Sunteți pe pagina 1din 1

Barem de corectare:

1) A.
2) C.
3) Tipul de lirism este subiectiv
4) A-2; B-3; C-1
5) Testament se dovedește a fi un titlu simbolic. În sens denotativ, testamentul
este un act juridic prin care o anumită persoană își exprimă dorințele ce
urmează a-i fi îndeplinite după moarte, mai cu seamă în legătură cu bunurile
materiale. Astfel, creația argheziană devine o moștenire spirituală, moștenire
pe care poetul o lasă viitoarei generații.
6) „râpi și gropi adânci”
„durerea noastră surdă și amară”
7) 1. A, 2. F
8) Textul este structurat în cinci strofe cu un număr ilegal de versuri.