Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 2

Definirea integrării școlare a copiilor cu dificultăți de învățare

Studiul problematicii copiilor cu dificultati de invătare este relativ recent. Având


în vedere insă că invătarea scolara este activitatea dominantă (alaturi de joc, în fazele
timpurii ale copilăriei), frecventa apariției dificultatilor de invatare este mai ridicata la
copii.

Definiții posibile ale dificultatilor de învățare

,,Dificultățile de învățare reprezintă un termen generic ce se referă la un grup eterogen


de tulburări datorate unor disfuncții minimale ale sistemului nervos central.”1 Nici măcar
Dictionarul de Pedagogie (Horst Schaub & Karl G. Zenke, 2001, p.73) nu ofera o
definitie completa, ci sugereaza doar intr-o maniera aproximativa la ce se refera
dificultatile de invatare, care e domeniul de manifestare: „dificultatile de invatare se
manifesta mai ales in domeniul randamentului. Cel mai adesea sunt legate de insuccese
repetate si au influente nedorite in dezvoltarea personalității”.

Astfel, Kirk apreciază: „O dificultate de învățare se refera la o intarziere, o tulburare,


o dezvoltare incetinita in plan emotional sau comportamental. Ea nu este insa rezultatul
intarzierii mentale, deficientelor senzoriale sau factorilor culturali si institutionali”

Educaţia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea


participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare; este o abordare
strategică desemnată pentru a facilita succesul învăţării pentru toţi copiii; este o adevărată
provocare pentru şcoală, dar şi pentru educaţie în general; este un drept uman; este o

1
Petrescu Alina, ,,Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești
2007, pg. 16.
educaţie bună, de calitate, care dă o orientare pozitivă, democratică tendinţelor dezvoltării
practicilor educative.
,,Integrarea constă în a-l lăsa pe elevul cu dificultăți de învățare să evolueze și să
progreseze în clasa de vârstă obișnuită, cu sprijin corespunzător2

Incluziunea se referă la integrarea copilului cu cerinţe educaţionale speciale


însemnând a personaliza activităţile în funcţie de nevoile fiecărui individ în parte, astfel
încât oricine indiferent de deficienţa sau dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, să
poată fi tratat ca un membru al comunităţii din care face parte , iar diversele forme de
sprijin de care are nevoie să fie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale sau al
altor servicii puse la dispoziţie.
,,Fiecare copil are dreptul fundamental la educație și trebuie să i se asigure șansa de a
atinge și de a menține un nivel acceptabil al învățării.3

Iniţiativele în plan internaţional luate de Naţiunile Unite, UNICEF, UNESCO,


Banca Mondială şi organizaţiile neguvernamentale au dus la următoarea concluzie/
opinie:

,,Toţi copiii au dreptul de a fi educaţi împreună, oricare ar fi dizabilitatea/


handicapul sau dificultăţile de învăţare.”
SCO, Sala
Este foarte important ca un cadru didactic să cunoască care sunt problemele
fiecărui copil cu care lucrează, unde întâmpină greutăţi, dar şi în ce direcţii are
aptitudini mai dezvoltate, care îi sunt problemele, ce îl bucură, ce îl sperie etc. Copilul
trebuie să primească sprijin şi asistenţă psihopedagogică, pentru ca acesta să se poată
dezvolta după posibilităţile lui.

2
Lorența Daniela Drăgan, Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale, Editura Grapho, Bacău, 2012. Pg. 4.
3
Vrăsmaș Traian, Ecaterina Vrăsmaș, Incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 2010, pg. 13.
,,În România a fost realizat ca asistență UNESCO un program national de proiecte pilot
pentru promovarea integrării școlare și sociale în comunitate a copiilor cu cerințe
speciale4.

Sistemul de învăţământ trebuie să integreze, într-o formă de şcolarizare, toţi copiii


cu dizabilităţi, ţinând cont de nevoile lor educaţionale. Primirea în grupă a copilului
deficient, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul
trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii. Conduita şi atitudinea cadrului didactic
trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă copilului cu deficienţe aceeaşi
valoare ca şi celorlalţi, respectându-se principiul democratic al valorii egale. ,,Munca
în echipă și unitatea cerințelor terapeutice sunt necesare5

4
Alexandra Bufanu, Tratarea copiilor cu nevoi speciale, Editura Irco Script, 2006, pg. 36.

5
Ecaterina Vrasmas, Teza de doctorat: "O perspectivă comprehensivă și integrativă a învățării scrisului",
Bucuresti, 1994, pg. 113.
Bibliografie

1. Traian Vrăsmaș, Ecaterina Vrăsmaș, ,,Incluziunea școlară a copiilor cu cerințe


educaționale speciale”, 2010.
2. Ecaterina Vrasmas, Teza de doctorat: "O perspectivă comprehensivă și integrativă
a învățării scrisului". Bucuresti, 1994.
3. Alina Petrescu, ,,Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare, Editura
Universității Petrol-Gaze din Ploiești 2007
4. Lorența Daniela Drăgan ,,Integrarea copiilor cu cerințe educative special,Editura
Grapho, Bacău, 2012.
5. Alexandra Bufanu ,,Tratarea copiilor cu nevoi speciale, Editura Irco Script, 2006