Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului:

Data :

TEST DOCIMOLOGIC
Testament – Tudor Arghezi
Clasa a X-a
Timpul de lucru este de 50 de minute !

Răspundeţi la următoarele cerinţe :

5 puncte
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1.Sinonimele cuvintelor “slovă” şi “potrivit” sunt:
a. cuvânt, aşezat; b. preamărire, aranjat; c. atac, nimerit;

5 puncte
2.Textul aparţine genului:
a. dramatic; b. epic; c. liric;

5 puncte
3. Precizează tipul de lirism prezent în poezie:

5 puncte
4. Realizează corespondența dintre versuri și secvența corespunzătoare:

a)Nu-ți voi lăsa drept bunuri, după moarte, 1)Secvența a IIa


Decât un nume adunat pe o carte.

b)Întinsă leneșă pe canapea,


Domnița suferă în cartea mea. 2) Secvența I

c) Ca să schimbăm, acum, întâia oară


Sapa-n condei și brazda-n călimară 3) Secvența aIIIa
Numele şi prenumele elevului:
Data :

5 puncte
5.Notează în 3 randuri semnificaţia titlului poeziei:

5 puncte
6. Transcrie, din textul citat, două epitete.

4 puncte

7. Completați cu A sau F (Adevărat sau Fals) următoarele afirmații:


Estetica urâtului este sugerată de:
1. „Din bube, mucigaiuri și noroi,/ Iscat-am frumuseți și prețuri noi” ......
2. „Ca să schimbăm, acum, întâia oară/ Sapa-n condei şi brazda-n calimară”......

6 puncte
8.Expuneţi structura textului

40 de puncte
Partea a II-a

Demonstrează, într-un scurt eseu, că poezia Testament este o artă poetică .