Sunteți pe pagina 1din 3

Lista personalităţilor din sistemul educaţional,

cărora li s-a acordat, în anul 2014, distincţii de stat


Nr. Numele, prenumele Funcţia Tipul distincţiei de stat Numărul decretului de
crt. personalităţii acordate acordare
1. Punga Vasile Maistru în producere, Şcoala Profesională din Medalia Decretul Nr. 1377-VII
or. Ocniţa „Meritul Civic” din 14.11.2014
2. Darie Teodor Director-adjunct pentru instruire, Şcoala Medalia Decretul Nr. 1377-VII
Profesională Nr. 1 din mun. Bălţi „Meritul Civic” din 14.11.2014
3. Osipov Ludmila Profesor de limbi moderne, Colegiul Politehnic Medalia Decretul Nr. 1377-VII
„Mihai Eminescu” din 14.11.2014
4. Romandaş Nicolae Şeful Catedrei dreptul muncii, Universitatea de Ordinul Decretul Nr. 1377-VII
Stat din Moldova „Gloria Muncii” din 14.11.2014
5. Dombrov Vasile Director, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Medalia Decretul Nr. 1377-VII
din mun. Chişinău „Mihai Eminescu” din 14.11.2014
6. Terente Zinaida Director, Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă”, Ordinul Decretul Nr. 1377-VII
Ialoveni „Gloria Muncii” din 14.11.2014
7. Ivanova Valentina Profesor de geografie, Liceul Teoretic „N. Medalia Decretul Nr. 1377-VII
Gogol” din mun. Chişinău „Meritul Civic” din 14.11.2014
8. Ivanov Boris Profesor de matematică, Liceul Teoretic Ordinul Decretul Nr. 1377-VII
Doroţcaia „Gloria Muncii” din 14.11.2014
9. Sula Ana Profesor de biologie, Liceul Teoretic „Lucian Ordinul Decretul Nr. 1377-VII
Blaga”, Teleneşti „Gloria Muncii” din 14.11.2014
10. Harea Maria Şef al Catedrei pedagogia învăţămîntului Medalia Decretul Nr. 1377-VII
primar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. „Meritul Civic” din 14.11.2014
Creangă”
11. Roşca Timofei Conferenţiar universitar, Universitatea Medalia Decretul Nr. 1377-VII
Pedagogică de Stat „I. Creangă” „Meritul Civic” din 14.11.2014
12. Ţurcan Galina Profesoară de limbă şi literatură română, Medalia Decretul Nr. 1377-VII
Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Soroca „Meritul Civic” din 14.11.2014
13. Bulgaru Maria Doctor habilitat, profesor universitar, Ordinul Decretul Nr. 1179-VII
Universitatea de Stat din Moldova „Gloria Muncii” din 10.07.2014
14. Macarevici Ana Director al Liceului Teoretic „Minerva” din Medalia Decretul Nr. 1377-VII
mun. Chişinău „Mihai Eminescu” din 14.11.2014
15. Darie Teodor Profesor, Şcoala Profesională Nr. 1 din mun. Medalia Decretul Nr. 1377-VII
Bălţi „Meritul Civic” din 14.11.2014
16. Macari Pavel Director, Liceul Teoretic „C. Sibirschi” din Titlul onorific Decretul Nr. 1377-VII
mun. Chişinău „Om Emerit” din 14.11.2014
17. Cervencov Nicolai Primul rector al Universităţii de Stat din Titlul onorific Decretul Nr. 1160 – VII
Taraclia „Om emerit” din 27.05.2014
18. Paslari Maria Rector interimar, Universitatea de Stat din Ordinul Decretul Nr. 1160 – VII
Taraclia „Gloria Muncii” din 27.05.2014
19. Popa Andrei Rector, Universitatea de Stat din Cahul Ordinul Decretul Nr. 1181 – VII
„Gloria Muncii” din 10.06.2014
20. Axentii Victor Decanul Facultăţii de Filologie, Universitatea Medalia Decretul Nr. 1181 – VII
de Stat din Cahul „Meritul Civic” din 10.06.2014
21. Vicol Iulia Decanul Facultăţii de Economie, Universitatea Medalia Decretul Nr. 1181 – VII
de Stat din Cahul „Meritul Civic” din 10.06.2014
22. Cornea Sergiu Prorector, Universitatea de Stat din Cahul Medalia Decretul Nr. 1181 – VII
„Meritul Civic” din 10.06.2014
23. Drumov Vasile Prorector, Universitatea de Stat din Cahul Medalia Decretul
„Meritul Civic” Nr. 1181 – VII din 10.06.2014
24. Guzun Silvia Director, Gimnaziul „Nicolae Costin”, mun. Medalia Decretul Nr. 1377-VII
Chişinău „Meritul Civic” din 14.11.2014
25. Pleşca Liuba Director, Liceul Teoretic „Meşterul Manole”, s. Medalia Decretul Nr. 1377-VII
Sălcuţa, r-nul Căuşeni „Meritul Civic” din 14.11.2014
26. Amariei Valentin Prorector pentru formare continuă şi relaţii „Ordinul de Onoare” Decretul Nr. 1357-VII
internaţionale, Universitatea Tehnică a din 22.10.2014
Moldovei
27. Marinciuc Aurel Conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică „Ordinul de Onoare” Decretul Nr. 1357-VII
a Moldovei din 22.10.2014
28. Valuţă Ion Profesor universitar, Universitatea Tehnică a Titlul onorific Decretul Nr. 1357-VII
Moldovei „Om Emerit” din 22.10.2014
29. Andronic Serghei Decan al Facultăţii inginerie şi management în Medalia Decretul Nr. 1357-VII
electronică şi telecomunicaţii, Universitatea „Meritul Civic” din 22.10.2014
Tehnică a Moldovei
30. Balmuş Ion Decan al Facultăţii de calculatoare, informatică Medalia Decretul Nr. 1357-VII
şi microelectronică, Universitatea Tehnică a „Meritul Civic” din 22.10.2014
Moldovei
31. Dulgheru Valeriu Şef al Catedrei bazele proiectării maşinilor, Ordinul Decretul Nr. 1357-VII
Universitatea Tehnică a Moldovei „Gloria Muncii” din 22.10.2014
32. Ambros Tudor Profesor universitar, Universitatea Tehnică a Ordinul Decretul Nr. 1357-VII
Moldovei „Gloria Muncii” din 22.10.2014
33. Stoicev Petru Şef al Catedrei maşini şi sisteme de producţie, Medalia Decretul Nr. 1357-VII
Universitatea Tehnică a Moldovei „Meritul Civic” din 22.10.2014
34. Gîrlea Svetlana Contabil-şef, Universitatea Tehnică a Moldovei Medalia Decretul Nr. 1357-VII
„Meritul Civic” din 22.10.2014
35. Mogoreanu Nicolae Şef al Departamentului resurse umane, Ordinul Decretul Nr. 1357-VII
secretariat şi relaţii cu publicul, Universitatea „Gloria Muncii” din 22.10.2014
Tehnică a Moldovei
36. Dandara Viorel Şef al Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport Medalia Decretul Nr. 1377-VII
Rîşcani „Meritul Civic” din 14.11.2014
37. Iavorschi Victor Profesor de matematică, Liceul Teoretic „C. Ordinul Decretul Nr. 1377-VII
Stere”, Soroca „Gloria Muncii” din 14.11.2014
38. Balova Vera Şef al Direcţiei Învăţămînt UTA Găgăuzia Ordinul Decretul Nr. 1377-VII
„Gloria Muncii” din 14.11.2014
39. Pavlicenco Sergiu Doctor habilitat în filologie, profesor Ordinul Decretul Nr. 1377-VII
universitar, Universitatea de Stat din Moldova „Gloria Muncii” din 14.11.2014
40. Todos Petru Prim-prorector, Universitatea Tehnică a Titlul onorific Decretul Nr. 1357-VII
Moldovei „Om Emerit” din 22.10.2014
41. Cojuhari Andrei Doctor habilitat, profesor universitar, Ordinul Decretul Nr. 1357-VII
Universitatea Tehnică a Moldovei „Gloria Muncii” din 22.10.2014
42. Demerji Ilie Conferenţiar universitar, Academia de Studii Titlul onorific Decretul Nr. 1377-VII
Economice a Moldovei „Om Emerit” din 14.11.2014
43. Cojocaru Tudor Sef al Direcţiei Analiză, monitorizare şi Medalia Decretul Nr. 1370-VII
evaluare a politicilor, Ministerul Educaţiei „Meritul Civic” din 7.11.2014
44. Semcencova Ex-colaborator al Ministerul Educației Ordinul Decretul Nr. 1052-VII
Ecaterina “Gloria Muncii” din 25.03.2014