Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect de activitate extracurriculară

Lecție de muzeu

1. Titlul: „Comunicarea nonverbală”;


2. Data: 22.11.2018 și 23.11.2018;
3. Locație: Muzeul „Vasile Pârvan”, sala cinema 3D;
4. Coordonator / persoană de contact: bibliotecar Valentina Fornea;
5. Colaboratori: bibliotecar Manuela Jidănașu, profesor Maria Ștefănică, Școala Gimnazială
„Vasile Pârvan”, Bârlad;
6. Argument: Ideea activităţii urmărește informarea elevilor asupra importanței comunicării
nonverbale și a consecințelor limbajului nonverbal asupra celor din jur și familiarizarea
copiilor cu activitățile desfășurate de biblioteca Muzeului „Vasile Pârvan”;
7. Scop: participarea și implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării
nonverbale, împărtășirea cu ceilalți a unor emoții și stări diferite prin limbajul trupului;
8. Obiective: implicarea elevilor în proiecte extrașcolare, familiarizarea acestora cu muzeul,
dezvoltarea abilităților de comunicare nonverbală, favorizarea interrelaționării într-un cadru
extrașcolar, formarea comportamentului empatic și conștientizarea impactului nonverbal în
contextul familial, școlar și social;
9. Grup țintă: elevii claselor a VIII-a;
10. Resurse: calculator, video proiector, hârtie;
11. Desfășurarea activității: Elevii claselor a VIII-a au fost atenți la ceea ce li s-a prezentat
și explicat și s-au implicat la conversație, la final au pus în practică noțiunile noi pe care le-au
asimilat prin jocuri de rol și alte exerciții interesante.
12. Rezultate: Elevii au învățat ce înseamnă și cum ne influențează comunicarea nonverbală
în viața de zi cu zi și cum putem să identificăm mesajele primite prin acest tip de limbaj dar și
cum putem să ne controlăm stările pentru a forma o impresie bună celorlalți.
13. Activitatea in imagini: S-au realizat fotografii care reflectă buna desfășurare a activității
și momentele importante ale acesteia.
Responsabil de activitate,
bibl. Valentina Fornea
Director,
dr. Mircea Mamalaucă

Colaboratori:
bibl. Manuela Jidănașu
prof. Maria Ștefănică