Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS:

ÎNTRODUCERE

I. NORMAREA LUCRĂRILOR
1.1 Tipurile de norme folosite în OT................................................................3
1.2 Specificul normării lucrărilor de OT.........................................................3
1.3 Clasificarea cheltuielilor pe timp...............................................................5
1.4 Metodele de stabilire şi ordinea elaborării
normat....................................5

II. ÎNTOCMIREA PLANULUI LUCRĂRILOR DE PROIECTARE


INVESTIGARE
2.1. Calculul devizului....................................................................................11
2.2. Elaborarea listelor titulare......................................................................16
2.3. Elaborarea planului
tematic....................................................................18

III. DETERMINAREA SCHEMEI DE ÎNCADRARE ŞI SALARIZARE A


SPECIALIŞTILOR.
3.1 Procesul de muncă şi baza organizării lucrărilor. Specificul lucrărilor
de OT şi CF.....................................................................................................19
3.2 Sarcinile şi conţinutul organizării muncii...............................................19
3.3 Direcţiile de bază a organizării muncii şi devizarea
ei............................20
3.4 Perfecţionarea organizării muncii şi deservirea lucrărilor de
muncă....20
3.5 Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor.......................................................21
3.6 Perfecţionarea normării
muncii...............................................................21

IV. ÎNTOCMIREA REŢELEI TEHNOLOGICE ŞI REŢELEI GRAFICE


DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR
4.1 Noţiuni despre sistema grafică de planificare.........................................26
4.2 Noţiuni despre reţeaua grafică şi diferite modele...................................26
4.3 Reguli generale despre întocmirea reţelei grafice şi calculul ei.............27

V. INDICII ECONOMICI AI UNITĂŢII DE PRODUCŢIE...............................32

BIBLIOGRAFIE....................................................................................................33
SARCINA DE PROIECTARE

I. CARACTERISTICA OBIECTULUI PENTRU ELABORAREA SCHEMEI


RAIONALE DE O.T.

1.1. Denumirea r-nului – Cahul


1.2. Categoria de complicitate –Sud II-3.44
1.3. Numărul de gospodării agricole în cadrul r-nului – 55

II. CARACTERISTICA OBIECTULUI PENTRU PROIECTAREA INTRA-


GOSPODĂREACSĂ.

2.1. Suprafaţa totală a r-nului – 154500 ha


2.2. Suprafaţa cercetată – 34052
2.3. Numărul de gospodării prezentate pentru proiectare – 10
2.4. Scara materialului grafic - 1:10 000
2.5. Categoria de complicitate:
a) pentru proiectarea intragospodărească
 Zona – stepa
 Categoria – III
b) pentru corectarea materialului grafic
 Procentul de schimbare a situaţiei – 32%
 Categoria – III
2.6. Numărul de contururi la 1 dm2 (26 – 40)

S-ar putea să vă placă și