. – 144 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 139-144. – ISBN 978-9975-4176-5-5

2621.Ganea, Victoria. Managementul afacerilor economice internaţionale / Victoria Ganea,


Alexandru Gribincea; Univ. de Stat din Moldova, Cat. Marketing şi Relaţii Econ. Inernaţionale.
– Chişinău: [s. n.], 2011. – 183 p.: fig. – Bibliogr.: p. 176-183. – ISBN 978-9975-106-88-7

2622.Gheorghiţă, Maria. Economia întreprinderii industriale: manual universitar / Maria


Gheprghiţă; rec.: Larisa Bugaian, Demian Uşanlî. – Chişinău: Cuvîntul-ABC, 2011. – 280 p.: fig.
– Bibliogr.: p. 277-279. – ISBN 978-9975-106-84-9

2623.Gonciaruc, Svetlana. Psihologia generală: ciclu de prelegeri / Svetlana Gonciaruc, Ion


Secrieru; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 160 p.: tab. – Bibliogr.: p. 158-
160. – ISBN 978-9975-45-169-7

2624.Gorobievschi, Svetlana. Cum să reuşim în afaceri?: ghid didactico-practic, pentru


tineretul studios şi întreprinzătorii începători / Svetlana Gorobievschi; resp. ed.: Irina Martîniuc;
Centrul Colaborare şi Parteneriat. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău: Pontos, 2011. – 136 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 104-111. – ISBN 978-9975-72-130-1

2625.Grafică computerizată: îndrumar de lab. / Sergiu Dîntu, Angela Şuletea, Ludmila


Mihailov, Oxana Clichici; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 56 p.: fig. – Bibliogr.: p. 52.

2626.Gremalschi, Anatol. Informatică: ghidul profesorului: cl. a 9-a / Anatol Gremalschi,


Irina Ciobanu; Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 112 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 112. – ISBN 978-9975-67-782-0

2627.Gremalschi, Anatol. Informatică: manual pentru cl. a 9-a / Anatol Gremalschi, Iurie
Mocanu, Ion Spinei; Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 144 p.:
fig., tab. – ISBN 978-9975-67-763-9

2628.Gribincea, Alexandru. Organizarea şi tehnica promovării comerţului exterior: suport


didactic / Alexandru Gribincea; Univ. de Stat din Moldova, Cat. Marketing şi Relaţii Econ.
Intern. – Chişinău: CEP USM, 2011. – 376 p.: fig., scheme, tab. – Bibliogr.: p. 372-373. – ISBN
978-9975-71-065-7

217
2629.Guţu, Alexandru. Experienţa mondială de investire în imobil = Мировой опыт
инвестирования в недвижимость: (particularităţi regionale) / Alexandru Guţu, Nicolae
Ţurcanu, Evsei Şamis. – Chişinău: Tehnica-Info, 2011. – 75 p.; 75 p.: fig., scheme, tab – Text
paral.: lb. rom., rusă. – Carte-valet. – ISBN 978-9975-63-326-0

2630.Hadji-Bandalac, M. Lumina şi culoarea. Compoziţia structurată pe unitate de modul:


îndrumar metodic / M. Hadji-Bandalac; red. resp.: V. Lupaşcu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 75 p.: fig. – Bibliogr.: p. 50. – Anexe p. 51-74.

2631.Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator la disciplina Tehnologia construcţiei de


maşini. Partea 1 / Sergiu Mazuru, Alexei Toca, Ion Dohotaru, Ion Ruşica, Alexandru Mardari,
Anton Roşca, Ion Stîngaci, Vlad Botnari, Vitali Metelski; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia construcţiei de maşini. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 52 p.: fig. – Bibliogr.: p. 51.

2632.Javgureanu, Vasile. Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de


producţie: curs universitar / Vasile Javgureanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi Sisteme
de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 461 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 459-461. – ISBN 978-
9975-45-095-9

2633.Karagançu, Vlad-Demir. Aici Pelin Bucakta / Vlad-Demir Karagançu. – Chişinău:


Tehnica-Info, 2011. – 164 p. – ISBN 978-9975-63-333-8

2634.Lachi, Arina. Securitatea sistemelor informaţionale: îndrumar de lab. Partea 1 / [Arina


Lachi]; red. resp. Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.

2635.Lăcătuşărie: [pentru uzul studenţilor] / Ilie Botez, Dumitru Vengher, Valentin Amariei,
Alexei Botez, Maxim Vaculenco, Victor Juc, Gianina Timofte (Iaşi); Univ. Tehn. a Moldovei;
Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi. – Chişinău: Tehnica-Info, 2011. – 528 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
525. – ISBN 978-9975-63-332-1

2636.Lungu, Valeriu. Maşini de tracţiune: curs universitar / Valeriu Lungu; red. resp.: Mihai
Vangheli; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M.,
2011. – 125 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 125. – ISBN 978-9975-45-185-7

2637.Madan, Elena. Ergonomia şi Estetica Industrială: note de curs / Elena Madan, Valeriu
Podborschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design Industrial şi de Produs. – Chişinău: U.T.M.,
2011. – 68 p.: fig. – Bibliogr.: p. 58. – Anexe: p. 59-67. – ISBN 978-9975-45-168-0

2638.Manole, Tatiana. Ecualizarea veniturilor bugetare: în cadrul unităţilor administrativ-


teritoriale – bază pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice: monogr. / Tatiana Manole,
Lilia Rotaru; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: Tehnica-Info, 2011. – 218 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 175-180. – ISBN 978-9975-63-325-3

2639.Marin, Alexandru. Tehnologia Fabricării Maşinilor. Partea 1: Bazele teoretice: note de


curs / Alexandru Marin, Anton Roşca; rec.: Ilie Botez. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2011. – 127
p.: fig. – Bibliogr.: p. 114. – ISBN 978-9975-45-163-5. – ISBN 978-9975-45-164-2 (Pt. 1)

2640.Marina, Vasile. Mecanica raţională: [pentru uzul studenţilor]. Vol. 1 / Vasile Marina. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2011. – 522 p.: fig. – Bibliogr.: p. 515-521. – ISBN 978-9975-106-69-6.
– ISBN 978-9975-106-70-2 (vol. 1)

218
2641.Marinciuc, Mihai. Fizică: manual pentru cl. a 6-a / Mihai Marinciuc, Mircea Miglei;
Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 108 p.: fig., tab. color. –
ISBN 978-9975-67-762-2

2642.Marinciuc, Mihai. Fizicieni iluştri / Mihai Marinciuc; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Studii Enciclopedice. – Chişinău: Bons Offices, 2011. – 168 p.: fig., fot. – (Dicţionar
biografic). – Bibliogr.: p. 163-165. – ISBN 978-9975-9520-5-7

2643.Martîniuc, Nicolai. Exploatarea tehnică a automobilelor: indicaţii metodice la lucrări de


lab. / Nicolai Martîniuc, Elena Martîniuc, Gheorghi Dolomanji; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Transport Auto. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 21 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.

2644.Maxim, V. Recomandări metodice şi practice de elaborare a tezelor de licenţă pentru


studenţii de la specialitatea Informatică aplicată / [V. Maxim]; red. resp.: A. Popescu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 38 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 34.

2645.Melnic, S. Desen. Figura umană: îndrumar metodic / S. Melnic; red. resp.: V. Lupaşcu;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 52 p.: fig. – Bibliogr.: p.
51.

2646.Miron, Sergiu. Bazele analizei matematice / Sergiu Miron. – Ed. a 2-a. – Chişinău:
Tehnica-Info, 2011. – 666 p. – Bibliogr.: p. 666. – ISBN 978-9975-63-306-2

2647.Mogoreanu, Nicolae. Iluminatul public în municipiul Chişinău: Aspecte funcţionale,


estetice, arhitecturale, turistice, de eficienţă şi investiţionale / Nicolae Mogoreanu, Sergiu
Aparatu; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. – Chişinău: IDIS
„Viitorul”, 2011. – 30 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 30. – ISBN 978-9975-4193-3-8

2648.Mogoreanu, Nicolae. Politica tarifară – un instrument economic şi social al statului /


Nicolae Mogoreanu, Sergiu Aparatu; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS)
„Viitorul”. – Chişinău: IDIS „Viitorul”, 2011. – 25 p.: fig., tab. – (Policy Brief; Nr. 2 (14). –
Bibliogr.: p. 24. – ISBN 978-9975-4193-7-6

2649.Moiseeva, V. Proiectarea structurii întreprinderii de construcţie: indicaţii metodice la


lucrarea de an / [V. Moiseeva, S. Sîtnic, V. Baghici]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi
Management în Construcţii. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 17. – Anexe p.
18-28.

2650.Morozov, V. Materiale şi componente în electronică II: ghid pentru lucrări de lab.


Partea 1 / V. Morozov, N. Bejan, A. Mitioglu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 32 p.: fig. – Bibliogr.: p. 31.

2651.Partea 2. – 2011. – 24 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 24.

2652.Munteanu, Angela. Artele aplicate. Compoziţia artistică – anul I, II: indicaţii metodice /
Angela Munteanu; red. resp.: Valeriu Lupaşcu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 45 p.: fig. – Bibliogr.: p. 44.

219
2653.Munteanu, Angela. Artele aplicate. Reprezentare elipsei pe diverse forme – anul I, II:
indicaţii metodice / Angela Munteanu; red. resp.: Valeriu Lupaşcu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 40 p.: fig. – Bibliogr.: p. 38.

2654.Nastas, V. Măsurarea impedanţei prin metoda rezonanţei simulate: Măsurări


electronice: îndrumar pentru lucrări de lab. / [V. Nastas, P. Nicolaev]; red. resp.: N. Bejan; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 40 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 38.

2655.Nicolaev, Elena. Surse netradiţionale de căldură: ciclu de prelegeri / Elena Nicolaev,


Andrei Bînzari; red. resp.: Constantin Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentarea cu
Căldură, Gaze şi Ventilare. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 76 p.: fig. – Bibliogr.: p. 74. – ISBN
978-9975-45-157-4

2656.Odainîi, Dumitru. Microeconomie: indicaţii metodice pentru elab. lucrării de an /


Dumitru Odainîi, Daniela Secrieru; red. resp.: Demian Uşanlî; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 24 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 24.

2657.Olaru, Efim. Tactica de intervenţie la incendii: (întrebări şi răspunsuri) : ciclu de


prelegeri / Efim Olaru, Mihai Capră; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale.
– Chişinău: U.T.M., 2011. – 192 p.: tab., fig. – Anexă: p. 164-188. – Bibliogr.: p. 189.

2658.Onceanu, Vasile Petru. Management şi audit în siguranţa traficului rutier / Vasile Petru
Onceanu, Sergiu Grigore Armaşu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în
Transport. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 284 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 239-240. – ISBN 978-
9975-45-175-8

2659.Orlov, Simion. Ghid pentru practica geologică la specialitatea Ingineria şi


managementul zăcămintelor, minerit / Simion Orlov, Sergiu Lungu; red. resp.: S. Czeapek; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 28 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 27.

2660.Percinschi, Natalia. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: unele


direcţii de convergenţă / Natalia Percinschi, Alexandru Gribincea; Inst. de Relaţii Intern. din
Moldova. – Chişinău: IRIM, 2011. – 237 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 230-236. – ISBN 978-9975-
56-035-1

2661.Pisarenco, Olga. Drept procesual civil: note de curs / Olga Pisarenco; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 404 p. – Bibliogr.: p. 400-404. –
ISBN 978-9975-45-180-2

2662.Platon, L. Studiul formei: indicaţie metodică. Partea 1 / L. Platon, I. Cebaniţa; red.


resp.: T. Buimistru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design Interior. – Chişinău: U.T.M., 2011. –
31 p.: fig. – Bibliogr.: p. 29.

2663.Partea 2. – 2011. – 32 p.: fig. – Bibliogr.: p. 30.

2664.Pogora, Victor. Procese tranzitorii electromagnetice: ciclu de prelegeri / Victor Pogora,


Ion Proţuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 144 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 144.

220
2665.Potlog, Tamara. Fizică: caietul elevului: cl. a 6-a / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai
Marinciuc. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău: Integritas, 2011. – 95 p.: fig., tab. – ISBN 978-
9975-4229-1-8

2666.Proiectarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare: indicaţii metodice pentru


proiectul de an / Sergiu Calos, Ion Ioneţ, Mihaela-Anca Contăşel, Natalia Ciobanu; red. resp.:
Dumitru Ungureanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria
Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 92 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 67-68. –
Anexe p. 69-90. – ISBN 978-9975-45-183-3

2667.Putiveţ, Serghei. Instalaţii de ventilare: indicaţii metodice pentru proiectul de curs la


disciplina Ventilarea clădirilor civile / Serghei Putiveţ, Vera Guţul; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 36 p.: tab. – Bibliogr.: p.
35.

2668.Raport anual al administraţiei Universităţii Tehnice a Moldovei: Activitatea


colectivului universităţii pe anul 2011 în domeniile instructiv-educativ, cercetare şi consolidare a
bazei tehnico-materiale. – Chişinău: [U.T.M.], 2011. – 136 p.

2669.Rublicean, Aurelian. Tehnologia agregatelor pentru betoane: îndrumar de lab. Partea 1:


Agregate mărunte: Cerinţe tehnice şi metode de încercări / [Aurelian Rublicean, Vera Perciun];
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţii. – Chişinău:
U.T.M., 2011. – 63 p. – Bibliogr.: p. 60.

2670.Rusu, Emil. Vinificaţia primară: [pentru uzul studenţilor] / Emil Rusu. – Chişinău:
„Continental Grup” SRL, 2011. – 496 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 492-495. – ISBN 978-9975-
4248-4-4

2671.Sandulachi, Luiza. Controlul analitic al produselor alimentare: îndrumar metodic /


Luiza Sandulachi, Tatiana Rîcu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia conservării. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 64 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 59-60.

2672.Sava, N. Finanţe şi credit: note de curs pentru seminare / N. Sava; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 140 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 136-137.

2673.Secrieru, Daniela. Macroeconomie: indicaţii metodice pentru elab. lucrării de an /


Daniela Secrieru, Dumitru Odainîi; red. resp.: Demian Uşanlî; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 25 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 25.

2674.Secrieru, Ion. Psihologia aplicată: ciclu de prelegeri. Partea 1: Descifrarea trăsăturilor


faciale / Ion Secrieru; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 146 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 142-145. – ISBN 978-9975-45-170-3. – ISBN 978-9975-45-171-0 (vol. 1)

2675.Secrieru, Ion. Teoria asigurării protecţiei şi securităţii obiectivelor: curs de lecţii / Ion
Secrieru; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 128 p.: fig., il. – Bibliogr.: p.
124-126. – ISBN 978-9975-45-166-6

2676.Secrieru, Ion. Teoria asigurării protecţiei şi securităţii obiectivelor: curs de lecţii / Ion
Secrieru; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 134 p.: fig. – Bibliogr.: p. 130-
132. – ISBN 978-9975-45-167-3

221
2677.Sorochin, Gh. Electronica: indicaţii metodice pentru proiectul de an / [Gh. Sorochin, S.
Tincovan]; red. resp.: T. Şestacov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi Proiectarea
Aparatajului Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 45 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 45.

2678.Sturza, Rodica. Procese fizico-chimice şi coloidale în sisteme alimentare: monogr. /


Rodica Sturza, Olga Deseatnicov; Univ. Tehn. a Moldovei.– Chişinău: UTM, 2011. – 280 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 278-279. – ISBN 978-9975-45-186-4

2679.Sudarea electrică: [pentru uzul studenţilor] / Ilie Botez, Alexandru Marin, Alexei Botez,
Victor Juc, Ionel Sârbu (Iaşi); Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2011. – 343 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 335. – ISBN 978-9975-63-296-6

2680.Surse de alimentare în telecomunicaţii: ghid pentru lucrări de lab. asistate de calculator


/ [N. Bejan, V. Morozov, A. Mitioglu, P. Nicolaev]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54.

2681.Taran, Nicolae. Tehnologia vinurilor spumante: Aspecte moderne / Nicolae Taran,


Eugenia Soldatenco; Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău: [s.
n.], 2011. – 303 p.: tab. – ISBN 978-9975-62-292-9

2682.Tarnovschi, Constantin. Prepararea substanţelor minerale utile : îndrumar pentru lucrări


de lab. / [Constantin Tarnovschi Tatiana Priscu, Vera Perciun]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 19 p. –
Bibliogr.: p. 18. – ISBN 978-9975-45-149-9

2683.Tarnovschi, Constantin. Tehnologia exploatării zăcămintelor de materiale de


construcţie locale şi altor substanţe minerale utile: ciclu de prelegeri / Constantin Tarnovschi;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie. – Chişinău:
U.T.M., 2011. – 200 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 200. – ISBN 978-9975-45-156-7

2684.Tarnovschi, Constantin. Tehnologia materialelor termoizolante: îmdrumar de


proiectare / [Constantin Tarnovschi, Tatiana Priscu, Daniela Naval]; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 21 p. –
Bibliogr.: p. 21.

2685.Tarnovschi, Constantin. Tehnologia materialelor termoizolante: îmdrumar pentru


lucrări de laborator / [Constantin Tarnovschi, Tatiana Priscu, Elena Negruţă]; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie. – Chişinău: U.T.M.,
2011. – 29 p. – Bibliogr.: p. 29.

2686.Tarnovschi, Constantin. Tehnologia preparării materialelor şi elementelor de


construcţie minerale locale: ciclu de prelegeri / Constantin Tarnovschi; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 84 p. –
Bibliogr.: p. 83. – ISBN 978-9975-45-152-9

2687.Ţibichi, Viorica. Mecanica structurilor. Calculul grinzilor cu console şi articulaţii:


îndrumar metodic pentru lucrări individuale / [Viorica Ţibichi, Svetlana Cojemeachin]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 36 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 34.

222
2688.Ţibichi, Viorica. Mecanica structurilor. Calculul grinzilor simple static determinate:
îndrumar metodic pentru lucrări individuale / Viorica Ţibichi, Svetlana Cojemeachin; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 35 p.:
fig. – Bibliogr.: p. 33.

2689.Ţurcanu, Dinu. Protocoale. Modelarea şi analiza reţelelor de comunicaţii: ciclu de


prelegeri. Partea 2 / [Dinu Ţurcanu, Andrei Chihai]; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 64 p.: fig. – Bibliogr.: p.
61.

2690.Partea 3. – 2011. – 64 p.: fig. – Bibliogr.: p. 63.

2691.Ursu, Andrei. Solurile Moldovei: monogr. / Andrei Ursu; consiliul coord.: Gheorghe
Duca, Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi
Geografie. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 323 p.: fig., tab. – (Academica; 7). – Bibliogr.: p. 303-
319. – ISBN 978-9975-67-572-7, ISBN 978-9975-67-647-2

2692.Ursu, Mihai. Calculul şi alcătuirea elementelor portante ale clădirii industriale


multietajate (elemente prefabricate): material didactic / [Mihai Ursu, Tudor Sârbu]; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 111 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 97-98.

2693.Ursu, V. Automatizarea proceselor tehnologice în construcţii: indicaţii metodice pentru


lucrări de lab. / V. Ursu, R. Bordos; red. resp.: M. Vangheli; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 23 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 22.

2694.Usturoi, Liubov. Economia construcţiilor. Tema: Bazele activităţii economice a


întreprinderii de construcţii: îndrumar metodic privind elab. lucrării de an / Liubov Usturoi,
Stepan Taşci; red. resp.: Gr. Vascan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea şi Managementul
Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 18-19.

2695.Vârlan, Pavel. Alimentarea centralizată cu căldură: indicaţii metodice pentru elab.


lucrării de an / [Pavel Vârlan]; red. resp.: Constantin Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 43 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 42.

2696.Vârlan, Pavel. Alimentarea centralizată cu căldură: indicaţii metodice privind


efectuarea lucrărilor de lab. / [Pavel Vârlan, Andrei Bînzari]; red. resp.: Constantin Ţuleanu;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M.,
2011. – 32 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 28.

2697.Verejan, Ana. Chimie analitică. Metode cantitative volumetrice: îndrumar de lab. / Ana
Verejan, Svetlana Haritonov, Galina Şinic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău:
U.T.M., 2011. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 46.

2698.Verejan, Ana. Sisteme disperse. Soluţii. Prepararea soluţiilor: îndrumar de lab. / Ana
Verejan, Anton Rusu, Svetlana Haritonov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Chimie. – Chişinău:
U.T.M., 2011. – 40 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 39. – Text paralel lb. rom., lb. rusă.

2699.Аврам, Ион. Мобильная связь: Лабораторная работа № 1: Изучение конструкции,


технических характеристик и функций цифрового мобильного телефона (ЦМТ) / [Ион

223
Аврам]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Радиокоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 23 p.:
des., tab. – Bibliogr.: p. 16.

2700.Аврам, Ион. Мобильная связь: Лабораторная работа № 2: Основные


функциональные модули цифрового мобильного телефона (ЦМТ) / [Ион Аврам]; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Радиокоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 41 p.: des., tab. –
Bibliogr.: p. 41.

2701.Бежан, Н. Электронные приборы: метод. указания к лаб. работе для студентов


специальности 625.3 – Телерадиокоммуникации / [Н. Бежан, А. Митиоглу]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 24 p.: des. – Bibliogr.: p. 22-
23.

2702.Бутенко, Надежда. Системы теплоснабжения промышленных предприятий:


метод. указания для решения задач / Надежда Бутенко, Корина Кельменчук, Лариса Ткач;
отв. ред.: Аурел Гуцу; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Теплотехники и менеджмента в
энергетике. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 100 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 99.

2703.Ганган, С. В. Магнитные материалы: Материалы и компоненты в электронике I:


метод. указания к лаб. работе / [С. В. Ганган, П. Н. Димитраке]; отв. ред.: Н. П. Бежан;
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 48 p.: tab., des. –
Bibliogr. : p. 48.

2704.Гремальски, Анатол. Информатика: справочник для учителя: 9 кл. / Анатол


Гремальски, Ирина Чобану; пер. с рум.: Ирина Чобану; M-во Просвещения Республики
Молдова. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 119 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 119. – ISBN 978-9975-67-
793-6

2705.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 9 кл. / Анатол Гремальски, Юрий


Мокану, Ион Спиней; пер. с рум.: Вероника Мустяцэ; M-во Просвещения Республики
Молдова. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 144 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-790-5

2706.Дмитриев, Владимир. Холодильные установки: учеб. пособие / Владимир


Дмитриев; отв. ред.: Мирча Берник; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Промышленного
технологического оборудования. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 60 p.: tab., des. – Bibliogr.: p.
59.

2707.Кожемякина, С. Строительная механика. Расчет многопролетных статически


определимых балок: метод. указания к расчетно-графической работе / [С. Кожемякина, В.
Цибики]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Конструкций и Строительной Механики. – 35 p.: des.
– Bibliogr.: p. 33.

2708.Криптографические методы защиты информации: учеб.-метод. пособие. Часть 1:


Классические симметричные шифры / [И. Кицул, С. Андроник, Н. Бежан, Л. Немеренко,
Н. Драгуцан]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2011. –
103 p.: tab. – Bibliogr.: p. 100-101.

2709.Часть 2: Блочные шифры / [И. Кицул, С. Андроник, Н. Бежан, Л. Немеренко, Н.


Драгуцан, А. Шульга]. – 2011. – 88 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 87.

224
2710.Маринчук, Михай. Физика: учеб. для 6 кл. / Михай Маринчук, Мирча Миглей;
trad. din lb. rom.: Claudia Şerban; Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Ştiinţa,
2011. – 108 p. – ISBN 978-9975-67-761-5

2711.Материаловедение и технология конструкционных материалов: метод. указания


для выполнения лаб. работ / Ю. Чофу, А. Янакевич, Н. Трифан, В. Шавга, Н. Казак; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Материаловедение и технология конструкционных материалов. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 229 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 227-228.

2712.Моисеева, В. Г. Проектирование структуры строительного предприятия: метод.


указания для выполнения курсовой работы / [В. Г. Моисеева, С. В. Сытник, В. И. Багич];
отв. ред.: С. К. Тащи; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и Менеджмента в
Строительстве. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 29 p.: tab. – Bibliogr.: p. 18. – Anexe p. 19-29.

2713.Морозова, В. Материалы и компоненты в электронике II: метод. указания к лаб.


работам для студентов специальности 625.3 – Телерадиокоммуникации. Часть 1 / [В.
Морозова, Н. Бежан, А. Митиоглу]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 36 p.: des. – Bibliogr.: p. 34.

2714.Часть 2. – 2011. – 24 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 23.

2715.Олару, Ефим. Охрана окружающей среды: метод. указания к практическим


занятиям / Ефим Олару; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Безопасность жизнедеятельности. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 51 p.: tab. – Bibliogr.: p. 49.

2716.Попа, Василе. Допуски и контроль размеров: учеб. пособие / Василе Попа,


Андрей Настас; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Промышленный и индустриальный дизайн. –
Chişinău: U.T.M., 2011. – 568 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 565-567. – ISBN 978-9975-45-150-5

2717.Путивец, Сергей. Задания к курсовому проекту Вентиляция общественного


здания для студентов специальности 582.7 – IS AGGV / [Сергей Путивец, Вера Гуцул];
отв. ред.: Константин Цуляну; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Теплогазоснабжения и
вентиляции. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 36 p.: tab. – Bibliogr.: p. 35.

2718.Саламатова, С. М. Выполнение графических изображений элементов


конструкции, узлов и технологических операций швейных изделий: метод. рекомендации
по дипломному проектированию / [С. М. Саламатова]; отв. ред.: С. И. Балан; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Моделирования швейных и трикотажных изделий. – Chişinău: U.T.M.,
2011. – 20 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 19.

2719.Саламатова, С. М. Лабораторный практикум по основам технологии швейного


производства для студентов специальности 542.1 Инженерия текстильных и кожевенных
изделий. Часть 3 / [С. М. Саламатова, О. Г. Кондратенко]; отв. ред.: О. В. Сугак; Техн. Ун-
т Молдовы, Каф. Технологии швейных изделий из ткани и трикотажа. – Chişinău: U.T.M.,
2011. – 32 p.: tab., des. – Bibliogr. la începutul lucrărilor.

2720.Саламатова, С. М. Основы технологии швейного производства: учеб. пособие / С.


М. Саламатова; отв. ред.: О. В. Сугак; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии швейных
изделий из ткани и трикотажа. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 167 p.: des., tab. – Bibliogr.: p.
167. – ISBN 978-9975-45-154-3

225
2721.Саламатова, С. М. Технология обработки изделий группы легкого платья: учеб. /
С. М. Саламатова; Техн. Ун-т Республики Молдова. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 294 p.: tab.,
des. – Bibliogr.: p. 294. – ISBN 978-9975-45-179-6

2722.Саламатова, С. М. Технология обработки изделий легкой плательной группы:


учеб. пособие / [С. М. Саламатова, М. Г. Кожокару]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Технологии швейных изделий из ткани и трикотажа. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 127 p.:
tab., des. – Bibliogr.: p. 101. – ISBN 978-9975-45-178-9

2723.Сорокин, Г. Ф. Видеосистемы: метод. указания к выполнению лаб. работ. Часть 2


/ [Г. Ф. Сорокин]; отв. ред.: Т. В. Шестакова; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Конструирования
и проектирования электронной аппаратуры. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 76 p.: des., tab. –
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.

2724.Строительство XXI – системный анализ проблемных ситуаций: моногр. / Е. Е.


Шамис, Н. Г. Цуркану, М. И. Холдаева, В. И. Топорец, Я. А. Зубрилина; Техн. Ун-т
Молдовы. – Chişinău: Tehnica-Info, 2011. – 159 p.: fig. – (Строительство XXI). – Bibliogr.: p.
156-159. – ISBN 978-9975-63-335-2

2725.Строительство & Оборудование: Производители, оптовые базы, строит.


компании Молдовы: информ. справ. Nr. 2: Осень 2011 / информ. и реклама: Марина Трач,
Анна Федорова, Яна Юрова. – Chişinău: „Victoria Gomon” SRL, 2011. – 216 p. – ISBN 978-
9975-4124-4-5. – ISSN 1857-0194

2726.Технологическое воспитание: учеб. для 5-6 кл. / Анжела Ешану, Ион Шарагов,
Николай Онофрейчук [и др.]; пер. с рум. Тамара Шмундряк, Анжела Ешану; М-во
Просвещения Республики Молдова. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău: Arc: Epigraf, 2011. – 208 p.:
des. color. – ISBN 978-9975-61-630-0

2727.Технология отделочных работ в строительстве: [учеб.] / Юрий Дохмилэ, Виктор


Топорец, Сергей Термикан [и др.]; М-во Просвещения Республики Молдова. – Chişinău:
Ştiinţa, 2011. – 295 p.: il., il. color, tab. – ISBN 978-9975-67-791-2

2728.Ткач, Лариса. Программирование и использование компьютеров I: метод.


указания к выполнению лаб. работ / Лариса Ткач, Надежда Бутенко; отв. ред.: Николай
Бабой; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Теплотехники и менеджмента в энергетике. – Chişinău:
U.T.M., 2011. – 39 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 38.

2729.Урусов, С. Д. (князь). Записки губернатора / князь С. Д. Урусов; отв. за вып.


Аурел Е. Маринчук. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău: Litera AVN, 2011. – 343 p.: il. – ISBN 978-
9975-74-068-5

2730.Устурой, Любовь. Экономика строительства. Тема: Основы экономической


деятельности строительного предприятия: метод. указания по выполнению курсовой
работы / Любовь Устурой, Степан Тащи; отв. ред.: Г. Васкан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Оценки и менеджмента недвижимости. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 31 p.: tab. – Bibliogr.: p.
20-21.

2731.Физика. Астрономия: учеб. для 12 кл. / Михай Маринчук, Ион Наку, Спиридон
Русу [и др.]; trad. din lb. rom.: Anatol Homenco, Claudia Şerban; Min. Educaţiei al Republicii
Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 168 p.: fig. color. – ISBN 978-9975-67-789-9

226
2732.Физическая химия: пособие для практических занятий и выполнения
контрольных работ / [Алексей Баерле, Раиса Друцэ, Вероника Драганча, Юлия Баерле,
Ольга Димова, Ольга Мереуцэ]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M.,
2011. – 56 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 55.

2733.Цибики, В. Строительная механика. Расчет однопролетных статически


определимых балок: метод. указания к расчетно-графической работе / [В. Цибики, С.
Кожемякина]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Конструкций и Строительной Механики. – 36 p.:
des. – Bibliogr.: p. 34.

2734.Шамис, Е. Е. Строительство XXI - менеджмент инновационных проектов:


моногр. / Е. Е. Шамис, Н. Г. Цуркану, М. И. Холдаева; Техн. Ун-т Молдовы, Solid Stone
International, Washington, USA. – Chişinău: Tehnica-Info, 2011. – 110 p.: fig., tab. –
(Строительство XXI). – Bibliogr.: p. 104-110. – ISBN 978-9975-63-336-9

2735.Шаргородская, Т. А. Применение компьютеров: AutoCAD 2D-черчение: учеб.


пособие / [Т. А. Шаргородская]; отв. ред.: В. В. Лунгу; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Железные, автомобильные дороги и мосты. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 76 p.: tab., des. –
Bibliogr.: p. 76.

2736.Электропитание устройств связи: метод. указания к лаб. работам для студентов


специальности 625.3 – Телерадиокоммуникации / [Н. Бежан, В. Мировский, А. Шульга, А.
Митиоглу]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2011. – 32
p.: des. – Bibliogr.: p. 30.

2737.Электропитание устройств связи: метод. указания к практическим занятиям для


студентов специальности 625.3 – Телерадиокоммуникации / [Н. Бежан, Ю. Иваненко, А.
Шульга, А. Митиоглу]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M.,
2011. – 48 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 47.

2012

2738.Ambrosi, Grigore. Bazele teoriei stocurilor: material didactic / Grigore Ambrosi,


Dumitru Ceban, Gheorghe Ambrosi; red. resp.: Victor Ceban; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Inginerie şi Management în Transport. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 36 p.: fig., tab – Bibliogr.: p.
35.

2739.Analele ştiinţifice ale Catedrei Drept Patrimonial. Nr. 3 / coord.: Alla Climova; colegiul
de red.: Viorica Ursu, Ina Bostan, Natalia Trofimov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept
patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 129 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Se editează din anul
2006.

2740.Arhip, Vasile. Analiza structurii fizico-chimice a strugurilor la soiurile pentru struguri


de vin omologate în R. Moldova: indicaţii metodice destinate studenţilor anului III-IV,
specialitatea 2204 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare / [Vasile Arhip,
Aliona Sclifos, Aliona Scutaru]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 40 p.: tab. – Bibliogr.: p. 39.

2741.Avram, Ion. Comunicaţii mobile: ghid pentru lucrări de lab. Lucrarea de lab. Nr. 4:
Studierea construcţiei staţiei de bază de tipul RBS (Radio Base Station) model ERICSSON
pentru sistemele GSM / [Ion Avram, Pavel Nistiriuc, Eugen Beregoi]; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Radiocomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 24 p.: fig. – Bibliogr.: p. 23.

227
2742.Avram, Ion. Comunicaţii mobile: ghid pentru lucrări de lab. Lucrarea de lab. Nr. 5:
Studierea interfeţelor sistemului GSM / [Ion Avram, Pavel Nistiriuc, Eugen Beregoi]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Radiocomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 16 p.: fig. – Bibliogr.: p.
15.

2743.Balan, Evghenii. Maşini frigorifice: îndrumar pentru seminare. Partea 2 / [ Evghenii


Balan, Valentin Pisarenco]; red. resp.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj
tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 49.

2744.Bantea-Zagareanu, Valentina. Analize fizico-chimice ale alimentelor: produse făinoase,


de cofetărie şi ambalaje: îndrumar de lab. (Partea a II-a) / Valentina Bantea-Zagareanu, Elena
Rotari; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Produselor Alimentare. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 112 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 95-96. – Anexe p. 97-112.

2745.Bazele statului şi dreptului: suport de curs / Ina Bostan, Iurie Ivanov, Olga Pisarenco [et
al.]. – Chişinău, 2012. – 116 p. – ISBN 978-9975-77-185-6

2746.Bazele tehnologiei confecţiilor – (îmbrăcăminte): îndrumar metodic pentru lucrările de


lab. nr. 1-8 / Mihaela Cazac, Elena Ursu, Ala Dabija, Mariana Cojocaru; red. resp.: Angela
Scripcenco; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. –
Chişinău: U.T.M., 2012. – 156 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 112-113.

2747.Bejan, N. Dispozitive electronice: ghid pentru lucrări practice şi de lab. / [N. Bejan, A.
Mitioglu, A. Şuliga]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2012. –
48 p.: fig. – Bibliogr.: p. 46.

2748.Biţa-Ţurcan, Ana. Modelarea sistemelor: îndrumar de lab. / Ana Biţa-Ţurcan, Mariana


Oşovschi; red. resp.: Victor Ababii; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 72 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 58.

2749.Bivol, Lidia. Le francais pour les constructeurs: Elaboration methodique / Lidia Bivol;
rec.: Ludmila Ungureanu; Univ. Techn. de Moldova, Departement Langues Modernes. –
Chişinău: U.T.M., 2012. – 75 p. – Bibliogr.: p. 73.

2750.Bobicev, Victoria. Baze de cunoştinţe lingvistice: note de curs / [Victoria Bobicev];


red. resp.: Liviu Carcea; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 96 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 94.

2751.Botez, Alexei. Detalierea desenelor de ansamblu: indicaţii metodice privind executarea


lucrărilor grafice / [Alexei Botez, Sergiu Dîntu, Artur Tăbăcaru]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 28 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 28.

2752.Botez, Ilie. Sisteme flexibile automatizate: îndrumar de lab. / [Ilie Botez, Alexei
Botez]; red. resp.: Petru Stoicev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. –
Chişinău: U.T.M., 2012. – 16 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 16.

2753.Calcule tehnologice în vinificaţia primară: material didactic / [Anatol Bălănuţă, Grigore


Musteaţă, Lidia Gherciu-Musteaţă, Vasilina Popov]; red. resp.: Aliona Sclifos; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 56 p. – Bibliogr.: p. 56.

228
2754.Castraveţ, Tudor. Geoinformatica şi analiza spaţială: suport de curs / Tudor Castraveţ,
Vitalie Dilan; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Cat. Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. –
Chişinău: Biotehdesign, 2012. – 240 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 238-240. – ISBN 978-9975-
4372-9-5

2755.Catedra Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie: [a Univ. Tehn. a Moldovei]: la 35


ani de activitate, 1977-2012: Almanah / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: [s. n.], 2012. – 60
p.: fot. color. – ISBN 978-9975-80-582-7

2756.Chelmenciuc, Corina. Sisteme de încălzire cu apă şi aer cald: note de curs / Corina
Chelmenciuc, Nadejda Butenco, Nicolae Baboi; red. resp.: Valentin Musteaţă; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Termotehnică şi Management în Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 232 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 232.

2757.Chilari, Oleg. Instalaţii de încălzire: îndrumar de lab. / Oleg Chilari, Andrei Bînzari;
red. resp.: Constantin Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu Căldură şi Gaze,
Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 28 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 27.

2758.Codreanu, Constantin. Grafica asistată de calculator. Proiectarea în AutoCAD: suport


teoretic / Constantin Codreanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Electroenergetică. – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 65 p.: fig. – Bibliogr.: p. 63.

2759.Codreanu, Teodor. În oglinzile lui Victor Teleucă / Teodor Codreanu; cop.: Ion Daghi.
– Chişinău: Universul, 2012. – 272 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-47-073-5

2760.Cojuhari, Andrei. Teorie economică: curs de prelegeri / Andrei Cojuhari, Valentina


Childescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică şi Business. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 416 p.: fig., tab. – Bibliogr. după cap. – ISBN 978-9975-45-184-0

2761.Crearea cursurilor on-line: ghidul profesorului / Petru Todos, Angela Scripcenco,


Viorica Cazac [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 46 p.: fig. color. –
ISBN 978-9975-45-218-2

2762.Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova: Rezultate ale


Proiectului TEMPUS JEP 144544-FR 2008 / [Petru Todos, Jorj Ciumac, Andrei Chiciuc,
Valentin Amariei, Larisa Bugaian, Stela Ţicul, Valentina Bulgaru, Stela Balan, Boris Carabulea];
coord.: Ion Bostan, Jean Barloy; Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. de Stat din Moldova; Acad. de
Studii Economice din Moldova [et al.]. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 280 p.: tab., fig. – ISBN
978-9975-45-187-1

2763.Dimitrachi, S. Circuite electronice cu amplificatorul operaţional ca element activ: (ghid


pentru proiectare) / [S. Dimitrachi, V. Iov, M. Homeac]; red. resp.: V. Nastas; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 156 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
153-154.

2764.Dimo, Olga. Learner’s Polyglot: Dictionary of Marketing / Olga Dimo, Alexandru


Gribincea; Free Intern. Univ. of Moldova. – Chişinău: ULIM, 2012. – 70 p. – Text paralel: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 69. – ISBN 978-9975-101-87-5

2765.Dmitriev, Vladimir. Bazele tehnologiei frigorifice: ciclu de prelegeri / [Vladimir


Dmitriev]; red. resp.: Mircea Bernic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial.
– Chişinău: U.T.M., 2012. – 103 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 101.

229
2766.Doctoreanu, Isidor. Ion Daghi – pictor, pedagog, monumentalist / Isidor Doctoreanu;
Uniunea Artiştilor Plastici ai Republicii Moldova; [Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. Pedagogică
de Stat „Ion Creangă”]. – [Chişinău]: [s. n.], 2012. – 64 p.: fot., il. color.

2767.Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită (8) / Valeriu Dulgheru. – Chişinău: Tehnica-


Info, 2012. – 228 p.: il., il. color. – ISBN 978-9975-45-193-2

2768.Dulgheru, Valeriu. 200 de ani de răstignire a Basarabiei / Valeriu Dulgheru. – Chişinău:


U.T.M., 2012. – 110 p. – Bibliogr.: p. 108-110. – ISBN 978-9975-45-214-4

2769.Electromagnetism. Oscilaţii şi unde: îndrumar de lab. la fizică / S. Rusu, P. Bardeţchi,


V. Chistol, C. Pîrţac; red. resp.: I. Stratan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică. – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 96 p.: fig. – Bibliogr.: p. 93.

2770.Fizică: culegere de probleme pentru cl. a 6-7 a / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu,
Mircea Miglei [et al.]. – Chişinău: Ştiinţa, 2012. – 123 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-827-8

2771.Fizică: culegere de probleme: cl. 10-12 / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu, Ion Scutelnic
[et al.]. – Ed. [a 3-a], revăz. şi compl. – Chişinău: Lyceum, 2012. – 252 p.: fig., tab. – ISBN 978-
9975-4394-1-1

2772.Gangan, Andrei. Teoria comportării consumatorului: indicaţii metodice privind elab.


lucrărilor de an pentru studenţii de la specialitatea Marketing şi logistică / [Andrei Gangan, Elena
Carp]; red. resp.: A. F. Cojuhari; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică şi Marketing.
– Chişinău: U.T.M., 2012. – 17 p.

2773.Geru, Ion. Repere pe axa timpului: Volum Omagial: 75 [ani de la naşterea fizicianului
Ion Geru] / Ion Geru; coord.: Tudor Lupaşcu; red. şt.: Valeriu Canţer; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Chimie. – Chişinău: [s. n.], 2012. – 274 p.: fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 196-
201. – ISBN 978-9975-62-335-3

2774.Ghelbet, Angela. Stagiul practicii de iniţiere: indicaţii metodice / [Angela Ghelbet]; red.
resp.: Valentina Bulgaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din
Piele. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 16 p. – Bibliogr.: p. 12.

2775.Ghidul profesorului: Crearea cursurilor on-line / Petru Todos, Angela Scripcenco,


Viorica Cazac, Cristina Ghencea; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 46 p.:
fig. – ISBN 978-9975-45-218-2

2776.Gorbatiuc, Arianda. Infografică: îndrumar de lab. / Arianda Gorbatiuc, Silvia Anati;


rec.: Sergiu Dîntu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 51 p.: fig. – Bibliogr.: p. 48.

2777.Gorea, Gh. Montarea şi repararea utilajului tehnologic: culegere de probleme / Gh.


Gorea; red. resp.: M. Bernic; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Ed. a
2-a, rev. şi compl. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 228 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 163.

2778.Grafica asistată de calculator: Bazele proiectării în AutoCAD: îndrumar pentru lucrări


de lab. / [Iurie Soroceanu, Elena Sidorenco, Sergiu Tincovan, Oleg Dergaci]; resp. de ed.:
Tatiana Şestacov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construirea şi Producerea Aparatajului
Electronic. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 75 p.: fig. – Bibliogr.: p. 73.

230
2779.Gremalschi, Anatol. Informatică: manual pentru cl. a 7-a / Anatol Gremalschi, Grigore
Vasilache, Ludmila Gremalschi; Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Ed. a 2-a. – Chişinău:
Ştiinţa, 2012. – 127 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-817-9

2780.Gremalschi, Anatol. Informatică: manual pentru cl. a 10-a / Anatol Gremalschi, Iurie
Mocanu, Ludmila Gremalschi; Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2012.
– 187 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 187. – ISBN 978-9975-67-818-6

2781.Gujuman, L. Macroeconomie: indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de


control / [L. Gujuman, L. Sava]; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 28 p.: tab. – Bibliogr.: p. 26. – ISBN 978-
9975-45-203-8

2782.Guţu, Aurel. Eficienţa energetică: ciclu de prelegeri / Aurel Guţu, Larisa Tcaci; ref. şt.:
Nicolae Baboi; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 152 p.: fig., tab. – Bibliogr.
după cap. – ISBN 978-9975-45-220-5

2783.Guţuleac, Emilian. Ingineria programării: Prezentare teoretică şi aplicaţii / [Emilian


Guţuleac, Diana Palii, Iurii Ţurcanu]; red. resp.: Sergiu Zaporojan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Calculatoare. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 111 p.: fig. – Bibliogr.: p. 101.

2784.Iazloveţchi, M. Sisteme de comutaţie: indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor


de lab. / [M. Iazloveţchi]; red. resp.: P. Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 36.

2785.Indicaţii metodice la disciplina Management privind elaborarea lucrării de an pentru


studenţii Facultăţii Urbanism şi Arhitectură / V. Moiseeva, S. Sitnic, A. Polkanova, N.
Scobioală; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Construcţii. – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 39 p. – Bibliogr.: p. 30. – Anexe p. 37-39.

2786.Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator la disciplina Tehnologia presării la rece /


Sergiu Mazuru, Alexei Toca, Ion Stîngaci, Serghei Scaticailov, Anton Roşca, Vitalii Metelski;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău: U.T.M., 2012. –
67 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 66.

2787.Ioneţ, Ion. Tehnologia lucrărilor de construcţie – montaj ale reţelelor de alimentare cu


apă şi canalizare: îndrumar metodic pentru proiectul de an / [Ion Ioneţ, Natalia Ciobanu]; red.
resp.: Dumitru Ungureanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi
Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 119 p.: fig., tab. – Bibliogr.:
p. 101. – Anexe p. 102-116. – ISBN 978-9975-45-192-5

2788.Iurie Dîrda – Doctor Honoris Causa, Director General şi Fondator „Dansicons” SRL,
inginer / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2012. – 31 p., il. color.

2789.Limbaje specializate: [tehnice]: Anuar şt. Nr. 4 / Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Lb.
Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 45 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISSN 1857-1379. –
ISBN 978-9975-45-194-9

2790.Limbaje specializate: [tehnice]: Anuar şt. Nr. 5 / Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Lb.
Moderne. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 40 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISSN 1857-1379. –
ISBN 978-9975-45-225-0

231
2791.Lvovschi, Evghenii. Prelucrarea datelor experimentale / Evghenii Lvovschi; red. şt.:
Gheorghe Croitoru; Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, Inst. de
Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „Incercom” Î. S. – Chişinău: Incercom, 2012. – 314 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 296-310. – ISBN 978-9975-4447-0-5

2792.Malcoci, Marina. Utilaj în industria confecţiilor din piele: indicaţii metodice privind
efectuarea lucrărilor de lab. Partea I / [Marina Malcoci]; red. resp.: Valentina Bulgaru; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 104 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 95. – ISBN 978-9975-45-188-8

2793.Marian, Maria Liliana. Management în construcţia şi etică profesională: culegere de


teste / Maria Liliana Marian; red. resp.: Svetlana Albu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Evaluarea
şi Managementul Imobilului. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 35 p. – Bibliogr.: p. 34.

2794.Marinciuc, Mihai. Fizică: culegere de probleme: cl. a 8-9 / Mihai Marinciuc, Vladimir
Gheţu, Miron Potlog. – Chişinău: Ştiinţa, 2012. – 155 p.: fig. – ISBN 978-9975-67-828-5

2795.Marinciuc, Mihai. Fizică: manual pentru cl. a 10-a / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu;
Min. Educaţiei al Republicii Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău: Ştiinţa, 2012. – 180 p.: fig. –
ISBN 978-9975-67-823-0

2796.Maţcan-Lîsenco, I. Tehnica reliefului. Rozeta Gotică: indicaţie metodică / I. Maţcan-


Lîsenco; red. resp.: T. Buimistru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design Interior. – Chişinău:
Tehnica-UTM, 2012. – 37 p.: fig. – Bibliogr.: p. 36.

2797.Mîrza, S. Transportul multimodal. Set de lucrări practice: îndrumar metodic / [S.


Mîrza]; red. resp.: V. Ceban; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în
Transport. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 39 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 38.

2798.Moraru, Vasile. Recherche operationnelle: Elements de cours / Vasile Moraru; resp. de


ed.: Liviu Carcea; Univ. Techn. de Moldova, Filiere Francophone Informatique. – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 115 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 113.

2799.Morozov, V. Optoelectronica: ghid pentru lucrările de lab. Partea 1 / [V. Morozov, N.


Bejan, A. Mitioglu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2012. –
16 p.: fig. – Bibliogr.: p. 14.

2800.Partea 2. – 2012. – 32 p.: fig. – Bibliogr.: p. 31.

2801.Partea 3. – 2012. – 32 p.: fig. – Bibliogr.: p. 30.

2802.Musteaţă, Grigore. Aromele vinului: material didactic / [Grigore Musteaţă, Natalia


Furtuna]; red. resp.: Anatol Bălănuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Enologie. – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 119 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 109-110.

2803.Nastas, Andrei. Metrologie, standardizare şi certificare: (îndrumar metodic) / Andrei


Nastas, Vasile Popa; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău: Evrica,
2012. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 56. – ISBN 978-9975-941-89-1

232
2804.Olaru, Efim. Acte normative privind desfăşurarea activităţii de protecţie şi prevenire a
riscurilor profesionale la locurile de muncă / [Efim Olaru]; Univ. Tehn. a Moldovei, Comitetul
pentru securitate şi sănătate în muncă. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 128 p.: tab.

2805.Olaru, Efim. Prevenirea incendiilor şi exploziilor: ciclu de prelegeri / Efim Olaru,


Alexandru Râşcovoi, Mariana Ciobanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii
Vitale. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2014. – 199 p.: fig.

2806.Olaru, Efim. Securitatea şi sănătatea în muncă: ciclu de prelegeri / Efim Olaru; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 180 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 166.

2807.Olaru, Efim. Stabilitatea obiectivelor economice în situaţii excepţionale: ciclu de


prelegeri / Efim Olaru; rec.: N. Soroceanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii
Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 127 p.: tab. – Bibliogr.: p. 72.

2808.Olaru, Efim. Stabilitatea obiectivelor economice în situaţii excepţionale: indicaţii


metodice pentru lecţiile practice / Efim Olaru; rec.: N. Soroceanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 76 p.: tab., des. – Bibliogr.: p. 73.

2809.Pasincovschi, Petru. Procese tranzitorii electromagnetice: îndrumar de proiectare /


[Petru Pasincovschi, Victor Pogora]; coord. de ed.: Ion Stratan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Electroenergetică. – Ed. a 2-a, prel. şi compl. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 34 p. – Bibliogr.: p.
27. – Anexe p. 28-33.

2810.Perebinos, Mihail. Matematica lingvistică: culegere de probleme şi exerciţii / Mihail


Perebinos; red. resp.: Anatol Popescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. –
Chişinău: U.T.M., 2012. – 80 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 76. – ISBN 978-9975-45-221-2

2811.Perebinos, Mihail. Matematica lingvistică: note de curs / Mihail Perebinos; red. resp.:
Anatol Popescu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. – Chişinău: U.T.M., 2012. –
161 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 159. – ISBN 978-9975-45-222-9

2812.Pisarenco, Olga. Drept procesual civil: note de curs / Olga Pisarenco. – Ed. a 2-a. –
Chişinău: Tehnica-Info, 2012. – 404 p. – Bibliogr.: p. 400-404. – ISBN 978-9975-45-180-2

2813.Pisarenco, Valentin. Instalaţii frigorifice: îndrumar pentru seminare. Partea 1 /


[Valentin Pisarenco]; red. resp.: Vasile Cartofeanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj
Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 60 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 43. – Anexe p.
44-57.

2814.Popescu, Liliana. Proiectări tehnologice: lapte şi produse lactate: indicaţii metodice


pentru lucrările practice / Liliana Popescu, Vladislav Reşitca; red. resp.: Jorj Ciumac; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 84 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 77-78. – Anexe p. 79-82. – ISBN 978-9975-45-205-2

2815.Popescu, Liliana. Proiectări tehnologice: lapte şi produse lactate: suport metodic /


Liliana Popescu, Vladislav Reşitca, Olga Deseatnicov; red. resp.: Jorj Ciumac; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 47
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 46. – ISBN 978-9975-45-204-5

233
2816.Proaspăt, Eduard. Producerea articolelor din porţelan şi faianţă: indicaţii metodice
pentru efectuarea lucrărilor practice / Eduard Proaspăt; red. resp.: D. Naval; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţii. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 37 p.: tab. – Bibliogr.: p. 36.

2817.Proaspăt, Eduard. Producerea articolelor din porţelan şi faianţă: indicaţii metodice


pentru executarea proiectului de an / Eduard Proaspăt; red. resp.: D. Naval; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţii. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 21 p.: tab. – Bibliogr.: p. 21.

2818.Proaspăt, Eduard. Tehnologia ceramicii şi materialelor refractare: indicaţii metodice


pentru executarea proiectului de an / Eduard Proaspăt; red. resp.: D. Naval; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţii. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 32 p.: tab. – Bibliogr.: p. 28-30.

2819.Raport anual al administraţiei Universităţii Tehnice a Moldovei: Activitatea


colectivului universităţii pe anul 2012 în domeniile instructiv-educativ, cercetare şi consolidare a
bazei tehnico-materiale. – Chişinău: [U.T.M.], 2012. – 238 p., 13 p.

2820.Resilient Energy Systems. Renewables: Wind, Solar, Hydro / I. Bostan, A. Gheorghe,


V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean. – Springer, 2012. – 507 p. – (Topics in Safety,
Risk, Reliability and Quality, vol. 19). – ISBN 978-94-007-4188-1. – ISBN 978-94-007-4189-
8(eBook). – ISSN 1566-0443. DOI:10.1007/978-94-007-4189-8

2821.Roşcovan, Mihai. Bune practice antreprenoriale / Mihai Roşcovan, Natalia Sava;


Proiectul „Încurajarea utilizării inovatoare a remitenţelor în investiţiile rurale productive”. –
Chişinău: Epigraf, 2012. – 86 p.: fot. color. – ISBN 978-9975-109-89-5

2822.Rotaru, Lilia. Programarea orientată pe obiecte în Java: Prezentare teoretică şi aplicaţii /


Lilia Rotaru; red. resp.: Sergiu Zaporojan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Calculatoare. –
Chişinău: U.T.M., 2012. – 96 p.: fig. – Bibliogr.: p. 95.

2823.Rublicean, Aurelian. Tehnologia agregatelor pentru betoane: îndrumar de lab. Partea 2:


Agregate mari: Cerinţe tehnice şi metode de încercări / [Aurelian Rublicean, Daniela Naval,
Vera Drăguţan]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor şi Elementelor de
Construcţii. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 109 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 107.

2824.Rusu, A. Lucrări de laborator la mecanică asistate de calculator: îndrumar de lab. la


fizică / A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 77 p.: fig. – Bibliogr.: p. 76.

2825.Rusu, A. Prelucrarea datelor experimentale: îndrumar de lab. la fizică / A. Rusu, S.


Rusu, C. Pîrţac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Fizică. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 57 p.: fig., tab.
– Bibliogr.: p. 56.

2826.Sava, Lilia. Contabilitate: îndrumar privind soluţionarea problemelor. Partea 1 / [Lilia


Sava, Maria Griţco]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 64 p.: tab. – Bibliogr.: p. 63. – ISBN 978-9975-45-198-0. – ISBN 978-9975-45-198-7

2827.Sava, Lilia. Planificarea şi analiza activităţii economice a întreprinderii: îndrumar


metodic pentru proiectul de licenţă la compartimentul economic / Lilia Sava, Silvia Gangan,
Lucia Gujuman; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme

234
Optoelectronice, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 72 p.: tab. – Bibliogr.: p. 71.
– ISBN 978-9975-45-199-4

2828.Sava, Lilia. Statistică: indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de verificare /


[Lilia Sava, Lucia Gujuman]; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme
Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 47 p.: tab., fig. – Bibliogr.: p. 44. – ISBN 978-
9975-45-202-1

2829.Savin, Gheorghe. Ameliorarea sortimentului viticol al Republicii Moldova: monogr. /


Gheorghe Savin; ref. şt.: Boris Gaina [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de
Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău: [s. n.], 2012. – 260 p.: fig., tab., fot. color. –
Bibliogr.: p. 161-181. – ISBN 978-9975-62-325-4

2830.Savva, Alexandru. Suport de curs la disciplina Drept procesual civil: (partea generală) /
Alexandru Savva, Vitalie Tihon. – Chişinău: s. n., 2012. – 220 p. – Bibliogr.: p. 220. – ISBN
978-9975-80-544-5

2831.Sîli, Anatolie. Reconstrucţia şi consolidarea clădirilor: indicaţii metodice privind


proiectul de curs Nr. 1 / Anatolie Sîli, Vitalie Neculseanu; red. resp.: Nicolae Ciobanu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 32 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 32.

2832.Sîrbu, N. Comunicaţii optice: ghid pentru lucrări practice şi de lab. Partea 1 / [N. Sîrbu,
A. Maşnic, E. Galinschi]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 55 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 53.

2833.Partea 2 / [N. Sîrbu, A. Maşnic, S. Snegur]. – 2012. – 59 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 57.

2834.Spînu, Constantin. Emil Childescu: Pictură: pânză/ulei: [album] / Constantin Spînu. –


Chişinău: [s. n.], 2012. – 64 p.: imagini color. – Text paralel: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-
9975-80-561-2

2835.Structura materialelor poligrafice: îndrumar de lab. Partea I / Viorica Scobioală, Natalia


Onici, Iurie Subotin, Viorica Nastas; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design şi Tehnologii
Poligrafice. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 109 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.

2836.Studiul şi ingineria materialelor: (Materiale metalice) / Iurie Ciofu, Tatiana Niţulenco,


Ioan-Lucian Bolunduţ, Alexei Toca; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 467
p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 450-466. – ISBN 978-9975-45-216-8

2837.Sturza, Rodica. Inofensivitatea produselor uvologice: Metode de analiză şi de prevenire


a contaminării / Rodica Sturza, Boris Gaina; Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Univ. Tehn. a
Moldovei; Centrul Naţ. de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice. – Chişinău: U.T.M., 2012.
– 216 p.: tab., fig. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-45-210-6

2838.Sturza, Rodica. Procese fizico-chimice şi coloidale în sisteme alimentare: monogr. /


[Rodica Sturza, Olga Deseatnicov]; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 280 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 279-280. – ISBN 978-9975-45-186-4

2839.Teacă, Ilie. Drept funciar: Dicţionar enciclopedic / Ilie Teacă, Alla Climova; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 252 p. – Bibliogr.: p.
237-252. – ISBN 978-9975-45-223-6

235
2840.Teleucă, Victor. Mollis Davia: poem / Victor Teleucă; cop., il.: Ion Daghi. – Chişinău:
Universul, 2012. – 94 p.: il. color. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-47-072-8

2841.Tronciu, Sergiu. Practica de documentare: (Practica de licenţă): indicaţii metodice


privind organizarea, executarea şi evaluarea practicii de documentare (de licenţă) a studenţilor
anului VI, specialitatea 581.1 Arhitectura / [Sergiu Tronciu, Diana Andronovici, Svetlana
Oleinic]; red. resp.: Valeriu Lupaşcu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 32 p. – Bibliogr.: p. 31. – ISBN 978-9975-45-190-1

2842.Tverdohleb, Ala. Tehnologii informaţionale: indicaţii metodice privind efectuarea


lucrărilor de lab. / Ala Tverdohleb, Larisa Tcaci; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică şi
Management în Energetică. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 35 p.: tab. – Bibliogr.: p. 33.

2843.Ţiuleanu, Dumitru. Compendiu de fizică: pentru învăţământul universitar / Dumitru


Ţiuleanu. – Ed. a 2-a. – Chişinău: Tehnica-Info, 2012. – 300 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-63-
261-4

2844.Ţurcan, Rina. Statistica generală şi economică: note de curs / Rina Ţurcan; red. resp.:
Vasile Mamaliga; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. –
Chişinău: U.T.M., 2012. – 80 p.: fig. – Bibliogr.: p. 80. – ISBN 978-9975-4326-1-0

2845.Ţurcanu, Dinu. Ghid metodic pentru lucrări de laborator la disciplina Reţele de


calculatoare. Partea 1 / [Dinu Ţurcanu, Andrei Chihai, Gabriel Russu]; red. resp.: Pavel Nistiriuc;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme Optoelectronice. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 68 p.: fig.,
tab. – Bibliogr.: p. 66-67.

2846.Uşanlî, Demian. Management: îndrumar metodic pentru elab. părţii organizatorico-


economice în proiectele de licenţă pentru specialitatea TCM / [Demian Uşanlî, Igor Cucer]; red.
resp.: Svetlana Gorobievschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Inginerie şi Management în Sisteme
de Producţie. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 47.

2847.Vlasenco, Ana. Cartografie matematică: curs universitar / Ana Vlasenco, Vasile


Chiriac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Geodezie, Cadastru, Geotehnică. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 256 p.: fig. – Bibliogr.: p. 255-256. – ISBN 978-9975-45-206-9

2848.Аналитическая химия. Титриметрический анализ: метод. указания для


выполнения лаб. работ / [Светлана Харитонов, Лариса Задорожный, Ана Вережан, Юрий
Суботин]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 83 p.: des. –
Bibliogr.: p. 80.

2849.Богнибов, Е. А. Жилой дом эпизодического пользования: учеб. пособие / [Е. А.


Богнибов, Д. Т. Андронович]; отв. ред.: В. М. Лупашку; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Архитектурa. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 59 p.: des. – (Архитектурное проектирование). –
Bibliogr.: p. 58.

2850.Богнибов, Е. А. Крытые спортивные сооружения: учеб. пособие / [Е. А. Богнибов,


Д. Т. Андронович, В. М. Лупашку]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Архитектурa. – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 64 p.: des., tab. – (Архитектурное проектирование). – Bibliogr.: p. 63.

2851.Бузу, О. В. Стоимостная оценка недвижимого имущества: Теория, реальность,


перспективы: моногр. / О. В. Бузу; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Кадастра, Геодезии и

236
Строительства. – Chişinău: Tehnica-Info, 2012. – 275 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 246-257. –
ISBN 978-9975-63-338-3.

2852.Вережан, Ана. Общая и неорганическая химия: метод. указания к лаб. работам


для студентов всех специальностей / [Ана Вережан, Антон Русу, Людмила Гусина]; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Химии. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 136 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 134.

2853.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 7 кл. / Анатол Гремальски, Григоре


Василаке, Лудмила Гремальски; пер. с рум.: Аркадие Малярович; M-во Просвещения
Республики Молдова. – Chişinău: Ştiinţa, 2012. – 132 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-67-822-3

2854.Гремальски, Анатол. Информатика: учеб. для 10 кл. / Анатол Гремальски, Юрие


Мокану, Лудмила Гремальски; пер. с рум.: Аркадие Малярович, Вероника Мустяцэ; M-во
Просвещения Республики Молдова. – Chişinău: Ştiinţa, 2012. – 188 p.: fig., tab. color. –
ISBN 978-9975-67-821-6

2855.Губер, Ю. Е. Менеджмент гуманитарных ресурсов: учеб. пособие. Часть 7:


Самоменеджмент руководителей / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Инженерии и Менеджмента на Транспорте. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 68
p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 66. – ISBN 978-9975-45-189-5

2856.Часть 8: Самосовершенствование руководителей / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В.


Старцева-Сенникова. – 2012. – 80 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 79. – ISBN 978-9975-45-195-6

2857.Часть 9: Кадровый менеджмент / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева-


Сенникова. – 2012. – 100 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 100. – ISBN 978-9975-45-217-5

2858.Гушан, Е. Т. Гидродинамика: метод. указания к лаб. работам по гидравлике / [Е.


Т. Гушан, В. Н. Жавгуряну, П. А. Горделенко]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Машины и
производственные системы. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 59 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 57.

2859.Диденкул, А. Монтаж подвесных потолков: учеб. пособие для студентов вуз-ов,


обучающихся по строительным специальностям, и слушателей курсов по переподготовке /
А. Диденкул, Ю. Дохмилэ, Н. Лупушор; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технология
строительства. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 81 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 81.

2860.Кирица, Елена. Общая микробиология: метод. указания к лаб. работам / [Елена


Кирица, Луиза Сандулаки, Сильвия Рубцова]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии
пищевых продуктов. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 32 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 32.

2861.Макетирование: учеб. пособие по организации, методам и технологии


изготовления архитектурных макетов / [А. Я. Богнибов, Е. А. Богнибов, Д. Т. Андронович,
С. П. Трончу, В. Мотрук]; отв. ред.: В. М. Лупашку; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Архитектурa. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 79 p.: des., tab. – (Архитектурное
проектирование). – Bibliogr.: p. 78.

2862.Маринчук, Михай. Физика: учеб. для 10 кл. / Михай Маринчук, Спиридон Русу;
пер. с рум.: Клаудия Щербан, Анатолие Хоменко; М-во Просвещения Республики
Молдова. – Chişinău: Ştiinţa, 2012. – 188 p.: des., tab. – ISBN 978-9975-67-845-2

237
2863.Математика: учеб.: 10 кл. / Ион Акири, Валентин Гарит, Петру Ефрос [и др.]; пер.
с рум.: Ион Акири [и др.]; М-во Просвещения Республики Молдова. – Chişinău: Prut
Internaţional, 2012. – 280 p.: fig., scheme. – ISBN 978-9975-54-052-0

2864.Менеджмент в строительстве: метод. указания для выполнения курсовой работы /


[В. Г. Моисеева, С. В. Сытник, А. В. Полканова, Н. И. Скобиола]; отв. ред.: Г. П. Васкан;
Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Экономики и менеджмента в строительстве. – Chişinău: U.T.M.,
2012. – 32 p. – Bibliogr.: p. 24-25.

2865.Морозова, В. Оптоэлектроника: метод. указания к лаб. работам для студентов


специальности 625.3 – Телерадиокоммуникации. Часть 1 / [В. Морозова, Н. Бежан, А.
Митиоглу]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 16
p.: des. – Bibliogr.: p. 15.

2866.Часть 2. – 2012. – 35 p.: des. – Bibliogr.: p. 33.

2867.Часть 3. – 2012. – 33 p.: des. – Bibliogr.: p. 32.

2868.Пасинковский, П. Переходные электромагнитные процессы: метод. указания к


курсовой работе / [П. Пасинковский, В. Погора]; отв. ред.: И. Стратан; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Электроэнергетики. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 36 p.: des., tab. – Bibliogr.:
p. 29.

2869.Полканов, В. Н. Исследование строительных свойств грунтов лабораторными


методами: учеб. пособие / В. Н. Полканов, О. С. Чебан; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Геодезии, кадастра и геотехники. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 124 p.: tab., des. – Bibliogr.: p.
120-122. – ISBN 978-9975-45-213-7

2870.Полканов, В. Н. Оценка прочности и устойчивости грунтов в основании


сооружений: учеб. пособие / В. Н. Полканов, Н. Г. Фуниеру; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Геодезии, Кадастра и Геотехники. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 104 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
101-102. – ISBN 978-9975-45-196-3

2871.Поросятковский, В. А. Основы проектирования и расчета автомобиля: курс


лекций / [В. А. Поросятковский, И. В. Ротару]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф.
Автомобильного транспорта. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 376 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 371-
372. – ISBN 978-9975-45-224-3

2872.Пулбере, Вероника. Бухгалтерский учет: учеб. пособие. Часть 1 / Вероника


Пулбере; отв. ред.: Ион Аврам; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Радиокоммуникаций. –
Chişinău: U.T.M., 2012. – 88 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 86.

2873.Пурич, Ж. В. Технологическое проектирование предприятий общественного


питания: метод. рекомендации к выполнению курсовых и лицензионных работ / [Ж. В.
Пурич]; отв. ред.: Н. В. Мижа; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии пищевых
продуктов. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 64 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 63-64.

2874.Саламатова, С. М. Технология художественного оформления одежды: учеб.


пособие. Часть 1 / С. М. Саламатова, О. В. Сугак; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Технологии
швейных изделий из ткани и трикотажа. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 328 p.: tab., des. –
Bibliogr.: p. 279-281. – ISBN 978-9975-45-211-3. – ISBN 978-9975-45-212-0 (Часть 1)

238
2875.Терзи, Илья. Монтаж и эксплуатация электрооборудования: рабочая программа,
метод. указания и контрольные задания / [Илья Терзи]; отв. ред.: Виктор Погора; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Электроэнергетики. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 28 p. – Bibliogr.: p. 27.

2876.Трончу, Сергей. Преддипломная практика. Лицензионная практика: метод.


указания по организации, проведению и оценке преддипломной проектно-
исследовательской практики для студентов VI курса, специальности 581.1 Архитектура /
[Сергей Трончу, Светлана Олейник, Диана Андронович]; отв. ред.: В. М. Лупашку; Техн.
Ун-т Молдовы, Каф. Архитектура. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 32 p. – Bibliogr.: p. 31.

2877.Цепи и сигналы: метод. указания к лаб. работам для студентов специальности


523.3 – Телерадиокоммуникации. Часть 2 / [Н. Бежан, Л. Немеренко, П. Нистирюк, В.
Мировский, Ю. Иваненко]; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Телекоммуникаций. – Chişinău:
U.T.M., 2012. – 48 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 47.

2878.Часть 3. – 2012. – 43 p.: des. – Bibliogr.: p. 40-41.

2879.Шапа, Станислав. Основы законодательства о сметном процессе и


ценообразовании в строительстве: (курс лекций) / Станислав Шапа. – Chişinău: [s. n.],
2012. – 356 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 350-353. – ISBN 978-9975-62-316-2

2880.Шербан, К. Ф. Механика. Молекулярная физика и термодинамика: метод.


указания к лаб. практикуму по физике / [К. Ф. Шербан, Э. В. Бурдужан]; Техн. Ун-т
Молдовы, Каф. Физики. – Chişinău: U.T.M., 2012. – 79 p.: des., tab. – Bibliogr.: p. 76.

2013

2881.Andrievschi, Serghei. Bazele cercetărilor aplicative: curs universitar / Serghei


Andrievschi, Valeriu Lungu, Ala Carcea; red. resp.: Mircea Andriuţă; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 216 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 199-200. – ISBN 978-9975-45-283-0

2882.Andrievschi, Serghei. Proiectarea mecanismului de acţionare a conveierului: (îndrumar)


/ [Serghei Andrievschi]; red. resp.: Mircea Andriuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 97 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 85.

2883.Anischievici, Maria. Texts for home reading / [Maria Anischievici, Stella Tărîţă]; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Informatică Aplicată. – Chişinău: U.T.M., 2013. – 45 p. – Bibliogr.: p.
44.

2884.Arion, V. Producerea biogazului din deşeuri animaliere: Ghid / [V. Arion, O. Şveţ, C.
Borosan]; Proiectul „Practici de gestionare a gunoiului de grajd şi tehnologiile de producere a
biogazului”. – Chişinău, 2013. – 40 p.: il.

2885.Arion, V. Utilizarea biogazului la producerea căldurii şi electricităţii: Ghid / [V. Arion,


O. Şveţ, C. Borosan]; Proiectul „Practici de gestionare a gunoiului de grajd şi tehnologiile de
producere a biogazului”. – Chişinău, 2013. – 36 p.: il.

2886.Arnaut, Pantelimon. Drumuri-II. Calculul hidraulic al deschiderii edificiilor rutiere


peste obstacolele acvatice: indicaţii metodice pentru proiectul de an nr. 2 / [Pantelimon Arnaut,
Sergiu Bejan, Andrei Buraga]; red. resp.: Anatolie Cadocinicov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.

239
Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
55.

2887.Babălău, Denis. Curriculum la disciplina Criminologia / Denis Babălău; Univ. Tehn. a


Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 16 p. – Bibliogr.: p. 15-16.

2888.Babălău, Denis. Curriculum la disciplina Dreptul Penal / Denis Babălău; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 32 p. – Bibliogr.: p. 29-32. – ISBN 978-
9975-127-22-6

2889.Babălău, Denis. Curriculum la disciplina Procedura şi practica Curţii Europene a


drepturilor omului / Denis Babălău; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău,
2013. – 24 p. – Bibliogr.: p. 23-24. – ISBN 978-9975-127-30-1

2890.Badea, Alexandru. Teledetecţie: curs universitar / Alexandru Badea, Livia Nistor-


Lopatenco, Vitalie Dilan. – Chişinău: [Artpoligraf], 2013. – 138 p.: fig., fot. – Bibliogr.: p. 138.
– ISBN 978-9975-4401-5-8

2891.Bazele tehnologiei confecţiilor – încălţăminte: indicaţii metodice privind efectuarea


lucrărilor de lab. Partea II: (lucrările 5-8) / [Valentina Bulgaru, Marina Malcoci, Ioana Pascari,
Ana Ischimji]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. –
Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – ISBN 978-
9975-45-280-9

2892.Bălan, V. Rezistenţa materialelor. Modelul matematic al solidului deformabil liniar


elastic: note de curs / [V. Bălan, N. Sveatenco]; red. resp.: V. Marina; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Bazele Proiectării Maşinilor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 108 p.: fig. – Bibliogr.: p.
106.

2893.Bârdan, Veaceslav. Indicaţii metodice privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă


la specialitatea Marketing şi logistică / Veaceslav Bârdan, Valentina Childescu, Andrei Gangan;
red. resp.: Andrei Cojuhari; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică şi Marketing. –
Chişinău: U.T.M., 2013. – 24 p.

2894.Bejan, N. Surse de alimentare în telecomunicaţii: ciclu de prelegeri. [În 6 părţi]. Partea


1 / [N. Bejan, V. Morozov, L. Nemerenco]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. –
Chişinău: U.T.M., 2013. – 56 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 54.

2895.Partea 2. – 2013. – 48 p.: fig. – Bibliogr.: p. 48.

2896.Partea 3. – 2013. – 29 p.: fig. – Bibliogr.: p. 29.

2897.Partea 4. – 2013. – 44 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 44.

2898.Partea 5. – 2013. – 45 p.: fig. – Bibliogr.: p. 45.

2899.Partea 6. – 2013. – 47 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 45.

2900.Belecciu, Ştefan. Curriculum la disciplina Drept administrativ / Ştefan Belecciu; Univ.


Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 22 p. – Bibliogr.: p. 14-21.

240
2901.Belecciu, Ştefan. Curriculum la disciplina Răspunderea activităţii vamale / Ştefan
Belecciu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 18 p. – Bibliogr.:
p. 14-18.

2902.Belecciu, Ştefan. Curriculum la disciplina Teoria generală a dreptului / Ştefan Belecciu;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 28 p. – Bibliogr.: p. 22-28.

2903.Boicu, Ion. Bazele geometrice ale fotogrammetriei: curs universitar / Ion Boicu, Livia
Nistor-Lopatenco, Alexandru Pantaz; [Univ. Tehn. a Moldovei]. – Chişinău: [s. n.], 2013. – 56
p.: fig. – Bibliogr.: p. 56. – ISBN 978-9975-4257-0-4

2904.Bostan, Ina. Curriculum la disciplina Contractele bancare / Ina Bostan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 12 p. – Bibliogr.: p. 6-12.

2905.Bostan, Ina. Curriculum la disciplina Drept locativ / Ina Bostan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 24 p. – Bibliogr.: p. 22-24. – ISBN 978-
9975-127-18-9

2906.Bostan, Ina. Curriculum la disciplina Dreptul valorilor mobiliare / Ina Bostan, Natalia
Trofimov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 15 p. –
Bibliogr.: p. 12-15.

2907.Bostan, Ina. Curriculum la disciplina Litigii comerciale / Ina Bostan; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 8 p. – Bibliogr.: p. 7-8.

2908.Bostan, Ina. Curriculum la disciplina Reorganizarea şi lichidarea societăţilor comerciale


/ Ina Bostan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 8 p. –
Bibliogr.: p. 6-8.

2909.Bostan, Ina. Drept comercial: suport de curs / Ina Bostan; rec.: Alla Climova; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 220 p. – Bibliogr.:
p. 216-220. – ISBN 978-9975-45-272-4

2910.Bumbu, Iacob. Particularităţile agroclimaterice şi ecologice ale Zonei Centrale a


Moldovei: îndrumar didactico-ştiinţific la ecologie / Iacob Bumbu, Angela Grabovaia; red. resp.:
Ion Dediu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Inginerie a Apelor
UNESCO/Cousteau. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 52 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 50-52. –
ISBN 978-9975-45-289-2

2911.Bumbu, Ion. Igiena mediului: ciclu de prelegeri / Ion Bumbu; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Inginerie a Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău:
U.T.M., 2013. – 108 p.: tab. – Bibliogr.: p. 106. – ISBN 978-9975-45-226-7

2912.Cadrul naţional al calificărilor. Învăţământ superior: Ciclul 1, Studii superioare de


licenţă. Ciclul 2, Studii superioare de masterat. Doctorat / [coord.: Petru Todos; Univ. Tehn. a
Moldovei]. – Chişinău: Bons Offices, 2013. – 578 p. – ISBN 978-9975-80-719-7

2913.Cangaş, Svetlana. Modelarea formelor vestimentare: indicaţii metodice privind


efectuarea lucrărilor de lab. Compartimentul 1: Analiza comparativă a proporţiilor şi formelor în
vestimentaţie: Lucrările de lab. nr. 1-2 / [Svetlana Cangaş, Stela Balan, Olga Alcaz]; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2013. – 32 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul
lucrărilor. – ISBN 978-9975-45-242-7

241
2914.Caractere în arhitectură: indicaţii metodice / Mihai Traci, Petru Zestrea, Radu
Andronic, Anastasia Dragan, Andrei Şestacovschi, Ion Niţî; red. resp.: Valeriu Lupaşcu; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2013. – 36 p.: fig. – Bibliogr.: p. 34.

2915.Carpov, Aurelia. Teoria arhitecturii contemporane: note de curs. Partea 1: Arhitectura


modernă (modernism) / Aurelia Carpov; red. resp.: Mihai Traci; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Arhitectură. – Chişinău: U.T.M., 2013. –20 p. – Bibliogr.: p. 18-19.

2916.Partea 2: Arhitectura contemporană. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 32 p. –


Bibliogr.: p. 31-32.

2917.Catan, Victor. Curriculum la disciplina Organele de ocrotire a normelor de drept /


Victor Catan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 13 p. –
Bibliogr.: p. 11-13.

2918.Cazacu, V. Bazele marketingului: indicaţii metodice / V. Cazacu, I. Carmanovici; red.


resp.: A. Cojuhari; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău:
U.T.M., 2013. – 80 p.: tab. – Bibliogr.: p. 76-77.

2919.Cărbune, Natalia. Relaţii economice internaţionale: note de curs / Natalia Cărbune,


Alexandru Gribincea; Univ. de Stat din Moldova, Cat. Marketing şi Relaţii Econ. Intern. –
Chişinău: CEP USM, 2013. – 336 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 315-318. – ISBN 978-9975-71-
353-5

2920.Cernii, Victor. Bazele algebrei vectoriale: lucrare metodică / Victor Cernii, Nicolae
Ciobanu, Elena Cebotaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Matematică. – Chişinău: U.T.M., 2013.
– 76 p.: fig. – Bibliogr.: p. 76. – ISBN 978-9975-45-246-5

2921.Chiriac, Natalia. Curriculum la disciplina Drept constituţional al ţărilor străine / Natalia


Chiriac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 8 p. – Bibliogr.: p.
7-8.

2922.Chiriac, Natalia. Curriculum la disciplina Drept internaţional şi comunitar al mediului /


Natalia Chiriac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 9 p. –
Bibliogr.: p. 8-9.

2923.Chiriac, Natalia. Curriculum la disciplina Drept privat roman / Natalia Chiriac; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 30 p. – Bibliogr.: p. 29-30. –
ISBN 978-9975-127-19-6

2924.Chiriac, Natalia. Curriculum la disciplina Mari sisteme de drept contemporan / Natalia


Chiriac; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 10 p. – Bibliogr.:
p. 10.

2925.Chiriac, Vasile. Geodezie cu sateliţi: curs universitar / Vasile Chiriac; rec.: Livia
Nistor-Lopatenco; [Univ. Tehn. a Moldovei]. – Chişinău: Artpoligraf, 2013. – 183 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 152-156. – ISBN 978-9975-4401-9-6

2926.Chirsanova, Aurica. Managementul calităţii produselor alimentare: indicaţii metodice /


[Aurica Chirsanova, Alina Boiştean, Corina Cioban]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia

242
şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 60 p.: fig., tab., scheme.
– Bibliogr.: p. 59.

2927.Ciobanu, Nicolae. Arhitectura clădirilor industriale: ciclu de prelegeri / Nicolae


Ciobanu, Anatolie Sîli; red. resp.: Mihail Dobrev; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Construcţii
Arhitectonice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 36 p.: fig. – Bibliogr.: p. 35.

2928.Ciupac, Ion. Beton armat şi beton precomprimat: manual / Ion Ciupac; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 436 p.:
fig., tab. – ISBN 978-9975-45-268-7

2929.Ciutac, Marina. Utilaj termic în industria materialelor de construcţii: ciclu de prelegeri /


[Marina Ciutac, Ion Rusu]; rec.: V. Lungu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia
Materialelor şi Elementelor de Construcţii. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 124 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 121.

2930.Climova, Alla. Curriculum la disciplina Drept imobiliar / Alla Climova, Ilie Teacă;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 70 p. – Bibliogr.: p. 56-70.
– ISBN 978-9975-127-13-4

2931.Climova, Alla. Curriculum la disciplina Organizarea activităţii de avocat / Alla


Climova; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 8 p. – Bibliogr.:
p. 6-8.

2932.Climova, Alla. Curriculum la disciplina Sisteme cadastrale / Alla Climova, Ilie Teacă;
Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 20 p. – Bibliogr.: p. 15-20.

2933.Climova, Alla. Curriculum la disciplina Tehnica încheierii contractelor / Alla Climova,


Veronica Calistru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 27 p. –
Bibliogr.: p. 23-27. – ISBN 978-9975-127-31-8

2934.Climova, Alla. Indicaţii metodice privind desfăşurarea practicii la specialitatea 381.1.


Drept / [Alla Climova, Elena Gaideva]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. –
Chişinău: U.T.M., 2013. – 17 p.

2935.Colomieţ, Tatiana. Sisteme de alimentare cu căldură şi ventilaţie: indicaţii metodice


pentru elab. proiectelor/lucrărilor de an / Tatiana Colomieţ, Andrei Bînzari, Iulia Negară; red.
resp.: Constantin Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu Căldură şi Gaze,
Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2013. – 76 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 52. – ISBN 978-9975-45-
235-9

2936.Contabilitate: îndrumar privind soluţionarea problemelor. Partea 2 / [Maria Griţco, Lilia


Sava, Natalia Beţivu, Roman Griţco]; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 45 p.: tab.
– Bibliogr.: p. 44. – ISBN 978-9975-45-253-3

2937.Cornea, Ion. Electronica digitală: indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de lab.
(Partea 1) / [Ion Cornea, Oleg Dergaci, Iurie Soroceanu]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme
şi Dispozitive Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 55 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 53.

2938.Corpocean, Anatolie. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto: material didactic /


[Anatolie Corpocean, Igor Rotaru]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Ingineria şi Tehnologia

243
Transporturilor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 139 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 135. – ISBN
978-9975-45-224-3

2939.Creţu, Ina. Managementul general: (note de curs) / Ina Creţu, Ala Oberşt; red. resp.:
Rafael Ciloci; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Chişinău:
Tehnica-UTM, 2013. – 68 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 66-67.

2940.Croitoru, Gheorghe. Proiectarea întreprinderilor de producere a elementelor din beton şi


beton armat: indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / [Gheorghe Croitoru, Vera
Drăguţan]; red. resp.: Aurelian Rublicean; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Tehnologia Materialelor
şi Elementelor de Construcţii. – Chişinău: U.T.M., 2013. – 32 p.: tab. – Bibliogr.: p. 30.

2941.Daghi, Ion. Compoziţia decorativă volumetrică: [manual] / Ion Daghi; [Univ. Tehn. a
Moldovei]. – Chişinău: Tehnica-Info, 2013. – 176 p.: il. – Bibliogr.: p. 166-170. – ISBN 978-
9975-63-352-9

2942.Desen tehnic în electronică: indicaţii metodice privind executarea lucrărilor grafice /


[Iurie Soroceanu, Elena Sidorenco, Sergiu Tincovan, Ion Capcanari]; resp. de ed.: Tatiana
Şestacov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Chişinău: U.T.M.,
2013. – 49 p.: fig. – Bibliogr.: p. 48.

2943.Designul bucătăriei-sufrageriei: indicaţie metodică la elab. proiectului de curs / A.


Cocin, V. Barba, M. Gondiu, A. Vlas-Veveriţă; red. resp.: T. Buimistru; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Design Interior. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 44 p.: fig. – Bibliogr.: p. 27. – ISBN
978-9975-45-284-7

2944.Distribuţia şi utilizarea gazelor naturale combustibile: îndrumar aplicativ / Constantin


Ţuleanu, Mariana Haiducova, Andrei Bînzari, Iulia Negară; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2013. – 64 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 64. – ISBN 978-9975-45-236-6

2945.Dogotau, Svetlana. Curriculum la disciplina Drept constituţional / Svetlana Dogotau;


Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 23 p. – Bibliogr.: p. 18-23.

2946.Dumitraşcu, Petru. Transport, trafic şi circulaţie urbană: indicaţii metodice privind elab.
de curs Nr. 2 / Petru Dumitraşcu, Anatolie Sîli; red. resp.: Mihai Dobrev; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Construcţii Arhitectonice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 21 p.: tab. –
Bibliogr.: p. 20.

2947.Economia energeticii: culegere de probleme. [În 4 părţi]. Partea 1: Aspecte generale ale
calculelor tehnico-economice şi economico-financiare / Valentin Arion, Viorica Hlusov, Cristina
Gherman, Olga Şveţ; ref. şt.: Ion Stratan; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Termotehnică şi
Management în Energetică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 128 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p.
112. – ISBN 978-9975-45-282-3

2948.Economia ramurii: indicaţii privind soluţionarea problemelor. Partea 1 / [Natalia


Beţivu, Maria Griţco, Lilia Sava, Andrian Gîrşcan]; red. resp.: Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Chişinău: Tehnica-UTM,
2013. – 40 p. – Bibliogr.: p. 38. – ISBN 978-9975-45-255-7

2949.Emilian, Roman. Climatizarea aerului / Roman Emilian, Vasile Cartofeanu. – Chişinău:


Tehnica-Info, 2013. – 354 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 353-354. – ISBN 978-9975-63-347-5

244
2950.Epurean, V. Fotografia digitală: Aparatul digital şi utilajul fotografic: indicaţii metodice
/ V. Epurean, I. Cebaniţa, A. Cocin; red. resp.: N. Luchianov; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Design Interior. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 40 p.: fig. – Bibliogr.: p. 38. – ISBN 978-
9975-45-287-8

2951.Epurean, V. Fotografia în designul interior. Domeniile de utilizare: indicaţii metodice /


V. Epurean, I. Cebaniţa, A. Cocin; red. resp.: T. Buimistru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Design
Interior. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 40 p.: fig. – Bibliogr.: p. 39. – ISBN 978-9975-45-
286-1

2952.Exploatarea reţelelor de alimentare cu căldură şi gaze: modul de curs / [Constantin


Ţuleanu, Iulia Negară, Andrei Bînzari [et al.]]; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Alimentări cu
Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău: U.T.M., 2013. – 136 p.: scheme, tab. – Bibliogr.: p. 128-
131. – ISBN 978-9975-45-245-8

2953.Fenomene de transfer: problemar / Galina Dicusar, Aliona Ghendov-Moşanu, Olga


Boeştean, Vasile Chiaburu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. –
Chişinău: U.T.M., 2013. – 148 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 146-147.

2954.Fiodorov, Ion. Prelucrarea semnalelor. Transmisii de date: Sisteme de achiziţie,


distribuţie şi transmisii de date: ghid pentru proiectarea de curs / [Ion Fiodorov]; red. resp.: B.
Izvoreanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău:
U.T.M., 2013. – 116 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 116.

2955.Frolov, K. V. Teoria Mecanismelor şi Maşinilor / K. V. Frolov; red. şt.: Vasile


Merticaru; trad. din lb. rusă: Valeriu Dulgheru, Anatol Oprea, Ion Cernica, Iulian Malcoci,
Anatol Sochireanu. – Chişinău: UTM, 2013. – 528 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 523. – ISBN 978-
9975-45-172-7

2956.Galuşca, Eduard. Utilaj tehnologic în industria alimentară: îndrumar de lab. / [Eduard


Galuşca, Marin Guţu, Eugeniu Ciobanu]; rec.: Grigore Ganea, Mircea Bernic; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: Tehnica-U.T.M., 2013. – 40 p.: fig., tab.
– Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.

2957.Gangan, Silvia. Materiale şi componente pasive: culegere de probleme. [Partea 1]:


Materiale şi componente în electronică 1 / Silvia Gangan; red. resp.: Nicolae Bejan; Univ. Tehn.
a Moldovei, Cat. Telecomunicaţii. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 48 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 47.

2958.Ghelbet, Angela. Marketing: indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an /


[Angela Ghelbet, Luminiţa Bernaz]; red. resp.: Valentina Bulgaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 21 p.: fig. –
Bibliogr.: p. 16-18.

2959.Goian, I. Rezumate la matematică: [cl.] 5-9-a: Pregătire către examenul de capacitate /


I. Goian, I. Marin, V. Marin. – [Ed. a 2-a], rev. şi întregită. – [Chişinău]: Teo-Educaţional,
[2013]. – 102 p.: fig., tab. – (Ediţie nouă). – ISBN 978-9975-116-02-2

2960.Gondiu, M. Design interior al unui hol hotel: indicaţie metodică la elab. proiectului de
curs / M. Gondiu, A. Vlas-Veveriţa, V. Barbă; red. resp.: T. Buimistru; Univ. Tehn. a Moldovei,

245
Cat. Design Interior. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 45 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 30. –
ISBN 978-9975-45-285-4

2961.Gorobievschi, Svetlana. Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a


calităţii vieţii: monogr. / Svetlana Gorobievschi; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-
Info, 2013. – 412 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 319-339. – ISBN 978-9975-63-346-8

2962.Grama, Vasile. Tehnologii geoinformaţionale avansate / Vasile Grama, Eugeniu Cepoi,


Vitalie Dilan; rec.: Mihai Turculeţ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: [s. n.], 2013. – 260 p.:
fig., tab. – Bibliogr.: p. 260. – ISBN 978-9975-4257-1-1

2963.Gribincea, Alexandru. Economia mondială: suport de curs / Alexandru Gribincea;


Univ. de Stat din Moldova, Cat. Marketing şi Relaţii Econ. Intern. – Chişinău: CEP USM, 2013.
– 279 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 271-275. – ISBN 978-9975-71-371-9

2964.Hadji-Bandalac, M. Desen, pictură şi sculptură. Natură statică: îndrumar metodic / M.


Hadji-Bandalac, Sv. Melnic, V. Drebot; red. resp.: V. Lupaşcu; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat.
Arhitecură. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 55 p.: fig. – Bibliogr.: p. 36.

2965.Hidrodinamica: indicaţie metodică pentru efectuarea lucrărilor de lab. la hidraulică /


[Vasile Javgureanu, Eugen Guşan, Pavel Gordelenco, Andrian Casian]; Univ. Tehn. a Moldovei,
Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 53 p.: fig., tab. –
Bibliogr.: p. 45.

2966.Inginerie antiincendii şi protecţie civilă: ghid metodologic privind organizarea şi


desfăşurarea stagiilor de practică / Efim Olaru, Mihai Bencheci, Ala Coşcodan, Adriana
Dandara; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău: U.T.M., 2013.
– 39 p. – Bibliogr.: p. 25.

2967.Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina Criminalistica / Iurie Ivanov; Univ. Tehn. a


Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău: U.T.M., 2013. – 47 p. – Bibliogr.: p. 39-47. –
ISBN 978-9975-127-03-5

2968.Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina Drept internaţional privat / Iurie Ivanov; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 12 p. – Bibliogr.: p. 11-12.

2969.Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina Drept internaţional public / Iurie Ivanov; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 26 p. – Bibliogr.: p. 32-36. –
ISBN 978-9975-127-17-2

2970.Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina Drept urban / Iurie Ivanov; Univ. Tehn. a
Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 12 p. – Bibliogr.: p. 11-12.

2971.Ivanov, Leonid. Metodele de rezolvare a ecuaţiilor transferului de căldură: indicaţii


metodice pentru seminare / [Leonid Ivanov, Valentin Pisarenco]; red. resp.: Mircea Bernic; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău: U.T.M., 2013. – 20 p. –
Bibliogr.: p. 20.

2972.Lefter-Barcaru, Aurica. Curriculum la disciplina Dreptul comerţului internaţional /


Aurica Lefter-Barcaru; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Drept Patrimonial. – Chişinău, 2013. – 32
p. – Bibliogr.: p. 28-32. – ISBN 978-9975-127-24-0

246
2973.Lupaşcu, V. Revitalizarea architectural-spaţială a unui fragment istoric din mediul
urban al mun. Chişinău: indicaţii metodice privind elab. proiectului de an la disciplina Proiectare
de arhitectură / V. Lupaşcu, A. Şestacovschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Arhitectură. –
Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. – 35 p.: fig. – Bibliogr.: p. 32-34.

2974.Lvovschi, Evghenii. Bazele teoriei betonului armat şi precomprimat / Evghenii


Lvovschii; Inst. de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii INCERCOM. – Chişinău, 2013. – 178 p.:
fig., tab. – ISBN 978-9975-4447-4-3

2975.Malcoci, Marina. Proiectarea întreprinderilor de încălţăminte şi marochinărie: indicaţii


metodice privind elab. proiectului de an / [Marina Malcoci]; red. resp.: Valentina Bulgaru; Univ.
Tehn. a Moldovei, Cat. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Chişinău: Tehnica-
UTM, 2013. – 39 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 25-26. – ISBN 978-9975-45-278-6

2976.Manolea, Gheorghe. Universitatea Tehnică a Moldovei – gazda conferinţei SIELMEN /


Gheorghe Manolea. – Chişinău, 2013. – 38 p.: fig., tab. – Bibliogr.: p. 31-32. – Anexe p. 33-38.

2977.Maţcan-Lîsenco, I. Practica de releveu desen şi pictură: Sculptura: indicaţie metodică /


I. Maţcan-Lîsenco; red. resp.: T. Buimistru; Univ. Teh