Sunteți pe pagina 1din 2

Var 1

Subiectele:

1.Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:


a) 3x + 3x+1 = 4 .
b) log 2 ( x + 1) - log 2 ( x + 3) = -1 .
2. Determinați căte numere naturale se pot forma cu elementele mulțimii
M = { 0,1, 2,3, 4,5} .
3. Determinași probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea
M = { 1, 2,3,...,100} , acesta să fie divizibil cu 5 sau cu 6 .
4. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 1, 2 ) și B ( 3, 0 ) .
a) Determinați coordonatele simetricului punctului A față de punctul B .
b) Determinați ecuația perpendicularei dusă prin punctul A pe dreapta AB .

Var 2

Subiectele:

1.Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:


a) 2 x -1 + 2 x + 2 x +1 = 56 .
b) x = 2 - x .
2. Determinați câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu
elementele mulțimii M = { 0,1, 2,3, 4,5} .
3. Determinași probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea
M = { 1, 2,3,...,100} , acesta să fie divizibil cu 5 dar nu și cu 25 .
4. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( -1, 2 ) și B ( 3, -2 ) .
a) Determinați coordonatele simetricului punctului B față de punctul A .
b) Determinați ecuația paralelei dusă prin punctul O ( 0, 0 ) la dreapta AB .