Sunteți pe pagina 1din 9

Limba franceză

Profesor: Olaru Mihaela


Clasa: a VII-a, L2
Nr. ore/săptămână: 2
Manual Editura Cavallioti
Anul şcolar: 2018-2019
Nr. programei: O.M. 2009

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

Contenus détaillés Compétences Activités Ressources Evaluation


spécifiques

-exercitii de ordonare a unor seturi


de propozitii
Revision initiale Temps: 4h Exercices
- exercitii de deducere a
continutului textului pornind de la Manuel
imagini, cuvinte-cheie
Exercices Fiches Test initial
- exercitii de redactare
- exercitii de completare
- exercitii cu alegere multipla

Unité 0: Mes amis Claire et 1.1. -exercitii de ordonare a unor seturi Temps: 4 h
Nicolas 1.2. de propozitii
Observation
Tema: 1.3. - raspunsuri nonverbale la systematique
comenzi Manuel
2.1.
Universul personal: îmbrăcăminte
2.3. - citire pe roluri
Oameni si locuri : diversitatea Exercices
spatiului francofon : La France 3.1. -exercitii de deducere a Fiches
continutului textului pornind de la
3.2.
imagini, cuvinte-cheie
3.3. Devoir ecrit
Acte de vorbire: - exercitii de redactare
3.4.
a cere/a da informatii - exercitii de completare
4.1.
Projet
Elem. de constr. a com.: - exercitii cu alegere multipla
4.3.
Portfolio
Tipuri de fraze: fraza exclamativă 4.4. - exercitii de esentializare

Art. hot. si nehot. ; 5.1. - activitati de simulare

Prez. ind. al vb. (avoir, être, aller, minidialoguri, miniprezentari


devoir, écrire, faire, lire, mettre, partir,
prendre, pouvoir, voir, vouloir, venir) ;

Prepozitii
Unité 1 : Qui a peur des 1.1. -exercitii de ordonare a unor seturi Temps: 8 h Observation
écureuils ? 1.2. de propozitii systématique
1.3. - raspunsuri nonverbale la
comenzi Manuel
2.1.
Tema : Mediul inconjurator : plante si Exercices
animale; Oameni si locuri : diversitatea 2.2. - citire pe roluri
spatiului francofon - La France rurale - exercitii de deducere a Fiches
2.3.
continutului textului pornind de la Devoir écrit
3.1.
imagini, cuvinte-cheie
Acte de vorbire : a cere/a da indicatii 3.2.
de orientare - exercitii de redactare
3.3. Projet
- exercitii de completare
A situa în timp, a relata activităţi (la 3.4.
trecut) - exercitii cu alegere multipla
4.1.
Portfolio
4.3. - exercitii de esentializare

Elem. de constr. a com. : 4.4. - activitati de simulare

Substantivul : construcţii cu 5.1. minidialoguri, miniprezentari


prepoziţia à şi de
Verbul : perfectul compus al
verbelor conjugate cu avoir şi cu
être
Unité 2: Une lettre de Corse 1.1. -exercitii de ordonare a unor seturi Temps: 6 h Observation
1.2. de propozitii systématique
Tema : Mediul inconjurator : plante si
animale; 1.3. - raspunsuri nonverbale la
comenzi Manuel
Oameni şi locuri : obiective turistice şi 2.1. Exercices
culturale, diversitatea spaţiului
francofon 2.3. - citire pe roluri
Diversitatea spatiului francofon: La 3.1. - exercitii de deducere a Fiches Devoir écrit
Corse 3.2. continutului textului pornind de la
imagini, cuvinte-cheie
3.3.

4.1. - exercitii de redactare Projet


Acte de vorbire: a cere/a da informatii
4.3. - exercitii de completare
4.4. - exercitii cu alegere multipla Portfolio
Elem. de constr. a com.:
5.1. - exercitii de esentializare
Adjectivul numeral cardinal 60-100
- activitati de simulare
Pronumele interogativ (reluare şi
minidialoguri, miniprezentari
consolidare)
Unité 3: Un Noel pas comme les 1.1. -exercitii de ordonare a unor seturi Temps: 6 h Observation
autres 1.2. de propozitii systématique
Tema : Universul personal: 1.3. -raspunsuri nonverbale la comenzi
cumpărături Manuel
1.4. - citire pe roluri Exercices
Obiceiuri si tradiţii : sărbătorile 2.1. -exercitii de deducere a
tradiţionale şi de familie continutului textului pornind de la Fiches
2.2.
imagini, cuvinte-cheie Devoir écrit
2.3.

Acte de vorbire : a exprima 2.4. - exercitii de redactare


sentimente (bucuria), a exprima - exercitii de completare
cantitatea
3.1. Projet
3.2. - exercitii cu alegere multipla
3.3. - exercitii de esentializare
Portfolio
Elem. de constr. a com. : 3.4. - activitati de simulare
Viitorul simplu (vb. gr. I, II); 4.1. minidialoguri, miniprezentari
4.2.
Articolul partitiv- înlocuirea cu
prepoziţia de 4.3.

4.4.
Adverbe de cantitate
5.1.

Unité 4 : Un musée de l’avenir 1.1. -exercitii de ordonare a unor seturi Temps: 6 h Observation
1.2. de propozitii systématique
1.3. - raspunsuri nonverbale la
Tema: Oameni si locuri: obiective comenzi Manuel
turistice si culturale, diversitatea 1.4. Exercices
spatiului francofon 2.1. - citire pe roluri

Chanson 2.2. - exercitii de deducere a Fiches


continutului textului pornind de la Devoir écrit
Acte de vorbire: 2.3.
imagini, cuvinte-cheie
2.4.
- a compara calitati - exercitii de redactare
3.1. Projet
-a situa in timp - exercitii de completare
3.3.
Elem. de constr. a com.: - exercitii cu alegere multipla
3.4.
Prezentul indicativ (sistematizare); Portfolio
4.1. - exercitii de esentializare
4.3. - activitati de simulare
Viitorul simplu (gr. I, II, vb. auxiliare); 4.4. minidialoguri, miniprezentari
5.1.

Adj. calificative - grade de comparatie


regulate

Bilan Unités 1, 2, 3 Temps 2 h


Exercices

Unité 5 : Chic ! On ne fait plus la 1.1. -exercitii de ordonare a unor seturi Temps: 8 h Observation
vaisselle! 1.2. de propozitii systématique
1.3. - raspunsuri nonverbale la
comenzi Manuel
1.4.
Tema : Universul personal : gusturi, Exercices
preferinte 2.1. - citire pe roluri

2.2. - exercitii de deducere a Fiches


continutului textului pornind de la Devoir écrit
2.3.
Acte de vorbire : imagini, cuvinte-cheie
2.4.
- a exprima preferinte - exercitii de redactare
3.1. Projet
- exercitii de completare
3.3.
Elem. de constr. a com. : 3.4.
- exercitii cu alegere multipla
Portfolio
Pronume personale C.O.D. 4.1. - exercitii de esentializare
4.3. - activitati de simulare

Chanson 4.4. minidialoguri, miniprezentari


5.1.

Unité 6 : Ce sont les comédiens, 1.1. -exercitii de ordonare a unor seturi Temps: 10 h Observation
ce sont les magiciens...! 1.2. de propozitii systématique
Tema :Incursiuni în lumea artei: 1.3. - raspunsuri nonverbale la
personaje îndrăgite din B.D., 1.4. comenzi Manuel Exercices
literatura pentru copii 2.1. - citire pe roluri
Oameni si locuri, diversitatea spatiului 2.2.
- exercitii de deducere a Fiches Devoir écrit
francofon 2.3. continutului textului pornind de la
2.4. imagini, cuvinte-cheie

Acte de vorbire : 3.1. - exercitii de redactare Projet

- a exprima sentimente (bucurie, 3.3. - exercitii de completare


satisfactie) 3.4. - exercitii cu alegere multipla Portfolio
4.1.
- exercitii de esentializare
4.3.
Elem. de constr. a com. : - activitati de simulare
4.4.
Pronumele personal cu funcţie de minidialoguri, miniprezentari
complement indirect 5.1.

Adverbele de mod (reluare şi


diversificare)
Perfectul compus cu Etre (Acordul
part. trecut cu subiectul - aller, venir,
partir);

Pronumele personale C.O.I.

Programul Activităţi educative IV: 15-19


Național extracurriculare şi extraşcolare
„Școala altfel”
Unité 7 : Choisissons un scénario 1.1. -exercitii de ordonare a unor seturi Temps: 8 h Observation
1.2. de propozitii systématique
Tema : Incursiuni in lumea artei,
literatura pentru copii 1.3. - raspunsuri nonverbale la
comenzi Manuel
1.4.
Exercices
2.1. - citire pe roluri
Acte de vorbire:
2.2. - exercitii de deducere a Fiches
A descrie un personaj continutului textului pornind de la Devoir écrit
2.3.
imagini, cuvinte-cheie
2.4.
- a situa in timp; - exercitii de redactare
3.1. Projet
- exercitii de completare
3.3.
- exercitii cu alegere multipla
- a relata activitati (la prezent, trecut si 3.4.
viitor) Portfolio
4.1. - exercitii de esentializare
4.3. - activitati de simulare
Elem. de constr. a com.: 4.4. minidialoguri, miniprezentari
Timpurile verbale (sistematizare - ind. 5.1
prez., perf. compus, viitorul simplu);

Adverbe de timp
Conjuncţii uzuale: et, mais, donc
Prepoziţia (elemente frecvente în
comunicare)
Conjunctiile et, mais, parce que, donc
Bilan final Temps 4h
Exercices. Test