Sunteți pe pagina 1din 2

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Suprafața: 244101 km²


Așezarea geografică: - arhipelag format din: I. Marea Britanie, I. Irlanda (partea de NE), I-lele
Shetland, I-lele Orkney, I-lele Hebride, I. Man, I-lele Normande;
- V Europei; separată de continent prin Marea Mânecii, în S și Marea
Nordului, în V, care comunică prin Strâmtoarea Dover;
- cuprinde regiunile istorice: Anglia - Londra; Scoția - Glasgow; Țara
Galilor - Cardiff; Irlanda de Nord - Belfast.
Forma de stat: monarhie constituțională
1. Relieful
- în N și centru: munți joși, caledonici, puternic erodați și modelați de ghețari: Munții
Caledonieni, Munții Grampian (Vf. Ben Newis - 1343 m), Munții Scoției de Sud, Munții Cheviot,
Munții Penini, Munții Cambrieni;
- în SV sunt munți joși și dealuri hercinice: S Munților Cambrieni, Pen. Cornwall;
- Câmpia Londrei, în SE.
- în N sunt țărmuri cu fiorduri (de exemplu, Firth of Lorne, Firth of Forth).
2. Clima
- temperat oceanică.
3. Apele
- fluvii care se varsă prin estuare: Tamisa, Trent, Severn;
- lacuri glaciare (Lough Ness).
4. Vegetația
- pădurile de stejar au fost în mare parte defrișate, lăsând locul pajiștilor;
- păduri de pin și mesteacăn în N;
- lande.
5. Populația și așezările
- 63,7 mil. loc. (în 2014); N = 12,2‰, M = 9,3‰, SN = 2,9‰;
- densitatea populației: 260 loc/km²; densități ridicate în fostele regiuni industriale carbonifere
(centrul Scoției, Anglia Centrală, SE Țării Galilor), în regiunea Londrei, în zonele litorale; densități
scăzute în N Scoției;
- englezi, scoțieni, galezi, irlandezi; imigranți din Europa Estică și din fostele colonii britanice;
- religii și confesiuni: protestantism, catolicism, islamism, hinduism;
- populația urbană: 80‰;
- Londra - 8,3 mil. loc. (în 2012); Birmingham - 1 mil.; Leeds - 750000; Glasgow - 590000;
Sheffield - 550000; Bradford - 523000; Manchester - 500000; Liverpool; Edinburgh; Bristol; Cardiff.
6. Economia
6.1. Agricultura
- dominată de creșterea animalelor: ovine, bovine, porcine, cai de rasă;
- grâu, orz, sfeclă de zahăr, rapiță, in, meri.
6.2. Industria
- resurse subsolice: cărbuni, petrol, gaze naturale (în Marea Nordului), minereu de fier;
- energia electrică este obținută mai ales în termocentrale; urmează atomo-centralele,
hidrocentralele și energia eoliană;
- regiuni industriale: Scoția Centrală, Anglia Centrală, SE Țării Galilor, SE Angliei (regiunea
Londrei), pe litoral (porturi și prelucrarea hidrocarburilor);
- siderurgie, metalurgie neferoasă (aluminiu, cupru), autovehicule, aeronautică, construcții
navale, aparatură electronică, industrie chimică, textilă.
6.3. Transporturile
- rețea densă de căi ferate (prima cale ferată din lume); legată de Franța prin Eurotunel;
- autostrăzi;
- porturi maritime: Londra, Southampton, Liverpool, Bristol;
- rețea de canale navigabile care leagă fluviile;
- aeroporturi: Heathrow (Londra).
6.4. Turismul
- Londra, Oxford, Cambridge, Stonehenge, Lake District (lacuri glaciare și stațiuni balneare).

S-ar putea să vă placă și